«Заңгердің кәсіби этикасы»

0

 <guestion> Грек  тілінің  ләззат  іздеу,   қызыққұмарлық деген  мағынадағы  сөз.

<variant>Гедонизм

<variant>Эвдемонизм

<variant>Стоицизм

<variant>Каллогатия

<guestion> Көне  грек  этикасының   басты  сипаттамасы.

<variant>Эвдемонизм

<variant>Гедонизм

<variant>Стоицизм

<variant>Каллогатия

<guestion> Грек  этикасының  бұл  бағытына   өмірден  тек  ляззат  алу  мүмкін  емес,  өйткені  қуаныш  соңын  іле  –  шала  жүретін  қайғы-қасірет  көп, сондықтан  да  өмірде  ең  бастысы – мойынға  түскен  ауырпашылыққа  мойымай,  қасқая  қарсы ала   білу  деген  түсінік  тән.

<variant>Стоицизм

<variant>Гедонизм

<variant>Эвдемонизм

<variant>Каллогатия лимат

<guestion> Жалпы  антикалық  этикаға  тиесілі  негізгі  деген  неше  мұратты  қарастырылған?

<variant>4

<variant>5

<variant>3

<variant>2

<variant>6

<guestion> Көне  гректер  адамгершілік  қасиеттерді, мейірімділікті  сұлулықпен  тікелей  байланыстырғысы  келді.  Соның  нәтижесінде  көне  Грекия мәдениетінде  қандай  идеалы  дүниеге  келген  болатын.

<VARIANT>малшашпақ

<VARIANT>каллокагатия

<VARIANT>алтын  орда

<VARIANT>Эвдемонизм

<variant>Гедонизм

<guestion>  “Каллогатия” көне  грек  тілінің  қандай  екі  сөзінің  қосындысынан  тұрады.

<variant>жалпы және арнайы

<variant>жекелген және қосыла

<variant>қатыгез және мейірімсіз

<variant>әсем, сұлу, әдемі   және  мейірімді, жақсы

<variant>акысыз және ақылы

<guestion> “Агатос” сөзі грек тілінен аударғанда нені білдіреді?

<variant>қатыгез

<variant>мейірімді, жақсы

<variant>әсем, сұлу

<variant>малшашпақ

<variant>әдемі

<guestion> “Каллос” сөзі грек тілінен аударғанда нені білдіреді?

<variant>менмендік

<variant>малшашпақ

<variant>мейірімді, жақсы

<variant>өзімшілік

<variant>әсем, сұлу, әдемі

<guestion> “ Құдай  қаласы  туралы”, “Сырласу”  сынды  шығармаларының  авторы кім?

<variant>Аристотель

<variant>Сократ

<variant>Данте

<variant>Августин  Әулие.

<variant>Пико де  Ла Мирандола

<guestion> “Адамның  қадір- қасиеті  жайында”  атты  туындысының  авторы кім?

<variant>Аристотель

<variant>Сократ

<variant>Данте

<variant>Августин  Әулие.

<variant>Пико де  Ла Мирандола

<guestion> “Құдайы  комедиясының”  авторы кім?

<variant>Аристотель

<variant>Сократ

<variant>Данте

<variant>Августин  Әулие.

<variant>Пико де  Ла Мирандола

<guestion>  ”Речь о достоинстве  человека”   атты  туындысының  авторы кім

<variant>Аристотель

<variant>Сократ

<variant>Данте

<variant>Августин  Әулие.

<variant>Пико де  Ла Мирандола

<guestion> “Этика” терминiн ғылыми айналымға енгiзген ойшыл.

<VARIANT> Аристотель

<VARIANT>И. Кант

<VARIANT>Г.В. Гегель

<VARIANT>Сократ

<VARIANT>К. Маркс

<guestion> Этикалық рационализмнiң негiзiн қалаушы

<VARIANT> Сократ

<VARIANT>Софокл

<VARIANT>Диоген Лаэртский

<VARIANT>Л. Фейербах

<VARIANT>Ж. Ж. Руссо

<guestion> Қазіргі кездегі рәсімдерді зерттей келе, олардың жан-жақтылығын көрсеткен Американдық әлеуметтанушы:

<VARIANT>Э.Гофман;

<VARIANT>Аристотель;

<VARIANT>Сократ;

<VARIANT>Данте;

<VARIANT>Августин.

<guestion> Әдет ғұрыптарға күш береді.

<VARIANT>рәсімдер;

<VARIANT>мифтер;

<VARIANT>құқықтар;

<VARIANT>заңдар;

<VARIANT>ойлар.

<guestion> Әлемді сипатталуының түрге бөлінуінің және түсіндіруінің реминдері көрініс тапқан алғашқы сипаттау тілі.

<VARIANT>Т.Гоббс;

<VARIANT> Э.Гофман;

<VARIANT>Р.Давид

<VARIANT>Сократ;

<VARIANT>Аристотель

<guestion> Кант философиясының ең жоғарғы нүктесі;

<VARIANT>сана мен еркіндікті теңестіру;

<VARIANT>ерік-жігердің қалыптасуы;

<VARIANT>мифологиялық бейнелер;

<VARIANT>моральдық бейнені қалыптастыру;

<VARIANT>мінез-құлықтың туындауы.

<guestion> Әдет-ғұрыпты, салт-дәстүрді ұстану көрініс табудың өзіндік нысандарын талап етеді. Мұндай нысандар болып табылады.

<VARIANT>рәсімдер мен символдар немесе символдық бейнелер;

<VARIANT>сана мен еркіндікті теңестіру;

<VARIANT>ерік-жігердің қалыптасуы;

<VARIANT>моральдық бейнені қалыптастыру;

<VARIANT>мифологиялық бейнелерді ұштастыру.

<guestion>  Латын тілінің «ethos» сөзі нені білдіреді.

<VARIANT>этика

<VARIANT>құқық

<VARIANT>заң

<VARIANT>қылмыс

<VARIANT>ғылым

<guestion> Аристотельдің ізгіліктер туралы ілімінің негізі қағидалары қандай негіздерден тұрады.

<VARIANT>этикалық және дианоэтикалық;

<VARIANT>құқықтық және заңнамалық;

<VARIANT>моральдық және адамгершілік;

<VARIANT>ғылыми және доктриналық;

<VARIANT>әдеп-ғұрып және салт-дәстүр.

