Хазар және қимақ қағанаттары

0

Хазар қағанаты. Хазарлардың шығуы және этникалық тегі. «Хазар» этнонимі. Хазарлар Батыс Түрік қағанатының құрамында. Хазар мемлекетінің кұрылуындағы Ашинаның – түркілерден шыққан патша тайпасының рөлі. Хазар қағанатының территориясы. Билеуші тон. Қағанның жоғаргы билігі. Тұрақты армияның болуы. Түрік жазбасы сияқты, мемлекеттік тіл – түрік тілі. Араб-хазар соғыстары. Шаруашылығы: отырықшы-егіншілік. Егіншіліктің дамуы, әсіресе жүзім шаруашылығы, бау-бақша, атақты хазар қарбыздары. Дамыган, бай балық аулау шаруашылығы. IX г. басында биліктің хазарларға көшуі, иудаизмді қабылдау, азамат соғысы, қағанныц қасиетті тулгаға айналуы, биліктіц екі жақтылығы. Хазарлардың Вчзантиямен, Киев Русымен қарым-қатынастары. Халықаралық саудадағы Хзарияның ролі. Этнос пен мемлекеттің бірте-бірте жойлуы. Хазар қағанатының тарихи ролі. Хазартанудыц қазіргі таңдағы жағдайы.

Қимақ қағанаты. Қимақтардың шыгу тегі мен орналасу аймағы. Деректер бойынша ІХ-ХІ ғғ. қимақтар мемлекеті. Шаруашылыгы, әлеуметтік-саяси жағдай.

Қыпшақ тайпаларының конфедерациясы

Қыпшақтардың шығу тегі мен орналасу аймағы. «Қыпшақ» этносы мен этнонимнің шығуы туралы С.Г. Кляшторный, П.Б. Голдеинің болжамдары. Есінші Шығыс түрік қаганатыидагы іүріктер мен қышііақтар. Қыпшақтар қимақ қаганатыныц қүрамында. ХІ-ХІІ гг. шамасындағы қыпшақ тайпалар конфедрациясының құрылуы. Қыпшақтар Қазақстан территориясында. Олардың шығыс және батыс болып бөлінуі. Қыпшақ мемлекетгілігі. Кыпшақтардыц оңтүстікке экспансиясы. Сырдария бассейні мен Сырдария бойындагы қалаларды алу. Қыпшақтар және Хорезм. Хорезмшахтың мемлекеттік саясатындағы қыпшақтардың (қаңлы) рөлі. Қыпшақтар және Киев Русі. Қыпшақтардың шаруашылығы, әлеуметтік және ру-тайпалық құрылысы. Қыпшақтар қазақ халқының этногенезінде.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here