«Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі»

0

 

 

 

Жеңіл сұрақтар

<question1> Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің негізгі міндеті:

<variant> білім берудің Мемлекеттік станларты талаптарына сай болашақ студенттерді оқу-тәрбие міндеттерін шешуге қажетті білім және біліктермен қаруландыру

<variant> оқушының ақыл-ойының математикалық стилін дамыта түсу

<variant>  мұғалімді бастауыш мектепте математиканы оқыту технологиясымен қаруландыру

<variant> бастауыш мектепке арналған математикадан Мемлекеттік стандарт талаптарын          жүзеге асыру

<variant> болашақ мұғалімдерді математикалық білім, білік және дағдылар жүйесімен қаруландыру

<question1> Математиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің компоненттері:

<variant> оқыту мақсаты, оқыту мазмұны, оқыту әдістері, оқыту құралдары, оқыту формалары

<variant> оқыту нәтижелері, оқыту түрлері, оқыту мақсаттары

<variant>  оқыту принциптері, оқыту функциялары, оқыту әдістері

<variant> оқыту құралдары, жүйелілік принципі, көрнекілік принципі

<variant> көрнекілік принципі, оқыту құралдары, қолжетерлік принципі, оқыту формалары

<question1> Бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы мен технологиясы төмендегідей зерттеу әдістерін қолданады

<variant> әдебиеттерге теориялық талдау жасау, бақылау, әңгіме, тест, педагогикалық эксперимент, анкета жүргізу

<variant> талдау, жинақтау, жалпылау, абстрактілеу, салыстыру

<variant>  лабораториялық эксперимент және алынған нәтижелерді талдау

<variant> бақылау, салыстыру, интервью

<variant> әдебиеттерге теориялық талдау және педагогикалық эксперимент

<question1> Бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы мен технологиясының пәні:

<variant> кіші мектеп жасындағы оқушылардың математикалық білім, білік және дағдыларын қалыптастыру процесі

<variant> мектепке дейінгі мекемелерден басталып жоғары мектеппен аяқталатын математиканы оқыту барысы

<variant>  оқушыларды оқыту барысы

<variant> балаларда математикалық ұғым қалыптастыру процесі

<variant> оқушыларға математиканы оқыту процесі

<question1> Бастауыш мектепте математика оқыту  курсы алдына мынадай міндеттер қойылады:

<variant> білімділік, тәрбиелік, дамытушылық және практикалық

<variant> танымдық қабілет дамыту

<variant>  математикалық ойлау стилін қалыптастыру

<variant> жан-жақты дамыған жеке тұлға тәрбиелеу

<variant> тәрбиелік және білімділік.

<question1> ҚР математикасының бастауыш курсын құрастыруда:

<variant> дамыта

<variant> бағдарламалап

<variant>  проблемалық

<variant> түсіндірмелік-иллюстрациялық

<variant> теориялық оқыту алынған

<question1>  2-сыныпқа арналған оқу-әдістемелік топтама:

<variant> оқулық, дидактикалық материалдар, дидактикалық ойындар мен қызықты тапсырмалар, әдістемелік нұсқаулардан

<variant> оқулық, әдістемелік құралдар, №1 және №2 баспа негіздегі дәптерлер, дидактикалық материалдар, дидактикалық ойындар және қызықты тапсырмалардан

<variant>  оқулық, №1 және №2 баспа негіздегі дәптерлер, дидактикалық материалдар, дидактикалық ойындар және қызықты тапсырмалардан

<variant> оқулық, дидактикалық материалдар, дидактикалық ойындар және қызықты тапсырмалар, кестелер мен модельдерден

<variant> оқулық, баспа негіздегі дәптерлер, дидактикалық материалдар, таратылатын дидактикалық карточкалардан тұрады

<question1>  Т.Қ.Оспановтың «Математика» оқулығындағы жаттығулар былай сараланады:

<variant>жаңа ұғымды оқыту, қайталау, оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту, шығармашылық сипаттағы

<variant> жаңа материалды оқыту, жаңаны енгізу, бекіту

<variant>  продуктивтік,  репродуктивтік, шығармашылық

<variant> жаңа ұғымды оқыту, қайталау, жалпылау

<variant> жаңа ұғымды оқыту, жаттықтыру, дайындау

<question1>  Т.Қ.Оспановтың «Математика» оқулығындағы қайталауға арналған материалдар:

<variant> қара

<variant> көк

<variant>  жасыл

<variant> қызыл

<variant> сары түспен ерекшеленген

<question1> Т.Қ.Оспановтың «Математика» оқулығындағы оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуға бағытталған жаттығулар:

<variant> көк

<variant> қызыл

<variant>  жасыл

<variant> қара

<variant> сары түспен ерекшеленген

<question1> 1-сыныпта математиканы оқытуға аптасына:

<variant> 4

<variant> 2

<variant>  3

<variant> 6

<variant> 5 сағат бөлінген

<question1> 2-сыныпта математиканы оқытуға аптасына:

<variant> 4

<variant> 2

<variant>  3

<variant> 6

<variant> 5 сағат бөлінген.

<question1> 3-сыныпта математиканы оқытуға аптасына:

<variant> 5

<variant> 2

<variant>  6

<variant> 4

<variant> 3 сағат бөлінген

<question1> 4-сыныпта математиканы оқытуға аптасына:

<variant> 5

<variant> 2

<variant>  6

<variant> 4

<variant> 3 сағат бөлінген

<question1> Бірінші сыныптағы дайындық кезеңінің ұзақтығы:

<variant> сағат16

<variant> бірінші тоқсан бойы

<variant>  20 сағат

<variant> екі апта

<variant> алғашқы бес күн

<question1> Бағдарламада бастауыш сынып математикасының:

<variant> қазақ тілі, әдебиеттік оқу, еңбекке баулу, ән, бейнелеу өнері, дүниетану, дене шынықтыру пәндерімен пәнаралық байланысы қарастылыпған

<variant> математика, ана тілі, дүниетану, ән, бейнелеу өнері, педагогика

<variant>  физиология, анатомия, психология, философия

<variant> педагогика, психология, философия, логика, математика

<variant> алгебра, геометрия, логика, арифметика

<question1> Оқушылардың баспа негіздегі дәптерде орындаған жазба жұмыстарын:

<variant> күнделікті сабақ соңында тексеру қажет

<variant> апта соңында

<variant>  орындалу барысында

<variant> тоқсан соңында

<variant> сабақтың соңында

<question1> 2-сыныптың бірінші жарты жылында оқушылардың жазбаша бақылау жұмыстарын орындауға:

<variant> 35 минут

<variant> 20 минут

<variant>  40 минут

<variant> 45 минут

<variant> 45 минуттан артық бөлінген

<question1> 3-4 сыныптарда оқушылардың жазбаша бақылау жұмыстарын орындауға:

<variant> 40 минут

<variant> 35минут

<variant>  20 минут

<variant> 45 минут

<variant> 45 минуттан артық уақыт бөлінеді

<question1> Есептеу дағдыларын (12 есептеу тәсілдері) тексеру мақсатындағы жазба жұмыстарына қандай жағдайда «3» бағасы қойылады?

<variant> 3-4 қате жіберілсе

<variant> 1-2 қате жіберілсе

<variant>  5 және одан артық қате жіберілсе

<variant> барлығы қате болса

<variant> қатесіз шығарылса

<question1> Егер жазбаша орындалған жұмыста 2-3 өрескел, 1-2 өрескел емес қате жіберілсе, онда:

<variant> «3»

<variant> «4»

<variant>  «1»

<variant> «2»

<variant>  «5» бағасы қойылады

<question1> Жазба жұмыстарын орындауда 1 өрескел, 1-2 өрескел емес қате жіберілген болса, онда:

<variant> «4»

<variant> «3»

<variant>  «5»

<variant> «2»

<variant> «1» бағасы қойылады

<question1> Тек есептен тұратын жазба жұмыстағы есепті шешу барысында есеп дұрыс орындалса, онда:

<variant> «5»

<variant> «4»

<variant>  «3»

<variant> «2»

<variant> «1» бағасы қойылады

<question1> Математикадан қорытынды (жылдық) баға оқушыға:

<variant> мұғалімнің жүйелі бақылауының, ауызша сұраудың, ауызша және жазбаша күнделікті бақылаудың негізінде қойылады

<variant> тақырыптық бақылау жұмысы нәтижелерінің

<variant>  тестік жұмыстар нәтижесінің

<variant> ауызша және жазбаша күнделікті бақылаудың

<variant> жылдық бақылау жұмысының және күнделікті бағалаудың

<question1> Бастауыш мектептегі математика курсының негізгі мазмұндық-әдістемелік жүйесін:

<variant> теріс емес бүтін сандардың нумерациясы, арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері, есептеу тәсілдері, шамалар және оларды өлшеу, алгебра элементтері, геометрия элементтері, есептерді шешуге үйрету

<variant> арифметика, алгебра, геометрия, логика элементтері, информатика элементтері

<variant>  есептерді шешуге үйрету, арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері, алгебра және геометрия элементтері

<variant> миллион көлеміндегі сандар нумерациясы, арифметикалық амалдар және есептеу тәсілдері, есептерді шешуге үйрету

<variant> алгебра элементтері, арифметика элементтері, логика элементтері, информатика элементтері құрайды

<question1> Бастауыш математика курсында:

<variant> теріс емес бүтін сандар

<variant> натурал сандар және нөл саны

<variant>  натурал сандар

<variant> рационал сандар

<variant> иррационал сандар және натурал сандар қарастырылады

<question1> Математиканың бастауыш курсында нумерация төмендегідей ретте оқытылады:

<variant> «Ондық», «Жүздік», «Мыңдық», «Натурал сандар және нөл саны»

<variant> «0-ден 10-ға дейінгі сандар», «Толық ондықтар», «0-ден 100-ге дейінгі сандар», «0-ден 1000-ға дейінгі сандар», «Натурал сандар және нөл саны»

<variant>  «Ондық», «Жүздік», «Екінші ондық», «Мыңдық», «Натурал сандар және нөл саны»

<variant> «0-ден 10-ға дейінгі сандар», «11-ден 20-ға дейінгі сандар», «0-ден 100-ге дейінгі сандар», «Көп таңбалы сандар»

<variant> «Ондық», «Мыңдық», «Көп таңбалы сандар»

<question1> Математиканың бастауыш курсының материалдары қандай жүйе бойынша оқытылады?

<variant> концентрлік

<variant> сызықтық

<variant>  циклдік

<variant> модульдік

<variant> сызықтық – концентрлік

<question1> Сандарды салыстыру:

<variant> өзара бір мәнді сәйкестік тағайындау арқылы орындалатын жиындарды салыстыру

<variant> цифрлардың орны жайлы білімге сүйену

<variant>  азайту амалын орындау

<variant> қосу амалын орындау

<variant> жиындарды біріктіру операциясын орындау негізінде жүзеге асырылады

<question1> Екі үш таңбалы санды салыстыру:

<variant> жүздіктерден

<variant> ондықтардан

<variant>  бірліктерден

<variant> разрядтар мен кластар кестесінен

<variant> көрнекі құралдарды қолданудан басталады

<question1> Бірінші сыныпта:

<variant> «Ондық», «Толық ондықтар»;

<variant> «Ондық», «20 көлеміндегі сандар»

<variant>  «20 көлеміндегі сандар»

<variant> «Ондық», «Жүздік»

<variant> «Жүздік», «Мыңдық» сандар концентрі оқытылады

<question1> Екінші сыныпта:

<variant> «Жүз көлеміндегі сандар», «Мың көлеміндегі сандар»

B)«20 көлеміндегі сандар»

<variant>  «Мың көлеміндегі сандар»

<variant> «10 көлеміндегі сандар», «Толық ондықтар»

<variant> «Көп таңбалы сандар» концентрі оқытылады

<question1> 4-сыныпта:

<variant> «Натурал сандар және нөл саны»

<variant> «1000000000 көлеміндегі сандар»

<variant>  «1000 көлеміндегі сандар»

<variant> «1000000 көлеміндегі сандар»

<variant> «Теріс және оң сандар» концентрі оқытылады.

<question1> «0 саны және цифры» тақырыбы:

<variant> «2 саны және цифры»

<variant> «1 саны және цифры»

<variant>  «3 саны және цифры»

<variant> «9 саны және цифры»

<variant> «10 саны» тақырыбынан кейін оқытылады

<question1> Бастауыш сыныптарда теріс емес бүтін сандар нумерациясы деп:

<variant> сандарды оқу, жазу, салыстыру және разрядтарға жіктеуді

<variant> сандарға амалдар қолдануды

<variant>  сандарды тану, салыстыру және жазуды

<variant> санды өрнектерді құру және жазуды

<variant> есеп және оны шешуді айтамыз

<question1> Екі таңбалы сандардың ауызша нумерациясын оқыту:

<variant> ондықтар мен бірліктер

<variant> санның разряды жайлы

<variant>  класс және разряд

<variant> балаларда сан

<variant> сандарды қосу және азайту ұғымдарын қалыптастырудан басталады

<question1> Қай санда 7 цифры жүздік миллионды көрсетіп тұр?

