Дүниетануды оқытудың материалдық базасы

0

Жоспары:

1.”Дүниетану” пәні бойынша оқу-материалдық базаға қойылатын талаптар.

2.”Дүниетану” пәнінің  материалдық-техникалық базасы

Пайдаланатын әдебиеттер :

 1. Аймағамбетова Қ.А., Жүнісова К.Ж. “Дүниетану” оқулығына әдітемелік         нұсқау.  Алматы, 1998.
 2. Аймағамбетова Қ.А. Олейник З. Дүниетану оқулығының хрестоматиясы Алматы, 1998.
 3. Аймағамбетова Қ.А., Олейник З. “Дүниетану оқулығына үлестірмелі дидактикалық материал,  Алматы, 1998.
 4. Батурицкая Н.В. Дидактический материал по природоведению 4 класс. Минск, Нар –  Асвета,  1985.
 5. Бибик Н.М. Ознакомление с окружающим миром во 2 классе. Пособие для учителей. Киев,  1984.
 6. Горощенко В.П., Степанов И.А. Методика  преподования природоведения. М., Просвещение,  1984.
 7. Горощенко В.П. Хрестоматия по природоведению. М., Посвещение, 1979.
 8. Деревягин Г.Я. Птицы – друзья леса и сада. Алматы, 1995.
 9. Захлебный А.Н., Суравегина И.Т. Экологическое образование школьников во внекласной работе. М.,  Просвещение,  1984.
 10. Запартович Б.В. Дидактический материал по природоведению для начальной  школы. М.,  Просвещение,  1983.
 11. Ишмухамедова Н.Б. Сезонные экскурсии с основами экологии. Алматы, 1995.
 12. Ковалева Г.Е. Методика подготовки студентов к преподаванию природоведения в 4 классе. Л., ЛГПИ, 1976.
 13. Красная книга Казахстана.  Аламаты, 1998.
 14. Клепинина З.А., Чмсиова Л.П. Уроки природоведения во 2 классе. М., Просвещение,  1990.
 15. Минаева В.М. Внеклассная работа по природоведению в начальных классах. Минск. Нар. Асвета, 1980.
 16. Муханов Б.В. Растительный и животный мир Казахстана. Алма-ата, 1978.
 17. Пакулова В.М., Кузнецова В.П.  Методика  преподования природоведения.  М., Просвещение,  1980.
 18. Папорков М.А. Учебно-опытная работа на пришкольном участке. Пособие для учителей. М., Пргосвещение, 1980.
 19. Пакулова Н.А. Формирование познавательных интересов младших школьников в процессе изучения природоведения во 2 классе. Свердловск, СПИ, 1983.
 20. Сорокумова Е.А. Уроки экологии в начальной школе. Пособие для учителя, М.,1994.

Лекцияның мәтіні :

Бастауыш мектепте “Дүниетану” пәнін оқыту ҚР білім беру саласындағы орталық атқару органдары жыл сайын шығаратын ғылым негіздерін алдағы оқу жылында оқыту туралы нормативтік құжатқа сәйкес жүзеге асырылады.

            Оқу процесін қамтамасыз ету:

1.”Дүниетану” оқулықтары (1-4 сыныптар)

2.Бақылау күнделігі (1-4 сыныптар)

 1. “Дүниетану” оқулығына арналған әдістемелік нұсқау (1-4 сыныптар)
 2. Қоршаған ортаға байланысты дидактикалық материалдар (1-4 сыныптар)
 3. Хрестоматиялар (1-4 сыныптар)

         “Дүниетану” пәні бойынша оқу-материалдық базаға қойылатын талаптар:

“Дүниетану” пәніне арналған арнайы кабинет болуы тиіс. Бұл кабинетте бүкіл көрнекіліктер.  әдістемелік және техникалық құралдар болуымен қатар.  Тірі табиғат бұрышы орналасады. Дүниетану сабақтары осы кабинетте өткізіледі. Топсаяхат кезінде жинақталатын өлкетану материалдары да осы кабинетте жинақталып сақталады.

      Бастауыш мектепте “дүниетану” кабинетіне қажетті құрал-жабдықтардың тізімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бекіткен ережеге  сәйкес жасалады. Бұл тізім оқу құралдары мен жабдықтардың.  Экрандық және баспа құралдарының өзара сәйкестендірілген жиынтығы болып табылады.

     “Дүниетану” пәні бойынша оқу процесін оқу-әдістемелік және оқу-материалдық жағынан қамтамасыз етуді мектеп әкімшілігі және жергілікті білім беруді басқару органдары (департаменттері) жүзеге асырады.

“Дүниетану” пәніне төмендегідей материалдық-техникалық база жатады:

 • Альбом (көркем суреттер (1-4 сыныптарға арналған).
 • Бастауыш сыныптарға арналған географиялық атлас (1-4 сыныптар).
 • Бастауыш сыныптарға арналған контур карталары (3,4 – сыныптар).
 • Аудио-бейне құралдар (оқу фильмдері, слаидтар, диафильмдер, магнитофондық жазулар (1-4 сыныптарға).
 • Өсімдіктердің гербарийлері (1-4 сыныптар).
 • Жан-жануарлардың макеттік коллекциялары (1-4 сыныптар).
 • Пайдалы қазбалардың коллекциялары (1-4 сыныптар).
 • Ұлттық ою-өрнектердің коллекциялары (1-4 сыныптар).
 • Қазақстанның физикалық, экологиялық және саяси карталары (бастауыш сыныптар үшін).

10) Глобустар.

11) Табиғаттағы мезгілдік өзгерістерді бейнелейтін суреттер (1-4    сыныптар).

12) Табиғаттың орман-тау, шөл-шөлейт жағдайлары бейнеленген суреттер (1-4 сыныптар).

13) Жергілікті жерлердің жоспары (3, 4-сыныптар).

 • Жергілікті жер жоспарындағы шартты белгілер (3, 4 –сыныптар).
 • Теллурийлер.

      16) Қазақстан Республикасының рәміздері.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here