Химиялық технология

0

Жоспар:

 1. Химиялық технология ғылымының мазмұны
 2. Химиялық технология пәнінің қарастыратын бөлімдері

Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі

1 .Б.А.Бірімжанов. Жалпы химия, Алматы 2001ж.

 1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия – М. Высшая школа,2005.
 2. Глинка Н.К. Жалпы химия, Алматы, 1982ж.
 3. Шоқыбаев Ж.Ә. Бейорганикалық және аналитикалық химия. Білім, 2003ж.
 4. Бейорганикалық химия практикумы. Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева, Г.С.Камиева, Ж.Р. Кожагулоова. Алматы, 2003ж
 5. И.Г.Хомченко Сборник задач и упражнений по химии для ср.шк. 2000г
 6. А.И.Горбуров. Теоретическая основыы общей химии. М.,2001 г.
 7. К.Аханбаев. Химия негіздері. Алматы. 1985ж.
 8. Н.Е. Кузззьменко, В.В. Еремин, С.С. Чуранов Химия. М. 2002.
 9. Н.Л.Глинка. Задачи и упражнения по опщей химии. Ленинград. 2000.
 10. Алексеев В.Н. Курс качественного химического палумикроанализа.- М.,1973
 11. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солсдкин И.А Аналитическая химия-М.,1979.
 12. Крешков А.П Основы аналитической химии-М 1976,1,2,3
 13. Алексеев В.Н. Количественный анализ-М 1972.
 14. Оспанов Х.К., Абланова Е.К және т.б. Физикалық химия, Алматы, Қазақ Уни. 2002ж.
 15. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы, Алматы, 1996ж.
 16. Стромберг А.Г., Семченко Д.П., “Физическая химия”,-М. Высшая школа, 1988г.
 17. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы. Алматы, 1996ж.
 18. Утелбаев Б. Химия 1,2,3 том., Алматы, 1998ж.
 19. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. Л. Изд. Химия, 1984г
 20. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. М., 1974.
 21. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия. М.: Просвещение, 1982.
 22. Терней А. Современная органическая химия. – М., 1979.
 23. Ибраев М.Н., Сарманова К.А., «Органикалық химия негіздері». Алматы, «Рауан», 1980.
 24. Нейланд О.Я. Органическая химия. – М., 1990.
 25. Несмеянов А.Н., Несмеянев Н.А. Начала органической химии. – М.:1974. – т.1,2.

Лекция мәтіні:

1.Химиялық технология ғылымының мазмұны

«Химиялық технологияның ғылымының мазмұны. Химиялық өндірістің технологиялық және техника экономикалық  көрсеткіштері-аппараттардың  жұмысының өнімділігі, өнім  шығымы, дайын өнімнің  МЕМСТ- қа  немесе  техникалық  жағдайларға  байланысты  сапасы,шикізатардың,отындардың, элекроэнергияның, булардың шығын коэффициенттері,өнімнің өзіндік құны.Химиялық өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдары,өнім сапасының жоғарылауы және тазалығы бойынша жоғары дәрежелі өнімдерді алу.Еңбек жағдайларын жақсарту.

Химия мұғалімдерін дайындау жүйесінде химиялық технологияның сұрақтарын оқыту маңызы.Химиялық,отын және метолургиялық өнеркәсіптердің дамуы туралы қысқаша тарихи мәлімдемелер.Химиялық өндірісінің қазіргі кездегі жағдайы.Ауыл шаруашылығын дамуындағы химияландырудың маңызы.Ғылыми –техникалық революция және химиялық техниканың дамуындағы негізгі бағыттар: реакторлар мен химия –технологиялық жүйелердің қуаты мен интенсивтілігін арттыру,периодты процестерді үздіксіз процестерге ауыстыру,көп еңбек сіңіруді қажет ететін процецтерді механикаландыру,автоматтандыру және процестерді дистанцияда басқару,электроэнергияны және шикізатты пайдалану эффективтілігін жоғарылату.Бір және аз сатылы процестердің тиімділігін компьютерде қолдану арқылы технологияның нұсқалармен жабдықтай оптималь режимде арттыру.Ғылыми жетістіктерді тезірек ендіру.Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі.