<variant>66765000556

<variant> 76556666

<variant>  676565666

<variant> 6775666

<variant> 7665556

<question1> Класс ұғымы:

<variant> 4

<variant> 2

<variant>  3

<variant> 1

<variant> 5 сыныпта енгізіледі.

<question1> Мың көлеміндегі натурал сандар алғаш рет:

<variant> 2

<variant> 1

<variant>  3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> 346 = 300+40+6 түріндегі жазу:

<variant> разрядтық қосылғыштарға

<variant> разрядтық бірліктерге

<variant>  разрядтық көбейткіштерге

<variant> қосылғыштарға

<variant> бөлгіштерге жіктеуді білдіреді

<question1> Көп таңбалы санды оқу үшін:

<variant> үлкен разрядтан бастап, әр класс бірліктерінің санын атау

<variant> барлық цифрларды қатарынан жазылу ретіне қарай оқу

<variant>  кіші разрядтан бастап, әр класс бірліктерінің санын атау

<variant> цифрларды оңнан солға қарай оқу

<variant> цифрлардың санын санау керек

<question1> Бастауыш математика курсының негізгі өзегі:

<variant> арифметикалық материал

<variant> шамалар және оларды өлшеу

<variant>  геометриялық материал

<variant> алгебралық материал

<variant> есептер және оларды шешу тәсілдері болып табылады

<question1> Қосу және азайту амалдарының компоненттері мен нәтижелерінің атаулары-терминдер:

<variant> 1

<variant> 2

<variant>  3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Көбейту мен бөлу амалдарының компоненттері мен нәтижелерінің атаулары-терминдер:

<variant> 3

<variant> 2

<variant>  1

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті:

<variant> 3

<variant> 2

<variant>  1

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта оқытылады

<question1> Көбейтудің терімділік қасиеті:

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта оқытылады

<question1> Бөлудің мән-мағынасы:

<variant> тиесінше және теңдей бөлуге арналған есептерді шешу барысында

<variant> бөлуде қалдықты табуға арналған есептерді шешу кезінде

<variant>  көбейту мен бөлудің кестесін құру кезінде

<variant> көбейтудің кестелік жағдайларын қарастыру барысында

<variant> бөлудің кестелік жағдайларын қарастыру барысында ашылады

<question1> Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті:

<variant> кестені құру кезінде көбейткіштердің орнын ауыстыру тәсіліне

<variant> қосудың кестесін құруға

<variant>  бөлудің кестесін құруға

<variant> өрнектерді салыстыруға

<variant> сандарды салыстыруға негіз болады

<question1> Көбейтудің үлестірімділік қасиеті:

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта оқытылады

<question1> Қосудың терімділік қасиетін білдіретін жазуды табыңыз:

<variant> (a + b )+ c = a + (b + с)

<variant> a + b = b + a

<variant>  a + x = b

<variant> (a + b )· c = a c + b c

<variant> (a – b )· c = a c – b c

<question1> Көбейтудің терімділік қасиетін білдіретін жазуды табыңыз:

<variant> (a · b) c = a · (b · с)

<variant> a + b = b + a

<variant>  a + x = b

<variant> (a + b ) c = a c + b c

<variant> (a – b ) · c = a c – b c

<question1> Көбейтудің үлестірімділік қасиетін білдіретін жазуды табыңыз:

<variant> (a + b )· c = a c + b c

<variant> (a + b )+ c = a + (b + с)

<variant>  a + x = b

<variant> a + b = b + a

<variant> (a – b )· c = a c – b c

<question1> Көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиеті:

<variant> кестеден тыс көбейту тәсілдерін

<variant> кестелік қосу мен азайтуды

<variant>  кестелік көбейту мен бөлуді

<variant> сандар нумерациясын

<variant> алгебралық материалдарды меңгеруге негіз болады

<question1> Бастауыш мектепте сандарға қосу және азайту амалдарын қолдану:

<variant> жиындарды біріктіру және жиынның ішкі жиынын бөліп алу

<variant> жиындарды қиылыстыру

<variant>  жиындарды біріктіру

<variant> жиындардың декарттық көбейтіндісі

<variant> кортеждер құрастыру арқылы негізіледі

<question1> Қосудың ауыстырымдылық қасиетінің мән-мағынасы алғаш:

<variant> көрнекі құралдардың

<variant> кесіндінің ұзындығын өлшеудің

<variant>  қосудың кестесін құрудың

<variant> кесінділер ұзындықтарын салыстырудың

<variant> кесіндіні қақ бөлудің көмегімен ашылады

<question1> Көбейту амалының компоненттері мен нәтижелерінің арасындағы байланыс былай тұжырымдалады:

<variant> екі санның көбейтіндісін көбейткіштердің біріне бөлсе, екінші көбейткіш шығады

<variant> егер көбейтіндінің мәнін бір көбейткішке бөлсе, онда екінші көбейткіш шығады

<variant>  егер бөлгішті бірнеше есе кемітсе, бөліндінің мәні де сонша есе кемиді

<variant> егер бөлгішті бірнеше есе арттырса, бөліндінің мәні де сонша есе кемиді

<variant> белгісіз бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне көбейту керек

<question1> Бөлудің компоненттері мен нәтижелері арасындағы байланыс былай тұжырымдалады:

<variant> егер бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтсе, онда бөлінгіш шығады, ал егер бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе, онда бөлгіш шығады

<variant> егер көбейтіндінің мәнін бір көбейткішке бөлсе, онда екінші көбейткіш шығады

<variant>  егер бөлгішті бірнеше есе арттырса, бөліндінің мәні де сонша есе  артады

<variant> егер бөлгішті бірнеше есе кемітсе, бөліндінің мәні де сонша есе кемиді

<variant> егер бөлгішті бірнеше есе арттырса, бөліндінің мәні де сонша есе кемиді

<question1> 230:5+6 2 өрнегі қалай аталады?

<variant> қосынды

<variant> айырма

<variant>  көбейтінді

<variant> бөлінді

<variant> азайту

<question1> (48+6):(4+5) өрнегі қалай аталады?

<variant> бөлінді

<variant> айырма

<variant>  қосынды

<variant> көбейтінді

<variant> азайту

<question1> Кестелік көбейту және бөлудің сәйкес жағдайлары:

<variant> 3

<variant> 2

<variant>  1

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта оқытылып үйретіледі

<question1> Қалдықпен бөлу және оны тексеру алғаш:

<variant> 3

<variant> 2

<variant>  1

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта оқытылып үйретіледі

<question1> Екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша (баған түрінде) көбейту:

<variant> 1

<variant> 2

<variant>  3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> 3-сыныпта кестеден тыс көбейту мен бөлуді оқыту қандай жағдайлардан басталатынын анықта:

<variant> 34 2, 68:2

<variant> 16 5, 80:5

<variant>  32 5, 160:5

<variant> 26 3, 78:3

<variant> 78:26, 88:44

<question1> Сандарды жазбаша (баған түрінде) бөлу тәсілдері:

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Сандарды жазбаша (баған түрінде) қосу және азайту тәсілдері:

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі.

<question1> 100 көлеміндегі қосу мен азайтудың ауызша тәсілдерін оқыту:

<variant> 32+2; 32+20

<variant> 40+50; 50-30

<variant>  48-3; 48-30

<variant>  63+20; 63-20

<variant> 94-20; 63-7 жағдайларын қарастырудан басталады

<question1> Микрокалькулятормен таныстыру:

<variant> 4

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 1

<variant> 5 және 6 сыныпта жүргізіледі

<question1> 4-сыныпта калькулятормен жұмыс барысында:

<variant> үлкен сандармен амал орындалады

<variant> бір таңбалы

<variant>  екі таңбалы

<variant> үш таңбалы

<variant> көп таңбалы

<question1> Ауызша көбейту тәсілдерінің теориялық негізі:

<variant> қосындыны санға көбейту

<variant> кестелік көбейту

<variant>  бірдей қосылғыштарды қосу

<variant> әріпті өрнек құрастыру

<variant> теңдеулерді шешу болып табылады

<question1> Қосындыны санға көбейтуді:

<variant> екі тәсіл

<variant> үш тәсіл

<variant>  бір тәсіл

<variant> қосындының мәнін табу

<variant> санды разрядтық қосылғыштарға жіктеу арқылы табуға болады

<question1> 18 2 түріндегі екі таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша көбейту:

<variant>  санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түріне келтіру, оларды санға көбейту, нәтижелерін қосу

<variant> санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түріне келтіріп, оларды біртіндеп санға көбейту

<variant>  разрядтық қосылғыштардың қосындысын табу

<variant> көбейтудің мәнін табу

<variant> бөліндінің мәнін таңдау арқылы жүргізіледі

<question1> 123·2 түріндегі үш таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша көбейту:

<variant> санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түріне келтіру, оларды санға көбейту, нәтижелерін қосу

<variant> бөліндінің мәнін таңдау

<variant>  әріпті өрнек құру

<variant> санды жүздіктер, ондықтар және бірліктердің қосындысына келтіріп, оларды бір таңбалы санға көбейту

<variant> әріпті өрнектің мәнін табу арқылы жүргізіледі

<question1> Ауызша бөлудің (кестеден тыс) жалпы тәсілі:

<variant> қосындыны санға бөлу ережесіне

<variant> бөлудің кестелік жағдайларына

<variant>  бөлу операциясының анықтамасын қолдануға

<variant> сандар қатарын құруға

<variant> қалдықпен бөлу тәсіліне негізделген

<question1> Қосындыны санға бөлу

<variant> екі тәсілмен

<variant> бір тәсілмен

<variant>  бірнеше тәсілмен

<variant> бөліндінің санын таңдау арқылы

<variant> жиындарды бөлу арқылы жүзеге асырылады

<question1> 693:3 түріндегі үш таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша бөлу

<variant> жүздіктер, ондықтар және бірліктерді біртіндеп санға бөлу, бөлінділердің мәнін қосу

<variant> бөліндінің цифрларын анықтау

<variant>  жүздіктер, ондықтар және бірліктерді біртіндеп санға бөлу

<variant> көбейтудің кестелік жағдайларын іріктеу

<variant> көбейтіндінің мәнін анықтау арқылы жүзеге жүргізіледі

<question1> Кестелік көбейтудің оқушы неше теңдігін жатқа білуі тисі?

<variant> 36

<variant> 16

<variant>  26

<variant> 20

<variant> 48

<question1> Қалдықпен бөлудің мән-мағынасы:

<variant> заттармен практикалық іс-әрекет орындау арқылы тиісінше және теңдей бөлуге

<variant> еселік салыстыруға

<variant>  айырмалық салыстыруға

<variant> қалдықпен бөлуге

<variant> қосындыны табуға арналған жай есептерді шығару барысында ашылады

<question1> Кестелік көбейтуге:

<variant> бір таңбалы натурал сандарды бір таңбалы сандарға көбейту

<variant> екі таңбалы сандарды бір таңбалы натурал сандарға көбейту

<variant>  екі таңбалы сандарды екі таңбалы сандарға көбейту

<variant> 100 көлеміндегі көбейту

<variant> 100 көлеміндегі көбейту және бөлу жағдайларын жатқызады

<question1> Бастауыш мектепте 1· 3=3 және 0 · 3 =3 түріндегі есептеу жағдайлары былай түсіндіріледі:

<variant>  1+1+1=3, 0+0+0=0, яғни 1 және 0-ді қосылғыш ретінде үш рет

<variant> ал өзара кері амалдар негізінде

<variant>  санды теңдіктердің қасиеттері негізінде

<variant> 1 · 3=3, өйткені, 3:3=1, ал 0 ·3=3, өйткені 0:3=3

<variant> 1 ·3=3, өйткені,  3 ·1=3, ал 0 ·3=0, өйткені, 3 ·0=0

<question1> Кестеден тыс бөлудің мысалын табыңыз:

<variant> 36:2

<variant> 72:9

<variant>  56:8

<variant> 48:6

<variant> 36:6

<question1> Көбейту мен бөлудің ерекше жағдайлары

<variant> 0 және 1-ге байланысты көбейту және бөлу

<variant> 10-ға көбейту

<variant>  100-ге көбейту

<variant> 1000-ға көбейту

<variant> 1000000-ға көбейту

<question1> «123+218+17+22 өрнегінің мәнін тиімді тәсілмен тап» тапсырмасын орындау үшін оқушыға қандай білім қажет?

