Дирижерлық тәжірибені жетілдіру,мектеп репертуарын үйрену. дирижерлық техникасын жетілдіру. күрделі өлшемдер.

0

      Екiншi  семестрде  бiрiншi семестрдегi үйренген бiлiмдерiн шыңдайды.    2\4;  3\4;  4\4;  өлшемдегi әртүрлi екпiндегi  legato және  non  legato  орташа  және орташа жылдам  екпiндегi   5-6  шығармаларды  дирижерлап  үйрету . Таңдау барысында   пунктирлiк ритм амалдарын бар  және кульминациясы  бар  шығармаларды таңдау.

            Берiлген шығармаларға  талдау  жасай  бiлу.  Шығармалардың  аталуы  авторы   хорға  өңдеушiсi   тональдiгi, шығарманың өлшемi,   динамикалық белгiлерi   шығарманың мазмүны,  нота түрлерi , ырғағы  екпiнi не  толық  көңiл аудару. Шығармаға жазбаша талдау жасау.

            Мектеп  репертуарынан  бiр әндi өзiн-өзi сүйемелдеп отырып  мәнерлеп айта бiлуi керек. Негiзгi әуендi бiр қолымен сүйемелдеп, екiншi қолымен  дирижерлауға үйрету aкапелла шығармасының   даустарын жатқа  аспапта ойнап  үйрету .

             Хор шығармаларын  нотасымен өңдеп үйренудi  үйрету. Екi және үш бөлiмдi

 куплеттi  және бiр екi жолда жазылған 2-3 дауысты  немесе екi жолға жазылған  шығармалардың партияларын өңдеуге үйрету   4  дауысқа өңделген шығармаларды сүйемелдеуiнде және сүйемелдеусiз  хор партияларын өңдеуге үйрету

            Партитураларды қосып ойнай отыр зiнiң  музыкалық ырғаққа сәйкес  келуi сөзбен  музыканың  үйлесiмдiлiгiмен сезiнуге дағды.

   ып немесе ойнамаған жағдайда  жеке партиясын  сөзiменде  сольфеджиоменде айтуға  дағдылануға үйрету.

            Әндердiң  поэтикалық сөз текстiмен жұмыс жасауға үйрету.

Бірінші семестрдегі оқып үйренген білімдерін шыңдау 2/4, 3/4, 4/4 өлшемдегі әр түрлі екпіндегі legato және non legato орташа және орташа жылдам екпіндегі шығармаларды 5-6 дирижерлап үйрену.

Пунктирлік ритм амалдарын меңгеру кульминация.

Шығармаларды ауызша әңгіме түрінде баяндай білу. Оған жазбаша талдау жасай білу.

Мектеп репертуарынан бір әнді өзін-өзі сүйемелдеп отырып, отырып, мәнерлеп айта білуді үйрену.

Хор шығармаларын нотасымен өңдеп үйрену және іштей есту қабілетін дамыту жұмыстарын жалғастыру.

Екі және үш бөлімді, куплетті және бір екі жолда жазылған 2-3 дауысты немесе екі жолға жазылған.

4 дауысты аспаптың сүйемелдеуінде және сүйемелдеусіз хор партияларын үйрену.

Партитураларды қосып  ойнай отырып немесе ойнамаған жағдайда жеке партиясын сөзімен де сольфеджиомен де айтуға дағдылану.

                Поэтикалық сөз текстімен жұмыс.

Сөздің музыкалық ырғаққа сәйкес келуі сөзбен музыканың үйлесулігін сезіну.

 Дирижерлау  техникасын  жетiлдiру  күрделi  өлшемдер

2 мектеп әнiн үйрену

               4 семестр    әртүрлi екпiндегi және әртүрлi динамикалық кезеңдердi  2-3-4-6 үлестердi  дирижерлау ары қарай жалғасады.  5 үлестi өлшемдермен жұмыс жасауға үйрету  5\4 ;   5\8 ; өлшемдердi  5ке  және 2 ге дирижерлау  тәсiлi  5\4  өлшемiнiң  екi дирижерлау тәсiлi

1)

                1

Стакатто  және  акценттерi  бар  5\4  өлшемдегi  шығармаларға  талдау  жасау. Шығарманың  жай ырғағынан   тез  ырғақа  көшу  жолдары бар  әндердi    таңдап  жұмыс жасау. Жай ырғақта  шығарманы   қолы  мен  жай  дирижерлау,  тез  ырғақа  көшу жолы   қолымызбен  үлкен жест жасаймыз.  РР  динамикалық  белгiсiнде   қолымыздың ұшымен ғана  дирижерлап  көрсетемiз.

          Мектеп әндерiн талдау кезiнде жарты тон жоғары немессе транспозиция жасау жолын қарастыру. Мысалы  соль мажор тональдiгiнде жазылған мектеп әнiн  фа мажор тональдiгiне транспозиция жасау  немесе ля мажор тональдiгiне транспозиция жасау.

          Балалар хорындағы сопрано партиясының дыбыс көлемi кiшi октаваның ля  си  ноталарынан  екiншi октаваның ми, фа  ноталарына дейiн қамтиды.  Олардың   әйелдер хорының  дауыстарынан  айырмашылығы диапазондарының өзгешелiктерiне байланысты  Балалар хорының дауыстары дыбыс көлемi кiшiлеу.

 Балалар хорының репертуары  екi дауысты әндерден құралады,  сопрано және альт дауыстарынан тұрады  әндi талдау кезiнде 1 балаларға  таңдаған шығарманы орындап   беремiз .1 сопрано дауысын  жеке үйретемiз  3 альт дауыстарын жеке үйретемiз  4  сопрано және альт дауыстарын  қосамыз.  Бiрнеше рет айытқызып  динамикалық белгiлерiн қосып айтқызамыз.

      Дирижерлау техникасын ары қарай жетілдіру мақсатында 2/4, 3/4, 4/4 өлшемдерді меңгеруді жалғастыру, күрделі 5-6 үлестер өлшемдерді  6 үлесті 6/4, 6/8, «6 ға» және «2» дирижерлау тәсілін  үйрену. Семестрде 4,5 шығарма үйрену.

Екі мектеп репертуарын үйрену, біреуін 1 тон төмен не жоғары транспорт жасап үйрену

Өлшем (метр) әр түрлі  екпіндегі және әртүрлі динамикалық кезеңдерді 2-3-4-6 үлестерді дирижерлауды меңгеруді ары қарай  жалғастыру.

5 үлесті өлшемдермен жұмыс жасау. 5/4, 5/8 өлшемдерді «5» ке, «2» ге дирижерлау.

Дыбысталудың сипаты. Стакатто және акценттер.

Жай ырғақтан тез ырғаққа көшу жолдары.

Ырғақ және динамика: РР

Екі мектеп әнін үйрену, біреуін жарты тон жоғары немесе төмен транспорт жасау.

Балалар хорына арналған хор шығармасымен жұмыс істеу әдістерін үйрену.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here