Жеткіншектердегі мазасыздық деңгейін диагностикалау

Жаңбыр астындағы адам» әдістемесі Графикалық әдістер көбінесе дербес және көмекші ретінде құрастырылады. Мамандарда олар негізінен өте нашар сенімсіз ретінде бағаланады. Алайда, олар адамға шындықты жобалау...

Жеке спорт түрлерін гигиеналық тұрғыдан қамтамасыз ету

Гимнастиканың гигиеналық маңызы.Дұрыс ұйымдастырылған таңертеңгі гимнастиканың оқушылар үшін ерекше гигиеналық және тәрбиелік мәні бар. Ол ми қабығын ұйқыдан кейінгі тежелуден артылтып, сергітеді, мектеп оқушысының...

Сауықтыру дене шынықтыруын гигиеналық тұрғыдан қамтамасыз ету

Мектептегі дене тәрбиесі оқушылардың ақыл – ой және дене қабілеттерінің дұрыс дамуына көмектеседі, ерік сапаларын қалыптастырады, күшін арттырып, денсаулығын нығайтады, организмін шынықтыру мен спорт...

Спорттық жаттығуды гигиеналық тұрғыдан қамтамасыз ету

Спорттық жаттықтыру дегеніміз қозғалыс ептілігі мен дағдысын қалыптастыруда арнайы білім беруде дене қуатын, психологиясын дамыту барысында жоғарғы спорттық көрсеткіштерге жетуге бағытталған дене тәрбиесінің арнайы...

Мектептегі дене тәрбиесін гигиеналық тұрғыдан қамтамасыз ету

Дене шынықтыру сабағы-мектептегі дене тәрбиесінің негізгі түрі. Мектеп бағдарламасы бойынша барлық кластарда аптасына екі сағаттан сабақ өткізіледі. Дене шынықтыру сабақтарын парлап өткізу дұрыс деп саналмайды....

Дене шынықтыру барысында жүктемелерді гигиеналық нормалау

Балалар мен жастардың организмі үнемі өсіп дамуда болады. Организмдегі клеткалардың саны мен салмағының ұлғаюына байланысты дене көрсеткіштерінің артуын өсу деп атайды. Организмнің негізгі үш...

Спорт құрылыстарының гигиенасы

Дене тәрбиесінің тәжірибесіндеөте көп мөлшерде денетәрбиесі жаттығулары қолданылады. Дене тәрбиесі жаттығуларының қасиетінтанып, оларды тиімді паидалану үшін дене тәрбиелеу тәжірибесінде жаттығуларды топтау қажет. Дене тәрбиесі жүйесін...

Дене шынықтыру мен спорттағы тамақтану ерекшелігі

Таңертеңгілік мектеп тағамы. Таңертеңгі ыстық тамақ оқушылардың ой және дене жағынан қалыпты дамулары үшін қажет. Каллориялылығы жағынан таңертеңгілік мектеп тамағы тәуліктік тамақтың 10-15 % болуға...

Тамақтану гигиенасы

Тамақтану адамның қалыпты тіршілік қызметі мен дамуы үшін қажет. Сапасыз немесе жеткіліксіз тамақтану организмнің тіршілік қызметін бұзуы мүмкін қызметі өсудің кешеуілдеуі, жұмысқа қабілеттілігінің нашарлау...

Мектептегі оқу жағдайына қойылатын гигиеналық талаптар

Оқу гигиенасы. Мектепте, әсіресе бастауыш сыныптарда, сабақтың көп уақыты оқуға және жазуға бөлінеді. Бұл жұмыс оқушылардың ми қабығының қызметімен ғана байланысты емес, сондай-ақ көзің...

Мектептегі оқу- тәрбие жұмысының гигиенасы

Оқу тәрбие жұмысының гигиена мәселелері балалар мен жас өспірімдерінің күн режимімен, оның ішінде оқушыларға ақыл–ой жұмыстарын тапсыру нормалары туралы мәселесімен тығыз байланысты. Балалар мен жас...

Мектеп гигиенасының негіздері

Жас организмнің негізгі ерекшелігі – оның үздіксіз жан- жақты дамып отыруы, ол даму организм пайда болғаннан бастап, 22-25 жасқа дейін созылады. Организмнің дамуы – күрделі...

Шынығу гигиенасы

Балаларды шынықтырудың гигиеналық міндеттері. Ауа, күн сәулесі мен сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларының әсеріне, сондай –ақ түрлі суық тию және жұқпалы ауруларға организмнің қарсылық көрсету...

Жалпы гигиена. Ауа туралы гигиеналық сипаттама

Сыртқы ортаның табиғат факторларының адам ағзасына тигізетін әсері. Адам ағзасы сыртқы ортаның үздіксіз әсеріне душар болады. Өсіп келе жатқан ұрпақтың ұдайы және тікелей әсерін тигізетін...