«Тілді жоғарғы мектепте оқыту әдісдтемесі»

0

 

 

<question> “Қазақ хрестоматиясы” және “Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы” оқулықтарын жазған.

<variant>Ы. Алтынсарин

<variant>Ысқақов

<variant>Қ. Жұбанов

<variant>Байтұрсынов

<variant>Жиенбаев

<question> Ғали Бегалиевтің “Бастауыш мектепте қазақ тілінің методикасы” оқулығы  нешінші жылы баспадан шықты?

<variant>1940 ж.

<variant>1943 ж.

<variant>1950 ж.

<variant>1951 ж.

<variant>1960 ж.

<question> Ш.Әуелбаев  “Қазақ тілі синтаксисі мен  пунктуациясын оқытуға арналған құрылымдық схемалар” атты еңбегінің баспадан  шыққан жылы.

<variant>1971 ж.

<variant>1970 ж.

<variant>1975 ж.

<variant>1978 ж.

<variant>1960 ж.

<question>Оқу материалының логикалық  жағынан  бірізбен сатылай құрылу, берілу тәртібі:

<variant>Оқытудың саналылық принципі Оқытудың жүйелілік принципі

<variant>Оқытудың берік, тиянақты болу принципі

<variant>Оқытудың материалды дұрыс орналастыру принципі

<variant>Оқытудың саналылық принципі

<variant>Оқытудың ғылыми принципі

<question> Қазақ тілі пәнінің бағдарламалары  мен оқулықтарының жасалауда басшылыққа  алатын дидактикалық принцип.

А Оқытудың ғылыми принципі

<variant>Оқытудың көрнекілік  принципі

<variant>Оқытудың ғылыми принципі

<variant>Оқытудың алдын ала  болжау принципі

<variant> Оқытудың  жүйелілік принципі

<question>Грек тілінен алғанда ыдырату – қосу деген  мағынаны білдіретін әдіс түрі.

<variant>Анализ – синтез

<variant>Индукция – редукция

<variant>Әңгімелесу әдісі

<variant>Көрнекілік әдіс

<variant>Оқулық пен оқу құралдарын  пайдалану әдісі

<question> “Анализсіз синтездің болуы мүмкін емес”, – деп дәлелдеген:

<variant>Ф. Энгельс

<variant>К. Ушинский

<variant>Ә. Хасенов

<variant>Г. Мұсабекова

<variant>Көшербаев

<question>Өмірдегі шындық пен ғылым заңдарын әр жақты талдап түсіндіретін және оны жинақтап білудің жолдарын үйрететін әдіс.

<variant>Анализ – синтез

<variant>Индукция – дедукция

<variant>Әңгімелесу

<variant>Көрнекілік

<variant>Жаттығу әдісі

<question>Диапозитивтік    көрнекілік түрі

<variant>Кино, фольклор

<variant>Тақта

<variant>Альбом

<variant>Кескінді әріптер, карточкалар

<variant>Оқулық, оқу құралдары

<question> Қазақ тілін  оқытуда ерекше көп қолданылатын және өте  өнімді  көрнекіліктің бірі.

<variant>Тақта көрнекілігі

<variant>Диапозитивтік көрнекілік

<variant>Символикалық  көрнекілік

<variant>Альбом көрнекілігі

<variant>Зат пен  нәрсенің  өзін көрсету

<question>Бір құбылыс пен  екінші құбылысты  салыстырып көрсету үшін қолданылатын көрнекілік

<variant>Диаграммалық көрнекілік

<variant>Сурет көрнекілігі

<variant>Модельдік көрнекілік

<variant>Плакаттық көрнекілік

<variant>Схемаклық көрнекілік

<question> Тіл материалдарын оқушыларға алуан түрлі шартты белгілер арқылы түсіндіретін  көрнекіліктің түрі

<variant>Символикалық

<variant>Схемалық

<variant>Модельдік

<variant>Диапозитивтік

<variant>Тақта көрнекілігі

<question> Өтілген тақырыпты тиянақты  меңгертуге  арналып ұйымдастырылатын сабақ түрі

<variant>Бекіту сабағы

<variant>Жаңа материалды өту сабағы

<variant>Тексеру сабағы

<variant>Біріктірілген сабақ

<variant>Қайталау сабағы

<question>Өткен материалды  қаншалықты  меңгергендігін байқау  мақсатында  ұйымдастыратын  сабақ түрі

<variant>Тексеру сабағы

<variant>Біріктірілген сабақ

<variant>Бекіту сабағы

<variant>Жаңа материалды өту сабағы

<variant>Қайталау сабағы

<question>Тілдік  материалды  әр жақты талдап меңгертуге негізделген сабақ түрі

<variant>Жаңа материалды өту сабағы

<variant>Біріктірілген сабақ

<variant>Бекіту сабағы

<variant>Қайталау сабағы

<variant>Тексеру сабағы

<question> Сыныпта  грамматикалық  талдаулар негізінен неше  түрлі  жолмен амалға алынады?

<variant>2

<variant>5

<variant>4

<variant>1

<variant>8

<question> Грамматикалық талдаудың көлемі мен мақсатына қарай неше түрге бөлінеді?

<variant>3

<variant>5

<variant>6

<variant>1

<variant>4

<question>Өтілген тілдік  материалды  түгел қайталап, оның ерекшеліктерін толық қамтиды:

<variant>Ауызша талдау

<variant>Жазбаша талдау

<variant>Толық талдау

<variant>Бөліп талдау

<variant>Ішінара талдау

<question>Өтілген материалдың бір тарауына  ғана  жүргізілетін талдау:

<variant> Бөліп талдау

<variant>Ішінара талдау

<variant>Толық талдау

<variant>Ауызша талдау

<variant>Жазбаша талдау

<question> Жекеленген ғылыми саланың мазмұнындағы  әр тақырыптың  түрлеріне қарай талдау түрі:

А Ішінара талдау

<variant>Бөліп талдау

<variant>Толық талдау

<variant>Ауызша талдау

<variant>Жазбаша талдау

<question> Талдау  жүргізілетін  орнына қарай нешеге бөлінеді?

<variant>2

<variant>1

<variant>3

<variant>4

<variant>5

<question> Фонетикалық талдау ең алдымен жүргізіледі:

<variant>Дыбыс түрлеріне

<variant>Дауысты дыбыс түрлеріне

<variant>Буын түрлеріне

<variant>Дауыссыз дыбыс түрлеріне

<variant>Екпін түрлеріне

<question>Бақылау диктанты қанша уақытты жазылып бітуі тиіс?

