Биологияны оқыту әдістемесі

0

Жеңіл сұрақтар

 

<question>Нешінші сыныпта табиғатқа экскурсия жасаудың үлкен маңызы бар?

<variant>  6 сыныпта

<variant>  7 сыныпта

<variant>  10 сыныпта

<variant>  3 сыныпта

<variant>  11 сыныпта

<question> Көң қандай тыңайтқыш деп аталады?

<variant>  Биологиялық тыңайтқыш

<variant>   Физикалық тыңайтқыш

<variant>  Органикалық тыңайтқыш

<variant>  Химиялық тыңайтқыш

<variant>  Жасанды тыңайтқыш

<question> Білім тексеру кезінде қандай көрнекі құралдарды пайдалану қажет?

<variant>  Картиналарды, таблицаларды, экрандық құралдарды, карточкаларды, үлестірме материалдар

<variant>   Табиғи объектілер

<variant>  Экскурсия

<variant>  Кітап

<variant>  Экрандық құрал

<question> Оқыту әдістемеге қандай тәсілдер енеді?

<variant>   Экскурсия, демонстарция

<variant>   Детальді, элементті, қосалқы

<variant>  Табиғи объектілер

<variant>  Демонстрациялық тәжірибелер

<variant>  Практикалық жұмыстар

<question> Табиғаттанудан сабақ беруде методикалық системаның негізін қалаушы:

<variant>   А.Я.Герд

<variant>    К.Д.Ушинский

<variant>   Н.Крупская

<variant>  М.Д.Соловьев

<variant>  А.А.Половинкин

<question> Адамның жалпы салмағы неше проценті судың үлесіне тиеді?

<variant>   70 %

<variant>   85 %

<variant>  55 %

<variant>  65 %

<variant>  40 %

<question> Ағзадағы су қанша процентке кемісе адам өліп кетеді?

<variant>   30-40%

<variant>   10-20%

<variant>  20-30%

<variant>  40-50%

<variant>  10-15%

<question> Үй тапсырмасы ненің жалғасы?

<variant>   Сабақтың

<variant>   Топ серуеннің

<variant>  Үйірме жұмысының

<variant>  Географиялық алаңның

<variant>  Оқу тәжірибе участогының

<question>. Сабақ өтудің негізгі әдісі?

<variant>   Сөздік әдіс

<variant>   Көнекілік әдіс

<variant>  Практикалық әдіс

<variant>  Әңгіме әдісі

<variant>  Баяндау әдісі

<question>  Табиғи көрнекі құралдарға нелер жатады?

<variant>   Топырақ үлгілері, үлестірме материалдар, өсімдіктер гербарий, насекомдар коллекциясы, жануарлар тұлыбы

<variant>   Кітап, плакаттар

<variant>  Картиналар, таблицалар, табиғи объектілер

<variant>  Кеспе қағаз, плакаттар

<variant>  Плакаттар, гербарийлер

<question>   Үйірме жұмысы неге жатады?

Сыныптан тыс жұмыс

<variant>   Сабақтан тыс жұмыс

<variant>  Сабақ

<variant>  Топ серуен

<variant>  Оқу-тәжірибе участогы

<question>   Бірнеше сыныпта өтілетін сабақты қандай мектепте жүргізеді?

<variant>   Шағын комплектілі  мектеп

<variant>   Орта мектеп

<variant>  Бастауыш мектеп

<variant>  Гимназия мектеп

<variant>  Лицей

<question>   Флора дегеніміз –

<variant>   Өсімдік

<variant>   Жануар

<variant>  Тас және минерал

<variant>  Заттар

<variant>  Сулар

<question>  Биологиядан сабақ беру методикасының міндеті:

<variant>   Балаларға курстың мазмұнын, хабарлау формаларын, әдістері мен тәсілдерін іріктеу

<variant>   Тірі және өлі табиғатқа шелер жататынын түсіндіреді

<variant>  Мұғалімнің мектеп оқушыларына танымдық қабілетін дамыту

<variant>  Оқушыларды табиғатты қорғау қажеттігін түсінуге жеткізу

<variant>  Балаларға картаның тілін ұғынуға көмектесу

<question>  К.Д.Ушинский қай жылдары өмір сүрген?

1824-1870

<variant>   1887-1955

<variant>  1890-1961

<variant>  1913-1961

<variant>  1891-1962

<question>   Сабақтың жобасын жасаған педагог?

<variant>   И. Штурм

<variant>   Я. А. Каменский

<variant>  К.Д. Ушинский

<variant>  В.Ф. Зуев

<variant>  В.В. Половцев

<question> Биологияны оқытудың негізгі формасы?

<variant>   Сабақ

<variant>   Топ серуен

<variant>  КВН

<variant>  Үйірме жұмысы

<variant>  Үйге тапсырма

<question> “Кел балалар оқылық ” кітабының авторы?

<variant>   Ы.Алтынсарин

<variant>   Қ. Аймағанбетова

<variant>  К. Жүнісова

<variant>  . Жөкешев

<variant>  Ә. Бірмағанбетов

<question> Балықтар мен балдырлар неде сақталады?

<variant>   Аквариумда

<variant>   Терариумда

<variant>  Торда

<variant>  Вольерде

<variant>  Арнайы жәшікте

<question>  Біздің жеріміздің топырағы қандай?

<variant>   Қызыл-қоңыр

<variant>    Қара

<variant>  Сұр

<variant>  Саз

<variant>  Қарашірік

<question>Желдің бағытын немен анықтайды?

<variant>  Флюгер

<variant>    Бараметр

<variant>  Термометр

<variant>  Гигрометр

<variant>  Психрометр

<question>  Мұғалім жаңа материалды оқыту процесінде қандай жүйелі түрде пысықтайды?

<variant>   Негізгі түсініктер мен ұғымдарды қорытындылау

<variant>    Кіріспені қорытындылау

<variant>  Тақырыпты қорытындылау

<variant>  Жаңа материалды қорытындылау

<variant>  Ойды қорытындылау

<question> Оқыту әдісі дегеніміз не?

<variant>   Танымдық қабілетін дамытып, өмір сүруге дайындайтын білім

<variant>   Танымдық қабілетін дамытып, өсімдікті қорғауға дайындайтын білім

<variant>  Химиялық өзгерістерді үйрететін білім

<variant>  Жануарлар дүниеісінің дамуын үйрететін білім

<variant>  Адам организмінің дамуын үйрететін білім

<question> Жазбаша тексеру жұмысы қандай?

<variant>   Жеке және жаппай жауап беру

<variant>   Ауызша жауап беру

<variant>  Үлестірме материал арқылы жауап беру

<variant>  Жеке жауап беру

<variant>  Жаппай жауап беру

<question>  Жапырақтың түсуінің себебі неде?

<variant>   Температураның жоғарлауы

<variant>   Топарық құрамының өзгеруі

<variant>  Температураның төмендеуі және күннің қысқаруы

<variant>  Температураның төмендеуі және күннің ұзаруы

<variant>  Ауаның құрамының өзгеруі және температураның төмендеуі

<question>  Фотосинтез процесінің нәтижесінде қандай зат түзіледі?

<variant>   Оттегі

<variant>   Минералды тұздар

<variant>  Крахмал

<variant>  Ақуыз

<variant>  Витаминдер

<question> Тірі табиғат бұрышына не жатады?

<variant>   Бөлме өсімдіктері, жануарлар

<variant>   Биология кабинеті

<variant>  Бұта

<variant>  Шала бұта

<variant>  Көпжылдық шөптесін

<question>  Көрнекілікті енгізген әдіскер?

<variant>    А. Теряев

<variant>    А. Герт

<variant>  В. Зуев

<variant>  В. Симашко

<variant>  В. Райков

<question>  Жеке оқушыны сұрау неге жатады?

<variant>   Жеке сұрауға

<variant>   Жазбаша сұрау

<variant>  Сұрақ-жауап сұрау

<variant>  Тест арқылы сұрау

<variant>  Компьютер арқылы сұрау

<question>  Сабақтың түрлері?

<variant>  аралас сабақ, заттық, жаңа білім беру, қортынды

<variant>   Заттық сабақ

<variant>  Қортынды

<variant>   Аралас сабақ

<variant>   Қайталау сабақ

<question>  КВН неге жатады?

<variant>   Сыныптан тыс жұмыс

<variant>   Сабақтан тыс жұмыс

<variant>  сабаққа

<variant>  Үйірмеге

<variant>  Топ серуенге

<question> Топ серуен неге жатады?

<variant>  Сабақ түріне

<variant>   Сыныптан тыс жұмысқа

<variant>  Үйірме жұмысына

<variant>  КВН

<variant>  Кабинет жұмысына

<question> Сөздік әдістің түрлері

<variant>   Әңгіме, әңгімелесу, сөйлесу

<variant>   Көрнекілік әдіс

<variant>  Практикалық әдіс

<variant>  Лабораториялық әдіс

<variant>  Баяндау әдісі

<question>   “Три ботаника” еңбегінің авторы

<variant>   Н. Мартынов

<variant>   А. Теряеев

<variant>  А. Гердт

<variant>  Д. Райков

<variant>  К. Ушинский

<question>  Өсімдіктерді қай ғылым саласы зерттейді?

<variant>   Ботаника

<variant>   Биология

<variant>  Фенология

<variant>  География

<variant>  Экология

<question> Табиғатты жырлаған қазақ ақыны?

<variant>   бай

<variant>   М. Дулатов

<variant>  М. Жұмабаев

<variant>  Ғ. Орманов

<variant>  Ә. Сәрсенбаев

<question> Оқыту әдісінің қай түрі көп қолданылады?

<variant>   Сөздік әдіс

<variant>    Көрнекілік әдіс

<variant>  Практикалық әдіс

<variant>  Лабораториялық әдіс

<variant>  Баяндау

<question>  Белгілі әдіскер

<variant>   К. Аймағанбетова

<variant>   Р.Әлімқұлова

<variant>  Ә. Бірмағанбетов

<variant>  К. Жүнісова

<variant>  Р. Сәтімбеков

<question> Орбита дегеніміз –

<variant>   Планеталардың күн төңірегіндегі жолы

<variant>   Жұлдыз төңірегіндегі жолы

<variant>  Күннің төңірегіндегі жолы

<variant>  Айдың төңірегіндегі жолы

<variant>  Юпитердің төңірегіндегі жолы

<question> Қанша материктер бар

<variant>   6

<variant>    5

<variant>   3

<variant>  10

<variant>  8

<question> Кесекті шөгінділерге қайсысы жатады?

<variant>   Тас, құм, саз

<variant>   Әктас, мұнай

<variant>  Шымтезек, боксит

<variant>  Құм, шымтезек

<variant>  Ұсақ тас, әктас

<question> Органикалық шөгінділерге қайсысы жатады?

<variant>   Әктас, шымтезек, көмір, мұнай

<variant>   Тас, қиыршық тас, құм, саз

<variant>  Тұздар, боксит, фосфорит, темір

<variant>  Ұсақ тас, құм, әктас, мұнай

<variant>  Құм, саз, мұнай, боксит

<question> Химиялық шөгінділерге қайсысы жатады?

<variant>   Тұздар, боксит, фосфорит, темір

<variant>   Әктас, шымтезек, көмір, мұнай

<variant>  Ұсақ тас, құм, әктас, мұнай

<variant>  Көмір, мұнай, марганец, фосфорит

<variant>  Құм, саз, мұнай, темір

<question>  Мектепте “Биология” пәнінің жылдық сағаты қанша?

