Бас бет Журналистика бөлiмi

Журналистика бөлiмi

Кітап суреті, оқулық

Журналистикадағы ғылыми және әдеби шығармашылық

Журналистиканың тілдік ерекшелігі де сан алуан. Қазіргі зерттеулер бойынша журналистикада ғылыми, әдеби стильдер бар. Журналистік шеберліктің осыған негізделеді. Адамның ең басты қабылеті-ой,ойлану.Ойлану,ой туғызу-жаңадан жиналған білімі...
Кітап суреті, оқулық

Публицистика – журналистикадағы шығармашылықтың негізгі түрі

Журналистикадағы шығармашылықтың негізгі түрі – публицистика. Оның мақала, ақпарат секілді түрлері телерадиода да көптеп пайдаланылады. Қазіргі публицистикадағы негізгі тақырып – еліміздің тәуелсіздігі. Радиохабарлардың түрлері бар,радиожанрлар...
Кітап суреті, оқулық

Журналистика – шығармашылық қызмет саласы

Журналистика шығармашылық қызметінің саласы болып табылады. Сондай-ақ журналистік қызметтегі обьективті және субьективіт факторлар да көптеп кездеседі. Журналистика шығармашылық қызмет саласы болғандықтан шығармашылық ұжымның еңбегі...
Кітап суреті, оқулық

Журналист шығармашылығының түрлері

Журналист шығармашылығының түрлері сан алуан. Олар мерзімді басылымдарда, телерадиода көптеп кездеседі. Және әрбір салада өзіндік ерекшеліктерге ие. Тележурналистикада да очерк ең күрделі және ауқымды жанр....
Кітап суреті, оқулық

БАҚ аудиториясы: қалыптасуы мен үйрету проблемасы

Әрбір БАҚ-тың өз аудиториясы болады. атап айтқанда, мерзімді басылымдардың өзі өз оқырмандарын тарту мақсатында олардың талап-тілектерін, мақсат-мүдделерін әрдайым есепке алады. Телерадио саласы да түрлі...
Кітап суреті, оқулық

Журналистикадағы нәтижелілік өлшемдері

Журналистикадағы нәтижелілік өлшемдері қазірде қоғамдық институттар тарапынан үйреніп, зерттелуде. Журналистиканың қызмет ету проблемалары өз қайтарымын беруге тиіс. Сол себепті соңғы жылдары журналистиканың қоғамдық пікірді...
Кітап суреті, оқулық

Журналистік қызметтің нәтижелілік проблемалары

Журналистік қызмет нәтижесі тиімділігімен ерекшеленеді. Бүгінгідей жариялылық жағдайында журналистиканың жоғары нәтижелелігі екі өлшеммен айқындалады. Біріншісі – журналистиканың тіимділігі, екіншісі – журналисткианың пәрменділігі. Екі өлшем...
Кітап суреті, оқулық

Баспасөз туралы Заң және баспасөз еркіндігі

Баспасөз туралы Заң және баспасөз еркіндігі адамзат баласын көне заманнан бері толғандырып келеді. Құқықты мемлекет жағдайында баспасөздің бостандығы заңмен реттеледі. Елімізді баспасөз бостандығы жайлы...
Кітап суреті, оқулық

Баспасөз бен журналистік қызметтің бостандығы

Бүгінде баспасөз бен журналистік қызметтің бостандығы ең маңызды проблемалардың бірінен саналады. Тәуелсіз ел баспасөздің бостандығы кешегі кеңестік баспасөз бостандығынан түбегейлі өзгеше. Баспасөз бостандығының әлеуметтік-тарихи,...
Кітап суреті, оқулық

Журналистика принциптері

Қазақстан журналистикасы әлемдік журналистиканың бір бөлігі ретінде белгілі бір принциптер негізінде жұмыс жасайды. Принциптер журналистік қызметтің теориялық-методологиялық негізін құрайды. Мерзімді басылымдарда, теледидарда, радиода...
Кітап суреті, оқулық

Қоғамдық пікір және БАҚ: қалыптасуы мен көрініс табу үдерістері

Журналистика – қоғамдық пікірді қалыптастыруда айрықша роль атқарады. Тәуелсіз еліміздің журналистикасы ел экономикасын және оның рухани-мәдени дүниесін орнықтыруда және дамытуда өзіндік үлес қосы келеді....
Кітап суреті, оқулық

Журналистика функцияларының жүйесі

Журналистика функцияларынң жүйесі тікелей ұйымдастырушылық және мәдени функцияларды бірге атқарады. Қоғамдық пікірді қалыптастыру мәселесі де журналистиканың маңызды функциясы болып табылады. Еліміздегі ресми, тәуелсіз және...
Кітап суреті, оқулық

Журналистиканың негізгі функциялары

Журналистканың қоғамдық өімрде атқаратын бірқатар функциялары бар. Негізінен алғанда журналистика қоамдық өмірдің айнасы болғандықтан әлеуметтік-экономикалық, мәдени-рухани және қоғамдық пікірді қалыптастыруда айрықша қызмет атқарады. Міне, ХХІ...
Кітап суреті, оқулық

ҚР-сының журналистикаға байланысты басқа заңдары

ҚР журналистикаға байланысты өзге де заңдылық құқыққа ие құаттары бар. Олар негізінен алғанда шетелдік құжаттарға негізделеді. Мұнда отандық және шетелдік журналистердің құқықтық нормалары мен...