Шығармашылық шыңдалу-рухани даму

Білім беру жүйесі, әсіресе,оның оқыту әдіс – тәсілдері үздіксіз жаңару кезеңдерін бастан көшіруде. Бұл табиғи өмір талабы қоғамымыздың тұрапты өзгеріп, нарық соқпағына түскен сайын...

Педагогикалық шеберлік- білім сапасының негізі

Жаңа адамды,болашақ қоғам адамын рухани, интелектуалдық жағынан дамыта тәрбиелеу ісі бүгінгі уақыттың күн тәртібіне айрықша қойылған мәселе.Н. Назарбаевтың «Ғасырлар тоғысында» атты ғылыми- теориялық еңбегінде ...

Ғылыми – педагогиканың зерттелу әдістері

Қандайда да болсын  ғылымның зерттейтін  пәні ғана емес, алға қойып отырған міндеттерді шешуге көмектесетін зерттеу әдістері де болады. Педагогикалық зерттеу әдістерін байыту мен дамыту ғылым...

Педагогика тарихында оқушыларга әстетикалық тәрбие беру жайлы ой-пікірлер

Әстетикалық тәрбие адамның рухани бейнесін қалыптастырудыщ соншама ауқымды саласын қамтиды. Кейде әстетикалыщ тәрбие деген ұғымдыы " көркемдік тәрбиелеу" деген ұғъыммен пара - пар алып...

ПЕДАГОГИКА ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ РЕФЕРАТ

Мектептегі тәрбие берудің барлық міндеттері тәрбиелеп оқыту және оқушылпрмен сабақтан тыс уақытта дүргізілетін арнаулы тәрбие жұмысы процесінде шешіледі. Іс жүзінде оқыту және тәрбиелеу процестерін бір-бірімен...

Педагогика ғылымы туралы реферат

Әрбір ғылым өзінің дербес әдіснамасырн, зерттеу әдістеріон  жасайды. Педагогиканың да өзіне тән  ғылыми – зерттеу әдістері бара. Бұл әдістерді зерттеуші әрбір педагоикалыық  құбылыстың ерекшелітеріне...

Педагогика ғылымының қазіргі деңгейі

Тәрбие практикасы өз бастауларын адамзат өркениетінің бірінші қадамдарымен байланыстырады. Тәрбие алғашқы адамдармен бірге пайда болды. Ол замандары бала ешқандай педагогикасыз-ақ тәрбиеленген. Адамдардың ол жөнінде...

Оқушының ұлттық құндылық қасиеттерін қалыптастыру жолдары туралы реферат

Бүгінгі таңда жас ұрпақты өз халқының тарихын, тегін, салт-дәстүрін, тілін білімін, адамзаттық мәдениетті, адами қасиетті мол терең түсінетін шығармашылық тұлға етіп тәрбиелеу өмір талабы,...

Ғылыми – педагогикалық зерттеу әдістері

Әрбір ғылым өзінің дербес әдіснамасын, зерттеу әдістерін жасайды. Педагогиканың да өзіне тән ғылыми  - зерттеу әдістері бар. Бұл әдістерді  зерттеуші әрбір  педагогикалық құбылыстың ерекшеліктеріне...

Оқушыларда салауатты өмір салтын қалыптастырудың әлеуметтік- педагогикалық технологиясы

Адамдар мен қоғамның салауаттылығы - бүкіл өркениетті әлем үшін әлеуметтік сипатқа ие болып отыр. Бүгінгі адам салауатты өмір мен денсаулық мәдениетін игермей тұрып, өзін...

Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту – педагогикалық технология

жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге келтірген Джинни Л.Стил, Куртис С.Мередит, Чарльз Тэмпл. Жобаның негізі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады. Мақсаты барлық жастағы оқушыларға...

Қазақтың халық педагогикасының даму кезеңдері

Қазақ халқының ұрпақ тәрбиелеу жөнiндегi сонау көне ғасырлардан келе жатқан тәжiрибесiн, қазақ хандығы құрылған кезеңнен (ХIҮ-ХҮғ.ғ.) бастап қарастыру, тарихи-әлеуметтiк тұрғыдан алып қарағанда дұрыс емес....

Қазақ этнопедогогикасының ғылыми теориялық

Педагогика ғылымының негізі қарастыратын мәселесі адам тәрбиесі екендігі белгілі... Этнопедагогика ұғымын алғаш ғылыми айналымға енгізген - чуваш ғалымы Г.Н.Волков. Этнопедагогика - этникалық қауым педагогикасының дамуын зерттейтін...

Қазақ философиясы

Батыс Еуропа елдерінде XVIII ғасырда дүниеге келді. Бұл Батыс Еуропада феодалдық құрылым тоқырауға тіреліп, зиялы қауымның дамуға жаңа бағыт ціздеген кезі болатын. Ағартушылар мақсаты...