<variant> қосудың терімділік қасиеті

<variant> қосудың ауыстырымдылық қасиеті

<variant>  көбейтудің үлестірімділік қасиеті

<variant> кестелік қосу

<variant> көбейтудің кестеден тыс тәсілдері

<question1> 51:3 түріндегі екі таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша бөлу:

<variant> қолайлы қосылғыштарға жіктеп, оларды біртіндеп санға бөліп және мәндерін қосу

<variant> бөлінді мәнін таңдау

<variant>  ондықтары мен бірліктерін біртіндеп бөлу және нәтижелерін қосу

<variant> разрядтық қосылғыштарға жіктеп, оларды біртіндеп санға бөлу және нәтижелерін қосу

<variant> ондықтар мен бірліктерді біртіндеп бөліп, бөлінділердің мәнін қосу арқылы жүзеге асырылады

<question1> Екінші сыныпта қандай кестелік есептеу тәсілдері оқытылады?

<variant>ондықтан аттайтын жағдайлардағы кестелік қосу мен азайтудың сәйкес жағдайлары

<variant> кестелер қарастырылмайды

<variant>  көбейту кестесі  және бөлудің сәйкес жағдайлары

<variant> ондықтан аттамайтын жағдайлардағы кестелік қосу және азайтудың сәйкес жағдайлары

<variant> Пифагор кестесі

<question1> 9000045 : 80 жағдайында бөліндінің мәнінде неше цифр болады?

<variant> алты

<variant> үш

<variant>  екі

<variant> төрт

<variant> бес

<question1> 23456·356 түріндегі көбейтуді орындауда неше толымсыз көбейтінді қосу қажет?

<variant> үш

<variant> екі

<variant>  алты

<variant> төрт

<variant> бес

<question1> Санды бірліктерге, ондықтарға, жүздіктерге т.б. жіктей алу білігі:

<variant> 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайтуды оқытуға дайындық барысында

<variant> көп таңбалы сандарды ауызша қосу және азайтуды оқытуға дайындық барысында

<variant>  бөлудің жазбаша жағдайларында және бөлінді мәнінде неше цифр болатынын анықтауда

<variant> көп таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайтуды оқыту барысында

<variant> көп таңбалы сандарды көбейту мен толымсыз көбейтінділерді қосу барысында қолданылады

<question1> Кез келген класс сандарын қосу мен азайту алгоритмінің негізі:

<variant> разряд бойынша қосу және азайту

<variant> 20-ға дейінгі қосу мен азайтудың кестесін білу

<variant>  кестеден тыс қосу және азайту

<variant> разряд пен класс атауын білу

<variant> санның ондық құрамын білік болып табылады

<question1> Кестелік қосу және азайту – бұл

<variant> 10 және 20 көлеміндегі бір таңбалы  сандарды қосу және азайтудың сәйкес жағдайлары

<variant> 10 және 20 көлеміндегі кез келген сандарды қосу және азайту

<variant>  10 көлеміндегі бір таңбалы сандарды қосу және азайту

<variant> 100 көлеміндегі қосу және азайту

<variant> 1000 көлеміндегі қосу және азайту

<question1> Екінші сыныптағы «100 көлеміндегі қосу және азайту (ауызша) тақырыбы:

<variant> 23+2, 25-2

<variant> 3+56, 30+24

<variant>  26+7, 33-7

<variant> 26+30, 56-30

<variant> 26+4, 50-24 мысалдарын қарастырудан басталады

<question1> 96:32 түріндегі екі таңбалы санды екі таңбалы санға бөлу:

<variant> бөліндінің мәнін таңдау

<variant> разрядтық қосылғыштарға жіктеу

<variant>  тексеру әдісі

<variant> санды қолайлы қосылғыштарға жіктеу

<variant> көбейтудің ассоциативтік заңы арқылы жүзеге асырылады

<question1> Үш таңбалы санды екі таңбалы санға бөлу:

<variant> бөліндінің мәнін таңдау

<variant> көбейту кестесін қолданып

<variant>  қосу кестесін қолданып

<variant> көбейтіндінің цифрларын таңдау арқылы

<variant> толымсыз көбейтінділердің көмегімен орындалады

<question1> Жазбаша бөлуді енгізуге оқушыларды дайындау үшін:

<variant> кестелік көбейту мен бөлуді

<variant> құрама есептерді шығаруды

<variant>  санның құрамын

<variant> қалдықпен бөлудің мән-мағынасын

<variant> баған түрінде көбейтуді оқыту қажет

<question1> Жазбаша қосу тәсілі алғаш:

<variant> екі таңбалы сандарды

<variant> бір таңбалы сандарды

<variant>  үш таңбалы сандарды

<variant> көп таңбалы сандарды

<variant> толық ондықтарды қосу мен азайтуда енгізіледі

<question1> Екі таңбалы санға бөлу алғаш:

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Қарама-қарсы қозғалысқа байланысты есептер:

<variant> 4

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 1

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Есепті шешу процесінің негізгі кезеңдері:

<variant> есеп мәтінін оқу, шешу жоспарын құру, есептің шешуін жазу және тексеру

<variant> иллюстрациялау, қысқаша жазу; есепті шешу

<variant>  жауабын жорамалдау, өрнек құру және жауабын жазу

<variant> мәтінді оқу, графиктік жазу, шешуі, жауабы

<variant> жауап, сурет, тексеру

<question1> Айырмалық салыстыруға арналған есеп алғаш рет:

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта оқытылады

<question1> Санның үлесін және үлесі бойынша санды табуға берілген есептер:

<variant> 3

<variant> 2

<variant>

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта оқытылады

<question1> Үш амалмен шығарылатын есеп алғаш рет:

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Бастауыш мектеп бағдарламасында оқушылардың есеп құрастыруы қарастырылған ба?

<variant> иә, қарастырылған

<variant> қарастырылмаған

<variant>  тек кері есеп құрастыру

<variant> тек бір амалмен шығарылатын есептер құрастыру

<variant> оқытудың мүмкін деңгейі бойынша

<question1> Өзара байланысты шамалар – баға, сан, құн алғаш рет:

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта оқытылады

<question1> Есепті:

<variant> жай және құрама

<variant> жай және күрделі

<variant>  қарапайым және күрделі

<variant> құрама және қарапайым

<variant> кері және құрама екі топқа бөлінеді

<question1> Белгісіз азайғышты табуға арналған есеп алғаш рет:

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Екі амалмен шығарылатын есептер алғаш рет:

<variant> 2

<variant>  1

<variant>  3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> «Сыныпта 15 қыз бала және 16 ұл бала бар еді. 5-еуі шығып кетті. Сыныпта неше бала қалды?» есебі неше арифметикалық тәсілмен шешіледі?

<variant> үш

<variant> екі

<variant>  бір

<variant> төрт

<variant> бес

<question1> «Сыныпта 15 қыз бала және 16 ұл бала бар еді. 25-уі шығып кетті. Сыныпта неше бала қалды?» есебі неше арифметикалық тәсілмен шешіледі?

<variant> бір

<variant> екі

<variant>  үш

<variant> төрт

<variant> бес

<question1> (х+40) өрнегі нені білдіретінін сурет бойынша анықтаңыз: сурет бар

<variant> жақындау жылдамдығы

<variant> алыстау жылдамдығы

<variant>  жүрілген уақыт

<variant> жүріп бастағандағы машиналардаң ара қашықтығы

<variant> 6 сағаттан кейінгі машиналардың ара қашықтығы

<question1> 780:(х+40) өрнегі нені білдіретінін есептің сызбасы бойынша анықтаңыз: сурет бар

<variant> жүрілген уақыт

<variant> алыстау жылдамдығы

<variant>  жақындау жылдамдығы

<variant> жүріп бастағандағы машиналардаң ара қашықтығы

<variant> 6 сағаттан кейінгі машиналардың ара қашықтығы

<question1> Құрама есептің жай есептен айырмашылығы:

<variant> оны бірден бір амалмен шығаруға болмайды

<variant> шартында деректер көп

<variant>  мұндай есептің шарты мен сұрағы болады

<variant> шешу үшін иллюстрация қажет

<variant> оны шешу үшін геометриялық материал қажет

<question1> Жай есептің түрін анықтаңыз: «Мұз айдынында 9 бала бар. Олар қыз балалардан 3 есе артық. Айдында неше қыз бала бар?»

<variant> санды бірнеше бірлікке арттырудың жанама түрі

<variant> қалдықты табу

<variant>  санды бірнеше бірлікке есе арттырудың тура түрі

<variant> қосындыны табу

<variant> айырмалық салыстыру

<question1> Есепті алгебралық тәсілмен шешу дегеніміз-

<variant> теңдеулер

<variant> әріпті өрнектер

<variant>  санды өрнектер

<variant> теңсіздіктер

<variant> жақшалар құру арқылы шешу

<question1> «Нешеуі артық?» және «нешеуі кем?» сұрақтарына жауап беретін есеп қай амалмен шығарылады?

<variant> азайту

<variant> қосу

<variant>  көбейту

<variant> бөлу

<variant> біріктіру

<question1> «Неше есе артық?» және «неше есе кем?» сұрақтарына жауап беретін есеп қай амалмен шығарылады?

<variant> бөлу

<variant> азайту

<variant>  көбейту

<variant> қосу

<variant> біріктіру

<question1> Жай есептің түрін анықтаңыз: «Мұз айдынында 12 қыз бала және олардан 4 есе кем ұл бала бар. Айдында неше ұл  бала бар?»

<variant> санды бірнеше есе кеміту

<variant> қалдықты табу

<variant>   қосындыны табу

<variant> сандарды еселік салыстыру

<variant> санды айырмалық салыстыру

<question1> Жай есептің түрін анықтаңыз: «Мұз айдынында 12 қыз бала және 4 ұл бала бар. Қыз балалар ұл балалардан неше есе артық?»

<variant> сандарды еселік салыстыру

<variant> қалдықты табу

<variant>  санды бірнеше есе кеміту

<variant> қосындыны табу

<variant> санды айырмалық салыстыру

<question1> Жай есептің түрін анықтаңыз: «Мұз айдынында 12 қыз бала және 4 ұл бала бар. Қыз балалардың ұл балалардан нешеуі артық?»

<variant> санды айырмалық салыстыру

<variant> қалдықты табу

<variant>  санды бірнеше есе кеміту

<variant> сандарды еселік салыстыру

<variant> қосындыны табу

<question1> Жай есептің түрін анықтаңыз: «Әр табақта 4 шиеден болатындай етіп, 12 шие табақтарға тең бөлініп салынды. Неше табақ қажет болды?»

<variant> белгісіз көбейткішті табу

<variant> белгісіз қосылғышты табу

<variant>  белгісіз азайғышты табу

<variant> белгісіз бөлгішті табу

<variant> белгісіз бөлінгішті табу

<question1> Есептің түрін анықтаңыз: «Автобустан 5 адам шыққанда, онда тағы 15 адам қалды. Автобуста неше адам болған еді?»

<variant> белгісіз азайғышты табу

<variant> белгісіз көбейткішті табу

<variant>  белгісіз қосылғышты табу

<variant> белгісіз бөлгішті табу

<variant> белгісіз бөлінгішті табу

<question1> «Гүлзарда 10 раушан және 5 қызғалдақ өсіп тұр. Раушан гүліне қарағанда қызғалдақтардың нешеуі кем?» Есепке неше кері есеп құрастыруға болады?

<variant> екі

<variant> бір

<variant>  үш

<variant> төрт

<variant> құрастыруға болмайды

<question1> Есеп неше амалмен шығарылады? «Бір дүкенге 24 қап, ал екіншісіне 28 қап картоп әкелінді. Біріншісіне қарағанда екінші дүкенге 160 кг артық әкелінді. Әр дүкенге неше кг картоп әкелінді?»

<variant> төрт

<variant> үш

<variant>  бес

<variant> бір

<variant> екі

<question1> Есептің түрін анықтаңыз: « Бестен бір бөлігі 3 метр болатын қарағайдың ұзындығы неше метр?»

<variant> үлесі бойынша санды табу

<variant> санның үлесін табу

<variant>  қосындыны табу

<variant> санды еселік салыстыру

<variant> қалдықты табу

<question1> Есептің түрін анықтаңыз: «Екі ауылдан бір мезгілде бір-біріне қарама-қарсы екі жолаушы шықты. Біріншісі 5 км/сағ, ал екіншісі 4 км/сағ жылдамдықпен жүріп, 3 сағаттан кейін кездесті. Екі ауылдың ара қашықтығын тап.»

