Кітап суреті, оқулық

Дидактикадағы оқыту технологиясының мәнің мен мазмұны

Әлеуметтік технология деп, онда бастапқыда соңғы нәтиже болатын адам болады, ал негізгі оның көрсеткіші өзгеріп тұратын бір немесе бірнеше оның қасиеттері болады. Әлеуметтік технологияға...
Кітап суреті, оқулық

Ауызекі сөйлеу диалогінің лексикалық ерекшеліктері

Тіліміздегі сөздердің мағыналарына бірден түсіну үшін олардың тарихын білу керек, тіл тарихын жасауға көмектесетін стилистика. Әрбір сөздің, әрбір құрылымның өз алдына стильдік өңі болатындығы...
Кітап суреті, оқулық

Елжандылыққа тәрбиелеудегі қазақ ертегілерінің әсері

Қазақ халқының патриоттық тәрбие берудегі тиімді құралдарының бірі – ертегі. Ертегілердің мазмұнында халықтың тыныс-тіршілігі, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлері, бақыт жолындағы күресі, адамдардың өзара қарым-қатынастары мен...
Кітап суреті, оқулық

ЖАЗУШЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ОРЫСША ТӘРЖІМАСЫ

Жазушының әлем оқырмандарына танылуы – М.Балыкин, К.Семенов, С.Соқпақбаева, Ю.Домбровский, И.Щеголихин т.б. аудармалары арқылы жүзеге асты.  Ендігі сөз – К.Семеновтың аударуындағы "Менің атым Қожа"  мен...
Кітап суреті, оқулық

Бердібек Соқпақбаев шығармаларының идеялық-көркемдік ерекшеліктері

Бердібек Соқпақбаев – ұлттық  әдебиетімізге соғыстан кейінгі жылдары келіп қосылған, өзіндік келбеті мен дара болмысы бар талантты жазушыларымызды бірі. Бұл уақыт қазақ прозасының ерекше...
Кітап суреті, оқулық

А.С. МАКАРЕНКО ЖАНҰЯЛЫҚ ҚАТЫНАСТЫҚ ТӘРБИЕДЕГІ ОРЫНЫ ХАІЫНДА

Отбасының балаларқа тәрбие берудегi орнына бақа беруге алқашқылардың бiрi болып талаптанқан Антон Семенович Макаренко болды. Ол қоқамның ұясы және адамзаттың ең жоқары теңдесi жоқ...
Кітап суреті, оқулық

А.С. Макаренко – жас ұрпақты еңбекке даярлау әдiстемесiн жасаушы

Өскелең ұрпақтың моральдық бейнесiн қалыптастырудың мемелекет белгiлеген бақдарламада еңбекке тәрбиелеу, еңбекке қатынасты тәрбиелеу А.С. Макаренконың педагогикалық жүйесiндегi басты проблемалардың бiрi болқандықына, оның “Ұстаздық дастан”...
Кітап суреті, оқулық

А.С. МАКАРЕНКО ЖАҢА АДАМДЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ҰЖЫМНЫҢ РӨЛІ ТУРАЛЫ

Оқушылар ұжымы өзiнiң мазмұны, даму заңдылықтары мен бақыттары, көрiну формалары жәнiнен А.С. Макаренконың педагогикалық теориясында ерекше мазмұн мен бақыт ұсынылады, өзiне тән белсендiлiкпен тұжырымдалады....
Кітап суреті, оқулық

Асқар Тоқамағамбетов “Әке мен бала” романының тақырыптық ерекшелігі

Асқар Тоқамағамбетов – қазақ әдебиетімен бірге жасасып келе жатқан жазушылармыздың бірі. Ол поэзия саласында өндіре жазып өз үнін танытқан, сықақ жанрында да өзіндік өрнегі...
Кітап суреті, оқулық

Асқар Тоқмағамбетов – сатирик ақын

Асқар Тоқмағамбетов творчествосындағы негізгі орын алатын жанр бұл – сатира. Сатира Асқар ақындығының биік шыңы десе де болады. Жұртшылық Асқарды сатирик фельетонист ретінде жоғары...
Кітап суреті, оқулық

А.Тоқмағамбетов лирикасының тақырыптық-идеялық ерекшеліктері

Асқардың қазақ әдебиетінде алар орны, ақындық ерекшелігі, өмірі мен творчествосы туралы алғашқы мәлімет 1942 жылы Е.Исмайылов редакциясымен басылып шыққан оқулықта берілген екен. Одан соң...
Кітап суреті, оқулық

А.Тоқмағамбетов лирикасының тақырыптары

Асқардың жырлаған тақырыбы, жанрлық ерекшеліктері, көркемдік стилі жағынан әр алуан. Оның бер жағында Асқар творчествосы, оның өзіндік ерекшеліктері, көркемдігі мен идеясы жайлы жазылған зерттеу...
Кітап суреті, оқулық

А. Тоқмағамбетов шығармаларының ерекшелігі

А.Тоқмағамбетов 1905 жылы қазіргі Қызылорда облысының Тереңөзек ауданында кедей отбасында туған. Ауыл молдасынан оқып, ескіше хат таниды. Алғаш ауылдық мектеп оқыған ол 1924 жылы...
Кітап суреті, оқулық

«Абай жолы» романдағы араб-парсы тілдерінен енген антропонимдер

Өзінің атын әлемге әйгілі еткен «Абай жолы» роман –эпопеясын жазуға М.Әуезов зор шығармашылық әзірлікпен келгені әртараптан-ақ көрінеді. « Абай жолы» романының мақсаты ХІХ ғасырдың екінші...