Экономика

Ұзақ мерзімді басымдық: шетел инвесцистциялардың деңгейі жоғары, дамыған нарық экономикаға негізделген экономикалық өсу

Біздің салауатты экономикалық өрлеу стратегиямыз мықты нарықтық экономикаға, мемлекеттің белсенді рөліне және айтарлықтай шетел инвестицияларын тартуға негізделеді. Ол мынадай 10 принциптен тұрады: Мемлекеттің белсенді рөл...

Жүргізілетін экономикалық саясат және ұсынымдарды бағалау

Соңғы уақытта ақша-кредит саясатын қатаңдату жөнінде бірқатар қажетті шаралар қабылданды. Резервтік талаптарды қолдану кеңейді, негізгі пайыз ставкасы (ҚҰБ-ның депозиттер бойынша пайыз ставкасы) 25 базалық...

Экономикалык контрабанда

Контрабанда, ең алдымен, мемлекеттің экономикалық мүддесіне нұқсан келтіреді, себебі, біріншіден — әкелінетін және шығарылатын тауарларға белгіленген алымдар мемлекеттік бюджетке түспейді. Екіншіден, елдің экономикасы үшін өте...

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың түрлері Ақша – несие саласындағы қылмыстар

Несиені заңсыз алу және мақсатсыз пайдалану Бұл қылмыстың негізгі тікелей объектісі – банктердің және басқа несиелік мекемелердің несиелік қызметі саласындағы қоғамдық қатынастар. Қылмыстың қосымша объектісі –...

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың түсінігі

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар материалдық және басқа да құндылықтарды, халыққа көрсетілетін қызметті бөлуге, айырбастауға және тұтынуға байланысты туындайтын, қоғамдық қатынасқа зардабын тигізетін, қылмыстық заңда...

Шағын және орта бизнес туралы

Шағын бизнес – нарық құрылымының маңызды элементі, кәсіпкерлік қызметтің жүзеге асырудың динамикалық және аса иілгіш формасы. Шағын кәсіпкерлікті дамыту тауар өндіру бәсекелесінде, нарық қатынастарын...

Тікелей инвестиция тарту бағдарламасы

Қазақстанда “Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы” Заң (28 ақпан 1997 ж.)қабылданған. Онда инвестицияның қызметі- инвестицияларды жүзеге асыру процесімен байланысты кәсіпкерлік қызмет деп көрсетілген. Тікелей инвестицияларды...

Экономикалық және әлеуметтік прогресі

Бүкіл дүниежүзілік банктің жіктемесі бойынша қазіргі уақытта Қазақстан кірісі орта деңгейдегі елдердің тобына кіреді. Егер өмір сапасының негізгі көрсеткіштерін салыстыратын болсақ, онда соңғы 10 жылда...

Экономикалық дамуды мемлекет тарапынан ретеу

Мемлекет экономикалық дамуды реттеуде маңызды рөл атқарады. Сондықтан мемлекет тарапынан реттеудің қандай шаралары осы процесті ең қолайлы әдіспен ынталандыратынын қарастыру керек: Кейнсиандықтар көзқарасы жағынан...

Интенсивті түрі

Экономикалық дамудың күрделірек түрі интенсивті даму. Француз тілінен аударғанда intensif – ынта қою немесе бар күшін салу деп аударылады. Экономиканың интенсивті дамуының негізгі ерекшелігі...

Экономикалық дамудың түрлері

Экономикалық дамудың экстенсивті түрі дегеніміз – ол эканомиканың өндіріс факторларының ескі техника негізінде сан жағынан молаюын айтады (экстенсивті – латын тілінен аударғанда extensivus -...

Экономикалық дамудың факторлары

Кез келген мемлекеттің экономикалық өсімі негізгі алты фактормен анықталады, оның төртеуі экономикалық дамудың нақты мүмкіндігімен байланысты. Олар: мемлекеттегі табиғи ресурстардың саны мен сапасы; мемлекеттегі...

Экономикалық дамудың қарқыны

Кейбір кездері экономисттердің экономикалық дамудың қарқындылығының елеулі өзгерістеріне көп көңіл аударуы әдеттен тыс болып көрінеді.  Шын мәнінде экономикалық дамудегі төрт және үш процент арасындағы...

Өлшем әдістері

Экономикалық даму қоғамдық өндіріс көлемінде өндірілетін өнім мен көрсетілетін қызметтің көлемімен анықталады. Сондықтан ғылыми әдебиеттерде экономикалық дамудың негізгі көрсеткіші ретінде  жалпы ұлттық өнімді жиі...