Дирижерлық тәжірибені жетілдіру, мектеп репертуарын үйрену. Хор партитурасымен, хор партияларымен жұмыс.

0

                       Екiншi  семестiрде  бiрiншi семестiрдегi үйренген бiлiмдерiн шыңдайды    2\4;  3\4;  4\4;  өлшемдегi әртүрлi екпiндегi  legato және  non  legato  орташа  және орташа жылдам  екпiндегi   5-6  шығармаларды  дирижерлап  үйрету . Таңдау барысында   пунктирлiк ритм амалдарын бар  және кульминациясы  бар  шығармаларды таңдау.

            Берiлген шығармаларға  талдау  жасай  бiлу.  Шығармалардың  аталуы  авторы   хорға  өңдеушiсi   тональдiгi, шығарманың өлшемi,   динамикалық белгiлерi   шығарманың мазмүны,  нота түрлерi , ырғағы  екпiнi не  толық  көңiл аудару. Шығармаға жазбаша талдау жасау.

            Мектеп  репертуарынан  бiр әндi өзiн-өзi сүйемелдеп отырып  мәнерлеп айта бiлуi керек. Негiзгi әуендi бiр қолымен сүйемелдеп, екiншi қолымен  дирижерлауға үйрету aкапелла шығармасының   даустарын жатқа  аспапта ойнап  үйрету .

             Хор шығармаларын  нотасымен өңдеп үйренудi  үйрету. Екi және үш бөлiмдi

 куплеттi  және бiр екi жолда жазылған 2-3 дауысты  немесе екi жолға жазылған  шығармалардың партияларын өңдеуге үйрету   4  дауысқа өңделген шығармаларды сүйемелдеуiнде және сүйемелдеусiз  хор партияларын өңдеуге үйрету

            Партитураларды қосып ойнай отыр зiнiң  музыкалық ырғаққа сәйкес  келуi сөзбен  музыканың  үйлесiмдiлiгiмен сезiнуге дағды.

                         ып немесе ойнамаған жағдайда  жеке партиясын  сөзiменде  сольфеджиоменде айтуға  дағдылануға үйрету.

            Әндердiң  поэтикалық сөз текстiмен жұмыс жасауға үйрету.

Бірінші семестрдегі оқып үйренген білімдерін шыңдау 2/4, 3/4, 4/4 өлшемдегі әр түрлі екпіндегі legato және non legato орташа және орташа жылдам екпіндегі шығармаларды 5-6 дирижерлап үйрену.

Пунктирлік ритм амалдарын меңгеру кульминация.

Шығармаларды ауызша әңгіме түрінде баяндай білу. Оған жазбаша талдау жасай білу.

Мектеп репертуарынан бір әнді өзін-өзі сүйемелдеп отырып, отырып, мәнерлеп айта білуді үйрену.

Хор шығармаларын нотасымен өңдеп үйрену және іштей есту қабілетін дамыту жұмыстарын жалғастыру.

Екі және үш бөлімді, куплетті және бір екі жолда жазылған 2-3 дауысты немесе екі жолға жазылған.

4 дауысты аспаптың сүйемелдеуінде және сүйемелдеусіз хор партияларын үйрену.

Партитураларды қосып  ойнай отырып немесе ойнамаған жағдайда жеке партиясын сөзімен де сольфеджиомен де айтуға дағдылану.

                Поэтикалық сөз текстімен жұмыс.

Сөздің музыкалық ырғаққа сәйкес келуі сөзбен музыканың үйлесулігін сезіну.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here