<variant>   68

<variant>   60

<variant>  65

<variant>  55

<variant>  62

<question>  Жер шарында қанша мұхит бар?

<variant>   4

<variant>   10

<variant>  5

<variant>  7

<variant>  15

<question>  Бір жылда қанша күн бар?

<variant>   365 күн

<variant>   505 күн

<variant>  369 күн

<variant>  400 күн

<variant>  1000 күн

<question>  Атмосфера дегеніміз не?

<variant>   Ауа қабығы

<variant>   Күн қабығы

<variant>  Жер қабығы

<variant>  Су қабығы

<variant>  Тас қабығы

<question>  Ауа райын зерттеумен қай ғылым айналысады?

Метеорология

<variant>   Гистология

<variant>  Физиология

<variant>  Биология

<variant>  Микробиология

<variant>    Сүтқоректілер қанша градус аязға шыдамайды?

<variant>   500С

<variant>   100С

<variant>  800С

<variant>  00С

<variant>  50С

<question> Көрнекіліктің түрлері ?

<variant>   Натуралды және жасанды көрнекілік

<variant>   Муляждар, макеттер

<variant>  Плакаттар

<variant>  Ылғалды препараттар

<variant>  Түрлі түсті суреттер

<question>  Жердің жылдық айналымы?

<variant>   365 күн

<variant>   362 күн

<variant>  360 күн

<variant>   368 күн

<variant>  380 күн

<question>  Адам мен үй жануарларына жұқпалы ауру тарататын кемірушілер:

<variant>  Тиіндар

<variant>   Саршұнақтар

<variant>  Ондатралар

<variant>  Су шошқасы

<variant>  Кәдімгі атжалмандар

<question>  6 сыныпта экскурсиялардың мақсаты қандай?

<variant>   Күз айындағы өзгерістерді көрсету

<variant>   Қыс айындағы өзгерістерді көрсету

<variant>  Жаз айындағы өзгерістерді көрсету

<variant>  Көктем айындағы өзгерістерді көрсету

<variant>  Күз бен жаз айларындағы өзгерістерді көрсету

<question>  Жер бетінде қанша мыңнан астам өсімдік түрлері бар?

<question> 500 мың

<variant>   700 мың

<variant>  100 мың

<variant>  1 мың

<variant>  5 мың

<question> Қазақстанда сүтқоректілердің қанша түрі кездеседі?

<variant>   50

<variant>   4000

<variant>  500

<variant>  200

<variant>  250

<question> Қазақстанда құстардың қанша түрі кездеседі?

<variant>   150

<variant>   480

<variant>  280

<variant>  180

<variant>  300

<question>  Зоология зерттейді –

<variant>  Саңырауқұлақтарды

<variant>   Ұсақ ағзаларды

<variant>   Өсімдіктерді

<variant>  Жануарларды

<variant>  Адамдарды

<question> Қандай қарапайымдылар ауру тудырады

<variant>   Дизентерия амебасы

<variant>   Радиолялиялар

<variant>  Жасыл эвглена

<variant>  Насекомдар

<variant>  Туфелька

<question> 7 сыныпта сабақта қандай көрнекі құралдар пайдаланады?

<variant>   Экскурсиялар, картиналар, экран құралдарын, коллекциялар, гербарийлер

<variant>   Картиналар, гербарийлер

<variant>  Үлестірме матриалдар, тәжірибе

<variant>  Тәжірибе, экскурсия

<variant>  Экрандық құрал, тәжірибе

<question>  Үйірме құрамынада қанша адамнан аспау керек?

<variant>   15-20 адам

<variant>   30-35 адам

<variant>  1-5 адам

<variant>  25-30 адам

<variant>  1-50 адам

<question> Фенологиялық бақылау:

<variant>   Маусымдық бақылау

<variant>   Жылдық бақылау

<variant>  Айлық бақылау

<variant>  Күндік бақылау

<variant>  Апталық бақылау

<question>  Ұшу қабілетінен айырылған құс:

<variant>   Түйеқұс

<variant>  Бөдене

<variant>  Дегелек

<variant>  Тырна

<variant>   Құмай

<question> Бүкіл сыныппен жұмыс істеуге арналған үлкен глобустың диаметрі қанша болу керек?

<variant>   42,5 см

<variant>   45 см

<variant>  45,5 см

<variant>  50,5 см

<variant>  60,5 см

<question> Оқушылардың жеке жұмыс істеуіне арналған шағын глобустың диаметрі қанша болу керек?

<variant>   15 см

<variant>   20 см

<variant>  42,5 см

<variant>  50,5 см

<variant>  45 см

<question> Биология жеке пән ретінде нешінші сыныпта оқытыла бастайды

<variant>   6- сынып

<variant>   ІV сынып

<variant>  V сынып

<variant>  І-  сынып

<variant>  ІІІ сынып

<question> Биологияны оқыту нешінші сыныпта аяқталады?

<variant>   11 сыныпта

<variant>   Х сыныпта

<variant>  VІ сыныпта

<variant>  VІІ сыныпта

<variant>  ІХ сыныпта

<question> Ауызша тексеру дегеніміз не?

<variant>   Жаппай әңгімелесу формасында барлық оқушыларға сұрақ береді

<variant>   Табғаттану түсініктері мен ұғымдарының жүйесін өз ойымен тұжырымдап айту

<variant>  Жазбаша тексеру

<variant>  Үлестірме материалдармен тексеру

<variant>  Құбылыстарды тәжірибе түрінде өткізу

<question> Жеке сұрау әдісі дегеніміз не?

<variant>   Табиғаттану түсініктері мен ұғымдарының жүйесін, өз ойымен тұжырымдап айту

<variant>   Табиғат түсініктерін ауызша айту

<variant>  Өз ойын жазбаша айту

<variant>  Ұғымдар жүйесін тұжырымдап айту

<variant>  Өз ойын тәжірибе арқылы айту

<question> Биология сабағындағы әңгіме жүргізудің ерекшелігі

<variant>   Нақтылы материалды жүйелі баяндау

<variant>   Тақырыпты баяндау

<variant>  Лекция тақырыптарын баяндау

<variant>  Экскурсия мен жайды баяндау

<variant>  Семинар сабақтарын баяндау

<question>  Кіріспе әңгімелесудің мақсаты –

<variant>   Игерген білімін еске түсіру негізінде жаңа материалды белсенді қабылдауға әзірлеу

<variant>   Өткен материалды еске түсіру

<variant>  Жаңа материалды еске түсіру

<variant>  Лабораториялық сабақтарды еске түсіру

<variant>  Қосымша материалды еске түсіру

<question> Сипаттау әңгіме қалай жүзеге асады?

<variant>   Құбылыстарды бейнелеген картиналар бойынша өткізу

<variant>   Құбылыстарды тәжірибе түрінде өткізу

<variant>  Құбылыстарды сұрақ түрінде өткізу

<variant>  Жазбаша түрінде өткізу

<variant>  Үлестірме материалдар бойынша өткізу

<question> 6 сыныпта қорыту сабақтары қалай құрылады?

<variant>   Әдетте жекелеген тақырыптар материалына немесе оқу пәніне құрылады

<variant>   Жекелеген тақырыптарға құрылады

<variant>  Лекция сабақтарына құрылады

<variant>  Семинар сабақтарына құрылады

<variant>  Заттық сабақтарға құрылады

<question> 6 сыныпта экскурсиялар қалай жүргізіледі?

<variant>   Жылдың әр мезгілі бойынша, тұрақты бір жерде

<variant>   Жылдың күз айында, тұрақты бір жерде

<variant>  Қыс айында, тұрақты бір жерде

<variant>  Жаз айында, тұрақты бір жерде

<variant>  Күз айында, тұрақты бір жерде

<question>  6 сыныпта бақылаулар қалай жүргізіледі?

<question> Өзгерістерді бақылайды

<variant>   Жануарлардың дамуын бақылайды

<variant>  Өсімдіктің өсуін бақылайды

<variant>  Адамның өсіп-өнуін бақылайды

<variant>  Ауа-райын бақылайды

<question>  6 сыныпта биолгиядан сабақ беру программасының идеясы қандай?

<variant>   Табағаттағы жекелеген элементтердің өзара байланыстарын анықтау, табиғатты сүюге, қорғауға ынталандыру

<variant>   Табиғатты сүюге, қорғауға ынталандыру

<variant>  Ата-ананы сүюге ынталандыру

<variant>  Жануарды қорғауға ынталандыру

<variant>  Өсімдікті қорғауға ынталандыру

<question> 7 сыныпта биология пәні бойынша бақылау жұмысының 6 сыныпта жүргізілетін жұмыстан басты айырмашылығы қандай?

<variant>   Балалар бақылағандарын қорытындылайды және құбылыстардың себептерін таба біледі

<variant>   Балалар табиғатты бақылайды және себептерін таба біледі

<variant>  Балалар бақылағанын қорытындылайды

<variant>  Бақылау жұмыстарын жазбаша түрінде қорытындылайды

<variant>  Экскурсиядағы ойын қорытындылайды

<question>  Қазақстан қай материкте орналасқан?

<variant>   Евразия

<variant>   Африка

<variant>  Европа

<variant>  Австралия

<variant>  Оңтүстік Америка

<question>  Аптасына “биологияның” сағаты қанша?

<variant>   2 сағ

<variant>   4 сағ

<variant>  6 сағ

<variant>  7 сағ

<variant>  5 сағ.

<question>  Жарықтың, жылудың көзі?

<variant>   Күн

<variant>   Ай

<variant>  Планета

<variant>  Жұлдыз

<variant>  Метиор

<question> Материалдық базаға  жатады –

<variant>   Табиғаттану кабинеті, бөлме өсімдіктері, географиялық алаң

<variant>   Тірі табиғат бұрышы

<variant>  Биология кабинеті

<variant>  Географиялық алаң

<variant>  Бөлме өсімдіктері

<question> Жердің ішкі сулары?

<variant>   Өзендер, көлдер, батпақтар

<variant>   Өзендер

<variant>  Бұлақтар

<variant>  Көлдер

<variant>  Су қоймалары

<question>  Биология кеші неге жатады?

<variant>   ыныптан тыс жұмыс

<variant>   Сабақтан тыс жұмыс

<variant>  Тәрбие жұмысы

<variant>  Үйірме жұмысы

<variant>  Сабақ түрі

<question>  Көң қандай тыңайтқыш деп аталады?

<variant>  Органикалық тыңайтқыш

<variant>   Биологиялық тыңайтқыш

<variant>   Физикалық тыңайтқыш

<variant>  Химиялық тыңайтқыш

<variant>  Жасанды тыңайтқыш

<question> Әңгіме әдісі неге жатады?

<variant>   Сөздік әдіс

<variant>    баяндау әдісі

<variant>   Практикалық әдіс

<variant>  Лабораториялық әдіс

<variant>  Әңгімелесу әдісі

<question>  Глобустың сабақ өтудегі маңызы

<variant>   Жердің формасын көрсетеді.

<variant>   Көрнекіліктің бірі

<variant>  Жер рельефін көрсетеді

<variant>  Мұхиттар мен матерктерді көрсетеді.

<variant>  Қазақстанның орналасқан жерін көрсетеді.

<question> Ќазаќстанда ±йымдастырылѓан ќорыќшалардыњ саны:

<variant>    62.

<variant>    19.

<variant>    68.

<variant>    12.

<variant>    40.

<question>  6 сыныптағы экскурсияның мақсаты қандай?