<variant>25 –30 минут

<variant>35 – 45 минут

<variant>30 –35 немесе 40 – 45 минут

<variant>15 –30 немесе 30 – 35 минут

<variant>45 минут

<question>Грамматикалық материалға  байланысты   және сөздер мен сөз тіркесін қатесіз жазу үшін өткізілетін диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Терме диктант

<variant>Көру диктанты

<variant>Өздік диктант

<variant>Іздету диктанты

<question> Белгілі бір орфографиялық  ережеге, сөздер мен сөз тіркестерін  жазуға байланысты  жүргізілетін диктант

<variant>Терме диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Көру диктанты

<variant>Өздік диктант

<variant>Бақылау диктанты

<question> Мәтінді мұғалімнің  айтуы бойынша емес, өздігінше  жатқа жазу диктанты

<variant>Өздік диктант

<variant>Терме диктант

<variant>Көру диктанты

<variant>Сөздік диктант

<variant>Бақылау диктанты

<question> Жаңа материалды игерту  мен бекітуде  жаттығу әдісі ретінде  өткізілетін диктант

<variant>Түсіндірме диктанты

<variant>Терме диктант

<variant>Көру диктанты

<variant>Өздік диктант

<variant>Сөздік диктант

<question> Барлық мәтінді  не сөйлемді  түгел жазбай, мәтіннің ішінен анықтамаға не ережеге байланысты  жеке сөз, сөз тіркесі, сөйлемдерді теріп жаздыратын диктант

<variant>Іздету диктанты

<variant>Сөздік диктант

<variant>Бақылау диктанты

<variant>Терме диктант

<variant>Түсіндірме диктант

<question>  Әр түрлі жаттығулар жататын диктант

<variant>Шығармашылық диктанты

<variant>Іздету диктанты

<variant>Терме диктант

<variant>Бақылау диктанты

<variant>Сөздік диктант

<question> “Қазақ тілі орфографиясының негізгі ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” Қазақ ССР Жоғарғы Советінің қаулысы шыққан уақыт

<variant>25 тамыз 1983 ж.

<variant>14 қаңтар 1982 ж.

<variant>1 қыркүйек 1983 ж

<variant>9 тамыз 1988 ж.

<variant>10 шілде 1990 ж.

<question> Ү сынып үшін жүргізлетін  диктант нормасы

<variant>100 – 150 сөз

<variant>120 – 140 сөз

<variant>200 – 210 сөз

<variant>180 – 200 сөз

<variant>150 – 200 сөз

<question> ІҮ сынып үшін жүргізілетін диктант нормасы

<variant>90 – 100 сөз

<variant>150 – 200 сөз

<variant>100 – 150 сөз

<variant>200 – 210 сөз

<variant>210 – 220 сөз

<question> ҮІ  сынып үшін жүргізілетін диктант нормасы

<variant>110 – 120 сөз

<variant>90 – 100 сөз

<variant>100 – 150 сөз

<variant>200 – 210 сөз

<variant>150 – 200 сөз

<question> ҮІІ сынып үшін жүргізілетін диктант нормасы

<variant>120 – 140 сөз

<variant>150 – 200 сөз

<variant>90 – 100 сөз

<variant>150 – 180 сөз

<variant>180 – 200 сөз

<question> ҮІІІ сынып үшін жүргізілетін диктант нормасы

<variant>140 – 160 сөз

<variant>150 – 180 сөз

<variant>200 – 250 сөз

<variant>150 – 200 сөз

<variant>200 – 210 сөз

<question> ІХ сынып үшін жүргізілетін диктант нормасы

<variant>170 – 180 сөз

<variant>250 – 270 сөз

<variant>200 – 210 сөз

<variant>210 – 230 сөз

<variant>250 – 260 сөз

<question> Х  сынып үшін жүргізілетін диктант нормасы

<variant>200  сөз

<variant>250  сөз

<variant>240 сөз

<variant>300 сөз

<variant>250 сөз

<question> Диктант тексінде әр бір өтілген ережеге байланысты кемінде қанша  орфографиялық және тыныс белгілері объектілері болу керек?

<variant>Кем дегенде 2 – 3

<variant>Кем дегенде 7 –8

<variant>Кем дегенде 8 –9

<variant>Кем дегенде 1

<variant>Кем дегенде 10

<question> ІҮ сынып үшін әр түрлі орфограмма  және тыныс белгі  саны  қаншадан аспауы тиіс?

<variant>12 орфограмма, 2 –3 тыныс белгі

<variant> 15 орфограмма, 4 –5 тыныс белгі

<variant>18 орфограмма, 5 –6 тыныс белгі

<variant>20 орфограмма, 6 –8 тыныс белгі

<variant>25 орфограмма, 8 –10 тыныс белгі

<question> Ү сынып үшін әр түрлі орфограмма  және тыныс белгі  саны  қаншадан аспауы тиіс?

<variant>16 орфограмма, 3 –4 тыныс белгі

<variant> 20 орфограмма, 4 –6 тыныс белгі

<variant>30 орфограмма, 6–8 тыныс белгі

<variant>10 орфограмма, 1 –2 тыныс белгі

<variant>15 орфограмма, 2 –4 тыныс белгі

<question> ҮІ  сынып үшін әр түрлі орфограмма  және тыныс белгі  саны  қаншадан аспауы тиіс?

<variant>20 орфограмма, 4 –5 тыныс белгі

<variant>10 орфограмма, 5 –10 тыныс белгі

<variant>15 орфограмма, 4–6 тыныс белгі

<variant>12 орфограмма, 6 –8 тыныс белгі

<variant>16 орфограмма, 8 –10 тыныс белгі

<question> ҮІІ сынып үшін әр түрлі орфограмма  және тыныс белгі  саны  қаншадан аспауы тиіс?

<variant>24 орфограмма, 10 тыныс белгі

<variant>10 орфограмма, 5 –10 тыныс белгі

<variant>15 орфограмма, 4–6 тыныс белгі

<variant>12 орфограмма, 6 –8 тыныс белгі

<variant>16 орфограмма, 8 –10 тыныс белгі

<question> ҮІІІ  сынып үшін әр түрлі орфограмма  және тыныс белгі  саны  қаншадан аспауы тиіс?

<variant>24 орфограмма, 15 тыныс белгі

<variant>10 орфограмма, 5 –10 тыныс белгі

<variant>15 орфограмма, 4–6 тыныс белгі

<variant>12 орфограмма, 6 –8 тыныс белгі

<variant>16 орфограмма, 8 –10 тыныс белгі

<question> Емледен 2, тыныс белгісінен 4 қатесі болса, қандай баға қойылады?

<variant>“3”

<variant>“5”

<variant>“4”

<variant>“4” немесе “5”

<variant>“2”

<question> Диктант бағалауда  емледен  6, тыныс белгісінен 5 қатесі болса, қандай баға қойылады?

<variant>“3”

<variant>“5”

<variant>“4”

<variant>“2”

<variant>“1”

<question> Диктант бағалауда  емледен  5, тыныс белгісінен 6 қатесі болса, қандай баға қойылады?

<variant>“3”

<variant>“5”

<variant>“4”

<variant>“2”

<variant>“1”

<question> Диктант бағалауда  емледен  3, тыныс белгісінен 8 қатесі болса, қандай баға қойылады?

<variant>“3”

<variant>“5”

<variant>“4”

<variant>“2”

<variant>“1”

<question> Диктант бағалауда  емледен  9, тыныс белгісінен 5 қатесі болса, қандай баға қойылады?

<variant>“2”

<variant>“3”

<variant>“4”

<variant>“5”

<variant>“1”

<question> Диктант бағалауда  емледен  8, тыныс белгісінен 9 қатесі болса, қандай баға қойылады?