<variant> қарама-қарсы қозғалыс

<variant> кері қозғалыс

<variant>  бірінің соңынан бірі жүрген бір бағыттағы қозғалыс

<variant> бір бағыттағы бірінен бірі алыстау қозғалысы

<variant> жылдамдық, уақыт, қашықтық арасындағы тәуелділікке берілген жай есеп

<question1> Бірінші сыныпта есептің қай түрі қарастырылады?

<variant> қалдықты, қосындыны, бірнеше бірлік артық және кем санды табу, айырмалық салыстыру

<variant> белгісіз қосылғышты, белгісіз көбейткішті, қалдықты табу

<variant>  баға, сан, құн арасындағы тәуелділікке арналған

<variant> қосындыны табу, үлесі бойынша санды табу, саны бойынша үлесін табу, еселік салыстыру

<variant> қосындыны табу, белгісіз қосылғыштарды, көбейткіштерді табу, қозғалысқа берілген

<question1> Сандарды еселік салыстыруға берілген есептер алғаш рет:

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта оқытылады

<question1> Ұзындықтың өлшем бірліктері мынадай ретпен оқытылады:

<variant> сантиметр, дециметр, метр, километр, миллиметр

<variant> метр, дециметр, сантиметр, километр, миллиметр

<variant>  метр, километр, сантиметр, дециметр, миллиметр

<variant> миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр

<variant> километр, миллиметр, дециметр, сантиметр, метр

<question1> Шамаларды салыстыру:

<variant> бірдей өлшем бірлігімен берілген шамалардың сандық мәндерін салыстыру

<variant> өлшеу құралдарының көмегімен

<variant>  нақты заттарды беттестіру

<variant> құралдар көмегімен

<variant> өлшем бірліктерінің кестесін құру

<question1> Массаның өлшем бірліктері мынадай ретпен оқытылады:

<variant> килограмм, грамм, центнер, тонна

<variant> грамм, килограмм, центнер, тонна

<variant>  тонна, центнер, килограмм, грамм

<variant> центнер, тонна, килограмм, грамм

<variant> килограмм, центнер, тонна, грамм

<question1> Ар қай сыныпта енгізіледі?

<variant> 4

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 1

<variant>  5 сыныпта енгізіледі

<question1> Текшенің көлемін табу үшін:

<variant> ұзындығын, енін және биіктігін

<variant> ұзындығы мен биіктігін

<variant>  ені мен биіктігін

<variant> ұзындығы мен енін

<variant> енінің  кубын және  ұзындығын өзара көбейту керек

<question1> Ұзындықтың өлшем бірліктерін қарастыру неге тәуелді?

<variant> теріс емес бүтін сандар нумерациясына

<variant> сандар арифметикасына

<variant>  есептеу тіәсілдеріне

<variant> геометриялық материалдарға

<variant> алгебралық материалдарға

<question1> Бағдарламада мүшелмен таныстыру қай сыныпта жүзеге асырылады?

<variant> екінші

<variant> бірініші

<variant>  үшінші

<variant> төртінші

<variant> бесінші

<question1> Бастауыш мектепте массаның қай бірлігімен таныстырылмайды?

<variant> миллиграмм

<variant> центнер

<variant>  грамм

<variant> килограмм

<variant> тонна

<question1> Ар:

<variant> ауданның

<variant> ұзындықтың

<variant>  көлемнің

<variant> массаның

<variant> уақыттың өлшем бірлігі

<question1> Уақыттың өлшем бірлігі – секунд:

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Сыйымдылық туралы ұғым:

<variant> 2 сынып математика

<variant> 3 сынып математика

<variant>  4 сынып дүниетану

<variant> 6 сынып физика

<variant> 4 сынып математика курсында енгізіледі

<question1> Фигураның ауданы және  ауданды өлшеу бірлігі туралы ұғым:

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Текшенің көлемі және көлемнің өлшем бірлігі туралы ұғым:

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта оқытылады

<question1> Сан мен шаманың үлесі ұғымымен оқушылар:

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 4

<variant> 1

<variant> 5 сыныпта танысады.

<question1> Әр түрлі өлшеммен берілген шамаларға арифметикалық амалдар қолдану:

<variant> ұсақ өлшем бірліктеріне айналдырып, амалды орындау қажет

<variant> ірі өлшем бірліктеріне айналдырып, амалды орындау қажет

<variant>  ондықтарды ондықтарға, ал бірліктерді бірліктерге қосу қажет

<variant> төменгі разрядтан бастау керек

<variant> жоғарғы разрядтан бастау керек

<question1> «Жылдамдық», «уақыт», «қашықтық» арасындағы тәуелділікті қарастыру алғаш рет:

<variant> 4 сыныпта

<variant> 2 сыныпта

<variant>  3 сыныпта

<variant> 1 сыныпта

<variant> мектепке дейінгі мекемеде жүзеге асырылады

<question1> Екі өлшем бірлігімен берілген шамаларды қосу мен азайту:

<variant> «Жүздік» концентрінде

<variant> «Ондық» концентрінде

<variant>  «Көп таңбалы сандар» тақырыбында

<variant> «Мыңдық» концентрінде

<variant> теңдеулерді шешу барысында қарастырылады

<question1> Аудан өлшем бірліктерінің кестесіндегі қате жазуды табыңыз:

<variant> 100 кв.см = 100 кв.дм

<variant> 1 кв.см = 100 кв.см

<variant>  1 ар = 10 кв.м

<variant> 1 га = 100 ар

<variant> 1 кв.м = 100 кв.дм.

<question1> Массаның өлшем бірліктеріндегі қате жазуды табыңыз:

<variant> 100 т = 1000 кг

<variant> 1 ц = 100 кг

<variant>  1 кг = 1000 г

<variant> 1 ц = 10000 г

<variant> 100 кг= 1 ц

<question1> Ұзындықтың өлшем бірліктерінің кестесіндегі қате жазуды табыңыз:

<variant> 1 м = 1000 мм

<variant> 1 км = 1000 м

<variant>  1 см = 10 мм

<variant> 1 км = 10000 мм

<variant> 1 м = 10дм

<question1> Килограмның 1/100 бөлігі – бұл:

<variant> 10 г

<variant> 1000 г

<variant>  100 г

<variant> 1 г

<variant> 10000 г

<question1> Үлестермен таныстыруда әлдеқайда тиімді құрал:

<variant> қағаздан қиылған геометриялық фигуралар

<variant> кестелер

<variant>  графиктер

<variant> сызбалар

<variant> суреттер болып табылады

<question1> Уақыттың өлшем бірліктерін айналдырудағы қате жазуды табыңыз:

<variant> 360 сағат = 12 тәулік

<variant> 360 сек = 6 минут

<variant>  36 сағат = 1 тәулік 12 сағат

<variant> 7 тәулік = 168 сағат

<variant> 72 сағат = 3 тәулік

<question1> Теңдік және теңсіздік туралы ұғым, сәйкес терминдер алғаш рет:

<variant> 1

<variant> 2

<variant>  3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Әріпті өрнек алғаш рет:

<variant> 1

<variant> 2

<variant>  3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Есепті теңдеу құру арқылы шешу үшін:

<variant> есептің шарты бойынша өрнек құра алу

<variant> арифметикалық амалдардың қасиеттерін білу

<variant> иллюстрациялай алу

<variant> есепті шешудің әр түрлі тәсілдерін білу

<variant> есепті қысқаша жаза алу қажет

<question1> Теңдеу ұғымы алғаш рет:

<variant> 1

<variant> 2

<variant>  3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Есепті алгебралық тәсілмен шешу ұғымы алғаш рет:

<variant> 4

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 1

<variant> 5 сыныпта беріледі

<question1> Бастауыш мектепте теңдеудің қандай түрлері қарастырылады?

<variant> қарапайым және күрделі

<variant> жай және күрделі

<variant>  құрама және жай

<variant> квадрат

<variant> сызықтық

<question1> х+5=13 теңдеуі:

<variant> «сынап көру» тәсілімен

<variant> тура теңдіктің қасиетіне сүйеніп

<variant>  х-тің орнына мән қойып

<variant> қосу мен азайтудың өзара кері екендігіне сүйеніп

<variant> амалдардың қасиеттеріне негізделіп шешіледі

<question1> Өрнектерді жазуда жақшаны қолдану алғаш рет:

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> «Теңдік», «теңсіздік», санды өрнек», «әріпті өрнек» ұғымдары алғаш рет:

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта қарастырылады

<question1> 1-сынып бағдарламасында теңдеуді шешу:

<variant> «сынап көру»

<variant> графиктік

<variant>  тура теңдіктің қасиетін қолдану

<variant> амалдың белгісіз компонентін табу

<variant> алгебралық қосу  тәсілімен шешіледі

<question1> 1473000:100=х·3 түріндегі 4-сыныптағы теңдеулерді шешуде оқушы алдымен:

<variant> оны шешу үшін қай амал орындалатынын анықтауы

<variant> өрнектердегі амалдарды орындау тәртібін анықтауы

<variant>  өрнекті ықшамдауы

<variant> белгісіз сан оң жақта болатындай етіп, теңдеуді көшіріп жазуы

<variant> айнымалы қай амал компоненті екенін анықтауы тиіс

<question1> 4-сыныптағы белгісіз көбейткішті, бөлінгіш пен бөлгішті табумен байланысты есептерді шешу:

<variant> теңдеу құру

<variant> шешуін іздестіру

<variant>  график

<variant> иллюстрациялау

<variant> жауабын жорамалдау арқылы жүзеге асырылады

<question1> Өрнек жөніндегі ұғым қалыптастыру:

<variant> сандардың нумерациясын оқытумен

<variant> геометриялық материалдарды оқытумен

<variant>  арифметикалық амалдар ұғымымен

<variant> шамаларды оқытумен

<variant> бөлшектерді оқытумен байланысты жүзеге асырылады

<question1> Күрделі теңдеулерді шешу:

<variant> 2

<variant> 1

<variant>  3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> 45+х =170 теңдеулерін тура теңдіктің қасиетіне сүйеніп шешу үшін оқушы мына жазулардың қайсысын жазады:

<variant> х=170-45

<variant> 45+х-45=170-45

<variant>  45+х+45=170+45

<variant> х=170+45

<variant> 45+х-170=170-170?

<question1> Тік төртбұрышқа анықтама айқын түрде:

<variant> 2

<variant>  1

<variant>  3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта беріледі

<question1> Тік бұрышты параллелепипед туралы түсінік алғаш рет:

<variant> 4

<variant> 2

<variant>  3

<variant> 1

<variant> 5 сыныпта беріледі

<question1>  Бұрыштың (тік, доғал, сүйір) градустік өлшемі:

<variant> 4

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 1

<variant> 5 сыныпта оқытылып үйретіледі.

<question1> Шеңбер және оның элементтері (радиус, шеңбердің центрі) алғаш рет:

<variant> 4

<variant> 2

<variant>  1

<variant> 3

<variant> 5 сыныпта енгізіледі

<question1> Көпбұрыштың төбесі, қабырғалары, бұрыштары жөніндегі түсінік:

<variant> 2

<variant> 1

<variant>  3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта беріледі

<question1> Фигураның периметрі жөніндегі ұғым:

<variant> 2

<variant> 1

<variant>  3

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта қалыптастырылады

<question1> Бастауыш мектепте тік төртбұрыштың мынадай қасиеттері оқытылады:

<variant> барлық бұрыштары тік, қарама-қарсы қабырғалары тең

<variant> барлық бұрыштары тік, тік төртбұрыштың ұзындығы мен ені болады

<variant>  қарама-қарсы қабырғалары тік,   диагональдары өзара  перпендикуляр

<variant> барлық бұрыштары тік, қарама-қарсы қабырғалары тең және перпендикуляр

<variant> барлық бұрыштары тік

<question1> Транспортирдің көмегімен бұрыш салумен байланысты есептер алғаш рет:

<variant> 4

<variant> 2

<variant>  3

<variant> 1

<variant> 5 сыныпта кездеседі

<question1> Санның квадраты мен кубы алғаш рет:

<variant> 3

<variant> 2

<variant>  1

<variant> 4

<variant> 5 сыныпта оқытылып үйретіледі

<question1> Фигураның периметрі және ауданы жөніндегі ұғымдарды шатастырып алмауды болдырмас үшін мұғалім:

<variant> тік төртбұрыштың периметрі мен ауданын бір мезгілде табуға

<variant>  аудан мен ұзындықтың өлшеу бірліктерін түрлендіруге

<variant> кесінділердің қосындысы мен айырмасын табуға

<variant> тік төртбұрыш пен шаршының ауданын табуға

<variant> фигураның барлық қабырғалары ұзындықтарының қосындысын табуға тапсырмалар беруі тиіс

<question1> Бастауыш мектепте математиканы оқыту процесін ұйымдастырудың негізгі формасы:

<variant> сабақ

<variant> үйірме

<variant>  ойын

<variant> үй тапсырмасы

<variant> жаппай жұмыс болып табылады

<question1> Құрама есепке оқушыларды үйрету үшін:

<variant> есеп мәтініне жалпы талдау жасай алуға және шешу жоспарын құра алуға

<variant> есепті зейін қоя оқуға

<variant>  тексере алуға

<variant> есепті бірнеше жай есепке бөле алуға

<variant> есептерді салыстыра алуға үйрету керек

<question1> Ұқсастық (аналогия) тәсілін мұғалім қай тақырыптарды оқытуда қолдануы мүмкін?

