Қоршаған дүниені оқыту технологиясы пәнінен бойынша

0

1. Дүниетану пәні білім блоктарын біріктіреді

А. жануар, дала

В. құс, адам

С. адам,қоғам, табиғат

Д. білім, білік

2. Адам, қоғам, табиғат туралы оқушыларда біртұтас көзқарас қалыптастыру және адамның орны мен ролін түсінуге көмектесу

А. дүниетану тәсілдері

В. дүниетану әдістері

С. дүниетану құралдары

Д. дүниетануды оқып-үйренудің негізгі мақсаты

3.Бастауыш сыныптарда табиғатты зерттеу мұғалімге, балаларға … тәрбие беру үшін мол мүмкіндік тудырады

А. экономикалық

В. экологиялық

С. эстетикалық

Д. эвристикалық

4. Бастауыш сыныптарда термометрді, компасты пайдалану, қарапайым тәжірибелер жасау жөнінен … дағдылар қалыптастырылады

А. логикалық

В. көрнекілік

С. сөздік

Д. практикалық

5. Оқушыларды табиғатты қорғау қажеттігін түсінуге жеткізу

А. басты міндет

В. форма

С. пішін

Д. түр

6. Балаларға курстың мазмұнын қайткенде де тәуір әдіспен жеткізу керек деген сұраққа жауап береді

А. әдістеменің міндеті

В. тәсіл

С. құрал

Д. форма

7. Дидактика принциптеріне, балалардың жаңа білім игеруінің психологиялық заңдылықтарына, дүниетану курсының өткен сыныптардағы мазмұнына сүйенеді

А. көрнекіліктер

В. дүниетану әдістемесі

С. сұлбалар

Д. гербарийлер

8. Дүниетануды оқыту әдістемесі жатады

А. кибернетикалық

В. математикалық циклге

С. филологиялық

Д. педагогика ғылымдар цикліне

9. Болашақ мұғалім білуі керек

А. дүниетану курсының мазмұнын, оқыту формаларын, әдістерін, тәсілдерін

В. құралдарын С. әдістерін Д. карталарды

10. Дүниетанудан базалық білім мазмұны “Адам” блогы бойынша

А. Адам және табиғат В. адамның сезім мүшелері С. Табиғатты қорғау

Д. Адам ағзасы, әрекеті, оқу біліктері, өзіне-өзі бақылау және бағалау

11. Дүниетанудан “Табиғат” блогі бойынша білім мазмұны

А. Қоғамдағы пайдалы еңбек

В. Өсімдіктер мен жануарлар, олардың байланысы

С. Табиғатты қорғау

Д. Табиғи және жасанды денелер, заттар, құбылыстар, табиғатты зерттеу әдістері. Өсімдік және жануар-тірі ағза.

12. Дүниетанудан “Қоғам” блогі бойынша базалық білім мазмұны

А. мен және қоғам, отбасы

В. Адам және басқа адамдар, этика, өзін ұстау мәдениеті, адам еңбегі, өндіріс, өнер

С. Мектеп, ауыл, Отан Д. Отбасындағы дәстүрлер

13. Бұл пән мазмұны қазіргі ғылыми білімнің, мәдениеттің салаларынан хабардар етуде дүниені танып білу әдістерімен оқушыны қаруландыру арқылы оның ортамен сауатты қарым-қатынасын жан-жақты дамытып, тәрбиелеуге мүмкіндік беруі

А. дүниетану тәсілдері В. дүниетану әдістері С. дүниетану пәні ерекшелігі

Д. дүниетану формалары

14. Базалық білім мазмұны 1-сынып бойынша … сағат

А. 45 В. 68 С. 12 Д. 8

15. Базалық білім мазмұны 2-сынып бойынша … сағат

А. 68 В. 23 С. 5 Д. 6

16. 1-сынып бойынша кіріспе … сағат

А. 4 В. 2 С. 3 Д. 5

17. 1-сынып бойынша “Адам” блогі … сағат

А. 8 В. 7 С. 6 Д. 9

18. 1-сынып бойынша “Табиғат” блогі … сағат

А. 24 В. 12 С. 36 Д. 48

19. 1-сынып бойынша “Қоғам” блогі … сағат

А. 69 В. 20 С. 14 Д. 22

20. 2-сынып бойынша “Адам” блогі … сағат

А. 8 В. 5 С. 4 Д. 2

21. 2-сынып бойынша “Табиғат” блогі … сағат

А. 33 В. 37 С. 36 Д. 40

22. 2-сынып бойынша “Қоғам” блогі … сағат

А. 56 В. 23 С. 58 Д. 27

23. Базалық білім мазмұны 1-сынып бойынша … сағат

А. 45 В. 68 С. 12 Д. 8

24. Базалық білім мазмұны 2-сынып бойынша … сағат

А. 5 В. 23 С. 68 Д. 6

25. 1-сынып бойынша кіріспе … сағат

А. 5 В. 2 С. 3 Д. 4

26. 1-сынып бойынша “Адам” блогі … сағат

А. 8 В. 7 С. 6 Д. 9

27. 1-сынып бойынша “Табиғат” блогі … сағат

А. 36 В. 12 С. 24 Д. 48

28. 1-сынып бойынша “Қоғам” блогі … сағат

А. 22 В. 20 С. 14 Д. 69

29. 2-сынып бойынша “Адам” блогі … сағат

А. 8 В. 5 С. 4 Д. 2

30. 2-сынып бойынша “Табиғат” блогі … сағат

А. 36 В. 37 С. 33 Д. 40

31. 2-сынып бойынша “Қоғам” блогі … сағат

А. 56 В. 23 С. 58 Д. 27

32.Оқушылардың түсінік пен ұғымдарды, іскерлік пен дағдыны дұрыс қалыптастыру мақсатында өлі және тірі табиғат объектілері мен құбылыстарын тікелей қабылдауы

А. бақылау В. әңгімелеу С. түсіндіру Д. баяндау

 1. Мұғалімнің басшылығымен бақылау жасау; қысқа мерзімдік бақылау; ұзақ бақылау; зерттеу жұмысына байланысты бақылау

А. бақылау кезеңдері В. бақылау объектісі С. бақылау формасы Д. бақылау тәсілдері

34. Топырақ үлгілері, пайдалы қазбалар жинағы, өсімдіктер кеппешөптері, жануарлар тұлыбы

А. формалар В. әдістер С. тәсілдер Д. табиғи көрнекі құралдар

4. Мұғалім ІІ сыныпта орманға топсаяхат жасау соңында әдетте өткізеді

А. зертханалық сабақ В. заттық сабақтар С. практикалық сабақ Д. сарамандық сабақ

35. Балалар өсімдіктер бөліктерін оқып үйрене отырып, оларды өсіп тұрған шөптесін және бөлме өсімдіктерінен көрсетіп береді

А. күзгі топсаяхаттан кейін В. қысқы топсаяхат соңынан

С. көктемгі экскурсиядан Д. егістікке топсаяхат соңынан

36. Оқушылар … заттық сабақта жалпақ жапырақты және қылқан жапырақты өсімдіктердің бұтақшаларын анықтап қарап, шырша мен қарағайдың ұқсастығын және айырмашылығын талдап түсінеді

А. күзгі топсаяхаттан кейін В. қысқы топсаяхат соңынан

С. егістікке топсаяхат соңынан Д. көктемгі экскурсиядан

37. Балалар өсіп тұрған шөптесін өсімдіктердің бөліктерімен танысып, олардың ерте гүлдеу себебін дәлелдейді;

А. күзгі топсаяхаттан кейін В. қысқы топсаяхат соңынан

С. көктемгі экскурсиядан Д. егістікке топсаяхат соңынан

38. Оқушылар ІІІ сыныпта астық дақылды өсімдіктердің кеппешөптерін қарай отырып, масақ, шашақ собықтарымен танысады

А. егістікке топсаяхат соңынан В. қысқы топсаяхат соңынан

С. күзгі топсаяхаттан кейін Д. көктемгі экскурсиядан

39. Құстарды қосымша жемдеу үшін мәдени және жабайы өсімдіктердің жемістері мен тұқымдарын жинап алуына болады

А. І сыныпта В. ІІІ сыныпта С. ІУ сыныпта Д. ІІ сыныпта,күзгі топсаяхатта

40. Пайдалы қазбаларға арналған сабақтарда саз, құм, гранттермен тәжірибелер жасап, олардың қасиеттерін нақты мысалдармен айқындайды

А. ІІІ сыныпта В. ІУ сыныпта С. ІІ сыныпта Д. І сыныпта

41. Сабақтың бір бөлімі Қазақстанда әр трүлі аймақтардағы табиғат көріністерін оқып үйренуге беріледі