<variant>“2”

<variant>“3”

<variant>“4”

<variant>“5”

<variant>“1”

<question> Диктантпен қосымша  жүргізілетін бақылау тапсырмаларының 3 /4 бөлігі дұрыс орындалса, қандай баға қойлады?

<variant>“4”

<variant>“3”

<variant>“5”

<variant>“2”

<variant>“1”

<question> Диктантпен қосымша  жүргізілетін бақылау тапсырмаларының 1 /2 бөлігі дұрыс орындалса, қандай баға қойлады?

<variant>“4”

<variant>“3”

<variant>“5”

<variant>“2”

<variant>“1”

<question>  Дидактика  ұғымын айналымға алғаш енгізген педагог.

<variant>Ратке

<variant>Я. Каменский

<variant>Даваров

<variant>Ю. Бабанский

<variant>И. Огородников

<question> “Ұлы дидактика” еңбегінің авторы.

<variant>Я. Каменский

<variant>Ратке

<variant>Ы. Алтынсарин

<variant>Ю. Бабанский

<variant>И. Огородников

<question> Я. Каменскийдің “Ұлы дидактика” еңбегі  нешінші жылы жарыққа шықты?

<variant>1957 ж.

<variant>1960 ж.

<variant>1961 ж.

<variant>1965 ж.

<variant>1970 ж.

<question> Педагогикалық процестің  құрылымдарын көрсет.

<variant>Педагогикалық, әдістемелік, психологиялық

<variant>Педагогикалық, лингвистикалық, психологиялық

<variant>Педагогикалық, теориялық, практикалық

<variant>Педагогикалық, грамматикалық, практикалық

<variant>Педагогикалық, психолоиялық, теориялық

<question> Дидактикада  “Жетілдіре оқыту” процесі нешінші  жылдардан басталады?

<variant> 1960 ж.

<variant>1950 ж.

<variant>1970 ж.

<variant>1980 ж.

<variant>1990 ж.

<question> Оқыту процесін  басқаруды  жетілдіру, тексеруден өзін – өзі тексеруге, оқытудан өзін  – өзі   оқытуға көшу:

<variant>Бағдарламалы (компьютерлік) оқыту

<variant>Түсіндірмелі оқыту

<variant>Проблемалық оқыту

<variant>Иллюстрациялы оқыту

<variant>Түсіндірмелі – иллюстрациялық оқыту

<question> Дидактика тарихында оқытудың қалыптасқан неше түрі бар?

<variant>3

<variant>4

<variant>5

<variant>6

<variant>2

<question>  “Сызықты”, “Тармақты”, “Аралас” деп аталатын принциптері бар оқыту түрі?

<variant>Бағдарламалы (компьютерлік)

<variant>Түсіндірмелі

<variant>Дәстүрлі

<variant>Проблемалық

<variant>Түсіндірмелі – иллюстрациялы

<question>  Ғылымдағы жаңалықтардың жан – жақты байланыстарын көрсетіп, оқушылардың  білім деңгейімен ұштастыруда мұғалім қандай  дидактикалық принципке сүйенеді?

<variant>Ғылыми принципке

<variant>Жүйелілік пен бірізділік принципіне

<variant>Көрнекілік принципке

<variant>Саналылық принципіне

<variant>Материалды дұрыс орналастыру принципіне

<question> Бейқалыпты ғылыми – оқу мәселесін бейқалыпты  әдістермен шешуге бағытталған оқу түрі

<variant>Проблемалық

<variant>Дәстүрлі

<variant>Түсіндірмелі

<variant>Бағдарламалы

<variant>Түсіндірмелі – иллюстрациялы

<question> философиялық “Тәжірибе – танымның ішкі бұлағы” қағидасына  негізделген дидактикалық принцип

<variant>Теория және  тәжірибенің  байланыстығы принципі

<variant>Саналылық пен белсенділік принципі

<variant>Көрнекілік принцип

<variant>Жүйелілік принцип

<variant>Сәйкестік принцип

<question> Оқу жылының, тоқсандардың, демалыс күндерінің мерзімін көрсететін құжат.

<variant>Оқу жоспары

<variant>Оқу бағдарламасы

<variant>Күнтізбелік – тақырыптық жоспар

<variant>Сабақ жоспары

<variant>Тәрбие сағаттарының жоспары

<question> Оқытылуға тиісті оқу пәндерінің тізімін көрсететін  құжат

<variant>Оқу жоспары

<variant>Оқу бағдарламасы

<variant>Күнтізбелік – тақырыптық жоспар

<variant>Сабақ жоспары

<variant>Тәрбие сағаттарының жоспары

<question>Әрбір оқу жылы  (сыныптар) бойынша оқу тәртібін және ретін белгілейтін құжат.

<variant>Оқу жоспары

<variant>Оқу бағдарламасы

<variant>Күнтізбелік – тақырыптық жоспар

<variant>Сабақ жоспары

<variant>Тәрбие сағатының жоспары

<question> Әр тақырыпқа  қажетті  сағат  мөлшерін белгілейтін құжат

<variant>Оқу бағдарлмасы

<variant>Оқу жоспары

<variant>Күнтізбелік – тақырыптық жоспар

<variant>Сабақ жоспары

<variant>Тәрбие сағаттарының жоспары

<question>Түсінік хат, негізгі  бөлім, әдістемелік аппаратынан тұратын құжат

<variant>Оқу бағдарлмасы

<variant>Оқу жоспары

<variant>Күнтізбелік – тақырыптық жоспар

<variant>Сабақ жоспары

<variant>Тәрбие сағатының жоспары

<question> Еліміздің тәуелсіздігіне, ұлттық идеяға бағытталған бағдарламалар қашаннан бастап шыға бастады?

<variant>1990 ж.

<variant>1991 ж.

<variant>1989 ж.

<variant>1992 ж.

<variant>1993 ж.

<question> Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін оқу жоспары, оқу бағдарламасы мен оқулықтарға өзгеріс енгізу туралы мәселелерді қамтыған «Білім туралы» заң нешінші жылы шықты?

<variant>1999 ж.

<variant>1991 ж.

<variant>1992 ж.

<variant>1996 ж.

<variant>1997 ж.

<question> Оқыту әдістерін оқушылардың таным белсенділігіне қарай топтастырған:

<variant>М.Скаткин, И.Лернер

<variant>М.Далилов, В.Есипов

<variant>Ю.Бабанский

<variant>Р.Лемберг

<variant>В.Оконь

<question> Оқыту әдістерін, оқытудың мақсаттары мен құралдарына қарай топтастырған:

<variant>М.Данилов, В.Есипов, Т.Ильина

<variant>М.Скаткин, И.Лернер

<variant>Ю.Бабанский

<variant>Р.Лемберг

<variant>И.Огородников

<question> Оқыту әдістерін тұтас педагогикалық әрекеттің тәсілдеріне қарай топтастырған:

<variant>Ю.Бабанский

<variant>М.Скаткин

<variant>Р.Лемберг

<variant>И.Огородников

<variant>С.Перовский

<question> Оқыту әдістерін логикалық және психологиялық сипатына қарай топтастырған:

<variant>Р.Лемберг

<variant>Ю.Бабанский

<variant>М.Скаткин

<variant>И.Огородников

<variant>С.Перовский

<question> Оқыту әдістерін мұғалім мен оқушылардың жасайтын әрекетінің ерекшеліктеріне қарай топтастырған:

<variant>В.Оконь

<variant>Ю.Бабанский

<variant>И.Огородников

<variant>М.Далилов

<variant>В.Есипов

<question> Оқыту әдістерін білім берудің көздеріне сәйкес:

<variant>И.Огородников, С.Перовский, Е.Голант

<variant>В.Оконь

<variant>Ю.Бабанский

<variant>М.Данилов, В.Есипов

<variant>Р.Лемберг

<question> Оқыту әдістерін топтастырудағы ең көп тараған түрі

<variant>Білім берудің көздеріне сәйкес

<variant>Тұтас педагогикалық әрекеттің тәсілдеріне қарай

<variant>Оқытудың мақсаттары мен құралдарына қарай

<variant>Оқушылардың таным белсенділіге қарай

<variant>Әдістің логикалық және психологиялық сипатына қарай

<question> Оқу процесінде білім берудің көздеріне қарай қолданылатын сөздік әдістер:

<variant>Түсіндірме, әңгіме, әңгімелесу, лекция, кітаппен жұмыс

<variant>Иллюстрация, демонстрация, лекция

<variant>Лабораториялық

<variant>Практикалық

<variant>Лекция және кітаппен жұмыс

<question>Оқыту процесінде білім берудің көздеріне қарай қолданылатын көрнекі әдістер:

<variant>Иллюстрация және демонстрация

<variant>Лабораториялық және практикалық

<variant>Түсіндіру және әңгімелесу

<variant>Лекция

<variant>Кітаппен жұмыс

<question> Оқу процесінде білім берудің көздеріне қарай қолданылатын тәжірибелік әдістер:

<variant>Лабораториялық, практикалық, графикалық, әр түрлі жаттығу жұмыстары

<variant>Әңгіме, әңгімелесу

<variant>Лекция

<variant>Кітаппен жұмыс

<variant>Түсіндіру

<question> Мұғалім мен оқушылар арасында жаңа білімдерді хабарлау, пысықтау, қорытындылауды дұрыс ұйымдастырған сұрақ-жауап тәсілінде қолданылатын әдіс.

<variant>Әңгімелесу

<variant>Әңгіме

<variant>Дәрісбаян

<variant>Түсіндіру

<variant>Оқулықпен жұмыс істеу

<question> Оқу материалын мұғалімнің логикалық тұрғыдан дәйекті де сындарлы баяндау.

<variant>Түсіндіру әдісі

<variant>Әңгіме әдісі

<variant>Дәрісбаян әдісі

<variant>Әңгімелесу әдісі

<variant>Кітаппен жұмыс істеу әдісі

<question> Пайымдау, қорыту, дәлелдеуді көп қажет ететін әдістің түрі

<variant>Түсіндіру

<variant>Әңгіме

<variant>Дәрісбаян

<variant>Дәрісбаян

<variant>Кітаппен жұмыс істеу

<question> Әдетте жоғары сынып оқушылары арасында көптеп қолданылатын әдістің түрі

<variant>Дәрісбаян

<variant>Әңгімелесу

<variant>Әңгіме

<variant>Түсіндіру

<variant>Кітаппен жұмыс істеу

<question> Оқушылардың өздігінен жаңа білімдерді қабылдау, алған білімдерін бекіту, біліктілік пен дағды қалыптастырудағы тиімді әдіс.

<variant>Оқулықпен және кітаппен жұмыс істеу

<variant>Дәрісбаян

<variant>Әңгіме

<variant>Әңгімелесу

<variant>Түсіндіру

<question> Оқытудың сынып-сабақ жүйесінің негізін қалаған педагог

<variant>Я.Коменский

<variant>Ю.Бабанский

<variant>И.Гербарт

<variant>Ы.Алтынсарин

<variant>И.Огородников

<question> Тілге қатысты  пәндерде көп қолданылатын сабақ

<variant>Аралас сабақ

<variant>Кіріспе сабақ

<variant>Қайталау сабағы

<variant>Жаңа білімді  хабарлау сабағы

<variant>Жаттығу сабағы

<question> Кейбір тақырыптарды тереңірек меңгерту, оңың ғылыми дәрежесін көтеру мақсатын көздеп өткізілетін сабақ түрі

<variant>Конференция

<variant>Пәндік үйірме

<variant>Факультатив

<variant>Экскурсия

<variant>Семинар

<question> Сөздің белгілі бір ұғым беретінін түсіндіріп, сауатты жазуға  дағдыландыратын диктант

<variant>Сөз диктанты

<variant>Сөздік диктант

<variant>Сөйлем диктанты

<variant>Көру диктанты

<variant>Өздік диктант

<question> Белгілі бір ереже бойынша  жүргізілетін диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Сөз диктант

<variant>Сөйлем диктант

<variant>Түсіндірме диктант

<variant>Еркін диктант

<question> Түрлі сөйлемдерді түсіндіріп, оны дұрыс құрай білуге төселдіру диктанты

<variant>Сөйлем диктанты

<variant>Көру диктанты

<variant>Түсіндірме диктант

<variant>Еркін диктант

<variant>Бақылау диктант

<question> Оқушылардың көру, есте сақтау, затты тану қабілетін дамыту мақсатында жүргізілетін диктант

<variant>Көру диктанты

<variant>Өздік диктант

<variant>Түсіндірме диктант

<variant>Терме диктант

<variant>Өздік диктант

<question> Өтілген  тақырыпты еске түсіру мақсатында жүргізілетін диктант

<variant>Өздік диктант

<variant>Көру диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Еркін диктант

<variant>Бақылау диктантыъ

<question> Белгілі бір тілдік  ереже бойынша  жүргізілетін диктант

<variant>Терме диктант

<variant>Өздік диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Еркін диктант

<variant>Бақылау диктант

<question> Оқылған мәтіндердің мазмұнын өз сөздерімен жаздыру  диктакнты

<variant>Еркін диктант

<variant>Өздік диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Бақылау диктанты

<variant>Сөйлем диктанты

<question> Өтілген тақырыптарды қандай дәрежеде игергендігін анықтау үшін  жүргізілетін диктант

<variant>Бақылау диктанты

<variant>Өздік диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Сөйлем диктанты

<variant>Түсіндірме диктант

<question> Сұрақ – жауап арқылы жаңа материалды оқушылардың өзіне меңгерту әңгіме әдісінің қай түрі?

<variant>Эвристикалық әңгіме

<variant>Хабарлайтын әңгіме

<variant>Еске түсіретін әңгіме

<variant>Эвристикалық және хабарлайтын әңгіме

<variant>Еске түсіретін және  эвристикалық әңгіме

<question> Грамматикалық білім беруге қолданылатын әңгіме әдісі неше  түрге бөлінеді?

<variant>3

<variant>2

<variant>4

<variant>5

<variant>6

<question> «Қазақ тілі синтаксисін оқыту әдістемесі» атты монографиялық  еңбектің авторы.

<variant>Х. Арғынов

<variant>Р. Әміров

<variant><variant>Исабаев

<variant><variant>Оразбаева

<variant>Қ. Қарашева

<question> Қазақ тілінде фонетиканы оқыту туралы монографиялық еңбектің авторы кім?