<variant>   Жыл маусымдарындағы өзгерістерді көрсету

<variant>   Қыс айындағы өзгерістерді көрсету

<variant>  Жаз айындағы өзгерістерді көрсету

<variant>  Көктем айындағы өзгерістерді көрсету

<variant>   Күз бен жаз айларындағы өзгерістерді көрсету

<question> Тамырға топырақтың құрамындағы ауа не үшін қажет:

<variant>    Тыныс алу үшін

<variant>    Топыраққа тереңірек ену үшін

<variant>   Ұзынынан өсу үшін

<variant>   Қоректену үшін

<variant>   Тек жуандап өсу үшін

<question> 6 сыныпта бақылаудың мақсаты:

<variant>   Байқағыштық және табиғаттың өзінен білім алуға үйретеді

<variant>   Байқағыштыққа үйретеді

<variant>  Өсімдіктердің түрін анықтауға үйретеді

<variant>  Табиғаттың өзінен білім алуға үйретеді

<variant>  Картаны қолдануды үйретеді

<question> 7 сыныпта экскурсиялардың мақсаты қандай?

<variant>   Өсімдіктермен және жануарлармен таныстыру

<variant>   Қоршаған ортамен таныстыру

<variant>  Адамдармен таныстыру

<variant>  Жаңа материалдармен таныстыру

<variant>  Картамен таныстыру

<question> Планмен және картамен таныстыру нешінші сыныпта басталады?

<variant>   3 сынып

<variant>   1 сынып

<variant>  7 сынып

<variant>  8 сынып

<variant>  2 сынып

<question> Террариум деген не?

<variant>   Қосмекенділер мен бауырымен жорғалаушыларды үстап тұратын жай.

<variant>    Балықтардың жасанды мекені.

<variant>   Құстардың жасанды мекені

<variant>  кемірушілердің жасанды мекені

<variant>  Сүт қоректілердің мекені

<question> Сабақтың негізгі мақсаты?

<variant>   Оқушыға білім беру

<variant>   Сабақта балаларға тәрбие беру

<variant>  Оқушыға өз бетінше жұмыс істету

<variant>  Ойлау қабілетін дамыту

<variant>  Білім мен тәрбие беру

<question> Қай ғасырдан бастап “Жаратылыстану” пән ретінде өткізілді?

<variant>   XYI ғас.

<variant>   XY ғас.

<variant>  XYIII ғас.

<variant>   XIX ғас.

<variant>  XX ғас.

<question> “Балалар әлемі” кітабының авторы

<variant>   К. Ушинский

<variant>   В. Зуев

<variant>  А. Теряеев

<variant>  А. Гердт

<variant>  Н. Мартынов

<question> Өзбетінше үйде орындалатын жұмыс?

<variant>   Бақылау күнделігін толтыру

<variant>   Кітаппен жұмыс

<variant>  Картамен жұмыс

<variant>  Үй тапсырмасын орындау

<variant>  Есеп шығару

<question> 1-2 сынып оқулығының ерекшелігі?

<variant>   Түрлі түсті суретпен берілген

<variant>   Өсімдіктер туралы кітап

<variant>  Жануарлар туралы кітап

<variant>  Қазақстанның табиғатын сипаттайды

<variant>  Жер бедерін таныстырады

<question> Оқу-тәжірибе участогы неге жатады?

<variant>   Сабақтан тыс жұмыс

<variant>   Сыныптан тыс жұмыс

<variant>  Тәрбие жұмысы

<variant>  Практикалық жұмыс

<variant>  Лабораториялық жұмыс

<question>  Топ серуеннің түрлері?

<variant>   Табиғатқа, мұражайға, мекемеге

<variant>   Табиғатқа

<variant>  Мұражайға

<variant>  Мекемеге

<variant>  Өнеркәсіп орындарына

<question> Қазіргі кездегі құрлықтағы тұяқты сүтқоректілердің ең ірісі:

<variant>  Піл

<variant>   Бұлан

<variant>   Жираф

<variant>  Зубр

<variant>  Кәдімгі бегемот

<question> Шағын комплектілі мектептердегі негізгі әдістер?

<variant>   Сөздік, практикалық

<variant>   Көрнекілік

<variant>  Лабораториялық

<variant>  Өзбетінше жұмыс

<variant>  Бақылау әдісі

<question> Сүтқоректілердің денесі немен жамылған?

<variant>  Түкпен

<variant>   Қауырсындармен

<variant>   Шырышпен

<variant>  Сүйек қабыршықтарымен

<variant>  Мүйізді қабықпен

<question> Құстардың денесі немен жамылған?

<variant>   Қауырсындармен

<variant>   Шырышпен

<variant>  Түкпен

<variant>  Сүйек қабыршықтарымен

<variant>   Мүйізді қабықпен

<question> Заттық сабақ дегеніміз не??

<variant>   Бір зат төңірегіндегі сабақ

<variant>   Жаңа білім беру сабағы

<variant>  Қорытынды сабақ

<variant>  Аралас сабақ

<variant>  Қайталау сабақ

<question> Табиғи көрнекі құралдарға нелер жатады?

<variant>   Топырақ үлгілері, үлестірме материалдар, өсімдіктер гербарий, насекомдар коллекциясы, жануарлар тұлыбы

<variant>   Кітап, плакаттар

<variant>  Картиналар, таблицалар, табиғи объектілер

<variant>  Кеспе қағаз, плакаттар

<variant>  Плакаттар, гербарийлер

<question> Жердің тәуліктік айналымы?

<variant>   24 сағ.

<variant>   22 сағ.

<variant>  20 сағ.

<variant>   28 сағ.

<variant>  30 сағ.

<question>  Ауызша тексеру дегеніміз не?

<variant>  Жаппай әңгімелесу формасында барлық оқушыларға сұрақ береді

<variant>  Табғаттану түсініктері мен ұғымдарының жүйесін өз ойымен тұжырымдап айту

<variant>  Жазбаша тексеру

<variant>  Үлестірме материалдармен тексеру

<variant>   Құбылыстарды тәжірибе түрінде өткізу

<question> Практикалық әдіс түрлері?

<variant>   Табиғи обьектілерді, құбылысты бақылау

<variant>   Эксперимент жасау

<variant>  Құбылысты бақылау

<variant>  есеп шығару

<variant>  Табиғатты тану

<question>  Білім тексеру кезінде қандай көрнекі құралдарды пайдалану қажет?

<variant>  Картиналарды, таблицаларды, экрандық құралдарды, карточкаларды, үлестірме материалдар

<variant>   Табиғи объектілер

<variant>  Экскурсия

<variant>  Кітап

<variant>  Экрандық құрал

<question>  Оқытудың қай әдісінің тиімділігі жоғары?

<variant>   Сөздік әдіс

<variant>   Детальді, элементті, қосалқы

<variant>  Табиғи объектілер

<variant>  Демонстрациялық тәжірибелер

<variant>  Практикалық жұмыстар

<question>  Биология стандартының құрылу принципі

<variant> Тіршіліктану

<variant>  Өлкетану

<variant>  Биология

<variant>  Жертану

<variant>  Топырақтану

<question> Биологиядан оқулықтардың оқу процесіндегі орны:

<variant>  Білім беру, алған мәліметтерді бекіту, білімді практикада қолдануға үйрету;

<variant>  Мәтінмен өзбетіндік жұмыс ұйымдастыру

<variant>  Оқытуда көрнекілік принцияп қолдану

<variant>  Өткен материалды қайталауға жұмысты ұйымдастыру

<variant>  Мәтінмен  жұмыс ұйымдастыру

<question> Биологиядан базалық білім мазмұны “Адам” блогы бойынша:

<variant>  Адам ағзасы, адамның әрекеті, оқу біліктері, өзіне-өзі бақылау және бағалау

<variant>  Адамның сезім мүшелері

<variant>  Табиғатты қорғау, қорықтар

<variant>  Адам және табиғат

<variant>  Адам және қоғам

<question> Көлденең-жолақты ұлпадан тұратын бұлшықет қай мүшеде:

<variant>    Қаңқада.

<variant>   Ішекте.

<variant>  Қуықта.

<variant>   Өпкеде.

<variant>   Жүректе.

<question>  Көру аймағы мидың қай бөліміне орналасқан:

<variant>    шүйдеде

<variant>    ми қыртысында

<variant>    үлкен ми сыңарларының маңдай бөлімінде

<variant>    самай бөлімінде

<variant>    орталық ми қыртысында

<question> Биологиядан оқыту әдісі дегеніміз:

<variant>  Мектеп оқушыларына жаңадан білім беріп, бұрын алған білімдерін бекіту

<variant>  Мұғалімнің мектеп оқушыларының танымдық қабілетін дамытып, білім, білік және дадан білім беріп, бұрын алған білімдерін бекіту

<variant>  Мұғалімнің мектеп оқушыларының танымдық қабілетін дамытып, білім, білік және дағды қалыптастыруы

<variant>  Мұғалімнің басшылығымен оқушылардың ғылым негіздерін меңгеруі

<variant>  Оқушылардың жұмыс түрлері

<question> Биологиядағы  кең таралған әдістердің бірі:

<variant>  Түсіндіру

<variant>  Баяндау

<variant>  Сурет салу

<variant>  Әңгімелесу

<variant>  Сипаттау

<question> Бақылау дегеніміз:

<variant>  Табиғи құбылыстардың үздіксіз өзгеруі мен дамуына өзара байланысы мен заңдылығына оқушылардың көзін жеткізеді

variant>  Оқушылардың қоршаған орта туралы тікелей ұғымдар мен іскерлік-дағдыларын қалыптастыруы

<variant>  Оқушылардың логикалық ойлау әрекетін, ауызша және жазбаша қоршаған орта туралы сөзін дамыту әрекеті

<variant>  Оқушылардың бақылағыштығын, тұрақты зейінін тәрбиелеу, жүйені жұмыс істеуге үйрету

<variant>  Мәтінмен өзбетіндік жұмыс ұйымдастыру

<question> Оқыту тәсілі бұл …

<variant>  Мұғалімнің сабақтағы жұмысы

<variant>  Оқушылардың белгілі іс-әрекеті

<variant>  Оқушылардың оқу материалын қабылдауы

<variant>  Оқыту әдісінің элементі, компоненті, құрамды бөлімі

<variant>  Адам және табиғат

<question> Биология сабақтарында материалды жүйені баяндау немесе табиғи обьектінің не табиғат құбылыстарының біреуін сипаттау:

<variant>  Түсіндіру

<variant>  Баяндау

<variant>  Әңгіме

<variant>  Әңгімелесу

<variant>  көрсету

<question> Биология сабақтарында қолданылатын әңгімелесу түрлері

<variant>  Әңгімелесу, баяндау, диалог

<variant>  Сипаттау, анықтама айту

<variant>  Ереже айту, әңгімелесу, әңгіме

<variant>  Кіріспе әңгімелесу, жаңа білімді хабарлау, қорытынды жасау

<variant>  Әңгімелесу

<question> Аса қиын мәселелерді оқушыларға ашып көрсетуде мүмкіндік беретін, оқушыларды қажетті қорытынды жасауға және жинақтауға бағыттай отырып, байланыстар мен өзара тәуелділіктерді анықтайтын әдіс:

<variant>  Түсіндіру

<variant>  Баяндау

<variant>  Әңгіме

<variant>  Әңгімелесу

<variant>  көрнекі

<question> Оқушыларға табиғи объектілердің қасиеттерін, табиғи құбылыстардың мәнін таныстару қажет болғанда өткізілетін жұмыстың түрі:

<variant>  Тәжірибелер

<variant>     Сурет салу

<variant>  Ойын ойнату

<variant>  Сұлбамен жұмыс

<variant>  Әңгімелесу

<question>Биология сабақтарында объектінің немесе табиғат құбылысының біреуін толық болмаса да, өте дәл сипаттап беретін тәсіл:

<variant>  Жұмбақ

<variant>  Ойын

<variant>  Викторина

<variant>  Қызықты материал

<variant>  Тәжірибелер

<question> Қоршаған орта объектілерін, олардың қысқаша сипаттамасынан оқушылардың білімін тексеру мақсатында ұйымдастыратын тәсіл:

<variant>  Викторина

<variant>  Қызықты материал

<variant>  Жұмбақ

<variant>  Ойын

<variant>  Баяндау

<question> Биология  сабақтарында әңгімелесу әдісінде дұрыс қойылған сұрақ:

<variant>  Тоғайда қандай жануарлар мекендейді?