А. ІУ сыныпта В. ІІІ сыныпта С. ІІ сыныпта Д. І сыныпта

42. Мұғалім оқушыларды өзіне тартып, қызықтырады, жұмылдырады, жауаптарын дұрыс құруға үлгі береді

А. дауыс ырғағының дұрыстығы В. сөздерді дұрыс айтуы

С. екпіннің дұрыс түсуі Д. баяндауы айқын, көркем, қызықты болса

43. Бұл баяндаудың жағымды жағы

А. оқушыларды өзіне тартып, қызықтырады, жұмылдырады, жауаптарын дұрыс құруға үлгі береді

В. ойлау қабілеті нашар дамиды С. тек тыңдайды, аз ойланады Д. аз сөйлейді

44. Баяндаудың жағымсыз жағы

А. қабілеті артады В. қызықтырады, ізденеді С. шешімін табады

Д. тек тыңдайды, аз ойланады, ойлау қабілеті нашар дамиды

45. Мақсатқа бағытталған сұрақтар жүйесімен оқушыларды жаңа материалды қабылдай білуге әзірлейді

А. әңгімелесу барысында В. түсіндіруде С. жаттығуда Д. сабақ сұрауда

46. Бұл мұғалімнің әрбір оқушымен ой-өрісінің дамуы мен дайындығына қарай жеке жұмыс жүргізуіне көмектеседі

А. түсіндіру В. әңгімелесу С. баяндау Д. сұрау

47. Бұл сабақ мақсатына, оқу материалының сипатына, оқушылардың білім қорына байланысты белгіленеді

А. әңгімелесуді өткізу В. әңгімелесуге дайындалу С. әңгімелесуді қолдану

Д. әңгімелесу

48. Әңгімелесу мұғалімнің сабақта қолданылатын … байланысты

А. әдіс, тәсілдеріне В. жазалауына С. бұйрық беруіне Д. орындауына

49. Мұғалім алғашқы сабақ беру жылдарында қиналады

А. ұмытшақтығынан В. араласа алмай С. жоспар жаза алмай

Д. дұрыс сұрақ қоя білмей+

50. Сұрақтар жауап қайтаруға өзі жәрдемдесіп, … деген жауап беруге негізделмеуі керек

А. дұрыс В. мақұл С. “иә” немесе “жоқ” Д. өте тамаша

51. Оқушылар … жауап қайтаруға тиісті сұрақтарды беруге болмайды

А. 30 түрлі В. 10 түрлі С. 20 түрлі Д. 2-3 түрлі

52. Оқушылардың оқып үйрену барысында бұрын алған білімін еске түсіру негізінде жаңа материалды қабылдауға әзірлеу

А. қорытынды әңгімелеу В. кіріспе әңгімелеу мақсаты С. зертханалық жұмыс

Д. практикалық жұмыс

 

 • Оқушылардың түсінік пен ұғымдарды, іскерлік пен дағдыны дұрыс қалыптастыру мақсатында өлі және тірі табиғат объектілері мен құбылыстарын тікелей қабылдауы

 

А. бақылау В. әңгімелеу С. түсіндіру Д. баяндау

54.Мұғалімнің басшылығымен бақылау жасау; қысқа мерзімдік бақылау; ұзақ бақылау; зерттеу жұмысына байланысты бақылау

А. бақылау кезеңдері В. бақылау объектісі С. бақылау формасы Д. бақылау тәсілдері

55. Топырақ үлгілері, пайдалы қазбалар жинағы, өсімдіктер кеппешөптері, жануарлар тұлыбы

А. формалар В. әдістер С. тәсілдер Д. табиғи көрнекі құралдар

56. Мұғалім ІІ сыныпта орманға топсаяхат жасау соңында әдетте өткізеді

А. зертханалық сабақ В. заттық сабақтар С. практикалық сабақ Д. сарамандық сабақ

57. Балалар өсімдіктер бөліктерін оқып үйрене отырып, оларды өсіп тұрған шөптесін және бөлме өсімдіктерінен көрсетіп береді

А. күзгі топсаяхаттан кейін В. қысқы топсаяхат соңынан

С. көктемгі экскурсиядан Д. егістікке топсаяхат соңынан

58. Оқушылар … заттық сабақта жалпақ жапырақты және қылқан жапырақты өсімдіктердің бұтақшаларын анықтап қарап, шырша мен қарағайдың ұқсастығын және айырмашылығын талдап түсінеді

А. күзгі топсаяхаттан кейін В. қысқы топсаяхат соңынан

С. егістікке топсаяхат соңынан Д. көктемгі экскурсиядан

59. Балалар өсіп тұрған шөптесін өсімдіктердің бөліктерімен танысып, олардың ерте гүлдеу себебін дәлелдейді;

А. күзгі топсаяхаттан кейін В. қысқы топсаяхат соңынан

С. көктемгі экскурсиядан Д. егістікке топсаяхат соңынан

60. Оқушылар ІІІ сыныпта астық дақылды өсімдіктердің кеппешөптерін қарай отырып, масақ, шашақ собықтарымен танысады

А. егістікке топсаяхат соңынан В. қысқы топсаяхат соңынан

С. күзгі топсаяхаттан кейін Д. көктемгі экскурсиядан

61. Құстарды қосымша жемдеу үшін мәдени және жабайы өсімдіктердің жемістері мен тұқымдарын жинап алуына болады

А. І сыныпта В. ІІІ сыныпта С. ІУ сыныпта Д. ІІ сыныпта,күзгі топсаяхатта

62. Пайдалы қазбаларға арналған сабақтарда саз, құм, гранттермен тәжірибелер жасап, олардың қасиеттерін нақты мысалдармен айқындайды

А. ІІІ сыныпта В. ІУ сыныпта С. ІІ сыныпта Д. І сыныпта

63. Сабақтың бір бөлімі Қазақстанда әр трүлі аймақтардағы табиғат көріністерін оқып үйренуге беріледі

А. ІУ сыныпта В. ІІІ сыныпта С. ІІ сыныпта Д. І сыныпта

64. Мұғалім оқушыларды өзіне тартып, қызықтырады, жұмылдырады, жауаптарын дұрыс құруға үлгі береді

А. дауыс ырғағының дұрыстығы В. сөздерді дұрыс айтуы

С. екпіннің дұрыс түсуі Д. баяндауы айқын, көркем, қызықты болса

65. Бұл баяндаудың жағымды жағы

А. оқушыларды өзіне тартып, қызықтырады, жұмылдырады, жауаптарын дұрыс құруға үлгі береді

В. ойлау қабілеті нашар дамиды С. тек тыңдайды, аз ойланады Д. аз сөйлейді

66. Баяндаудың жағымсыз жағы

А. қабілеті артады В. қызықтырады, ізденеді С. шешімін табады

Д. тек тыңдайды, аз ойланады, ойлау қабілеті нашар дамиды

67. Мақсатқа бағытталған сұрақтар жүйесімен оқушыларды жаңа материалды қабылдай білуге әзірлейді

А. әңгімелесу барысында В. түсіндіруде С. жаттығуда Д. сабақ сұрауда

68. Бұл мұғалімнің әрбір оқушымен ой-өрісінің дамуы мен дайындығына қарай жеке жұмыс жүргізуіне көмектеседі

А. түсіндіру В. әңгімелесу С. баяндау Д. сұрау

69. Бұл сабақ мақсатына, оқу материалының сипатына, оқушылардың білім қорына байланысты белгіленеді

А. әңгімелесуді өткізу В. әңгімелесуге дайындалу С. әңгімелесуді қолдану

Д. әңгімелесу

70. Әңгімелесу мұғалімнің сабақта қолданылатын … байланысты

А. әдіс, тәсілдеріне В. жазалауына С. бұйрық беруіне Д. орындауына

71. Мұғалім алғашқы сабақ беру жылдарында қиналады

А. ұмытшақтығынан В. араласа алмай С. жоспар жаза алмай

Д. дұрыс сұрақ қоя білмей+

72. Сұрақтар жауап қайтаруға өзі жәрдемдесіп, … деген жауап беруге негізделмеуі керек

А. дұрыс В. мақұл С. “иә” немесе “жоқ” Д. өте тамаша

73. Оқушылар … жауап қайтаруға тиісті сұрақтарды беруге болмайды

А. 30 түрлі В. 10 түрлі С. 20 түрлі Д. 2-3 түрлі

74. Оқушылардың оқып үйрену барысында бұрын алған білімін еске түсіру негізінде жаңа материалды қабылдауға әзірлеу

