Мемлекет механизмі түсінігі

Мемлекетті сан қилы қызметін атқаратын механизмі болады. Мемлекеттің механизмі – белгілі түрде ұйымдастырылған, ішкі тұтастығымен және өзара байланыстылығымен сиппатлатын мемлекет органдарының жүйесі. Әр мемлекеттің...

Магнит өрісі. Электромагниттік тербелістер. Айнымалы электр тоғы

Электр зарядын қоршаған ортада электростатикалық өріс болатыны сияқты токтарды қоршаған ортада магнит өрісі болады. Магнит өрісі осы өріске әкелінген тоғы бар өткізгішке әсер ететін...

Логистикадағы қоймалау

Қоймалар – тауарларды  қабылдауға, орналастыруға  және сақтауға  арналған, оларды  тұтынуға  және тұтынушыға  жіберуге  дайындау  үшін  арналған  үилер, ғимараттар  және  түрлі  құрылымдар. Логистика  өз  алдына  қойма...

Ландшафты зерттеу

Табиғатта шындарын мәңгі мұз басқан сеңгір таулар жазиралы жазықтармен, түгін тартса, майы шыққан құнарлы өңірлер құла түздермен, ит мұрны өткісіз ормандар құм-шағылды шөлейттермен алмасып...

Ландшафтану ғылымының дамуы

Іргелес жатқан   территориялық табиғат кешендерінің сан және сапа көрсеткіштерінің өзгерістері байқалатын кеңістікті шекара дейді. Сондықтан бұлар жөнінде ғалымдар арасындағы пікір таласы толастар емсс. Н.А.Солицев...

ЛАНДШАФТЫНЫҢ ДАМУЫ

Қандай территориялық табиғат кешені болсын зоналық және азоналық факторлардың әрекеттеріне байланысты үздіксіз өзгеріп, дамиды. Бірақ ландшафтының даму тарихын зерттеп білу өте қиын іс....

ЛАЗЕР ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

Лазер — атомдар мен молекулалардың еріксіз сәуле шығаруына негізделген электромагниттік сәуле. Ол ағылшынның «Жарықты еріксіз сәуле шығару арқылы күшейту» деген сөздерінің басқы әріптерінен құралған....

Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау

Терең ұңғымаларды бұрғылау практикасы көрсеткендей бақытсыз оқиғалардың бір себебі болып ұңғыманы тұрғызуда технология мен техниканың жеткіліксіздігі болып табылады. Ол үшін жобада келесі жағдайлар қарастырылады: - мұнай-газ...

Қатты әсер ететін улы заттар /ҚӘУЗ/

Өнеркәсіптің дамуы технологиялық процестерге әр түрлі химиялық өнімдерінің барған сайын көбірек қолдануын қажет етіп отыр. Бұл оларды өндіру және үлкен көлемде тасымалдануын қажет етеді. Бейбіт...

Қатты денелер

Біз қатты дене жершарының бетінде, қатты денелерден салынған құрылыстарда-үйлерде өмірсүріп жатырмыз. Біздін денеміздең құрамында шамамен 65% су болғанын өзіде (мйда 80%) олкатты денеге жатады....

Қанықпаған көмірсутек

Жоғары температураның әсерімен мұнайды өңдеуді термиялық өңдеу процестері деп атайды. Оған күрделі көмірсутектерді  жоғары температура әсерінен қарапайым көмірсутектерге ыдырату (термиялық крекинг),ауыр мұнай қалдықтарын кокстеу...

Қақтығыс жайлы Т. Парсонспен, Элтон Мэйоның тұжырымдамалары

Қазіргі кезде қақтығыс теориясы қосымша  нақтылауды иеленді. Қақтығыстану  мәселенамасы шамалы  нақты  сипаттаманы  иеленді. Қақтығысты  зерттеуде  теориялық аспектіні  өңдеуде  американдық социолог Толкатт Персонспен жүйеленген ұйымның құрылымдық...

Кеңістіктегі ГАЖ мәселесін карта арқылы зерттеу әдістері

Географтар, геологтар, топырақтанушылар жəне басқа да Жер ғылымына байланысты мамандар пішімнің, геожүйенің морфологиясының оның генезисімен тікелей байланыстылығын алға тартады, ал графикалық бейненің өз құрылымы...

Жаппай қыру қаруларының қолданылуы және оның салдары

Ядролық қару деп жарылыс кезінде ядролық реакцияның нәтижесінде болатын ішкі ядролық қуатты пайдалануға негізделіп жасалған қаруды айтады. Ол барлық белгілі зақымдау құралының ішіндегі ең...