<guestion> Егер ізгіліктер  адамның мінез-құлқына темпераментіне жататын болса, онда:

<VARIANT>этикалық;

<VARIANT>дианоэтикалық;

<VARIANT>ғылыми;

<VARIANT>доктирналық;

<VARIANT>адамгершілік

<guestion> Егер ізгіліктер адамдардың ақыл-парасатына тиесілі дүниелер болса, онда

<VARIANT>дианоэтикалық;

<VARIANT>ғылыми;

<VARIANT>этикалық;

<VARIANT>адамгершілік

<VARIANT>доктирналық;

<guestion> Аристотель этикалық ізгіліктер құрамына жатқызды:

<VARIANT>аталғандардың барлығы.

<VARIANT>жомарттық

<VARIANT>батылдық

<VARIANT>шындылықты

<guestion> Аристотель дианоэтикалық ізгіліктерге жатқызды.

<VARIANT>аталғандардың барлығы

<VARIANT>ақыл

<VARIANT>парасатты

<VARIANT>инабаттылықты.

<guestion> Этика да, құқық та адамтанушы пәндер ретінде қалыптасып, бұл екеуін біріктіретін басты өзек

<VARIANT>адам

<VARIANT>заң

<VARIANT>әдеп

<VARIANT>дәстүр.

<VARIANT>ғылым

<guestion> Құқықты түсіндірудегі негізгі екі бағыт

<VARIANT>субъектоцентристік және объектоцентристік

<VARIANT>әлеуметтік және философялық

<VARIANT>құқықтық және экономикалық

<VARIANT>инабаттылық және парасаттылық.

<guestion> Кең мағанада құқық нені қамтиды.

<VARIANT>аталғандардың барлығы.

<VARIANT>әдет ғұрып

<VARIANT>дінді

<VARIANT>табиғи құқықты

<VARIANT>позитивтік құқық

<guestion> Адамзат қоғамының және жеке адам дамуының белгілі бір кезеңінде, яғни филогенезде және онтогенезде пайда болды.

<VARIANT>мораль

<VARIANT>құқық

<VARIANT>заң

<VARIANT>норма

<VARIANT>мемлекет.

<guestion> Адамгершілік  тәрбиесінің  негізгі  міндеттеріне жатпайды:

<variant>жамандақ ниет тудыру;

<variant>ізгілік  сана  қалыптастыру;

<variant>инабаттылық  сезімдер тәрбиелеу және  дамыту;

<variant>адамгершілік әдет-қылықтың ептіліктері  мен дағдыларын  қылыптастыру.

<guestion> Адам  және  қоғам  байланысын  қалыптастыру, өз қылығының  қоғаммен сәйкес   болуы  қажеттігін  сезіндіру.

<variant>адамгершілік  тәрбиесінің  құрамы;

<variant>арам ниет құрамы;

<variant>жамандық ойлау;

<variant>адамгершілікті сезінбеу;

<guestion> Адамгершілік тәрбиенің негізгі міндеттеріне жатпайды

<VARIANT>қатігездік таныту

<VARIANT>ізгілік сана қалыптастыру

<VARIANT>инабаттылық сезімдер тәрбиелу және дамыту

<VARIANT>адамгершілік әдет қылықтың ептіліктерімен дағдыларын қалыптастыру

<VARIANT>аталғандардың барлығы.

<guestion> Мемлекеттің маңызды конституциялық міндеттерінің бірі

<VARIANT>қоғамдық  тәртіпті сақатац.

<VARIANT>психикалық ойды дамыту

<VARIANT>адамгершілік пиғылды теріс қолдану

<VARIANT>мемлекетпен бірге болып, оған бағыт беру.

<VARIANT>аталғандардың барлығы.

<guestion> Құқық қорғау органдары өз қызметін жүзеге асыруда мынадай негізгі әдістерді қолданды.

<VARIANT>құқық бұзушылықтың алдын алу.

<VARIANT>мәжбүрлеу шараларын ұйымдастыру

<VARIANT>реттеушілік бағыт қалыптастыру

<VARIANT>жаза түрлерін тағайындау

<VARIANT>аталғандардың барлығы.

<guestion> Мемлекеттің маңызды конституциялық міндеттерінің бірі

<VARIANT>меншікті қорғау

<VARIANT>мәжбүрлеу шараларын ұйымдастыру

<VARIANT>реттеушілік бағыт қалыптастыру

<VARIANT>жаза түрлерін тағайындау

<VARIANT>аталғандардың барлығы.

<guestion> Құқық қорғау органдары өз қызметін жүзеге асыруда мынадай негізгі әдістерді қолданады,

<VARIANT>азаматтармен тәрбие жұмыстарын жүргізу

<VARIANT>психикалық дамыту

<VARIANT>адамгершілікпен бірге болып, оған бағыт беру

<VARIANT>аталғандардың барлығы

<guestion> Егер азаматтар заңды әділетсіз, адамгершілік пен адалдыққа қарсы деп таныса, онда оны орындау қарама-қайшы яғнги қандай нәтижесін ашып келеді.

<VARIANT>қоғамдық тұрақсыздықтарын

<VARIANT>қоғамды жетілдіретін

<VARIANT>қоғамды адамгершілікке апару

<VARIANT>даму жолына

<VARIANT>аталғандардың барлығы

<guestion> « Моральдық тұрғыдан мәжбүрлеу әрқашан кері бағаланған, тіпті, ол саясатты жүзеге асырудың жалғыз құралы болған күнннің өзінде де « деп тұжырымдаған кім?

<VARIANT>Макс Вебер

<VARIANT>Сократ

<VARIANT>Аристотель

<VARIANT>Р.Давид

<VARIANT>дұрыс жауап жоқ

<guestion> Қызметкерде қандай қасиеттердің болуы оның кәсібилігінің міндетті өлшемі болып табылады.

<VARIANT>аталғандардың барлығы

<VARIANT>адалдық

<VARIANT>адамдарға деген махаббат

<VARIANT>әділеттілік

<VARIANT>батылдық

<guestion> Моральдық нормалардың барлық  жиынтығын, адамдырдың іс жүзіндегі әрекетімен байланыстыратын өзен:

<VARIANT>борыш

<VARIANT>ар-намыс

<VARIANT>әділдік

<VARIANT>құқық

<VARIANT>сезім

<guestion> Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің адамгершілік борышының жақтары:

<VARIANT>обьективтік және субьективтік;

<VARIANT>обьект және субьект;

<VARIANT>қоғамдық және әлеуметтік;

<VARIANT>қылмыстық және азаматтық;

<VARIANT>мемлекеттік және ұйымдық;

<guestion> Құқық органдары қызметкерлерінің кәсіптік қызметінің категориялары.

