Бас бет Қазақстан тарихы

Қазақстан тарихы

ХҮ-ХҮШ ғасырлардағы қазақ хандықтарының пайда болуы

Қазақстан аумағында көптеген ғасырлар бойы әр түрлі этникалық топтардың соғылысу, әрекеттесу, ассимиляция процестері жүріп жатты. Бұның  нәти-жесінде жаңа қауымдастықтар пайда болып жатты. ҮШ –1Х ғасырлардан...

Кенесары Қасымұлы хандығының саяси құрылымы және ондағы реформала

Патша өкіметінің қазақ жеріне тереңдеп еніп ондаған ғскерін бекіністер салуы. Орта жғне Кіші жүзде хандық билікті жойып, жаңа басқару жүйесін ендіруі. орыс ғскерлерінің озбырлықтары...

Бөкей хандыгының саяси-кұқыктық жағдайы

Кіші жұздегі ХУШ ғасырдың соңындағы шаруашылық-саяси дағдарыска, жайылым мәселелерінің күрделеніп кетуіне байланысты қазақтардың үлкен тобы Орал мен Жайық аралығының томенгі бойына көшіп барып 1801...

Қазақтың әдет –ғұрып құқығы

Қазақ қоғамының құқығы болып әдет тұрды, яғни, қожайындық ететін  таптың мүдделеріне сәйкес келетін заңи әдеттер дің жиынтығы. Әдет тұрақтылығымен сипатталып, бірнеше ғасырлар ағысында маңызды...

ХV-ХVШ ғасырлардағы қазақ хандықтарының пайда болуы

Қазақстан аумағында көптеген ғасырлар бойы әр түрлі этникалық топтардың соғылысу, әрекеттесу, ассимиляция процестері жүріп жатты. Бұның  нәти-жесінде жаңа қауымдастықтар пайда болып жатты. ҮШ –1Х ғасырлардан...

Қазақстанда монголдардың қожайындық дәуірі

Казақстанның аумағы Қытай, Орта Азия, Русь елдері сияқты ХП ғасырдың басында монголдардың жорығына дұшар болды. ХП ғасырдың ақыры мен ХШ ғасырдың басы аралығында монгол...

Наймандар мен керейлердің ұлыстары

Алтай, Ертіс, Моңғолия жеріне созылып жатты. Наймандар мен керейлер қатар жатқан кошпелі тайпалар. 840 жылы Ұйғыр мемлекеті құлаған соң, наймандар мен керейлер күшейе бастады...

Қазақстан аумағындағы әскери, саяси одақтар

Үйсұн , қаңлы , ғұндардың әскери демократиясы: Ежелгі Қазақстанның тарихында б.з.д. Ш ғ. – Ш ғасырға дейін қоныстаған үйсұн, қаңлы, сондай-ақ  б.з.д. П-1 ғасырларда Монголиядан...

ХҮІ-ХҮІІ ғғ. қазақ халқының рухани мәдениеті

Халықтың ауызша шығармашылығы. XV-ХҮІІІ ғ. басы Қазақ халқының тарихи мәдениеті басты орын алған кезең болды. Тура осы кезде халықтың ауызша шығармашылығының әр түрі дами берді...

ХҮІ-ХҮІІ ғғ. қазақ халқының материалдық мәдениеті

Қазақтардың экономикасы мен тұрмысы. ХҮ-ХҮІІ ғғ. қазақтарда көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы сақталды. Негізінен қой, жылқы, түйе өсірілді. Ірі қараны аз мөлшерде, көбіне...

Қазақ хандығы кезеңіндегі саяси-құқықтық жағдай

Қазақ халқының қоғамдық ұйымы. Қазақтардың әлеуметтік ұйымдасуы адамдар арасындағы бір-бірімен байланысты қарым-қатынас түрлерінің әр алуандығына негізделді. Олар: қандас туыстық, отбасылық, шаруашылықтық, әскерлік, мәдениеттік, этникалық және...

ХҮІІ ғ. Қазақстанның ішкі саяси және халықаралық жағдайы

XVIІ ғ. басындағы саяси жағдай. «Еңсегей бойлы Ер Есім» хан. Бухара хандығы мен өзара қарым-қатынастар. Есім ханның (1598-1628 жж.) билік кезеңі өте күрделі болды. Оңтүстікте...

Қазақ хандығының құрылуы. ХҮ ғ. Қазақ хандығы

Қазақ хандығының құрылуының алғы шарттары. Қазақ мемлекетігінің құрылуы. Хандық билік түрінде өмірге келген қазақ мемлекеттігінің құрылуының негізінде, әрине, қазақ ұлысының қалыптасу процесі жатты. Жоғарыда айтылған...

Қазақстан аумағындағы этникалық процестер. Қазақ этногенезі

Қазақ халқының қалыптасуы. Этногенез мәселесі. Қазақстанның этникалық тарихы да Орталық Азияның барлық аймақтарындағыдай өте күрделі. Ғасырлар бойы бұл аймақта да көптеген халықтар мен тайпалар...