<variant>Ә. Жүнісбеков

<variant><variant>Исабаев

<variant>Х. Арғынов

<variant><variant>Исаев

<variant>Т. Аяпова

<question> Орфоэпияны оқытудың мақсаты:

<variant>Дұрыс айту

<variant>Сауатты жазу

<variant>Дұрыс талдау

<variant>Жаттығу

<variant>Дұрыс жазу

<question> Фонетика тіл білімінің қандай саласы

<variant>Дыбыстық жүйесін зерттейтін саласы

<variant>Сөз байлығын тексеретін саласы

<variant>Сөздердің жасалу саласы

<variant>Тыныс белгілерін  зернттейтін сала

<variant>Сөйлем мүшесін зерттейтін салап

<question> Фонетиканы оқытуда қандай жұмыстармен  тығыз байланыста болады?

<variant>Емле, сөз дамыту, мәнерлі оқу жұмыстарымен

<variant>Шығармашылық жұмыстармен

<variant>Лексиканы оқыту  жұмыстарымен

<variant>Сөздердің  жасалу жолдары

<variant>Синтаксисті оқыту жұмыстарымен

<question> Фонетика бойынша мынадай теориялық  мәліметтерді нешінші сыныптан бастап білу керек: дауысты дыбыс пен дауыссыз дыбысты айтылу, дауысты дыбыстардың жуан, жіңішке; еріндік, езулік; ашық, қысаң болып бөлінеді.

<variant> 5 сынып

<variant>4 сынып

<variant>6 сынып

<variant>3

<variant>7

<question> Дауысты және дауыссыз  дыбыстарды айтқанда мұғалім ең алдымен  неге көңіл  бөлуі керек?

<variant>Дыбыстау мүшелеріне  қысқаша мағлұмат беруге

<variant>Әдебиеттер тізіміне

<variant>Маңыздылығына

<variant>Дыбыстардың жіктелуіне

<variant>Дыбыстардың  ерекшелігіне

<question> Дауысты және дауыссыз дыбыстарды оқушылар әбден түсініп болған соң  қандай мағлұмат  беру керек?

<variant>Дыбыс пен әріп туралы

<variant>Әріп пен дауысты дыбыс туралы ұғым

<variant>Лексика туралы

<variant>Орфография туралы

<variant>Орфоэпия туралы

<question> Оқушылар  буын туралы қай сыныпта  оқиды?

<variant>Бастауыш сыныпта

<variant>Базалық мектептерде

<variant>Жоғары сыныптарды

<variant>Бала – бақшаларда

<variant>Жауаптардық барлығы дұрыс

<question> Қазақ тілінде  үндестік заңы қандай салалармен тығыз байланысты?

<variant>Фонетика,  лексика, морфология және орфография

<variant> Синтаксис, лексика

<variant>Орфоэпия және пунктуация

<variant>Морфология, синтаксис

<variant>Лексика, грамматика

<question> Буын үндестігі  және дыбыс үндестігі  туралы мәлімет нешінші сыныптан бастап беріледі?

<variant>6 сынып

<variant>4 сынып

<variant>5 сынып

<variant>7 сынып

<variant>11 сынып

<question> Үндестік  заңының кейбір қиынырақ мәселелері қандай тарауда түрлі қосымшаларды оқытумен байланысты үйретіледі?

<variant>Морфология

<variant>Грамматика

<variant>Фонетика

<variant>Синтаксис

<variant>Лексика

<question> Оқушылар дауыссыз дыбыстардың түрлерін әбден  айыратындай  дәрежеге  жеткеннен кейін дауыссыз дыбыстардың несі үйретіледі?

<variant>Емлесі

<variant>Құрамы

<variant>Мазмұны

<variant>Талдау

<variant>Ерекшеліктері

<question> Екпін түспейтін  қосымшаларды айтқанда, қандай әдісті қолданады?

<variant>Салыстырмалы әдіс <variant>Баяндау әдісі

<variant>Модельдік әдіс

<variant>Көрнекілік әдісі

<variant>Кітаппен жұмыс істеу әдісі

<question> Фонетиканы  оқытуда қанша талдау  түрлері жүргізіледі?

<variant>4

<variant>8

<variant>5

<variant>3

<variant>6

<question> Ашық, тұйық, бітеу  буындарды талдап ажырату қандай фонетикалық талдау түріне жатады?

<variant>Буын түрлеріне қарай талдау <variant>Жасалу емлесіне қарай талдау

<variant>Үндесуіне қарай талдау

<variant>Дауысты дыбыстардың емлесіне қарай талдау

<variant>Дыбыстау мүшелерінің  қызметіне қарай талдау

<question> Дыбыстардың сөз ішінде  жазылуы мен ондағы  заңдылықтарына  қарай қандай талдау

<variant>Жазылу емлесіне қарай

<variant>Дыбыстау мүшелерінің қызметіне қарай талдау

<variant>Дыбыстардың үндесуіне қарай

<variant>Буын түріне қарай

<variant>Орфоэпия  мен орфографияға қарай талдау

<question> Фонетиканы талдау ең алдымен  неге сүйене жүргізіледі?

<variant>Түрлеріне

<variant>Емлесіне

<variant>Құрамына

<variant>Дыбыстау мүшелерінің қызметінн

<variant>Буын түрлеріне қарай

<question> Фонетикалық  жаттығу  жұмысы көбінесе оның  қай ерекшелігіне байланысты ұйымдастырылады?

<variant>Емлесіне

<variant>Түріне

<variant>Дауыстарға байланысты

<variant>Орфоэпияға байланысты

<variant>Орфографияға байланысты

<question> 2003 жылғы 5-7 сыныптарына арналған жалпы орта білім  беретін бағдарламада  5 –сыныпқа  фонетиканы оқытуға неше сағат берген?

<variant>28

<variant>27

<variant>25

<variant>30

<variant>18

<question> Көлемі жағынан  фонетика  шағын болғанымен, грамматиканың басқа қандай  салаларын өткенде  солармен байланысты ұдайы қайталанып отырады?

<variant>Морфология, синтаксис

<variant>Лексика, морфология

<variant>Грамматика, лексика

<variant>Пунктуация

<variant>Синтаксис, лексика

<question> Мұғалім бала деген сөзде 4 дыбыс, бор деген сөзде 3 дыбыс, қалам деген сөзде 5 дыбыс  бар  екендігін айтып, әрі тақтаға (б – а – л – а) көрсету арқылы нені түсіндіреді?

<variant>Әріптердің  санын

<variant>Дыбыс  пен әріптің  айырмасын

<variant>Дыбыстау түрін

<variant>Дауысты дыбысты ажыратуды

<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question> Оқушы ауызша әдеби сөйлеу дағдыларына  үйретуде  қай  салаларды дұрыс оқытудың орны ерекше?

<variant>Фонетика, орфоэпия

<variant>Лексика, орфоэпия

<variant>Фонетика, лексика

<variant>Орфография

<variant>Синтаксис, лексика

<question> Фонетикалық талдау жасатқанда  оқытушы қандай  сөйлемдерді алу керек?