А. қорытынды әңгімелеу В. кіріспе әңгімелеу мақсаты С. зертханалық жұмыс

Д. практикалық жұмыс

75 Бастауыш сыныптарға арналған “Дүниетану” оқулықтары құрылған

А. стандартқа сай

В. жоспарға сай

С. картаға сай

Д. масштабқа сай

76. Балаларға негізгі оқу ақпаратын суреттер береді

А. 3-сынып оқулығы ерекшелігі

В. 2-сынып оқулығы ерекшелігі

С. 1-сынып оқулығы ерекшелігі

Д. 4-сынып оқулығы ерекшелігі

77. Оқушылар адамның сезім мүшелерімен танысады

А. өлкетану

В. “Қоғам” блогында І сынып

С. “Табиғат” блогы

Д. “Адам” блогында І сынып

78. Тақырыптар отбасы, мектеп, ауыл, қала, Отан, туған ел деп топтастырып берілген

А. “Қоғам” блогында І сынып

В. “Адам” блогында І сынып

С. “Табиғат” блогы

Д. Жануарлар

79. “Бала құқығы туралы конвенция” деген тақырыпта айтылады

А. табиғатқа сәйкестік

В. табиғатты қорғау

С. тұлғалық бағыт

Д. бала мүддесін қорғау

80. Оқулықтың құрылу принципі

А. философия

В. өлкетану

С. филология

Д. педагогика

81. Материалдары адамның айналадағы дүниемен қарым-қатынасымен байланысты берілген

А. “Қоғам” блогы“

В. “Табиғат” блогы 2-сынып

С. Адам” блогы 2-сынып

Д. Қазақ тілі

82. “Көкжиек”, “Компастың құрылысы”, “Сурет және сұлба” деген тақырыптан басталады

А. Музыка

В. “Қоғам” блогы

С. “Адам” блогы

Д. “Табиғат” блогы 2-сынып

83. Отанымыздың рәміздері, адам шаруашылығының түрлерімен танысады

А. Дүниетану

В. “Табиғат” блогы

С. “Адам” блогы

Д. “Қоғам” блогы

84. Кейбір мәтіндерде диалогқа көп көңіл бөлінген

А. 3-сынып Дүниетану

В. 2-сынып Дүниетану

С. 1-сынып Дүниетану

Д. 4-сынып Дүниетану

85. Дүниетану оқулығы 17 тараудан құралған

А. 3-сыныпқа арналған В. 2-сыныпқа арналған С. 1-сыныпқа арналған

Д. 4-сыныпқа арналған

2. “Адам – табиғат перзенті” деген бағытта берілген

А. “Қоғам” блогы В. “Адам” блогы С. “Табиғат” блогы Д. Құстар

86. Отан, ел рәміздері, елді басқару органдары, қазақ халқы, дәстүрлері туралы таныстырып өтеді

А. “Адам” блогы В. “Қоғам” блогы С. “Табиғат” блогы Д. Жануарлар

4. Мәтін соңында сөздік жұмыстар, мақал-мәтелдер берілген

А. 2-сынып Дүниетан В. 1-сынып Дүниетану С. 3-сынып Дүниетану

Д. 4-сынып Дүниетану

87. Әрбір тақырыптың немесе мақаланың алдында проблемалық сипаттағы тапсырмалар мен сұрақтар берілген

А. 1-сынып Дүниетану В. 3-сынып Дүниетану С. 2-сынып Дүниетану

Д. 4-сынып Дүниетану

88. Отанымыздың табиғаты, табиғат байлықтары туралы біртұтас түсінік қалыптастыру, сұлба мен картаны қолдануға үйрету, кескін картаны толтыру т.б.

А. 3-сынып Дүниетану В. 4-сынып Дүниетану С. 1-сынып Дүниетану

Д. 2-сынып Дүниетану

89. Берілген материал адамның шығу тегімен оқушыларды таныстырады

А. Жануарлар В. “Қоғам” блогында С. “Табиғат” блогында

Д. “Адам” блогында 4-сынып

90. Еліміздің ғарыш державасы екендігі және жердің өз кіндігінен айналуы және күнді айналып қозғалуы баян етіледі

А. “Адам” блогы бойынша В. “Табиғат” блогында С. “Қоғам” блогы бойынша

Д. Сүт қоректілер

91. Қазақ тілі, Ана тілі, Математика, еңбек пәндерімен байланысады

А. Құста В. “ Табиғат” блогы бойынша С. “Қоғам” блогы бойынша

Д. р“Адам” блогы бойынша

92. Ана тілі, Математика, Бейнелеу өнері пәндерімен байланысады

А. “ Табиғат” блогы бойынша В. “Қоғам” блогы бойынша

С. “Адам” блогы бойынша Д. Өсімдіктер

93. Ана тілі, Математика, Еңбек, Музыка пәндерімен байланысады

А. Жануарлар В. “ Табиғат” блогы бойынша С. “Адам” блогы бойынша

Д. “Қоғам” блогы бойынша

94. Оқылатын объектілер мен құбылыстарды жаңа байланыстарды қарастырып, тереңірек ой елегінен өткізуге, жинақтап қорытындылауға жәрдемдеседі

А. үйге тапсырма

В. пысықтау

С. қайталау

Д. қорытындылау

95. Оқушылардың шартты белгілерді білуі, оларды қағазға бейнелей алуын тексеру

А. Биологиялық диктант

В. практикалық жұмыс

С. топографиялық диктант

Д.тапсырмалар

96. Қыс мезгілінде күн …. суық болады. Жердің бетін аппақ …. басады. Ағаш жапырақтары жерге … қалады.

А. тапсырмалар

В. топографиялық диктант

С. практикалық жұмыс

Д. Биологиялық диктант

97. Бұғы … ұқсас жануар.

А. сиырға

В. жылқыға

С. ешкіге

Д. қойға

98. Бұғының мүйізі (бұтақша, тік) тармақталып өседі. Олар (ыстыққа, суыққа) төзімді.

А. Биологиялық диктант

В. топографиялық диктант

С. практикалық жұмыс

Д. графикалық жұмыс

99. Термометрді пайдалана алатынын көрсету

А. практикалық жұмыс

В. графикалық жұмыс

С. топографиялық диктант

Д. Биологиялық диктант

100. Оқылатын объектілер мен құбылыстарды жаңа байланыстарды қарастырып, тереңірек ой елегінен өткізуге, жинақтап қорытындылауға жәрдемдеседі

А. үйге тапсырма

В. пысықтау

С. қайталау

Д. қорытындылау

101. Оқушылардың шартты белгілерді білуі, оларды қағазға бейнелей алуын тексеру

А. Биологиялық диктант

В. практикалық жұмыс

С. топографиялық диктант

Д.тапсырмалар

102. Қыс мезгілінде күн …. суық болады. Жердің бетін аппақ …. басады. Ағаш жапырақтары жерге … қалады.

А. тапсырмалар

В. топографиялық диктант

С. практикалық жұмыс

Д. Биологиялық диктант

103. Бұғы … ұқсас жануар.

А. сиырға

В. жылқыға

С. ешкіге

Д. қойға

104. Бұғының мүйізі (бұтақша, тік) тармақталып өседі. Олар (ыстыққа, суыққа) төзімді.

А. Биологиялық диктант

В. топографиялық диктант

С. практикалық жұмыс

Д. графикалық жұмыс

105. Термометрді пайдалана алатынын көрсету

А. практикалық жұмыс

В. графикалық жұмыс

С. топографиялық диктант

Д. Биологиялық диктант

106. Карта бойынша сөйлегенде “жоғарыда” демей …, “төменде” демей … деу тиіс

А. батыс, шығыс

В. “солтүстікте”, “оңтүстікте”

С. ұзын, қысқа

Д. үлкен, кіші

107. Жердің пішіні

А. сұлба

В. карта

С. тест

Д. глобус

108. Оқушылардың табиғаттан тікелей бақылай алмайтын құбылыстарымен танысуына мүмкіндік жасайды

А. экрандық құралдар

В. тәжірибелер

С. кестелер

Д. сұлбалар

109. Дүниетанудың кез келген сабағында иллюстрациялар көрсетуге … тамаша құрал болып табылады

А. компьютер

В. тәжірибелер

С. кестелер

Д. сұлбалар

110. Пайдалы қазбалардың қасиеттерімен, сүзу арқылы суды тазартумен, тұқымның өнуін бақылаумен және т.б. танысу үшін қажет

А. көрнекіліктер

В. сұлбалар

С. тәжірибелер

Д. схемалар

111. Егер тәжірибе қышқылмен жүргізілетін болса немесе балалардың орындауы үшін қиын болса

А. жаппай

В. оқушы өткізеді

С. жеке

Д. мұғалім тәжірибені өзі өткізеді

112. Үш жарық жағып, оны стаканмен, банкамен жабайық. Қайсысы алдымен сөнеді?

А. жабылмаған

В. банкамен жабылған

С. стаканмен жабылған

Д. сөнбейді

113. Банкамен жабылған жарық неге ұзақ жанып барып сөнеді?

