Қоғамдық қатынастар мен сөйлеудің пайда болу мәселесі

Еңбек ең басынан бастап-ақ ұжымдық, қоғамдық болды. Жануарлардың күрделі құралдық іс-әрекеттерінің өзіне ешқашанда қоғамдық үрдістің сипаты тән болған емес және ол қауымдастық мүшелерінің...

Еңбек іс-әрекетінің пайда болу мәселесі

Ғылыми ойлаудың пайда болуымен жануарлар психикасы мен жүріс-тұрыс мәселесі барлық философиялық концепциялардың маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Ж.О.Ламеттри адам мен сүтқоректілердің ми құрылысының ұқсастығына мән...

Ювенильді кезең

Ювенильді немесе ойын кезеңі тек жоғарғы омыртқалылардың балаларында ғана бақыланады. Жануарлар үшін осы кезеңнің рөлін түсіндіретін әртүрлі концепциялар бар. Олардың ең кең тарағаны Г.Спенсердің...

Ерте постнаталды кезеңдегі психиканың дамуы

Өмірге келу-бұл ортаның мүлдем басқа жағдайларына түсетін жануар өміріндегі қайталау пункті. Бірақ, жаңа жағдайларда жүріс-тұрыстың туа берілген элементтерінің жетілуі және олардың постнаталды, индивидуалды тәжірибесімен...

Прентальды кезең

Жүріс-тұрыстың онтогенез мәселесі. В.А.Вагнердің айтуы бойынша, мынадай екі әдісті қолдаған жағдайда ғана зерттеу ғылыми болып табылады, олар: онтогенетикалық және филогенетикалық әдістер. Олар бірге биогенетикалық...

Эвалюциялық тұрақты стратегиялар түсінігі

Эволюциялық-тұрақты стратегиялар түсінігі сонымен қатар жануарлар коммуникациясы сферасына да жатады. «Стратегия» сөзі жануарлар арасындағы конфликтілерден оңай бақылауға болатын «жүріс-тұрыс сызығын» білдіреді. Эволюциялық-тұрақты стратегиялар теориясының (ЭТС)...

Коммуникация

Конрад Лоренц (1935) релизерлер түсінігін енгізді, ол – инстинктивті жүріс-тұрысты туындататын сигналдық тітіркендіргіштер. Релизерлер ретінде организмнің түрлі белгілері және тіпті жүріс-тұрыстың элементтері де қызмет...

Жануар мен адам психикасындағы айырмашылықтар

Сонымен, тіршілік дамуы қоршаған болмыс, дүниені бейнелеуді қамтамасыз етуге арналған жануарлардың тән құрылымын , сол қызметке қажетті ағзаларды жікке салды. Бейнелеу қызметінің сипаты неге...

Жануарлардың интеллекттік қылық- әрекеті

Эволюциялық сатының шыңыңда тұрған омыртқалыларда - әсіресе приматтарда (маймыл) - "интеллектуалды (интеллект-ақыл) қылық- әрекет" деп белгіленген жеке ауыспалы қылықтың жаңа формасы туындады. Бұл психикалық...

Жануарлардың тума (инстинкттік) әрекет-қылығы

Жүйке жүйесі эволюциясының келесі кезеңі ган- (белгілі нүкгелерге топтасқан) жүйке жүйесінің пайда болуымен (ең алдымен-күрттарда) байланысты. Мұңдай жүйке жүйесі жоғары омыртқасыздарда, соның ішінде жән-діктерде,...

Психикалық дамудың алғашқы қарапайым формалары

Психиканың пайда болуы, яғни генезисі және оның дамуы туралы проблемалар өзара тығыз байланысты. Сондықтан да психика дамуы туралы жалпы көзқарас психиканың туындауы жөніндегі мәселенің...

Жануарлар өмір әрекетінің негізі –инстинктивті мінез-құлқы

Инстинктивті мінез-құлық пен үйрену бір бірімен тығыз байланыста болып ғана біртұтас құлқылық акт болады. Қазіргі ғылыми зерттеулерде «инстинкт» ұғымың сирек қолданады, яғни оның...

Инстинкт және үйрену мәселелерің қазіргі тұрғыдан қарастыру

Инстинкт және уйрену проблемасында үлкен орын алатың инстинктивті мінезқұлқының икемділігі. Бұл сауал тек инстинктивті мінез-құлқы тегін анықтау үшін ғана емес және де жануарлардың психикалық...

Эволюциялық ілім іргесіндегі жануарлар мәселесің зерттеу

1) Ж.Б.Ламарктің тұжырымдамалары. 19 ғасырдың басында инстинкт проблемасымен және сонымен байланысты жануарлардың туа біткен және жүре пайда болған әрекеттік өзара қатынастары үлкен қызығушылық тудыра...