<variant>     Ауа райы туралы не білесіз?

<variant>  тоғайда қоян кездесе ме, жоқ па?

<variant>  Далалы жерлерде қандай жануарлар мен өсімдіктер кездеседі?

<variant>  Баяндау деген не

<question> Бұл әдістің негізгі белгісі еске түсіру және мұғалімнің тапсысырмасы бойынша  іс-әрекеттің тәсілін қайталау болады:

<variant>  Түсіндірме иллюстративті әдіс;

<variant>  Репрадуктивті әдіс;

<variant>  Проблемалы баяндау әдісі;

<variant>  Ішінәра іздену немесе эвристикалық әдіс;

<variant>  Баяндау

<question> Әдістің мәні- жаңа проблемаларды шешуге байланысты оқушылардың іздеу, шығармашылық іс -әрекеті тәсілдерін ұйымдастыру;

<variant>  Репродуктивті әдіс;

<variant>  Проблемалық баяндау әдісі;

<variant>  Зерттеу әдісі;

<variant>  Ішінәра іздену әдісі;

<variant>  Баяндау

<question>  Оқу танымдық іс -әрекетін ұйыымдастыру және іске асыру әдістері;

<variant>  Сөз, көрнекі, практикалық әдістер

<variant>  Оқушылардың танымдық ықыласын қалыптастыру, оқыту талаптарын          қою, мадақтау,ұялту;

<variant>  Оқудағы жауапкершілік және міндетті ықшаландыру әдістері;

<variant>  Бақылау, практикалық ,өзін-өзі бақылау әдістері;

<variant>  Баяндау

<question> Қай деңгейдегі тапсырмаларды міндетті түрде барлық оқушылар толық   орындауы тиіс?

<variant>  Оқушылық деңгей;

<variant>  Алгоритмдік денгей;

<variant>  Эвристикалық денгей;

<variant>  Шығармалық денгей;

<variant>  Баяндау деңгейі

<question> Қай педагогикалық технологияның мақсаты  баланың танымдық күшін қалыптастыру, дамыту, бала жанына, жүрегіне жылылық ұялату?

<variant>  Мәселелік техналогия;

<variant>  Ізгілендіру техналогия;

<variant>  Саралап оқыту техналогия;

<variant>  Ақпараттық техналогия;

<variant>  Баяндау технологиясы

<question> Биология сабақтарында білімді игерудің бірінші кезеңі,

<variant>  Жеке табиғат құбылыстарымен обьектілерді қабылдау;

<variant>  Обьектінің немесе табиғат құбылысының сыртқы көрінісі туралы алғащқы түсінік алу;

<variant>  Балаларда белгілі бір ұғымда қалыптасу;

<variant>  Балалардың заттар мен құбылыстардың маңызды белгілерін айыра білуі.

<variant>  құбылыстарды баяндау

<question> Оқушылар қоршаған ортаның құбылыстарымен және заттармен нақты танысып , олардың арасындағы  байланысты анықтайды:

<variant>  Топ саяхаты ;

<variant>  Заттық сабақ;

<variant>  Бақылау сабақ;

<variant>  Үйде оқу жүйесі;

<variant>  Баяндау

<question> Биология пәні бойынша оқыту мен тәрбиенің негізгі ұйымдастыру формасы;

<variant>  Биология сабағы;

<variant>  Топ саяхаы;

<variant>  Үйдегі оқу жұмысы;

<variant>  Сабақтан тыс жұмыс;

<variant>  Жұмбақ

<question>  Заттық сабақтардың ең басты мәселесі;

<variant>  Заттарды салыстыру;

<variant>  Затты көрсету;

<variant>  Заттың белгілерін анықтау;

<variant>  Заттарды топтастыру;

<variant>  Ойын

<question> Биология сабақтарының басқа сабақтардан айырмашылығы ;

<variant>  Бақылаулар, топ саяхаттар,тәжрибелер, практикалық жұмыстар жүргізіледі;

<variant>  Алған білімін, білігін, дағдыларын басқа сабақтарда қолдану;

<variant>  Логикалық ойлау негіздерін тәрбиелеуге, қолайлы жағдай  туғызатын табиғат обьектілерімен құбылыстарын тікелей бақылайды;

<variant>  Сабақтарда қосымша және танымдық материалдар пайдалану;

<variant>  Ойын ойнатылады

<question>  Оқушылардың білімдерін оларды тікелей өмірде қолдана  білуін тексеру,оларды одан әрі жетілдіру және дамыту жолдарын белгілеу.Бұл сабақ-

<variant>  Білімді,іскерлікті және дағдыны дамыту сабағы;

<variant>  Заттық сабақ

<variant>  Бақылау сабақ;

<variant>  Қорытынды  сабақ;

<variant>  Тәжірибелер сабағы

<question> Биология  топ саяхатының маңызы.

<variant>  Топ саяхатында алған түсініктерімен жиналған  материалдарды кейінгі сабақтарға пайдалану;

<variant>  Танымдық және тәрбиелік білімдерін тереңдету;

<variant>  Зерттейтін обьектілермен құбылыстарды немесе қолдан тудырған жағдайда тікелей қабылдауы;

<variant>  Өткен материалдармен тіке байланысы;

<variant>  Тәжірибелер жасау

<question> Мұғалім бұл сабақты ұйымдастыра отырып, оқушыларды теория мен практиканың арасын ажыратуға, адамдардың іс-әрекетін түсінуге, оны өз практикасына пайдалана білуге үйренеді;

<variant>  Оперативтік (шешімді)сабақ;

<variant>  Проблемалық сабақ;

<variant>  Аралық сабақ;

<variant>  Саяхат сабақ;

<variant>  Бақылаулар

<question> Биология пәніне үй тапсырмасының дұрыс орындалуы неге байланысты ?

<variant>  Өзіндік жұмыстың көлемі мен мазмұнына;

<variant>  Сабақта оқушылардың зейініне ;

<variant>  Үй тапсырмасын қабылдауына;

<variant>  Мұғалімнің түсіндіруіне;

<variant>  Тәжірибелерге

<question> Биология оқулықтарының оқу процесіндегі орны;

<variant>  Мәтін мен өзіндік жұмыс ұйымдастыру;

<variant>  Өткен материалды қайталауға жұмысты ұйымдастыру;

<variant>  Оқытуда көрнекілік принціп ретінде пайдалану;

<variant>  биологияны оқып үйренуге, өз бетімен жұмыстану;

<variant>  Тәжірибелер үшін

<question> Биология сабақтарында қолданатын бейнелеу көрнекі құралдары;

<variant>  Картина, кесте,иллюстрация, кинофильм, диафильм; муляж

<variant>  Карта, сұлба, глобус;

<variant>  Кинофильм, диафильм;

<variant>  Компьютер;

<variant>  Жұмбақ,кинофильм, диафильм

<question> Оқушылардың бағдарламада белгілеп берілген “Адам”, “Қоғам”, “Табиғат” білім блоктарының түсініктерін, олардың өз ара әрекеттерінің біртұтастығын түсіне білуге көмектеседі;

<variant>  Бақылау күнделігі;

<variant>  Биология оқулығы;

<variant>  Хрестоматия(оқу құралы);

<variant>  Дидактикалық материалдар;

<variant>  Ойын

<question> Қоршаған орта обьектілерімен олардың қысқаша сипаттамасының оқушылардың білімін тексеру мақсатында ұйымдастыратын тәсілі;

<variant>  Викторина;

<variant>  Қызықты материал;

<variant>  Жұмбақ;

<variant>  Ойын;

<variant>  Әңгімелесу

<question> Биология сабақтарында қолданатын табиғи көрнекі құралдар;

<variant>  Топырақ үлгілері, пайдалы қазбалар жинағы, құстардың тұлыптары;

<variant>  Компьютер;

<variant>  Кинофильм;

<variant>  Термометр, барометр;

<variant>  Картина, кесте,иллюстрация;

<question>  Оқушылардың ойлау қабілеріін жандандыру үшін пайдаланатын көрнекі құрал;

<variant>  Барлық құралдар;

<variant>  Экрандық;

<variant>  Бейнелеу;

<variant>  Табиғи;

<variant>  Картина, кесте,иллюстрация;

<question>  6-шы сынып “Биология” оқулығының ерекшелігі;

<variant>  Оқу ақпараты суретімен берілген, мәтіндер қысқа ,сұрақтар мен тапсырмалар,айқын жүйемен берілген;

<variant>  Оқулықтың құрылу принципі-өлкетану;

<variant>  Оқулық 17 тараудан тұрады, мәтін бойынша суреттер берілген, мәтін соңында сұрақтармен тапсырмалар оқушылардың білім деңгейіне сәйкес берілген;

<variant>  Материалдар блок бойынша берілген, мақаланың алдынғы проблемалық сипаттағы тапсырмалар мен сұрақтар берілген;

<variant>  Картина, кесте,иллюстрациялар жоқ

<question>  Символикалық көрнекіліктер :

<variant>  Муляж,макет, портреттер;

<variant>  Карталар,схемелар, кестелер;

<variant>  Магнитофильмдер;

<variant>  Кептірілген өсімдіктер,құстар тұлыбы;

<variant>  Картина, кесте,иллюстрация;

<question>  Биологияды оқыту материалдарын, әсіресе , теориялық ережелерді  терең оқуда, берік есте сақтауда алатын орны ерекше принципі;

<variant>  Түсініктілік принципі :
<variant>  Жүйелік және бірізділік принціпі ;

<variant>  Саналық пен белсенділік принціпі;

<variant>  Көрнекілік принципі;

<variant>  Ойындық принцип;

<question> Оқушылардың биологиядан білімін кеңейтіп, олардың өсімдіктермен жануарларды күтуге қажетті практикалық іскерлігімен дағдыларын қалыптастыратын-

<variant>  Тірі табиғат бұрышы;

variant>  Өлкетану бұрышы ;

<variant>  Географиялық алаң;

<variant>  Оқудан тыс жұмыс;

<variant>  Тірі табиғат жұмысы;

<question> Оқушылардың өз туған жері туралы оқып білу, материалдарын жинау және ол материалды сабақта пайдалануға мүмкіндік беретін;

<variant>  Өлке тану бұрышы ;

<variant>  Географиялық алаң;

<variant>  Оқудан тыс жұмыс;

<variant>  Тірі табиғат бұрыышы ;

<variant>  Барлық құралдар;

.        <question>     Жүйке жүйесінің кандай қызмет аткаратындығын көрсетіңіз.

<variant> Агзаның барлык қызметтерін реттейді және мүшелердің

үйлесімді әрекетін камтамасыз етеді.

<variant> Қоректік заттарды тасымалдайды.