А. ауа көптеу В. ауа аз С. ауа жоқ Д. сөнбейді

114. Балаларға оқулықтағы мақалалардың мазмұнын, мұғалімнің әңгімесін, орындалған тәжірибені ашып көрсететін қарпайым схема

А. карта

В. компьютер

С. глобус

Д. тақтаға салынған сурет

115. Тақтаға салынған суреттің жәрдемімен оқушы мұғалім ұсынған пікірдің бүкіл барысын қадағалай алатынын баса көрсетіп айтқан

А. Половинкин А.А.

В. Ушинский К.Д.

С. Макаренко А.С.

Д. Алтынсарин Ы.

116.“Педагогикалық технология” термині енгізілді

А. 1970ж. В. 1960жылдары С. 1980ж. Д. 1996ж.

117. Бала мен мұғалімнің үнемі түрленіп отыратын өзара қарым-қатынасының өзегі, мазмұнды ұйымдастырушы құрылым

А. технология В. өндірістік технология С. педагогикалық технология

Д. Оқыту технологиясы

118. Ізгілендіру технологиясы негізін салушы

А. Ш.Амонашвили В. В.Шаталов С. Архимед Ысқақ Д. Жанпейісова

119. Мақсаты: баланың танымдық күшін қалыптастыру, дамыту, бала жанынан, жүрегіне жылылық ұялату

А. Мәселелік технология В. Педагогикалық технология

С. Тірек белгілері технологиясы Д. Ізгілендіру технологиясы

120. Мақсаты: баланы өз бетімен ізденуге үйрету, танымдық, шығармашылық икемділіктерін дамыту

А. Тірек белгілері технологиясы

В. Мәселелік технология

С. Ізгілендіру технологиясы

Д. Деңгейлеп оқыту технологиясы

121. Мұнда оқу материалында баланы қызықтыратындай құпиясы бар мәселе туғызу

А. Мәселелік технология В. Ізгілендіру технологиясы

С. Тірек белгілері технологиясы Д. Дамыта оқыту технологиясы

122. Мақсаты: барлық баланы қамту, оқытуды жеңілдету

А. Дамыта оқыту технологиясы В. Мәселелік технология

С. Ізгілендіру технологиясы Д. Тірек белгілері технологиясы

123. Тірек белгілері технологиясының негізін салушы

А. Алтынсарин В. Коменский Я.А. С. В.Шаталов Д. Давыдов В.В.

9. Білімнің базалық деңгейінің барлық оқушыға міндеттілігі, тапсырманың саралануы, тапсырманың оқушы күшіне ыңғайлануы

А. Саралап ОТ В. Мәселелік ОТ С. Ізгілендіру ОТ Д. Сын тұрғысынан ОТ

124. Оқушылық деңгей, алгоитмдік деңгей, эвристикалық деңгей

А. әдіс түрлері В. Оқыту түрлері С. оқыту деңгейлерінің түрі Д. Сабақ түрлері

125. Бұл міндетті деңгей болғандықтан барлық оқушы тапсырманы орындауы тиіс

А. Алгоритмдік деңгей В. Эвристикалық деңгей

С. Шығармашылық деңгей Д. Оқушылық деңгей

126. Бұл деңгейде өтіп кеткен материалды оқушы талдап, бұрынғы тапсырмаларға ұқсас орындайды

А. Эвристикалық деңгей В. Алгоритмдік деңгей

С. Шығармашылық деңгей Д. Оқушылық деңгей

127. Өз бетіндік жұмысты қалыптастыру мақсатында оқушылар жаңа тақырып бойынша меңгерген қарапайым білімдерін жетілдіріп тереңдетеді

А. Эвристикалық деңгей

В. Алгоритмдік деңгей

С. Шығармашылық деңгей

Д. Оқушылық деңгей

128. Бұл деңгейде сөзжұмбақ, ребус құрастыру, зертханалық жұмыс жүргізу, эвристикалық сұрақтар болуы қажет

А. Алгоритмдік деңгей В. Шығармашылық деңгей С. Эвристикалық деңгей

Д. Оқушылық деңгей

129. Бұл деңгейде берілген тақырыпқа өз бетімен баяндама, өлең, жұмбақ жергілікті жердің сұлбасын құрастыра білу қажет

А. Шығармашылық деңгей В. Эвристикалық деңгей С. Алгоритмдік деңгей

Д. Алгоритмдік деңгей

130. Л.В.Луцевич, Ш.Х.Құрманалина, Ж.А.Караев, Н.Ф.Талызина т.б.көрсетті

А. Педагогикалық технология

В. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы

С. ақпараттық технологияның анықтамасын

Д. Тірек белгілері технологиясы

131. Оқушының ақпараттық салауаттылығы басталады

А. оқудан В. ісінен С. білімінен Д. Компьютердің қолданылу сферасын білуден

132. Ауызша және жазбаша сөйлеу, компьютерлік құралмен байытылады

А. Ақпаратты білім берудің дәстүрлі тәсілдері

В. Оқыту әдістері

С. тәрбие тәсілдері

Д. Оқыту формалары

133. Мақсаты: балаларды дамыту өз бетімен ойлауға, әрекет ете алуға үйретуді балалармен ынтымақтастыққа іске асыру

А. Педагогикалық технология

В. Тірек белгілері технологиясы

С. Ақпараттық технология

Д. Дамыта оқыту технологиясы

134. Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов негізін қалаған

А. Сын тұрғысынан оқыту технологиясы

В. Деңгейлеп оқыту технологиясы

С. дамыта оқыту технологиясы

Д. Ізгілендіру технологиясы

135. Балаларға үйретуде әр түрлі ойындар пікір таластар, ойлау, сөйлеу, қиял, есте сақтауларын дамытуға арналған әдіс-тәсілдер кеңінен қолданылады

А. Дамыта оқыту технологиясы

В. Деңгейлеп оқыту технологиясы

С. Ақпараттық технология

Д. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы

136.Дүниетану сабақтарын ұйымдастыру формалары

А. оқулық

В. әдіс, тәсіл, құрал

С. білім, білік, дағды

Д. сынып сабағы, топсаяхат, үйдегі оқу жұмысы, сабақтан тыс жұмыс

137.“Адам баласы білімді кітаптан ғана емес, аспаннан, жерден, ағаштан, топырақтан да алуы керек…”-деген

А. Ыбырай

В. Ушинский К.Д.

С. Коменский Я.А.

Д. Абай

138.Себеп-салдарлық байланыстардың бастамаларын белгілеуге көмектеседі

А. компьютер

В. суреттер мен сызбалар

С. интерактивті тақта

Д. сұлбалар

139. Ашық жерде табиғаттанудан бақылаулар мен практикалық сабақтар жүргізу үшін болу керек

А. аквариум

В. тірі табиғат мүйісі

С. өлкетану бұрышы

Д. географиялық алаң

140. Ауа райын бақылау үшін метеорологиялық дүңгіршек орнатып, ішіне қояды

А. флюгер

В. термометр

С. глобус

Д. компас

141. Желдің бағытын анықтау үшін биіктігі 10м бағанаға орнатады

А. компас

В. термометр

С. флюгер

Д. глобус

142. Күннің көкжиектен биіктігін анықтау үшін тал түстегі сызықты өлшеуде қолданылады

А. глобус

В. гномон

С. флюгер

Д. компас

143. Мұғалімнің тапсырмасы бойынша балалар тірі табиғат бұрышында бағдарламалық бақылау өткізеді – бұл…

А. сабақ

В. экскурсия

С. үйірме

Д. сабақтан тыс жұмыс

144. Адамның жеке басының әр түрлі қырын: интеллектуалды, эмоционалды және ерік-жігерін қамтитын күрделі процесс

А. қабылдау

В. зейінділік

С. ықыласты дамыту

Д. есте сақтау

145. Тұрақты, тұрақсыз, ұзаққа созылған және қысқа болуы мүмкін

А. экскурсия В. адаптация С. иллюзия Д. ынта-ықылас1. Қарғалар топтасып қарқылдаса

А. тұман түседі В. аяз болады С. бұрқасын болады Д. күн жылиды

146. Құстар қанатының астына тұмсығын тықса

А. аяз болады В. суық болады С. жаңбырлы Д. тұман түседі

3. Қаз немесе әтеш бір аяғымен тұрса

А. күн жылиды В. суық болады С. аяз болады Д. бұрқасын болады

147. Егер торғайлар дыбыс шығармай қонақтап отырса

А. жаңбыр жауады В. аяз болады С. суық болады Д. қар жауады

148. Оқушыларға белгілі білімді, іскерлікті және дағдыларды 2-ші қайтара ұғыну және баянды ету

А. қорытынды сабақтар В. қайталау сабағы С. сарамандық сабақ Д. заттық сабақ

149. Бұл сабақтарда оқушылар 1-лен, білімдерін тереңдетеді, 2-ден, бұрынғы білімдерін еске түсіреді