<VARIANT>аталғандардың барлығы;

<VARIANT>кәсіби борыш;

<VARIANT>кәсіби әділдік;

<VARIANT>кәсіби ар-намыс;

<VARIANT>кәсіби бедел;

<guestion> «Борышыңды ұмытпа, бұл әлемдегі жалғыз әуен. Борышсыз өмір де, құмарлық та жоқ» деген кім?

<VARIANT>А. Блок;

<VARIANT>И. Кант;

<VARIANT>Р. Дарвид;

<VARIANT>Сократ;

<VARIANT>Аристотель;

<guestion> «Борыш – адамды өзінен-өзін жоғары қоятын ұлылық» сөздерінің авторы:

<VARIANT>И. Кант;

<VARIANT>А. Болк;

<VARIANT>Р. Дарвид;

<VARIANT>Сократ;

<VARIANT>Аристотель;

<guestion> Бұл міндет – тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын қорғау өз                       мемлекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, құқықтық тәртіпті нығайту:

<VARIANT>борыш;

<VARIANT>құқық;

<VARIANT>норма;

<VARIANT>заң;

<VARIANT>әділдік;

<guestion> Құқық қорғау органдары қызметінің борышы:

<VARIANT>тұлғаны, қоғамды және мемлекетті қоғамдық объективтік қажеттіліктерінен туындайтын, мемлекеттік құқықтық талаптармен және адамгершілік ішкі сезімдермен танықтырылатын ерекше міндет;

<VARIANT>құқық қорғау органдары қызметкерлерінің істерімен әркеттерінің қуатты қозғағыш күші;

<VARIANT>адамдар арасында ізгіліктер мен зұлымдықтар бөлінісін сипаттайды және бағалайды;

<VARIANT>қайырымдылықты ізгілікті білідреді, тек сол ғана адам бойында оның болмысы мәнімен  байланысты ең жақсы;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> «Әділеттік адам өмір сүруінің тәсілдері мен шарттарының бағасы ретінде адамдар өмірі мәнімен тығыз байланысты әдептілік» – деп жазған:

<VARIANT>Д. Раулс;

<VARIANT>Р. Дарвид;

<VARIANT>И. Кант;

<VARIANT>А. Блок;

<VARIANT>Аристотель;

<guestion> Қайрымдылықтық  нақтыланған формасының бірі:

<VARIANT>әділдік;

<VARIANT>зұлымдық;

<VARIANT>қатыгездік;

<VARIANT>жамандық;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Құқық  қорғау органдары қызметкерлерінің істері мен әрекеттерінің қуатты қозғағыш күші:

<VARIANT>абырой сезімі;

<VARIANT>қатыгездік;

<VARIANT>жамандық;

<VARIANT>зұлымдық;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Маңызды фемицитарлық шығармалар қатарына төмендегі жатады:

<VARIANT>«Никомах этикасы» Аристотель;

<VARIANT>«Пизондарға жолдау» К. Г. Флакк;

<VARIANT>«Пайымдау қабілетіне сын» И. Канн;

<VARIANT>«Сизиор туралы аңыз» А. Калью;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ.

<guestion> маңызды фемицитарлық шығармалар қатарына жатпайды:

<VARIANT>«Бизондарға жолдау» К. Г. Фланк;

<VARIANT>«Никомах этикасы» Аристотель;

<VARIANT>«Бақыт туралы практикаты» Ф. Аквинский;

<VARIANT>«Бақытты өмір» Августин;

<VARIANT>«Адамның бақыты» В. Татаркевич.

<guestion> Маңызды фемицитарлық шығармалар қатарына  жатады:

<VARIANT>аталғандарының барлығы;

<VARIANT>«Никомах этикасы» Аристотель;

<VARIANT>«Бақыт туралы практикаты» Ф. Аквинский;

<VARIANT>«Адамның бақыты» В. Татаркевич.

<guestion> Бақыт жастықта ма? Бірақ, кәрілік – бақыттырақ деп есептеген:

<VARIANT>Цицерон:

<VARIANT>Аристотель;

<VARIANT>Сократ;

<VARIANT>Аквинский;

<VARIANT>Августин;

<guestion> Адам бақытты туралы ілімдерге үш бақытты айқындауғы болады. Олар:

<VARIANT>бақыт психологиясы, аксиомасы, социологиясы;

<VARIANT>бақыт болашағы, жалғасы, келер шағы;

<VARIANT>бақытқа жету, ұмтылу, қиялдау;

<VARIANT>бақыттың елесі. Жалғасы, көрінісі;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> «Человек для себя» шығармасының авторы:

<VARIANT>Э. Форм;

<VARIANT>Р. Дарвид;

<VARIANT>Сократ;

<VARIANT>А. Блок;

<VARIANT>И. Кант;

<guestion> Аксиологиялық тұрғыдан алғанда бақыт бұл:

<VARIANT>құндылық, адам өміріндегі қайырлық өлшемі;

<VARIANT>қабілеттер мен функциялар әлсіреуі ықпалы;

<VARIANT>ләззат алу немесе қасірет;

<VARIANT>позитивті көңіл күй, өмірден ләзаттану;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Психикалық тұрғыда бақыт бұл:

<VARIANT>позитивті көңіл күй, өмірден ләззат алу, қуаныш пен шаттық және рахаттану;

<VARIANT>құндылық, адам өміріндегі қайырлық өлшемі;

<VARIANT>ләззат алу немесе қасірет;

<VARIANT>қабілеттер мен функциялар әлсіреу ықпалы;

<VARIANT>аталғандардың барлығы;

<guestion> Бақыт социалогиялық тұрғыдан алғанда бұл:

<VARIANT>адамдар ұмтылатын құрмет, байлық, ұрпақ өсіру, дәулетті кәрілік;

<VARIANT>құндылық, адам өміріндегі қайырлық өлшемі;

<VARIANT>ләззат алу немесе қасірет;

<VARIANT>қабілеттер мен функциялар әлсіреу ықпалы;

<VARIANT>аталғандардың барлығы;

