“Мемлекет және құқық теориясы” пәні

0
 1. Құқық принциптерінің термині қалай түсініледі?

A\ құқықтың негізін құрайтын немесе құқықтың қалыптасу, даму қызметін атқару үрдістерінің жетекші бастаулары;

B\ құқықта өз көрінісін тапқан мемлекеттің еркі;

C\ қоғамдық қатынастарды реттеуші құқықтың ерекшеліктерін көрсететін құқық белгі-нышандарының жиынтығы;

D\ құқықтық презумпциялар (болжамдар);

E\ құқықтың пайда болуы туралы сан-алуан теориялар.

 1. 2. Қоғамдық қатынастарға заңдық ықпал етудің нгізгі бағыттары анықтамасының дұрыс көрсетілген ұғымы қайсы?

A\ құқық функциялары

B\ құқықтыңміндеттері;

C\ құқық нормалары;

D\ құқықтық жүйе;

E\ құқықтың әдістері;

 1. Объективті құқық:

A\ адам әректінің құқықтығы немесе құқыққа қарсылығың өлшемі, практикада тұлғаның заңдық құқықтары мен міндеттерінің бар-жоқтығын анықтаудың заңдық негізі болып табылатын нормалар жүйесінде көрінетін әлеуметті нормативті реттеуші;

B\ тұлғаның мүддесін қанағаттандыру мақсатымен құқықтық нормалардың тұлғаларға берген құқықтық мүмкіндіктері;

C\ мемлекеттік-өкілдік нормативтік нұсқауларда объективтендірілген мемлекеттік ерік;

D\ құқықты терең білу, түсіну, оның талаптарын саналы түрде орындау;

E\ құқықтық нормаларды жүзеге асыру нәтижесінде қалыптасатын қоғамдық тәртіп.

 1. 4. Құқық институты дегеніміз.

A\  белгілі қоғамдық қатынастарды реттейтін, орнықтылығы тұрақты құқықтық нормалар топтамасы

B\ құқық саласы;

C\ толығымен бүтіндей алғандағы құқық;

D\ құқықтың ең алғашқы торшасы (жасушасы), яғни құқықтық норма;

E\ құқықтың қызметі.

 1. Романо-германдық құққытық жүйенің негізгі қайнар көзі:

A\ нормативті актілер;

B\ корпоративті нормалар;

C\ адамгершілік нормалары;

D\ сот прецеденті;

E\  әдет-ғұрыптық құқық.

 1. 6. Қазақстан Республикасы Президенті шығарады:

A\ өкімдер, жарлықтар;

B\ заңдар, кодекстер;

C\ қаулылар, жарлықтар;

D\ жарлықтар, бұйрықтар;

E\ шешімдер, жарлықтар.

7.Осы заманғы мемлекеттердiң құқықты қорғау қызметiн көрсетiңiз:

A\ Мемлекет қоғамдағы құқық бұзушылықтармен күреседi, адамдарадың құқықтарын қорғайды.

B\ Мемлекет елдiң экономикалық саясатын анықтайды.

C\ Меншiктiң барлық түрлерiн дамытады.

D\ Мемлекет халықтың кедей топтарына, мүгедектер, зейнеткерлер, студенттер және тақы басқаларға қамқорлық көрсетедi, оқу-ағарту iсiн, медицинаны, ғылымды қаржыландырады.

E\ Мемлекет елдiң шекарасын қорғайды, шет елдерде ресми өкiлi болады.

 1. 8. Құқықтың басты қызметін атаңыз:

A\ реттеу, қорғау;

B\ бағалау;

C\ тәрбиелеу;

D\ танымдық;

E\ мәдени;

 1. 9. Қандай құқықтық жүйе үшін соттық прецедент құқықтың негізгі қайнар көзі болып табылады ?

A\ англо-саксондық құқықтық жүйе үшін;

B\ діни-дәстүрлік құқықтық отбасы үшін;

C\ континенталдық құқықтық жүйе үшін;

D\ мұсылмандық құқықтық жүйе үшін;

E\  континенталдық және мұсылмандық жүйелер үшін.

 1. 10. Техникалық заңдық нормалар дегеніміз.

A\ адамдардың табиғатқа, техникаға, өңдіріс құралдары мен саймандарына деген қатыстылықтарын сипаттайтын ережелер

B\ адамдардың табиғатқа, техникаға, өңдіріс құралдары мен саймандарына деген қатыстылықтарын сипаттайтын ережелер;

C\ заңдарда баяндалып бекітілген техникалық нормалар;

D\ ақыл-парасат пен әділетке негізделген міңез-құлық, жүріс-тұрыс ережелері;

E\ тараптардың өз ерік ықтиярларының нәтижесінде жасалып шығарылған міңез-құлық ережелері.

