Оқыту әдістері

Жоспар:

(1-саѓат)

 1. Жаттығу арқылы оқыту әдістері.
 2. Ойын арқылы оқыту әдістері.

Пайдаланѓан єдебиеттер тізімі:

Негізгі:

1.Дене тєрбиесі ілімі мен єдістемесі. Э.Ж.Тілеуов, оќу ќ±ралы. Шымкент-2003 ж
 1. Дене шыныќтырудыњ жєне спорттыњ теориясымен єдістемесі.
 2. П.ѓ.ќ.Р.Р. Аманбаев, типтік оќу баѓдарламасы. Алматы – 2001ж
 3. Теория и методика физического воспитания. (под. Рел.Л.П. матвеева и А.Д.Новикова – М : ФИС, 1976 гл. І-ІІ).
 4. Матвеев Л.П. Теория физической культуры – М.ФИС. 1991г
 5. Теория спорта / Под ред. В.Н.Платонова – К: Вищашк, 1987 г

Ќосымша :

 1. Методические указания по изучению теории физической культуры. Р.Р.Аманбаев, И.А. Моргина – -Алма-Ата 1985 г
 2. Призидентские тесты РК. Алматы 1997 г
 3. Дене тєрбиелеу мєдениеті жєне спорт ілімі мен методикасыныњ т‰сініктері.. Р.Р.Аманбаев. Б.К.Ќаражанов, М.К.Ќалдыбаев – Алматы 1992 ж.

Лекцияныњ мєтіні.

 1. Жаттығу арқылы оқыту әдістері.

Қазақша күрестің оқыту процесінде жаттығуларды палуанның арнайы физикалық қасиеттерін дамытып, оның қозғалу шеберлігімен дағдысын жетілдіре түсу мақсатында пайдаланады.

Жаттығуларды таңдап алу, сондай-ақ оларды қайталау оқушының алдында тұрған міндеттеріне байланысты анықталады. Жаңа әдісті игерген кезде педагок оның дұрыс орындалуына көп көңіл бөледі. Кемшіліктерді түзету керек болған кезде жаттығулардың мәні ерекше арта түседі. Мұндайда арнайы жаттығулар таңдап алынады. Әдіс баяу және орташа шапшаңдылықпен орындалуы тиіс. Бұл оқытушыны бақыап тұру үшін қажает.

 1. Ойын арқылы оқыту әдістері.

Палуандардың қандай да болмасын бір қасиетін дамыту үшін қатты қимылдап ойнайтын әрі күрес элементтері бар ойындар пайдаланылады. Мысалы бір зат (іші толтырылған доп, қанат) үшін күрес палуандары ұстап үйренуге күш салуға және қажет кезінде ұстау әдісін өзгертіп отыруға үйретеді.

Немесе жүгіріп ойнайтын ойын (регби) психикалық және күш қуатын аз жұмсай жүріп, палуанның техникалық, тактикалық әрекеттерін дамытуына ықпалын тигізеді. Мұндай ойындар сабақтың негізгі бөлімің соңғы бөһлігіндеде қимылдап, күшіне күш қосу үшін орындалуы мүмкін.