<variant> Гуморапьдық реттеуді жүзеге асырады.

<variant> Мүшелердің үйлесімді эрекетін қамтамасыз етеді.

<variant> Ағзаны зақымдалудан корі айды.

<question> Сыныптан тыс жұмысының маңызы;

<variant>  Оқушылардың алған білімдерін тереңдетіп,кеңейтіп, танымдық әрекетін ашады;

<variant>  Сабақтан тыс жұмысының жалғасы;

<variant>  Ол оқушылар үшін маңызды емес;

<variant>  Оқушылар білімдерін практикада қолдана отырып, қоғама пайдалы  жұмыысқа араласады;

<variant>  Тірі табиғат жұмысы;

<question>. Сыныптан тыс жұмыстың топтық формасы;

<variant>  Үйірме;

variant>  Кеш,мерекелер;

<variant>  Жеке –дара жұмыс;

<variant>  Саяхаттар;

<variant>  жеке сабақ

<question>.Сыныптан тыс жұмысының көпшілік формалары;

<variant>  Кеш,мерекелер;

<variant>  Жеке –дара жұмыс;

<variant>  Үйірме;

<variant>  Арнайы әдебиеттер оқу ;

<variant>  Саяхаттар:

<question> Қазақстан Республикасындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысының барлық типтеріне ортақ биологиядан оқушылардың алатын міндеті  білім денгейін тағайындайтын құжат;

<variant>  Мемлекеттік стандарт;

<variant>  Оқу бағдарламасы;

<variant>  Үйірме бағдарламасы

<variant>  Білім беру бағдарламасы ;

<variant>  Күнтүзбелік  тақырыптық жоспар;

<question> Биология оқыту материалдарын,әсіресе, теориалық ережелерді терең оқытуда , берік есте сақтауда алатын орны ерекше принципі;

<variant>  Түсініктілік принцип;

<variant>  Жүйелік және бірізділік принцип;

<variant>  Саналық пен белсенділік припцип;

<variant>  Көрнекілік принцип:

<variant>  бірізділік принцип

<question>.Педагогикалық технологияның мақсаты: баланың танымдық күшін қалыптастыру, дамыту, бала жанына, жүрегіне жылылық ұялату:

<variant>  Мәселелік  технология ;

<variant>  Ізгілендіру технологиясы;

<variant>  Саралап оқыту технологиясы;

<variant>  Ақпараттық   технология;

<variant>  экстенсивті технология

<question> 12 жылдық білім беруде бір саты бойынша “Жаратылыстану”циклінен оқылатын пән.

<variant>  Биология;

<variant>  Табиғаттану;

<variant>  Қоршаған дүние;

<variant>  Қоршаған орта;

<question>  “Қоршаған дүние” пәні мынадай құзіреттіліктерді қалыптастыруға негіз <variant>  Барлық жауаптары дұрыс;

<variant>  Проблеманы шешу мен өзіндік басқару;

<variant>  Ақпараттық ;

<variant>  Коммуникативтік;

<variant>  білімдік;

<question> Проблеманың шешімін табу құзіреттілігінің аспекттерін белгіле.

<variant>  Әрекетті жоспарлау жәнет мақсат қою., қызметті бағалау технологияларды қолдану;

<variant>  Жазбаша қатынас,диалог;

<variant>  Көпшілік алдында сөйлеу;

<variant>  Ақпаратты жөндеу;

<variant>  Үйірме өткізу;

<question> Биология пәні бойынша оқыту мен тәрбиенің негізгі ұйымдастыру формасы,

<variant>  Биология сабағы
<variant>  Топ саяхаты;

<variant>  Игеру оқу жұмысы;

<variant>  Сабақтан тыс жұмыс;

<variant>  Үйірме;

<question>  Шағын комплектілі мектепте  биология пәні мынадай пәндермен бірге өткізіледі.

<variant>  Барлық пәндермен;

<variant>  Дене шынықтыру;

<variant>  Музыка;

<variant>  Математика,Қазақ тілі ,Биология;

<variant>  химия

<question>  Биология сабақтарының басқа сабақтардан айырмашылығы.

<variant>  Бақылаулар ,топ саяхаттар, тәжрибелер, практикалық жұмысттар жүргізу; <variant>  Алған білімін, білігін,дағдыларын басқа сабақтарда қолдану;

<variant>  Логикалық ойлау негіздерін тәрбиелеуге қолайлы жағдай туғызатын табиғат обьектілерімен  құбылыстарын тікелей бақылау;

<variant>  Дискуссиялар, практикалық жұмыстар жүргізу;

<variant>  Қосымша және танымдық материалдар пайдалану;

<question>  Төмендегілердің  қайсысы оқушылардың биологиядан білімін кеңейтіп, олардың өсімдіктермен жануарларды күтуге қажетті практикалық ісерлігі мен дағдыларын қалыптастырады.

<variant>  Оқудан тыс жұмыс;

<variant>  Өлкетану  бұрышы;

<variant>  Тірі табиғат бұрышы;

<variant>  Географиялық алаң;

<variant>  Үйірме;

<question>  Барлық тіршілік  процестері  жүретін жердің беткі қабығы .

<variant>  Биосфера.

<variant>  Гидросфера.

<variant>  Литосфера.

<variant>  Атмосфера

<variant>  ноосфера

<question>  Тірі ағзаларды зерттейтін ғылым.

<variant>  Биология

<variant>  Өсімдіктану

<variant>  Жануартану

<variant>  Табиғаттану

<variant>  Барлық пәндер

<question>. Қазақстаннан шыққан тұңғыш биолог ғалым

<variant>  Күдерін Жұмақан Маусымбайұлы.

<variant>  Мұсақұлов Төліп Мұсақұлұлы.

<variant>  Айтқожин Мұрат Әбенұлы

<variant>  Павлов.И.П.

<variant>  Үркімбаев Р.Г.

<question>  Саңырауқұлақтардың спорасы қандай температурада тіршілік етеді .

<variant>  30-40

<variant>  180-250

<variant>  200-300

<variant>  250-350

<variant>  300-400

<question> . Жасушаның барлық тіршілік әрекеті қай бөлігінде өтеді

<variant>  Цитоплазма

<variant>  Қабық

<variant>  Ядро

<variant>  Барлық бөлігінде

<variant>  Гиалоплазма

<question>  Ядросыз қалған цитоплазма

<variant>  Өледі

<variant>  Өлмейді

<variant>  Уақытша тіршілік етеді

<variant>  Барлығы дұрыс

<variant>  Цитоплазмасы ериді

<question>  Храмасоманың құрылысы

<variant>  ДНҚ  мен гистон

<variant>  ДНҚ

<variant>  РНҚ

<variant>  Гистон

<variant>  Қышқыл

<question> .Алғаш микраскопты ойлап тапқан ғалым

<variant>  Әкелі балалы Яннсендер

<variant>  А.Левенгук

<variant>  Р.Гук

<variant>  Р. Браун

<variant>  Я.Пурискин

<question> Тіршіліктің негізін құрайтын жасушалардың құрылымы, көбею және көп жасушалы ағзалардың қалыптасуында қызметін баяндайтындығы.

<variant>  Жасуша теориясы

<variant>  Эволюциялық теория

<variant>  Дарвинизм

<variant>  Дұрыс жауабы жоқ.

<variant>  ламаркизм

<question>  Екі жұмыртқа қосылғанда зигота түзілетіндігін дәлелдеген кім?

<variant>  К.Бэр

<variant>  Ч.Дарвин

<variant>  Я,Пурскин

<variant>  Р.Гук

<variant>  Әкелі балалы Яннсендер

<question> Көмірсулардың биологиялық рөлі.

<variant>  энергетикалық, құрылыс материалы

<variant>  Құрылыс материалы

<variant>  Қозғалыс

<variant>  Секреция

<variant>  Биосинтез

<question> Рибасоманың қызметі

<variant>  Ақуызды синтездеу

<variant>  АТФ- синтездеу

<variant>  Зат алмасу

<variant>  Бөліну

<variant>  энергия бөлу

<question> Өсімдіктерге арналған “Қызыл кітап” қай жылы жарық көрді?

<variant>  1981ж

<variant>  1983ж

<variant>  1985ж

<variant>  1988ж

<variant>  1989ж

<question> “Таудың көркі бұлақ, бұлақтың көркі құрақ” – мәтелін қолданып тәрбиенің қай түрін қалыптастыруға болады?

<variant>  экологиялық

<variant>  экономикалық

<variant>  жыныстық

<variant>  адамгершілік

<variant>  эстетикалық

<question>Қай жылдары оқытудың зерттеу әдістері насихатталды.

<variant>  1920ж

<variant>  1922ж

<variant>  1923ж

<variant>  1925ж

<variant>  1927ж

<question> “Өсімдіктер мен жануарларды қорғау” тақырыбында оқушыларға тәрбиенің қандай түрлерін беруге болады?

<variant>  экологиялық, табиғатты сүю, патриоттық

<variant>  адамгершілік, гигиеналық

<variant>  адамгершілік, эстетикалық

<variant>  экономикалық, экологиялық

<variant>  барлығы дұрыс

 

 

 

 

 

Орташа сұрақтар

 

<question>1966 жылы “Жалпы биология” курсын кім ендірді?

<variant>  Ю.И.Полянский

<variant>  А.А.Яхонтов

<variant>  И.Д.Зверев

<variant>  Н.М.Верзилин

<variant>  А.Н.Мягкова

<question> 1922 жылы Ташкентте жарық көрген “Жануартану” оқулығының авторы

<variant>  Х.Д.Досмухамедов

<variant>  Ж.М.Кудерин

<variant>  А.Б.Жандеркин

<variant>  Т.Мұсақұлов

<variant>  Ш.Уәлиханов

<question> Өсімдік ұлпаларын сипаттайтын сызбанұсқаның дұрысын көрсет

<variant>  жасушалар тобы – ұлпа – мүше –ағза

<variant>  ағза – ұлпа – мүше – жасуша

<variant>  жасуша – мүше – ағза

<variant>  жасуша – ұлпа – ағза

<question> Биологиялық түсініктерді дамыту кімнің жетекшілігімен енгізілді?

<variant>  Н.М.Верзилин

<variant>  Ю.И.Полянский

<variant>  А.А.Яхонтов

<variant>  И.Д.Зверев

<variant>  А.Н.Мягкова

<question> “Оқушылардың логикалық ойлауын дамыту үшін жаратылыстану  тарихын оқыту тиімді” – деп қай педагог айтқан

<variant>  К.Д.Ушинский

<variant>  Ю.И.Полянский

<variant>  А.А.Яхонтов

<variant>  И.Д.Зверев

<variant>  А.Н.Мягкова

<question> 1809 жылы В.Ф.Зуевтің оқулығы қайсы методисттің оқулығымен алмастырылды

<variant>  А.М.Теряевтің

<variant>  А.Любен

<variant>  А.А.Яхонтов

<variant>  И.Д.Зверев

<variant>  А.Н.Мягкова

<question> 1840 жылы Германияда жаратылыстануды оқытудың әдісін кім жалғастырды?

<variant>  А.Любен

<variant>  А.Я.Герд

<variant>  М.А.Антонович

<variant>  А.М.Теряев

<variant>  А.Н.Мягкова

<question> А.Любеннің қатесі.

<variant>  оқулықтары қажетті білім беретін мазмұнда болмады

<variant>  оқулықтар жазған жоқ

<variant>  өсімдіктердің тіршілігін танып білуі

<variant>  жанурларды толық сипаттамады

<variant>  барлығы

<question> А.Я.Гердтің еңбектер әдістеменің қандай негізін қалады?