2.Химиялық технология пәнінің қарастыратын бөлімдері

Химиzлық технология- химиялық процестер мен химиялық құбылыстардың адамзаттың практикалық іс әрекеттерінде пайдалану  заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Химиялық технология химия ғылымының негізіне сүйене отырып, химиялық процестерді жүргізудің технологиялық көрсеткіштерін зерттейді. Химиялық технология негізінен мынадай бөлімдерді қамтиды:

Химиялық өндірістің технологиялық және техника экономикалық көрсеткіштері

Химиялық өндірісте қолданылатын энергия көздері

Химия технологиялық процесс туралы түсінік.

Күкірт қышқылын контактілі әдіс бойынша өндіру

Азот қосылыстары және олардың халық шаруашылығындағы маңызы.

Электрохимия. Химия – технологиялық процестерді жүргізудегі электр энергияның қолданылуы

Металлургия:

Жоғарғы молекулалық қосылыстардың халық шаруашылығындағы маңызы.

Жалпы химиялық технология химия, физика, техника, технология процестерімен өте тығыз байланыста, соңдықтан бұл пәнаралық сипатқа ие.

Педагогикалық жоғары   оқу   орындарында химиялық технология   пәнін    оқыту, химия  пәнінің  мұғалімдерін   білікті  маман    ретінде   дайындау   ,мектеп  бағдарламасын    түсіндіргенде    осы химиялық технология білімін пайдалана  отырып  ,бүгінгі  таңдағы  ғылым   мен   техниканың денгейін түсіндіру пәннің мақсатына жатады.

Химиялық технологияның тереңдетіліп оқытылуы орта   мектеп  бағдарламасындағы   химиялық технология элементтерінің көбеюі  және олардың   теориялық негізіне жататын әртүрлі өнімдерді алу   әдістерін оқуда өте маңызды.

Жоспар:

 1. Химиялық технология ғылымының мазмұны
 2. Химиялық технология пәнінің қарастыратын бөлімдері

Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі

 

1 .Б.А.Бірімжанов. Жалпы химия, Алматы 2001ж.

 1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия – М. Высшая школа,2005.
 2. Глинка Н.К. Жалпы химия, Алматы, 1982ж.
 3. Шоқыбаев Ж.Ә. Бейорганикалық және аналитикалық химия. Білім, 2003ж.
 4. Бейорганикалық химия практикумы. Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева, Г.С.Камиева, Ж.Р. Кожагулоова. Алматы, 2003ж
 5. И.Г.Хомченко Сборник задач и упражнений по химии для ср.шк. 2000г
 6. А.И.Горбуров. Теоретическая основыы общей химии. М.,2001 г.
 7. К.Аханбаев. Химия негіздері. Алматы. 1985ж.
 8. Н.Е. Кузззьменко, В.В. Еремин, С.С. Чуранов Химия. М. 2002.
 9. Н.Л.Глинка. Задачи и упражнения по опщей химии. Ленинград. 2000.
 10. Алексеев В.Н. Курс качественного химического палумикроанализа.- М.,1973
 11. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солсдкин И.А Аналитическая химия-М.,1979.
 12. Крешков А.П Основы аналитической химии-М 1976,1,2,3
 13. Алексеев В.Н. Количественный анализ-М 1972.
 14. Оспанов Х.К., Абланова Е.К және т.б. Физикалық химия, Алматы, Қазақ Уни. 2002ж.
 15. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы, Алматы, 1996ж.
 16. Стромберг А.Г., Семченко Д.П., “Физическая химия”,-М. Высшая школа, 1988г.
 17. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы. Алматы, 1996ж.
 18. Утелбаев Б. Химия 1,2,3 том., Алматы, 1998ж.
 19. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. Л. Изд. Химия, 1984г
 20. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. М., 1974.
 21. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия. М.: Просвещение, 1982.
 22. Терней А. Современная органическая химия. – М., 1979.
 23. Ибраев М.Н., Сарманова К.А., «Органикалық химия негіздері». Алматы, «Рауан», 1980.
 24. Нейланд О.Я. Органическая химия. – М., 1990.
 25. Несмеянов А.Н., Несмеянев Н.А. Начала органической химии. – М.:1974. – т.1,2.