<variant> үш таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту

<variant> көбейту және бөлу

<variant>  қосу және азайту

<variant> санның үлесін табу

<variant> фигураның периметрі

<question1> Дамыта оқытуда іс-әрекеттің қай түрі басым болады?

<variant> продуктивтік

<variant> есте сақтау

<variant> зейін мен есті дамыту

<variant> репродуктивтік

<variant> дайын мағлұмат алу

<question1> 384512-ні 8-ге бөлгенде, бөлінді мәнінде неше цифр болатыны анықтау үшін оқушы:

<variant> бірінші толымсыз бөлінгішті ажыратып, оның қай разряд бірлігі екенін анықтауы

<variant> санда неше жүздік бар екенін анықтауы

<variant>  бірінші толымсыз көбейтіндіні анықтауы

<variant> толымсыз көбейтінділерді есептеп, нәтижелерін қосуды

<variant> бөлінгіште барлығы неше жүздік, ондық, бірлік бар екенін анықтауы тиіс

<question1> Шешуін жеке амалдар бойынша жазған болса, оқушы қай өрнекті орындаған?

<variant> (3+5) · (6+7)

<variant> (3+5)+(6+7;

<variant> (6+7):(13+7)

<variant>  (6+13) ·(6+7)

<variant> 3+5=8; 2) 6+7=13; 3) 8  ·13=104

<variant> (104:13-5) · 6

<question1> Бастауыш мектептегі негізгі сабақтың түрі:

<variant> аралас

<variant> интеграцияланған

<variant>  сюжеттік

<variant> топсеруен

<variant> жүйелеу болып табылады

<question1> Жаңа ұғым мен әрекет тәсілдерін оқытуға дайындық кезінде:

<variant> тірек білім, білік, дағдыларды белсенділендіруге тапсырмалар іріктеу, ол тапсырмаларды орындау үшін оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілдерін анықтау

<variant> тірек білім, білік, дағдыларды анықтап, тексеру жұмыстыран жүргізу

<variant>  математикалық диктант алуға, ауызша есептеуге арналған тапсырмалар іріктеу

<variant> үй тапсырмасын тексеру және дидактикалық ойын өткізу

<variant> жаңа материалмен таныстыру және оны бекітуге арналған тапсырмалар іріктеу қажет

<question1> Математика сабағында дидактикалық ойындар:

<variant> танымдық әрекетті белсендіру

<variant> қатар бойынша жарыс ұйымдастыру

<variant>  материалдың игерілу деңгейін анықтау

<variant> балаларды ойнату

<variant> тақырыпты жалпылау мақсатында қолданылады

<question1> Егер оқушы көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға бөлуде қиналатын болса, мұғалімнің:

<variant> қателіктерді талдау, осы түрдегі есептеулерге қажетті тірек білімдерді қайталатуы

<variant> осы түрдегі көбейту мен бөлудің әлдеқайда жеңіл түрлерінен тапсырмалар іріктеуі

<variant>  үй тапсырмасының көлемін ұлғайтуы

<variant> мысалдардың санын көбейтуі

<variant> тест тапсырмаларын ұсынуы қажет

<question1>  Жаңа материалды оқытып-үйрету сабағының кезеңдері:

<variant> жаңа материалды оқытуға дайындық, оны оқытып үйрету, алғашқы бекіту, білімді алғашқы тексеру

<variant> үй тапсырмасын тексеру, жаңа материалмен таныстыру, сабақта меңгерілген білімге бақылау жасау, үйге тапсырма беру

<variant>  үй тапсырмасын тексеру; жаңа материалды түсіндіру, тексеру жұмыстары, білімді жүйелеу

<variant> жаңа материалды оқытуға дайындық, жаңа материалмен таныстыру, білімді бақылау

<variant> үй тапсырмасын тексеру, сабақтың мақсатын анықтау, жаңа материалды енгізу, өтілген материалды қайталау

<question1> Қорытынды бақылау жұмысына арналған тапсырмаларды мұғалім:

<variant> Мемлекеттік стандартта анықталған міндетті деңгейге сәйкес

<variant> оқулықтағы тапсырмаға ұқсас

<variant>  білім, білік, дағдылардың мүмкін деңгейлеріне сәйкес

<variant> алдыңғы сабақта орындалған тапсырмаға ұқсас

<variant> оқушылардың танымдық қабілеттерінің деңгейіне сай дифференциялы түрде іріктейді

<question1> Үш және төрт амалмен шығарылатын есептерді шешу барысын ұйымдастыруда оның шешуі:

<variant> түсіндірме жасала отырып, жекелеген амалдар бойынша немесе өрнек

<variant> әр амалға сұрақ қойылуы және сол амал

<variant>  бір өрнек

<variant> схема немесе кесте

<variant> амалдар, өрнек, түсіндірмелі амал, сұрақ және амал түрінде жазылуы мүмкін

<question1> Оқушының өзіндік жұмысы:

<variant> білім, білік, дағдыларды қалыптастырудың барлық кезеңінде қолданылуы мүмкін

<variant> білімді жүйелеу және жалпылау

<variant>  жаңа материалды енгізуге дайындық

<variant> тірек білім, білік, дағдыларды белсендіру

<variant> білім, білік, дағдыларды бекіту және тексеру

<question1> Ондықтан аттап бір таңбалы сандарды қосу тәсілдерімен таныстыру үшін мұғалім қандай көрнекілік қолданылады?

<variant> жеке шаршылар мен жолақшалар

<variant> он көлеміндегі қосу кестесі, он дөңгелекке бөлінген жолақша (ондықтар) және жеке дөңгелектер

<variant>  әр түрлі геометриялық фигуралар, қалталы полотно

<variant> бір түсті санау таяқшалары

<variant> разрядтар мен кластар кестесі

<question1>  Бастауыш мектептегі күнделікті сабақ жоспарында мыналар анықталуы тиіс:

<variant> мақсат, біілімділік, дамытушылық және тәрбиелік міндеттері, кезеңдердің реті және олардың мазмұны, сабақтың әр бөлігіндегі жұмыстың әдістері мен тәсілдері, жабдығы, үй тапсырмасы

<variant> мақсат, оқыту мен тәрбиелеудің міндеттері, кезеңдердің реті, сабақта қолданылатын барлық тапсырмалардың шешулері, оқушының шамамен берген жауабы, үй тапсырмасы

<variant>  мақсат, оқыту міндеті, мазмұны, жұмыс әдістері, жабдығы, үй тапсырмасы

<variant> мақсат, оқыту міндеті, мазмұны, сабақтың әр бөлігіндегі жұмыстың әдістері мен тәсілдері, жабдығы

<variant> дамыту міндеттері, кезеңдердің реті мен мазмұны, әдістер мер тәсілдер, үй тапсырмасы

<question1> Ауызша есептеу негізінде:

<variant> сабақтың басында

<variant> сабақтың соңында

<variant>  үй тапсырмасы ретінде

<variant> сабақтан тыс уақытта

<variant> сабақтың ортасында жүзеге асырылуы тиіс

<question1> Бастауыш мектепте математика сабағындағы іс-әрекетті ұйымдастыру формасы:

<variant> жаппай, жеке, топтық жұмыс болуы мүмкін

<variant> жаппай және жеке

<variant>  жеке және топпен

<variant> пармен және жеке

<variant> тек жаппай

<question1> Жазбаша есептеулер орындауда оқушылардың қателерінің сипатын анықтауда тиімді бақылау түрі:

<variant> ағымдағы

<variant> қорытынды

<variant>  операциялық

<variant> тақырыптық

<variant> өзін – өзі болуы тиіс

<question1> Бастауыш мектептегі математикадан үй тапсырмасын мұғалім:

<variant> күнделікті

<variant> аптасына бір рет

<variant>  тек үлгермейтін оқушылардан

<variant> таңдау арқылы

<variant> ішінара тексереді

<question1> Бастауыш мектепте үй тапсырмасы:

<variant> міндетті түрде тексеріледі

<variant> кейде тексеріледі

<variant>  мүлдем тексерілмейді

<variant> кейбір оқушылардың жұмыстары ғана тексеріледі

<variant> тексерілмей қалуы мүмкін

<question1> Жасыл қоршаудағы тапсырманы орындауда:

<variant> оқушыларға баға қойылмайды

<variant> баға міндетті түрде қойылуы тиіс

<variant>  орындай алмағаны үшін оқушыға ескерту айтылады

<variant> «бестік» бағасы қойылады

<variant> ұсыныс айтылады

<question1> Сергіту сәті сабақтың қай кезеңінде жүзеге асырылады?

<variant> сабақтың кез келген кезеңінде

<variant> сабақтың  соңында

<variant>  үй тапсырмасын тексергеннен кейін

<variant> сабақтың басында

<variant> үйге тапсырма берілгеннен кейін

<question1> Бірінші сыныптың оқушысы қосу кестесінің неше теңдігін жатқа білуі тиіс?

<variant> 16

<variant> 20

<variant> 36

<variant> 15

<variant> 32

<question1> Көбейту кестесімен таныстыру барысында мұғалім қандай көрнекілік қолдануы мүмкін?

<variant> палетка мен оның бөлігін

<variant> жолақшалар

<variant>  жолақшалар мен жеке шаршылар

<variant> таяқшалар

<variant> санау материалдарын

<question1> Күнделікті сабақ жоспарын жазу барысында мұғалім:

<variant> жоғарыда келтірілгеннің бәріне сүйенеді.

<variant> тек типтік бағдарламаға

<variant>  тек күнтізбелік жоспарға

<variant> тек оқулыққа

<variant> тек Мемлекеттік стандартқа

<question1> Бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы мен технологиясы қандай ғылым салаларымен байланысты?

<variant> педагогика, психология, философия, логика, математика

<variant> ана тілі, дүниетану, ән, бейнелеу өнері, педагогика

<variant>  физиология, анатомия, психология, философия

<variant> алгебра, геометрия, логика, арифметика

<variant> математика, орыс тілі, еңбекке баулу, ән

<question1> Ұзындық бірліктері қандай тәртіппен таныстырылады?

<variant> см,дм,м,мм,км

<variant> см,дм,км,м

<variant> см,кг,м,т,мм

<variant> см,ц,м,км

<variant> см,дм,т,ц

<question1> ”Уақыт өлшемдері” тақырыбы бастауыш мектептің қай сыныбында оқып үйреніледі?

<variant> барлық сыныпта

<variant> тек 3 сыныпта

<variant> тек 1 сыныпта

<variant> ешбір сыныпта

<variant> тек 4 сыныпта

<question1> Уақыт бірліктерінің өзара қатынастары қандай есептеу жүйелерінде қарастырылады?

<variant> 60,12,24,100

<variant> 10,12,8,2

<variant> 5,12,100,24

<variant> 12,60,120,35

<variant> 60,80,100,120

<question1> Төрт ондық сегіз бірлік қандай сан құрайды?

<variant> 48

<variant> 40

<variant> 8

<variant> 84

<variant> 80

<question1> 485 санын разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде көрсет:

<variant> 485=400+80+5

<variant> 485=40+8+5

<variant> 485-80+5

<variant> 485-5+500

<variant> 485-400+50

<question1> “100 көлеміндегі сандар. Кестелік көбейту жөне бөлу”- қай сыныптан бастап өтіледі?

<variant> 3-ші

<variant> 1-ші

<variant> 4-ші

<variant> 2-ші

<variant> Мектепке дейін

<question1> “1000 көлеміндегі сандар. Оларға төрт амалды қолдану, кестелік көбейту және бөлу”қай сыныптан бастап оқытылады?

<variant> 3-ші

<variant> 2-ші

<variant> 1-ші

<variant> 4-ші

<variant> мектепке дейін

<question1> Мына 201-102;302-203;403-304 айырмаларының құрастырылу ерекшелігін ескеріп,осыған ұқсас келесі айырманы жаз.

<variant> 504-405

<variant> 405-504

<variant> 504-500

<variant> 405-400

<variant> 504-500

<question1> “Екі жүздік пен 8 ондықтың қосындысы 6 ондық пен 7 ондықтың қосындысынан артық”-теңсіздігін жаз:

<variant> 200+80>60+70

<variant> 200+60<70+800

<variant> 20+800>700+60

<variant> 20+800>60+70

<variant> 200+70>60+70

<question1> Салыстырып, дұрысын көрсет.

