Сандық белгілер белгіленген проекцияларда сыртқы бет кескіні

Сандық проекциялары бар проекцияда кез келген геометриялық бет нүктелері мен қырларының немесе ерекше сызықтарының проекцияларымен анықталады. Көпжақтар төбелерінің және қырларының проекцияларымен беріледі. Халық шаруашылығында топографиялық...

Сандық белгілер белгіленген проекциялар. Әдіс ерекшеліктері

Табиғат  байлығын  игеру  үшін  алдын  ала  жоспарпау  мен  зерттеулер    жүргізіледі. Кен  орнының  құрылымын , жер  қойнауындағы  пайдалы  қазбалылардың  пішіні  мен өлшемдерін  анықтау, құрылыс  салу ...

Машина графикасы құралдарының перспективалы кескінін құру

Техника мен құрылыста, тұрмыста кездесетін бөлшектерді, бұйымдарды  пішіні жағынан геометриялық денелер немесе геометриялық фигуралардың жиыны деп қарастыруға болады. Көпшілік жағдайда геометриялық денелердің жазықтықпен қиылысуы...

Көлбеген су бетіндегі перспектива

Суретшілерді  көбіне  айнадай  жалтыраған  су  бетіне  шағылысып  түскен  бейнелер  өзіне  тартады . Бұл  шағылушылар  белгілі  бір  заңдылық  бойынша  құрылады .  Негізгі  заң  физика  курсынан...

Жазық айна сәулесі

        Нәрсе  жазықтығында  жатқан  жазық  фигураның  перспективасын  салуды  қарастырайық. (142 - сурет) Фигураның  болашақ  құрылыстың  планы  деп  есептейік . Жобалаушы  болашақ ...

Интерьер перспективасы

Қазіргі реалистік живопись пен графикада көлеңке үлкен роль атқарады. Оларды түрліше орналастыра отырып суретші едәуір дәрежеде өз композициясын ұйымдастырады , өзінің көркемдік ойларын іске...

Перспективадағы көлеңкелер

Жарық көзінің орналасуына мысалдар. Перспективада көлеңке құру, аксонометриядағыдай, жарық көзінің кез –келген нүктесінен алынып құрылады. Жарық көзінің көз нүктесіне қатысты сегіз түрлі орналасуы мен көлеңкесі...

Перспективалы кескін құрудың негізгі тәсілдері

Перспективалық проекцияларды проекциялау  үшін проекциялау аппараты қолданылады.  Проекциялау аппараты жазықтықтар жүйесі мен нүктелерден тұрады. Н – нәрсе жазықтығы (горизанталь жазықтық). Бұл жазықтыққа кескінделетін нәрсе,...

Дүниетану пәнінің мазмұнының басқа пәндерден ерекшелігін көрнекілік жасауда мән беру.

Табиғаттанудан ұйымдастырылатын сабақ түрлерін әр автор әр түрлі қарастырады. Л.Ф.Мельчаков бұл пән бойынша заттық сабақтарды ерекше бөліп, жеке сабақ типі ретінде көрсетеді. Табиғаттанудан...

Сыртқы беттер мен қисық сызықтар перспективасы

Сыртқы беттерді сызбада кескіндеу. Жазық көп бұрыштармен шектелген геометриялық денені көп жақтар деп атайды. Егер көп жақтың барлық төбелері кез келген жағы арқылы жүргізілгшен жазықтықтың...

Сызықты перспективалардың позициялық және метрлік есептері

Нәрсе  жазықтығында  А  нүктесі  берілсін  (138 –сурет) .  Перспективасын  салу  үшін  S  нүктесінен  А  нүктесіне  дейін   проекциялаушы  түзу  жүргізіледі.  Проекциялаушы  түзудің   бейнемен  қиылысуы  А ...

Перспективалы проекциялар. Сызықты перспективалардың геометриялық негіздері

Табиғи көрініс сезімін тудыратындай етіп салынған кескіндері бойынша құрылыстың қандай болатынын, ғимараттардың әсемдік тұрғысынан дұрыс орналасуын алдын ала көруге болады. Мұндай кескіндерді перспективалық проекциялар...

Аксонометриялық сызбаға түсірілген көлеңкелер

Ортогональды   проекциялаудың   көлеңкелерін  құру  тәсілін,  аксонометриялы  проекциялардың   көлеңкелерін    құру  кезінде  де  пайдаланамыз.  Сәуле  бағытын  қалаған  бағытта  алуға болады,  бірақ шынайылық  көрініске  сай  болуы  тиіс....

Кешенді сызбаға көлеңке түсіру тәсілдері

Жазық фигура көлеңкесі. Жарық үшбұраш пішінде фигураны алып қарастырайық . Үшбұрышты В С жағымен проекцияның горизонталь жазықтығына қойсақ, тамсырманы жеңілдетеміз. Себебі,  нүкте немесе түзу проекция ...