Бүгін статистика саласы мамандарының кәсіби мерекесі

Аталмыш мереке 1920 жылғы 8 қарашадан бас­тап тойланып келеді. Қазақ АКСР үкіме­ті Қазақстандағы бі­рыңғай ор­та­лық­танған статис­тика жүйесінің бастауы болған «ҚазАКСР-дегі мемс­татис­тика туралы ережені» қабыл­­да­ғаннан осы күн еліміз­д­ің ста­тистика саласы үшін тари­хи дата ретінде белгіленді.

Статистика
©Egemen.kz

Мемлекеттік статистика – статис­тикалық ақпаратты жинау мен өңдеудің орталықтандырған жүйесі. Қазақстанның қазіргі статистика жүйесінде Статистика жөніндегі агенттік осы сала­дағы мемлекеттік саясатты қа­лып­тастырып, іске асырушы өкі­лет­ті орган саналады және елдегі бүкіл статистикалық қыз­метті ұйым­дастырып, үйлестіріп, ба­ғыт­тап отырады.

Айта кетейік, Қазақстанда мемлекеттік статистика органдарының жұмысын «Мемлекеттік статистика тура­лы» заң реттейді.