1. Тұлғаның мемлекетпен арадағы өзара құқықтары мен міндеттерін айқындайтын саяси-құқықтық байланысы қалай аталады?

А/ Азаматтық

В/ Құқықсубъектілік

С/ Құзірет

Д/ Құқықтық мәртебе

Е/ Заңдастыру

 1. Сенат депутаты болу үшін білім керек па:

А/ жоғары білім және 5 жыл жұмыс стажы

В/ кем дегенде орта білімді болуға тиіс

С/ заң білімі болуға тиіс

Д/ білім болу керек және парламент жұмысының тілдерін білу тиіс

Е/ Тек Қазақстан Республикасының азаматы болса

 1. Мыналарға сайлау алдындағы үгіт жүргізуге тыйым салынады:

А/ сайлау комиссияларының мүшелеріне

В/ қоғамдық бірлестікке

С/ кандидаттың жақын туыстарына

Д/ кандидаттың сенімді өкілдеріне

Е/ тіпті жұмыстан тыс уақыттарында да мемлекеттік қызметкерлерге

 1. ҚР Парламентінің кезекті және кезектен тыс сайлауларын кім тағайындайды:

А/ ҚР Президенті

В/ ҚР Парламенті Палаталарының төрағалары

С/ ҚР Конституциялық Кеңесі

Д/ Орталық сайлау комиссиясы

Е/ аумақтық сайлау комиссиясы

 1. Жоғарғы Сот Кеңесінің Төрағасын қызметке тағайындайды:

А/ Президент

В/ Әділет министрі

С/ Премьер-министр

Д/ Конституциялық Кеңес төрағасы

Е/ Жоғарғы сот төрағасы

 1. Жергілікті өкілді органдарға қайсысы жатады:

А/ облыстарды, республикалық маңызы бар қалаларда, облыстарда және аудандарда құрылған мәслихаттар

В/ әкімшіліктер ғана

С/ қалалар мен аудандарда құрылған мәслихаттар

Д/ мәслихаттар, әкімшіліктер

Е/ мәжіліс

7.Саяси баспана беру туралы сұрақты шешеді:

А) Президент

В) Сенат

С) Парламент

Д) Жоғарғы Сот

Е) Мәжіліс

 1. Анықтамалардың қайсысы қате болып табылады:

А) Қазақстан – социалистік мемлекет

В) Қазақстан – әлеуметтік мемлекет

С) Қазақстан – біртұтас мемлекет

Д) Қазақстан – зайырлы мемлекет

Е) Қазақстан – құқықтық мемлекет

9.Саяси құқытар мен бостандықтарға мыналар жатады:

А) мемлекеттің ісін басқаруға қатысу құқығы

В) өмір сүруге құқығы

С) ар-ұят құқығы

Д) өлімге құқық

Е) жеке меншікке құқығы

 1. Сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімі:

А) 5 жыл

В) 3 жыл

С) 1 жыл

Д) 7 жыл

Е) тиісті кандидатты сайлауды өткізу уақытымен сәйкес келеді

 1. Әрекет еті мерзіміне қарай конституциялық құқықтық нормалар мынадай болады:

А) міндеттеуші

В) материалдық

С) тұрақты және уақытша

Д) процессуалдық

Е) басқарушылық

 1. ҚР конституциясына тән емес функция:

А) тәрбиелік

В) экономикалық

С) әлеуметтік

Д) саяси

Е) заңдық

 1. ҚР әкімшілік –аумақтық құрылыс қамтиды:

А) Облыс, аудандар қалалар, кешендер, ауылдық, (селолық) аймақ, ауылдар

В) Облыс, аудандар, қалалар кешендер

С) Облыс, аудан, қала

Д) Облыс, аудандар, қалалар, автономиялық аймақ, кешендер, ауылдар

Е) Облыс, аудандар, қалалар, автономиялық аймақ, ауылдық аймақ, кешендер

 1. Аталған құқықтардың қайсысы адамның жеке құқықтарына жатпайды:

А) қай ұлтқа жататынын анықтау құқығы

В) әрекет бостандығы құқығы

С) жеке өмірге қол сұқпау құқығы

Д) еркін жүріп-тұру құқығы

Е) кәсіпкерлік қызмет еркіндігі құқығы

 1. Заңда көзделген негіздерде қоғамдық бірлестіктердің қызметін қандай мерзімге тоқтата тұруға болады:

А) тоқтатылу мерзімі сот тәртібімен белгіленеді

В) 1 айдан 2 айға дейін

С) 3 айдан 6 айға дейін

Д) 1 аптадан тоқатуға негіз болған мән-жайлар жойылғанға дейін

Е) 3 айдан 9 айға дейін

 1. Қанша жасқа жеткен ҚР азаматтары республикалық референдумға қатысу құқығына ие болады:

А) 18 жасқа

В) 16 жасқа

С) 20 жасқа

Д) 25 жасқа

Е) 25 асқан

 1. Сенаттың тағайындалған мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылған немесе айырылған жағдайда, Президент қанша мерзім ішінде шыққандардың орнына, қалған мерзімге Сенаттың депутаттарын тағайындайды?

А) 10 күн ішінде

В) 7 күн ішінде

С) 2 ай ішінде

Д) 5 күн ішінде

Е) 1 ай мерзім ішінде

18. Үкімет өзінің бүкіл қызметінде жауап береді:

А) ҚР Президентінің алдында

В) Қазақстан халқының алдында

С) Сенаттың алдында

Д) Конституциялық Кеңестің алдында

Е) Мәжілістің алдында

19. Конституциялық Кеңес Төрағасы мен мүшелерін тағайындауға құқықтары бар:

А) ҚР Президентінің және Сенат пен Мәжіліс Төрағаларының

В) ҚР Президентінің және Конституциялық Кеңес Төрағасының

С) ҚР экс Президентінің және Жоғарғы Сотының

Д) ҚР Президентінің және ҚР Үкіметінің

20. Конституциялық Кеңес Төрағасы мен мүшелері  кімнің келісімімен қылмыстық жауапкершілікке тартылады:

Е) ҚР Президентінің және Сенат пен Мәжіліс депутаттарының

А) Президент  және Парламент

В) Президент

С) Сенат Төрағасы

Д) Парламент

Е) Мәжіліс Төрағасы

 1. Бас прокурор кімге есеп береді:

А) Республика Президентіне

В) Әділет Министріне

С) Премьер-министр

Д) Парламент

Е) Конституциялық Кеңес

 1. Мәслихат депутаттығына кандидаттан талап етіледі:

А) 20 жасқа толған ҚР азаматы болу

В) 3 жыл мемлекеттік қызмет атқару

С) Қазақстан аумағында кемінде 15 жыл тұру

Д) мамандығы бойынша жұмыс стажы болу

Е) 25 жасқа толу

 1. Мәслихаттар мен әкімияттар өз қызметтерінде міндетті:

А) орталық атқарушы органның қызметін қамтамасыз етуге

В) Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ҚР-ның мүддесін сақтауға

С) Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге

Д) құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге

Е) халықаралық байланысты орнатуға

 1. Президенттікке кандидатты қолдау кем дегенде мынадай мөлшерде болуы қажет:

А) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және Республика астанасының кемінде 1/3-нің тең дәрежедегі өкілдері болып табылатын сайлаушылардың жалпы санының 50 %-і

В) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және Республика астанасының кемінде 1/3-нің тең дәрежедегі өкілдері болып табылатын сайлаушылардың жалпы санының 10 %-і

С) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және Республика астанасының кемінде 2/3-нің тең дәрежедегі өкілдері болып табылатын сайлаушылардың жалпы санының 5 %-і

Д) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және Республика астанасының кемінде 2/3-нің тең дәрежедегі өкілдері болып табылатын сайлаушылардың жалпы санының 2 %-і

Е) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және Республика астанасының кемінде 2/3-нің тең дәрежедегі өкілдері болып табылатын сайлаушылардың жалпы санының 1 %-і

25.Саяси баспана беру туралы сұрақты шешеді:

А) Президент

В) Сенат

С) Парламент

Д) Жоғарғы Сот

Е) Мәжіліс

 1. Қазақстанда мемлекеттік биліктің ұжымдық өкілдік органы болып табылады:

А) Парламент

В) Үкімет

С) Мәслихаттар

Д) Жоғарғы Сот

Е) Коснтитуциялық Кеңес

 1. Сайлау компаниясын жүргіәзудің және ұйымдастырудың ережелерінің, қағидаларының жиынтығы бұл:

А) сайлау жүйесі

В) сайлау құқығы

С) үгіт-насихат

Д) сайлау

Е) дауысберу

 1. Сайлау жолымен құрылады:

А) мемлекеттің өкілді органдары

В) мемлекеттің жоғарғы органдары

С) мемлекеттің өкілді және атқарушы органдары

Д) жергілікті атқарушы органдар

Е) мемлекеттің атқарушы органдары

 1. Қазақстанда конституциялық бақылау органы болып табылады:

А) Конституциялық Кеңес

В) Жоғарғы Сот кеңесі

С) Парламент

Д) Жоғарғы Сот

Е) Президент

 1. ҚР-ның Конституциялық Заңдары ҚР Парламентімен қабылданады:

А) көпшілік дауыспен

В) 2/3 дауыспен

С) 3/4 дауыспен

Д) 3/5 дауыспен

Е) 1/3 дауыспен

 1. ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар мынадай жолмен енгізіледі:

А) ҚР Парламенті мен және республикалық референдуммен

В) ҚР Конституциялық Кеңесінің  шешімімен

С) ҚР Президентінің конституциялық заң күші бар жарлығымен

Д) Мәслихатардың шешімімен

Е) Тек қана республикалық референдуммен

 1. Қоғамдық бірлестік ҚР азаматтарының кемінде төмендегідей тобының бастамасымен құрылады:

А) 15 адамнан тұратын

В) 1 мандатты округ бойынша 77 адамның

С) 10 адамнан

Д) облыстан, республикалық маңызы бар қаладан және астанадан әрқайсысынан 2 адамнан

Е) 7 адамнан тұратын

 1. Сайлау алдындағы үгіт мына мерзімде аяқталады:

А) сайлау өтетін күннің алдындағы күні жергілікті уақыт бойынша ноль

сағатта

В) сайлау өтетін күні

С) сайлау өтетін күнге 3 күн қалғанда

Д) сайлау өтетін күні жергілікті уақыт бойынша ноль сағатта

Е) дауыс беру басталған сәттен

 1. Қандай сұрақтар референдум пәні бола алады:

А) Конституцияға түзетулер енгізу, конституциялық заңдарды қабылдау

В) азаматтық алумен байланысты сұрақтарды шешу

С) Президентті сайлау

Д) Республика бюджетін талқылау

Е) облыс басшысын сайлау

 1. ҚР Үкіметі мүшелерінің антын кім қабылдайды:

А) Президент

В) Парламент

С) Парламенттің Сенаты

Д) Конституциялық Кеңес

Е) ҚР Парламентінің мәжілісі

 1. ҚР Үкіметінің өкілеттік мерзімі:

А) ҚР Президенттің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді

В) ҚР Президенті белгілейді

С) 6 жыл

Д) 4 жыл

Е) 5 жыл

 1. Конституциялық Кеңестің төрағасы лауазымына тағайындалады және лауазымынан босатылады:

А) Президентпен

В) Мәжіліспен

С) Үкіметпен

Д) Сенатпен

Е) Премьер-министрмен

 1. Жоғарғы Соттың судьяларының жалпы саны кіммен бекітіледі:

А) Жоғарғы Соттың төрағасының ұсынуы бойынша Президентпен

В) Парламентпен

С) Жоғарғы Соттың органдарымен

Д) Үкіметпен

Е) Жоғарғы Соттың төрағасымен

 1. ҚР аумағында тұрақты тұрғылықты жері бар азаматтығы жоқ адамдардың ҚР аумағында туған баласы танылады:

А) ҚР азаматы болып

В) бипатрид

С) апатрид

Д) азаматтығы жоқ адам болып

Е) қос азаматтығы бар адам болып

 1. ҚР Президенті қызметінен босатылуы мүмкін:

А) Әр палата депутаттарының жалпы санының кемінде ¾ көпшілігімен парламент палаталарының бірлескен отырысында

В) Сенаттың ¾ дауысымен

С) Жоғарғы сотпен

Д) Мәжілістің    ¾ даусымен

Е) Конституциялық Кеңеспен

41.Төменде көрсетілген органдардың қайсысы салықтарды орнатады:

А) Салық комитеті

В) Үкімет

С) Президент

Д) Парламент

Е) Қаржы министрлігі

42. ҚР мемлекеттік рәміздерінің сипаттамасы мен ресми пайдалану тәртібін белгілейді:

А) ҚР Президентінің жарлығы

В) ҚР Конституциялық Кеңесінің қаулысы

С) Қатардағы заң

Д) Конституциялық заң

Е) ҚР Үкіметінің қаулысы

43. ҚР аумағында шетелдік мемлекеттердің саяси партияларының қызметіне:

А) жол берілмейді

В) жол беріледі

С) діни негіздегі партия болған жағдайда жол беріледі

Д) партияның бағдарламасы ҚР конституциялық құрылысының негіздеріне қайшы келмеген жағдайда жол беріледі

Е) мүшелерінің кемінде жартысы ҚР азаматтары болған жағдайда жол беріледі

 1. Референдумды мемлекеттік билік органдарының қайсысы тағайындай алады:

А) Президент

В) Үкімет

С) Конституциялық Кеңес

Д) Парламент

Е) Қаржы министрлігі

 1. Өзінің компетенциясының сұрақтары бойынша ҚР Парламенті:

А) заңдар мен қаулылар

В) шешімдер, өкімдер

С) заңдар мен өкімдер

Д) өкімдер

Е) шешімдер

 1. Парламент шешімін келіспеген депутат:

А) толықтыру ретінде өзінің ұсыныстарын енгізу

В) төрағаға жазбаша түрде хабарлау

С) Парламент сессиясында өзінің ойын айтуға құқылы

Д) сұраныс беру

Е) парламент сессиясында өзінің ойын айтуға құқылы немесе төрағаға жазбаша түрде хабарлау

47. Өзінің барлық қызметінде Үкімет жауапты:

А) Президентке

В) Сенатқа

С) Конституциялық Кеңес

Д) Парламент

Е) Премьер-министрге

48. Бәсең сайлау құқығы бұл:

А) белгілі жасқа толуына байланысты азаматтық сайлауға құқылы болуы және сайлана білуі

В) Парламент мәжілісі депутаты болып сайлануы

С) Конституцияда көрсетілген шектеулерді ескере отырып, Президент, Парламент мәжілісі депутаты және мәслихат депутаты болып сайлау құқығы

Д) Президенті болып сайлануы

Е) 16 жасқа толуына байланысты азаматтық сайлауға қатысу құқығы

 1. ҚР Сот жүйесін құрайды:

А) Жоғарғы сот және жергілікті соттар

В) Әскери, экономикалық, әкімшілік соттар

С) Облыстық және арнайы соттар

Д) ҚР әскери соты және төтенше соттар

Е) ҚР Жоғарғы соты және арнайы соттар

 1. Республиканың Бас Прокурорын қылмыстық жауапқа тарту үшін келісімі талап етіледі:

А)Сенаттың.

В)Республика Президентінің .

С)Жоғары Соттың.

Д) Конституциялық Кеңестің.

Е)Мәжілістің.

 1. Қазақстан Республикасының жергілікті өзін-өзі басқару органдары мынадай мақсаттарда құрылады:

А) Жергілікті маңызы бар мәселелерді тұрғын халықтыың өзі шешуін қамтамасыз ету үшін.

В) Коммуналдық меншікті басқару үшін.

С) Жергілікті әкәмдерге қолдау уөрсету үшін.

Д) Жергілікті бюджетті әзірлеу үшін.

Е) Жергілікті жерлерде Республика Президентінің саясатын түсіндіру үшін.