 

Лекция мәтіні:

 

1.Химиялық технология ғылымының мазмұны

«Химиялық технологияның ғылымының мазмұны. Химиялық өндірістің технологиялық және техника экономикалық  көрсеткіштері-аппараттардың  жұмысының өнімділігі, өнім  шығымы, дайын өнімнің  МЕМСТ- қа  немесе  техникалық  жағдайларға  байланысты  сапасы,шикізатардың,отындардың, элекроэнергияның, булардың шығын коэффициенттері,өнімнің өзіндік құны.Химиялық өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдары,өнім сапасының жоғарылауы және тазалығы бойынша жоғары дәрежелі өнімдерді алу.Еңбек жағдайларын жақсарту.

Химия мұғалімдерін дайындау жүйесінде химиялық технологияның сұрақтарын оқыту маңызы.Химиялық,отын және метолургиялық өнеркәсіптердің дамуы туралы қысқаша тарихи мәлімдемелер.Химиялық өндірісінің қазіргі кездегі жағдайы.Ауыл шаруашылығын дамуындағы химияландырудың маңызы.Ғылыми –техникалық революция және химиялық техниканың дамуындағы негізгі бағыттар: реакторлар мен химия –технологиялық жүйелердің қуаты мен интенсивтілігін арттыру,периодты процестерді үздіксіз процестерге ауыстыру,көп еңбек сіңіруді қажет ететін процецтерді механикаландыру,автоматтандыру және процестерді дистанцияда басқару,электроэнергияны және шикізатты пайдалану эффективтілігін жоғарылату.Бір және аз сатылы процестердің тиімділігін компьютерде қолдану арқылы технологияның нұсқалармен жабдықтай оптималь режимде арттыру.Ғылыми жетістіктерді тезірек ендіру.Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі.

 

2.Химиялық технология пәнінің қарастыратын бөлімдері

 

Химиялық технология- химиялық процестер мен химиялық құбылыстардың адамзаттың практикалық іс әрекеттерінде пайдалану  заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Химиялық технология химия ғылымының негізіне сүйене отырып, химиялық процестерді жүргізудің технологиялық көрсеткіштерін зерттейді. Химиялық технология негізінен мынадай бөлімдерді қамтиды:

Химиялық өндірістің технологиялық және техника экономикалық көрсеткіштері

Химиялық өндірісте қолданылатын энергия көздері

Химия технологиялық процесс туралы түсінік.

Күкірт қышқылын контактілі әдіс бойынша өндіру

Азот қосылыстары және олардың халық шаруашылығындағы маңызы.

Электрохимия. Химия – технологиялық процестерді жүргізудегі электр энергияның қолданылуы

Металлургия:

Жоғарғы молекулалық қосылыстардың халық шаруашылығындағы маңызы.

Жалпы химиялық технология химия, физика, техника, технология процестерімен өте тығыз байланыста, соңдықтан бұл пәнаралық сипатқа ие.

Педагогикалық жоғары   оқу   орындарында химиялық технология   пәнін    оқыту, химия  пәнінің  мұғалімдерін   білікті  маман    ретінде   дайындау   ,мектеп  бағдарламасын    түсіндіргенде    осы химиялық технология білімін пайдалана  отырып  ,бүгінгі  таңдағы  ғылым   мен   техниканың денгейін түсіндіру пәннің мақсатына жатады.

Химиялық технологияның тереңдетіліп оқытылуы орта   мектеп  бағдарламасындағы   химиялық технология элементтерінің көбеюі  және олардың   теориялық негізіне жататын әртүрлі өнімдерді алу   әдістерін оқуда өте маңызды.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here