<guestion> Бақыт қанша құрылымдық элементтерден тұрады:

<VARIANT>5;

<VARIANT>4;

<VARIANT>3;

<VARIANT>8;

<VARIANT>6;

<guestion> Адамның өзінің қоршаған ортасында қалыптасқан ортақ нормаларға және қауымның өзінен үміттенген биіктеріне сай келмегендігін сезінуден туындайтын қолайсыздық күйі:

<VARIANT>ұят;

<VARIANT>бақыт;

<VARIANT>мораль;

<VARIANT>міндет;

<VARIANT>борыш;

<guestion> Адамгершіліктің бір жемісі, сонымен қатар ар-намыстың қосшысы:

<VARIANT>ұят;

<VARIANT> бақыт;

<VARIANT>мораль;

<VARIANT> міндет;

<VARIANT>борыш;

<guestion> Ұят адамгершіліктің бір жемісі, сонымен қатар ненің қосшысы:

<VARIANT>ар-намыс;

<VARIANT> бақыт;

<VARIANT>мораль;

<VARIANT> міндет;

<VARIANT>борыш;

<guestion> Адамдардың барлық элементтері бір тізбектің бойындағы неше бағытқа бағытталған;

<VARIANT>2;

<VARIANT>4;

<VARIANT>6;

<VARIANT>8;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Адамдардың барлық әрекеттері бір тізбектің бойындағы қай бағытқа бағытталған:

<VARIANT>абсолюттік адамгершілік сипаттағы әрекеттер;

<VARIANT>жүріс-тұрыс көрінісінен;

<VARIANT>қызметтің жорғары дәрежеленуі;

<VARIANT>ерекше маңызды құбылыс ретінде;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Моральдық талаптарына жауап бергенімен, адамгершілікпен имансыздықтың шегінен орын алған жүріс-тұрыс:

<VARIANT>адамгершілік рұқсат еткенімен;

<VARIANT>адамның нақты әрекет етуі;

<VARIANT>адамгершіліктің шегі;

<VARIANT>дұрыс жауабы В және Б;

<VARIANT>аталғандардың барлығы;

<guestion> Адамдардың барлық әрекеттері бір тізбектің бойындағы қай бағытқа бағытталған:

<VARIANT>абсолюттік адамгершілік емес сипаттағы әрекеттер;

<VARIANT>жүріс-тұрыс көрсеткіші;

<VARIANT>қызметтің жорғары дәрежеленуі;

<VARIANT>ерекше маңызды құбылыс ретінде;

<VARIANT>аталғандардың барлығы;

<guestion> Этикалық зерттеу пәні:

<VARIANT>мораль;

<VARIANT>құқық;

<VARIANT>заң;

<VARIANT>құбылыс;

<VARIANT>аталғандардың барлығы;

<guestion> Белгілі бір қоғымдағы өмір сүріп жатқан адамдар арасында қалыптасқан адамгершілік қылық нормалары  мен принциптерінің жиынтығы:

<VARIANT>мораль;

<VARIANT>құқық;

<VARIANT>заң;

<VARIANT>ізгілік;

<VARIANT>аталғандардың барлығы;

<guestion> Жеке адамның қоғамда өмір сүру алу, басқалар мен үйлесімді қарым-қатынаста болу қабілетін танытады:

<VARIANT>мораль;

<VARIANT>құқық;

<VARIANT>заң;

<VARIANT>ізгілік;

<VARIANT>аталғандардың барлығы;

<guestion>  Ізгілік, адамгершілік ережелерінің жиынтығы бұл:

<VARIANT>мораль;

<VARIANT>құқық;

<VARIANT>заң;

<VARIANT>принцип;

Е) этика;

<guestion> Жақын туыстар, қандастар арасындағы жныстық қарым-қатынасты, яғни қыз берсі бұл:

<VARIANT>инцист;

<VARIANT>каннибализм;

<VARIANT>талион;

<VARIANT>этика;

<VARIANT>эстетика;

<guestion> Адам етін азық ету дегенді білдіреді:

<VARIANT>каннибализм;

<VARIANT>этика;

<VARIANT>эстетика;

<VARIANT>талион;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> «Қанды кек алу» деп түсінеміз:

<VARIANT>талион;

<VARIANT>инцист;

<VARIANT>этика;

<VARIANT>каннибализм;

<VARIANT>аталғандардың барлығы

<guestion> Табиғи құқық пен еркіндік және теңдік сияқты құндылықтарды байланыстырған ағартушылар:

<VARIANT>Вальтер мен Руссо;

<VARIANT>Давид пен Кант;

<VARIANT>Сократ пен Аристотель;

<VARIANT>И. Кант пен А. Блок;

<VARIANT>аталғандардың барлығы;

<guestion> Ішкі трансформациялық үрдіспен сипатталатын, тұрақты түрде өзгеріп дамып отыратын, бірақ осы өзгеруінен белгілі бір тұрақтылық байқалатын жүйе:

<VARIANT>этнос;

<VARIANT>психика;

<VARIANT>этика;

<VARIANT>құқық;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Жасандылықпен табиғилықтың байланыс сипатының дұрыс түсінілуі этикадағы, саясаттағы, көзқарастардағы әділдіктің талабы деп жариялаған ойшыл:

<VARIANT>Демокрит;

<VARIANT>Аристотель;

<VARIANT>Блок;

<VARIANT>Сократ;

<VARIANT>Кант;

<guestion> Аристотель құқықты неше нысанға бөліп қарастырған көзқарасы ерекше мәнге ие болған:

<VARIANT>2;

<VARIANT>3;

<VARIANT>4;

<VARIANT>5;

<VARIANT>6;

<guestion> Жолдағы табынатын негізгі құндылықтардың қатарына қайсыларын жатқызуға болады:

<VARIANT>ізденіс пен өз мақсатына жету;

<VARIANT>бақыт пен махаббатқа қол жеткізу;

<VARIANT>инабаттылық пен парасаттылыққа қол жеткізу;

<VARIANT>адамгершілік пен имандылыққа қол жеткізу;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Егер де шектен шықсаң ең жағымды нәрсе ең жағымсызға айналады” деп

айтқан ойшыл.

<VARIANT>Демокрит

<VARIANT>Платон

<VARIANT>Ф. Достаевский

<VARIANT>Абай

<VARIANT>Сократ

<guestion> Ақыл-ой мен сезiмнiң өзара үйлесiмдi әрекетi тұлғада ненi қалыптастырады.

