Кітап суреті, оқулық

Дидактикадағы оқыту технологиясының мәнің мен мазмұны

Әлеуметтік технология деп, онда бастапқыда соңғы нәтиже болатын адам болады, ал негізгі оның көрсеткіші өзгеріп тұратын бір немесе бірнеше оның қасиеттері болады. Әлеуметтік технологияға...
Кітап суреті, оқулық

Ауызекі сөйлеу диалогінің лексикалық ерекшеліктері

Тіліміздегі сөздердің мағыналарына бірден түсіну үшін олардың тарихын білу керек, тіл тарихын жасауға көмектесетін стилистика. Әрбір сөздің, әрбір құрылымның өз алдына стильдік өңі болатындығы...
Кітап суреті, оқулық

Диалог құрылымындағы тілдесімдік көрсеткіштер

Сөйлеу әрекеті, адамдар арасындағы қарым-қатынас белгілі бір жағдайларда кеңістік пен уақыт кеңістігінде орын алады. Сөйлеу әрекеті жүзеге асатын экстралингвистикалық факторлардың жиынтығы сөйлеу жағдаятын қалыптастырады....
Кітап суреті, оқулық

Диалогтің табиғаты және тіл біліміндегі зерттелуі

Диалог сөзі гректің "діа1оgos" сөзінен пайда болған. Оның мағынасы – жалпы сөйлесу, екі я одан да көп адамдардың өзара әңгімелесу ұғымын білдіреді. Тіл білімінде...
Кітап суреті, оқулық

Ойын арқылы адамгершілік тәрбие берудің мазмұны

Баланың қоршаған ортадағы жақсылықты көру, қабылдану нышаны бөбектік шақтан – ақ байқалады. Оны дамытып кемелдендіру, шығармашылыққа баулу, бақылап сезген, көрген адами болмысты терең түсіну,...
Кітап суреті, оқулық

Грамматика сабақтарының түрлері

Күнділікті тәрбие көрсетіп жүргендей, алты жасар балалар ойындарына дұрыс басшылық жасалған жағдайда олар ұйымдастырушылық шеберліктің жоғарғы деңгейіне жетіп, ойынды өз беттерімен ұйымдастырумен бірге, ұжымда...
Кітап суреті, оқулық

Пунктуацияны бастауыш сыныпта оқыту

Бастауыш сынып оқушыларының тыныс белгісін еркін қоюын қамтамасыз ету үшін мұғалімнің пунктуациялық іскерлігі болуы тиіс. Ондай іскерлікті пунктуацияны оқыту әдістемесі қарастырады. Бастауыш сыныпта пунктуацияны оқытудың...
Кітап суреті, оқулық

Пунктуация ережелері

Сөйлем ішінде қолданылатын тыныс тыныс белгілерінің атқаратын негізгі қызметі – оқушыларға сөйлемнің құрамын, оның қандай бөлшектерден құралатындығын, ол бөлшектердің бір-бірімен мағыналық және синтаксистік қатынастарын...
Кітап суреті, оқулық

Тыныс белгінінің түрлері және оларды дұрыс қолдана білу

Әрбір тыныс белгісі – сөйлемнің мағынасын айқындаушы көрсеткіш. Сондықтан бір тыныс белгісінің орнына екінші тыныс белгісін қоя салсақ, бір сөйлемнен әлденеше мағына ұғынылатынын түсіну...
Кітап суреті, оқулық

Қазақ тіліндегі жалқы есімдердің марфологиялық құрылысы

Жалқы есімдердің марфологиялық құрылысын Лингвистикалық бағдарда зерттеу өзекті мәселелердің бірінен болып саналады. Сондықтан да адам аттарының грамматикалық құрылысы бірқатар тілші ғалымдардың ғылыми еңбектерінде әр...
Кітап суреті, оқулық

Фразовые глаголы

Прежде чем приступить к описанию фразовых глаголов, необходимо дать определение адвербиальному послелогу в современном английском языке. Насколько важную роль играет послелог в составе фразового глагола,...
Кітап суреті, оқулық

Что такое ГЛАГОЛ

Глагол-знаменательная часть речи, называющая действие или состояние как процесс ( кипел, горел пожар московский дым расстилался по реке ( Н. Соколов ). Глагол отвечает на...
Кітап суреті, оқулық

Шешен сөйлеу сыры

Шешен сөйлеудің табиғатын тексергенде ең негізгі, ең басты мәселе — сол шешен адамның жаратылысы, табиғи психофизиологиялық қасиеттері, ерекшеліктері, жүйке талшықтарының жүйесі. Әсіресе миға алуан...
Кітап суреті, оқулық

ҰЛАҒАТ СӨЗДЕР

Әйел  алмақшы  (үйленбекші) болсаң, оның  дүние  мүлкін  сұрама...  Әйелдің  табиғаты  таза,  діні  таза болса,  күйеуіне  (еріне) дос  болады. Ұятты,  ұстанымды,  дүние-мүлікті жақсы  сақтайтын  болуы ...