 1. 11. Әлеуметтік нормалар дегеніміз:

A\ адамдар арасындағы қатынастарды реттеуші міңез-құлық ережелері;

B\ адамдардың табиғатқа, техникаға, өңдіріс құралдары мен жабдықтарына қатынасын сипаттайтын ережелер;

C\ заңда бекітілген техникалық нормалар;

D\ тараптарға сырттан таңылатын міңез-құлық ережелері;

E\ діни нормалар.

 1. 12. Қазақстан Республикасы Президенті шығарады:

A\ өкімдер, жарлықтар;

B\ заңдар, кодекстер;

C\ қаулылар, жарлықтар;

D\ жарлықтар, бұйрықтар;

E\ шешімдер, жарлықтар.

 1. 13. Заңнама жүйесі:

A\ құқықтың ішкі мазмұнын  және құрылымдық сипатын қамтитын нормативті-құқықтық актілердің жиынтығы;

B\ құқық нормалары;

C\ құқық нормасының мазмұны;

D\ объективті жүйе;

E\ құқық нормасының бір қалыпты құрылымы.

14.Мемлекеттік биліктің ел ішіндегі басымдылығы /үстем болуы / және елден   тыс аумақтағы тәуелсіздігі деген белгісі:

А/ Мемлекет егемендігі

В/ Құқық субъектілігі

С/ Құқық қабілеттілігі

Д/ Құқық шығармашылық ісі

Е/ Әрекет қабілеттілігі

15.Өркениетті қоғамда мемлекеттің ең басты қызметі / функциясы / нендей болуы тиіс?

А/ Адам мүдделерін, құқықтарын қорғау

В/ Салық алым жинау

С/ Шаруашылық ұйымдастыру

Д/ Суландыру

Е/ Биліктен тайдырылған таптардың қарсылығын тойтарып басу

16.Мемлекет аумағында басқа мемлекеттік құрылымдар жоқ, аумақ әкімшілік аумақтық бірліктерге бөлінген мемлекеттік құрылым қалай аталады?

А/ унитарлы мемлекет

В/ Конфедерация

С/ Колония

Д/ Империя

Е/ Федерация

17.Мемлекет тарапынан жаза қолдану әсерінен қорқып жасалынған құқықтық әрекет:

А/Конформистік

В/Құқық нормаларын шартты түрде қадағалау

С/Әрекет немесе әрекетсізлік түрде көрініс тапқан

Д/Маргиналды

Е/Әлеуметтік активті

18.Субъектілердің құқық нормалары және әлеуметтік маңызды мақсаттарға сай келетін жүріс-тұрысы :

А/ Құқықтық мінез-құлық

В/ Теріс қылық

С/ Олқылық

Д/ Субъективті құқық

Е/ Құқық бұзушылық

 1. Құқық нормасының талаптарына қарама-қайшы, әрекет қабілетті субъектінің қоғамға қауіпті кінәлі әрекеті / әрекетсіздігі /

А/ Құқық бұзушылық

В/ Теріс қылық

С/ Қоғамдық қатынас

Д/ Құқықтық қатынас

Е/ Заңды міндет

 1. Нормативті акт:

А/ билеушілердің жалпыға міндетті мән беретін және орындалуын өзінің мәжбүрлеу күшімен кепілдендіретін әдет-ғұрып

В/ Теріс қылық

С/ Қоғамдық қатынас

Д/ Құқықтық қатынас

Е/ Заңды міндет

 1. Заңға бағынышты нормативтік акт дегеніміз

А/ қатал түрде заңға сәйкес деп, заң негізінде, заң орындау үшін мемлекет басқару органы шығарған құқықтық акт

В/  кез келген ресми акт

С/ нотариус жасап, куәландырылған кез келген жазбаша құжат

Д/ діни қатынастарды реттейтін ережелер

Е/  заңдар жинағы

 1. Қоғамдық тәртіп дегеніміз:

А/ тек қана заңдылық емес, сол сияқты тәртіптің де көмегімен жететін қоғамдық қатынастардың тәртіпке келтірілген күйі

В/  тәртіптің сақталуы

С/ қоғамдық қатынастар жүйесі

Д/ заңдардың демократиялық мазмұны

Е/  заңдылықтың сақталуы

 1. Адам және азаматтың құқықтарының қандай топтары бар

А/ саяси жеке және әлеуметтік

В/  конституциялық, азаматтық, әкімшілік

С/ ресми, ресми емес

Д/ танылған, бекітілген

Е/  мәдени, кепілденген, ақпараттық

 1. Қай мемлекеттің саяси жүйесінде кәсіподақтар субъект болып табылмайды

А/ Біріккен Араб Әмірлігі

В/  Қазақстан

С/ Ұлыбритания

Д/ АҚШ

Е/  Франция

 1. Англо-саксонды құқықтық жүйенің өзіне тән белгілері:

А/ сот тәжірибесі құқығы құқықтың негізгі қайнар көздері – прецеденттер (соттың және әкімшіліктік)

В/  құқықтың жеке және жария деп бөлудің жоқтығы

С/ Құқықтың негізгі қайнар көздері – құқықтық әдет-ғұрып

Д/ құқықтың негізгі қайнар көздері – нормативтік актілер

Е/  Рим құқығын рецепциялау

 1. Ұқсас қоғамдық қатынастар тобын реттейтін, оңашаланған құқық нормаларының жиынтығы

А/ құқықтық институт

В/  құқықтық жүйе

С/ құқық жүйесі

Д/ құқықтық акт тармағы

Е/ құқық саласы

 1. Қазақстан Республикасында жергілікті атқарушы органды басқарады:

А/ әкім

В/ парламент депутаты

С/ губернатор

Д/ кеңес төрағасы

Е/ сот

 1. Үкімет қандай нормативтік-құқықтық актілер қабылдайды:

А/ Қаулы

В/ Шешім

С/ Жарлық

Д/ Заң

Е/ Конституциялық Заң

 1. Құқықтық мәртебе дегеніміз:

А/ адамның қоғамдағы оның белгілі бір құқықтары мен міндеттерінің жүйесі арқылы көрінетін заңдық бекітілген жағдайы

В/ адамдардың қоғамдық өмірдің құқықтық құбылыстарына қатынастарын көрсететін ойлар, көзқарастар, сезім, әдетке байланысты толқуларының жиынтығы

С/ орындалуға міндетті жалпы сипаттағы әрекет тәртібі

Д/ заң тәжірибесінде нақты жүзеге асырылатын, мемлекетпен кепілдендірілген азаматтардың конституциялық құқықтары мен міндеттері

Е/ азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қалыптастыратын құқылық нормалар жиынтығы

 1. Заңды фактілердің түрлері:

А/ құқықты мінез-құлық, құқықтық емес мінез-құлық

В/ әрекет, әрекетсіздік

С/ оқиға, құқықты мінез-құлық

Д/ әрекет, оқиға

Е/ актілер, әрекеттер

 1. Тәртіп дегеніміз:

А/ қоғамда қалыптасқан әлеуметтік нормаларға жауап беретін адамдар әрекетіне қойылатын белгілі бір талаптар

В/ тұлғаның ішкі мәдениеті

С/ адамзат әрекетінің әлеуметтік бағасы

Д/ ұйымдаспағандыққа қарсы құралдар

Е/ мемлекеттік қызметкерлерге қойылатын талаптар

 1. Құқықтық сана субъектілері бойынша қандай түрлері бар:

А/ ғылыми, кәсіптік, қарапайым

В/ қарапайым, ғылыми, ресми

С/ жеке, кәсіби, көпшілік

Д/ жеке және көпшілік

Е/ қоғамдық және жеке

33.Нұсқау,  рұқсат,  тыйым  түріндегі  мінез-құлық  ережесі  болып        табылатын  құқықтың  бастапқы  элементі  анықтамасына  сәйкес  ұғымды  көрсетіңіз.

А) Құқық  нормасы

В) Құқық  нысаны.

С) Құқық қағидасы.

Д) Құқық  типі.

Е) Моральдық  норма

 1. Парламенттік республикаға жататын  мемлекеттерді  атаңыз:

А) Германия

В) АҚШ,  Франция

С) Ресей,  Қазақстан

Д) Өзбекістан,  Финляндия.

Е) Тәжікістан,  Қырғызстан.

 1. Құқықтық норманың қандай элементі құқық  нормасының  қолданылу  шартын  айқындайды ?

А) Гипотеза

В) Презумпция

С) Дизпозиция.

Д) Санкция

Е) Преамбула.

 1. Мемлекеттің ішкі қызметіне  жатпайды:

А) Бейбітшілікті қолдау және  басқа  елдермен  бейбіт қарым-қатынас

жасау.

В) Мәдени

С) Экологиялық

Д) Әлеуметтік

Е) Экономикалық

 1. Мемлекеттің атқарушы, нұсқаушы билік қызметі  саласындағы  қатынастарды  реттейтін  құқық  саласы қалай  аталды ?

А) Конституциялық  құқық

В) Азаматтық құқық

С) Еңбек  құқығы

Д) Әкімшілік  құқық

Е) Қылмыстық  құқық.

