(+) – бұл белгі екі немесе одан да көп сөздерді іздегенде қолданылады. Мысалы, Ойыл+Ақтөбе+Оразалин. Егер осындай комбинацияны қолдансаңыз, іздеу жүйесі сізге аталған үш сөз қатар немесе осы сөздерге қатысы бар барлық мәліметті тауып береді.

(-) – бұл белгі керісінше, қажет емес сөзді көрсетпейді. Мысалы, Қазақстан -Назарбаев. Іздеу жүйесі “Назарбаев” деген сөзі жоқ, Қазақстан туралы барлық мәліметті шығарады. Бұл белгіні қолданғанда бос орынға мән беріңіз.

(“”) – іздеу нәтижесі тек тырнақша ішіндегі сөзге қатысы бар мәліметті табады. Мысалы, “Абай Құнанбаев”. Сонда тек осы екі сөз бірге қолданылған мәліметтер шығады. Егер тырнақша жазылмаса, іздеу жүйесі сөздерді жеке-жеке іздейді.

(*) – мұны белгісіз сөздің орнына қолдануға болады. Мысалы, “Махаббат жасқа *”. Сонда іздеу жүйесі нақты көрсетілген тіркестің жанындағы сөзді тауып береді.

(OR) – көрсетілген сөздердің бірі кездескен мәліметтерді тауып береді. Мысалы, Астана OR Нұр-Сұлтан.

(Filetype: ) – нақты бір файл түріндегі мәліметті іздеу операторы. Мысалы, filetype:pdf, filetype:xlsx, filetype:kml. Іздеу жүйесі тек көрсеткен файлдағы мәліметті табады. Мысалы, “Қазақстан халық саны” filetype:xlsx.

(Site: ) – нақты бір уебсайттағы мәліметті табуға көмектеседі. Мысалы, “Нан бағасы” site:stat.gov.kz. Іздеу жүйесі көрсетілген сайттағы “нан бағасы” деген сөз жазылған жерді табады. Бұл операторды нақты сайтқа емес нақты доменге қатысты іздесеңіз де болады. Мысалы, Бөкейханов site:.ru. Сонда ru домені бар сайттардағы барлық мәлімет шығады.

(Intitle: ) – тақырып бойынша іздеуге көмектеседі. Мысалы, Intitle:”Туған жерім – тұғырым”. Іздеу жүйесі “Туған жерім – тұғырым” тақырыбындағы мәліметтерді шығарады.

(Inurl: ) – бұл оператор арқылы нақты бір сөзді URL адресінен табуға болады. Мысалы, Inurl:forum. Сонда forum сөзі кездескен барлық URL адрес шығады.

Бұл операторларды қолданғанда бос орын қалдырмау керек. Әр белгінің жазылуына мұқият мән беріңіз.