География

Алап бетінің құрлымы

Оңтүстік Балқаштың құмды-шөлейттері Тянь-Шань және Жоңғар Алатауының аралығында орналасқан. Бұл алап құрлымы-белдеулердің өзіндік ерекшелігімен сипатталады. Іле ойпаты Жоңғар Алатауы және Борохоро жүйелеріне бөледі. Ол Кульджа...

Іле ойысының антропогендік ландшафтлары

Іле ойысында өнеркәсіптік және ауыл  шаруашылық өндірісінің қарқынды өсуіне байланысты табиғи ортаға антропогендік әсердің дәрежесіде өсуде. Қоршаған ортаны ластаушы көптеген көздердің ішінен негізгілері болып өнеркәсіп...

Іле ойысының топырағы мен органикалық дүниесі

Іле ойысының топырақ қабаты түрлі жастағы әртүрлі механикалық және нетрографикалық құрамды түзілістерден тұрады, олар су тұтқыш аймақтардың орналасу жақындығына және беткейлік сулардың ағысына тәуелді...

Іле ойысының климаты мен ішкі сулары

Іле ойысының климаты құрғақшылығымен және де ерекше континентальдығымен ерекшеленеді. Іле ойысының Евразия материгінің ішіндегі гидрографиялық орналасу жағдайымен анықталады, осыған орай оның мұхиттар мен теңіздерден...

Іле ойысының жер бедерінің геомофологиялық типтері

Іле ойысын қоршап тұрған Іле және Жоңғар Алатаулары ойысқа өте үлкен сатылар түріндегі сатылы жылжымалар мен кертпештер есебінен еңістейді. Жекелеген сатылар жер бедерінің түрлі...

Іле ойысының геолотектоникалық құрылысы

Пермь кезеңінен бастап Іле ойысында негізінен өте тығыз тұнбалық жыныстар дамыған. Пермьдік жүйе Іле ойысының ең шеткі шығыс бөлігіндегі ҚХР=шектескен мемлекеттік шекара маңындағы терең бақылау скважиналарының...

Іле ойысының физикалық-географиялық орыны

Іле ойысының физикалық-географиялық орыны.  Іле ойысы –  Жетісу  Алатауы, Іле Алатауы,Ұзынқара және Шу-Іле тауларының  аралығында ендік бағытта созылып жатқан кең көлемді тау аралық тектоникалық...

Улы өсімдіктерге сипаттама

Жоңғар бәрпісі  A conitum songorikum S Сарғалдақтар тұқымдасы Ranunculaceae Қазақша атауы: Бәрпі Басқаша атауы: қасқыр тамыр, темір қалпақ Көп жылдық өте улы өсімдік. «Аконит - Бәрпі» атауын Дмасприд...

Улы токсикалық заттардың негізі

Олколоидтар – түссіз кристаллды қосылыс, олар өсімдіктерде органикалық қышқыл тұздары түрінде кездеседі. (лимонда, алмада, шавелде, және басқаларда) Суда ерімейтін, дәмі ащы органикалық еріткіштерде өте...

Улы өсімдіктердің улылық қасиеттерінің ерекшеліктері

Улы өсімдіктер деп, аз мөлшерде тамаққа пайдаланған кездің өзінде-ақ денсаулыққа зиян келтіре алатын өсімдіктерді айтамыз. Барлық улы өсімдіктерде улылықтың пайда болуы және удың жиналуы...

Топырағы және тау өсімдіктері

Іле Алатауында өсімдіктер әлемі әртүрлі және бай. Топырағы мен өсімдіктері және басқа ландшафт элементтері физ-географиялық заңдылықтарға бағынышты. Сондықтан олардың  рельеф ярустары ауа райы белдеулерімен...

Таулы ауданының климаттық ерекшеліктері

Іле Алатауының климаттық жағдайы айрықша әртүрлі. Ауа райының әртүрлі қалыптасуы,ылғал мөлшері, жауын-шашынның орташа мөлшері, атмосферадағы ауа ағымының шығуының әртүрлілігіне байланысты. Сонымен қатар, таудың өз...

Іле Алатауының физикалық географиялық жағдайы

Біздің өлкемізде табиғи жағдайлары әр түрлі болып келетін орманды далалы, таулы шөлейтті, шөлді, және далалы тағы да басқа көптеген аймақтарға бөлуге болады. Республикамыздың географиялық...

Талғар филиалында табиғат қорғау заңдары мен ережелерін бұзу жағдаиын талдау

Барлық ерекше қорғалатын аймақтарды қорғау бірегей заңдар мен оларды іске асыруға арналған ережелермен реттеледі. Осыған қарамай көп жағдайда олардың жиі бұзып тұратыны бар. Мысалы...