<variant> 329 см>3м2дм8см

<variant> 329см<3м2дм8см

<variant> 329=3м2дм8см

<variant> 329<3м2дм8см

<variant> 329см-300см

<question1> Белгісіз санды тендеу құр және тап:”Бір санды 400-ге арттырғанда 900 шықты”.

<variant> х+400-900, х=500

<variant> х-400-900, х-2,5

<variant> х:400=900, х-36000

<variant> х-400=900, х-1300

<variant> 2х+400=900, х=250

<question1> “Бір санды 5 есе арттырғанда 1000 шықты”. Тендеу құру арқылы сол санды тап.

<variant> х-5=1000,х=200

<variant> х+5=1000, х=995

<variant> х-5-1000, х-1005

<variant> х:5=1000, х=5000

<variant> х-5=20, х=4

<question1> Дұрыс теңдікті көрсет.

<variant> (200+30+с)-2=468

<variant> 25+5=35

<variant> 60-х=120

<variant> 2,5+3025=5,45

<variant> к+25=125

<question1> Көбейткіші 5 болған, көбейтіндісі 90 болған өрнекті көрсет.

<variant> 5-18=90

<variant> 18-4=90

<variant> 90:18=5

<variant> 90:5=18

<variant> 18-3=90

<question1> Қалдықпен бөлуді орында.

<variant> 18:5-3 (қалд.З)

<variant> 15:5=3(қалд.а)

<variant> 30:2=30 (қалд.б)

<variant> 15-2=30

<variant> 18-4-3=6

 

Орташа сұрақтар

<question2> “Мыңдық” концентрінде (тақырыптарының тобы) мынадай мәселелер оқып үйреніледі:

<variant> сандардың нумерациясы, қосу және азайту, көбейту және бөлу

<variant> тек қана фигураның ауданы

<variant> тек шамалар

<variant> биіктік

<variant> функция ұғымы, оның графиктері

<question2> 729 санын разряд ұғымы бойынша ата.

<variant> 7 жүз 2 онд 9 бірл

<variant> 9 жүз 2 онд 7 бірл

<variant> 2 жүз 7 онд 9 бірл

<variant> 7 жүз 29 бірл

<variant> 7 жүз 29 онд

<question2> Тендеудің мәнін тап. Х+3=9

<variant> х=6

<variant> х=9

<variant> х=4

<variant> х=3

<variant> х=7

<question2> Қосындыны көрсет

<variant> 30+7=37

<variant> 30-7=23

<variant> 30:6=5

<variant> 30*6=180

<variant> 30:(25+д) =1

<question2> Әуежайда 18 ұшақ және одан 6-уы кем тік ұшақ тұрған еді. Әуежайда қанша тік ұшақ болды?

<variant> 12

<variant> 24

<variant> 3

<variant> 5

<variant> 15

<question2> Бөлуді көрсет

<variant> 56:8

<variant> 5+6+8

<variant> 50+6+8

<variant> 56-8

<variant> 50-6

<question2> (200+30+с)-2…өрнегінің мәнін тап

<variant> 468

<variant> 256

<variant> 236

<variant> 452

<variant> 247

<question2> “2 мен 8-дің қосындысын 8-ге көбейт” сөйлемін өрнек түрінде жаз

<variant> (2+8)-8

<variant> 2+8+8

<variant> 2+(8+8)

<variant> 8+(2+8)

<variant> 2-(2+8)

<question2> Үш таңбалы сандардың жасалу, аталу және жазылу принциптерін ұғыну қай көлемдегі сандардыңнумерациясында қарастырылады?

<variant> Мыңдық

<variant> Жүздік

<variant> Ондық

<variant> Бірлік

<variant> Миллиондық

<question2> Сандардың жүздіктер, ондықтар мен бірліктерден қалай жасалатынын көрсет, 1000-ға дейін санауды үйрету, үштаңбалы сандарды оқу мен жазуды қай тақырыпта өтеді?

<variant> Мың көлеміндегі сандардың нумерациясы

<variant> Жүз көлеміндегі сандардың нумерациясы

<variant> он көлеміндегі сандардың нумереациясы

<variant> санау жүйесі

<variant> Миллион көлеміндегі сандардың нумерациясы

<question2> Өрнек түрінде жаз және оның мәнін тап: “621 мен 307 сандарының айырмасын 2 есе кеміт”.

<variant> (621-307):2=314:2=157

<variant> (621-307)-2=314-2=312

<variant> (621-307)-2=314-2=628

<variant> б21-(307-б) =621-305-616

<variant> 621-(ЗО7:б) -621-153,5-467,5

<question2> Бос тор көздерге қажетті сандарды қойып, шыққан дұрыс тендікті анықта

□3□

    5

6□5

 

<variant> Барлық жауап дұрыс

<variant> 133-5=665

<variant> 137-5=685

<variant> 139-5=695

<variant> 131-5-655

<question2> Дұрыс жауапты көрсет: 9 онд. – 4=

<variant> 36 ондық;

<variant> 3 онд. 6 бірлік;

<variant> 36 бірлік;

<variant> 360 ондық;

<variant> 3600 ондық;

<question2> Дұрыс жауапты көрсет: 3 жузд. 6 онд.:4=

<variant> 9 ондық

<variant> 9 бірлік

<variant> 90 ондық

<variant> 900 бірлік

<variant> 900ондық

<question2> Дұрыс жауапты көрсет: 2 онд 4 бірл.:4=

<variant> 6 бірлік

<variant> 6 ондық

<variant> 60 бірлік

<variant> 60 ондық

<variant> 8 бірлік

<question2> Дұрыс жауапты көрсет: 6 бірл  4=

<variant> 24бірлік

<variant> 24 ондық

<variant> 240 бірлік

<variant> 2 бірлік 4 ондық

<variant> 28 бірлік

<question2> Өрнек түрінде жаз: “101 мен 111 сандарының қосындысын 4 есе кеміт”.

<variant> (101+11а):4

<variant> (101+11а)-4

<variant> (101+11а)+4

<variant> 101+111:4

<variant> (101+11а) -4

<question2> Өрнек түрінде жаз: “101 мен 111 сандарының қосындысын 4 есе кеміт”.

<variant> (101+11а):4

<variant> (101+11а) -4

<variant> (101+11а) *4

<variant> (101+11а)+4

<variant> 101+111:4

<question2> 999+1. Нәтижеде неше таңбалы сан шығады?

<variant> 4

<variant> 3

<variant> 5

<variant> 6

<variant> 2

<question2> 600 бірлікте неше жүздік бар?

<variant> 6

<variant> 60

<variant> 600

<variant> 0,6

<variant> 0,06

<question2> 900 бірлікте неше ондық бар?

<variant> 90

<variant> 9

<variant> 900

<variant> 0,9

<variant> 0,09

<question2> 7 жүздік 8 ондық 9 бірлікті сан түрінде жаз:

<variant> 789

<variant> 7890

<variant> 78900

<variant> 79

<variant> 89

<question2> 7 жүздікте неше бірлік бар?

<variant> 700

<variant> 70

<variant> 7

<variant> 7000

<variant> 70000

<question2> Бірліктер, ондықтар және жүздіктер қай класты құрайды?

<variant> Бірінші класты

<variant> Екінші класты

<variant> Үшінші класты

<variant> Төртінші класты

<variant> Бесінші класты

<question2> Мың-қай кластың бірлігі?

<variant> Екінші кластың

<variant> Бірінші кластың

<variant> Үшінші кластың

<variant> Төртінші кластың

<variant> Бесінші кластың

<question2> Сантиметрмен өрнекте: 3м 7дм 8см=

<variant> 378см

<variant> 3780см

<variant> 37

<variant> 38

<variant> 37800см

<question2> Сантиметрмен өрнекте: 8м 0дм 4см=

<variant> 804см

<variant> 8040см

<variant> 84см

<variant> 80см

<variant> 840см

<question2> Центнермен өрнекте: 3т 100кг=

<variant> 31ц

<variant> 310ц

<variant> 3ц

<variant> 300ц

<variant> 13ц

<question2> Центнермен өрнекте: 1000кт=

<variant> 10ц

<variant> 1ц

<variant> 3 100ц

<variant> 4 100ц

<variant> 5 10000ц

<question2> Килограммен өрнекте: 2ц 50кг=

<variant> 250кг

<variant> 25кг

<variant> 2кг

<variant> 2500кг

<variant> 25000кг

<question2> Килограммен өрнекте: Зц 2кг=

<variant> 302кг

<variant> 32кг

<variant> 30кг

<variant> 3020кг

<variant> 30200кг

<question2> Тоннамен өрнекге: 10ц=

<variant> 1т

<variant> 10т

<variant> 3100т

<variant> 4 1000т

<variant> 5 10000т

<question2> Тоннамен өрнекте: 300ц=

<variant> 30т

<variant> 3т

<variant> 300т

<variant> 4 3000т

<variant> 5 30000т

<question2> 469-санын разрядтық қосылғыштарға жікте:

<variant> 400+60+9

<variant> 400+9

<variant> 40+60+9

<variant> 40+6+9

<variant> 400+600+9

<question2>  Граммен өрнекте: 2кг

<variant> 2150г

<variant> 215Г

<variant> 21500Г

<variant> 215000Г

<variant> 2000Г

<question2> “Әйнекшенің” орнына тендік тура болатындай етіп сандар қой:  □т+405кг=32405кг.

<variant> 32

<variant> 320

<variant> 3200

<variant> 32000

<variant> 320000

<question2> 10 жүз. мың=… көп нүкте орнына сай келетін разряд бірлігін ата.

<variant> 1 млн.

<variant> 10 млн.

<variant> 10 мың

<variant> 1 миллиард

<variant> 10 млрд

<question2> 84 айды жылмен өрнекте:

<variant> 7

<variant> 8

<variant> 9

<variant> 6

<variant> 5

<question2> 96 сағатты тәулікпен өрнекте:

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6

<variant> 8

<variant> 9

<question2> 300 минутты сағатпен өрнекте:

<variant> 5

<variant> 6

<variant> 7

<variant> 8

<variant> 9

<question2> 240 секунтты минутпен өрнекте:

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6

<variant> 7

<variant> 8

<question2> 7 минут 4 секундты секундпен өрнекте:

<variant> 424

<variant> 42

<variant> 44

<variant> 442

<variant> 404

<question2> 7 ғасыр 30 жылды жылмен өрнекге:

<variant> 730

<variant> 230

<variant> 1030

<variant> 300

<variant> 630

<question2> 4жыл 11 айды аймен өрнекте:

<variant> 59

<variant> 69

<variant> 41

<variant> 411

<variant> 52

<question2> Тік бүрышты параллелеішпед тәріздес жәшіктің өлшемдері 8 дм,4дм және 3дм. Осы жәшіктің көлемін тап.

<variant> 96дм3

<variant> 1дм3

<variant> 100дм3

<variant> 10000дм3

<variant> 1000дм3

<question2> Қосу мен азайту амалдарының қасиеттерін оқып үйренудің жоспоры:

<variant> Алдымен көрнекі кұралдарды пайдалану, содан кейін түрлі жаттығулар орындау

<variant> Алдымен, жаттығулар орындау, содан кейін көрнекі құралдарды пайдалану

<variant> Тек көрнекі құралдар пайдалану

<variant> Тек жаттығулар орындау

<variant> Алдымен жаттығулар орындау, содан кейін іс-тәжірибеде көру

<question2> Қосындыны есептеп, шыққан нәтижеге санды қосу немесе санды бірінші қосылғышқа қосып, шыққан нәтиж44еге екінші қосылғышты қосу және санды 2-ші қосылғышқа қосып, шыққан нәтижені 1-ші қосылғышпен қосу қай қасиетте орындалады?