А. заттық сабақтар В. қорытынды сабақтар

С. қайталау сабағы Д. зертханалық сабақ

150. Бұл типке оқушылар әр трүлі сарамандық жұмыстар орындайтын сабақтар жатады

А. бақылау жұмыстары В. қорытынды сабақтар

С. қайталау сабағы Д. заттық сабақтар

151. Ондай сабақтар блоктарды және бүкіл курсты оқытудың соңында өткізіледі

А. қорытынды сабақтар В. қайталау сабағы

С. бақылау жұмыстары Д. заттық сабақтар

152. Мұғалім сабақта дайын қорытындылар мен шешімдер

А. беруі керек В. бермеуі керек С. бақылау жұмыстары Д. заттық сабақтар

153. Монографиялық диктант, карта бойынша тапсырмалар орындау, схемалар немесе кестелер толтыру

А. сұлба В. бақылау жұмыстар С. компас Д. көкжиек

154. Бақылушының төңірегіндегі бүкіл көрініп тұратын жер

А. компас В. сұлба С. көкжиек Д. бақылау жұмыстары

155. Жергілікті жерді бағдарлау және жүретін бағытты дәл өлшеп отыру үшін қолданылады

А. сұлба В. компас С. көкжиек Д. бақылау жұмыстары

156. Жер бетінің қағазға кішірейтіліп салынған бейнесі

А. көкжиек В. компас С. сұлба Д. бақылау жұмыстары

157. Ұйымдастыру бөлімі, үй тапсырмасын тексеру, жаңа материал өту, қорытындылау, үйге тапсырма

А. жаңа сабақ В. аралас сабақ С. қайталау сабағы Д. қорытындылау сабағы

158. Онда оқушылар қоршаған ортаның құбылыстарымен және заттармен нақты танысып, олардың арасындағы байланысты анықтайды

А. дәстүрлі емес сабақтар

В. заттық сабақтар

С. сайыс сабақ

Д. зертханалық сабақ

159. Мұғалім алдымен осы пән жайында оқушыларға қаншалықты нақтылы түсініктер мен ұғымдар беретінін айқын елестетіп алуы керек

А. сайыс сабақ

В. дәстүрлі емес сабақтар

С. заттық сабақтарда

Д. зертханалық сабақ

160. Белгілі бір затпен жұмыс атқара отырып, балалар алған білімдерін тексереді және дәлелдей түседі

А. зертханалық сабақ

В. дәстүрлі емес сабақтар

С. сайыс сабақ

Д. заттық сабақтарда

161. Кейбір тақырыптар ғана табиғатпен алдын ала танысуды қажет етпейді

А. Отан

В. “Термометр”, “Компас”

С. Туған ел

Д. Отбасы

162. Затты көрсету, негізгі бөліктерін белгілеу, басқа заттармен ұқсастық және айырмашылық белгілерін ашу, қорыту және одан әрі жетілдіру

А. сайыс сабақ

В. дәстүрлі емес сабақтар

С. заттық сабақ кезеңдері

Д. зертханалық сабақ

163. Мектептің оқу-тәрбие процесінде кеңінен қолданылып жүрген, оқушыларды қызықтыратын сабақтар

А. сайыс сабақ

В. заттық сабақтар

С. дәстүрлі емес сабақтар

Д. зертханалық сабақ

164. Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, белсенділіктерін арттыру, ізденімпаздық пен шығармашылыққа баулу

А. аралас сабақ

В. зертханалық сабақ

С. заттық сабақ кезеңдері

Д. дәстүрлі емес сабақтар мақсаты

165. Оқушылардың танымдық қызығушылықтарын ояту

А. зертханалық сабақ

В. заттық сабақтар

С. сайыс сабақ

Д. дәстүрлі емес сабақтар міндеті

166. Бұл сабақ түрі оқушылардың шығрмашылық жеке дамуына қалыпты ықпал етеді

А. сайыс сабақ

В. дәстүрлі емес сабақтар

С. заттық сабақтар

Д. проблемалық сабақ

167. Сабақта бірнеше проблемалық жағдай туғызып, оны шешу арқылы оқушының өзіне деген сезімі артып, шығармашылығы дамиды

А. дәстүрлі емес сабақтар

В. проблемалық сабақ

С. заттық сабақтар

Д. сайыс сабақ

168. “Біз саяхат кезінде қызығушылықпен өз жолымыздан шығып кетіппіз. Жолымызды табу үшін не істеуіміз керек?”

А. сайыс сабақ

В. дәстүрлі емес сабақтар

С. заттық сабақтар

Д. проблемалық жағдай

169. Оқушыларды теория мен практиканың арасын ажыратуға, адамдар іс-әрекетін түсінуге, оны өз практикасына пайдалана білуге үйретеді

А. дәстүрлі емес сабақтар

В. оперативтік сабақ

С. заттық сабақтар

Д. сайыс сабақ

170. Топырақ қабаттарын, кеңді пайдалы қазбалар, мұнай және газ тақырыптарын өткенде жасалатын тәжірибелер

А. сайыс сабақ

В. дәстүрлі емес сабақтар

С. заттық сабақтар

Д. оперативтік сабақ

171. Тарау бойынша оқушылардың алған білімдерін пысықтау, логикалық ойлау қабілетін дамыту

А. сайыс сабақ

В. дәстүрлі емес сабақтар

С. заттық сабақтар

Д. зертханалық сабақ

172. Саяхат сабақ, кино сабақ, жарыс сабақ, көрме сабақ, КВН сабақ, аукцион сабақ

А. заттық сабақтар

В. дәстүрлі емес сабақтар

С. сайыс сабақ

Д. зертханалық сабақ

173. Топырақ дегеніміз не? Топырақ бойында не бар? Топырақтың қандай түрлерін білесің?

А. үйге тапсырма

В. өткен тақырыпты қайталау

С. кіріспе әңгіме

Д. оқулықпен жұмыс

14. Топырақтың қасиетін анықтауға арналған тәжірибелерді еске түсіру

А. кіріспе әңгіме

В. үйге тапсырма

С. өткен тақырыпты қайталау

Д. оқулықпен жұмыс

175. Оқулықтағы “Топырақтың табиғаттағы және адам өміріне маңызы” тақырыбын бөлімге бөліп оқу.

А. кіріспе әңгіме

В. өткен тақырыпты қайталау

С. үйге тапсырма

Д. оқулықпен жұмыс

176. Үй маңындағы топырақтың қандай топырақ түріне жататынын анықтау

А. кіріспе әңгіме

В. өткен тақырыпты қайталау

С. үйге тапсырма

Д. оқулықпен жұмыс

177. Білім мен дағды берудің, іскерлік қалыптасудың бастамасы

А. жоғары оқу В. бастауыш оқу С. орта оқу Д. мектепке дейінгі оқу

178. “Адам”, “Табиғат”, “Қоғам” туралы оқушыларда ой-пікір өалыптастырады

А. Қазақ тілі пәні В. Ана тілі пәні С. “Дүниетану” пәні Д. Математика пәні

179. Сабақ түрі, мұнда балалар табиғатпен шынайы түрде танысады

А. сабақта В. үй тапсырмасы С. зертхана Д. топсаяхат

180. Балаларды таза ауада болу, далада хош иісті, көз тартар әдемі гүлдер арасында қыдыру

А. сабақ В. топсаяхат С. зертхана Д. жорық

181. Балаларға ауа райын, маусымдық өзгерістерді, өсімдіктердің өсуін байқатады

А. үй тапсырмасында В. топсаяхат кезінде С. сабақта Д. табиғатта

182. Су-сұйық, мұз-әйнек тәрізді, қолға ұстаса еріп суға айналады, тас-қатты

А. көрнекілік түрлері В. сабақ түрлері С. табиғат заттарының қасиеттері

Д. құстар қасиеттері

183. Балалар табиғат объектілерін табиғи ортада көреді, барлық объектілердің және құбылыстардың 1-1імен байланыстылығын анықтайды

А. жорықтарда В. сабақ кезінде С. зертханалық жұмыстарда Д. топсаяхат кезінде

184. Тікелей табиғатқа, мұражайға, өсімдіктер бағына, зауыттарға жүргізіледі

А. зертхана В. сабақ С. топсаяхаттар Д. сарамандық жұмыстар

185. Оқулық және оқудан тыс болып бөлінеді

А. формалары В. сабақ түрлері С. әдіс түрлері Д. топсаяхат түрлері

186. Тақырыпты өткенге дейін немесе тақырыпты өткеннен кейін жүргізуге болады

А. аралас сабақ В. кіріспе топсаяхат С. оқу топсаяхатын Д. сарамандық жұмыс

187. Тақырыпты өткенге дейін жүргізіледі

А. сабақ В. оқу топсаяхат С. кіріспе топсаяхат Д. жорық

188. Балаларды топсаяхат міндеттерімен және мақсатымен таныстырады

А. ата-ана В. оқушы С. мұғалім Д. меңгеруші

13. Топсаяхаттың табысты өтуі байланысты

А. баруға В. ұйымдастыруға С. объектіге Д. субъектіге

189. Әңгімелесу, мұғалімнің әңгімесі, бақылулар, сарамандық жұмыс, өзіндік жұмыс, жиналған материалды өңдеу

А. қабілеттер В. білім, біліктер С. шеберліктер Д. жұмыс әдістері мен түрлері

190. Жол, бөген, орман, төбе, қыстайтын құстар, ағаштар, өсімдіктер, жәндіктер

А. көрнекіліктер В. табиғат материалдары С. бақылау объектілері

Д. құралдар

191. Құстарға жем беру, жасанды ұялар, құстармен басқа да хайуанаттарға жем беретін жер

А. дала В. қорықтар С. жайлау Д. табиғат қорғау іс-әрекеті

192. Қыста отын, Жазда гүлдейді. Көктем болса, Көз жасы селдейді.