 1. Қандай құқық субьектілерінде  бір  мезгілде  құқық  қабілеттілік  және  әрекет  қабілеттілік  пайда  болады ?

А) Заңды  тұлғаларда

В) Заңды  және  жеке  тұлғаларда

С) Жеке  тұлғаларда

Д) Шетелдіктерде

Е) Босқындарда

 1. Мемлекеттік билікті  қалыптастыруға  және  жүзеге  асыруға  қатысатын  өзара  байланысты  мемлекеттің  және  қоғамдық  ұйымдардың  жүйесі қалай  аталады ?

А) Саяси  жүйе

В) Саяси  режим

С) Басқару  нысаны

Д) Құқықтық  жүйе

Е) Саяси  партия

 1. Белгілі бір категориядағы  адамдар  мен  ұйымдардың  құқықтық  жағдайын  анықтайтын  құқықтар,  бостандықтар  мен  міндеттердің  жиынтығы  қалай  сақталады ?

А) Құқықтық  мәртебе.

В) Құқықтық  қатынас

С) Құқықтық  сана

Д) Заңды  факт

Е) Құзірет

 1. Әлеуметтік норманың қандай түрі  мемлекеттің  мәжбүрлеу  шарасы мен  қамтамасыз  етіледі.

А) Құқықтық  нормалар

В) Әдет-ғұрып  нормалар

С) Техникалық  нормалар

Д) Моральдық  нормалар

Е) Діни  нормалар.

 1. Төмендегі көрсетілген түсініктердің  қайсысының  мазмұны  өте  кең

А) Әлеуметтік нормалар

В) Қоғамдық  ережелер

С) Өнегелік  нормалар

Д) Әдет ғұрып  нормалары

Е) Құқықтық  нормалар

 1. “Мемлекетті” ресми тәсілдері  арқылы  нормаларды  бекіту  және  жалпылама  ережелердің  жалпыға  міндетті  заңға  айналдырылуын  деген  анықтаманы  төмендегі ұғымдардың  қайсысына  жатқызуға  болады ?

А) Құқық  нысаны  ұғымына

В) Өнегелік  қағидаттар  ұғымына

С)  Саяси  декларациялар  ұғымына

Д) Адамгершілік  ұғымына

Е) Моральға

 1. Құқық шығармашылық ісінің  сатысын  атаңыз:

А) Заң  шығару  бастамасы.

В) Істің  нақты  жағдайын  анықтау

С) Құқық  нормасын талдау

Д) Нақты  шешім шығару

Е) Құқық  қолдану  актісінің  бұзылмауын  қадағалау.

45.Төмендегі  көрсетілген  органдардың  қайсысы  өкілді  органға  жатады ?

А) Мәслихат

В) Әділет  министірі

С) Үкімет

Д) Әкімшілік

Е) Адвокатура

 1. Мемлекет атынан билік  жүргізетін, билік  өкілеттігі  бар,  мемлекеттік  механизмнің  бөлігі  қалай  аталады ?

А) Мемлекеттік  орган

В) Кәсіподақ

С) Саяси  партия

Д) Еңбек  ұжымы

Е) Мемлекеттік  мекеменің  әкімшілігі.

 1. Қоғамдық ой-пікірді анықтау арқылы мемлекеттік құқықтық құбылыстарды  зерттейтін  әдіс-тәсіл  қалай  аталады ?

А) Социологиялық

В)  Салыстыру

С) Диалектикалық  материализм.

Д) Логикалық

Е)      Саясаттану.

 1. Әрекет қабілеттілігі мен құқық қабілеттілігі бір уақытта  пайда  болатын құқық  субьектісін  атаңыз.

А) Заңды  тұлға

В) Жеке  тұлға

С) Шетел  азаматтары

Д) Азаматтығы  жоқ адамдар.

Е) ҚР  азаматтары.

49Мағынасы  жағынан  көлемді  ұғымды  көрсетіңіз.

А) Құқық  жүйесі.

В) Құқықтық  институт.

С) Құқықтық  норма

Д) Құқық  саласының  бөлімі.

Е) Құқық  саласы.

 1. Құқық түсінігінің сипатын  көрсетіңіз:

А)  Құқық  қоғамдық  теңдікті,  әділеттікті,  адамгершілікті

қалыптасатын  негізгі  құрал.

В) Құқық-бұл  үстем  таптың  заңға  айналған  еркі.

С) Құқық  бұл  адамзат психикасының  көрінісі.

Д) Адам құқықтары  мен  бостандықтарының  мемлекетке  тәуелділігі,

себебі  құқықты  мемлекет  жасайды.

Е) Құқық  бұл  еркіндік пен  бостандықты  шектеуші.

 1. Қазақстан Республикасында биліктің  қандай  тармақтары  бар ?

