Экономика

Макроэкономикалық модельдердің мәні, түсінігі, түрлері.

Макроэкономика   экономиканы  жалпы  бірыңғай  қарастырады,   оның  тұлғалары  үкімет,  кәсіподақ,   орталық  банктер,  өнірушілер  және  тұтынушылар  жалпы  тұлға  ретінде мемлекет  көлемінде   қарас - тырылады.   Егер  микроэкономика ...

Экономиканың құрылымын экологиялық жағынан өзгерту

Қазіргі экологиялық-экономикалық және әлеуметтік талаптар табиғат ресурстарының бар-жоғына қарамастан экологиялық мәселелерді тез де тиімді шешімін қажет етеді. Экономиканың тұрақты дамуы үшін ұсыныстың үстемділігінен бас тарту...

Экономиканың табиғат сыйымдылығы

Табиғат сыйымдылығы дегеніміз игіліктерді: тауарды және қызметтің бір өлшемін алу үшін қанша табиғат ресурстары жұмсалатынын білдіреді. Кең мағынада өндірістің табиғатқа әсерін де осы ұғымға...

Қазақстанның ұлттық экономикалық және экологиялық мәселелері

Қазақстан Республикасы 1991 жылы Кеңестер Одағы тарағаннан кейін өз тәуелсіздігін жариялаған кезде елдегі экономикалық қайта кұру, экологияның, территорияның, тарихтың және мәдениеттің бүкіл шындықтарымен қайшылықгы...

Инфляцияға қарсы шаралардың мемлекеттiк жүйесi

Жеке кәсiпорын, айқын кәсiпкерлiк инфляциямен белдесе алмайды. Бұндай күрес мемлекеттiң экономикасын шайқалатады. Инфляциямен күресте үкiметтiң алдында басты сұрақ тұрады : батыл шаралар арқылы құнсыздануды, немесе...

Инфлияцияның шарттары

Егер iргелi салым тиiмдiлiктiң бағасының жанында, амалдарынша немесе орынды , құнсызданудың ықпалы есептеуге қажет. Бұл (i ) құнсызданудың индексiне түзетумен немесе келешек түсулер, немесе...

Сұраныстың құнсыздануы және шығындары

Құнсыздану сұраныспен пен ұсыныстың арасындағы тепе-теңдiктiң бұзылуы нәтижесi болып табылатындығы жоғарыда айтылған . Тепе-теңдiк сұраныстың тарабынан ең алдымен бұза алады. Сұраныстың құнсыздануы бұл жағдайда пайда...

Құнсызданудың өлшемi

Құнсызданудың ең ауыр жерлерiнiң бiрi - бұл бағалардың   бiр қалыпты жоғары көтерiлуге тенденциялығында. Бiреуi тез көтерiледi, ал ендi бiреулерi шамалырақ екпiндермен жоғарыға көтерiледi, үшiншiсi тiптi...

Құнсызданудың себебi

Ақшалай сұраныс және тауарлық массаның сәйкессiздiгiн құнсызданудың негiзгi ќаѓидасында. Сұраныспен пен ұсыныстың арасындағы, шығындардың үстiнде табыстарды шектен шығудың диспропорциясы (мемлекеттiң шығындары табыстар асады )...

Экономикадағы инфляциялық процесстерi

Жоғарыда айтылған басқа , құнсызданудың келесi анықтамасы бар : Құнсыздану - бұл ақшаның құнсыздануы, олардың сатып алушы қабiлеттiлiгiн төмендету. Құнсыздану тауарлардың өндiрiсiн қысқартудың нәтижесiмен босатылған...

Құнсызданудың түрлерi

Экономикадағы тұрақты құбылыс сияқты құнсыздану алтын стандартты жоюға және қағаз ақшалардың айналымына кiрiспеде пайда болды. Бұдан басқа, өнеркәсiптiк және кешiрек ғылыми-техникалық өрлеудiң шоғырландыру және...

Құнсызданудың мәнi

Инфлиция - қағаз ақшаның құнсыздануына байланысты болатын әлеуметтiк – экономикалық құбылыстар жиынтығы, басқаша айтқанда айналыстағы ақша өлшемдерi мөлшерiнiң тауарлар бағаларының қосындысынан артып кетiп, осының...

Құнсызданудың теориясы

Экономикадағы тұрақты құбылыс сияқты құнсыздану алтын стандартты жоюға және қағаз ақшалардың айналымына кiрiспеде пайда болды. Бұдан басқа, өнеркәсiптiк және кешiрек ғылыми-техникалық өрлеудiң шоғырландыру және...

Ақша және оның экономикадағы рөлі

Ақшалардың әр түрлі теориялары бар. Металдық теория мейірбан олардың металдармен теңестіреді. Оның пікірі бойынша (меркантелистердің); алтын және күміс табиғатта ақшаларға келеді, өз табиғи қасиеттермен...