Тәрбие жұмысы

Мұғалім ұстаз болу

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың құлық тәрбиесі

Мораль және оның мәні. Еліміздің әлеуметтік – экономикалық дамуының жаңа құрылысын жүргізіп отырған шақта адамдардың құлықтық саналығын тәрбиелеу қоғам дамуының ең бір басты айқындаушы міндеті...

Оқушының оқу және тәрбие субъектісі ретінде ой- өрісінің және жеке тұлғалық мүмкіншіліктерінің диагностикасы

Дамыта оқытудың Л.В. Занков жасаған жүйесінің ерекшеліктеріне тоқталып өтелік. Бұл жүйе дәстүрлі оқытудан төмендегі ерекшеліктермен, өзгешеліктермен айқындайды. оқыту мазмұнындағы өзгешеліктер; мақсаттағы айырмашылықтар; дидактикалық принциптердегі...

Педагогикалық технологиямен педагогикалық шеберліктің өзара байланысы.

Оқытудың дәстүрлі технологиясы. Оқытудың дәстүрлі технологиясы деп ең алдымен XVII ғасырда дидактика принциптерінде қалыптасқан, Я.А. Коменский негізделген және қазіргі дейін дүниежүзі мектептерінде басым көпшілігі...

Педагогикалық технологиялар негізінде оқу- тәрбие процесінің тиімді ұйымдасыту әдістемесі

Негізгі ұғымдар: технология, педагогикалық технология, біртұтас педагогикалық процесс, инновациялық мектептер, сабақ, творчество (шығармашылық), творчестволық іс – әрекет, мұғалімнің шеберлігі. Технологиялар туралы ұғымдар. Педагогикалық...

Мектептің (сыныптың) оқу- тәрбие процесінің диагностикасы- басқару негізі.

. Басќару негізі ретінде – педагогикалыќ процесс диагностикасыныњ мєні. ¦стаз ењбегі психологиялыќ – педагогикалыќ т±рѓыдан ѓана емес, м±ѓалімніњ єдістемелік даярлыѓында т±раќты жетілдіруді талап етеді....

Тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау.

Оқыту процесінде оқушылардың білім, білік, дағдыларын есепке алу бақылау және бағалау оның аса қажет құрамдас бөлігі болып есептеледі. Мұғалімнің сабақтар жүйесінде оны дұрыс ұйымдастыра...

Қазақ халқының зергерлік өнері

Сақина. Сақина – естелік, сыйлық, тіпті, мұралық белгі. Халқымызда қалыптасқан дәстүр бойынша, ас адал болуы үшін оны дайындайтын, дастарқанға қоятын, шай құйып беретін...

Жапсырмалау (коллаж) опликация өнері

1.Коллаж өнері туралы түсінік. Жапсырмалау жұмысы техникасы туралы түсінік. Бөлменің төбесіне өрнектеуді орындау технологиясы. Түйе мойын және оның композициялық құрылымы. Сыйлық бұйымдарын орындау технологиясы....
Мұғалім ұстаз болу

Күні ұзартылған топтарда тәрбиелік жұмыстарды жүргізу әдістемесі

1.Күні ұзартылған топтарда жұмысты ұйымдастыру және жұмыс режимі.Өзін-өзі дайындауды ұйымдастыру Қазіргі мектепте жағдай көптеп өзгеруде : оқу және тәрбие процесінің құрылымы мен мазмұны, соған сай...
Мұғалім ұстаз болу

Оқушыларды жеке-дара қатынас жасау әдістемесі

1.Оқушыларға тән болан психологиялық-педагогикалық ерекшеліктер. Баланың алғашқы тәрбие алатын орны- от басы. Баланың мінез- құлкы, әдет дағдысы отбасында қалыптасады. Тәрбие жұмысы нәтижелі болуы үшін...
Мұғалім ұстаз болу

Педагогикалық ынталандыру әдістемесі

Педагогикалық ынталандыру Жастардың білім, білікдағдыларынқоғамдықіскебейімдейтін, шығармашылық қабілеттерін дамытатын қоғамдық ұйымдардың бірі-"Болашақ"балалар ерікті ұйымы. Бұл ұйым ережесін Ы.Алтынсарин атындағыҚазақтың Білім академиясының этнопедагогика, тәрбие...
Мұғалім ұстаз болу

Сендіру әдістемесі

1.Сенім. Ақпараттық мәні және оқушыларды сендірудегі тиімділік шартыЖеке тұлға әр түрлі іс-әрекет арқылы дамып қалыптасады. Іс-әрекет -айнала қоршаған ортаға қарым-қатынасын белсенді түрде білдіретін ең...
Мұғалім ұстаз болу

Тәрбиелеуші ұжымды ұйымдастыру әдістемесі

Тәрбиелеуші ұжым. Мектеп ұжымында сыныптағы бірыңғай педагогикалық талаптар Баланың моральдық бет-бейнесі ең алдымен оқу, ойын, қоғамдық пайдалы жұмыс кезіндегі әртүрлі қызмет процесінде...
Мұғалім ұстаз болу

Өзара ынтымақтастықты оқытудың арнайы тәсілдері

: 1. Ойындар Оқушылар ұжымы-тәрбиенін шешуші факторы және біздің қоғам жағдайында бала өмірін ұйымдастырудың негізгі формасы. Жеке тұлғаның дамуы үшін ұжымда қолайлы жағдайдың болуы...