А. терек В. қайың С. жөке Д. емен

193. Оқушылардың үй тапсырмасын ойдағыдай орындауы байланысты

А. есіне

В. зейініне

С. қабылдауына

Д. ұғынуына

194. Оқушылар ауа райында, өсімдіктер мен жануарлар тіршілігінде, адамның күнделікті еңбегіндегі бақылаған өзгешеліктерін жазып отырады

А. оқулығына

В. дәптеріне

С. “Табиғатты бақылау” күнделігіне

Д. көрнекілікке

195. Берілген тапсырмалардың оқушылардың ойлау әрекетін белсендіретін, танымын дамытатындай етіп ұйымдастыру

А. ата-ана міндеті

В. мұғалім міндеті

С. оқушы міндеті

Д. тәрбиеші міндеті

196. Сыныптан тыс жұмыстың топтық формаларының ішіндегі негізгі ұйымдасқан формасы

А. карта В. сабақ С. көрнекілік Д. үйірме

197. Оның мүшелері өз өлкесін зерттеп үйренуге басты көңіл бөледі

А. географиялық алаң

В. өлкетану үйірмесі

С. тірі табиғат мүйісі

Д. КВН

198. Табиғаттағы маусымдық өзгерістерді бақылау, өз жеріндегі дәрі өсімдіктермен, сирек кездесетін құстармен, аңдармен, танысу т.с.с.

А. тәрбие мақсаты

В. экскурсия мақсаты

С. КВН мақсаты

Д. сабақ мақсаты

199. Оқушыларға кейбір минералды мен тау кендерін жинау, құстарды дауысынан ажырату, дәрі өсімдіктерін жинау және т.с.с. тапсырмалар беріледі

А. сабақта В. КВН өткізгенде С. сыныптан тыс оқуда Д. жорық кезінде

200. Жетекші балалардың ұғымын көркем образдармен байыта отырып, пейзаж әдемілігіне, егістікте жаңа техниканың қолданылуына, табиғатты қорғауға аудару керек

А. КВН өткізгенде

В. жорық үстінде

С. сыныптан тыс оқуда

Д. топсеруенде

201. Мұғалімнің табиғат туралы оқушыларға ғылыми-көпшілік және көркем әдеби журналдар, апталық газет, кітаптардың шығуын қадағалап, мектеп кітапханашысымен кеңесіп отыруы

А. топсеруен В. КВН С. жорық Д. сыныптан тыс оқу

202. Мұғалім көптеген қызықты материалдар мен ойындарды пайдаланады, барлық тапсырмалардан оқушылардың материалды нақты білуі байқалуы қажет

А. КВН өткізгенде В. құстар мерекесінде С. экскурсияда Д. топсеруенде

203.Белгілі бір мазмұны мен көлемі болады

А. түсінік В. ұғым С. пікір Д. ой

204. Заттың немесе табиғат құбылысының оны басқалардан ажырататын маңызды белгілері кіреді

А. Тәрбие мазмұны В. Білім мазмұны С. Ұғым мазмұны Д. экскурсия мазмұны

205. Географиялық және биологиялық ұғымдар

А. түсінік түрлері В. ой түрлері С. сөйлеу түрлері Д. ұғым түрлері

4. Жеке және жалпы ұғымдар

А. географиялық ұғым В. педагогикалық ұғым С. экономикалық ұғым

Д. биологиялық ұғым

206. Түр және туыс ұғымдар

А. географиялық ұғым

В. педагогикалық ұғым

С. философиялық ұғым

Д. биологиялық ұғым

207. Жайық, Астана, Алтай сияқтылар

А. жалпы ұғым В. жеке географиялық ұғым С. абстракция Д. салыстыру

208. Өзен, қала, тау

А. жеке географиялық ұғым В. пікір С. форма Д. жалпы ұғым

209. Терминдермен айтылатын

А. жеке географиялық ұғым В. жалпы ұғым С. салыстыру Д. индукция

210. Атаулармен және жеке есімдермен айтылады

А. жалпы ұғым В. индукция С. жеке ұғымдар Д. дедукция

211. Оқушылар туыс ұғымын да, түр ұғымын да игереді

А.І сыныптан бастап В. ІІ сыныптан С. ІІІ сыныптан Д. ІУ сыныптан

212. Ұғымның мазмұнын дәл ашу

А. термин В. теорема С. анықтама Д. сұрақ

213. Мұғалімнің бір ұғымға бірнеше қайтара соғып, оны жаңа мазмұнмен байытып, терңдетіп және кеңейтіп отырады

А. білім беру үшін

В. тәрбиелеу үшін

С. ынталандыру үшін

Д. оқушы санасындағы ұғым кеңейіп және тереңдеп отыру үшін

214. Нешінші сыныпта табиғатқа экскурсия жасаудың үлкен маңызы бар?

5 сыныпта

в)7 сыныпта

с)10 сыныпта

д)3 сыныпта

е)11 сыныпта

 

 • Желдің бағытын немен анықтайды?

 

 1. Флюгер

в) Бараметр

с) Термометр

д) Гигрометр

е) Психрометр

 

 • Көң қандай тыңайтқыш деп аталады?

 

 1. Биологиялық тыңайтқыш

в) Физикалық тыңайтқыш

с) Органикалық тыңайтқыш

д) Химиялық тыңайтқыш

е) Жасанды тыңайтқыш

 

 • Білім тексеру кезінде қандай көрнекі құралдарды пайдалану қажет?

 

 1. Картиналарды, таблицаларды, экрандық құралдарды, карточкаларды, үлестірме материалдар

в) Табиғи объектілер

с) Экскурсия

д) Кітап

е) Экрандық құрал

 

 • Оқыту әдістемеге қандай тәсілдер енеді?

 

 1. Экскурсия, демонстарция

в) Детальді, элементті, қосалқы

с) Табиғи объектілер

д) Демонстрациялық тәжірибелер

е) Практикалық жұмыстар

 

 • Табиғаттанудан сабақ беруде методикалық системаның негізін қалаушы:

 

 1. А.Я.Герд

в) К.Д.Ушинский

с) Н.Крупская

д)М.Д.Соловьев

е)А.А.Половинкин

 

 • Адамның жалпы салмағы неше проценті судың үлесіне тиеді?

 

 1. 70 %

в) 85 %

с)55 %

д) 65 %

е) 40 %

 

 • Ағзадағы су қанша процентке кемісе адам өліп кетеді?

 

 1. 30-40%

в) 10-20%

с) 20-30%

д) 40-50%

е) 10-15%

 

 • Үй тапсырмасы ненің жалғасы?

 • Сабақтың

 

в) Топ серуеннің

с)Үйірме жұмысының

д) Географиялық алаңның

е) Оқу тәжірибе участогының

223. Сабақ өтудің негізгі әдісі?

 

 1. Сөздік әдіс

в) Көнекілік әдіс

с) Практикалық әдіс

д) Әңгіме әдісі

е) Баяндау әдісі

224. Табиғи көрнекі құралдарға нелер жатады?

 

 1. Топырақ үлгілері, үлестірме материалдар, өсімдіктер гербарий, насекомдар коллекциясы, жануарлар тұлыбы

в) Кітап, плакаттар

с) Картиналар, таблицалар, табиғи объектілер

д) Кеспе қағаз, плакаттар

е) Плакаттар, гербарийлер

225. Үйірме жұмысы неге жаталы??

 

 1. Сыныптан тыс жұмыс

в) Сабақтан тыс жұмыс

с) Сабақ

д) Топ серуен

е) Оқу-тәжірибе участогы

226. Бірнеше сыныпта өтілетін сабақты қандай мектепте жүргізеді?

 

 1. Шағын комплектілі мектеп

в) Орта мектеп

с) Бастауыш мектеп

д) Гимназия мектеп

е) Лицей

227. Флора дегеніміз не ?