<VARIANT>Моральдық көзқарасты

<VARIANT>Дүниетанымды

<VARIANT>Моралдық құндылықтарды

<VARIANT>Бiлiмдi

<VARIANT>Танымды

<guestion> Моральдық сананың құрылымы.

<VARIANT> Жеке және қоғамдық

<VARIANT> Күнделiктi және теориялық

<VARIANT> ғылыми және ғылыми емес.

<VARIANT> Теориялық және Эмпириялық

<VARIANT> Дiни және атеистiк

<guestion> Индивидтiң моралдық ұстанымы мен қоғамдық пiкiрдiң беделiне сүйенетiн

моральдың функциясы.

<VARIANT> бағалау функция

<VARIANT> танымдық функция

<VARIANT> дүниеге көзқарас функциясы

<VARIANT> тәрбиелiк функция

<VARIANT> реттеушiлiк функция

<guestion> «Рим құқығы өзін ойлап тапқан халықты артқа тастап, біздің күнімізге жетті, жер әлемді екі рет жаулап алды» деп жазған ойшыл:

<VARIANT>И. А. Покровский

<VARIANT>Кант;

<VARIANT>Блок;

<VARIANT>Давид;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Республикалық  Римдегі мемлекеттік билік элементтері болып тапсырды:

<VARIANT>халық жиналысы, сенат пен магистратура;

<VARIANT>заң жобалары, кестерлер;

<VARIANT>саяси жазбалар, көтірілістер;

<VARIANT>жұмыс күші, еңбек тәртіптері;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Азаматтық заңнама нормаларының жүйесі:

<VARIANT>цивилдік құқық;

<VARIANT>адам құқықтары;

<VARIANT>құқықты нормалар;

Г)халықаралық құқық;

<VARIANT>сауда құқығы;

<guestion> Бұл нормалар түрлі мемлекет және ұлт өкілдері қатынасқан халықаралық сауда айналымының жалпы әдетінен алынады:

<VARIANT>адам құқықтары;

<VARIANT>цивилдік құқық;

<VARIANT>кеден құқығы;

<VARIANT>қаржы құқығы;

<VARIANT>көрсетілгендердің барлығы;

<guestion> “Заңдарға зор мән берудiң және де оларға бағына берудiң қажетi жоқ”

деп жариялаған көне грек софистi

<VARIANT>Гиппий

<VARIANT>Протагор

<VARIANT>Продик

<VARIANT>Евтидем

<VARIANT>Аркесилай

<guestion> Жазаны анықтау кімнің міндеті:

<VARIANT>сот органдарының;

<VARIANT>полиция қызметкерлерінің;

<VARIANT>адвокатырулық;

<VARIANT>нотариустық;

<VARIANT>жоғарыда аталғандардың барлығы;

<guestion> Полиция қызметкері өз бастығының бұйрықтарын орныдауға міндетті , егер ол бұйрықтың заңсыз сипатын білсе не түсінсе оны орныдауы міндетті ме?

<VARIANT>жоқ;

<VARIANT>ия;

<VARIANT>міндетті;

<VARIANT>дұрыс жауабы В және Б;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ.

<guestion> Мемлекеттік қызмет туралы ҚР  Заңы қабылданды:

<VARIANT>1999 ж 23 шілде;

<VARIANT> 2000 ж 13 қыркүйек;

<VARIANT> 1998 ж 2 шілде;

<VARIANT> 1997 ж 19 тамыз;

<VARIANT> 2001 ж 22 қазан;

<guestion> «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы ҚР Заңы» қабылданды:

<VARIANT>1998 ж 2 шілде;

<VARIANT>2000 ж 13 қыркүйек;

<VARIANT>2001 ж 19 тамыз;

<VARIANT>1997 ж 22 қазан;

<VARIANT> 1999ж 23 шілде;

<guestion> Мемлекеттік қызметтілердің ар-намыс кодексті сақтауы, олардың қандай көрінісі болып табылады:

<VARIANT>қызметтік борышы;

<VARIANT>бастығының алдындағы ұяты;

<VARIANT>қызметтік жалақысы;

<VARIANT>халық алдындағы намысы;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Заңға қайшы өкімді орындаудан бас тартушы полиция қызметкері тәртіптік жазаларға және сот алдында жауаптылыққа тартылуы тиіс. Бұл қай баптан туындайды:

<VARIANT>4 бап;

<VARIANT>5 бап;

<VARIANT>6 бап;

<VARIANT>7 бап;

<VARIANT>8 бап;

<guestion> Заңға қайшы бұйрықпен Полиция деклорацияның жақты мәні айқын көрінсе, бұл бұйрықты орындаған полиция қызметкеркері өз әрекеттері үшін жазаға тартылуы тиіс. Бұл қай баптн туындайды:

<VARIANT>4 бап;

<VARIANT>5 бап;

<VARIANT>6 бап;

<VARIANT>7 бап;

<VARIANT>8 бап;

<guestion> Деклорация құқық бұзушылықтардың неше түрін атап көрсетеді:

<VARIANT>2;

<VARIANT>3;

<VARIANT>4;

<VARIANT>6;

<VARIANT>8;

<guestion> Мемлекеттік қызметтілер мемлекеттік саясат және қызметтік ісінің мәселелері жөніндегі өз пікірін білдіруге тиіс, егер ол:

<VARIANT>мемлекеттік саясатының негізгі бағыттарына сәйкес келмесе;

<VARIANT>азаматтардың мемлекеттік институттарына сенім нығайтуға ықпал етуге;

<VARIANT>қызметтік ақпаратты пайдакүнемдік және өзге де жеке мақсаттарға пайдалануға жол бермеуге:

<VARIANT>сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруға;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Азаматтар  мен  және  заңды  тұлғалармен  қарым  қатынастарда  мемлекеттік  қызметшілер  тиіс:

<VARIANT>сыпайы ж»не әдепті болуға;

<VARIANT>мемлекеттің саясатының негізгі бағыттарына сәйкес келмесе;

<VARIANT>қызметтік ақпаратты пайдакүнемдік және өзге де жеке мақсаттарға пайдалануға жол бермеуге;

<VARIANT>сыбайлас жемқорлық күрестеріне қарсы тұруға;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Нарық экономикасына әбден бейім, яғни сату-сатып алу, алу-алмасу әрекеттеріне жатық, өз ісін жетік білетін қағылез жан деп:

<VARIANT>іскер;

<VARIANT>маскүнем;

<VARIANT>имам;

<VARIANT>молда;

<VARIANT>барлығы дұрыс;

<guestion> Іскерліктің маңызды принціпіне жатады:

<VARIANT>сенім;

<VARIANT>үміт;

<VARIANT>бақыт;

<VARIANT>ар-ұят;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Әдеп неден басталады:

<VARIANT>амандасудан;

<VARIANT>қоштасудан;

<VARIANT>сөйлесуден;

<VARIANT>ұрысудан;

<VARIANT>аталғандардың барлығы;

 

Орташа сұрақтар

<guestion> Адамдардың бір-біріне деген құрметін, жылы ықыласын, мейірімін көрсету үлгісі:

<VARIANT>амандасу;

<VARIANT>сөйлесу;

<VARIANT>ұрысу;

<VARIANT>тілдесу;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Адамдар арасындағы байланыстың ең ізгі, ең қалаулы, ең келісті түрі.

<VARIANT>достық;

<VARIANT>махаббат;

<VARIANT>бақыт;

<VARIANT>сезім;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Жеке адамдардың бір-бірін жақсы көруіне және ұнатуға мақсат бірлігіне ұзақ уақыт және жан-жақты тату-тәтті араласуына негізделген аса тығыз қарым-қатынас, үлкен сезім:

<VARIANT>достық;

<VARIANT>махаббат;

<VARIANT>бақыт;

<VARIANT>ырыс;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Достықтың, тату-тәттіліктің құрмет-ізеттің асқар шыңы:

<VARIANT>махаббат;

<VARIANT>бақыт;

<VARIANT>сезім;

<VARIANT>үміт;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Басқаға жақсылық жасап , көмек көрсетуге пейілдік:

<VARIANT>жомарттылық;

<VARIANT>мейірімділік;

<VARIANT>бақыт;

<VARIANT>махаббат;

<VARIANT>достық;

<guestion> Мәдениет тарихында бақыт мәселесімен айналысатын пән:

<VARIANT>фелицитология;

<VARIANT>философия;

<VARIANT>мифология;

<VARIANT>социология;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ;

<guestion> Бұқара санасында бақытқа қанша түсінік берілген:

<VARIANT>4;

<VARIANT>6;

<VARIANT>8;

<VARIANT>7;

<VARIANT>10;

<guestion> Жеке тұлғаны қалыптастыратын адами құбылыс әрі оның болмысының негізгі қасиеті:

<VARIANT>жүздесу;

<VARIANT>бақыт;

<VARIANT>өмір;

<VARIANT>сезім;

<VARIANT>махаббат;

<guestion> Адам мейiрiмдiлiктi тек құдайдың айқындап берген шегiнде ғана iстей алады

деп тұжырымдаған християн ойшылы.

<VARIANT>Ф. Аквинский

<VARIANT>А. Аврелий

<VARIANT> И. Скотт

<VARIANT> П. Абельяр

<VARIANT>Тертуллиан

<guestion> Аврелий Августин бойынша қандай себеп адамның моральдық құндылықтардан

алшақ кетуiнiң салдарынан мейiрiмдiлiктiң азаюына алып келедi.

<VARIANT> Адамның еркiн таңдауы

<VARIANT> Саналы эгойзм

<VARIANT> Этикалық релятивизм

<VARIANT> Этикалық рационализм

<VARIANT> Бiлiм құмарлық

<guestion> Мейiрiмдiлiктi “әлемнiң абсолюттi мақсаты және субъект үшiн парыз” деп

есептеген философ.

<VARIANT> Г. Гегель.

<VARIANT> И. Кант

<VARIANT> А. Шопенгауэр

<VARIANT> И. Фихте

<VARIANT> Л. Фейербах

<guestion> Адамның болмысты толық сезiнiп, өз өмiрiне толық дәрежеде қанағаттануын

не деп атаймыз.

<VARIANT> Бақыт

<VARIANT> әдiлдiк

<VARIANT> Ар-намыс

<VARIANT> Махаббат

<VARIANT> өмiр мәні

<guestion> Жағымды мінез-құлық нормаларын қалыптастырумен тікелей байланысты қасиеттер:

<VARIANT>адамгершілік;

<VARIANT>этика;

<VARIANT>эстетика;

<VARIANT>ар-намыс;

<VARIANT>махаббат;

<guestion> «Тәрбие халықтың ілтипатқа ие болған жағдайда ғана өз мақсатына жетеді» деген ойшыл:

<VARIANT>К. Д. Ушинский;

<VARIANT>Н. А. Добролюбов;

<VARIANT>И. Кант;

<VARIANT>Г. Ригель;

<VARIANT>Р. Давид;

<guestion> Адамгершілік тәрбиесінің ұйымдастыру формалары мен амал-тәсілдеріне жатады:

<VARIANT>әңгімелесу;

<VARIANT>жан-жалдасу;

<VARIANT>тамақтану;

<VARIANT>ойнау;

<VARIANT>аталғандардың барлығы;

<guestion> Оқу әрекеті қай кезде пайда болады:

<VARIANT>оқыту процесінде;

<VARIANT>күлу процесінде;

<VARIANT>сөйлесу кезінде;

<VARIANT>қоштасу кезінде;

<VARIANT>амандасу кезінде;

<guestion> Қазақтар бақытты . . .

<VARIANT>Тәңiрiнiң сыйы деп есептедi.

<VARIANT>Адамның еркi мен тiлегiне тәуелдi деп есептедi.

<VARIANT>Малдың көптiгi деп есептедi.

<VARIANT>Барға қанағаттану деп есептедi.

<VARIANT>Жалған дүниенiң қызығы деп есептедi.

<guestion> Қазақ ақын-жырауларының этикалық мұраларында маңызды орын алатын бақыт

ұғымының мәнiн аша отырып, қазақ ойшылдары бақытты немен байланыстырады.