<variant> санды қосындыға қосу

<variant> санды қосындыдан азайту

<variant> қосындыны саннан азайту

<variant> қосындыны қосындыға қосу

<variant> қосындыны қосындыдан азайту

<question2> Нәтижені ыңғайлы тәсілмен тап(30+7)+20=

<variant> (30+20)+7

<variant> (20+7)+30

<variant> (7+30)+20

<variant> (7+20)+30

<variant> 30+7+20

<question2> Әрбір есептеу әдісімен жүмыс істеу әдістемесін көрсет:

<variant> Әдіспен танысуға дайындық, әдісті енгізу, әдісті қолдануға жаттығулар

<variant> Әдісті қолдануға түрлі жаттығулар орындау

<variant> Түрлі нақты жағдайларға әдісті қолдану білуді және есептеу дағдысын қалыптастыруға жаттығулар

<variant> Көрнекіліктер пайдалану, жаттығуларда қолдану

<variant> Дұрыс жауап жоқ

<question2> 23+4 мысалын-санды қосындымен алмастырып, шыққан мысалды ыңғайлы тәсілмен шығар:

<variant> 23+4=(20+в)+4=20+(3+с) =27

<variant> 23+4=23+(2+б)+2=25+2=27

<variant> 23+4=(10+1в)+4=10+(13+с) =10+17-27

<variant> 23+4=23+(7-в) Ц23+7)-3=27

<variant> 23+4=(17+6)+4=17+(6+с) =27

<question2> 57-30 мысалын ыңғайлы тәсілмен шығар:

<variant> 57-30=(50+7)-30=(50-30)+7=27

<variant> 57-30=(37+20)-30=(37-30)+20=27

<variant> 57-30=(27+30)-30=27+(30-30) =27

<variant> 57-30=(40+17)-30=(40+30)+17=27

<variant> 57-30=(60-в)-30=(60-30)-3=27

<question2> 60-3 мысалын ыңғайлы тәсілмен шығар:

<variant> 60-3=(5+10)-3=50+(10-в) =57

<variant> 60-3=( 40+20)- 3=40+(10+10)-3=40+10+(10-в) =50+7=57

<variant> 60-3=(63-в)-3=63-(3+в) =57

<variant> 60-3=(70-10)-3=70-10-3=57

<variant> 60-3=60-(13-10) -60+10-13-57

<question2> 47+9 мысалын қолайлы тәсілмен шығар:

<variant> 47+9=47+(3+6) =(47+в)4-6=56

<variant> 47+9=47+(6+в) =(47+6)+3=56

<variant> 47+9=47+(10-а) =(47+10)-1=5б

<variant> 47+9=47+(19-10) =(47+19)-10=56

<variant> 47+9-47+(5+с) =(47+д)+4=5б

<question2> 47-9 мысалын қолайлы тәсілмен шьіғар:

<variant> 47-9=47-(7+б) =(47-7)-2=38

<variant> 47-9=47-(10-а) =(47-10)+638

<variant> 47-9=47-(4+д) =(47-с)-5=38

<variant> 47-9=47-{3+6)-(47-в)-6-38

<variant> 47-9=47-(19-10) =(47-19)+10=38

<question2> 65+14 мысалын қолайлы тәсілмен шығар:

<variant> 65+14=65+(10+с)=65+10)+4=79

<variant> 65+14=65+(20-6)=(65+20)-6=79

<variant> 65+14=(70-д)+14=(70+1с)-5-79

<variant> 65+14=65+(24-10) =65+24-10-79

<variant> 65+14=65+(26-8) =65+26-8=79

<question2> 65-14 мысалын ыңғайлы тәсілмен шығар:

<variant> 65-14-65-(10+с) =(65-10)-4=51

<variant> 65-14=65-(20-6)К65-20)+6=51

<variant> 65-14=65-10+4=59

<variant> 65-14-65-20-6-39

<variant> 65-14=70-5-14=70-14-5-51

<question2> 65+14 мысалын қосындыны қосындыға қосу қасиетін пайдаланып жаз:

<variant> б5+14К60+д)+(10+с) =(60+10)+(5+с) =79

<variant> 65+14=65+(10+с)=(65+10)+4=79

<variant> 65+14=(60+д)+14=60+(5+1с)=79

<variant> 65+14=(60+д)+(18-с) =65+14=79

<variant> 65+14=65+(20-6) =65+20-6-79

<question2> 65-14 мысалын қосындыны косындыдан азайту қасиетін пайдаланып есептеп тап:

<variant> 65-14=(60+д)-(10+с)=(60-10)+(5-с) =51

<variant> 65-14=(70-д)-(20-6) =(70-20)-(6-д) =51

<variant> 65-14=(70-д)-(10+с) =(70-10)-(5-с) =51

<variant> 65-14=65-(10+с) =65-10+4=51

<variant> 65-14=(60+д)-14=бО-14+5=51

<question2> 100 көлеміндегі көбейту және бөлу тақырыбында окытылатын теориялық мәселелер:

<variant> кестелік көбейту және бөлу, қалдықпен бөлу және азайту

<variant> кестелік қосу және азайту

<variant> қосу мен азайтудың ерекше жағдайлары

<variant> барлық жауап дұрыс

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question2> “Көбейту жэне бөлу амалдары жөніндегі ұғым, көбейту және бөлу амалдарының компоненттері мен нәтижелерінің арасындағы байланыс, амалдардың кейбір қасиеттері”- теориялық білімдерді қай тақырыптарды оқуда алады?

<variant> 100 көлемінде көбейту және бөлу

<variant> 100 көлемінде қосу және азайту

<variant> қосудың ерекше жағдайлары

<variant> көбейту мен бөлудің ерекше жағдайлары

<variant> Дұрыс жауабы жоқ

<question2> Кестелік көбейту мен бөлуді оқып үйренуде 2 кезең айрықша бөлінеді:

<variant> а) көбейту мен бөлу амалдары туралы білімдер, б) көбейту кестесі мен бөлудің сәйкес жағдайлары

<variant> а) 100 көлеміндегі көбейту б) 100 көлеміндегі бөлу

<variant> а) 100 көлемінде қосу б) 100 көлемінде азайту

<variant> а) кестелік көбейту мен бөлу туралы білімдер б) кестелік қосу мен азайту туралы жағдайлар

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<question2> Бірдей қосылғыштардың қосындысын табу.

<variant> көбейту

<variant> бөлу

<variant> азайту

<variant> дәрежелеу

<variant> бөлшек

<question2> Үш ондығы бар санды көрсет.

<variant> 30

<variant> 3

<variant> 300

<variant> 3000

<variant> 333

<question2> 7+3=10 теңдігіндегі 7 саны қалай аталады?

<variant> қосылғыш

<variant> қосынды

<variant> қосындының мәні

<variant> азайғыш

<variant> азайтқыш

<question2> х+20-70 тендеуінде х-тің мәні нешеге тең?

<variant> 50

<variant> 90

<variant> 60

<variant> 70

<variant> 10

<question2> Үшбұрыштың қабырғалары қандай фигуралардан тұрады?

<variant> кесінділер

<variant> сәулелер

<variant> түзулер

<variant> нүктелер

<variant> бұрыштар

<question2> Төмендегі жазулардың қайсысы теңдеу?

<variant> х+2-7

<variant> 40+50

<variant> а>5

<variant> 30+2-32

<variant> 7+3>5

<question2> Төмендегі шамаларды дециметр және сантиметрмен өрнекте. а) 70см=…дм

в) 2дм=…см.

<variant> 7дм, 20см

<variant> 70дм, 2см

<variant> 700дм, 200см

<variant> 7дм, 200см

<variant> 70дм, 2см

<question2> Ұзындықтың өлшем бірлігін көрсет.

<variant> см, дм, м, км

<variant> кг, ц, т

<variant> см, кг, т

<variant> дм, кг, т

<variant> м, км, кг ц

<question2> 57 санында қанша ондығы бар?

<variant> 5

<variant> 7

<variant> 57

<variant> 2

<variant> 9

<question2> Төртбұрыштың периметрі дегеніміз не?

<variant> барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы

<variant> екі қабырғасының ұзындығының қосындыы

<variant> үш қабырғасының ұзындығының қорытындысы

<variant> барлық бүрыштарының қосындысы

<variant> барлық төбелерінің қосындысы

<question2> Көп таңбалы сандарды бөлу кезеңдерін ата

<variant> бір таңбалы, разрядтық сандарға екі және үш таңбалы сандарға бөлу

<variant> 0-ге бөлу, көбейту

<variant> 1-ге бөлу, көбейту

<variant> үш таңбалы сан қасиетін пайдаланып бөлу

<variant> төрт таңбалы сан қасиетін пайдаланып бөлу

 

Күрделі сұрақтар

 

<question3> Көп таңбалы сандарды көбейту кезендерін ата.

<variant> бір таңбалы санға, разрядтық сандарға, екі және үш таңбалы санға көбейту

<variant> 0-і бар санға көбейту, екі таңбалы санға көбейту

<variant> 1-ге көбейту және 1-ге бөлу

<variant> 1-ге көбейту, үш таңбалы санға көбейту

<variant> 0-ге және төрт таңбалы санға көбейту

<question3> 87 және 64-ті көбейткендегі бірінші толымсыз көбейтіндіні ата.

<variant> 348

<variant> 220

<variant> 384

<variant> 438

<variant> 834

<question3> Ең үлкен төрт таңбалы санды ата?

<variant> 9999

<variant> 9909

<variant> 1000

<variant> 9099

<variant> 9009

<question3> Қабырғаларының ұзындықтары 5см және 7см болатын төртбұрыштың  аудан мен периметрін тап.

<variant> 35см2,24см

<variant> ЗЗсм2,23см

<variant> 25см2,14см

<variant> 40см2,38см

<variant> 35см210см

<question3> Ұзындық немен өлшенеді?

<variant> сантиметр

<variant> килограмм

<variant> тонна

<variant> центнер

<variant> сағатпен

<question3> Төрт таңбалы санды көрсет.

<variant> 5112

<variant> 0112

<variant> 0012

<variant> 10002

<variant> 51011

<question3> Өрнекте 3м 5см= □см

<variant> 305 см

<variant> 335 см

<variant> 35 см

<variant> 355 см

<variant> 350 см

<question3> периметрі  24 см болатын шаршының ауданын тап.

<variant> 36см кв

<variant> 30см кв

<variant> 24см кв

<variant> 40см кв

<variant> 38см кв

<question3> Тура теңдікті көрсет.

<variant> 50-40+10

<variant> 70=70+20

<variant> 18+3-19+4

<variant> 100-3=80+10

<variant> 100-90+3

<question3> Азайтқыш 6 болатын өрнегiн тап.

<variant> 10-6=4

<variant> 6-3=3

<variant> 6+1=7

<variant> 12+6=18

<variant> 18-12-6

<question3> 9 онд-10 өрнегінің мәнін тап.

<variant> 80

<variant> 8

<variant> 100

<variant> 70

<variant> 7

<question3> Шаршы орнына тиісті санды қой; 1 тонна=□ кг

<variant> 1000 кг

<variant> 1000 м

<variant> 1000см

<variant> 1000 дм

<variant> 1000ц

<question3> Қайсы өрнек қосудың орын ауыстырымдылық қасиетін сипаттайды?

<variant> 6+4=4+6

<variant> (6+в)+1=6+(3+а)

<variant> 6+4-10

<variant> 6+4=6+2+2

<variant> 6+4=6+3+1

<question3> Ауданның өлшеу бірліктерін ата.

<variant> кв см, кв дм, кв м

<variant> см, м, дм, кг

<variant> кв см, ц, кв дм, л

<variant> кг, ц, кв, м, см

<variant> кв см, км, т

<question3> Ауданның формуласын көрсет.

<variant> S=а*b

<variant> S=2 а+b

<variant> S=2а+b

<variant> S=а:b

<variant> S=2а+2b

<question3> Көпбұрыштың периметрі дегеніміз не?

<variant> барлық қабырғаларының қосындысы

<variant> барлық қабырғаларының жиыны

<variant> барлық қабырғаларының айырмасы

<variant> барлық қабырғаларының көбейтіндісі

<variant> барлық қабырғаларының саны

<question3> Тік төртбұрыштың периметрінің формуласын көрсет.

<variant> Р=2(а+в)

<variant> S=2(а+в)

<variant> Р=2а+в

<variant> Р=а+2в

<variant> Р=2(а-в)

<question3> Ұзындығы қандай тік төртбұрыштың ені 2 см болғаңда периметрі 20см болады?

<variant> 8см

<variant> 10см

<variant> 6см

<variant> 4см

<variant> 5см

<question3> Қабырғасы қандай шаршының периметрі 32см болады?

<variant> 8см

<variant> 6см

<variant> 10см

<variant> 12см

<variant> 4см

<question3> Ені қандай тік төртбұрыштың ұзындығы 5 см болғанда жарты периметрі 9 см болады?

<variant> 4см

<variant> 2см

<variant> 8см

<variant> 3см

<variant> 5см

<question3> Тік төртбұрыштың ені 2 см, ал үзындығы одан 4 есе артық. Оның ауданы неге тең?

<variant> 16 см кв

<variant> 8 см кв

<variant> 10 см кв

<variant> 16 см

<variant> 8 см

<question3> (490:7-5+10):9-3 өрнегінің мәнін тап.

<variant> 120

<variant> 110

<variant> 12

<variant> 102

<variant> 201

<question3> 19 ғасыр 93 жылды жылмен есепте.

