Пән: «Казақстан Республикасынын кәсіпкерлік құқығы »

0

 

<guestion> Кәсіпкерлік құқықтың негiзгi қағидасы кайсы:

<variant>     пайда табу

<variant>     меншiктi коргауды камтамасыз ету

<variant>     кiнәсiздк презумпциясы

<variant>     жоспарлау

<variant>     мiндеттi төлеу

<guestion>.  Кәсіпкерлік құқық обьектiсi кайсысы:

<variant>     өндіріс орындары

<variant>     енбек ету

<variant>     салык

<variant>     занды факт

<variant>      жәрдемақы

<guestion>.Кәсіпкерлік құқық субьектiсi кайсысы

<variant>     мемлекет, ел, жұрт, өңір

<variant>     аурухана

<variant>     сот сараптама

<variant>     жергiлiктi аткарушы органдар

<variant>     әкiмшiлiк

<guestion>.  Кәсіпкерлік бұл:

<variant>     елдің, мемлекеттің халықтың қажеттілігін жүзеге асырудағы қызметі

<variant>     мүлiктiң болуы

<variant>     дербес мүлiктiк жауапкершiлiк

<variant>     ұйымдасқан бiрлiк

<variant>     азаматтық айналым

<guestion>  “Жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау” туралы заңы нені реттейді:

<variant>     азаматтық айналым

<variant>     мүлiктiң болуы

<variant>     дербес мүлiктiк жауапкершiлiк

<variant>     ұйымдасқан бiрлiк

<variant>     елдің, мемлекеттің халықтың қажеттілігін жүзеге асырудағы қызметі

<guestion>   Кәсіпкерлік құқық құқық саласы ретінде қандай жүйелерге бөлінеді?

<variant>     жалпы, ерекше

<variant>     жалпы, ерекше, арнайы

<variant>     жеке, арнайы

<variant>     жеке, жалпы

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Кәсіпкерлік құқықтық қатынастар қандай болып бөлінеді?

<variant>     ішкі және сыртқы

<variant>     негізгі және жалпы

<variant>     ішкі және жалпы

<variant>     жеке және арнайы

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың элементтері қандай?

<variant>     Кәсіпкерлік құқық нормалары, субьектілері, обьектілері

<variant>     аграрлық құқық құрылысы

<variant>     реттеу, тарату

<variant>     аграрлық құқықтық нормалар жиынтығы

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Кәсіпкерліктің ішінде жүріп жатқан қоғамдық ауылшаруашылық қатынастар бұл:

<variant>     ішкі аграрлық құқықтық қатынастар

<variant>     сыртқы аграрлық құқықтық қатынастар

<variant>     негізгі аграрлық құқықтық қатынастар

<variant>     орталық аграрлық құқықтық қатынастар

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Алғашқы өндірістік кооператив қай елде, қашан құрылды?

<variant>     Англияда 1844ж.

<variant>     Германияда 1845ж.

<variant>     Францияда 1899ж.

<variant>     Ресейде 1856ж.

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Жарғылық капиталы құрылтайшылардың (қатысушылардың) үлесіне (салымдарын<variant>      бөлінген коммерциялық ұйым бұл:

<variant>     шаруашылық серіктестік

<variant>     ауылшаруашылық өндірістік кооперативі

<variant>     ауылшаруашылық тұтыну кооперативі

<variant>     акционерлік қоғам

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруашылық серіктестікті бір адам құруы мүмкін бе?

<variant>     ия

<variant>     жоқ

<variant>     кейбір жағдайларда

<variant>     келісім бойынша

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Ауылшаруашылық коммерциялық емес ұйымдарға мыналардың қайсысы жатпайды?

<variant>     шаруашылық серіктестік

<variant>     тұтынушы кооператив

<variant>     қоғамдық бірлестіктер

<variant>     мекемелер

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Ауылдық тұтыну кооперативі дегеніміз бұл:

<variant>     азаматтардың жәнезаңды тұлғалардың өз мүшелерінің мүліктік жарналарын біріктіру арқылы материалдық және өзге де қажеттерін қанағаттандыру үшін  жүзеге асырылатын мүшелік негіздегі ерікті бірлестігі

<variant>     азаматтардың және заңды тұлғалардың өз мүшелерінің мүліктік жарналарын біріктіру арқылы материалық және өзге де қажеттіктерін қанағаттандыру үшін жүзеге асырылатын келісім шарт негізіндегі еріксіз одағы

<variant>     жеке тұлға

<variant>     заңды ұйымдар бірлестігі

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>     Ауылдық тұтыну кооперативтері

<variant>     коммерциялық емес ұйымдар

<variant>     тек қана коммерциялық ұйым

<variant>     коммерциялық ұйымдар

<variant>     жартылай коммерциялық ұйымдар

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Мүліктік жарна дегеніміз

<variant>     ауылдық тұтыну кооперативінің пай қорындағы тек қана ақша қаражаты

<variant>     ауылдық тұтыну кооперативінің пай қорына пайшының қосатын жарнасы

<variant>     төрағаның жарнасы

<variant>     табыс болып есептелетін жарна

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Пайшы дегеніміз:

<variant>     тек қана мүліктік жарна енгізген азамат

<variant>     мүліктік жарна енгізген және жарғыда көзделген тәртіппен ауылдық тұтыну кооперативіне мүшелікке қабылданған азамат

<variant>     тек қана мүліктік жарна енгізген заңды тұлға

<variant>     кооператив төрағасы

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Жауапкершілігі шектеулі серіктестікте қатысушылардың саны

<variant>     50 ден аспауы тиіс

<variant>     20 дан аспауы тиіс

<variant>     100 ден аспауы тиіс

<variant>     80 нен аспауы тиіс

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   ҚР азаматтарына шаруа (фермер) қожалығын жүргізу үшін неше жылға дейінгі мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану құқығын береді

<variant>     49 жыл

<variant>     80 жыл

<variant>     50 жыл

<variant>     39 жыл

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруашылық серіктестігін таратуды кім жүргізеді?

<variant>     қатысушылар тағайындаған тарату комиссиясы

<variant>     сот тағайындаған тарату комиссиясы

<variant>     серіктестік тағайындаған комиссия

<variant>     тарату комиссиясы

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруашылық серіктестік банкрот болған жағдайда таратуды кім жүргізеді?

<variant>     сот тағайындаған тарату комиссиясы

<variant>     қатысушылар тағайындаған тарату комиссиясы

<variant>     серіктестік тағайындаған комиссия

<variant>     тарату комиссиясы

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Мемлекеттің ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін жеке меншікке түскеннен қаражат:

<variant>     Ұлттық қорға аударылады;

<variant>     Мемлекеттік бюджетке аударылады;

<variant>     Ауылшаруашылығы министрлігінің қорына аударылады;

<variant>     Жер ресурстарын басқару агентінің қорына аударылады;

<variant>     Жергілікті бюджетке аударылады;

<guestion>   Жер жеке меншікке беріледі:

<variant>     орман өсіру үшін;

<variant>     табиғи қорық үшін;

<variant>     жайылым үшін;

<variant>     жалпы пайдалану үшін;

<variant>     шектеулі пайдаланатын және шексіз пайдаланатын;

<guestion>   Шаруа фермер қожалығының мүлігіне қандай меншік түрі қарастырылған?