 1. Қазақстан Республикасының жергілікті өзін-өзі басқару органдарын ұйымдастыру мен олардың қызмет тәртібін реттейді:

А) заңмен белгіленген шекте мәслихат

В) ҚР Парламенті

С) Әкім

Д) заңмен белгіленген шекте Үкімет

Е) заңмен белгіленген шекте азаматтардың өздері

 1. Шетелдік азаматтардың ҚР қандай қоғамдық бірлестіктерге кіруге құқығы бар:

А) бірлестіктердің жарғысына қайша келмеген жағдайға саяси мақсаттар көздейтін саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктерден басқа барлығына

В) бірлестіктердің жарғысына қайша келмеген жағдайға мәдени, ғылыми және спорттық қоғамдық бірлестіктерге

С) саяси партиялар мен кәсіби одақтардан басқа барлығына

Д) ҚР ешқандай да қоғамдық бірлестікке кіре алмайды

Е) кез келген қоғамдық бірлестіктерге

 1. ҚР сайлау комиссияларының бірыңғай жүйесіне кірмейді:

А) Орталық сайлау комиссиясы

В) Аумақтық сайлау комиссиясы

С) Республикалық сайлау комиссиясы

Д) Учаскелік сайлау комиссиясы

Е) округтік сайлау комиссиясы

 1. Қазақстанда белсенді сайлау құқығы пайда болады:

А) 18 жас

В) 16 жас

С) 20 жас

Д) 25 жас

Е) 25 жас

 1. ҚР Конституциясымен меншіктің қандай нысандары танылады және қорғалады:

А) мемлекеттік және жеке

В) мемлекеттік

С) жеке және ұжымдық

Д) кооперативтік

Е) ұжымдық және мемлекеттік

 1. ҚР Конституциясына толықтырулар … өткізілуі мүмкін:

А) Конституциялық Кеңестің ұсынысымен және Президенттің шешімі бойынша

В) Парламент ұсынысымен

С) Президенттің шешімі бойынша

Д) Парламент пен Үкіметтің ұсынысымен

Е) Парламент пен Үкіметтің ұсынысымен және Президент шешімі бойынша

 1. Парламент депутаты бірден:

А) басқа да өкілді органның депутаты бола алмайды

В) аудандық мәслихат депутаты бола алады

С) қалалық мәслихат депутаты бола алады

Д) жергілікті өзін-өзі басқару органдардың депутаты бола алады

Е) облыстық мәслихат депутаты бола алады

 1. ҚР мемлекеттік бағдарламаларын кім бекітед:

А) Президент

В) Парламент

С) Президенттің ұсынысы бойынша Парламент

Д) Премьер-министр

Е) Үкімет

 1. ҚР Конституциясында қандай саяси режим бекітілген:

А) демократиялық

В) тоталитарлық

С) авторитарлық

Д) либералды-авторитарлық

Е) антидемократиялық

 1. Төменде аталған конституциялық міндеттердің қайсысы тек ҚР азаматтарына тән:

А) ҚР-сын қорғау

В) мемлекеттегі демократия қағидаларын айқындайды

С) Конституцияны халық және Парламент қабылдайды, өзгерту енгізеді

Д) Конституция нормалары басқа құқықтық нормаларға қарағанда ең жоғарғы заңдық күші бар

Е) Конституция қағидаларын барлық

 1. Төмендегі қағидалардың қайсысы жоғарғы заңдық күшке ие:

А) конституциялық заң

В) заңдар

С) конституциялық заңның күшіне ие, жарлық

Д) бекітілген халықаралық шарт

Е) өкімдер

72. Қазақстанда қай тіл мемлекеттік болып табылады:

А) қазақ тілі

В) қазақ тілі, орыс тілі және т.б.

С) қазақ тілі және т.б.

Д) қазақ, орыс тілі

Е) орыс тілі

 1. ҚР Президенті сайлауының дұрыс өткендігі туралы мәселені қандай орган шешеді:

А) ҚР Конституциялық Кеңесі

В) ҚР Конституциялық Соты

С) ҚР Парламенті

Д) ҚР Жоғарғы Соты

Е) Орталық сайлау комиссиясы

74. Ең жоғары заңдық күші болады және ҚР аумағында тікелеі қолданылады:

А) ҚР Конституциясы

В) Конституциялық заңдар

С) ҚР бұрын қолданыста болған конституциялары

Д) Халықаралық шарттар

Е) ҚР Президентінің конституциялық заң күші бар жарлықтары

 1. Республикалық референдум:

А) Конституция, конституциялық заңдардың, заңдардың және ҚР мемлекеттік өмірінің аса маңызды басқа да сұрақтары бойынша шешімдер жобалары бойынша бүкілхалықтық дауыс беру

