Ауыл шаруашылығы

Ірі қара пироплазмозы

Ірі қара пироплазмозы – Piroplasma bigeminum деп аталатын қарапайымды қоздыратын жіті ауру. Ол қызба, қаназдық, сарғыштану мен гемоглобинурия белгілерімен қатар жүрек-тамыр, ас қорыту және...

Ауыл шаруашылық малдарының пироплазмидоздары

Ауыл шаруашылық жануарларының пироплазмидоздары-қоздырғыштары организмдегі эритроциттерді және басқа торлы эндотелий жүйесінің торшаларын зақымдайтын, үлкен бір аурулар тобы. Қоздырғыштары ауру малдан сау малға кенелер арқылы...

Жаздық бидай өніміне әсер етуші негізгі агроэкологиялық факторлар

Жарық режимі. Бидайдан жоғары өнім алу деңгейін анықтау-фотосинтетикалық белсенді радиация (ФБР) мөлшеріне, қолайлы ауа райына және оптимальды (үйлесімді) агротехникада өсірілген жаздық бидай сорттарының биологиялық...

Жаздық бидай өнімділігінің агробиологиялық ерекшеліктері

Жаздық бидай бір жылдық өсімдік. Оның өсіп даму дәуірі сортына байланысты 70-120 күн аралығында болады. Бидайдың өсіп даму фазалары (кезеңдері) төмендегідей: 1)тұқымның өнуі; 2)өскіннің...

Шаруашылықтың даму болашағы

Басқару әдістері басқарылатын объектіге әсер етуіне қарай жанама және тікелей әсер етуші әдістер болып бөлінеді. Тікелей әсер етуші әдістерді қолдану арқылы іс-әрекет нәтижесі бірден...

Аграрлық өндірісті басқарудағы шет ел тәжірибелері

Басқару әдістерін қолдана отырып, мемлекеттегі экономикалық, әлеуметтік және саяси жағынан басқаруды жетілдіре түсудің алатын орны бөлек. Басқаруды біздің елімізде дамыту және жетілдіру жолдарында кездесетін...

«Ақнұр» шаруа қожалығының экономикалық көрсеткіштерін талдау

«Ақнұр» шаруа қожалығының орналасқан жерінің табиғаты және топырағының құрамы, аймақтық ерекшелігі өсімдік шаруашылығы  және мал шаруашылығы өнімдерін өндірумен айналысуға өте қолайлы. Бұл шаруашылықтың негізгі...

Шаруашылықтың табиғи жағдайы және өндіріс ресурстарын пайдалану деңгейі

«Ақнұр» шаруа қожалығы Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында орналасқан. Шаруашылық 1995 жылы отбасылық шаруа қожалығы болып құрылып, қазіргі таңда өндіріс көлемі едәуір ұлғайып, отбасы аралық...

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Завершающей стадией процесса кругооборота средств предприятия является реализация продукции (работ, услуг), в результате чего готовые изделия (работы, услуги) превращаются в деньги. Готовая продукция – продукция...

Модели товарного производства

История экономики знает два основных рода организации производство: натуральное и товарное. Они прямо противоположны друг другу и различа­ются по следующим признакам: а) развитости или неразвитости общественного...

Учет готовой продукции у хозяйствующего субъекта

В объем произведенной продукции включается стоимость: готовых изделий и продуктов, выработанных за отчетный период всеми подразделениями организации, предназначенных для реализации на сторону, передачи своему...

ФИРМА И ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фирма - это организация, ведущая бизнес под определенным именем. Фирма контролирует использование земли, трудовых ресурсов и капитала. Она сама принимает решение относительно дизайна, способа...

ЭКОНОМИКА И АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ГАНА

Технологический прогресс связан с биологией (гибридные се­мена), лучшим использованием водных ресурсов (ирригация) и химией (удобрения, пес­тициды, инсектициды и т.п.). Но и здесь не обходится...

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН НА ПРИМЕРЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, АЗИИ И АФРИКИ

В настоящее время экономисты относятся с большей осторожностью к идее быстрой индустриализации. Зреет понимание, что представление о пассивной, вспомогательной роли аграрного сектора в развитии...