Бас бет Физика Страница 8

Физика

Өткізгіштегі тұрақты ток.

Электр тогы деп кез –келген зарядталған бөлшектердің немесе зарядтардың тәртіпті түрде бір бағыттағы ағынына айтылады. «Ток» деген сөз орыс тілінен аударғанда оған деген шағананы...

Зарядталған конденсатордың энергиясы

Зарядтар жүйесінің энергиясы. Егер осындай энергияны зарядтар жүйесіне бірнеше n зарядтарды жақындатсақ ондағы толық энергия олардың жиындысына тең болады. Сонда зарядтардың өткізгіштердің энергиялары жұмысқа тең болады. Одай...

Электр өрісіндегі өткізгіштер

Өткізгіштер деп - өздерінен электр тогын жақсы өткізетін заттар мен денелерге айтылады. Оларды сыртқы электр өрісіне еңгізсек, олардың ішіндегі зарядтар теңдей екіге бөлініп, зарядтары да...

Гаусс теоремасы

Диэлектриктердегі байланысқан зарядтардың металдардағы еркін электрондардың айырмашылығы тек қана олардың өз молекуласының шегін тастап кете алмауында ғана. Еркін электронның индукция векторы Д тек еркін...

Сегнетоэлектриктер

Сегнетоэлектриктер деп – кристалды заттың ішіндегі симетия центрі жоқтарына айтылады. Ол өздігінен белгілі бір температура аралығында сыртқы электр өрісі кернеулігі болмағанда поляризациялана алады. Бұл...

Диэлектриктер

«Ди» деген сөз «жоқ» деген мағынаны береді. Ал диэлектрик дегеніміз электр тогын өткізбейтіндер деген сөз.Диэлектрик деп – оң және теріс зарядтарды тең молекулаларын...

Электр тогы

Электр зарядтарының реттелген , бағытталған қозғалысын электр тогы деп аталады. Электр тогының пайда болудың екі шарты бар:зарядтар денеде атомдармен байланысты болмаған еркін электрондар. Сол...

Потенциалдық энергия

Потенциалдық энергия деп – электр өрісіндегі зарядты ұстап тұрушы жасырын энергияға айтылады. Оны табу үшін электр сиымдылық немесе конденсатордан пайдаланамыз. Конденсатор деп - өзара диэлектрикпен...

Потенциал

Потенциал деп – кез-келген өрістегі эарядты ұстап тұру үшін екі заряд арасындағы атқарылған жұмыста оң болады. Ал әр аттас үшін потенциал энергия теріс шамалы...

Электростатика

2004ж БҰҰ 2005жылды «физика жылы» деп жариялады. Себебі 1905 ж неміс физигі Алберт Энштейн арнайы салыстырмалы теорияны жүзеге келтіріп классикалық механикамен реалитивистік және кванттық...

Хабар таратудың формалары

Өзіне қажетті радиотолқынды ұстап отырған тыңдарман сан алуан хабарларды тыңдайды,музыкасына көңіл бөледі,тіпті беріліп жатқан хабарды тыңдамаған,көңіл аудармаған жағдайдың өзінде халықтың санасына сыналып енетін радиохабарларының...

Радио байланыс жүйесіндегі халықаралық ережелерімен ұйымдарының қызметтері

Бүгінгі күнде дамыған мемлекеттер қатарындағы елдерде сандық радиохабар тарату технологиясына көңіл бөлінуде.Оның кәдімгі анологтық радиохабарлардан немен ерекшеленетінін көрейік: Ең алдымен дабас сапасындағы ерекшелік көзге түседі.,естілуі...

Радиохабарлардың эфирге таралу кезеңі

Радионың байланыс құралы ретінде танылғаны да бір ғасырдан астам ауқыт болды.Осы мерзім ішінде журналистиканың жаңа түрі радиожруналистика дүниеге келіп,қалыптасып,дамыды.Өмір сүріп отырған,ғылыми – техникалық прогрестің...

Микрафондар

Микрафондар – акустикалыќ тербелісті электорлыќ тербеліске айналдыратын ќ±рал.Микрафонѓа т‰скен дыбыс ќысымныњ µзгеріске ±шырауы,яѓни дыбыстыњ жазулуыныњ бастамасы болып табылады, Микрафондарѓа техникалыќ мінездеме барген уаќытта оныњ...