<variant>Қысқа сөйлем алу керек

<variant>Күрделі сөйлем алу керек

<variant>Жауаптардың барлығы дұрыс

<variant>Бірнеше сөйлем алу керек

<variant>Жай сөйлем алу керек

<question> Дауысты дыбыстардың тілдің қатысына, жақтың ашылуына, еріннің қатысына қарай  жасалуына  дыбыстау мүшелерінің қызметіне қарай жасалу  қандай талдау  түріне жатады?

<variant>Дыбыстау мүшесіне қарай талдау

<variant>Буын түріне қарай талдау

<variant>Жазылу емлесіне қарай талдау

<variant>Дыбыстардың үндесуіне қарай талдау

<variant>Орфографиялық  талдау

<question> Дидактикалық принциптер

А.Ғылымилық, жүйелілік, саналылық

<variant>Дамыто оқыту

<variant>Таным теориясы

<variant>Грамматика

<variant>Фонетика

<question> Сөйлеудің түрлері

<variant>Сырттай, іштей

<variant>Мәнерлеп, тез

<variant>Монологты, тез

<variant>Жасанды, табиғи

<variant>Дауысты

<question> Р. Сыздықованың «Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш» еңбегі нешінші жылы жарық көрді?

<variant>1960 ж.

<variant>1970 ж.

<variant>1971 ж.

<variant>1965 ж.

<variant>1968 ж.

<question> Қазақ тілінде дұрыс жазуға үйретуде қандай принципке сүйенеді?

<variant>Фонетикалық және морфологиялық принципке

<variant>Дәстүрлі принципке

<variant>Фонетикалық принципке

<variant>Фонематикалық принципке

<variant>Этимологиялық принципке

<question> Жалқыдан бастап жалпыдан  ой қорытындысын шығаратын  немесе жалпыдан бастап жалқыдан ой қорытындысын шығаратын әдіс.

<variant>Индкуция – дедукция әдісі

<variant>Анализ – синтез әдісі

<variant>Салыстыру әдісі

<variant>Баындау әдісі

<variant>Әңгімелесу әдісі

<question> Жеке пікірлерден жалпылай ой қорытындысын шығарудың тәсілі

<variant>Индукция

<variant>Дедукция

<variant>Синтез

<variant>Анализ

<variant>Баяндау

<question> Жалпы пікірлдерден жаңа ой қорытындысын шығару тәсілі

<variant>Дедукция

<variant>Индукция

<variant>Синтез

<variant>Анализ

<variant>Баяндау

<question> Баяндап  түсіндіру әдісі негізінен қандай жолдармен амалға асады?

<variant>Екі түрлі жолмен

<variant>Үш түрлі жолмен

<variant>Төрт түрлі жолмен

<variant>Бес түрлі жолмен

<variant>Алты түрлі жолмен

<question> Тілден өтілген материалды толық меңгертіп, оны тиянақты білгізу жолында көбірек қолданылатын әдіс.

<variant>Жаттығу әдісі

<variant>Баяндау әдісі

<variant>Әңгіме әдісі

<variant>Әңгімелесу әдісі

<variant>Көрнекілік әдісі

<question> Қазақ тілін оқытуда көрнекілік әдісінің қажеттілігі жөнінде  құнды пікірлер  айтқан әдіскердің бірі.

<variant>С.Жиенбаев

<variant>Ысқақов

<variant>Исабаев

<variant>Ә. Әбілқаев

<variant>Құлмағанбетова

<question> ІҮ сыныпта диафильмді  көрсетудің уақыт мөлшері

<variant>15 – 20 минут

<variant>20 – 25 минут

<variant>30 – 35 минут

<variant>35 – 40 минут

<variant>45  минут

<question> Ү – ҮІІІ сыныптарда  диафильмді  көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>30 – 35 минут

<variant>35 – 40 минут

<variant>10 – 15 минут

<variant>45  минут

<question>ҮІІІ – Х сыныптарда  диафильмді  көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>10 – 15 минут

<variant>20 – 25 минут

<variant>30 – 35 минут

<variant>45  минут

<question> ІҮ сыныптарда  кинофильмді  көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>15 – 20 минут

<variant>10 – 40 минут

<variant>25 – 35 минут

<variant>35 минут

<variant>45  минут

<question> Ү – ҮІІІ сыныптарда  кинофильмді  көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>35 минут

<variant>30 минут

<variant>40 минут

<variant>45  минут

<question>ҮІІІ – Х сыныптарда  кинофильмді  көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>30  минут

<variant>35 минут

<variant>40 минут

<variant>45  минут

<question> ІҮ сыныптарда  телехабарды көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>30 минут

<variant>35 минут

<variant>40  минут

<variant>45  минут

<question> Ү – ҮІІ сыныптарда  телехабарды көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>30 минут

<variant>35 минут

<variant>40  минут

<variant>45  минут

<question> ҮІІІ – Х сыныптарда  телехабарды көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>35 минут

<variant>40 минут

<variant>10  – 15 минут

<variant>45  минут

<question> ІҮ сыныптарда  радио тыңдату уақыт мөлшері.

<variant>20 минут

<variant>5 минут

<variant>35 минут

<variant>40  минут

<variant>45  минут

<question> Ү – ҮІІ сыныптарда  радио тыңдату уақыт мөлшері.

<variant>25 минут

<variant>35 минут

<variant>2 – 3 минут

<variant>40  минут

<variant>45  минут

<question> ҮІІІ – Х сыныптарда  радио тыңдату уақыт мөлшері.

<variant>25 минут

<variant>35 минут

<variant>2 – 3 минут

<variant>3 – 4  минут

<variant>45  минут

<question> Мектепте  білім беру, оқыту қанша кезеңнен тұрады?

<variant>3 кезең

<variant>4 кезең

<variant>5 кезең

<variant>1 кезең

<variant>2 кезең

<question>Мектепте оқыту процесі  қалай жүзеге асады?

<variant>Оқыту әдістері арқылы

<variant>Эксперимент  жасау арқылы

<variant>Оқу – таным қызметін көтеру арқылы

<variant>Оқуды ұйымдастыру арқылы

<variant>Конференция өткізу арқылы

<question> Академик Ю.Н. Бабанскийдің еңбегі

<variant>«Оқу тәрбие  процесін оптималдандыру»

<variant>«Тілді оқыту  методикасы»

<variant>«Современные образовательные технологии»

<variant>«Методика преподавании»

<variant>«Мектепте оқу процесін ұйымдастыру»

<question> Оқу материалын қысқа мерзім ішінде барлық оқушыларды қамти отырып, ақпараттық сипатта әңгімелеу, түсіндіру әдісінің қай түрі?

<variant>Түсіндірме – репродуктивтік

<variant>Эвристикалық

<variant>Зерттеу әдісі

<variant>Практикалық

<variant>Көрнекілік

<question> Оқушылардың пәнге қызығушылығын, таным белсенділігін арттыратын әдіс.

<variant>Көрнекілік

<variant>Сөздік

<variant>Зерттеу

<variant>Мәнерлеп оқу

<variant>Өзіндік жұмыс

<question> Көркем мәтінді талдау нені талап етеді?