<variant>     ортақ бірлескен меншік;

<variant>     дара меншік;

<variant>     қоғамдық меншік;

<variant>     үлестік меншік;

<variant>     отбасылық меншік;

<guestion>   Шағын  кәсіпкерлік  субьектілері  бірлестіктер  құруға
<variant>     құқылы

<variant>     құқығы  жоқ

<variant>     лицензия  негізінде  құрылады

<variant>     әкім  рұқсатымен  ғана   құра  алады

<variant>     сот  шешімімен

<guestion>    Жалғыз  қатысушысы  бар  серіктестіктің  құрылу шарты

<variant>     жасалмайды

<variant>     екі  дана  болып  жасалады

<variant>     үш дана  болып  жасалады

<variant>     төрт  дана  болып  жасалады

<variant>     бір  дана  болып  жасалады

<guestion> Құрылтай  шартын  нотариат

<variant>     куәландыруы   тиіс

<variant>     куәландырады  егер   құрылтайшылар   қол  қоймаса

<variant>     куәландырмайды

<variant>     жартылай  куәландырады

<variant>     куәландыруға  толығымен   жатпайды

<guestion>   Жалғыз қатысушысы бар серіктестіктің құрылтый шарты

<variant>      жалпы негізде

<variant>      арнайы негізде

<variant>      ерекше негізде

<variant>      салалық негізде

<variant>      жасалмайды

<guestion>   Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жеке-дара атқарушы органы серіктестіктің атынан

<variant>      сенімхатсыз әрекет етеді

<variant>      сенімхат арқылы әрекет етеді

<variant>      шарт негізінде әрекет етеді

<variant>      мәміле негізінде әрекет етеді

<variant>       куәлік негізінде  әрекет етеді

<guestion>   Мемлекеттік тіркеу кезінде тіркеуші органға құрылтай шартын табыс ету

<variant>      талап етілмейді;

<variant>      талап етіледі;

<variant>      міндетті түрде табыс етілуі тиіс;

<variant>      заң бұзушылық болып есептеледі;

<variant>      екі жақтың келісіміне байланысты;

<guestion>   Өндірістік қызметпен айналысатын  шағын кәсіпкерлік субьектілерінің жазбаша өтініші бойынша жерді пайдалану актісін бергені үшін төленетін соманы

<variant>      3 жылға қалдыра алады

<variant>      1 жылға қалдыра отырып жүргізеді;

<variant>      5 жылға қалдыра алады;

<variant>      7 жылға қалдыра алады;

<variant>      10 жылға қалдыра алады;

<guestion>   Шағын кәсіпкерлік субьектілері бірлестіктерін құруға құқылы ма?

<variant>      құқылы;

<variant>      құқығы жоқ;

<variant>      сот шешімі негізінде;

<variant>      лицензия негізінде;

<variant>      әкім рұқсатымен құқылы;

<guestion>   Акционерлік қоғамның құрылтай құжаттары

<variant>      құрылтай шарты мен жарғысы

<variant>      тек құрылтай шарттары;

<variant>      тек құрылтай жарғысы;

<variant>      бұйрықтар;

<variant>      қаулылар;

<guestion>   Бірлескен шаруашылық қызмет туралы шарт бойынша тараптар жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыруға

<variant>      бірлесіп іс-әрекет жасауға міндеттенеді;

<variant>      еркін іс-әрекет жасауға міндеттенеді;

<variant>      жеке-дара іс-әрекет жасауға міндеттенеді;

<variant>      ешқандай міндет алмайды;

<variant>      ешқандай құқық алмайды;

<guestion>   Егер жеке кәсіпкер лицензиялауға тиісті қызметті жүзеге асырса, онда:

<variant>      оның осындай қызметті жүзеге асыруға лицензиясының болуы міндетті;

<variant>      лицензияның қажеті жоқ;

<variant>      лицензия керек емес өйткені ол тіркелу кезінде ақы төлейді;

<variant>      лицензия бір жылдан кейін алуы тиіс;

<variant>      құқығы шектеледі;

<guestion>   Серіктестік қатысушыларының ортақ мүлік үлесіне билік етуге құқығы бар ма?

<variant>      құқығы жоқ;

<variant>      құқығы бар;

<variant>      төраға рұқсаты негізінде;

<variant>      атқару органы рұқсаты негізінде құқылы

<variant>      толық құқығы бар;

<guestion>   Қазақстан Республикасындағы селолық тұтыну кооперациясы туралы заңы күшіне қашан енді?

<variant>      1999ж. 21шілде

<variant>      1999ж. 21 тамыз

<variant>      1999ж. 21 маусым

<variant>      1999ж. 21 мамыр

<variant>      1998ж. 16 қараша

<guestion>   Жай серіктестік қалай құрылады?

<variant>      бірлескен шаруашылық қызмет туралы шарт негізінде құрылады;

<variant>      Үкімет қалысымен құрылады;

<variant>      атқарушы органның шешімімен құрылады;

<variant>      әкімнің өкімімен құрылады;

<variant>      сот шешімімен құрылады;

<guestion>   Қызметтің лицензияланатын түрін жүзеге асыру құқына лицензия азаматтың жеке кәсіпкер ретінде:

<variant>      тіркелгендігінен кейін беріледі;

<variant>      алғашқы табыс салығы төленгеннен кейін беріледі;

<variant>      тіркелгеннен кейін беріледі;

<variant>      тіркелген тіркелмегендігіне қарай беріледі;

<variant>      берілмейді;

<guestion>   Ерлі –  зайыптылардың тұрақты негізде құрылатын жай серіктестік нысанындағы бірлескен жай кәсіпкерлікті тіркеу кезінде

<variant>      әрбір кәсіпкер өтініш береді;

<variant>      ері өтініш береді;

<variant>      зайыбы өтініш береді;

<variant>      ері өтініш беріп қалғандары ауызша келісіледі;

<variant>      өтініш берілмейді;

<guestion>   Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу үшін:

<variant>      заңмен белгіленген мөлшер мен тәртіпте алым алынады;

<variant>      мүлдем алыс алынбайды;

<variant>      өзара келісім негізінде алым алынады;

<variant>      алым мәселесін сот шешеді;

<variant>      әкім шешеді;

<guestion>   Серіктестік қатысушыларының серіктестікке қатысу құқығын өзге қатысушылардың келімісінсіз:

<variant>      басқаға беруге құқығы жоқ;

<variant>      басқа беруге құқылы;

<variant>      уақытша басқаға бере алады;

<variant>      алты айға дейін бере алады;

<variant>      бір жылға дейін бере алады;

<guestion>   Кооператив мемлекетін тіркелуге

<variant>      жатады;

<variant>      жатпайды;

<variant>      егер мүшелері қосымша жарна төлесе жатады;

<variant>      төрағаның өзі шешеді;

<variant>      сот шешеді;

<guestion>   Кооператив қызметі туралы ақпаратты оны

<variant>      барлық мүшелері пайдалана алады;

<variant>      тек қана төараға пайдаланады;

<variant>       тек мемлекет пайдаланады;

<variant>      мүше болғанына бір жылдан асқандар ғана пайдаланады;

<variant>      мүше болғанына 3 жылдан асқанда пайдаланады;

<guestion>   Мемлекеттік органның жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысуға құқығы бар ма?