<variant>  ғылыми

<variant>  мәдени

<variant>  діни

<variant>  көркемдік

<variant>  барлығы

<question> А.Я.Герд Ресейде қай ғплымның ілімін жалғастырды

<variant>  Ч.Дарвин

<variant>  А.Я.Герд

<variant>  М.А.Антонович

<variant>  А.М.Теряев

<variant>  А.Н.Мягкова

<question> А.Я.Гердтің бастауыш мектепке арнап жазған оқулығы:

<variant>  “Өлі табиғат”

<variant>   “Табиғаттану”

<variant>  зоология

<variant>  өсімдіктану

<variant>  адам

<question> Б.Е.Райков қай жинағында А.М.Гердтің  еңбектерін жаңғыртты?

<variant>  мектептегі жаратылыстану

<variant>   мектептегі биология

<variant>  мектептегі валеология

<variant>  мектептегі ботаника

<variant>  мектептегі зоология

<question> Б.Е.райков қай жылы В.Ф.Зуевтің маңызды әдістемелік еңбектерін жаңғыртты?

<variant>  1922

<variant>  1924

<variant>  1926

<variant>  1928

<variant>  1929

<question> Қай жылы жаратылыстану пәндерінің мазмұны және оны түсіндіру мәселелері ғылыми жолмен шешу жолға қойылды

<variant>  1860ж

<variant>  1983ж

<variant>  1985ж

<variant>  1988ж

<variant>  1989ж

<question> К.Ф.Рулье ғылымда қайсы мәселені алға тартты

<variant>  органикалық тіршіліктің эволюциялық дамуын

<variant>  жекеше дамуды

<variant>  тұқымқуалаушылықты

<variant>  өзгергіштікті

<variant>  түрлердің сан алуандылығын

<question>.Қай ғасырда жаратылыстанудың материалистік бағыты пайда болды?

<variant>  19 ғ.

<variant>  20ғ.

<variant>  21ғ.

<variant>  18ғ.

<variant>  17ғ.

<question> 20 ғасырдығ бастапқы кезеңіне оқытудың формалары тән?

<variant>  экскурсиялық, практикалық

<variant>  сөздік

<variant>  көрнекілік

<variant>  көркемдік

<variant>  техникалық

<question> 20 ғасырдың бастапқы кезеңіндегі көрнекті ғалым-методист:

<variant>  В.В.Половцев

<variant>  А.Я.Герд

<variant>  М.А.Антонович

<variant>  А.М.Теряев

<variant>  А.Н.Мягкова

<question> В.В.Половцевтің негізгі ұстанымы

<variant>  оқушылардың дүниеге ғылыми-материалистік көзқарастарын тәрбиелеу

<variant>  эстетикалық тәрбие

<variant>  экологиялық тәрбие беру

<variant>  экономикалық тәрбие

<variant>  барлығы дұрыс

<question>  Қай жылы жаратылыстану методикасы ғылыми пәндер қатарына қосылды?

<variant>  1904

<variant>  1905

<variant>  1907

<variant>  1901

<variant>  1902

<question> Л.С.Севрук қандай еңбек жазды?

<variant>  жаратылыстанудың бастауыш курсының әдісі

<variant>  практикалық сабақтар

<variant>  ботаника пәнінің бағдарламасы

<variant>  топ серуен ұйымдастыру

<variant>  жануартану

<question> Ең алғаш рет биология пәнін оқытудың кабинеттік жүйеге көшуін кім қолдады?

<variant>  Б.Е.Райков

<variant>  А.Я.Герд

<variant>  М.А.Антонович

<variant>  А.М.Теряев

<variant>  А.Н.Мягкова

<question> Бақылау –

<variant>  оқушылардың ойлау әрекетін дамытады

<variant>  терминтермен жұмыс жасау үшін

<variant>  оқулықпен жұмыс

<variant>  басылымдармен жұмыс

<variant>  суреттермен жұмыс

<question> Кластан тыс жұмыстар қай жер жүргізіледі?

<variant>  оқу-тәжірибе учаскесінде

<variant>  лабораторияда

<variant>  үй тапсырма ретінде

<variant>  сыныпта

<variant>  экскурсия кезінде

<question> Қай әдісті сабақтарда қолданбайды

<variant>  жануарларды күту

<variant>  сөздік

<variant>  көрнекілік

<variant>  практикалық

<variant>  эвристикалық әңгіме

<question> Сабақтан тыс орындалатын жұмыстар

<variant>  барлығы

<variant>  арнайы кабинетте

<variant>  тірі табиғат бұрышы

<variant>  табиғатта

<variant>  зертханада

<question> Жылдық жоспарда не көрсетіледі?

<variant>  кластан тыс жұмыстар мен топсеруендерді

<variant>  оқытудың барлық формаларын

<variant>  үй тапсырмаларын

<variant>  сабақтан тыс жұмыстарды

<variant>  практикалық жұмыстарды

<question> Қай әдісті қолдану кезінде білім көзі оқушылардың бақылауы болып табылады?

<variant>  көрнекілік

<variant>  көздік

<variant>  практикалық

<variant>  әңгімелесу

<variant>  түсіндіру

<question> Мұғалімнің құбылыстарды демонстрациялауы қай тәсілге жатады?

<variant>  көрнекілік

<variant>  сөздік

<variant>  практикалық

<variant>  әңгімелесу

<variant>  түсіндіру

<question> Ғылыми көзқарасты қалыптастырудың негізі

<variant>  ғылыми білімдер жүйесі

<variant>  ғылымдардың гуманизациясы

<variant>  жер бетіндегі құндылықтар

<variant>  техникалық жүйелер

<variant>  этикалық шектер

<question> Әдістерді таңдап алуда негізге алынады

<variant>  түсініктер жүйесі

<variant>  ақпараттар

<variant>  мәселе

<variant>  зерттеу

<variant>  ізденіс

<question> Әдісті таңдап алуда маңызды рол атқарады

<variant>  оқушылардың психологиялық жас ерекшеліктері

<variant>  бойының ұзындығын

<variant>  оқушыныңағзасын

<variant>  салмағы

<variant>  антропометриялық көрсеткіштері

<question> Практикалық әдіске не жатады?

<variant>  барлығы дұрыс

<variant>  табиғи объекілерді танып білу

<variant>  құбылысты бақылап, есепке алу

<variant>  эксперимент жасау

<variant>  үлескіде жұмыс жүргізу

<question> Эксперимент мерзімге байланысты қаншаға бөлінеді?

<variant>  2

<variant>  3

<variant>  4

<variant>  5

<variant>  6

<question> Ұзақ мерзімді эксперимент қай кезде жүргізіледі?

<variant>  сабақтан тыс уақытта

<variant>  сабақ барысында

<variant>  үйде

<variant>  лекцияда

<variant>  семинарда

<question> Қысқа  мерзімді эксперимент қай кезде жүргізіледі?

<variant>  сабақ барысында

<variant>  сабақтан тыс уақытта

<variant>  үйде

<variant>  лекцияда

<variant>  семинарда

<question> Технологиялық карталарды қолдану оқытудың қай түрі?

<variant>  оқытудың жаңа технологиялары

<variant>  дәстүрлі оқыту

<variant>  оқытудың ойын түрі

<variant>  конференция

<variant>  апталық

<question> Дамыта және деңгейлеп оқыту әдісі оқытудың қай түріне жатады

<variant>  оқытудың жаңа технологиялары

<variant>  дәстүрлі оқыту

<variant>  оқытудың ойын түрі

<variant>  конференция

<variant>  апталық

<question> Қорытынды тест қай кезде беріледі

<variant>  қайталау сабағының соңында

<variant>  есеп шығару сабағында

<variant>  кіріспе сабағында

<variant>  кез келген сабақта

<variant>  сабақ үстінде

<question> Қайсы әдіскер экскурсиялық зерттеу әдісін ұсынды?

<variant>  Б.Е.Райков

<variant>  А.Я.Герд

<variant>  М.А.Антонович

<variant>  А.М.Теряев

<variant>  А.Н.Мягкова

<question> Оқу-тәжірибе учаскесінің дала өсімдіктері бөліміндегі өсірілетін өсімдіктер:

<variant>  сұлы, арпа, бидай, күріш

<variant>  асқабақ, қияр, картоп

<variant>  алма, қауын, қияр

<variant>  шырмауық, асқабақ

<variant>  дарбыз, қауын

<question> Топсеруеннің маңызы:

<variant>  барлығы дұрыс

<variant>  табиғи жағдайда өсімдіктермен жануарлартіршілігімен етене танысу

<variant>  биологиялық түсініктерді бекіту

<variant>  білімді тереңдетеді

<variant>  білімді қорытындылайды

<question>.Сабақтан тыс оқыту жұмыстары:

<variant>  кабинетте, тіті табиғат мүйісінде, табиғатта, учскеде жұмыс жасау

<variant>  ғылыми зерттеу орталығында

<variant>  үйде

<variant>  қорықтарда,

<variant>  зоопаркте

<question> Үйде орындалатын жұмыстарға не жатады?

<variant>  оқулықпен,  табиғи объектілермен және практикалық жұмыс жасау

<variant>  зертханада жұмыс орындау

<variant>  Мақала жазу

<variant>  барлығы дұрыс

<variant>  статья жазу

<question> Логикалық ойлаудың қанша жолы бар

<variant>  2

<variant>  3

<variant>  4

<variant>  6

<variant>  5

<question> Метод- дегеніміз не?

<variant>  белгілі мақсатқа жетуь үшін жасалатын реттелген іс- әрекет;

<variant>  әртүрлі әрекет;

<variant>  білім берудегі әрекет;

<variant>  тек тәрбие берудегі әрекет ;

<variant>  тек жетекшілік етудегі әрекет :

<question> Оқытудың мазмұны қалай анықталады?

<variant>  оқу бағдарламасында  көрсетілген тақырыптар бойынша

<variant>  оқулықтың мазмұнымен ;

<variant>  білім беру көзімен ;

<variant>  мұғалімнің іәрекетімен ;

<variant>  оқушының іс-әрекетімен;

<question> Биологияды оқытудың әдістерін қандай негізде тапсыруға болады?

<variant>  оқушылардың білім қабылдаудағы іс-әрекеті, білім  көзі, мұғалімнің іс-әрекеті негізінде;

<variant>   тек мұғалімнің іс-әрекеті ;

<variant>  тек оқушының іс-әрекеті;

<variant>  білім көзі;

<variant>  барлығы дұрыс;

<question> Техникалық құралдармен жұмыс жасау ісіне не жатады?

<variant>  микраскопен жұмыс;

<variant>   оқулықпен жұмыс;

<variant>  рефарат жазу;

<variant>  тәжрибе қою;

<variant>  бейнелеу көрнекіліктерін  пайдалану;

<question> Көрнекілік әдісті көрсет?

