Бас бет Тесттер Страница 3

Тесттер

Кітап суреті, оқулық

«Лингвистикалық терминология» пәні

<question> «Термин» қай елдің сөзі?<variant> латын<variant> грек<variant> неміс<variant> француз<variant> испан<question> «Термин» сөзі нені білдіреді?<variant> шек<variant> барлау<variant> пысықтау<variant> даралау<variant> қайталау<question> Қазақ тілінің терминологиясын кім зерттеген?<variant>...
Кітап суреті, оқулық

«Қазақ тілінің жалпы курсы» пәні

question>Аффикстердің жалғануы арқылы грамматикалықмағынаның өзгерілуі қалай аталады?<variant>аффиксация<variant>ішкі фленция<variant>біріктіру тәсілі<variant>қосарлану тәсілі<question>Фузия қай тілге тән құбылыс?<variant>үндіевропа<variant>түркі<variant>монғол<variant>славян<question>Түбірдің дыбыстық құрамыныңөзгерілуі арқылы берілетін тәсіл:<variant>ішкі флекция<variant>интонация<variant>орын тәртібі<variant>көмекші сөздер<question>Хабардың мақсатына қарай...
Кітап суреті, оқулық

Сандық әдістерді программалау

<question> Сызықты теңдеулер жүйесін шешуде жиі қолданылатын әдістердің бірі<VARIANT> белгісіздерді жою алгоритмі<variant> жақындасушы есептеу процесінің алгоритмі<variant> шекті қадамды есептеу алгоритмі<variant> дұрыс жауабы жоқ<question> А...
Кітап суреті, оқулық

Биологияны оқыту әдістемесі

Жеңіл сұрақтар <question>Нешінші сыныпта табиғатқа экскурсия жасаудың үлкен маңызы бар?<variant> 6 сыныпта<variant> 7 сыныпта<variant> 10 сыныпта<variant> 3 сыныпта<variant> 11 сыныпта<question> Көң қандай тыңайтқыш деп аталады?<variant>...
Кітап суреті, оқулық

“Мемлекет және құқық теориясы” пәні

Құқық принциптерінің термині қалай түсініледі?A құқықтың негізін құрайтын немесе құқықтың қалыптасу, даму қызметін атқару үрдістерінің жетекші бастаулары;B құқықта өз көрінісін тапқан мемлекеттің еркі;C қоғамдық...
Кітап суреті, оқулық

“ҚР Конституциялық құқық” пәні

Тұлғаның мемлекетпен арадағы өзара құқықтары мен міндеттерін айқындайтын саяси-құқықтық байланысы қалай аталады?А/ АзаматтықВ/ ҚұқықсубъектілікС/ ҚұзіретД/ Құқықтық мәртебеЕ/ ЗаңдастыруСенат депутаты болу үшін білім керек па:А/...
Кітап суреті, оқулық

Пән: «Казақстан Республикасынын кәсіпкерлік құқығы »

 <guestion> Кәсіпкерлік құқықтың негiзгi қағидасы кайсы:<variant>пайда табу<variant>меншiктi коргауды камтамасыз ету<variant>кiнәсiздк презумпциясы<variant>жоспарлау<variant>мiндеттi төлеу<guestion>. Кәсіпкерлік құқық обьектiсi кайсысы:<variant>өндіріс орындары<variant>енбек ету<variant>салык<variant>занды факт<variant>жәрдемақы<guestion>.Кәсіпкерлік құқық субьектiсi кайсысы<variant>мемлекет, ел, жұрт,...
Кітап суреті, оқулық

«Заңгердің кәсіби этикасы»

<guestion> Грек тілінің ләззат іздеу,қызыққұмарлық деген мағынадағы сөз.<variant>Гедонизм<variant>Эвдемонизм<variant>Стоицизм<variant>Каллогатия<guestion> Көне грек этикасыныңбасты сипаттамасы.<variant>Эвдемонизм<variant>Гедонизм<variant>Стоицизм<variant>Каллогатия<guestion> Грек этикасының бұл бағытынаөмірден тек ляззат алу мүмкін емес, өйткені қуаныш соңын...
Кітап суреті, оқулық

«Альгалогия» пәні

<question> Көк – жасыл балдырлар қандай споралар арқылы көбейеді?<variant> Моно, тетра, полиспоралармен<variant> Зооспора, автоспора<variant> Гонидия, коккамен және планококкамен<variant> Зооспоралармен және конидиялармен<variant> Аско және базидиоспоралармен<question>...
Кітап суреті, оқулық

Соңғы кезде дыбыстық жүйе туралы еңбек жазды

<question>Соңғы кезде дыбыстық жүйе туралы еңбек жазды<variant> М. Балақаев<variant> І. Кеңесбаев<variant> Мырзабеков<variant> Омарбеков<question>Қазақ тілінің теориялық негізін салған ғалым<variant> А.Байтұрсынов<variant> І.Кеңесбаев<variant> Ә.Болғанбев<variant> Қалиев<variant> Ш.Сарыбаев<question>Қазақ тілінің...
Кітап суреті, оқулық

Ықтималдықтьар теориясы және математикалық статистика

Жеңіл сұрақта<question> Сынақ элементар оқиғалар кеңістігімен сипатталатын болсын, ал А-осы сынаққа қатысты оқиға болсын. Сынақты бір рет өткізген соң нәтижесі алынған. Төмендегі жағдайлардың қайсысы...
Кітап суреті, оқулық

“Информатика” пәні

Информацияларды жинақтау, түрлендіру әдістерін және заңдылықтарын зерттейтін ғылым:А) Кибернетика.В) Логика.С) Статистика.D) Информатика.Е) Динамика.Принтер құрылғысы - бұл:А) Текстік және графикалық мәліметтерді қағазға басып...
Кітап суреті, оқулық

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ПӘНІНЕН БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

<question> Басқару стилі қанша түрін атауға болады.<variant>3<variant>4<variant>8 <variant>9 <variant>7<question> Әсемдікке құмар, шексіз, билеуге құрғақ беделге ие болу, болмысының ролін көтеру, ұжымның мүмкіндіктерін бағаламау<variant>өктемдік стиль<variant>демократиялық стиль<variant>ымырашылдық стиль <variant>дұрыс...
Кітап суреті, оқулық

Жоғары оқу орындарында дербес әдістемелерді оқытудың ғылыми- теориялық негіздері

<question>М. Жұмабаевтың “Бастауыш мектепте ана тілі” еңбегі қай жылы жарияланды?<variant>1923ж.<variant>1926ж.<variant>1924ж.<variant>1925ж.<variant>1927ж.<question>Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің негізгі міндеті:<variant>білім берудің Мемлекеттік станларты талаптарына сай болашақ студенттерді оқу-тәрбие...