Зат құрылысы

0

Жоспар:

 1. Зат құрылысы пәні және оның алатын орны
 2. Зат құрылысы пәнінің мақсаты мен міндеті

Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі

1 .Б.А.Бірімжанов. Жалпы химия, Алматы 2001ж.

 1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия – М. Высшая школа,2005.
 2. Глинка Н.К. Жалпы химия, Алматы, 1982ж.
 3. Шоқыбаев Ж.Ә. Бейорганикалық және аналитикалық химия. Білім, 2003ж.
 4. Бейорганикалық химия практикумы. Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева, Г.С.Камиева, Ж.Р. Кожагулоова. Алматы, 2003ж
 5. И.Г.Хомченко Сборник задач и упражнений по химии для ср.шк. 2000г
 6. А.И.Горбуров. Теоретическая основыы общей химии. М.,2001 г.
 7. К.Аханбаев. Химия негіздері. Алматы. 1985ж.
 8. Н.Е. Кузззьменко, В.В. Еремин, С.С. Чуранов Химия. М. 2002.
 9. Н.Л.Глинка. Задачи и упражнения по опщей химии. Ленинград. 2000.
 10. Алексеев В.Н. Курс качественного химического палумикроанализа.- М.,1973
 11. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солсдкин И.А Аналитическая химия-М.,1979.
 12. Крешков А.П Основы аналитической химии-М 1976,1,2,3
 13. Алексеев В.Н. Количественный анализ-М 1972.
 14. Оспанов Х.К., Абланова Е.К және т.б. Физикалық химия, Алматы, Қазақ Уни. 2002ж.
 15. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы, Алматы, 1996ж.
 16. Стромберг А.Г., Семченко Д.П., “Физическая химия”,-М. Высшая школа, 1988г.
 17. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы. Алматы, 1996ж.
 18. Утелбаев Б. Химия 1,2,3 том., Алматы, 1998ж.
 19. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. Л. Изд. Химия, 1984г
 20. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. М., 1974.
 21. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия. М.: Просвещение, 1982.
 22. Терней А. Современная органическая химия. – М., 1979.
 23. Ибраев М.Н., Сарманова К.А., «Органикалық химия негіздері». Алматы, «Рауан», 1980.
 24. Нейланд О.Я. Органическая химия. – М., 1990.
 25. Несмеянов А.Н., Несмеянев Н.А. Начала органической химии. – М.:1974. – т.1,2.

Лекция мәтіні:

 

1.Зат құрылысы пәні және оның алатын орны

Заттар түсінігіндегі барлық материялдық дүние молекулалардан тұрады. Заттар құрлысы дегенде-молекулалар құрлысын түсінсе болады. Заттар құрлысы пәні нендей құрлымдардан тұрады.Оның мақсаты мен міндеттері қандай деген сұрауға жауап іздесек оны молекула құрлысымен байланыстырсақ мақсатты екендігі анық.

         Химия пәні, ғылымы химиялық заттар қасиеттері және реакцияларын  үйренеді.Зертттеу объекттері, күрделі заттар құрамындағы атомдар белгілі күштер жәрдемінде байланысқан. Заттар құрлысы пәні осы химиялық  баиланыстар табиғатты, малекуладағы атомдардың кеңістікте бір-біріне  салыстырмалы түрде орналасуы, геометриясы, малекуланың ішкі энергиясының оның құрлысына әсері мәселелерін қамтиды. Заттар құрлысын зерттеу, анықтау оның қасиеттері мен байланыстыра жүргізіледі. Бұл жолда зат молекуласының нұр энергиясымен өзара әсері жолынан , әдісінен кеңінен пайдаланылады.

  Заттар құрлысы пәнінде молекулалық құрлымдық бөлігі-атом құрлысына да көңіл бөлінеді. Атом және молекулалар құрлысын зерттеуде қазіргі заманғы квант механикасы  методтарына кеңінен пайдаланылады. Квант молекуласының басты заңдары бойынша электромагниттік нұр толқыны екі түрлі табиғатқа: толқындық және бөлшектік табиғатқа ие. Тура соған ұқсас элементар бөлшектер,  электрон, пратон, нейтрон, атом молекулалар да сезілетін дәрежеде әрі толқындық, әрі бөлшектік табиғатқа ие. Заттың электромагниттік  нұрларымен өзара әсерін зерттеуде міне осы ерекшеліктер назарға алынуы тиіс. Заттар құрлысын анықтауда электромагниттік нұр толқындарының әртүрлі салаларында алынған спекторлар өте маңызды ақпараттар береді.

 

2.Зат құрылысы пәнінің мақсаты мен міндеті

Зат құрылысы пәнінің мақсаты: оларға  спектроскопия әдістерінің теорияларын түсіндіру, молекуланың кейбір параметрлерін анықтау, макрожүйедегі қасиеттерді жеке молекула қасиеттеріне сүйеніп табу, солекулалық орбитальдарды және олардың энергияларын есептеуді үйрету.

Зат құрылысы пәнінің міндеті: нақты заттардағы химиялық байланыстарды есептеу үшін қазіргі химиялық байланыстар теорияларын игеру, спектроскопиялық әдістерді түрлі химиялық процесстер зерттеуінде қолдана білу, топтар теориясы көмегімен кванттық химиядағы есептерді шығара білу, тәжірибеден алынған мәліметтерді теория бойынша салыстыра білу, заттардың қасиеттері мен құрылысының арасындағы байланыстарды түсіну.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here