Бастауыш сынып оқушыларының оқу іс – әрекетінде дидактикалық ойындардың алатын орны.

Педагогика дидактикалық ойындарға былай анықтама беріледі: дидактикалық ойындар дегеніміз – балаларға белгілі бір білім беріп, іскерлікпен дағдыны қалыптастыру мақсатын көздейтін іс-әрекет. Ендеше, бұл ойындар...

Бастауыш сыныпта ана тілі пәнін оқыту барысында оқушылардың оқу-танымдық қызығушылығын қалыптастыру мәселелері

Тәуелсіз елеміздің білім беру жүйесінде болып жатқан оң өзгерістер қоғамның жас ұрапақ тәрбиесі үшін жауапкершілігі терең сезіліп отырған бүгінгі таңда оқу-тәрбие үрдісінің тиімділігін арттыру...

Бастауыш сыныпта ана тілі пәнін оқыту барысында оқушылардың оқу-танымдық қызығушылығын дамыту.

Қазіргі кезде бастауыш мектептерде оқыту мазмұнын жаңарту жұмыстары жүргізіліп, одан әрі жетілдіріле түсуге даңғыл жол ашылды. Бала өмірінде 6 жаста үлкен өзгеріс болатыны белгілі. Бала...

Ж.АЙМАУЫТОВТЫҢ КЕШЕНДI(КОМПЛЕКСТI) ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ТЫНЫС БЕЛГІЛЕРІН ОҚЫТУ ЖӨНIНДЕГI ОЙ-ПIКIРЛЕРI

Елiмiз тәуелсiздiк алып, егемендi мемлекет болғалы, бұрын мансұқталып, беттерi бүркелiп келген әдеби-мәдени мұралар мен туған халқының мүддесi үшiн күрескен тұлғалар есiмi халқымен қайта қауышты....

Бастауыш сынып оқушыларын оқыту процесінде адамгершілікке тәрбиелеу жолдары

Бастауыш сыныптардағы мектеп оқушысын адамгершілікке тәрбиелеу ең алдымен мектептегі қызметтің басты түрі – оқыту процесінде жүргізіледі. Баланың оқуын үстірт қараған жағдайда ғана оның жеке...

Мектепке дейінгі мекеме мен обасындағы тәрбиені ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері Бала тәрбиесіндегі отбасы мен...

Қазақтың отбасы, көбінесе, көп балалы болып келеді.Осыған байланысты болса керек, біздің халқымызда «балалы үй - базар» деген ұлағатты сөз де бар. Көп балалы, барынша тату...

Мектепалды даярлық және бастауыш сынып оқушыларының ақыл- ойын дамытудың сабақтастығы

Бүгінгі таңда мекепалды даярлық пен бастауыш сынып арасындағы сабақтастық өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Оқыту технологиясының жетілгенінің бір көрнісі балалның жасына қарамай кез-келген білімді...

Бастауыш мектеп оқушыларының жеке басының дамуы

Моральдық нормалар мен мінез-құлық ережелерін игеру. Баланы моральдық жағынан тәрбиелеу мектепке дейін көп бұрын басталады. Алайда ол мектепте ғана орындалуы үнемі де бағытталып отыратын...

БАСТАУЫШ КЛАСС ОКУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ ПРОЦЕСТЕРІН ДАМЫТУ

Қабылдауды дамыту. Жекелеген психикалық процестерді дамыту бүкіл бастауыш мектеп шағында жүзеге асырылады. Балалар мектепке қабылдау процестері едәуір жетіліп келсе де (оларда көру мен есіту...

Бастауыш мектеп шағындағы психологиялық жаңа құрылымдар

Бастауыш класс оқушылары психологиясының дамуы басты жағдайда олар үшін жетекші оқу іс-әрекетінің негізінде өтеді. Оқу ісіне араласа отырып, балалар біртіндеп оның талаптарына бағынады, ал...

Баланың мектепке баруына байланысты болатын психологиялық өзгеріс

Атап көрсетілгендей, баланың психикалық дамуының әрбір кезеңі оның іс-әрекетінің негізгі, жетекші түрімен сипатталады. Мысалы, мектсп жасына дейінгі балалық шақта ойын іс-әрекеті жетекші болады. Бұл...

Баланың мектептегі өмірінің бастапқы кезеңінің ерекшеліктері

Қазіргі заманғы советтік тәрбие жүйесінде бастауыш мектеп шағы бала өмірінің жеті жастан он бір-он екі жасқа дейінгі кезеңін қамтиды (мектептің I—III кластары). Балалар мектепке...

Тұтас педагогикалық процесс – оқыту, білім және тәрбие бірлігінің негізі

Оқу құралында «Екінші бөлімінде» тәрбие процесінің мәні, заңдылықтары және принциптері, ал «Үшінші бөлімінде» оқыту процесінің заңдылықтары мен принциптері баяндалқан. Шынында педагогиканың екі категориясы (оқыту,...
Кітап суреті, оқулық

Бастауыш мектептеп оқу әдістері

Оқу әдістері (методы обучения) -1. Көзделген оқу мақсатын іске асыруға бағышталған мұғалім мен оқушы арасындағы реттестірілген кәсіби педагогикалық қатынас-байланыс әрекеттері. 2. Сауат ашу, білім...