В) сот әділдігі сұрақтары бойынша бүкіл халықтық дауыс беру

С) Конституция, конституциялық заңдардың жобасы бойынша бүкілхалықтық дауыс беру

Д) рақымшылық пен кешірім сұрақтары бойынша бүкілхалықтық дауыс беру

Е) заңдылық, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік және қоғамдық тәртіпті қорғау сұрақтары бойынша бүкілхалықтық дауыс беру

 1. Сенат депутаттары қалай сайланады

А) жанама сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы

В) көп сатылы сайлау құқығы негізінде

С) тікелей сайлау құқығы негізінде

Д) барлық сенаторлар тағайындалады

Е) жалпыға бірдей, тең және төте тікелей сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы

 1. 77. Референдум дегенiмiз –

A\ Мемлекеттегi аса маңызды мәселелер бойынша шешiмдер қабылдау және заң жобалары бойынша бүкiлхалықтық дауыс беру

B\ Барлық ұлттардың теңдiгi

C\ Дiни ағымдардың теңдiгi

D\ Парламенттің мемлекет басшысын  сайлауы

E\ Барлық лауазымды адамдардан, мемлекеттiк органдардан, қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялардан және азаматтардан заңдардың қатаң сақталуын талап ету

 1. 78. Конституциялық-құқықтық норма құралуы мүмкін:

A\ тек диспозициядан;

B\ тек санкциядан;

C\ тек гипотезадан;

D\ тек гипотеза мен санкциядан;

E\ әрқашанда тек қана үш элементтен.

 1. 79. Қазақстан Республикасы Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:

A\ Республикалық референдумда;

B\ Үкіметпен;

C\ Жоғарғы Сотпен;

D\ Конституциялық Кеңеспен;

E\ Сенатпен.

 1. 80. Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар әр Палата депутаттары жалпы санының қандай көпшілік дауысымен енгізіледі:

A\ төрттен үшінің көпшілік даусымен;

B\ жартысымен;

C\ бестен төрт бөлігімен;

D\ 50 пайызымен;

E\ үштен екісінің көпшілік даусымен;

 1. 81. ҚР Президенті биліктің қай тармағына жатады?

A\ ешқайсысына да жатпайды

B\ атқарушы

C\ бақылаушы

D\ сот

E\ заң шығарушы

 1. 82. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне сипаттама беру және оларды ресми пайдалану тәртібі бекітіледі:

A\ конституциялық заңмен

B\ ҚР Президентінің жарлығымен

C\ қарапайым заңмен

D\ ҚР Үкіметінің қаулысымен

E\ ҚР Конституцилық Кенесінің қаулысымен

 1. 83. ҚР аумағында өзге мемлекеттердің саяси партияларының жол беріле ме?

A\ Жол берілмейді;

B\ Арнайы мемлекеттік органдардың рұқсатымен жол беріледі;

C\ Егер бұл Заңда  көрсетілсе, жол беріледі;

D\ Халықаралық шарттарда көрсетілсе жол беріледі;

E\ ҚР Президентінің рұқсатымен жол беріледі;

 1. 8 Жеке тұлғаның құқықтары қандай белгілер бойынша жеке, саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар деп классификацияланады?

A\ мазмұны бойынша;

B\ бекітілген актілеріне байланысты;

C\ субъектілері бойынша;

D\ маңыздылығы бойынша;

E\ мақсаттары бойынша.

 1. 8 Төменде аталған құқықтырдың қайсысы саяси құқықтар тобына жатады?

A\ мемлекеттік қызметке кіруге тең құқық;

B\ ар-ождан бостандығына құқық;

C\ тұрғын үйге қол сұғылмау құқығы;

D\ наным-сенім бостандығы құқығы;

E\ еркін жүріп тұру құқығы.

 1. 8 Азаматтарға кешірім жасау құқығы кімге тиісті

A\ ҚР Президентіне;

B\ ҚР Конституциялық Кеңесіне ;

C\ ҚР Парламентіне;

D\ ҚР Үкіметіне;

E\ ҚР Жоғары Кеңесіне;

 1. 87. Президенттің кезекті сайлауы қай уақытта өткізіледі:

A\ желтоқсан айының бірінші жексенбіде;

B\ желтоқсан айының соңғы тоқсаны;

C\ қазан айының бірінші жексенбісі;

D\ наурыз айының бірінші жексенбісі;

E\ қаңтар  айының бірінші жексенбісі;.

