Органикалық молекулалардың функциональды туындыларының химиясы

0

Жоспар:

 1. Циклді қосылыстардың органикалық химияда алатын орны
 2. Циклді қосылыстардың химияның басқа бөлімдерімен байланысы

Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі

1 .Б.А.Бірімжанов. Жалпы химия, Алматы 2001ж.

 1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия – М. Высшая школа,2005.
 2. Глинка Н.К. Жалпы химия, Алматы, 1982ж.
 3. Шоқыбаев Ж.Ә. Бейорганикалық және аналитикалық химия. Білім, 2003ж.
 4. Бейорганикалық химия практикумы. Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева, Г.С.Камиева, Ж.Р. Кожагулоова. Алматы, 2003ж
 5. И.Г.Хомченко Сборник задач и упражнений по химии для ср.шк. 2000г
 6. А.И.Горбуров. Теоретическая основыы общей химии. М.,2001 г.
 7. К.Аханбаев. Химия негіздері. Алматы. 1985ж.
 8. Н.Е. Кузззьменко, В.В. Еремин, С.С. Чуранов Химия. М. 2002.
 9. Н.Л.Глинка. Задачи и упражнения по опщей химии. Ленинград. 2000.
 10. Алексеев В.Н. Курс качественного химического палумикроанализа.- М.,1973
 11. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солсдкин И.А Аналитическая химия-М.,1979.
 12. Крешков А.П Основы аналитической химии-М 1976,1,2,3
 13. Алексеев В.Н. Количественный анализ-М 1972.
 14. Оспанов Х.К., Абланова Е.К және т.б. Физикалық химия, Алматы, Қазақ Уни. 2002ж.
 15. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы, Алматы, 1996ж.
 16. Стромберг А.Г., Семченко Д.П., “Физическая химия”,-М. Высшая школа, 1988г.
 17. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы. Алматы, 1996ж.
 18. Утелбаев Б. Химия 1,2,3 том., Алматы, 1998ж.
 19. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. Л. Изд. Химия, 1984г
 20. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. М., 1974.
 21. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия. М.: Просвещение, 1982.
 22. Терней А. Современная органическая химия. – М., 1979.
 23. Ибраев М.Н., Сарманова К.А., «Органикалық химия негіздері». Алматы, «Рауан», 1980.
 24. Нейланд О.Я. Органическая химия. – М., 1990.
 25. Несмеянов А.Н., Несмеянев Н.А. Начала органической химии. – М.:1974. – т.1,2.

Лекция мәтіні:

 

 1. Циклді қосылыстардың органикалық химияда алатын орны

 Циклді тұйықтізбекті қосылыстардың органикалық химиясы органикалық химияның құрам бөлігі және алифатты қосылыстардың органикалық химиясының жалғасы болып саналады. Ұсынылып отырған курстың қазіргі  оқытудағы маңызы  ең алдымен оның өсімдіктер мен жануарлар организмдерінің  тіршілігінде атқаратын  роліне, сонымен қатар олардың  адамзат өміріне қажетті әртүрлі салаларда  кеңінен қолданылуына байланысты.

 Лекциялық курс екі структуралық форма түрінде  кездесетін  яғни көміртек тізбегі ашық және циклді  болып келетін  көмірсулар  тарауынан басталады. Сонан кейінгі  тарауларда  кәдімгі циклді қосылыстар  алициклді, ароматты және гетероцииклді қосылыстар қарастырылады.

 

2.Циклді қосылыстардың химияның басқа бөлімдерімен байланысы

 

Осы пәннің материалдарын жақсы игеру үшін төмендегі пәндерде оқылған мына мәселелерді білу қажет:

 1. Бейорганикалық химиядан: атомның электрондық құрылысы, химиялық байланыс туралы түсінік, электртерістілік және гибридтену, кванттық химия элементтері.
 2. Аналитикалық химиядан: қышқылдар және негіздер теориясы, заттардың қышқылдық және негіздік көрсеткіштері, кейбір химиялық элементтердің сапалық реакциялары, анализдің титриметриялық әдістері.
 3. Физикалық химиядан: заттардың физика-химиялық константалары (заттардың қайнау және балқу температуралары, сындыру көрсеткіші, поляризацияланған жарық жазықтығының бұрылу бұрышы), химиялық реакциялардың кинетикасы және энергетикасы, химиялық тепе-теңдік, тепе-теңдік константасы.
 4. Физикадан: ультракүлгін, инфрақызыл спектроскопиялар мен ядромагниттік резонанс әдістері.

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here