Платина және оның туыстары химиясы

Сирек элементтер Ru – 5x10-7 %; Rh –1x10-7%, Pd –1x101-6 %; OS-S x10-7 %; pt –5x10-7% қосылыс күйінде. Барлығы күміс – ақ немесе күміс күлгін металл....

Кобальт және никель химиясы

Табиғатта тарқалуы. Жер қыртысындағы массалық үлесі 3х10-3 және 8х10-3 % Минералдары кобальтин Со АS s миннеит Со3 АS4 пентландит (Ғе,Ni) S никелин NiAS Бір – бірімен бірлікте ұшырайды Қасиеттері :...

Темір және оның туыстастары химиясы

Fe 3d64S2 Co 3d74S2 +2 +3 т.д. көрсетеді. Ni 3d84S2 Fe(IV) және Fe(VI) қосылыстары да алынған. Fe табиғатта таралуы бойынша 4-ші орында 5,1%. Тау жыныстары : Fe3O4...

Марганец, технеций, рений және олардың қосылыстарының химиясы

Сыртқы электрон қабаты : (п –1) dsns2 қосылыстардағы т.д. +2 ден +7 ге дейін. Марганец 0,09 % пиролюзит – MnO2. Ашық күлгін қатты морт...

Хром, молибден, вольфрам және олардың қосылыстарының химиясы

Хром, молибден, вольфрам. Сыртқы электрон қабаттары Сr 3d5 4S1 MO 4d55S1 Сыртқы қабатында W 5d4 6S2 6 электроннан +1 - +6 т.д. қосылыстарда көрсетеді. Хром. Табиғатта0,02% Ғе (СrO2)2 хромит Күміс түсті күлгін...

Ванадий, ниобий, тантал және олардың қосылыстары химиясы

Ванадий, ниобий, тантал, дубний (105) Сыртқы электрон қабаттары V3d3 4S2Nв 4d45s1 Ta 5d36s2 қосылыстарында көрсететін т.д. +1-ден +5 ке дейін. V жер қыртысында 0,015 %. Бірақ...

Цирконий, гафний және оксид қосылыстарының химиясы

Цирконий және гафний. Жер қыртысында 0,02 және 3,2 х 10-4%. Циркон Z rSiO4 Баделеит ZrO2 Ал гафний минералдары әдетте цирконий минералдарымен бірге ұшырайды. tб Zr═18550Ctб Hf═22300C Оксид пленкаларының пайда болуы...

Титан және оның қосылыстарының химиясы

ІV топ қосымша топша элементтері титан, цирконий Zr, және гафний және резерфордий сыртқы электрон қабаты (n-1)d2 ns2 қосылыстарында топша элементтері +1 – ден +4...

Кадмий, сынап және олардың қосылыстарының химиясы

Кадмий және сынап. 5х10-5 % және 7х10-6 % мырышпен бірге ұшырайтын маңызды минералдары СdS CdCO3. Сынап жеке және киноварь НqS күйінде ұшырайды. Екеуі де күміс...

Мырыш және оның қосылыстарының химиясы

ІІ қосымша топшада орналасқан. Сыртқы электрон қабықтары (n-1) S2, p6, d10, nS2. Химиялық байланыстар пайда етуде жалғыз сыртқы қабат электрондары қатнасқаны үшін ZnCd және Нq...

Күміс, алтын және олардың қосылыстары химиясы

Күміс және алтын. Жер қыртысында 1х10-5 және 5х10-7%. Күміс таза күйінде және минерал аргентит Аq2S күйінде ұшырайды. Алтын негізінен таза күйінде ұшырайды. Күміс және алтын...

Мыс және оның қосылыстары химиясы

І топ қосымша топшасы Сu, Aq, Au Сыртқы электрон қабаты (n-1)d10 nS1 +1 +2 +3тотығу дәрежесін көрсетеді. Алтын және +4 +5 тотығу дәрежесінде көрсете алады Ең тұрақты...

Айналымның блоктік моделі

Биогиохимиялық айналымдарды бейнелеудің әртүрлі әдістері бар. Бейнелеу әдісі нақтылы элементтің биогеохимиялық циклының ерекшеліктеріне қарай таңдап алынады. Оттегінің айналымын талқылаған кезде экологтар әдетте оттегінің органикалық...

Экожүйенің энергетикасы

Энергия – материяның барлық түрлерінің қозғалысы мен әрекеттесуінің сандық орта өлшемі, табиғаттағы барлық құбылыстардың өзара байланыста болу себебі осыдан. Жүйедегі энергия...