Дизьюнктивті және коньюнктивті нормаланған формалар. Логикалық амалдардың толықтығы

Анықтама.  формуласын  формулаларының коньюнкциясы деп атайды және оны арқылы белгілейді. Егер жоғарыдағы коньюнкциядағы  формулалары әріп немесе әріптің терістеуі болса, онда бұл формула элементар коньюнкция деп...

Логикалық эквиваленттіліктер және олардың қолданылуы

Анықтама. Құрамындағы әріптердің кез келген ақиқаттық мәндерінің орналасуында ақиқаттық мәндері бірдей болатын (ақиқаттық кестелеріндегі соңғы бағандары бірдей) j және y формулалары логикалық эквивалентті (пара-пар)...

Тавтология және қайшылық. Тавтологияның қасиеттері

Анықтама. Құрамындағы әріптердің ақиқаттық мәндерінің кез келген орналасуында тек ақиқат мән қабылдайтын формуланы тавтология (жалпымәнді) деп атаймыз. Егер j формуласы тавтология болса, оны...

Пікірлер логикасының тілі, формулалары және ақиқаттық кестелер

Анықтама. Пікірлер логикасының тілі алфавиттен – , логикалық операциялардан – , қосымша символдардан – D тұрады. арқылы әріптер жиынын белгілейміз. Әріптер латын алфавитінің  бас әріптері...

Кантор – Бернштейн теоремасы

Алдымен жиындар қуаттарының арасында төмендегiдей қатынас орнатайық. Егер A жиыны B жиынының қандай да бiр iшкi жиынымен тең қуатты болса, онда A жиынының қуаты B...

«Темперамент формуласы» тесті. (А. Белов бойынша)

Адамда темпераменттің әртүрлі типтерінің белгілі бір пайыздық мөлшері болатынын анықтау. Бүл темпераменттік мөлшерді білу жетекшіге өзіндік бақылауды жэне өздеріне баға беруді тиімді атқаруға мүмкіндік...

Кәсіпті таңдау тесті (Голланда әдісі).

Бланкіде әртүрлі мамандықты парлап келтірген. Олардың аттарын жақсылап қарап шығыңыз. Егер сіз мамандықтың немен шұғылданатынын білмесеңіз, онда жүргізілетін тестке көңіл аударуыңызға болады. Әр пардан...

Интеллектуалдық икемделгіштікті (лабильділікті) анықтау әдістемесі

Әр түрлі тапсырмаларды орындауға икемділікті, бір әрекеттен екіншіге ауысудың жеңілділігін және зейін аударуға қабілеттілікті зерттеу. Орындау ережесі: Әдістеме жүргізу үшін тапсырмалар арнайы бланкке түсіріліп, зерттелінушілердің...

“Сан қатарлары” әдістемесі (математикалық ойлауды бағалау)

математикалық ойлаудың логикалық аспектісін зерттеу, математикалық қабілеттің көрініс беруін анықтау. Тестің балаларға және үлкендерге арналған варианттары бар. Зерттеу жүргізер алдын тапсырмалар толтырылған бланкілер даярланады. Олар...

ШКБМ жағдайында математиканы оқыту барысында оқушылардың іс- әтекетін басқарудың қазіргі заман педагогикалық технологиялары

Еліміздің егемендік алу нәтижесінде қоғамдық өмірдің барлық салаларында, соның ішінде, білім беру саласында жүріп жатқан демократияландыру мен ізгілендіру мектепті осы күнге дейінгі дағдарыстан...

ШКБМ жағдайдағы математикадан сыныптан тыс жұмыстар, олардың түрлері, ұйымдастыру және басқару

Шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқытуда сыныптан тыс табиғатқа жүргізілген ұзақ мерзімді бақылаулар оқушыларыдң байқағаштығының, дүниетанымын дамытады. Жыл мезгілдеріне байланысты топсаяхатқа шыққанда жүргізілетін...

Өзіндік жұмыс, түрлері және оны математиканы оқытуда ұйымдастырудың әдістемесі

Шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқытуда өздік жұмыс- оқушылардың білім, іскерлік, оларды практикада қолдану тәсілдерін меңгеруге бағытталған оқытушы қатынасынсыз өткізілетін іс-әрекеті. Өздік жұмыс...

ШКБМ- те математиканы оқытуды жоспарлау

Шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқытуда жоспар жасау дегеніміз — оқыту мен тәрбие жұмысын жақсарту бағытында көптеген шараларды белгілеу, сабақтың тиімділігін арттырады. Бағдарлама,...

Математика сабағының басқа пәндермен үйлесуі

Шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқытуда, курсты оқытып-үйрету педагогикалық-психологиялық пәндерді, бастауыш сыныптарындағы математиканы оқыту теориясы және технологиясы курстары оқытылып-үйретілгеннен және “Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру”...