Дене шынықтырудың кәсіби – қолданбалы түрлерінің физиологиялық негіздемесі

Адамдарда байқалатын мұқтаждыты тіршілктің, әлеуметтік және мұратты мақсаттарға сәйкес 3 топқа бөледі. Тіршіліктік мақсаттар тағамдқ, жныстық, қорғаныс және т/б іс- әрекеттермен қанағаттандырылады. Әлеуметтік мақсаттарға адамдардың еңбектену, білім алу, қоғамда өз орнын табу іс- әрекеттері жатады.

Еңбек физиологиясы Еңбек адам организмін қалыптастыруда жетекші роль атқарады

Еңбек адамның өз мұтаждығын қанағаттандыру үін жесайтын мақсатты іс-әрекеті. Ол қоғаммен тығыз байланысты әлуметтік категория. Өйткені еңбек адам тіріліінің және тұрмыс қалпының қажетті арты болып саналады.

Еңбектену іс-әрекеттің организмге өтетін ісерін еңбек физиологиясы зерттейді. Ол адам органимінің еңбектену кезіндегі әрекеттік өзгерістерін тексереді. Сөйотіп адамның денсаулығыын және жоғары жұмыскерлігін сақтау үшін, еңбекті ұйымдастырудың режимі мен жүктемелердің организмге қолайлы түрлері мен әдістерін қарастырады. Адамның қимыл – әрекеті өте күрделі. Ол іс-жүзінде органзмнің қозғалыс жүйесі-бұлшықеттердің қызметі арқылы атқарылады.Сондықтын бұлшықеттердің іс-әрекетін және оның реттілу механизмдерін зерттеу еңбек физиологиясының маңызды саласы болып саналады..

Бұлшықеттердің жұмысы екеуі энергия шығынын талап етеді және вегетативтік жүйелер (қан айналымы, тыныс, зат алмасуы т/с/с ) әекетінде өзгерістер тудырады. Сонымен қатар адамның еңдегің мақсаты іс-әрекеттен тудырады. Ол тәлім тәрбие , үйрен және дағдылану істері арқылы қалытасады.

Еңбекті жағдайдайға байланысты дене және ой еңбегі деп екі топқа бөледі.

Дене еңбегі. Еңбектің барлық түрі адамның қозалыс іс-әрекеті арқылы атқарылады. Сондықтан адам организмі қоршаған ортаға бейімделеді және оны жете меңгереді.

Дене еңбектерінде ең әуелі бұлшықет жүйесі белсендіріледі , оны вегетативтік (қанайналымы, тыныс) жабдықтау қамтамасыз етеді. Негізінен жұмыс әркетіне тікелей әрекеттік жүйе: талдағыш және ақыл – ой қатысады. Өйткені сыртқы мәліметтер сезім жүйесі арқылы қабылданады да, миа өңделеді, сөйтіп жауапты қимыл әсерленісі ұйымдастырылады.

Жұмыстың барлық түрі қозғалыс аппаратымен атқарылады. Физиологияда қозғалыс аппараты деп кеңстікте тұлға орнын ауыстыруды және сыртқы нәрселерге белсенді қимыл жасауды.