Өзін-өзі тану негіздері

Кітап суреті, оқулық

«Ұстаз» мамандығы – бұл мақтаныш

Білім беру жүйесі қоғамның әлеуметтік институты бола отырып, сол қоғамнан талап ететін оның даму деңгейін сипаттайды. Дегенмен де, қоғамдағы әлеуметтік – мәдени дағдарыс кезеңіндегі...
Кітап суреті, оқулық

Жауапкершілік – еркіндікке жету жолы

Сабақтың мақсаты:Өзіне және өзгелерге құндылықты қарым қатынасты дамыту; «еркіндік», «жауапкершілік» ұғымдарын қарастыру; адам өмірінде жауапкершілікті саналы сезіну, ұғыну; өмір жолын таңдауға құқығын, сайлау еркіндігі...
Кітап суреті, оқулық

Қазақстан – ортақ мекеніміз

Сабақтың мақсаты: азаматтық және патриотизм ұғымдарын ашу және бекіту, этникааралық келісімді конструктивті тұрғыда түсіну, жалпы ұлттық теңдікті түсіну, жалпы ортақ үй сезімін дамыту, отырып,...
Кітап суреті, оқулық

Сенім – қозғаушы күш

Сабақтың мақсаты: «сенім» және «руханилық» ұғымдарын нақтылау, «дін» ұғымын, адамның және қоғамның рухани мәдениетінің бір бөлігі ретінде оның маңыздылығын ашу , діннің әр түрлі...
Кітап суреті, оқулық

Мәдениетке деген құндылықты қарым – қатынасты орнату

Сабақтың мақсаты: «адамгершілік» ұғымын ашу, студенттердің мәңгілік адамзаттық құндылықтар, адамның жоғары рухани құндылықтарды меңгеруде өмір мақсаттары туралы ой пікірлерін кеңейту; «мәдени мұра» ұғымын нақтылау...
Кітап суреті, оқулық

Адамзат тәжірибесі

Берілген модуль жалпыадамзаттық құндылықтар туралы және оларды адамгершілік категория контексінде адамзаттың рухани мәдениетін біріктіретін білімдерді ашады. Қазіргі кезде жастардың рухани дамуы жағдайында берілген адамзаттың...
Кітап суреті, оқулық

Толеранттылық өмірдің нормасы ретінде

Сабақтың мақсаты: коммуникативті өзара әрекеттестіктегі толеранттылыққа түсінік беру. Қарым-өатынастағы толеранттылық және біліктілік тәсілдері арқылы конструктивті қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру. Әдістері мен формалары: дәріс-әңгімелесу, талқылау, «даналық сабақтары»,...
Кітап суреті, оқулық

Дау-дамай және тұлға

Сабақтың мақсаты: «Дау-дамай» ұғымына сипаттама беру. Тұлға ішілік дау-дамайдың табиғатын қарастыру, тұлғаның дамуындағы жағымды және теріс жақтарын анықтау. Даудан шығу әдістерімен танысу. Дау-дамайды конструктивті...
Кітап суреті, оқулық

Махаббат күші

«Махаббатсыз дүние бос...» Абай. Сабақтың мақсаты: Өзін-өзі тану және өзін-өзі талдау дағдыларын дамыту. Әр адамның сүю сезімінің қайталанбастығын көрсету. Студенттердің тұлғааралық қатынастар психологиясы жөніндегі білімдерін көкейкесті...
Кітап суреті, оқулық

«Отбасылық кеңес» Рөлдік ойын

Ойынның мақсаты: отбасында икемді болуға, жақындарының қызығушылықтарын ескеруге үйрену. Отбаслық жағдайларда өзін-өзі бара-бар бағалау дағдысын қалыптастыру. Нұсқау: Студенттер тобы үш «отбасына» бөлінеді. Тапсырма барлығына ортақ...
Кітап суреті, оқулық

«Менің отбасым» Психодрама

Мақсаты: отбасыішілік қатынастардың диагностикасы. Өз отбасының мүшелеріне оңтайлы қатынасты қалыптастыру. Нұсқау: Студентке өз отбасының мүсінін немесе жанды көрінісін құрастыру қажет. Отбасына сіз жетілгенше бірге тіршілік...
Кітап суреті, оқулық

«Даналық сабақтары». Шағын топтармен жұмыс

Студенттермен келесі ойларды талқылаңыз: Отбасы бұл – балаларды бақытсыздықтан қорғауға тартылған кішігірім кеме іспеттес. Ол балаларды жеке шарықтауы мерзіміне дайындайтын ұя. Отбасы қуанышқа негізделіп, сол үшін...
Кітап суреті, оқулық

Жаттығу: «Жылы сөз»

Мақсаты: студенттердің өздерінің және айналасындағы жақын адамдардың психологиялық сипаттамаларын анықтау іскерліктерін дамытуға, өзін-өзі талдауға ықпал ету. Нұсқау:Өз жақындарыңызды, таныстарыңызды, туысқандарыңызды қандай жылы сөздермен атайтындарыңызды естеріңізге...
Кітап суреті, оқулық

Тату отбасы Астарлы әңгіме

Ерте, ерте, ертеде бір отбасы болыпты. Ол жай отбасы болмапты. Ондағы адамдардың саны 100-ге тартыпты әрі тұтастай бір ауылға сайыпты. Олар солай бір отбасы...