<variant>      құқығы жоқ;

<variant>      құқығы бар;

<variant>      серіктестік кілісімімен болады;

<variant>      өз еркі  негізінде болады;

<variant>      құқы бар, егер жарна төлесе;

<guestion>   Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік шағын кәсіпкерлік субьектісі  бола ала ма?

<variant>      болуы мүмкін;

<variant>      болады егер ол тиісті жарнаны екі есе төлесе;

<variant>      болмайды;

<variant>      бола алмайды;

<variant>      болуы мүмкін емес;

<guestion>   Толық серіктестік бұл:

<variant>      шағын кәсіпкерлік субьектісі болуы мүмкін

<variant>      шағын кәсіпкерлік субьектісі болады, егер ол тиісті жарнаны екі есе төлесе;

<variant>      шағын кәсіпкерлік субьектісі бола алмайды;

<variant>      шағын кәсіпкерлік субьектісі бола алмайды өйткені бұл заңды ұйым;

<variant>      шағын кәсіпкерлі субьектісі емес;

<guestion>   Шағын кәсіпкерлікпен айналысатын заңды тұлғаның қызметкерлерінің орташа жылдық саны

<variant>      50 адамнан аспауы тиіс;

<variant>      100 адамнан аспауы тиіс;

<variant>      25 адамнан асапуы тиіс;

<variant>      60 адамнан асапуы тиіс;

<variant>      500 адамнан асапуы тиіс;

<guestion>   Кәсіпкерлік қызметтің су және орман ресурстарын пайдалану түрлері үшін

<variant>      лицензия талап етіледі;

<variant>      лицензия талап етілмейді;

<variant>      лицензия талап етілмейді егер кәсіпкер заңды тұлға болса;

<variant>      лицензия талап етіледі егер кәсіпкер заңды тұлға болса;

<variant>      лицензия тек 3 жылдан кейін талап етіледі;

<guestion>   Заңды тұлға құрмайтын жеке адамдар шағын кәсіпкерліктің субьектісі болып табылады ма?

<variant>      болып табылады;

<variant>      бола алмайды;

<variant>      болады егер ол ер адам болса;

<variant>      болады егер ол 20 жастан асқан болса;

<variant>      болады егер ол кәмелетке толса;

<guestion>   Өндірістік кооперативтің жоғары органы кім болып табылады?

<variant>      оның мүшелерінің жалпы жиналысы;

<variant>      төрағасы;

<variant>      басқарма;

<variant>      атқарушы орган;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Кооператив мүшелерінің жалпы жиналысы қандай болып бөлінуі мүмкін?

<variant>      кезекті және кезектен тыс;

<variant>      негізгі және қосымша;

<variant>      жалпы және жеке;

<variant>      ашық және жабық;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Кооператив мүшелерінің саны кемінде нешеу болуы керек?

<variant>      2

<variant>      3

<variant>      4

<variant>      5

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Мемлекеттік кәсіпорын кімнің шешімімен таратылады және ұйымдастырылады?

<variant>      ҚР Үкіметтің;

<variant>      Парламенттің;

<variant>      Президенттің;

<variant>      жергілікті атқарушы органның;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Коммуналдық кәсіпорын кімнің шешімімен таратылады және ұйымдастырылады?

<variant>      жергілікті атқарушы органның;

<variant>      ҚР Үкіметтің;

<variant>      Парламенттің;

<variant>      Президенттің;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Жедел басқару құқығындағы мемлекеттік мүлікке ие кәсіпорын бұл:

<variant>      қазыналық кәсіпорын;

<variant>      мемлекеттік кәсіпорын;

<variant>      коммуналдық кәсіпорын;

<variant>      еншілес мемлекеттік кәсіпорын;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Өз мүлкінің есебінен басқа мемлекеттік кәсіпорын құрған заңды тұлға бұл:

<variant>      еншілес мемлекеттік кәсіпорын;

<variant>      қазыналық кәсіпорын;

<variant>      мемлекеттік кәсіпорын;

<variant>      коммуналдық кәсіпорын;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Пай үлесі қалай болып бөлінеді?

<variant>       ақшалай немесе заттай түрде;

<variant>      тек қана заттай түрде;

<variant>      тек қана ақшалай;

<variant>      пай үлесі бөлінбейді;

<variant> барлыгы дұрыс

 

<guestion>   “Жауапкершілігі шектеулі серіктестік туралы” заң қашан қабылданды?

<variant>      1998 жылғы 22 сәуір

<variant>      2003 жылғы 13 мамыр

<variant>      1998 жылғы 31 наурыз

<variant>      1995 жылғы 5 қазан

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын заңды тұлғалар шағын кәсіпкерліктің субьектілері болып табылады, егер активтерінің жалпы құны орташа есеппен бір жыл ішінде

<variant>      60 мың еселенген есептік көрсеткіштен аспаса;

<variant>      20 мың еселенген есептік көрсеткіштен аспаса;

<variant>      80 мың еселенген есептік көрсеткіштен аспаса;

<variant>      40 мың еселенген есептік көрсеткіштен аспаса;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруа қожалығының бірлескен отбасылық кәсіпкерлігінің түрі

<variant>      бірлескен кәсіпкерлік;

<variant>      өзіндік кәсіпкерлік;

<variant>      шаруа шаруашылығының кәсіпкер түріне жатпайды;

<variant>      өндірістік кооператив;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Кооперативтердің филиалдары мен өкілдіктері бола ала ма?

<variant>      заңдарда белгіленген және жарғыда көрсетілген тәртіп бойынша филиалы мен өкілдігі бола алады;

<variant>      филиал мен өкілдіктері бола алмайды;

<variant>      филиал мен өкілдік ашуға құқығы жоқ;

<variant>      филиал  мен өкілдік ашуына үкіметтің рұқсаты керек;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Жауапкершілігі шектеулі серіктестік шағын кәсіпкерлік субьектісі болады ма?

<variant>      болуы мүмкін;

<variant>      болады, егер ол тиісті жарнаны екі есе төлесе;

<variant>      бола алмайды;

<variant>      бола алмайды, өйткені бұл үлкен заңды ұғым;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Акционерлік қоғам қайта құрылуға құқылы ма?

<variant>      тек қана жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып қайта құрылуға құқылы;

<variant>      тек қана өндірістік кооператив болып қайта құрылуға құқылы;

<variant>      тек қана мемлекеттік кәсіпорын болып қайта құрылуға құқылы;

<variant>      тек қоғамдық қор бола алады;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруа қожалығы қолданылып жүрген заңда белгіленген тәртіп пен ережелер бойынша мүлкі мен пайдалану құқығын кепілге сал алады ма?

<variant>      сала алады;

<variant>      сала алмайды;

<variant>      сала алады егер оның құрылтайшысы жоқ болса;

<variant>      салуы мүмкін емес;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   “Шаруашылық серіктестіктері туралы” заң қашан қабылданды?

