Ч.Дарвин жұмыстарының ықпалымен әдістемедегі эволюциялық – биологиялық бағыты

ХVIII ғасыр аяғында мектеп биологиясын оқытуда тек қана биологиялық фактілерді сипаттау бағыттары үстемдік етті. Сол кездегі ғылымдар өсімдіктер, жануарлар және адам арганизмдерін зерттеу барысында сипаттама әдістерін пайдалана отырып зерттеулер жүргізді.

Биология ғылымынің дамуындағы басты бетбұрыс ХІХ ғасырдыңорта кезінен бастап, Ч.Дарвин ілімінің ашылуына тікелей байланысты болады. Биологиялық ғылымда табиғат сырларындағы қубылыстарды зерттеуде тарихи даму әдістері енгізіле бастады. Осы жағдайлар орта мектептегі биологиялық білім беру, оқыту процестеріне үлкен әсерін тигізді. Атақты әдіскер жаратылыстанушы А.Я.Герд нң 1-ші рет биологияны үйретуде, оқытуда эвалютсиялық идеяларды ең басты критерит етіп көрсетті.

ХХ ғасырдың 20-30ж.ж. биология ғылымынің экалогия, генетика салалары тез дамып жатті. Н.И.Вавилов туқым қуалаушылық, өзгерістердің гомологиялық қатарлары заңын ашты.

С.С.Червериков папуляциялық, генетикалық бір келкі емес, олар рецессивті мутациялар мен қаық қубылысын дәлелдеді. Осындай биология салаларындағы әртурлі зерттеу жұмыстарының нәтижесі, эволюциялық ілім мен генетикалық синтездік әдістерінің қорытындысынан келіп, эволюцияның синтетикалық теориясын қалыптастырады.

  • Осы эволюциялық теорияның негізгі қағидалары мынадай: популятция-эволюцияның ең қарапайым қурылым бірлігі; оның ең басты бірлігі белгілі уақытта, кеңістікте ұрпақ боцы өзгеріске ұшырау қабілеттілігі бар.
  • Эвалюцияның қарапайым материалы мутасия. Ол барлық организмдерде белгілі бір жағдайларда, белгілі бір жиілік пен популяцияға таралып, олардың барлық белгілеріне әсерін тигізеді.

Эволюцияның элементарлық факторы мутациялық процесс , популяциялық толқын , оқшаулану табиғи сұрыптау . Табиғи сұрыптау ең басты фактор .

Эволюцияның ең басты белгісі – дивергенттілік бір қалыптылық , ұзақтық және түр түзілу кезеңдері болып есептеледі .

Түр – бірнеше популяциядан және түр тармақтарынан тұрады . Оның ішінде гендер алмасып, ауысып жатады . Ол бір тұтас генетикалық жүйе болып есептеледі .Синтетикалық эволюция теориясы бойынша түр жайындағы көзқарас прокариоттарға және жыныссыз көбейетін эукариоттарға қолдануға болмайды . Микроэволюция макроэволюция процесімен тығыз байланыста .