<variant> 1993

<variant> 1939

<variant> 1399

<variant> 3199

<variant> 9319

<question3> 1-3    *    1+3   өрнектерін салыстырғандағы үқсастығы неде?

<variant> алынған сандар бірдей

<variant> арифметикалық амалда

<variant> көбейту қасиеттерінде

<variant> қосынды табуда

<variant> көбейтіндіні табуда

<question3> Ойлаған санды 17-ге бөлгенде 340 шықты. Ойлаған санды тап.

<variant> 5780

<variant> 5280

<variant> 2580

<variant> 8520

<variant> 5820

<question3> Тік төртбұрыштың ұзындығы х см, ал ені 12 см. Осы тік төртбұрыштың периметрі неге тең?

<variant> 2(х+1б)

<variant> 2х+12

<variant> 2+12х

<variant> (12+б) -х

<variant> (12-б) –х

<question3> (5-в) -4=5-(3-с) теңцікті көбейту амалының қандай қасиетіне сүйеніп жазуға болады?

<variant> ассоциативті

<variant> коммутативті

<variant> дистрибутивті

<variant> монотонды

<variant> транзитивті

<question3> 15-4=(10+д)-4=10-4+5-4=40+20=60 тапсырмасы қандай білім негізінде орындалады?

<variant> сандардың разрядтық құрамы және санды қосындыға көбейту

<variant> сандарды көбейту ережесі

<variant> қосындыны табу амалы

<variant> көбейтіндіні табу амалы

<variant> ыңғайлы қосыжыштарды табу

<question3> Кубтың қыры а см.Оның көлемін өрнек түрінде жаз.

<variant> а3

<variant> а2

<variant> За2

<variant> 2а3

<variant> а+а+а

<question3> Саңдарды салыстыру үшін негіз болатын білімді ата.

<variant> сандар нөмірлеуін білу

<variant> сандарға қолданылатын амалды білу

<variant> жиын элементтерін білу

<variant> сандар қатынасын білу

<variant> сандар тәуелділіктерін білу

<question3> 18-3=18+18+18 жазуы қандай білімді қалыптастырады?

<variant> көбейту мен қосу арасындағы байланыс

<variant> көбейтінді жөнінде білімді

<variant> қосынды жөнінде білімді

<variant> Теңдік жөніңде білімді

<variant> саңдар тәуелділіктерін білу

<question3> п+7=14 жазуы қандай білімді қалыптастырады?

<variant> сандық құрам және тендеуді шешуге дайындық туралы білімді

<variant> қосынды мәнін білу туралы білімді

<variant> белгісіз қосылғышты белгілеу

<variant> қосуға кері амал азайту туралы

<variant> айырманы табу туралы білімді

<question3> 3+8=8+3 жазуы қосудың қандай қасиетін білдіреді?

<variant> коммутативтік

<variant> ассоциативтік

<variant> дистрибутивтік

<variant> монотонды

<variant> рефлексивті

<question3> 200-(х+7а)=54000 теңдеуін шеш.

<variant> 199

<variant> 299

<variant> 109

<variant> 189

<variant> 209

<question3> Адам тәулігінге 8 сағат ұйықтайды. Адам тәуліктің қандай бөлігін ұйқымен өткізеді?

<variant> 13

<variant> 14

<variant> 16

<variant> 23

<variant> 34

<question3> Жолдаушы жолда 2 тәулік 6 сағат болды. Ол жолда барлығы неше сағат болды?

<variant> 54 сағат

<variant> 45сағат

<variant> 48 сағат

<variant> 50 сағат

<variant> 42 сағат

<question3> Үшбұрыштың ені қабырғасы 2 см-ден, ал үшіншісі х см. Үшбұрыштың периметрін тап.

<variant> 2+2+х

<variant> 2+х

<variant> (2+б)-х

<variant> 2х+2

<variant> х+2-2

<question3> 954 санын 6 есе кемітіп, оған 100-ді қос өрнегінің мәні неге тең?

<variant> 259

<variant> 295

<variant> 952

<variant> 925

<variant> 922

<question3> 240:96-90-40;   184:46-42=46 теңдік тура болатындай етіп жақша қой тапсырмасы қандай мақсатпен беріледі?

<variant> амалдардың орындалуреті

<variant> сандарды салыстыру

<variant> бөліндіні табу

<variant> қосындыны табу

<variant> айырманы табу

<question3> Торсықта 9л қымыз бар еді. Оның 13 бөлігі ішілді. Неше литр қымыз қалды? есебінің жауабын тап.

<variant> 6л

<variant> 3л

<variant> 9л

<variant> 2л

<variant> 5л

<question3> 115 сағ=□тәул. псағ  теңдігі тура болатындай етіп орында.

<variant> 4тәул. 19 сағ

<variant> 4тәул. 12 сағ

<variant> 4тәул. 10 сағ

<variant> 4тәул. 9 сағ

<variant> 4тәул. 7 сағ

<question3> Қырының ұзынығы 4 см кубтың көлемін есептеп шығар.

<variant> 64 см3

<variant> 24 см3

<variant> 48 см3

<variant> 64 см3

<variant> 24 см3

<question3> Жарты метрде неше сантиметр бар?

<variant> 50 см

<variant> 40 см

<variant> 30 см

<variant> 100 см

<variant> 70 см

<question3> 5 санының кубы неге тең?

<variant> 125

<variant> 625

<variant> 25

<variant> 75

<variant> 225

<question3> 6318-25+3682-25  өрнегін тиімді тәсілмен орында.

<variant> (6318+368б)*25

<variant> (6318*2д)+3682

<variant> 6313+(3682*2д)

<variant> (6318-368б) *25

<variant> (6318+25*368б)

<question3> Текше көлемінің  13- і 5 см  болса, оның көлемі  қандай?

<variant> 15 см3

<variant> 10 см3

<variant> 30 см3

<variant> 15 см3

<variant> 30 см3

<question3> (с+18)-2=40 тендеуінің шешуін тап.

<variant> 2

<variant> 4

<variant> 6

<variant> 10

<variant> 5

<question3> (60+1б):6  әрнегін нәтижесі өзгермейтіндей етіп жақшасыз жаз.

<variant> 60:6+12:6

<variant> 60+12:6

<variant> 12+60:6

<variant> 60:12:6

<variant> 60+12-6

<question3> с+с+с+с+с+с+=с-8  жазуы тура ма?

<variant> тендігі тура емес

<variant> тендік тура

<variant> тендеу тура емес

<variant> теңдеу тура

<variant> теңсіздігі тура емес

<question3> 15*(4*10)  және   15-4:10  өрнегін салыстыр.

<variant> 15-(4-10)>154:10

<variant> 15-(4-10)=154:10

<variant> 15*(4-10)≠15*4:10

<variant> 15*(4*10)<15*4:10

<variant> 15*(4-10)<154:10

<question3> Шаршының ауданы 49см кв…  Осы шаршының периметрі неге тең?

<variant> 28 см

<variant> 32 см

<variant> 49 см

<variant> 28 см кв

<variant> 30 см кв

<question3> 25 және 5 сандарының айырмасы  10-нан артық теңсіздігін жаз.

<variant> 25-5>10

<variant> 25-5=10

<variant> 25-5<10

<variant> 25-5*10

<variant> 25-5<10

<question3> 4-1+2=1 жэне 6+3-2-7 тендіктер тура болатындай етіп жақшалар қой жаттығуы қандай білімді қалыптастырады?

<variant> амалдарды орындау реті, жақшалар

<variant> қосындыны табу

<variant> айырманы табу

<variant> теңдіктерді шешу

<variant> теңдіктерді салыстыру

<question3> Баян 6 жаста, ал Аян 10 жаста. Баян Аяннан неше жас үлкен? Есебіне кері есебінің сұрағын ата.

<variant> Аян Баяннан неше жас кіші?

<variant> Баян Аяннан неше есе үлкен?

<variant> Аян Баяннан неше есе кем?

<variant> Баян мен Аян қаншада?

<variant> Баян мен Аян барлығы неше жас?

<question3> п+3=7  жазуы тендеуді таныстырудың қайсы кезеңіне жатады?

<variant> бірінші кезең,сандар құрамы

<variant> бірінші кезең, қсындыны табу

<variant> біршші кезең, қосылғышты табу

<variant> бірінші кезең, қосынды мәнін табу

<variant> бірінші кезең, қосындыны салыстыру

<question3> Үшбүрыштың қабырғалары х см, 5 см және 3 см, ал периметрі 12 см. Үшбұрыштың белгісіз қабырғасы неше см,тең?

<variant> 4см

<variant> 8 см

<variant> 6см

<variant> 10см

<variant> 2см

<question3> Қыры 5 см кубтың көлемі неге тең?

<variant> 125 см3

<variant> 105 см3

<variant> 150 см3

<variant> 125 см2

<variant> 125 см

<question3> Тігінші 10 ақ көйлек және одан 7-еуі артық көк көйлек тікті. Тігінші барлығы неше көйлек тікті есебінің шартынқұр.

<variant> А.к-10  К.к-? 7-еуі артық

<variant> А.к-10  К.к-7?

<variant> А.к-10  К.к-7-еуі кем?

<variant> А.к-10  К.к-? 7есе артық

<variant> А.к-10  К.к-? 7 есе кем

<question3> 30-12  және  30-13  өрнектерінің ұқсастығы неде? Олар:

<variant> азайту амалына берілген, азайғыштары бірдей

<variant> азайтуды есептеуге берілген, азайғыштары әртүрлі

<variant> азайтқыштары бірдей

<variant> азайтқыштары әртүрлі

<variant> айырмасы әртүрлі

<question3> 87+9-57 өрнегін ыңғайлы тәсілмен өрнекге.

<variant> (87-57)+9

<variant> (87+8)+1-37

<variant> (87-50)+7+9

<variant> (80+50)+7+7-9

<variant> (87-7)+50+9

<question3> Үшбұрыш пен төртбұрыштың айырмашылығы неде?

<variant> қабырғалары, бұрыштары, төбелерінде

<variant> периметрін салуда

<variant> ауданын салуда

<variant> қабырғаларын өлшеуде

<variant> бұрыштары мен төбелерін табуда

<question3> Үштен бір бөлігі 7 см кесінді ұзындығы неге тең?

<variant> 21 см

<variant> 14 см

<variant> 7см

<variant> 10 см

<variant> 20 см

<question3> 2-0+2-5  қосындыны көбейтінді түрінде жаз.

<variant> 2-(0+д)

<variant> 2-0+5

<variant> 2-5+0

<variant> (2+б) -5

<variant> (0+б) -5

<question3> Бір ұста күніне 5 үзеңгі, ал екіншісі 4 үзеңгі соғады. Олар 5 күнде барлығы неше үзенгі соғады? Есебінің жауабын ата.

<variant> 45

<variant> 40

<variant> 29

<variant> 12

<variant> 100

<question3> 3 шелекте 27л сүт бар. Осындай 6 шелекке неше литр зүт сыяды?

<variant> 54

<variant> 15

<variant> 24

<variant> 64

<variant> 28

<question3> 300-дің  3-ке бөліндісі  150 мен 30-дың айырмасынан кем жаттығуын орында.

<variant> 300:3<150-30

<variant> 300:3=150-30

<variant> 300:31>50-30

<variant> 300:31>50-30

<variant> 300:31<50-30

<question3> 84:2 санына қалай бөлдің.

<variant> (80+с):2=80:2+4:2

<variant> (40+40+с):2=40:2+40:2+4:2

<variant> (20+62+б):2+62:2+2:2

<variant> (55+29):2=55:2+29:2

<variant> (67+17):2=67:2+17:2

<question3> х+25=8-5 теқцеуінің шешімі неге тең?

<variant> 15

<variant> 25

<variant> 10

<variant> 40

<variant> 5

<question3> 2-3=6   4-2=8    7-2=14   3-2=□   2-4=□   2-7=0 жатгығулары қандай білімге негізделген?

<variant> көбейтудің орын ауыстырымдылық қасиетіне

<variant> сандарға амалдар колдануға

<variant> көбейтудің терімділік қасиетіне

<variant> көбейтудің үлестірімділік қасиетіне

<variant> сандарды операциялар орындауға

<question3> Қабырғаларының ұзындықтары 3 дм, 4 дм,  7 дм ,6 дм болатын төртбұрыштың периметрін есепте.

<variant> 20

<variant> 14

<variant> 21

<variant> 34

<variant> 30

<question3> 1л=□см3 өрнекге.

<variant> 1000см3

<variant> 100 см3

<variant> 10000 см3

<variant> 10 см3

<variant> 10 000  см3

<question3> Кубтың неше төбесі бар?

<variant> 8

<variant> 9

<variant> 10

<variant> 4

<variant> 12

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here