<variant>      1995 жылғы 2 мамырда;

<variant>      2003 жылғы 13 мамыр

<variant>      1998 жылғы 31 наурыз

<variant>      1995 жылғы 5 қазан

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушының үлесі оның мұрагерлеріне ауысуға құқылы ма?

<variant>      құқылы;

<variant>      құқысыз;

<variant>      үлесіне қарай;

<variant>      меншігіне байланысты;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Орталықтандырылған ақша қорларының құралу көздері мен жұмсалу бағыттарын сипаттайтын экономикалық категория бұл:

<variant>      бюджет;

<variant>      валюта;

<variant>      салық;

<variant>      шығыс;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Валюта итал.тілінен аударғанда қандай мағына береді?

<variant>      құн, баға;

<variant>      ақшалар;

<variant>      ақшаның түрі;

<variant>      ақшаның көлемі;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Тауарлардың құнының шамасын өлшеу үшін пайдаланатын ақша өлшемі бұл:

<variant>      валюта;

<variant>      бюджет;

<variant>      ақша;

<variant>      ақшаның көлемі;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Валюталық пайдалану тәртіптері қандай?

<variant>      айырбасталымды, ішінара айырбасталымды, айырбасталмайтын;

<variant>      қолданатын, қолданылмайтын;

<variant>      айырбасталымды, айырбасталмайтын;

<variant>      қолданатын, мүлдем қолданбайтын және ішінара қолданылатын;

<variant> барлыгы дұрыс

 

<guestion>   Айырбасталымды валюта дегеніміз ?

<variant>      бұл топқа валюталық шектеу жойылған елдердің валютасы жатады;

<variant>      валютаға, валюта операцияларын жасауға толықтай валюталық шектеу жойылмаған елдердің валютасы;

<variant>      бұған барлық операциялар бойынша валюталық шектеу сақталған елдердің валютасы жатады;

<variant>      тек Қазақстанда қолданатын ақшалар;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Валюта курсы дегеніміз не?

<variant>      валюта бағамы бір елдің ақша бірлігінің екінші бір елдің ақша бірлігімен белгіленген құны;

<variant>      валюта бағамымен бір елдің ақшасымен басқа елдің ақшасын ауыстыру;

<variant>      валюта бойынша ақшаны ауыстыру;

<variant>      валюта бойынша ақшаны көбейту;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Валюталық операциялардың түрлері қандай?

<variant>      ағымдық және капитал қозғалысына байланысты;

<variant>      ағымдық және негізгі;

<variant>      негізгі және жанама;

<variant>      экономикалық және қаржылық;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>    «ҚР Валютаны реттеу туралы» Заңы қашан қабылданды?

<variant>      24.12.1996ж.

<variant>      28.02.1997ж.

<variant>      27.12.1995ж.

<variant>      29.12.1998ж.

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Тарихта қандай валюталық жүйенің типтері қалыптасқан?

<variant>      ұлттық, дүниежүзілік, аймақтық;

<variant>      ұлттық, дүниежүзілік;

<variant>      аумақтық, республикалық;

<variant>      республикалық, мемлекетаралық;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   ҚР – ның жаңа ақшасы қашан шығарылады?

<variant>      2006 ж.

<variant>      1993 ж.

<variant>      1994ж.

<variant>      1995ж.

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Ақша қандай түрлерде шығарылады?

<variant>      қағаз, ақшалар және құнды қағаздар;

<variant>      қағаз ақша

<variant>      мыс ақшалар;

<variant>      қағаз ақша, бағалы қағаздар, тиындар;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Мемлекет біржақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде және мерзімде бюджетке төленетін қайтарусыз және өтеусіз сипаттағы міндетті ақшалай төлемдер бұл:

<variant>      салықтар;

<variant>      табыстар;

<variant>      жинаулар;

<variant>      түсімдер;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Салықты ұтымды ұйымдастырудың А.Смит ұсынған классикалық қағидаттары:

<variant>      әділеттілік қағидаттары;

<variant>      анықтылық қағидаты;

<variant>      қолайлылық қағидаты және үнем қағидаты;

<variant>      жоғарыда көрсетілгендердің барлығы;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Салық салық төлеушінің әрқайсысының табысына сәйкес алынуы тиіс бұл:

<variant>      әділеттік қағидасы;

<variant>      анықтылық қағидасы;

<variant>      қолайлылық қағидаты;

<variant>      үнем қағидаты;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Салықтың мөлшері мен оны төлеу мерзімі алдын ала және дәл анықтауы керек бұл:

<variant>      анықтылық қағидасы;

<variant>      әділеттік қағидасы;

<variant>      қолайлылық қағидаты;

<variant>      үнем қағидаты;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Әрбір салық салық төлеуші үшін неғұрлым қолайлы уақытта және әдіспен алынуы тиіс бұл:

<variant>      қолайлылық қағидаты;

<variant>      анықтылық қағидасы;

<variant>      әділеттік қағидасы;

<variant>      үнем қағидаты;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Салықты алудың шығындары өте аз болуы тиіс бұл:

<variant>      үнем қағидаты;

<variant>      анықтылық қағидасы;

<variant>      қолайлылық қағидаты;

<variant>      әділеттік қағидасы;

<guestion>   Салық салудың қазіргі қағидаттары қандай?

<variant>      жоғарыда көрсетілгендердің барлығы;

<variant>      Қарапайым қағидаты және жеңілдіктердің ең аз саны;

<variant>      Салықтардың анықтығы және салық салудың экономикалық бейтараптығы;

<variant>      Салық салудағы әділдік қағидаты;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Еліміздегі салық салу қандай болып келеді?

<variant>      жалпыға бірдей және міндетті;

<variant>      кейбір негізде ғана салық салу;

<variant>      жалпылық міндет;

<variant>      бірыңғай;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Салықтарда ежелден салық жүктемесін (салық ауыртпалығын) бөлудің қағидаттары қандай?

<variant>      пайда (алынған игіліктер) қағидаты; «қайыр көрсету» (төлем қабілеттілігі) қағидаттары қандай?

<variant>      әділеттік қағидаты;

<variant>      қолайлылық қағидаты;

<variant>      үнем қағидаты;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Салық салу мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілер ресми басылымдарда-

<variant>      міндетті түрде жариялануға жатады;

<variant>      тек керектілерін ғана жариялайды;

<variant>      мүлдем жарияланбайды;

<variant>      уақытына қарай жарияланады;

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Қазіргі кезде салық неше функцияға бөлінеді?

<variant>      3

<variant>      2

<variant>      4

<variant>      5

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Салық функциялары қандай болып бөлінеді?

<variant>      фискалдық, реттеуші, қайта бөлу;

<variant>      ұйымдастырушы , реттеуші;

<variant>     негізгі, реттеуші;

<variant>      қайта бөлу ұйымдастыру;

<variant> барлыгы дұрыс

 

<guestion>   Барлық мемлекеттерге тән негізгі функция

<variant>      фискалдық функция;

<variant>      реттеуші функция;

<variant>      қайта бөлу функциясы;

<<variant> барлыгы дұрыс

 

variant>      ұйымдастыру функциясы;

<guestion>   Мемлекеттің экономикалық қызметінің ұлғаюымен байланысты пайда болған функция

<variant>      реттеуші функция;

<variant>      фискалдық функция;

<variant>      қайта бөлу функциясы;

<variant> барлыгы дұрыс

<variant>      ұйымдастыру функциясы;

<guestion>   Түрлі субьектілер табысының бір бөлігі мемлекеттің қарамағына өтетін функция

<variant>      қайта бөлу функция;

<variant>      реттеуші функция;

<variant>      фискалдық функциясы;

<variant> барлыгы дұрыс

<variant>      ұйымдастыру функциясы;

<guestion>   Салықтарды салу обьектісі бойынша қалай бөлінеді?