 

 1. Өсімдік

в) Жануар

с) Тас және минерал

д) Заттар

е) Сулар

 

 • Үй тапсырмасы ненің жалғасы?

 

 1. Сабақтың

в) Топ серуеннің

с) Үйірме жұмысының

д) Географиялық алаңның

е) Сыныптан тыс жұмыс

 

 • Дүниетанудан сабақ беру методикасының міндеті:

 

 1. Балаларға курстың мазмұнын, хабарлау формаларын, әдістері мен тәсілдерін іріктеу

в) Тірі және өлі табиғатқа шелер жататынын түсіндіреді

с) Мұғалімнің мектеп оқушыларына танымдық қабілетін дамыту

д) Оқушыларды табиғатты қорғау қажеттігін түсінуге жеткізу

е) Балаларға картаның тілін ұғынуға көмектесу

 

 • К.Д.Ушинский қай жылдары өмір сүрген?

 

 1. 1824-1870

в) 1887-1955

с) 1890-1961

д) 1913-1961

е) 1891-1962

 

 • Сабақтың жобасын жасаған педагог?

 

 1. И. Штурм

в) Я. А. Каменский

с) К.Д. Ушинский

д) В.Ф. Зуев

е) В.В. Половцев

 

 • Дүниетануды оқытудың негізгі формасы?

 

 1. Сабақ в) Топ серуен с) КВН д) Үйірме жұмысы е) Үйге тапсырма

 

 • “Кел балалар оқылық ” кітабының авторы?

 

 1. Ы.Алтынсарин

в) Қ. Аймағанбетова

с) К. Жүнісова

д). Жөкешев

е) Ә. Бірмағанбетов

 

 • Балықтар мен балдырлар неде сақталады?

 

 1. Акквариумда в) Терариумда с) Торда д) Вольерде е) Арнайы жәшікте

 

 • Біздің жеріміздің топырағы қандай?

 

 1. Қызыл-қоңыр в) Қара с) Сұр д) Саз е) Қарашірік

 

 • Мұғалім жаңа материалды оқыту процесінде қандай жүйелі түрде пысықтайды?

 

 1. Негізгі түсініктер мен ұғымдарды қорытындылау

в) Кіріспені қорытындылау

с) Тақырыпты қорытындылау

д) Жаңа материалды қорытындылау

е) Ойды қорытындылау

 

 • Оқыту әдісі дегеніміз не?

 

 1. Танымдық қабілетін дамытып, өмір сүруге дайындайтын білім

в) Танымдық қабілетін дамытып, өсімдікті қорғауға дайындайтын білім

с) Химиялық өзгерістерді үйрететін білім

д) Жануарлар дүниеісінің дамуын үйрететін білім

е) Адам организмінің дамуын үйрететін білім

 

 • Жазбаша тексеру жұмысы қандай?

 

 1. Жеке және жаппай жауап беру

в) Ауызша жауап беру

с) Үлестірме материал арқылы жауап беру

д) Жеке жауап беру

е) Жаппай жауап беру

 

 • Жапырақтың түсуінің себебі неде?

 

 1. Температураның жоғарлауы

в) Топарық құрамының өзгеруі

с) Температураның төмендеуі және күннің қысқаруы

д) Температураның төмендеуі және күннің ұзаруы

е) Ауаның құрамының өзгеруі және температураның төмендеуі

 

 • Фотосинтез процесінің нәтижесінде қандай зат түзіледі?

 

 1. Оттегі

в) Минералды тұздар

с) Крахмал

д) Ақуыз

е) Витаминдер

 

 • Тірі табиғат бұрышына не жатады?

 

 1. Бөлме өсімдіктері, жануарлар

в) Биология кабинеті

с) Бұта

д) Шала бұта

е) Көпжылдық шөптесін

 

 • Көрнекілікті енгізген әдіскер?

 

 1. А. Теряеев в) А. Герт с) В. Зуев д) В. Симашко е) В. Райков

 

 • Жеке оқушыны сұрау неге жатады?

 

 1. Жеке сұрауға

в) Жазбаша сұрау

с) Сұрақ-жауап сұрау

д) Тест арқылы сұрау

е) Компьютер арқылы сұрау

 

 • Сабақтың түрлері?

 

а) аралас сабақ, заттық, жаңа білім беру, қортынды

в) Заттық сабақ

с) Қортынды

д) Аралас сабақ

е) Қайталау сабақ

 

 • КВН неге жатады?

 

 1. Сыныптан тыс жұмыс

в) Сабақтан тыс жұмыс

с) сабаққа

д) Үйірмеге

е) Топ серуенге

 

 • Топ серуен неге жатады?

 

Сабақ түріне

в) Сыныптан тыс жұмысқа

с) Үйірме жұмысына

д) КВН

е) Кабинет жұмысына

 

 • Сөздік әдістің түрлері?

 

 1. Әңгіме, әңгімелесу, сөйлесу

в) Көрнекілік әдіс

с) Практикалық әдіс

д) Лабораториялық әдіс

е) Баяндау әдісі

 

 • “Три ботаника” еңбегінің авторы?

 

 1. Н. Мартынов в) А. Теряеев с) А. Гердт д) Д. Райков е) К. Ушинский

 

 • Өсімдіктерді қай ғылым саласы зерттейді?

 

 1. Ботаника в) Биология с) Фенология д) География е) Экология

 

 • Табиғатты жырлаған қазақ ақыны?

 

 1. Абай в) М. Дулатов с) М. Жұмабаев д) Ғ. Орманов е) Ә. Сәрсенбаев

 

 • Оқыту әдісінің қай түрі көп қолданылады?

 

 1. Сөздік әдіс

в) Көрнекілік әдіс

с) Практикалық әдіс

д) Лабораториялық әдіс

е) Баяндау

 

 • Белгілі әдіскер?

 

 1. К. Аймағанбетова

в) Р.Әлімқұлова

с) Ә. Бірмағанбетов

д) К. Жүнісова

е) Р. Сәтімбеков

 

 • Орбита дегеніміз не?

 

 1. Планеталардың күн төңірегіндегі жолы

в) Жұлдыз төңірегіндегі жолы

с) Күннің төңірегіндегі жолы

д) Айдың төңірегіндегі жолы

е) Юпитердің төңірегіндегі жолы

 

 • Қанша материктер бар?

 

 1. 6 в) 5 с) 3 д) 10 е) 8

 

 • Кесекті шөгінділерге қайсысы жатады?

 

 1. Тас, құм, саз

в) Әктас, мұнай

с) Шымтезек, боксит

д) Құм, шымтезек

е) Ұсақ тас, әктас

 

 • Органикалық шөгінділерге қайсысы жатады?

 

 1. Әктас, шымтезек, көмір, мұнай

в) Тас, қиыршық тас, құм, саз

с) Тұздар, боксит, фосфорит, темір

д) Ұсақ тас, құм, әктас, мұнай

е) Құм, саз, мұнай, боксит

 

 • Химиялық шөгінділерге қайсысы жатады?

 

 1. Тұздар, боксит, фосфорит, темір

в) Әктас, шымтезек, көмір, мұнай

с) Ұсақ тас, құм, әктас, мұнай

д) Көмір, мұнай, марганец, фосфорит

е) Құм, саз, мұнай, темір

 

 • Жер шарында қанша мұхит бар?

 

 1. 4 в) 10 с) 5 д) 7 е) 15

 

 • Бір жылда қанша күн бар?

 

 1. 365 күн в) 505 күн с) 369 күн д) 400 күн е) 1000 күн

 

 • Атмосфера дегеніміз не?

 

 1. Ауа қабығы в) Күн қабығы с) Жер қабығы д) Су қабығы е) Тас қабығы

 

 • Ауа райын зерттеумен қай ғылым айналысады?

 

 1. Метеорология в) Гистология с) Физиология д) Биология е) Микробиология

 

 • Сүтқоректілер қанша градус аязға шыдамайды?

 

 1. 500С в) 100С с) 800С д) 00С е) 50С

 

 • Көрнекіліктің түрлері ?

 

 1. Натуральді және жасанды көрнекілік

в) Муляждар, макеттер

с) Плакаттар

д) Ылғалды препараттар

е) Түрлі түсті суреттер

 

 • Жердің жылдық айналымы?

 

 1. 365 күн в) 362 күн с) 360 күн д) 368 күн е) 380 күн

 

 • Адам мен үй жануарларына жұқпалы ауру тарататын кемірушілер:

 

А)Тиіндер в) Саршұнақтар с) Ондатралар д) Су шошқасы е) Кәдімгі атжалмандар

 

 • І сыныпта экскурсиялардың мақсаты қандай?

 

 1. Күз айындағы өзгерістерді көрсету

в) Қыс айындағы өзгерістерді көрсету

с) Жаз айындағы өзгерістерді көрсету

д) Көктем айындағы өзгерістерді көрсету

е) Күз бен жаз айларындағы өзгерістерді көрсету

 

 • Жер бетінде қанша мыңнан астам өсімдік түрлері бар?