<VARIANT>Жұбайлық өмiрмен

<VARIANT>Бiлiммен

<VARIANT>Байлықпен

<VARIANT>Аскеттiк өмiрмен

<VARIANT>Ойын-сауықпен

<guestion> Ұлтжандылық, отаршылдыққа қарсы күрестiң қажеттiгi, борыш, ар-ұждан, әдiлдiк

ұғымдары қай заман ақын-жырауларының ең өзектi мәселесiне айналды

<VARIANT>Зар заман ақындарының

<VARIANT> Кеңес заманындағы ақындардың

<VARIANT>Хандық дәуiрдегi жыраулардың

<VARIANT>Жоңғар шапқыншылығымен күрес заманындағы жыраулардың

<VARIANT>Қазақстанның тәуелсiздiк алған жылдарындағы ақындардың

<guestion> Қазақ ағартушыларының этикалық көзқарастарында, адамда нағыз өнегелiк

қасиеттердi дамытатын, еркiндiкпен қатар қойылатын ұғымдар.

<VARIANT>бiлiмдiлiк, ар-ождан

<VARIANT>жомарттық

<VARIANT>жауапкершiлiк

<VARIANT>өнер

<VARIANT>Махаббат

<guestion> Адамның өзін-өзі ұстауының маңызды құрамдас бөлігі:

<VARIANT>этикет;

<VARIANT>бақыт;

<VARIANT>сезім;

<VARIANT>ақыл;

<VARIANT>эстетика;

<guestion> «Этикет» қай тілдің аудармасында «әдеп» яғни белгілі бір рәсімді өткізу тәртібін білдіреді:

<VARIANT>француз;

<VARIANT>грек;

<VARIANT>латын;

<VARIANT>неміс;

<VARIANT>ағылшын;

<guestion> Этикет тек монарх ауласында қабылданған жүріс-тұрыс тәртібінің жиыны ретінде қай ғасырда түсінілді:

<VARIANT>XVIII ғ;

<VARIANT>XVII ғ;

<VARIANT>XIX ғ;

<VARIANT>XX ғ;

<VARIANT>XXI ғ;

<guestion> Этикеттің қарапайым тәртіптерін сақтау бұл ненің көрсеткіші:

<VARIANT>сыйластықтың, тәрбиеліктің;

<VARIANT>жамандықтың, жауыздықтың;

<VARIANT>көре алмаушылықтың;

<VARIANT>малтапқыштықтың;

<VARIANT>аталғандардың барлығы;

<guestion> «Жақсы мәнер ұсақ құрбандылықтардан тұрады» деп тұжырымдаған ғалым:

<VARIANT>Г. Эмерсон;

<VARIANT>К. Маркс;

<VARIANT>Г. Г     егель;

<VARIANT>Аристотель;

<VARIANT>И. Кант;

 

Күрделі сұрақтар

 

 

<guestion>  Мiнез-құлық пен жоғары игiлiктiң негiзгi ұстанымы ләззатқа ұмтылу деп

санайтын этникалық iлiм.

<VARIANT>Гедонизм;

<VARIANT>Эвдемонизм;

<VARIANT>Аскетизм;

<VARIANT>Альтруизм;

<VARIANT>Гилозоизм

<guestion>  Жоғарғы игiлiк пен өмiрдiң мақсатын бақытқа ұмтылудың өзiнен тапқан этикалық

iлiм.

<VARIANT>Эвдемонизм;

<VARIANT>Гедонизм;

<VARIANT>Аскетизм;

<VARIANT>Альтруизм;

<VARIANT>Гилозоизм

<guestion>  Адамның белгiлi бiр құлықтылық сезiмдермен және ұғымдармен бiрге жаратылуын этика iлiмдерiнiң тарихында не деп атайды.

<VARIANT> Табиғи құлықтылық заңы;

<VARIANT> Саналы эгоизм теориясы;

<VARIANT> Адамның еркiн таңдауы;

<VARIANT> Этикалық релятивизм;

<VARIANT> Этикалық рационализм

<guestion> “Адам құдай жолымен өмiр сүрмей, өзi таңдаған жолмен өмiр сүрер болса,

ол iбiлiспен тең болады” деп айтқан орта ғасырлық христиан ойшылы.

<VARIANT> А. Августин;

<VARIANT> Пелагий;

<VARIANT> Тертуллиан;

<VARIANT> Ф. Аквинский;

<VARIANT> П. Абельяр

<guestion> Капиталистiк өндiрiстiң қалыптасуындағы протестанттық  этиканың ролiн

жоғары бағалаған ойшыл.

<VARIANT>М.Вебер;

<VARIANT>В.Парето;

<VARIANT>Э.Дюркгейм;

<VARIANT>Э. Бетти;

<VARIANT>Дж. Ваттимо

<guestion> Бiрiне-бiрi қарама-қарсы автономды және гетереномды мораль туралы

iлiмдi қалыптастырған  ойшыл.

<VARIANT> И. Кант;

<VARIANT> Г. Гегель;

<VARIANT>Л. Фейербах;

<VARIANT> А. Шопенгауэр;

<VARIANT>Ф. Ницше

<guestion> Көрнектi орыс философы В. Соловьев этиканың негiзiн қалаушы деп қай

ойшылды айтқан.

<VARIANT>И. Кантты;

<VARIANT>Аристотельдi;

<VARIANT>Платонды;

<VARIANT>Г. Гегельдi;

<VARIANT>Сократты

<guestion> Аристотель бойынша этикалық iлiмнiң мақсаты.

<VARIANT> iс-әрекет;

<VARIANT> Таным;

<VARIANT> бағалау;

<VARIANT> Еңбек;

<VARIANT> рахаттану.

<guestion> Платон төрт негiзгi iзгiлiктi ерекше атап көрсеткен, төмендегiлердiң

iшiнен соларды көрсетiңiз.

<VARIANT>Данышпандық, батылдық, әдiлдiк, ұстамдылық;

<VARIANT>Жомарттық, үнемшiлдiк, еңбекқорлық, кiшiпейiлдiлiк;

<VARIANT>Терең ой, Дұрыс ойлау, өжеттiлiк, жайбарақаттық;

<VARIANT>Сенiм, Таным, Рахаттану, Мейiрiмдiлiк;

<VARIANT> үнемшiлдiк, ұстамдылық, еңбекқорлық, кiшiпейiлдiлiк.

<guestion> “Этика мен эстетика ғылым емес ” деп тұжырымдаған.

<VARIANT> А. Швейцер;

<VARIANT> А. Камю;

<VARIANT>Ж.П. Сартр;

<VARIANT> О. Шпенглер;

<VARIANT> М. Хайдеггер

<guestion> Тұлғаның өзiнiң ойларын, сезiмдерiн, iс-әрекеттерiн аса жоғары өнегелiлiк

құндылықтар тұрғысынан бағалауы.