<variant>Шығармашылық жұмысты

<variant>Өзіндік  пікірді

<variant>Дүниетанымды

<variant>Білім дәрежесін

<variant>Авторлық көзқарасты

<question> Әңгімелесу әдісі қай сыныптарда жиі қолданылады?

<variant>5-7  сынып

<variant>5 – 8 сынып

<variant>1 – 5 сынып

<variant>8 – 9 сынып

<variant>10 – 11 сынып

<question> Ой екпінінің  сарынына кідіріс жасап оқу қалай аталады?

<variant>Логикалық

<variant>Грамматикалық

<variant>Психологиялық

<variant>Логикалық

<variant>Морфологиялық

<question> Сабақ жоспарының қандай түрі бар?

<variant>Жай, күрделі

<variant>Ғылыми

<variant>Дара, күрделі

<variant>Жалаң, жайылма

<variant>Көркем

<question> Дидактикалық материалдар қалай жасалады?

<variant>Мектеп бағдарламасына сай

<variant>Ғылыми түрде

<variant>Жалпылама түрде

<variant>Тек жоғары сыныптарға арналған

<variant>Тек бастауыш сыныптарға арналған

<question> Сыныптан тыс  жұмыстардың күре тамыры

<variant>Үйірме жұмыстары

<variant>Саяхатқа шығу

<variant>Кітап оқу

<variant>Инсценировка жасау

<variant>Мұражайға бару

<question> Базалық сыныптарды көрсет

<variant>5 – 9 сынып

<variant>1 – 4 сынып

<variant>4 – 8 сынып

<variant>10 – 11 сынып

<variant>6 – 10  сынып

<question> Елімізде жалпы және  орта білім беру жүйесінде  түбегейлі бет бұрыс болған кезең.

<variant>1990 – 2000 ж.

<variant>1968 – 1991 ж.

<variant>1917 – 1990 ж.

<variant>1991 – 2004 ж.

<variant>2000 – 2006 ж.

<question> Қазақтың ұлттық мектебі   тұжырымдамасы қашан дүниеге келді?

<variant>1991 ж.

<variant>1990 ж.

<variant>1995 ж.

<variant>2000 ж.

<variant>2002 ж.

<question> Оқытудың практикалық әдістері

<variant>Ауызша – жазбаша жаттығулар

<variant>Схема, буклет, пікірлесу

<variant>Кесте, демонстрация

<variant>Ауызша жаттығу

<variant>Схема, кесте

<question> Оқушылардың  алдына жоғары дәрежедегі теориялық  және практикалық зерттеу міндеттерін қоятын әдіс.

<variant>Зерттеу әдісі

<variant>Саралап оқыту әдісі

<variant>Дамыта оқыту әдісі

<variant>Эвристкалық оқыту әдісі

<variant>Инновациялық әдіс

<question> Білімді  берілген қалпында  қабылдау арқылы екінші жақтың ойын ұғып қабылдауға, есте сақтауға үйрететін әдіс.

<variant>Репродуктивті

<variant>Зерттеу

<variant>Шығармашылық

<variant>Проблемалық

<variant>Саралап оқыту

<question> Кіріспе, қорытынды сабақтар неге жатады?

<variant>Сабақ және оның кезеңдеріне

<variant>Сабақ түрлеріне

<variant>Кіріспе сабақтар

<variant>Қорыту сабағына

<variant>Қайталау сабағына

<question> Суденттерді мұғалімдік мамандыққа баулудың  жауапты кезеңі.

<variant>Педагогикалық іс – тәжірибе

<variant>Әдістеме сабағы

<variant>Өндірістік іс – тәжірибе

<variant>Оқу, танымдық іс – тәжірибесі

<variant>Фольклорлық іс – тәжірибе

<question> Ауызша сөйлеу  мәдениетін дамыту мен орфоэпиялық дағдыларды қалыптастыру  үшін жаттығуларды мақсаты мен орындау әдіс – тәсілдері жағынан  неше топқа бөлінеді?

<variant>2

<variant>5

<variant>4

<variant>6

<variant>8

<question> Мәтіннің жағын, шағын өзгертіп мазмұндау қалай аталады?

<variant>Мәтіннің мазмұнын сақтай отырып, формасын өзгертіп мазмұндау

<variant>Ықшамдап  мазмұндау

<variant>Сурет бойынша мазмұндату

<variant>Форма бойынша мазмұндату

<variant>Кітап бойынша мазмұндату

<question> Берілген  мәтінді  жетілдіріп қайта жазу неше бағытта жүргізіледі?

<variant>2

<variant>4

<variant>5

<variant>6

<variant>8

<question> Сөйлеу қандай құбылыс?

<variant>Физиологиялық

<variant>Психикалық

<variant>Педагогикалық

<variant>Лингвистикалық

<variant>Морфологиялық

<question> Орфографиялық дағдылардың қаншалықты  берік  қалыптасқандығына нақты көз жеткізу үшін не істеу тиімді?

<variant>Шығарма жаздыру

<variant>Диктант жаздыру

<variant>Бақылау жұмысын жаздыру

<variant>Тест жаздыру

<variant>Реферат жаздыру

<question> Чехтың ұлы педагогы Ян Амос Каменский  “Дидактика” терминін кең ұғымда  қолданып, әлемге  тараған шығармасы

<variant>“Ұлы дидактика”

<variant>“Ақыл – ой дидактикасы”

<variant>“Оқыту дидактикасы”

<variant>“Дидактикалық принциптер”

<variant>Кітаппен жұмыс істеу

<question> Мұғалімнің  баяндауы қандай әдіс арқылы  жүзеге асады?

<variant>Әңгіме әрі түсінік

<variant>Салыстырмалы әдіс

<variant>Жаттығу әдісі

<variant>Талдау әдісі

<variant>Кітаппен жұмыс істеу әдісі

<question> Баяндау әдісінің құрамына  қандай әдіс кіреді?

<variant>Әңгімелесу әдісі

<variant>Жаттғыу әдісі

<variant>Салыстырмалы әдіс

<variant>Талдау – жинақтау әдісі

<variant>Кітаппен жұмыс

<question> Оқушылар үшін  әңгімелесу қандай еңбек болып табылады?

<variant>Коллективтік

<variant>Пікір алысу

<variant>Өнімді

<variant>Практикалық

<variant>Теориялық

<question> Кітап оқу –  бұл …

<variant>Оқушылардың қабылеті мен ынтасын арттыру

<variant>Еңбекке баулу

<variant>Барлық жауап дұрыс

<variant>Заттар мен құбылыстарды  ажырату

<variant>Эстетикалық білім

<question> Жаттығу  арқылы қандай білім қайталанады?

<variant>Теориялық

<variant>Практикалық

<variant>Жүйелілік

<variant>Тәжірибелік

<variant>Бірізділік

<question> Жаттығу  қандай функцияларға негізделеді?

<variant>Күрделі  психологиялық

<variant>Философиялық

<variant>Биологиялық

<variant>Практикалық

<variant>Теориялық

<question> Талдау мен жинақтау жеке – жеке әдіс пе?

<variant>Талдау – жинақтау  әдісі қосылып айтылады

<variant>Жеке әдіс

<variant>Жеке әдіс емес

<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<variant>Барлық жауаптар дұрыс

<question> Мұғалімнің мақсаты не?

