Арнайы мектептегі педагогтардың оқушылармен қарым-қатынас стилін тәрбиелеудің маңызы

Естімейтін балалардың алғашқы мектебі Алматыдағы арнайы мектеп интернат болып табылады. Ол 1931 жылы Қазақ СССР Министрлігінің бұйрығымен ашылды. Естімейтін балалардың алғашқы жылдары, дамуында күрделі...

Біртұтас педагогикалық процесті жүзеге асырудың технологиясы

Қазіргі қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер жеткілікті дәрежеде дәстүрлі орташа жай білім беруге жасалған білім беру моделінің тоқырауын кризисін жеткілікті дәрежеде анық көрсетіп берді....

Арнайы білім берудегі тәрбиенің іскерлік әдістемелік принциптері

Принциптер бұл ерекше білім алу қажеттіліктері бар тұлғалардың танымдық әрекеттерін басқаратын және коррекция-педагогикалық процестің ұйымдастырылу ерекшелігі мен мазмұнын анықтайтын едәуір жалпыланған, маңызды да тұрақты...

Арнайы білім берудің технологилары мен әдістері

Арнаулы   педагогикада    тәрбиелеу  прцнсі  қиындатылған  жағдайында   өтеді.  Тәрбиелеушілердің   бұл  кезде   шектеулі  мүмкіндіктеріне  сүйене  отырып,  білім беру жүйесінде тәрбиелеу  тапсырмаларын  жалпы  қабылданған   түрлерін  шешіп  қана...

«Балбөбек» Халық педагогикасының негізінде.

«Балбөбек бағдарламасы» бойынша өткізілген «Қыс қызықтары» деген тақырыптағы сабақтың мақсаты: балалардың қыс мезгілі туралы білімдерін тиянақтау, әңгіме, жаңылтпаш, өлең-тақпақтар, мақал-мәтелдер айту арқылы сөздік қорын...

Современная педагогика о факторах, влияющих на становление личности

В литературе по педагогике используют следующие понятия метода и формы обучения. Дадим следующие определения:Форма - характер ориентации деятельности. В основе формы лежит ведущий...

Характеристика эволюционного процесса социологии, как науки

Эволюция любого объекта характеризуется переходом от безсвязности к связности, от однородного к разнородному, от неопределенности к определенности. Спенсер предлагает следующее определение центрального понятия своей...

Этнопедагогикалық ойлардың туындауы мен дамуы

Абу Насыр өл Фараби (870 - 950) ірі сауда орны, мәдениет орталығы болған Отырар (Фараб -Қарашоқы) қаласында туып, сонда білім алған, кейін Бағдат (Сирия)...

Этнопедагогикалық зерттеу әдістері және өзге ғылым салаларымен байланысы

Этнопедагогика — этникалық қауым педагогикасының дамуын зерттейтін педагогикалық білімдердің жаңа саласы. Педагогиканың дамуын халықтың педагогикалық дәстүрлерімен бірге қарастыру тек қызығушылық туғызып қана қоймайды, сондай-ақ...

Халық педагогикасындағы тәрбие бағыттары, олардың мақсаты мен міндеттері

Халықтық педагогикада бала дүниетанымын қалыптастыру және оның ақыл-ойын дамытудың бастау көзі ретінде — ең алдымен оның қоғамға, қоршаған дүниеге және мұндағы адамның орнына көзқарастарды...

Халық педагогикасындағы отбасы тәрбиесі

Отбасы дегеніміз - туысқандық байланыста болатын, немерелер, ата-ана, ата-әже, балалар, немерелер, бірлесіп әлеуметтік өмір сүретін адамдар тобы. Отбасында мемлекеттік заңдар мен ережелерді сақтайды, демек...

Шығармашылық шыңдалу-рухани даму

Білім беру жүйесі, әсіресе,оның оқыту әдіс – тәсілдері үздіксіз жаңару кезеңдерін бастан көшіруде. Бұл табиғи өмір талабы қоғамымыздың тұрапты өзгеріп, нарық соқпағына түскен сайын...

Педагогикалық шеберлік- білім сапасының негізі

Жаңа адамды,болашақ қоғам адамын рухани, интелектуалдық жағынан дамыта тәрбиелеу ісі бүгінгі уақыттың күн тәртібіне айрықша қойылған мәселе.Н. Назарбаевтың «Ғасырлар тоғысында» атты ғылыми- теориялық еңбегінде ...

Ғылыми – педагогиканың зерттелу әдістері

Қандайда да болсын  ғылымның зерттейтін  пәні ғана емес, алға қойып отырған міндеттерді шешуге көмектесетін зерттеу әдістері де болады. Педагогикалық зерттеу әдістерін байыту мен дамыту ғылым...