<variant>  тірі табиғи обьектілермен жұмыс ;

<variant>  лекция

<variant>  әңгіме;

<variant>   түсіндіру ;

<variant>   дебат;

<question> Практикалық әдісті көрсет:

<variant>  обьектілерді танып білу ;

<variant>  түсіндіру;

<variant>  компьютермен жұмыс;

<variant>  барлығы ;

<question> Оқулықпен жұмыс жасау әдісін көрсет:

<variant>  оқулықты мазмұндау;

<variant>  техникалық құралдармен жұмыс;

<variant>  оқу-өндірістік еңбек;

<variant>   нұсқау беру;

<variant>  әңгімелеу;

<question> Сөздік істі көрсет:

<variant>  лекция;

<variant>  оқулықпен жұмыс;

<variant>  компьютермен жұмыс;

<variant>   практикалық жұмыс;

<variant>  көру , зерттеу, қорытындылау;

<question> Сөздік әдістегі білім алу көзі:

<variant>  мұғалімнің сөзі микраскоппен жұсыс

<variant>  оқушының жауабы ;

<variant>  кітаппен жұмыс;

<variant>  микраскоппен жұсыс;

<variant>  зерттеу жұмысы ;

<question> Практикалық әдістегі білім алу көзі:

<variant>   практикалық жұмыс;

<variant>  мұғалімнің сөзі;

<variant>  кітаппен жұмыс;

<variant>   микраскоппен жұсыс;

<variant>  бейнефильм;

<question> Көрнекілік әдістегі  білім алу көзі:

<variant>  бейнефильм көрсету;

<variant>  микраскоппен жұсыс;

<variant>  кіттааппен жұмыс;

<variant>   лекция ;

<variant>  практикалық жұмыс;

<question> Техникалық  құрал- жабдықтармен жұмыс жасау  әдісіндегі білім көзі :

<variant>  компьютермен жұмыс;

<variant>  микраскоппен жұсыс;

<variant>  кіттаппен жұмыс;

<variant>   лекция ;

<variant>  практикалық жұмыс;

<question> Техникалық құрал- жабдықтармен қолдану барысында  нені қамтамасыз ету керек?

<variant>  компьютер арқылы;

<variant>  мұғалімнің сөзі ;

<variant>  кіттааппен жұмыс;

<variant>   лекция ;

<variant>  практикалық жұмыс;

<question> Оқытудың барлық әдістерін қолдану барысында нені қамтамаксыз ету керек?

<variant>  Оқушылардың өздігінен ойлаудың дамытуды;

<variant>  оқушылардың зейіні;

<variant>  оқушылардың танымын;

<variant>   оқушыларщдың білімін тексеру;

<variant>  барлығы дұрыс емес;

<question> Төмендегі әдістердің сәйкестігінің қайсысы дұрыс?

<variant>  лекция, сұрақ –жауап;

<variant>  лекция, практикалық жұмыс;

<variant>  лекция , микраскоппен жұсыс;

<variant>   лекция,экскурсия;

<variant>  барлығы дұрыс;

<question> Қайсысы әдістемелік тәсілдердің түрлеріне жатады?

<variant>  логикалық, ұйымдастыру , техникалық;

<variant>  сөздік;

<variant>  көрнекілік;

<variant>   практикалық;

<variant>  лабараторториялық;

<question> Практикалық сабақ өтудің қыыұрылымы:

<variant>   нұсқау беру, оқушылардың жұмысты орындауы, фиксациялау;

<variant>  сөйлеу ,қорытынвдылау;

<variant>  бейнелеу,сөйлеу;

<variant>   эксперимент жасау;

<variant>  барлығы дұрыс емес;

<question> Сұхбат немесе “сұрақ –жауап” әдісінде негізгі рөльді кімнің қойған сұрақтары атқараады?

<variant>  мұғалімнің сұрақтары;

<variant>  оқушылардың сұрақтары ;

<variant>  оқушылардың білімі;

<variant>   Мұғаліімнің білімі;

<variant>  барлығы дұрыс есес;

<question> Оқушылардың білімін қандай әдістермен тексеруге болады?

<variant>   барлығы дұрыс;

<variant>   сұрақ- жауап;

<variant>   таблицалар арқылы;

<variant>   кесте қағаздармен жұмыс;

<variant>  бақылау жұсысы:

<question> Сабаққа қолдану үшін биология кабинетінде қандай құрал- жабдықтар болу керек?

<variant>  барлығы;

<variant>  тірі табиғи көрнекіліктер;

<variant>  жасанды көрнекіліктер;

<variant>   үйірме жұмысы;

<variant>  өзіндік жұмыс;

<question> Кластан тыс жұмыстарға жатпайды ?

<variant>  қайталау- қорытындылау жұмыстары ;

<variant>  такбиғатқа экскурция өткізу;

<variant>  тірі табиғат мүйісінде;

<variant>   үйірме жұмысы ;

<variant>  өзіндік жұмыс;

<question> Биология оқыту методикасы қайсы ғылымдармен байланысты?

<variant>  барлығы дұрыс;

<variant>  педагогика ;

<variant>  филасофия;

<variant>   агрономия;

<variant>  медецина ;

<question> Танымжорық қайда жасалады?

<variant>  Барлығы дұрыс;

<variant>  табиғатқа;

<variant>  өндіріс орындарына ;

<variant>  ғылыми мекемелерге ;

<variant>  ғылыми білім беру мақсатындща орындалатын ұжымдық жорыық;

<question> Танымжорық дегеніміз?

<variant>  ғылыми білім беру мақсатында орындалатын ұжымдық жорық;

<variant>  сабақтың әдісі;

<variant>   үйірме жұмысы;

<variant>   биологиялық кеш;

<variant>  сабақта орындалатын жұмыс;

<question> “Жүректің құрылысы” тақырыбы қандай әдіспен өткен дұрыс?

<variant>  барлығы ;

<variant>  бейнефильм көрсету ;

<variant>  оқушының мәләмдемесі , әңгіме;

<variant>  мұғалімнің түсіндіруі;

<variant>  дәстүрлі сабақ;

<question> Ж.М.  Кудерин қай оқулықтың алғаш авторы?

<variant>  өсімдіктану;

<variant>  жануартану;

<variant>  тәнтану;

<variant>   тіршіліктану;

<variant>  барлығы;

<question> Табиғаттағы тірі ағзалардың байланысы тақырыбында пайдаланатын негізгі көрнекілік?

<variant>  қоректену тізбегі;

<variant>  микраскоп;

<variant>  тірі өсімдіктер

<variant>   жануарлар!

<variant>  гербарийжәне муляждар

<question> Сабақтың жақсы өтуінің негізгі себептері

<variant>  барлығы дұрыс

<variant>  оқу материалын дұрыс таңдап алу

<variant>  көрнекілікті дұрыс таңдап алу

<variant>  жоспар түзу, сабақтың құрылымын анықтау, алдын ала жасалған тәжірибелер

<variant>  өлкетану материалдары

 

Күрделі сұрақтар

 

<question> Көрсетілген жұмыстардың қайсы бірі ұйымдастыру тәсіліне жатады?

<variant>  толтыру үшін анкета жасау, салыстыру

<variant>  тапсырманы орындау

<variant>  практикалық жұмыстар

<variant>  суреттер салу

<variant>  коллекциялар жасау

<question> Көрсетілген жұмыстардың қайсы бірі логикалық тәсілге жатады

<variant>  мәселе қою

<variant>  тақтадағы сұрақтар

<variant>  стол үстіндегі демонстрациялық

<variant>  тақтадағы суреттер мен схемалар

<variant>  қағаздың бетіндегі жауап

<question> Экологиядан қалыптасатын бірлестік

<variant>  орназмдерделі бейімделу формаларын  дәлелдеу

<variant>  өсімдіктердің пішінін анықтау

<variant>  жануарларды анықтау

<variant>  препараттр дайындау

<question> Қысқа мерзімді бақылаулар жүргізіледі –

<variant>  сабақ үстінде, таратылып берілген материалдармен жүргізіледі

<variant>  экскурсияда

<variant>  сабақтан тыс уақытта

<variant>  сынытан тыс шығармайды

<variant>  көпшілік жұмыстарда

<question> Оқушылардың  практикалық  білімін  дамыту  ойлау  белсенділігін артыруда  қайсы  әдіс  тиімді .

<variant>  эвристикалық  әліс

<variant>   индуктивті

<variant>  дедуктивті

<variant>  оқыту  материалын  логикалық  түрде бөлу

<variant>  ауызша интерпретациалау

<question> Төмендегі тақырыптардың  қайсында  жаңа сабақты  проблемалық  түрде  өтуге болады.

<variant>  органикалық  тіршіліктің  дамуының  дәлелдері

<variant>   фотосинтез энергетикалық  алмасуы

<variant>  биосинтез  хемосинтез

<variant>  жүректің  қызметі, жұмыстың реттелуі

<variant>  клетканың құрылысы  және  химиялық құрамы

<question> Ч. Дарвин биология  ғылымының қай саласын жоғарғы дәрежеде  дамытты

<variant>  эволюциялық  дамудың   физиялогиясы

<variant>   экология және синэкология

<variant>  генетика және медицина

<variant>  морфология және систематика

<variant>  жекеше даму биологиясы

<question> Табиғаттағы  тірі ағзалардың байланысы тақырыбында пайдаланатын  негізгі  көрнекілік

<variant>  қоректену тізбегі

<variant>   микраскоп

<variant>  тірі өсімдіктер

<variant>  жануарлар

<variant>  гербарий  және муляждар

<question> Сабақтың жақсы өтуінің  негізгі себептері

<variant>  барлығы дұрыс

<variant>   оқу материалын дұрыс  таңдап  алу

<variant>  көрнекілікті дұрыс  таңдап  алу

<variant>   жоспар түзу сабақтың  құрылымын анықтау  алдын ала  жасалған  тәжірибелермен

<variant>  өлкетану материалдарын  дұрыс таңдап алу

<question> Физиологиядан қалыптасқан біліктілік бұл .-

<variant>  тіршілік әрекетін бақылау  эксперимент қою

<variant>   формулаларды  талдап анықтау

<variant>  препараттарды дайындау

<variant>  организмдердің бейімдеушілігін анықтау

<variant>  морфологияның систематикаға  көшу

<question> Көрсетілген жұмыстардың  қайсы бірі  ұйымдастыру  тәсіліне  жатады

<variant>  толтыру үшін  анкета жасау  салыстыру

<variant>   тапсырманы орындау

<variant>  практитикалық сабақ

<variant>  суреттер  салу

<variant>  коллекциялар  жасау

<question> Көрсетілген  жұмыстардың қайсы бірі логикалық  тәсілге жатады

<variant>  мәселе қою

<variant>  тақтадағы  сүрақтар

<variant>  стол  үстінде  демонстрациялау

<variant>  тақтадағы  суреттер мен  схема

<variant>   қағаздың  бетіндегі  жауап

<question> Экалогиядан  қалыптасатын  бірлестік  бұл-

<variant>  организмдердің бейімделу  формулаларын  дәлелдеу

<variant>   өсімдіктердің  пішінін анықтау

<variant>  жануарларды  анықтау

<variant>  препараттар  дайындау

<variant>  тәжірибелер қою

<question> В.В Давыдов  білім беру  жүйесін  қандй негізде құрады

<variant>  дүниетанымдық , практикалық, теориялық,  методологиялық

<variant>   классикалық, теориялық

<variant>  лабараториялық, дүниетанымдық

<variant>  методологиялық семинар

<variant>  барлығы дұрыс  емес

<question> Биологияның қай курстарында  жиі  экперимент  қойылады

<variant>  физиология

<variant>   анатомия

<variant>  морфология

<variant>  систематика

<variant>  антропология

<question> Қысқа мерзімді бақылаулар жүргізіледі

<variant>  сабақ үстінде және  таратылып  берілетін  материалдармен жүргізіледі

<variant>   экскурцияда

<variant>  сабақтан  тыс уақытта

<variant>  сыныптан тыс  уақытта

<variant>  көпшілік  жұмыстарда

<question> Жемістермен  тұқымдардың  тақырыбы сабақтың қай типіне  жатады

<variant>   репродуктивтік  сипаттағы  кино сабақ

<variant>   проблемалық тұрғыдағы  өткізілетін  лабараториялық  сабақ

<variant>  түсіндіру сабағы

<variant>  семинар

<variant>  лабарааториялық сабақ

<question>  Проблемалық элементті  жаңа сабақты түсіндіру  үшін қайсы  тақырыпты  өтіп  болғаннан соң  бастау  керек .