<VARIANT> ар-ұят;

<VARIANT> әдiлдiк;

<VARIANT>бақыт;

<VARIANT> махаббат;

<VARIANT>өзiмшiлдiк

<guestion> Дүниенi сұлулық заңы бойынша тану формасы.

<VARIANT> өнер;

<VARIANT> ғылым;

<VARIANT> дiн;

<VARIANT> философия;

<VARIANT> миф

<guestion> Эстетиканың қай категориясы шынайы өмiрдiң әлеуметтiк-маңызды

қарама-қайшылықтарын эстетикалық идеял тұрғысындағы сыни

көзқараспен бейнелейдi?

<VARIANT> комедия;

<VARIANT> трагедия;

<VARIANT> асқақтық;

<VARIANT> ұждансыздық;

<VARIANT>сұлулық

<guestion> Құбылыстарды ең жоғары құндылықтарға ие асқақтық көзқарас тұрғысынан

сипаттайтын эстетика категориясы.

<VARIANT>сұлулық;

<VARIANT>комедия;

<VARIANT>трагедия;

<VARIANT>ұсқынсыздық;

<VARIANT> ұждансыздық

<guestion> Еуропалық романтизмнiң негiзiн салушы

<VARIANT> Ж. Ж. Руссо;

<VARIANT> Д. Дидро;

<VARIANT>Ф. Вольтер;

<VARIANT>П. Гольбах;

<VARIANT>Ш. Монтескье

<guestion> Антикалық ойшыл “Поэтика” атты шығарманың авторы

<VARIANT>Аристотель;

<VARIANT>Платон;

<VARIANT>Сократ;

<VARIANT> Зенон;

<VARIANT>Пифагор

<guestion> Гуманистiк көркем тұжырымдаманы қалыптастырған қайта өрлеу дәуiрiндегi

көркем бағыт

<VARIANT>Реннесанстық гуманизм;

<VARIANT>Карнавалдық натурализм;

<VARIANT>Қасиеттi аллегоризм;

<VARIANT>Маньеризм;

<VARIANT>Рыцарлық романтизм

<guestion> Тұрақсыз дүниедегi бастамашыл, тәуекелшiл адамды тұжырымдаған көркем бағыт.

<VARIANT>ағартушылық реализм;

<VARIANT>маньеризм;

<VARIANT>ағартушылық абсолютизм;

<VARIANT>романтизм;

<VARIANT>рыцарлық романтизм

<guestion> Егер  міндеттерді  орындау  немесе  әділеттілік  талаптары  қажет  етпесе, құқықтық  тәртіпті  сақтаушы  лауазымды  тұлғалардың  алған құпия сипаттағы  мәліметтері   құпия  күйінде  сақтаулы  тиіс пе?

<VARIANT>тиіс;

<VARIANT>тиіс емес;

<VARIANT>жоқ;

<VARIANT>дұрыс жауабы2 және 3 жауаптар;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ

<guestion>  Құқықтық  тәртіпті  сақтаушы  лауазымды  тұлғалардың  барлығына  қинау мен,  қатыгездікпен,  қадірқасиетті   төмендету  мен  байланысты әрекеттерді  жүзеге  асыруға, оған  себепкер  болуға  немесе  мұндай  әрекеттерге  немқұрайлылықпен  қарауға:

<VARIANT>тыйым  салынады;

<VARIANT>рұқсат беріледі;

<VARIANT>міндетті;

<VARIANT>болады;

<VARIANT>жоғарыда аталғандардың барлығы

<guestion> Құқықтық тәртіпті  сақтаушы  лауазымды тұлғалар қандай  да  болмасын  сыбайлас жемқорлық  әрекеттерді:

<VARIANT> жүзеге  асырмайды;

<VARIANT>жүзеге асырады;

<VARIANT>жасауға тиіс;

<VARIANT>рұқсат беріледі;

<VARIANT>жоғарыда аталғандардың барлығы

<guestion> Құқықтық  тәртіпті  сақтаушы  лауазымды  тұлғалар  заң мен  Кодекстерді:

<VARIANT>сыйлайды;

<VARIANT>бағынбайды;

<VARIANT>қарсы шығады;

<VARIANT>тиым салады;

<VARIANT>жоғарыда аталғандардың барлығы

<guestion> Өз міндеттерін орындау  барысында  құқықтық  тәртіпті  сақтаушы  лауазымды  тұлғалар  адамдық қадір қасиетті:

<VARIANT>сыйлайды  және қорғайды;

<VARIANT>қорлайды және бұзады;

<VARIANT>билік етеді;

<VARIANT>дұрыс жауабы 2 және 3 жауаптар;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Құқықтық тәртіпті  сақтаушы  лауазымды  тұлғалар  тек  аса  қажеттілік  жағдайында  және  олардың  міндеттерін  орындауын қажет  ететін шамада  ғана  күш:

<VARIANT>қолдана  алады;

<VARIANT>қолданылмайды;

<VARIANT>заңмен тиым салынған;

<VARIANT>мүмкін емес;

<VARIANT>жоғарыда аталғандардың барлығы

<guestion> Нормалардың  мазмұнымен  мәні  оқыту, дайындықтар  және  бақылау  жүргізу  арқылы  әрбір құқықтық  тәртіпті  сақтаушы  лауазымды  тұлғаның  мақсатына  айналмайынша, олардың  тәжірибедегі  құндылығы:

<VARIANT>болмайды;

<VARIANT>болады;

<VARIANT>міндетті;

<VARIANT>дұрыс жауабы 2 және 3 жауаптар;

<VARIANT>дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Әдiлеттiлiк дегенiмiз.

<variant>   қандай да бiр iс әрекеттiң мазмұны мен оны қоғамдық пiкiрдiң бағалауы

арасындағы сәйкестiлiк;

<variant>  Тұлғаның өз ойын, сезiмдерiн, әрекеттерiн ең жоғары өнегелiлiк құндылықтары

тұрғысынан бағалауы;

<variant>  Адамның өз өмiрiне толық дәрежеде қанағаттану сезiмi;

<variant>  Тұлғаның өз әрекетiн тек суъбективтiк қажеттiлiктер тұрғысынан бағалауы;

<variant>  Адамның өз өмiрiне қанағаттанбауы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here