 1. 88. Президентікке кандидат қандай жағдайда сайланды деп есептеледі:

A\ сайлауға қатысқан сайлаушылардың 50 % -тен астам дауысын жинаса;

B\ сайлауға қатысқан кандидаттардың ең көп дауыс жинаса

C\ сайлаушылардың жалпы санының 50 % дауысын жинаса;

D\ сайлауға қатысқандардың 2/3 дауысын жинаса;

E\ басқа кандидаттарға қарағанда көп дауыс жинаса

 1. 89. Бәсең сайлау құқығы

A\ ҚР азаматтарының жоғары мемлекеттік лауазымдарға сайлану құқығы

B\ сайлауға қатысқан сайлаушылардың төменгі көрсеткіші

C\ сайлаудағы үміткерлердің санының аз болуы

D\ жасырын жанама дауыс беру

E\ ҚР азаматтарының сайлауға қатысу құқығы

 1. Экономикалық құқыққы мыналар жатады:

A\ жеке меншікке құқығы

B\ таңдау құқығы

C\ петиция құқығы

D\ сайлау құқығы

E\ ақпаратқа құқығы

 1. Конституциялық құқық жүйесі өзіне мыналарды қамтиды:

A\ конституциялық-құқықтық нормалар, қағидалары мен институттары

B\ жалпы және ерекше бөлімдері

C\ құқықтық әдет-ғұрып

D\ әділ соттылығының конституциялық қағидалары

E\ конституциялық құқықтың нормалары

 1. ҚР Конституциясында орыс тілінің мәртебесі төмендегідей анықталған:

A\ мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында ресми түрде қазақ тілімен тең дәрежеде

B\ ұлтаралық келісім тілі

C\ жеке қатынастар үшін қолданылады

D\ ресми түрде мемлекеттік органдарда және кәсіпорындарда ғана қолданылады

E\ қазақ тілімен тең қолданылады және ресми мемлекеттік тіл мәртебесі бар

 1. Партиялық тізім негізінде 1999 жылы сайланған:

A\ 7 депутат

B\ 67 депутат

C\ 20 депутат

D\ 15 депутат

E\ 10 депутат

 1. Президент кандидатурасын қолдау жөнінде сайлаушылардың қолдарын кім жинайды:

A\ кандидаттың сенімді өкілдері

B\ бастама тобы

C\ азаматтық топ

D\ аумақтық сайлау комиссиясы

E\ ОСК

 1. Төмендегі органдардың қайсысына мобилизацияны жариялау құқығы берілген:

A\ Президентке

B\ Үкіметке

C\ Парламентке

D\ Қорғаныс министрлігіне

E\ Конституциялық Кеңеске

 1. Кімдер ҚР Парламенті Сенатының депутаттарын таңдаушылар болып табылады:

A\ өзін-өзі басқару органдарының депутаттары

B\ мәжіліс депутаттары

C\ әкімдер

D\ 5000 сайлаушыларға 1 адамнан сайланатын таңдушылар

E\ мәслихат депутаттары

97.ҚР Президенті:

A\ мемлекеттік наградаларды, атақтарды, рангілерді бекітеді

B\ елдің экономикалық дамуының бағдарламасын әзірлейді

C\ ҚР Жоғарғы сотының мүшелерін тағайындайды

D\ заң жобаларын ҚР Парламентінің қарауына ұсынады

E\ мемлекеттік наградалармен марапаттайды, құрметті ататарды береді.

 1. Депутаттық этика ережесін немен бекітіледі?

А)Палата регламент імен;

В)Заңмен;

С)Конституциялық заңмен

Д)Президент пен ;

Е)Конституциямен;

 1. Төменде көрсетілген актілердің қайсысын Қ.Р Президенті қабылдайды:

А) өкімдер

В)қаулылар.

С)ережелер

Д)қорытындылар.

 1. Премьер-Министрді қандай мерзім ішінде Парламентке Үкімет бағдарламасы туралы баян дама ұсынады:

А) Бір айдың ішінде.

В)Он күннің ішінде.

С) Парламент белгілеген мерзімде.

Д)Бір аптаның ішінде.

Е)Президент белгілеген мерзімде.

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here