<variant>      тура және жанама;

<variant>      негізгі және жанама;

<variant>      тура және балама;

<variant> барлыгы дұрыс

<variant>      жекелеген және тұрақты;

<guestion>   Салықтық негізгі базасы олар:

<variant>      табысқа салынатын салық; тауарларға салынатын салық; капиталға салынатын салық;

<variant>      тұрақты салық, үйлесімді салық, прогресивті салық;

<variant>      қосымша құнға салынатын салық, жер салығы ;

<variant>      мүлікке салынатын салық;

<variant> барлыгы дұрыс

stion>   Табысқа салынатын салық бұл:

<variant>      корпорациялық табыс салығы мен жеке табыс салығы;

<variant>      жер салығы, мүлікке салынатын салық және т.б.

<variant>      қосымша құнға салынатын салықтар; кеден баждары;

<variant> барлыгы дұрыс

<variant>      үйлесімді салық;

<guestion>   Тауарларға салынатын салықтар бұл:

<variant>      қосымша құнға салынатын салықтар; кеден баждары;

<variant>      жер салығы, мүлікке салынатын салық және т.б.

<variant>      корпорациялық табыс салығы мен жеке табыс салығы;

<variant> барлыгы дұрыс

<variant>      үйлесімді салық;

<guestion>   Капиталға салынатын салықтар бұл:

<variant>      жер салығы, мүлікке салынатын салық және т.б.

<variant>      корпорациялық табыс салығы мен жеке табыс салығы;

<<variant> барлыгы дұрыс

variant>      қосымша құнға салынатын салықтар; кеден баждары;

<variant>      үйлесімді салық;

<guestion>   Бюджет шығыстары қандай бағыттар бойынша жұмсалады?

<variant>      жоғарыда көрсетілгендердің барлығы;

<variant>      қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік;

<variant>      құқық, сот, қылмыстық атқару қызметі;

<variant> барлыгы дұрыс

<variant>      жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету;

<guestion>   Заем тусінігі

<variant>      Акша немесе заттарды беру

<variant>      Жалга беру

<variant>      Айырбастау

<variant>      Сыйга тарту.

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Кiмдер әрекет қабiлеттiлiгi жоқ азаматтардың занды өкiлдерi болып табылады:

<variant>      корғаншылык, камкоршылык органдары, ата-аналары

<variant>      адвокаттар

<variant>      Әкiмшiлiк органдары

<variant>      кәмiлет жасына жетпегендер бойынша комиссия

<variant>      мектеп, балалар үйлері

 

<guestion>   Ортақ меншiк құкыгы дегенiмiз не

<variant>      екi не одан да көп адамга тиесiлi мүлiк

<variant>      мүлiк тек бiр адамга тиесiлi

<variant>      заңды тұлғаға тиесiлi мүлiк

<variant>      ұйымга тиесiлi мүлiк

<variant>      кооперативтi меншiк

 

<guestion>   Қайсы пункт мемлекеттiк меншiк обьектi болып табылады

<variant>      жер және онын қойнауы

<variant>      үй-ғимараттары

<variant>      жеке автомобиль

<variant>      авторлык кұкык

<variant>      шет елдiк мекемелер

<guestion>   Қайсы пункт шаруашылық серiктестiгi болып табылмайды:

<variant>      қоғамдык серiктестiк

<variant>      сенiм серiктестiгi

<variant>      жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк

<variant>      косымша жауапкершiлiгi бар серiктестiк

<variant>      толық серiктестiк

<guestion>   Мәмiле түсiнiгi белгілерi кайсысы:

<variant>      ерік актілері

<variant>      күштеу нәтижесi

<variant>      міндетті шарттык

<variant>      қылмыстық құқықтық салдардын пайда болуы

<variant>      құқық бұзушылык

<guestion>   Қандай кәсiпорындар мемлекеттiк касiпорындарга жатады

<variant>      мемлекеттiк меншiктегi жане коммуналды меншiктегi кәсiпорындар

<variant>      коммерциялык касiпорындар

<variant>      дiни бiрлестiктер

<variant>      сенiм серiкестiгi

<variant>      өндiрiс кооперативы

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Қайсы пунктта заттар иесiз деп танылмайды:

<variant>      Меншiк иесi өз мүлкін біреуге сыйға тараса

<variant>      меншiк иесi белгiсiз

<variant>      меншiк иесi меншiк кукыгынан бас тартса

<variant>      Меншік иесі жок

<variant>      меншiк иесi

<guestion>   Затты тауып алушы затты алуга заңды құқығы бар адамнан зат құнының қандай

мөлшерiнде сый акы алуга кукылы

<variant>      Зат құнының 30%+

<variant>      Заттың 50%

<variant>      Зат құнының 75%

<variant>      Заттың өзiн

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Мiндеттеме орындалатын жер

<variant>      Мүлік орналаскан жер

<variant>      Борышкор туратын жер

<variant>      Несие берушi туратын жер

<variant>       өзара келісілген жер

<variant>      Мiндеттеме жасалган жер

<guestion>   Кайсы пункт бағалы кагаздарга жатпайды

<variant>      Лоторея

<variant>      акция

<variant>      Заем

<variant>     Облигация

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   14 жастан 18 жаска дейiн кәмелетке толмагандар мамiленi калай жасайды

<variant>      Олардын ата-анасы немесе корғаншысы

<variant>      Сот органдары

<variant>      ЗАГС  органдары

<variant>      Әкiмшiлiк мекемелерi

<variant>      Корганшылык жане камкоршылык органдары

 

Орташа сұрақтар

<guestion>   Кәсіпкерлік құқық қандай қатынастарды реттейді:

<variant>      кәсіпкерлік

<variant>       Мүліктік

<variant>      еңбек

<variant>      табигат ресурстарын

<variant>      Каржылык

<guestion>   Төменде көрсетiлген тармақтардын кайсысы заңды тұлғаны таратуга негiз

болып табылмайды

<variant>      Занды тұлғанын басшысынын болмауы+

<variant>      бюджет мiндеттерiн орындыуга кабiлетсiздiгі

<variant>      ұдайы толем каржыларынын жетiспеуi

<variant>      ерiктi нысанада

<variant>      несие берушілер талабы

<guestion>   Мәмiле тусiнiгi белглерi кайсысы

<variant>      ерік актілері

<variant>      құқық бузушылык

<variant>      күштеу нәтижесі

<variant>      кылмыстык кукыктык салдардын пайда болуы

<variant>      мiндеттi шартты

<guestion>   Төмендегi көрсетiлген тармақтардын қайсысы мәмiленiң

түрлерiне жатпайды:

<variant>      әкімшілік мәміле

<variant>      коп жакты мәмiле

<variant>      бiр жакты мәмiле

<variant>      ақылы мәмiле

<variant>      консенсуальды мәміле

<guestion>  Кукык кабiлеттiлiк кашан басталады

<variant>      Туылуымен

<variant>      мектепке баруымен

<variant>      камiлет жаска жетуiмен

<variant>      тұрмыс кұруымен

<variant>      турмыска шыгуымен

<guestion>   Төменде көрсетiлген тармақтардың қайсысы заңды тұлғаны таратуга негiз

болып табылмайды

<variant>      заңды тұлғаның басшысының болмауы

<variant>      бюджет мiндеттерiн орындауға қабiлетсiздiгі

<variant>      ұдайы төлем қаржыларының жетiспеуi

<variant>      ерiктi нысанада

<variant>      несие берушiлер тарапынын койылган талаптар

<guestion>   Жалпы тәртiп бойынша қайсы жағдай ортақ меншiк болып табылады:

<variant>      ортақ үлестік, бірлескен меншік

<variant>      жеке меншік мүлік

<variant>      мемлекеттiк меншiк

<variant>      дiни ұйымдардын меншiкгi

<variant>      қоғамдык бiрлестiктер меншiгi

<guestion>   Серiктестiктiң негiзгi кұжаттары кайсы пунктте көрсетiлген:

<variant>      құрылтай құжаты

<variant>      жергiлiктi аткарушы органның шешiмi

<variant>      нормативтi актi

<variant>      министрлiк бұйрығы

<variant>      сот ұйғарымы

<guestion>   Өндiрiстiк кооперативтің жарғысын қандай орган бекiтедi:

<variant>      жалпы жиын

<variant>      ондiрiстiк кооперативтiң төрағасы

<variant>      директорлар кеңесі

<variant>      әкiмшiлiк шешiмi

<variant>      үкiмет жарлығы

<guestion>   Қандай мерзiм iшiн азаматтың тұратын жерiнде ол туралы мәлiмет

болмаса, жалпы негiздер бойынша ол өлдi деп жариялануы мүмкiн

<variant>     3 жыл

<variant>      1 жыл

<variant>      1,5 жыл

<variant>      6-ай

<variant>      5 жыл

<guestion>   Билiк ету құқығы кiмге тиесiлi

<variant>      Меншік иесіне

<variant>      Занды тұлғаға

<variant>      Жалга алушыга

<variant>      Баска адамга

<variant>      Мемлекетке

<guestion>   Акционерлiк коғам қандай құқықтың ұйымдастырушылық

санатта қайта құрылуы мумкiн:

<variant>      Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, өндіріс кооперативі

<variant>      Сенiм серiктестiгi

<variant>      Мемлекеттiк мекеме

<variant>      Коғамдык бірлестік

<variant>      Қайта  құрылмайды

<guestion>    Заңды тұлға таратылған кезде несие берушiлердiн талабын қабылдаудың ең төменгі  мерзiмi кандай

<variant>      2-ай

<variant>      1,5-ай

<variant>      1-ай

<variant>      6-ай

<variant>      1 жыл

<guestion>   Қайсы пункт шаруашылық жүргiзу құкығының обьектiсi болып табылмайды:

<variant>      адам

<variant>      мал-жануар

<variant>      үй-ғимараттары

<variant>      су

<variant>      ар-ұят

<guestion>   Коммерциялык ұйым болып табылатын заңды тұлға қайсы нысандарда

кұрылуы мумкiн:

<variant>      Шаруашылық серіктестік

<variant>      Қоғамдык бiрлестiк

<variant>      Дiни бiрлестiк

<variant>      Мекеме

<variant>      Коғамдык кор

<guestion>   Шарт дегенiмiз не

<variant>      Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi жазылган ресми құжат

<variant>      Тұлғалардын құқықтарды бiлмеуi

<variant>      Бiрнеше адамнын келiсуi

<variant>      Несие мен борышкор арасындагы ара-катынас

<variant>      Азаматтардын кукыктык катынасы

<guestion>   Төмендегi көрсетiлген тармақтардың қайсысы мәмiле нысандарына жатпайды

<variant>      келісілген мәміле

<variant>      жазбаша мәмiле

<variant>      конклюденттiк мәмiле

<variant>      ауызша мәміле

<variant>      нотариаттың куәландырылуы шарт мамiле

<guestion>   Ортақ меншiк құқығы дегенiмiз не

<variant>      екi не одан да көп адамга тиесiлi мүлiк

<variant>      мүлiк тек бiр адамга тиесiлi

<variant>      занды тұлғаға тиесiлi мүлiк

<variant>      ұйымга тиесiлi мүлiк

<variant>      кооперативтi меншiк

<guestion>   Өндiрiстiк кооперативтiң катысушыларының саны қаншадан төмен болмауы тиiс

<variant>      2

<variant>      5

<variant>     7

<variant>     10

<variant>      10-нан коп

<guestion>   Қандай кәсiпорындар мемлекеттiк кәсiпорындарға жатады:

<variant>      мемлекеттiк меншiктегi және коммуналды меншiктегi кәсiпорындар+

<variant>      коммерциялык кәсiпорындар

<variant>      дiни бiрлестiктер

<variant>      сенiм серiкестiгi

<variant>      өндiрiс кооперативі

<guestion>   Тауардың кездейсоқ жойылу қаупі кімге өтеді:

<variant>      Сатып алушыға

<variant>      сатушыга

<variant>      Мүлікті берушіге

<variant>      Жалға алушыға

<variant>      Мүлікті тауып алушыға.

<guestion>   Тауардың сапасына қойылатын талап:

<variant>      Шартқа сәйкес

<variant>      Тауардын сапа белгісінін болуы

<variant>      Тауардын бүлінбеуі

<variant>      Тауардын көп және жана болуы

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Кім тауар сапасына кепілдік береді

<variant>      Сатушы

<variant>      Үкімет

<variant>      Мемлекет

<variant>      Сатып алушы

<variant>      Мемлекеттік стандарттау мекемесі

<guestion>   Оферта түсінігі

<variant>      Шартты ұсыну

<variant>      тауар туралы мәліметтер

<variant>      Мүлікті ұсыну

<variant>      Шартты қабылдау

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Айырбас шартының тараптары

<variant>      Айыр бастаушы және алушы

<variant>      Сатушы және сатып алушы

<variant>      Жалға алушы және жалға беруші

<variant>      Сый алушы және сый беруші

<variant>      Сақтандырушы және сақтаушы

<guestion>   Банк салымдарынын түрлері

<variant>      Банктік шот, акша аудару,банк салымы

<variant>      Талап етімелі, мерзімді,шартты

<variant>      Нысаналы

<variant>      Белгілі бір кезеңге

<variant>      ұсынбалы

<guestion>   Сақтаудың жекелеген түрлері

<variant>      Ломбард, банк, мейманхана

<variant>      Қоймалар

<variant>      Мекеме әкімшілігі

<variant>      Складтар

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Салымдарды енгізу тәртібі

<variant>      Колма-кол, аудару

<variant>      ұсыну

<variant>      өтелмелі

<variant>      талап ету

<variant>      Аккредитация

<guestion>   Айрықша құқықтар обьектілері:

<variant>      Тауар белгісі, кызмет көрсету, патент

<variant>      ғылыми шығармалар, ар-намыс

<variant>      қадір қасиет, іскерлік бедел

<variant>      өнертапқыштық

<variant>      өнер туындылары

<guestion>   Мұраға қалдырудың  түрлері:

<variant>      Заң және өсиет бойынша

<variant>      қамқоршы органнын шешіміне сәйкес;

<variant>      шарт бойынша

<variant>      туыстарынын  арызына сәйкес;

<variant>      әкімнін шешіміне сәйкес.

