Жоспар:

 1. Аналитикалық химия пәні
 2. Аналитикалық химияның тарауларға жіктелуі

Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі

1 .Б.А.Бірімжанов. Жалпы химия, Алматы 2001ж.

 1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия – М. Высшая школа,2005.
 2. Глинка Н.К. Жалпы химия, Алматы, 1982ж.
 3. Шоқыбаев Ж.Ә. Бейорганикалық және аналитикалық химия. Білім, 2003ж.
 4. Бейорганикалық химия практикумы. Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева, Г.С.Камиева, Ж.Р. Кожагулоова. Алматы, 2003ж
 5. И.Г.Хомченко Сборник задач и упражнений по химии для ср.шк. 2000г
 6. А.И.Горбуров. Теоретическая основыы общей химии. М.,2001 г.
 7. К.Аханбаев. Химия негіздері. Алматы. 1985ж.
 8. Н.Е. Кузззьменко, В.В. Еремин, С.С. Чуранов Химия. М. 2002.
 9. Н.Л.Глинка. Задачи и упражнения по опщей химии. Ленинград. 2000.
 10. Алексеев В.Н. Курс качественного химического палумикроанализа.- М.,1973
 11. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солсдкин И.А Аналитическая химия-М.,1979.
 12. Крешков А.П Основы аналитической химии-М 1976,1,2,3
 13. Алексеев В.Н. Количественный анализ-М 1972.
 14. Оспанов Х.К., Абланова Е.К және т.б. Физикалық химия, Алматы, Қазақ Уни. 2002ж.
 15. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы, Алматы, 1996ж.
 16. Стромберг А.Г., Семченко Д.П., “Физическая химия”,-М. Высшая школа, 1988г.
 17. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы. Алматы, 1996ж.
 18. Утелбаев Б. Химия 1,2,3 том., Алматы, 1998ж.
 19. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. Л. Изд. Химия, 1984г
 20. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. М., 1974.
 21. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия. М.: Просвещение, 1982.
 22. Терней А. Современная органическая химия. – М., 1979.
 23. Ибраев М.Н., Сарманова К.А., «Органикалық химия негіздері». Алматы, «Рауан», 1980.
 24. Нейланд О.Я. Органическая химия. – М., 1990.
 25. Несмеянов А.Н., Несмеянев Н.А. Начала органической химии. – М.:1974. – т.1,2.

Лекция мәтіні:

 

1.Аналитикалық химия пәні

Аналитикалық химия сандық, сапалық анализ теорияларын біріктіре отырып, бейорганикалық химия курсы негізінде қалыптасады, аналитикалық химиялық реакциялардың теориялық негізі жасалынды. Аналитикалық химияның теориялық және практикалық бөлімдері бейорганика курсымен салыстырғанда біршама тереңдетілген кеңейтілген және дамытылған, басқа пәндерді ұғынуға жол ашады. Аналитикалық химия сонымен қатар, басқа да білім саласымен және көптеген химиялық өнеркәсіпте алатын орны зор.

 Осы бағдарламада теориялық талдау негізгі химиялық әдістердің бірі, инструментальды талдау әдісіне түсінік  береді. Аналитикалық химияның лекциялық курсының теориялық негіздерінің бірі дәлдікпен есептелінетін есептер бағдарламаға енгізіледі.

 

2.Аналитикалық химияның тарауларға жіктелуі

Аналитикалық химия пәнін үлкен екі тарауға сапалық және сандық анализ деп жіктейміз. Студенттер алғашқы сабағында сапалық және сандық анализ кезінде лабораториялық құрал жабдықтармен, сапалық анализді жүргізу әдістерін, техника қауіпсіздігімен және лабораториялық журалды жүргізуді үйренеді. Сонымен қатар, аналитикалық химияда қолданылатын анықтамалармен танысады. Сапалық анализ лабораториясында қышқылды немесе сульфидтік классификация бойынша, макро- немесе микроәдістермен, құрғақ және дымқыл әдістермен және хромотографиялық әдістермен жұмыс жасайды. Ал сандық анализ лабораториясында жасаған жұмыс нәтижесі бойынша оларды статистикалық өңдеу жасап, салыстырмалы және абсолютті қателерін есептейді.

Студенттер оқытылатын иондардың сапалық және топтық реакцияларымен жұмыс жасап, жүргізу әдістерімен, лабораториялық журнал жүргізеді. Сапалық реакциялармен танысқаннан соң, олар бақылау жұмыстарын жасап, оған лабораториялық есеп беру жасайды және келесі сабаққа тапсырма беріледі. Мұғалім студенттердің лабораториялық жұмысын тексеріп журналға қол қояды. Лабораториялық жұмыс кезінде семинар сабағын жүргізіп, сол жұмыстардың кейбір есептеулерін шығарыа, талқылаған тиімді. Студенттердің теориялық білімдері коллоквиум, сынақтармен тексеріліп, емтихан тапсыруымен аяқталады.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here