Ұлттық ойындардың бала өміріндегі салауатты өмір салтын қалыптастырудағы рөлі

Халық педагогикасына тән жалпы білім беретін орта мектепте өнімді де өміршең сала – ойын. Дәстүрлік таным – түсініктен туындайтын қазақ халқының ұлттық ойындары –...

Оқушылардың танымдық қызығушылық қасиеттерін ойын элементтері арқылы дамыту

Бастауыш сынып оқушысының қызмет бағыты күшейген кезде оның құлшынып ойнағысы келіп тұрады. Баланың ойын қызметін тоқтатып, оны интерфункционалдық күштердің қимылына қайшы келетін басқадай нәрсемен...

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ТЫНЫС БЕЛГІЛЕРІН ҮЙРЕТУ ЖОЛДАРЫ Пунктуацияның қолданылу тарихы

Пунктуация жазуда қолданылатын тыныс белгілерінің құрамын атқаратын қызметтері мен білдіретін мағыналарын және оларды қолдану ережелерін зерттейді. Пунктуация – латынның «пунктум» деген сөзінен алынған. Пунктумның...

Патриоттық тәрбие беруде дамыта оқыту технологиясын қолдану

Көркем шығарма арқылы бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беруде оқытудың әдістерінің түрлері сан алуан. Жалпы айтқанда, оқыту әдісі дидактиканың негізгі бір құрамды бөлігі болып...

Оқушыларды ұлттық патриотизмге тәрбиелеу бағыттары

Республикамызда мектеп оқушыларын патриотизмге тәрбиелеудің 1970-2000 дылдар аралығындағы жай-жапсарын зерттеу барысында кеңес дәуірінде біршама тәжірибенің жинақталғаны белгілі болды. Бірақ көп жағдайларда сол кезеңдегі патриотизм...

Елжандылық тәрбиелеудің міндеті және оның әдіснамалық негіздері

Оқушыларға патриоттық тәрбие беру барлық пәндердің үлесіне жатады. Ал алғашқы әскери дайындық пәнінің патриоттық сезімді қалыптастыруда атқарар міндеті зор деп білеміз. Сондықтан пәнге оқушылардың...

Бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беру

Өмір ағымы талап етіп отырған жаңа қоғамға лайықты саналы, білімді, үйлесімді жетілген жеке тұлғаны дайындау бүгінгі мектеп алдында негізгі міндт. Осыған байланысты, мектептің бастауыш...

Бастауыш мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие берудегі халықтық тәрбиенің рөлі

Жас ұрпақ тәрбиесі Қазақстанның егемендік алып, тәуелсіздік жағдайына ие болғанда өз мемлекеттілігін қалыптастыруға байланысты бала тәрбиесін қайта қарау маңызды міндеттердің бірі болып отыр. «Қазақстан...

Ойын арқылы адамгершілікке тәрбиелеу

Балалардың бірлескен түрінің аса маңызды түрі және оқуды, еңбекті, басқа да істерді ұйымдастыру тәсілдерінің бірі ретінде ойынның үлкен орны бар, ол әсіресе 1 сыныпта...

Сыныптан тыс тәрбие жұмысының жүйесінде оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу

Балалардың өмірлік тәжірибесін молайтуда тәрбие жұмысын кесте бойынша жүргізілетін сабақтарда, онан тыс уақыттарда да ұйымдастырудың маңызы зор. Балаға бос уақыт өзі үшін де, басқалар...

Оқушыларға адамгершілік тәрбие берудің теориялық мәселелері

Халкымыздың перзенті М.Жұмабаев тәрбиені төрт түрге: дене тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі, құлық тәрбиесі деп бөле келе «Егер де адам баласына осы төрт тәрбие...

Балабақшада ата-аналармен жұмыс жасауды ұйымдастырудың маңызы

А. Сухомлинский балалардың ата-аналармен жұмыс істеудің маңызына ерекше назар аударып: «Тек ата-аналармен бірге, жалпы күш жігерді біріктіру арқасында тәрбиешідер балаларға үлкен адамдық бақытты беруі...

Мектепке дейінгі мекеменің оқу – тәрбие жұмысын бақылау және басшылық жасау

Халқымыз бала  тәрбиесіне қашанда ерекше мән берген, өйткені бала біздін болашағымыз, өміріміздің жалғасы. Сондықтан бүгінгі таңда да балаларлы қорғау - әлеуметтік мәні зор. халықтық...

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С 1 КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Обучение иностранному языку детей с шести-семи лет стало вновь предметом заинтересованного разговора педагогов, филологов и родителей. Общество не удовлетворено уровнем языковой подготовки учеников средней...