<guestion>   Моральдык зиянды отеу нысаны

<variant>      ақшалай

<variant>      мүліктей

<variant>      заттай

<variant>      қайта калпына келтіру.

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Авторлық құқықтың қолданылу мерзімі:

<variant>      өмір бойы, кайтыс болғаннан кейін 1.01 бастап 50 жыл

<variant>      50 жыл

<variant>      бүкіл омір бойы

<variant>      Мерзімсіз

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Авторлык құқықтың колданылуы

<variant>      Дүние жүзі бойынша

<variant>      Қазақстан Республикасының аумағы

<variant>      ТМД мемлекеттері

<variant>     Шет мемлекеттер

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Авторлык құқықтың обьектілері:

<variant>      ғылым әдебиет онер туындылары

<variant>      өндіріс процесінде мулікті дайындаганда;

<variant>       істеп шыгару)

<variant>      мүлікті шартпен алганда;

<variant>      мүлікті сатып алганда.

<guestion>   Авторлық құқықтың субьектілері:

<variant>      Жасына және азаматтығына карамастан шығарма тудырушы азамат

<variant>      Қазақстан Республикасының азаматтары

<variant>      Шет елдік азаматтар

<variant>      18 жаска толған азаматтар

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Патенттін тусігі

<variant>      Авторлықты мойындайтын құжат

<variant>      Қаламақыға құқық

<variant>      Есімге деген құқық

<variant>      азаматтықты мойындайтын құжат

<variant>      Ресми азаматка берілген кұжат

<guestion>   Зиян келтірудін салдарынан туындайтын міндеттемелер субьектісі

<variant>      Жәбірленуші және борышкор

<variant>      сатушы, сатыпалушы;

<variant>      кредитор жане борышкер;

<variant>      ғалым және салық төлеуші

<variant>      несие беруші және борышкор

<guestion>   Мемлекеттік сақтандыру түрлері

<variant>      Міндетті жане ерікті

<variant>      Мемлекеттік

<variant>      Әкімшілік

<variant>      Ерікті жане мәжбурлі

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Рента түсінігі

<variant>      Жалға алу

<variant>      Меншікке мулік беру

<variant>      Ақша талап ету

<variant>      ұсыныс жасау

<variant>      Мердігерлік

<guestion>   Кәсіпкерлік дәрежесінің ұйымдастыру дәрежесіне қарай бөлінуі:

<variant>      жеке және мемлекеттік

<variant>      заңды және жеке

<variant>      мемлекеттік және заңды

<variant>      жеке тұлғалы

<variant>      заңды тұлғалы

 

 

 

 

 

Күрделі сұрақтар

 

<guestion>   Жеке кәсіпкерлік екіге бөлінеді:

<variant>      жеке тұлғалы және заңды тұлғалы

<variant>      мемлекеттік және коммерциялық

<variant>      коммерциялық коммерциялық емес

<variant>      коммерциялық емес заңды

<variant>      мүліктік және тұлғалық

<guestion>   Заңды тұлғалы кәсіпкерлік қандай қатынастардан пайдаланады:

<variant>      қаржы көздері жағынан

<variant>      қажетті тауарлармен қызметтерді қамтамасыз ету жағынан

<variant>      несие беру жағынан

<variant>      өндіріс процесін тиымды дәрежеде ұйымдастыру жағынан

<variant>      барлығы дұрыс

<guestion>   Заңды тұлға белгісі:

<variant>      мүліктік оқшаулық

<variant>      Меншікке мулік беру

<variant>      Акша талап ету

<variant>      Усыныс жасау

<variant>      Мердігерлік

<guestion>   Заңды тұлға қайта тіркеледі:

<variant>      атауы өзгергенде

<variant>      Меншік өзгергенде

<variant>      талап ету

<variant>      ұсыныс жасаса

<variant>      Мұрагерлік кезінде

<guestion>   Коммерциялық емес ұйым:

<variant>      қоғамдық қор

<variant>      банк

<variant>      сақтандыру органы

<variant>      Университет

<variant>      Мұражай

<guestion>   Коммерциялық кәсіпкерлікті жүзеге асару міндеттері:

<variant>      қызметті жүзеге асару үшін үй-жай, ғимарат болуы керек

<variant>      жұмысшылар жалдау

<variant>      Ақша талап ету

<variant>      Ұсыныс жасау

<variant>      тауарды сату

<guestion>   Тауар өндірісінің фазасын ата:

<variant>      барлығы дұрыс

<variant>      айырбастау процесі

<variant>      бөлу процесі

<variant>      тұтыну процесі

<variant>      өндіріс процесі

<guestion>   Кәсіпкерліктің түрі:

<variant>      қаржылық

<variant>      аграрлық

<variant>      шаруашылық

<variant>      биржалық

<variant>     лизингтік

<guestion>

<variant>      тауар өндіру

<variant>      айырбастау

<variant>      Жалға алу

<variant>      ұсыныс жасау

<variant>      Мердігерлікті

<guestion>   Кәсіпкердің өндірістік факторлары:

<variant>      Жұмыс күші

<variant>      Меншік

<variant>      Ақша

<variant>      контракт

<variant>      мал.

<guestion>   Тәуекел түрі:

<variant>      өндірістік

<variant>      мүліктік

<variant>      оқшаулық

<variant>      мұрагерлік

<variant>      Мердігерлік

<guestion>   Кәсіпкерлікті дамыту және еркін шаруашылық заңы қашан шықты:

<variant>      2 мамыр 1996 ж.

<variant>      1 шілде 2005 ж.

<variant>      25 ақпан 1991 ж.

<variant>      15 желтоқсан 1990 ж.

<variant>      13 сәуір 1997 ж.

<guestion>   Жеке кәсіпкерлікті қолдау және қорғау туралы заң:

<variant>      4 шілде 1992 ж.

<variant>       1 қазан 2000 ж.

<variant>      15 тамыз 2001 ж.

<variant>      12 ақпан 1998 ж.

<variant>      26 наурыз 1999 ж.

<guestion>   Жеке кәсіпкерлік туралы заң:

<variant>      25 наурыз 2000 ж.

<variant>      19 маусым 1997 ж.

<variant>      14 наурыз 1998 ж.

<variant>      23 желтоқсан 1993 ж.

<variant>      18 ақпан 1999 ж.

<guestion>   Шетел инвестициясы туралы заң қашан шықты:

<variant>      24 желтоқсан 1994 ж

<variant>      20 ақпан 1996 ж

<variant>      25 ақпан 1999 ж.

<variant>      15 қараша 2001 ж

<variant>      12 шілде 2000 ж.