А) Заң  шығарушы,  сот,  атқарушы.

В) Атқарушы,  бақылаушы  сот

С) Сайлаушы,  бақылаушы  сот.

Д) Заң  шығарушы,  сот бақылаушы

Е) Заң  шығарушы,  сот,  сайлаушы.

 1. Техникалық нормалар дегеніміз:

А) Адамдардың  табиғатқа,  техникаға,  өндіріс  құралдары  мен

жабдықтайтын  қатынасын  сипаттайтын  ережелер.

В) Адамдар  арасындағы  қатынастарды  реттеуші  мінез-құлық  ережелері.

С) Заңда  бекітілген  нормалар.

Д) Тараптардың  ерікті  түрдегі  келісімдері  нәтижесінде қалыптасатын

мінез-құлық  ережелері.

Е) Діни  салт-дәстүр  ережелер.

 1. Үкімет қандай нормативтік-құқықтық  акті  қабылдайды?

А) Қаулы.

В) Жарлық.

С) Шешім.

Д) Заң.

Е) Конституциялық  заң.

 1. ҚР-да жергілікті өкілді  орган (мәслихат)  қандай  тәртіппен құрылады?

А) Белгілі  бір  аумақтың  тұрғындары мен сайланады.

В) Дауыс  беру  арқылы  Парламентпен  сайланады.

С) Үкіметтің  қаулысымен  тағайындалады.

Д) Депутаттарды  ҚР Президенті  тағайындайды.

Е) Әкіммен  тағайындалады.

 1. Формальды айқындылық белгісі  әлеуметтік  норманың  қандай  түріне  тән.

А) Құқықтық  нормаларға.

В) Әдет-ғұрып  нормаларына.

С) Салт-дәстүр   нормаларына.

Д) Моральдық  норма

Е) Діни  нормаларға.

 1. Құқық қызметтері:

А) Реттеуші,  қорғаушы.

В) Корпоротивті, әлеуметтік

С) Ұлттық,  нәсілдік.

Д) Декларативті,  позитивті.

Е) Әлеуметтік,  авторитарлық.

 1. Құқықтық салаға тиісті  құқық  нормалары  қалай  бөлінеді?

А) Конституциялық  құқық  нормалары,  азаматтық құқық нормалары.

В) Моральдық  нормалар  және  діни  нормалар.

С) Этика  нормалары  және  моральдық  нормалар.

Д) Діни  нормалар  және  этикалық  нормалар.

Е) Әдеттік  нормалар  және  этикалық  нормалар.

 1. ҚР қандай органдар  атқарушы  билікке  жатады?

А) Үкімет.

В) Парламент.

С) Соттар.

Д)  Конституциялық  Кеңес.

Е) Сенат  және  мәжіліс.

 1. Мемлекеттік билікті қалыптастыруға және  жүзеге  асыруға  қатысатын  өзара  байланысты  мемлекеттік  және  қоғамдық  ұйымдардың  жүйесі  қалай  аталады?

А) Саяси жүйе.

В) Саяси режим.

С) Басқару  нысаны.

Д) Құқықтық  жүйе.

Е) Саяси  партия.

 1. Демократиялық қоғамда мемлекет  қызметінің  жүзеге  асырылуының  негізгі  нысандары.

А) Құқықтық

В) Мәжбүрлеу.

С) Әкімшілік-әміршілдік.

Д) Бақылау-қадағалау.

Е) Ұйымдастырушылық.

61.ҚР-ның  құқықтық  жүйесін қарайтын  құқық  нысанын  атаңыз?

А)  Нормативті-құқықтық  акт.

В) Құқықтық  әдет- ғұрып.

С) Соттық және  әкімшілік  прецедент.

Д) Діни  доктрина.

Е) Әдет-ғұрып  құқығы.

62.ҚР-ның  облыстық  және  республикалық  маңызы  бар қала  әкімдерін  Конституция  бойынша  кім  тағайындайды.

А) Премьер-Министрдің  ұсынысымен  Президент.

В) Презтиденттің  ұсынысымен  Үкімет.

С) Сенаттың  төрағасы.

Д) ҚР-ның  мемлекеттік  хатшысы.

Е) ҚР-ның  Парламенті.

63.Қоғамдық  басқарудың  мақсаттары  мен  міндеттерін  көрсететін  мемлекет  қызметінің  негізгі  бағыттары  қалай  аталады?

А) Мемлекет  қызметі  (функциясы).

В) Құқық  субьектілік.

С) Егемендік.

Д) Саяси  жүйе .

Е) Құқықтық  қатынас.

64.Субьектілеріне  қарай  түсінік  беру  мынадай  түрлерге  бөлінеді.