 

 1. 500 мың в) 700 мың с) 100 мың д) 1 мың е) 5 мың

 

 • Қазақстанда сүтқоректілердің қанша түрі кездеседі?

 

 1. 150 в) 4000 с) 500 д) 200 е) 250

 

 • Қазақстанда құстардың қанша түрі кездеседі?

 

 1. 150 в) 480 с) 280 д)180 е) 300

 

 • Зоология нені зерттейді?

 

 1. Ұсақ ағзаларды в) Өсімдіктерді с) Жануарларды д) Саңырауқұлақтарды е) Адамдарды

 

 • Қандай қарапайымдылар ауру тудырады?

 

 1. Дизентерия в) Радиолялиялар с) Жасыл эвглена д) Насекомдар е) Туфелька

 

 • ІІ сыныпта сабақта қандай көрнекі құралдар пайдаланады?

 

 1. Экскурсиялар, картиналар, экран құралдарын, коллекциялар, гербарийлер

в) Картиналар, гербарийлер

с) Үлестірме матриалдар, тәжірибе

д) Тәжірибе, экскурсия

е) Экрандық құрал, тәжірибе

 

 • Үйірме құрамынада қанша адамнан аспау керек?

 

 1. 15-20 адам в) 30-35 адам с) 1-5 адам д) 25-30 адам е) 1-50 адам

 

 • Фенологиялық бақылау:

 

 1. Маусымдық бақылау

в) Жылдық бақылау

с) Айлық бақылау

д) Күндік бақылау

е) Апталық бақылау

 

 • Ұшу қабілетінен айырылған құс:

 

 1. Құмай в) Түйеқұс с) Бөдене д) Дегелек е) Тырна

 

 • Оқушылардың жеке жұмыс істеуіне арналған шағын глобустың диаметрі қанша болу керек?

 

 1. 15 см в) 20 см с) 42,5 см д) 50,5 см е) 45 см

 

 • Ауызша тексеру дегеніміз не?

 

 1. Жаппай әңгімелесу формасында барлық оқушыларға сұрақ береді

в) Табғаттану түсініктері мен ұғымдарының жүйесін өз ойымен тұжырымдап айту

с) Жазбаша тексеру

д) Үлестірме материалдармен тексеру

е) Құбылыстарды тәжірибе түрінде өткізу

 

 • Жеке сұрау әдісі дегеніміз не?

 

 1. Табиғаттану түсініктері мен ұғымдарының жүйесін, өз ойымен тұжырымдап айту

в) Табиғат түсініктерін ауызша айту

с) Өз ойын жазбаша айту

д) Ұғымдар жүйесін тұжырымдап айту

е) Өз ойын тәжірибе арқылы айту

 

 • Табиғаттану сабағындағы әңгімелеу ерекшелігі?

 

 1. Нақтылы материалды жүйелі баяндау

в) Тақырыпты баяндау

с) Лекция тақырыптарын баяндау

д) Экскурсия мен жайды баяндау

е) Семинар сабақтарын баяндау

 

 • Кіріспе әңгімелесудің мақсаты қандай?

 

 1. Игерген білімін еске түсіру негізінде жаңа материалды белсенді қабылдауға әзірлеу

в) Өткен материалды еске түсіру

с) Жаңа материалды еске түсіру

д) Лабораториялық сабақтарды еске түсіру

е) Қосымша материалды еске түсіру

 

 • Сипаттау әңгіме қалай жүзеге асады?

 

 1. Құбылыстарды бейнелеген картиналар бойынша өткізу

в) Құбылыстарды тәжірибе түрінде өткізу

с) Құбылыстарды сұрақ түрінде өткізу

д) Жазбаша түрінде өткізу

е)Үлестірме материалдар бойынша өткізу

 

 • Дарвиннің ілімін жаратылыстануға енгізген ғалым?

 

 1. А. Бекетов в) А. Любен с) А. Герд д) В. Зуев е) А. Теряев

 

 • Жердің тәуліктік айналымы?

 

 1. 24 сағ. в) 22 сағ. с) 20 сағ. д 28 сағ. е) 30 сағ.

 

 • ІІ сыныпта қорыту сабақтары қалай құрылады?

 

 1. Әдетте жекелеген тақырыптар материалына немесе оқу пәніне құрылады

в) Жекелеген тақырыптарға құрылады

с) Лекция сабақтарына құрылады

д) Семинар сабақтарына құрылады

е) Заттық сабақтарға құрылады

 

 • ІІ сыныпта экскурсиялар қалай жүргізіледі?

 

 1. Жылдың әр мезгілі бойынша, тұрақты бір жерде

в) Жылдың күз айында, тұрақты бір жерде

с) Қыс айында, тұрақты бір жерде

д) Жаз айында, тұрақты бір жерде

е) Күз айында, тұрақты бір жерде

 

 • ІІ сыныпта бақылаулар қалай жүргізіледі?

 

 1. Өзгерістерді бақылайды

в) Жануарлардың дамуын бақылайды

с) Өсімдіктің өсуін бақылайды

д) Адамның өсіп-өнуін бақылайды

е) Ауа-райын бақылайды

 

 • ІІ сыныпта дүниетанудан сабақ беру программасының идеясы қандай?

 

 1. Табағаттағы жекелеген элементтердің өзара байланыстарын анықтау, табиғатты сүюге, қорғауға ынталандыру

в) Табиғатты сүюге, қорғауға ынталандыру

с) Ата-ананы сүюге ынталандыру

д) Жануарды қорғауға ынталандыру

е) Өсімдікті қорғауға ынталандыру

 

 • ІІ сыныпта дүниетану пәні бойынша бақылау жұымысының І сыныпта жүргізілетін жұмыстан басты айырмашылығы қандай?

 

 1. Балалар бақылағандарын қорытындылайды және құбылыстардың себептерін таба біледі

в) Балалар табиғатты бақылайды және себептерін таба біледі

с) Балалар бақылағанын қорытындылайды

д) Бақылау жұмыстарын жазбаша түрінде қорытындылайды

е) Экскурсиядағы ойын қорытындылайды

 

 • Қазақстан қай материкте орналасқан?

 

 1. Евразия в) Африка с) Европа д) Австралия е) Оңтүстік Америка

 

 • Өсімдіктерді қай ғылым саласы зерттейді?

 

 1. Ботаника в) Биология с) Фенология д) География е) Экология

 

 • Үйірме құрамынада қанша адамнан аспау керек?

 

 1. 15-20 адам в) 30-35 адам с) 1-5 адам д) 25-30 адам е) 1-50 адам

 

 • Фенологиялық бақылау:

 

 1. Маусымдық бақылау

в) Жылдық бақылау

с) Айлық бақылау

д) Күндік бақылау

е) Апталық бақылау

 

 • Ұшу қабілетінен айырылған құс:

 

 1. Құмай в) Түйеқұс с) Бөдене д) Дегелек е) Тырна

 

 • Аптасына “Дүниетанудың” сағаты қанша?

 

 1. 2 сағ в) 4 сағ с) 6 сағ д) 7 сағ е) 5 сағ.

 

 • Жарықтың, жылудың көзі?

 

 1. Күн в) Ай с) Планета д) Жұлдыз е) Метиор

 

 • Материалдық базаға не жатады?

 

 1. Табиғаттану кабинеті, бөлме өсімдіктері, географиялық алаң

в) Тірі табиғат бұрышы

с) Биология кабинеті

д) Географиялық алаң

е) Бөлме өсімдіктері

 

 • Табиғи көрнекі құралдарға нелер жатады?

 

 1. Топырақ үлгілері, үлестірме материалдар, өсімдіктер гербарий, насекомдар коллекциясы, жануарлар тұлыбы

в) Кітап, плакаттар

с) Картиналар, таблицалар, табиғи объектілер

д) Кеспе қағаз, плакаттар

е) Плакаттар, гербарийлер

 

 • Жердің ішкі сулары?

 

 1. Өзендер, көлдер, батпақтарв) Өзендерс) Бұлақтард) Көлдере) Су қоймалары

 

 • Нешінші сыныпта табиғатқа экскурсия жасаудың үлкен маңызы бар?

 

 1. 5 сыныпта в) 7 сыныпта с) 10 сыныпта д) 3 сыныпта е) 11 сыныпта

 

 • Желдің бағытын анықтау үшін нені пайдаланады?

 

 1. Флюгер в) Барометр с) Термометр д) Гигрометр е) Психрометр

 

 • Көң қандай тыңайтқыш деп аталады?

 

 1. Биологиялық тыңайтқыш

в) Физикалық тыңайтқыш

с) Органикалық тыңайтқыш

д) Химиялық тыңайтқыш

е) Жасанды тыңайтқыш

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here