Несобственные интегралы

Определение 1.   Предположим, что функция задана на бесконечном промежутке вида и интегрируема на любом конечном отрезке , где . Таким образом, можно рассмотреть...

Основные светотехнические величины

Световое излучение (электромагнитное излучение оптического диапазона) охватывает спектр с длиной волны от 380 до 760 мкм при частоте колебаний от 8.1014 до 4.1014 Гц. Светотехнические...

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРИЙ АБСОЛЮТНЫХ И СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ А.СМИТА И Д.РИКАРДО

Адам Смит (1723-1790). Родился в Шотландии и был единственным ребенком в небогатой семье таможенного чиновника, скончавшегося за несколько месяцев до рождения своего сына. Адама...

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТЕОРИИ М. ПОРТЕРА О КОНКУРЕНЦИИ

Действие рыночного механизма и характер поведения отдельных фирм во многом зависят от специфики структуры того или иного рынка. Существуют различные варианты подходов к рыночным...

Эрих Фромның махаббат теориясы туралы реферат

Эрих Фромм 1900 жылы Германияда, Франкфуртта дүниеге келді. Фромм жанұясының жағдайы керемет емес еді, ол өзінің ата-анасын "өте тынымсыз", ал өзін "сондай шыдамсыз бала" деп...

Энергетикалық ресурстар және энергетика өндірістерінің қоршаған ортаға тигізетін әсері

Энергетикалық ресурстарға барлық механикалық, химиялық және физикалық энергия көздерін жатқызуға болады. Энергетикалық ресурстар олардың табиғатына, алу жолдарына және басқа да нышанына (белгісіне) байланысты топтастырылады...

Электромагниттік толқын туралы реферат

Электр заряды бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырып қана қоймай, бір түзудің бойымен шапшаң тербеліс жасайды.  Заряд серіппеге ілулі жүк сияқты қозғалып, үлкен жиілікпен...

Шойынды алудың негізгі физика- механикалық процесі

Шойын деп құрамында көміртегінің шамасы 2,14%-дан артық темір мен көміртегінің қорытпасын айтады. Оның болаттан негізгі айырмашылығы құрамындағы көміртегі санының көптігі ғана емес, құйылғыштығы жақсы,...

Хаббл эффектісі туралы реферат

Галактикалардың негізгі сипаттамалары. В. Гершель XVIII ғасырда аспандағы бақыланатын мыңдаған тұман тәрізді дақтарды (тұмандықтарды) ашып, оларды каталогқа тіркеді. Кейініректе олардың көбінесе спиральды тұрпаты бар...

Физика тілін қалыптастырудың әдістемелік негіздері

Физика  ғылымының  тілі –бұл  физикалық  терминдер.  Термин  дегеніміз –   ғылым, техника, өнер  аумағындағы  қандай да  бір  белгілі  ұғымның  атауы  болып  табылады. “Термин” ұғымының  жалпы ...

Үш фазалық электрлік тізбектер

Электр тізбегінің көп фазалы жүйесі деп жиіліктері бірдей, электр қозғаушы күштері әр түрлі фазалардан тұратын айнымалы токтың бірнеше тізбектерінің жиынын айтады.Көбінесе, практикада электр қозғаушы...

Рационал сандар қасиеттері

Анықтама:  p бүтін мәндер, ал q натурал мәндер қабылдаса,  рационал сан деп аталады да, олардың жиыны рационал  сандар жиыны деп аталып, Q арқылы белгіленеді: Әрине,...

Радиоактивтіліктің ашылу тарихынан

Радиоактивтілік құбылысы ашылғаннан  кейін бұл құбылыс ғылымда, техникада, медицинада, өнеркәсіпте кеңіне қолданыла бастады. Табиғи жолмен пайда болған радиоактивті элементтерді қоршаған ортаның барлық жерінде кездестіруге болады....

Металдың әртүрлі иондарын анықтауда кешенді қосылыстарды пайдаланып қышқылдық-негіздік титрлеуді қолданудың мүмкіндіктерін оқыту туралы реферат

Барлық химиялық элементтердің 4/5 – нен көбі металдар.Элементтердің сырқы белгілерімен қасиеттері бойынша металдар және бейметалдар деп бөлінеді. Табиғатта металдар көбіне түрлі қосылыстар түрінде кездеседі,...