Қазақша күрес.

Жоспар:

(1-саѓат)

 1. Классификациялау, жүйелеу және күрес терминологиясы.
 2. Оқу жаттығу жұмыстарын жоспарлау және есебін жүргізу.

Пайдаланѓан єдебиеттер тізімі:

Негізгі:

1.Дене тєрбиесі ілімі мен єдістемесі. Э.Ж.Тілеуов, оќу ќ±ралы. Шымкент-2003 ж
 1. Дене шыныќтырудыњ жєне спорттыњ теориясымен єдістемесі.
 2. П.ѓ.ќ.Р.Р. Аманбаев, типтік оќу баѓдарламасы. Алматы – 2001ж
 3. Теория и методика физического воспитания. (под. Рел.Л.П. матвеева и А.Д.Новикова – М : ФИС, 1976 гл. І-ІІ).
 4. Матвеев Л.П. Теория физической культуры – М.ФИС. 1991г
 5. Теория спорта / Под ред. В.Н.Платонова – К: Вищашк, 1987 г

Ќосымша :

 1. Методические указания по изучению теории физической культуры. Р.Р.Аманбаев, И.А. Моргина – -Алма-Ата 1985 г
 2. Призидентские тесты РК. Алматы 1997 г
 3. Дене тєрбиелеу мєдениеті жєне спорт ілімі мен методикасыныњ т‰сініктері.. Р.Р.Аманбаев. Б.К.Ќаражанов, М.К.Ќалдыбаев – Алматы 1992 ж.

Лекцияныњ мєтіні.

 1. Классификациялау, жүйелеу және күрес терминологиясы.

Күрес тәсілдерін классификациялау барлық белгілі әдістерді ортақ белгілеріне қарай топқа бөлуге болады.

 • Жүйелеу – тәсілдердің әртүрлі топтар арасындағы байланыстар мен өзара тәуелділіктерін тауып оларды қиындық дәрежесіне, құрылымның күрделілігіне т.с.с. белгілеріне қарай бірінен соң бірін орналастыру.
 • Терминология – педагогикалық және спорттық жұмыс кезінде пайдаланылатын атаулар (терминдер)
 • Класссификациялау – жүйелеу оқытушыларды педагогикалық принциптік тәртіпке келтіруге көмектеседі.
 • Жүйелеу – классификациялау негізінде жүргізіледі. Олар жаттықтырушының күрес техникасы топтар мен амалдар арасындағы өзара байланыс жөнінде жаттығушыларға түсінік беруіне көмектесмеді. Бұл палуандарды дәйекті түрде және дұрыс оқытуға мүмкіндік береді.

 1. Оқу жаттығу жұмыстарын жоспарлау және есебін жүргізу.

Қазақша күрес жөніндегі оқу – спорт және тәрбие жұмысын жүргізудің негізгі формасы дене шынықтыру коллективтеріндегі спорт секциялары болып табылады. Ондай секциялар дене жаттықтыру коллективтерінде, колхоздарда, заводтарда, оқу орындарында және басқа оқу орындарында құрылуы мүмкін.

Қазақша күрес секциясында айналысқылары келетіндер анықталған соң секция бюросы құрылады да олар кейіннен ұйымдастыру және тәрбие жұмыстарының барлығын басқарады. Бюроның құрылымына 3-5 адам кіреді оның председателі, секретарі сайланып қалған мүшелерінің міндеттерін белгілейді. Қазақша күрес секциясына келушілер толық медициналық байқаудан өтуі тиіс. Олар денсаулығын және физиологиялық жағынан өсіп жетілуін сипаттайтын деректер арнайы карочкаға толтырылады да оқытушыға сабақ кезінде спортшыларға түсетін күшпен оның мазмұнын анықтау үшін сол мәліметтерді басшылыққа алады. Секцияға оқушылар келген жағдайда бұған қоса оқушылардың ата-аналарының және мектеп директорының келісімі керек.