А) Ресми  және  ресми  емес.

В) Логикалық және  функционалдық.

С) Аутентикалық  және  тарихи.

Д) Доктриналдық  және  грамматикалық.

Е) Функционалдық  және  тарихи.

65.Тұлға  және  бүкіл  қоғам  бостандығының  ең  басты  алғы  шартын  атаңыз.

А) Меншік.

В) Әдет-ғұрыптар.

С) Өнеге.

Д) Дін.

Е) Отбасы.

66.Мына  анықтамаға  сәйкес  түсінікті  атаңыз:  “Нормативтік-құқықтық  актіде  тұжырымдалған,  мемлекеттің  мәжбүрлеу  шарасымен  қамтамасыздандырылған  және  көп  мәрте  қолдануға  арналған  жалпыға  міндетті  мінез-құлық  ережесі”.

А) Құқық  нормасы.

В) Салт-дәстүр.

С)  Әдет-ғұрып.

Д) Соттық  прецедент.

Е) Заңдық  доктрина.

67.Азаматтық  қоғамның  ең  негізгі,  маңызды  қағидаларына  жататындар:

А) Жеке  адамның  мүддесінің  үстемдігі  және  тұлғаның еркін дамуы.

В) Бір  идиологияның  үстемдігі.

С) Экономиканың  әкімшілік-әміршілдік  әдіспен  басқарылуы.

Д) Мемлекеттің  мүддесі  үшін  адамдардың  құқықтары мен

бостандықтарын  шектеу.

Е) Мемлекеттің  қоғамдық  өмірдің  барлық  саласына  араласуы.

68.Адамдардың  құқыққа  қатысын  білдіретін  көзқарастары,  сезімдері  және  эмоцияларының  жиынтығы:

А) Құқықтық  сана

В) Құқықтық  нигилизм.

С) Құқықтық  мәдениет.

Д) Құқықтық  идеология.

Е) Құқықтық  сәйкестілік.

69.Нормативті-құқықтық  акт  құқықты  қолдану  актісінен қандай  белгісі  бойынша  ерекшелінеді?

А) Жалпыға  міндетті  күші  бар  және  көп  мәрте  қолдануға  арналған.

В) Адамдардың  мінез-құлқын болжайды.

С) Нақты  анықталған  сипатқа  ие  болады?

Д) Нақты  азаматқа  міндетті  болады?

Е) Ресми  құжат болып  табылады.

70.Тұлғаның  белгілі  бір  мемлекетпен  саяси-құқықтық  байланысы  қалай  аталады?

А) Азаматтық.

В) Құзірет.

С) Кепілдік.

Д) Мәртебе.

Е) Заңдастыру.

71.ҚР-да  азаматтың  құқықтары  мен  бостандықтарының,  Конституциясының және  заңдардың  сақталуының  кепілі  болу  құқығы  және  жауапкершілігі  кімге  жүктелген.

А) Президент.

В) Чиновниктер.

С) Депутаттар.

Д) Үкімет.

Е) Жоғарғы  Кеңес.

 1. ҚР-да саяси паналауды  және  азаматтық  туралы  мәселені  кім шешеді?

А) Президент.

В) Жоғарғы  Кеңес.

С) Ішкі  істер министрлігі.

Д) Үкімет.

Е) Елшілік пен  консулдықтар.

73Мемлекеттің  экономикалық  қызметтің мазмұнына  төмендегілердің  қайсысы  кіреді?

А) Шетел  инвестициясын  тарту, кәсіпкерлікпен  айналысуға  жағдай

жасау.

В) Ұлттық  бірлікті  қамтамасыз  ету.

С) Мәдениетті,  білімді,  медецинаны  дамыту

Д) Тұрмыс  деңгейі  төмен  отбасыларға  әлеуметтік  көмек  көрсету.

Е) Құқықтық  тәртіпті  қорғау.

74.Төмендегі  көрсетілген  органдардың қайсысы өкілді  органға  жатады?

А) Мәслихат

В) Әділет  министрлігі.

С) Үкімет

Д) Әкімшілік

Е) Адвокатура.

75.Мемлекет  атынан  билік  жүргізетін,  билік  өкілеттігі  бар,  мемлекеттік  механизмнің  бөлігі  қалай  аталады?

А) Мемлекеттік  орган

В) Кәсіподақ

С) Саяси  партия

Д) Еңбек  ұжымы.

Е) Мемлекеттік  мекеменің  әкімшілігі.

76.Саяси  жүйе  субьектілерінің  ішінде  қайсысы  халықтың  ресми  өкілі  ретінде  танылады?

А) Мемлекет

В) Кәсіподақ

С) Саяси  партия

Д) Қоғамдық  қозғалыс

Е) Еңбек  ұжымы.

