Коллоидты химия

0

Жоспар:

 1. Коллоидты химияға ғылым ретінде сипаттама
 2. Коллоидты химияның негізгі бөлімдері

Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі

1 .Б.А.Бірімжанов. Жалпы химия, Алматы 2001ж.

 1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия – М. Высшая школа,2005.
 2. Глинка Н.К. Жалпы химия, Алматы, 1982ж.
 3. Шоқыбаев Ж.Ә. Бейорганикалық және аналитикалық химия. Білім, 2003ж.
 4. Бейорганикалық химия практикумы. Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева, Г.С.Камиева, Ж.Р. Кожагулоова. Алматы, 2003ж
 5. И.Г.Хомченко Сборник задач и упражнений по химии для ср.шк. 2000г
 6. А.И.Горбуров. Теоретическая основыы общей химии. М.,2001 г.
 7. К.Аханбаев. Химия негіздері. Алматы. 1985ж.
 8. Н.Е. Кузззьменко, В.В. Еремин, С.С. Чуранов Химия. М. 2002.
 9. Н.Л.Глинка. Задачи и упражнения по опщей химии. Ленинград. 2000.
 10. Алексеев В.Н. Курс качественного химического палумикроанализа.- М.,1973
 11. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солсдкин И.А Аналитическая химия-М.,1979.
 12. Крешков А.П Основы аналитической химии-М 1976,1,2,3
 13. Алексеев В.Н. Количественный анализ-М 1972.
 14. Оспанов Х.К., Абланова Е.К және т.б. Физикалық химия, Алматы, Қазақ Уни. 2002ж.
 15. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы, Алматы, 1996ж.
 16. Стромберг А.Г., Семченко Д.П., “Физическая химия”,-М. Высшая школа, 1988г.
 17. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы. Алматы, 1996ж.
 18. Утелбаев Б. Химия 1,2,3 том., Алматы, 1998ж.
 19. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. Л. Изд. Химия, 1984г
 20. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. М., 1974.
 21. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия. М.: Просвещение, 1982.
 22. Терней А. Современная органическая химия. – М., 1979.
 23. Ибраев М.Н., Сарманова К.А., «Органикалық химия негіздері». Алматы, «Рауан», 1980.
 24. Нейланд О.Я. Органическая химия. – М., 1990.
 25. Несмеянов А.Н., Несмеянев Н.А. Начала органической химии. – М.:1974. – т.1,2.

Лекция мәтіні:

 

1.Коллоидты химияға ғылым ретінде сипаттама

Педагогикалық жоғары оқу орындарында коллоидты химия пәнін оқыту, химия пәнінің мұғалімдерін білікті маман ретінде дайындау, мектеп бағдарламасын түсіндіргенде осы коллоидты химияның білімін пайдалана отырып, бүгінгі таңдағы ғылым мен техниканың деңгейін түсіндіру. Коллоидты химияның студенттерге оқытылуының негізгі мәні бүгінгі таңдағы коллоидты химияның қолданылуы, қазіргі кездегі кезкелген халық шаруашылығын пайдаланылмайтын өндіріс жоқ, коллоидты жүйелер және коллоидты процесстер және олардың зерттеу әдістерін қолданылмайтын сала жоқ.

Коллоидты химия курсы болашақ мұғалімнің тәжірибелік біліктілігін арттыруға, қондырғылармен жұмыс жасау, сандық жұмыс жасау, алынған нәтижелерді графикалық тұрғыда өңдеу, қажетті есептеулерді жүргізуді, алынған тәжірибе мәліметтерін қорытындылауды үйренуі.

 

2.Коллоидты химияның негізгі бөлімдері

Коллоидты химияның тереңдетіліп оқытылуы орта мектеп курсында коллоидты химия элементтерінің көбейуі және олардың теориялық негізіне жататын: дисперсті жүйелер туралы ілімдер, оларды алу әдістері және қасиеттері. Дисперсті жүйелердің түзілуі тұрақтылығы, қасиеттерінің өзгеруінде беттік құбылыстардың алатын орны зор. Коллоидты химия курсында терең теориялық білімді меңгеруі мұғалімнің факультатив курстарын жүргізуге  тигізетін әсері зор. Коллоиды химияға ғылым ретінде сипаттама. Коллоидты химияның негізгі бөлімдерімен әдістері. Коллоидты химияның негізгі даму кезеңдері. Химия мұғалімін дайындаудағы коллоидты химияның маңызы.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here