<guestion>   Табиғи монополиялар туралы заң:

<variant>      9 маусым 1998 ж

<variant>      10 ақпан 1993 ж.

<variant>      1 шілде 1998 ж.

<variant>      11 қазан 1999 ж.

<variant>      15 ақпан 2000 ж.

<guestion>   Мемлекеттік кәсіпорын:

<variant>      мемлекет аумағында орналасқан қоғам мүшелерінің қажеттіктерін қанағаттандыратын мекеме

<variant>      коммерциялық емес

<variant>      қаржылық аппарат

<variant>      әлеуметтік мекеме

<variant>      коммерциялық ұйым

<guestion>   Қазақстан Республиаксының “ Шаруа қожалықтары туралы заңы қашан қабылданды?

<variant>      1998ж. 31 наурыз

<variant>     1995ж. 31 наурыз

<variant>      1995ж. 31 мамыр

<variant>     1996ж. 31 мамыр

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруа қожалығы мүлкі мен жер пайдалану құқығын кепілге салып кредит алуға

<variant>      заңдарда белгіленген тәртіп пен ережелер бойынша құқылы

<variant>      құқығы жоқ

<variant>      арнайы алынған лицензия негізінде құқылы

<variant>      банктің рұқсатымен құқылы

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруа қожалығы банкі шоттарын

<variant>          ашуға құқылы

<variant>      аша алмайды өйткеі ол заңды тұлға емес

<variant>      аша алмайды , өйткені ол салық төлемейді

<variant>      ашу мүмкін емес

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруа қожалығының жер пайдалану құқығы

<variant>      тіркелген сәттен бастап пайда болады

<variant>      әкім шешім шығарған сәттен бастап пайда болады

<variant>      жер бөлінген кезден бастап болады

<variant>      алғашқы жиналыстан бастап болады

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Ж ауапкершілігі шектеулі серіктестікте қатысушылардың саны

<variant>      50 ден аспауы тиіс

<variant>      20 дан аспауы тиіс

<variant>      100 ден аспауы тиіс

<variant>      80 нен аспауы тиіс

<guestion>   Шетелдік жер пайдаланушыларға жерді тұрақты пайдалану құқығы

<variant>      берілмейді

<variant>      беріледі

<variant>      беріледі егер әкім рұқсат берсе

<variant>      беріледі егер қосымша ақы төлесе

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруа қожалығы кәсіпкерлік құқығының субьектісі бола

<variant>      алады

<variant>      алады, егер ол заңды тұлға болса

<variant>      алмайды

<variant>      алмайды, егер ол заңды тұлға болса

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Кәсіпкерлік құқықтық қатынасының мазмұны

<variant>      құқық және міндет

<variant>      құқық және келісім шарт

<variant>      шешім

<variant>      кооператив жиналысы

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Мекемелер меншік иесінің рұқсатымен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысушы

<variant>      бола алады

<variant>      бола алмайды

<variant>      болады, егер жарна төлесе

<variant>      болады, егер жарғыға қайшы келсе

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Толық серіктістікте кемінде неше қатысушы болуға тиіс

<variant>      2

<variant>      3

<variant>      4

<variant>      5

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруашылық серіктестігінің құрылтай құжаттары олар:

<variant>      құрылтай шарты мен жарғы

<variant>      акт және акция

<variant>      жарғылар

<variant>      тек қана шарттар

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруашылық серіктестік мүлкін құрайтын көздерге қайсысы жатпайды

<variant>       заң актілеріне жатпайтын көздер

<variant>      қатысушылардың жарғылық капиталға салымдары

<variant>      оның қызметінен алынған табыс

<variant>      заң актілерінде тиым салынбаған өзге де көздер

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруашылық серіктестігінің жарғылық капиталын не құрайды

<variant>      қатысушыларының салымдарының жиынтығы

<variant>      бағалы қағаздар

<variant>      материалдық игіліктер

<variant>      құрылтай құжаттары

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруашылық серіктестігінде оның қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асыратын және оған қатысушылардың жалпы жиналысына есеп беретін қандай органдар құрылады

<variant>      атқарушы орган (алқалық немесе жеке дар<variant>

<variant>      басқарукшы орган

<variant>      негізгі ораган

<variant>      шаруашылық орган

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда қатысушылары оның міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен ортақтасып жауап беретін шаруашылық серіктестігі бұл:

<variant>      толық серіктестік

<variant>      сенім серіктестігі

<variant>      жауапкершілігі шектеулі серіктестік

<variant>      қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Серіктестіктің міндеттемелері бойынша өзінің бүкіл мүлкімен ортақтасып жауап беретін бір немесе одан да көп қатысушылармен қатар, жауапкершілігі серіктестіктің  жарғылық капиталына өздері салған салым сомасымен  шектелетін және серіктестіктің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруына қатыспайтын бір немесе одан да көп қатысушылардын тұратын шаруашылық серіктестік бұл:

<variant>      сенім серіктестігі

<variant>      толық серіктестік

<variant>      жауапкершілігі шектеулі серіктестік

<variant>      қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Бір немесе бірнеше адам құрған, жарғылық капиталы құрылтай құжаттарыен белгіленген мөлшерде үлестерге бөлінген серіктестік

<variant>      жауапкершілігі шектеулі серіктестік

<variant>      толық серіктестік

<variant>      сенім серіктестігі

<variant>      қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Адамдардың жеке кәсіпкерлікті  жүзеге асыруы ауыл шаруашылығына арналған жерлерді ауыл шаруашылығы өнімін өндірумен , сондай-ақ осы өнімді ұқсатумен және өткізумен тығыз байланысты отбасылық еңбек бірлестігі

<variant>      шаруа (фермер) қожалығы

<variant>      өндірістік кооператив

<variant>      мемлекеттік кәсіпорын

<variant>      шаруашылық серіктестік

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Неше жасқа толған азаматы шаруа (фермер) қожалығының басшысы бола алады

<variant>      18 жас

<variant>      17 жас

<variant>      20 жас

<variant>      25 жас

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруа (фермер) қожалығы меншік құқығында оның мүшелеріне тиесілі болады

<variant>      ортақ бірлескен немесе ортақ үлестік

<variant>      ортақ бірлескен меншік

<variant>      ортақ үлестік меншік

<variant>      негізгі меншік құқығында

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   ҚР азаматтарына шаруа (фермер) қожалығын жүргізу үшін неше жылға дейінгі мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану құқығын береді

<variant>      49 жыл

<variant>      80 жыл

<variant>      50 жыл

<variant>      39 жыл

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Шаруашылық серіктестігін таратуды кім жүргізеді?

<variant>      қатысушылар тағайындаған тарату комиссиясы

<variant>      сот тағайындаған тарату комиссиясы

<variant>      серіктестік тағайындаған комиссия

<variant>      тарату комиссиясы

<variant> барлыгы дұрыс

<guestion>   Тарихта қандай валюталық жүйенің типтері қалыптасқан?

<variant>      ұлттық, дүниежүзілік, аймақтық;

<variant>      ұлттық, дүниежүзілік;

<variant>      аумақтық, республикалық;

<variant>      республикалық, мемлекетаралық;

<variant> барлыгы дұрыс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here