77.Құқық  теориясында  “құқықтық  жүйе”  ұғымы  нені  білдіреді?

А) Қоғамдық  қатынастарды  реттейтін  құқықтық  құралдардың, сонымен

қатар  қандайда  бір  мемлекеттің  құқықтық  дамуының  деңгейін

сипаттайтын элементтердің  жиынтығы.

В) Сот  жүйесі.

С)  Жеке  тұлғаның  нормативтік – құқықтық  жағдайы.

Д) Құқықтық реттеудің  тәсілдері.

Е) Заңнама  жүйесі.

78.Құқықты  жүзеге  асырудың  қандай  нысаны  тыйым  салынған  әрекетті  жасаудан  бой  тартуды  талап  етеді?

А) Қолдану

В) Пайдалану

С) Сақтау

Д) Орындау

Е) Сабырлылық,  ұстамдылық

79.“Қатысушылары  субьективтік  құқық  пен  заңды  міндеттерге  ие  болатын,  құқық  нормасының  негізінде  пайда  болатын  ерікті  қоғамдық қарым-қатынас” – анықтамасы  төмендегілердің  қайсысына  қатысты?

А) Құқықтық  қатынас

В) Заңды  факт

С) Құқықтық  тәртіп.

Д) Құқықтық  реттеу  механизмі.

Е) Заңды  жауапкершілік

80.Мемлекет  нысанының  элементтері:

А) Саяси  билік,  егемендік,  басқару  нысаны.

В) Мемлекеттік  құрылым  нысаны,  биліктердің  тәуелсіздігі,  саяси

режим.

С) Саяси  режим,  басқару  нысаны,  сайлау  органдары.

Д) Басқару  нысаны,  саяси,  режим,  мемлекеттік  құрылым  нысаны.

Е) Басқару  нысаны,  саяси  режим,  құқықтық  әдет-ғұрып.

81.Құқықтану  ғылымдарының  іргелі  саласын  атаңыз:

А) Мемлекет  және  құқықтың  теориясы.

В) Әкімшілік  құқық  ғылымы.

С) Еңбек  құқығы  ғылымы.

Д) Қылмыстық  құқық  ғылымы.

Е) Криминалистика  ғылымы.

82.ҚР  Президентінің  өкілеттік  мерзімі:

А) 7 жыл.

В) 5 жыл.

С) Екі  рет  қатарынан.

Д) 4 жыл.

Е) 65 жасқа  дейін.

83.Мемлекет  және  құқық  теориясының  әдіснамасы  дегеніміз не?

А) Осы  ғылымды  танып-білу  үшін  қолданылатын  амалдар  мен

тәсілдердің  жиынтығы.

В) Салыстырудың  математикалық  қағидаларының  жиынтығы.

С) Адамның  өмір  сүруінің  қағидалары.

Д)  Құқық  қорғау  органдары  қызметкерлерінің  қызметіндегі  моральдық нормалар.

Е) Статистикалық  зерттеу  әдісттері.

84.Құқықтық  жүйелерді  түрлерге  жіктеудің  басты  айырымдық  белгілері  қандай?

А) Құқықтың  негіздері  (нысандары).

В) Мемлекеттік  органдардың  нақты  іс-әрекеттері.

С) Мемлекеттегі  саяси-құқықтық  режимнің  түрі.

Д) Заң  шығарушының  еркі.

Е) Қоғамдық  құқықтық  сана.

85.Қандай  жағдайда  заңның  кері  күші  болады?

А) Жазаны  жеңілдететін  және  заңды  жауапкершілікті  өзгертетін

жағдайда.

В) Барлық  жағдайда  заңның  кері  күші  болады.

С) Сот белгілеген  жағдайда.

Д) Жазаны  жеңілдететін  және  заңды  жауапкершілікті  өзгертетін

жағдайда.

Е) Ешқандай  жағдайда  заңның  кері   күші  болмайды.

86.Құқық  шығармашылық:

А) Құзіретті  мемлекеттік  органдардың  нормативтік-құқықық актілерді

қабылдау  жолымен, құқықтық  нормаларды  құруға, өзгертуге  және

жоюға  бағытталған  қызметі.

В) Халықтың  еркін  заңды  бейнелеу  үрдісі.

С) Мемлекеттік  белсенді шығармашылық қызметі.

Д) Нормативтік  актілерді  көрініс  табатын  құқықтық  нормалар.

Е) Қоғамның  өркениеті мен  демократия  көрсеткіші.

87.Құқықтың  қай  саласында  заң  ұқсастығы  қолданылмайды?

А) ҚР-да заң  ұқсастығы  қолданылмайды.

В) Қылмыстық құқықта.