<variant>  органикалық  тіршіліктің  эволюциялық  дамуын  дәлелдері, жапырақтың  пішіндері , жапырақтың ауа арқылы  қоректенуі  және  тыныс  алуы

<variant>   белоктардың биосинтезі, энергетикалық алмасу

<variant>  жүректің  қызметі  және оның гигиенасы  жүрек қызметінің реттелуі

<variant>  клетканың  құрылысы және химиялық құрамы,  бүршік және өркеннің өсуі

<variant>  мұхит  балықтардың  тіршілік ортасы

<question> Биологияны оқытуда балаларды  қай жағыннан  дамыту қажет

<variant>  барлығы дұрыс

<variant>   сыртқы сезімталдығын дамыту, құрал жабдықтармен дұрыс жұмыс жүргізуге үйрету

<variant>  байқампаздыққа, табиғатты дұрыс түсінуге үйрету

<variant>  эксперимент жасау

<variant>  биологиялық түсініктерді табиғаттағы тірі обьектілердің тіршілік ерекшеліктеріне сай дамыту

<question> Оқу пәндері қандай ерекшеліктерге байланысты топталады.

<variant>  ғылыми түсініктердің типтеріне байланысты

<variant>    зерттеу әдістеріне байланысты

<variant>  оқыту әдісіне және модельдерді қолдануға байланысты

<variant>  проблемаларды шешуге байланысты

<variant>  барлығы дұрыс

<question> Оқушылардың жауабындағы көрнекілік әдіс тәсілдері

<variant>  қойылған тәжірибені немсе прибордың қызметін түсіндіру

<variant>   әңгіме барысында

<variant>  жазбаша жұмыста

<variant>  тест тапсырмаларын орындауда

<variant>  бақылау жұмыснда

<question> Жинақтап қорыту сабақтарын өткізу тиімді

<variant>  шолу лекция түрінде

<variant>   кіріспе лекция түрінде

<variant>  интеграцияланған сабақ түрінде

<variant>  практикалық сабақ түрінде

<variant>  лабораториялық сабақ түрінде

<question> Топ серуені кезінде оқушыларға қалыптастыратын тәрбиелер

<variant>  барлығы

<variant>  табиғатты қорғауға

<variant>  экологиялық

<variant>  патриоттық

<variant>  эстетикалық

<question> Тапсырманы орындауда зейінді неге аудару керек

<variant>  барлығы

<variant>   табиғатты бақылауға

<variant>  оқулықтың суретіне

<variant>  практикалық жұмысқа

<variant>  бақылау күнделігіне

<question> Оқушылардың практикалық білімін сабақ кезінде ойлау қабілеттілігін қалай дамытады

<variant>  оқу материалын ауысша, логикалық жүйелеу интерпретациялау

<variant>   сабақты индуктивті түрде құрастыру

<variant>  сабақты индуктивті құрастыру

<variant>  эвристиукалық әдісті қолдану

<variant>  лабораториялық әдісті қолдану

<question> Асбұршақпен жүргізілетін тәжірибелер қандай сабақты өткізу үшін қолданылады

<variant>  генетикадан практикалық сабақты

<variant>   генетикадан лабораториялық сабақты

<variant>  лекция сабақты

<variant>  сөздік әдістерде

<variant>  әңгімелесуде

<question> Жасыл өсіәмдіктер мен биосфералық маңызы тақырыбында қаралатын мәселелер

<variant>  барлығы

<variant>   заттардың айналымы

<variant>  топырақ түзу

<variant>  атмосферадағы оттегі өндірушісі

<variant>  органикалық заттарды түзуші

<question> Биология пәнінің өсімдікте бактериялар саңырауқұлақтар тақырыбы қандай ғылымдар мен байланысты

<variant>  география, табиғаттану, медицина

<variant>   математика

<variant>  информатика

<variant>  әлеуметтану

<variant>  барлығы

<question> Биология әдістемесінің дидақтикалық принциптері

<variant>  барлығы

<variant>   оқытудың бір тұтастығы

<variant>  ғылымилылығы және жүйелілігі

<variant>  теориямен практика бірлігі

<variant>  көрнекілігі және түсіністігі

<question> Биология дидактикасының проблемалары кітабының авторы

<variant>  Л.С. Вготский

<variant>    Я. Каменский

<variant>  С. Келдібеков

<variant>  И. Верзилин

<variant>  Ж. Кудирин

<question> Биологияның мол мүмкіншіліктері бар жүйесі

<variant>  ғылыми көз қарасы

<variant>  діні көз қарасы

<variant>  еңбек мәдениет

<variant>  патриоттық сезім

<variant>  сезімталдықты тәрбиелеу

<question> Биологияның негізгі қағидаларының бірі

<variant>  организмдер тіршілігінің бір тұтастығы

<variant>   мүшелер қызметі

<variant>  жүректің қызметі

<variant>  бүйректің қызметі

<variant>  камбий қызметі

<question> Мәдени өсімдіктердің шығу орталығын зерттеген орыс ғалымы

<variant>  И. Вавилов

<variant>  Каменский

<variant>  Верзилин

<variant>  Крупская

<variant>  Келдібеков

<question> Логикалық ойлаудың неше жолы бар

<variant>  2

<variant>   3

<variant>  4

<variant>  8

<variant>  10

<question> Биологияны оқытуда ой еңбегі дене нңбегі негіз болады

<variant>  политехникалық білім беруде

<variant>   патриоттық білім

<variant>  эстетикалық тәрбие

<variant>  этикалық тәрбие

<variant>  ғылыми көзқарас

<question> К. Линней, Ш. Уалиханов, Мариковский, М. Қашқари еңбектері биологияның қай тақырыптарынлда айтылады

<variant>  жануарлардың көп түрлілігі және оларды жүйелеу

<variant>   көп жасушалоы жануарлар

<variant>  ішек қуыстылар

<variant>  былқылдақденелілер

<variant>  қазақстанның сүтқоретілері

<question> Арқар миранос, қазақтың ақбас сиыры, адлатау бұқасы қай тақырыптарда қарастыралады

<variant>  Қазақстанның мал шаруашылығында

<variant>   мал шаруашылықтың дербес саласы

<variant>  үй жануарлары

<variant>  жылқы шаруашылығы

<variant>  ірі қара мал шаруашылығы

<question> Тіршілік үшін күрес түсінігі қай пәнде нақтыланған

<variant>  экология

<variant>   биосфера

<variant>  генетика

<variant>  математика

<variant>  цитология

<question> Мәдениет жүйесіндегі ғылым дегеніміз

<variant>  биологияның білім берудегі бет бұрысы

<variant>  философиялық ойлар

<variant>  математиканың жетістіктері

<variant>  тарих даму

<variant>  биология

<question> Ғылыми білімдер жүйесі неені қалыптастырады

<variant>  ғылыми көз қарасты

<variant>   этиканы

<variant>  эстетиканы

<variant>  техниканы

<variant>  құндылықтарды

<question> Оқытудың барлық этабында бір тұтастықты сақтау тіршілік туралы идеялардың мазмұнын ашу нені дамытады

<variant>  мектеп биологиясының көз қарас деңгейін

<variant>   өндірістік дамуды

<variant>  жоғарғы ми қызметін оқыту

<variant>  адамды биологиялық обект ретінде тануды

<variant>  мәселені шешу

<question> Сабақтың мақсаты мен міндеттері немен анықталады.

<variant>  оқу материалының мазмұнымен

<variant>   сабақты ұйымдастырумен

<variant>  сабақтың өтілуімен

<variant>  әдістемелік тәсілдермен

<variant>  сабақтың формасымен

<question> Маңызды биологиялық теориялық меңгеріп жүйелеп болжауда қолдана білуді қай класс оқушыларына қалыптастырады

<variant>  жоғарғы

<variant>   6-7 класс

<variant>  төменгі

<variant>  8-9 класс

<variant>  бастауыш

<question> Құнды бастамалар мен биологиялық теорияларды түрлерінің  алуандылығы экожүйелерді оқуды бастау қай класта басталады

<variant>  6-7

<variant>  жоғарғы

<variant>  төменгі

<variant>  8-9

<variant>  бастауыш

<question> Тірі табиғатты үнемі пайдалану қорғау мәселелерін шешуді қай буын оқушыларынан бастайды

<variant>  орта

<variant>   жоғарғы

<variant>  бастауыш

<variant>  мектепке дейінгі

<variant>  барлығы

<question> Лекция семинар практикалық әдістер қай сабақтарда қолданылады

<variant>  факультатив

<variant>   лабораториялық

<variant>  жаңа сабақ

<variant>  кіріспе сабақ

<variant>  жинақтап қорыту сабақ

<question> Ғылыми отырыстарда конферанцияларда қай жұмыстардың нәәтижелері талқыланады

<variant>  үйірме жұмыстарының

<variant>   сабақтың

<variant>  бейне фильмнің

<variant>  сарамандық жұмыстың

<variant>  зертханалық жұмыстың

<question> Топ серуні кезінде қандай бақылаулар жүргізіледі

<variant>  қысқа мерзімдік

<variant>   ұзақ

<variant>  мерзімсіз

<variant>  толық

<variant>  қысқы

<question> Биологиялық жүйелер және оның модельдері қай саланың обьектісі

<variant>   ботаника

<variant>   зоология

<variant>  гендік инженерия

<variant>  биотехнолоогия

<variant>  селекция

<question> Қан тақырыбында бейне фильм көрсету қандай әдіске жатады

<variant>  көрнекілік

<variant>   эвристикалық

<variant>  шығармашылық

<variant>  сөздік

<variant>  практикалық

<question> Қай кезеңде биологияны оқыту әдістемесінің ғылыми негізі қаланды

<variant>  20 ғ

<variant>   19 ғ

<variant>  17ғ

<variant>  18ғ

<variant>  21ғ

<question> Академик В. И. Вернадский қандай ғылымның негізін қалады

<variant>  Биогеохимия

<variant>   биогеогрфия

<variant>  биология

<variant>  биоценоз

<variant>  палеонтология

<question> Қайталау, қорытындылау сабағы оқытудың қай формасы

<variant>  сабақ басы

<variant>   топпен жұмыс

<variant>  үйірме жұмыс

<variant>  көпшілікпен жұмыс

<variant>  биологиялық кеш

<question> Сабақтың қандай әдісіне оқушылардың білімі тексерілмейді

<variant>  лекцияда

<variant>   семинарда

<variant>    практикалық

<variant>  қайталау

<variant>  жинақтау

<question> Факультативтік сабақтарды мұғалім мамандармен біріктіріп өткенде

<variant>  барлығы

<variant>   эксперимент

<variant>  зерттеу жұмыстары

<variant>  биологиялық кафедраларға барады

<variant>  оқушылар ғылыми негіздермен танысады

<question> Гүлді өсімдіктердің философиялық моделі көрнекілігі нені көрсетеді

<variant>  фотосинтез, тыныс алу, заттар тасымалы

<variant>   көбею

<variant>  даму

<variant>  өсу

<variant>  қоректену

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here