<variant>Оқушының ақыл – ойын дамыту

<variant>Оқушыны  ойынға бейімдеу

<variant>Оқушыны еңбекке  шақыру

<variant>Тазалықты сақтау

<variant>Барлығы дұрыс

<question> Орфографиялық  жаттығулар орындалу сипатына  қарай нешке бөлінеді?

<variant>2

<variant>4

<variant>7

<variant>6

<variant>5

<question> Орфографияны оқытуда қолданылатын әдістер нешеге бөлінеді?

<variant>8

<variant>10

<variant>4

<variant>1

<variant>2

<question> Кітаппен жұмыс істеу әдісінде  оқушылар  не істеуге тиіс?

<variant>Нақтылы  материалдарды меңгеріп, одан тиісті  қорытындылар жасауға

<variant>Алған білімін  практикада қолдануға

<variant>Оқыған  мәтіндерін баяндауға

<variant>Сауатты жазуға

<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question> Талдау – жинақтау әдісі дегеніміз не?

<variant>Атқаратын қызметі мен алатын орнын  біле отырып, логикалық  қорытындылар жасап отыру

<variant>Тіл мәдениетін дамытады

<variant>Жаттығу арқылы  оқушы білімін бекіте түседі

<variant>Сөйлемді талдап – жинақтап отырып, оқушының  тіл заңдылығын үйретеді

<variant>Оқушылардың  логикалық  ой жүйесін дұрыс жинақтайды

<question> Сабақта орын  алатын ақыл – ой жұмыстарының  сипаты бойынша  салыстыру нешеге бөлінеді?

<variant>2

<variant>10

<variant>42

<variant>15

<variant>17

<question> Объектінің көлемі бойынша бір ғана жолмен  салыстыратын  жай салыстыру  және қандай мақсатпен  жасалатын салыстыру жүргізіледі?

<variant>Әр түрлі жолмен салыстырылатын күрделі салыстыру әдісі

<variant>Сөздердің морфологиялық бөліктерінің  ұқсастықтары жайлы  әдіс

С.Грамматикалық категориялар мен олардың  тұлғаларын салыстыру әдісі

<variant>Баяндау әдісі

<variant>Баяндау мен әңгімелесу әдісі

<question> Сабақта  орын алатын жұмыстардың мақсаты қандай  салыстырумен  жүзеге асады?

<variant>Ұқсастық пен айрымашылық  белгілерін  анықтау

<variant>Жаттығулардың  қажетін анықтау

<variant>Сөздердің лексикалық мағынасын салыстыру

<variant>Сөйлемдегі  сөздерді  салыстыру әдісі

<variant>Жаңа материалдарды  түсіндіру әдісі

<question> Дидактикада мектепте  оқытылатын барлық пәндерге тән оқытудың қанша заңдылығы қарастырылады?

<variant>6

<variant>16

<variant>26

<variant>22

<variant>1

<question>  Орфографиялық сауаттылықта не есепке алынады?

<variant>Диктант я шығарма  жаздыру

<variant>Бақылау жазу

<variant>Тест жаздыру

<variant>Реферат жаздыру

<variant>Баяндама жаздыру

<question> Мектеп мұғалімдерінің оқыту тәжірибесін  жинақтай отырып,  практикалық  әдіс жазған кім?

<variant>Ә. Сәдуақасов

<variant>Ғ.Бегалиев

<variant>Жиенбаев

<variant>В.Құлмағанбетов

<variant>Ә. Садықұлы

<question> Оқушылар алдына  ешқандай жаңа мақсат  қоймайтын таза орфографиялық жұмыс

<variant>Диктант

<variant>Лекция

<variant>Тест

<variant>Бақылау жұмысы

<variant>Шығарма жазу

<question> “Қазақ тілін бастауыш кластарда оқыту әдістемесі” оқулығының авторы?

<variant>Ғ.Бегалиев

<variant>Жиенбаев

<variant>І.Кеңесбаев

<variant>Х. Басымов

<variant>Қ.Жұбанов

<question> Орфография грамматикаға негізделеді, грамматиканы білу дегеніміз не?

<variant>Сауатты жазу

<variant>Дұрыс оқу

<variant>Қатесіз жазу

<variant>Уақыт үнемдеп жазу

<variant>Көшіріп жазу

<question> Оқытуда  жиі қолданылатын әдістің  бірі қай әдіс?

<variant>Әңгімелесу әдісі

<variant>Бақылау әдісі

<variant>Жаттығу әдісі

<variant>Баяндау әдісі

<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question> Әдістеме ғылымында синтез қандай мәнде  қолданылады?

<variant>Ой қорытындысын шығару тәсілі, амалы мәнінде қолданылады

<variant>Жалпылық деген мәнде қолданылады

<variant>Қосу, құрастыру, біріктіру мәнінде қолданылады

<variant>Аралық деген ұғымда қолданылады

<variant>Даралық деген ұғымда қолданылады

<question> Жылдық жоспардың белгілері

<variant>Бағдарлама бойынша  тақырыптар, сағат саны,  өтілетін уақыты

<variant>Тақырып, практика, тілдік материалдар, көмекші материалдар

<variant>Тақырыптың мазмұны, ескету т.б.

<variant>Сабақ тақырыбы, өткізу әдіс – тәсілдері

<variant>Көрнекі құралдар

<question> Сөзді  контекст  арқылы түсіндіру дегеніміз не?

<variant>Сөз мағынасын қажеттілігіне қарай мәтін ішінде  игеру әдісі

<variant>Сөздің антонимін табу

<variant>Сөздің синонимін табу

<variant>Сөздің омонимін табу

<variant>Бір түбірлі  сөздермен салыстыру

<question>  Диктант түрі

<variant>Бақылау

<variant>Мазмұндама

<variant>Мақала

<variant>Сөйлем

<variant>Әңгімелесу

<question> Сөздің  қолданылу ерекшеліктеріне, стилистикалық қасиеттеріне  байланысты  жүргізілетін талдау

<variant>Лексикалық

<variant>Фонетикалық

<variant>Философиялық

<variant>Морфологиялық

<variant>Синтаксистік

<question> Сөз тура мағынасында немесе ауыс  мағынасында  қолдануына байланысты  жүргізілетін талдау

<variant>Лексикалық

<variant>Фонетикалық

<variant>Лингвистикалық

<variant>Морфологиялық

<variant>Синтаксистік

<question> Сөйлемде  синонимдердің  бар – жоқтығына байланысты  жүргізілетін талдау

<variant>Лексикалық

<variant>Стилистикалық

<variant>Фонетикалық

<variant>Морфологиялық

<variant>Синтаксистік

<question> Сөздің шығу  тегіне қарай  жүргізілетін талдау

<variant>Лексикалық

<variant>Стилистикалық

<variant>Фонетикалық

<variant>Морфологиялық

<variant>Синтаксистік

<question> Сөйлемде  омоним мен көп мағыналы сөздердің ерекшеліктерін түсіндіруге байланысты жүргізілетін талдау

<variant>Лексикалық

<variant>Стилистикалық

<variant>Фонетикалық

<variant>Морфологиялық

<variant>Синтаксистік

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here