С) Азаматтық құқықта.

Д) Отбасы  құқығында.

Е) Еңбек құқығында.

88.Кәсіптік  құқықтық сана  дегеніміз:

А) Маман-заңгерлер  ортасында  қалыптасатын  ұғымдар, түсініктер,

идеялар,  сенімдер.

В) Адамдардың  құқық туралы  жалпы  түсініктері.

С) Құқық  туралы  құқық  бұзушылардың  түсініктері.

Д) Құқық  туралы  жасөспірімдер мен  жеткіншектердің  түсініктері.

Е) Құқықты жүйелі,  теориялық  игеруді  білдіретін  идеялар, тұжырымдар көзқарастар.

89.Төменде аталған  құқық  нормасы  түрлерінің қайсысы  құқықтың  негізгі  екі  функциясына  сай  келеді?

А) Реттеуші  және  қорғаушы

В) Императивті  және  диспозитивті.

С) Тыйым  салатын  және  құқық  беретін.

Д) Тұрақты  және уақытша.

Е) Материалдық  және  прцесуалдық.

90.Құқық  ұқсастығы  дегеніміз:

А) Заңды  істі  қажетті  құқық  норма  болмаған  жағдайда,  мазмұны

жағынан  жақын  құқықтық  норма  негізінде  шешу.

В) Істі  моральдық  нормалар  негізінде  шешу.

С) Істі  құқықтық  қағидалары негізінде  шешу.

Д) Істі  әдет-нормалар  негізінде  шешу.

Е) Істі  діни  нормалар  негізінде  шешу.

91.Конституцияға  сәйкес  ҚР  әкімдері  өз  өкілеттігі  шегінде  қабылдайтын  актісі:

А) Шешім

В) Шешім  және  нұсқаулар.

С) Нұсқаулар

Д) Қаулы

Е) Бұйрықтар.

92.Төмендегі  көрсетілген  елдердің  қайсысында  романо-германдық  құқықтық  жүйе  қалыптасқан.

А) Франция

В) Индия

С) Англия

Д) АҚШ

Е) Филипины

 1. Қатысушыларға құқықтар белгілеу  және  міндеттер  жүктеуді  жүзеге        асыратын,  қоғамдық  қатынастарды  реттейтін  құқықтық  норманың

түрі:

А) Реттеуші

В) Дефинитивті

С) Құрылтайшы

Д) Қорғаушы

Е) Тиым  салушы

94.Заң шығарушылық  бастамасы,  ұсынысы  қандай  органда,  жүргізіледі?

А) Мәжілісте

В) Сенатта

С) Конституциялық  Кеңесте

Д) Әділет  министірлігінде

Е) Үкіметте.

95.ҚР  Парламентінің  нормативті  актілері:

А) Заңдар

В) Жарлықтар

С) Нұсқаулар

Д)  Заңдар  мен Қаулылар

Е) Жарлықтар және  Нұсқаулар.

96.Төмендегі  көрсетілген  құқықты  орындау  түрлерінің  қатысына

мемлекеттің оның  органдарының  қатысуы  міндеті?

А) Қолдану

В) Пайдалану

С) Сақтау

Д) Орындау

Е) сабырлылық,  ұстамдылық.

 1. Мазмұны тауар-ақшалық қарым-қатынас және тауар рыногын қалыптастыру мен дамыту болып табылатын мемлекеттік фукнция қалай аталады:

А)экономикалық

В) құқық шығармашылық

С) әлеуметтік

Д)  салық салу

Е) қаржылық бақылау

 1. Аталған нормативтік актілердің қайсысының заңдық күші жоғарырақ:

А)Премьер –министр өкімінің

В) үкімет қаулысының

С) министрлік нұсқауының

Д)  жергілікті органдар шешімдерінің

Е) министр бұйрығының

 1. Көлемі бойынша талқылауды сұрыптау:

А)дәлме –дәл, кең ауқымды, тар ауқымды

В) ресми емес, грамматикалық, кең ауқымдағы

С) дәлме-дәл, аутентикалық, тарихи

Д)  жүйелі, шектейтін, тілдік

Е) ресми, дәлме-дәл, логикалы

 1. Мемлекет және құқық  теориясының  әдіснамасы  дегеніміз не

А) Осы  ғылымды  танып-білу  үшін  қолданылатын  амалдар  мен

тәсілдердің  жиынтығы.

В) Салыстырудың  математикалық  қағидаларының  жиынтығы.

С) Адамның  өмір  сүруінің  қағидалары.

Д)  Құқық  қорғау  органдары  қызметкерлерінің  қызметіндегі  моральдық нормалар.

Е) Статистикалық  зерттеу  әдісттері.

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here