ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ПӘНІНЕН БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

0

<question> Басқару стилі қанша түрін атауға болады.

<variant>3

<variant>4

<variant>8
<variant>9
<variant>7

<question> Әсемдікке құмар, шексіз, билеуге құрғақ беделге ие болу, болмысының ролін көтеру, ұжымның мүмкіндіктерін бағаламау

<variant>өктемдік стиль

<variant>демократиялық стиль

<variant>ымырашылдық стиль
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>зерсалмаушылық

<question> Оқу- тәрбие процесін жетілдірудің негізгі жолдарын іздестіреді, жұмысты нақты жоспар бойынша істеп, ұжым дәлелді шешімдер қабылдайды

<variant>демократиялық стиль

<variant>өктемдік стиль

<variant>ымырашылдық стиль
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>зерсалмаушылық

<question> Іс- әрекетін басқаратын мектеп директоры оқу- тәрбие процесінің мәніне жете түсіне бермейді, сондықтан басқару ісінде білмеушілік байқалады

<variant>ымырашылдық стиль
<variant>демократиялық стиль

<variant>өктемдік стиль

<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>зерсалмаушылық

<question> Коммуникацияның түрлерін ата

<variant>Ұйым жәен өзара коммуникациялар

<variant>өзара және қосымша коммуникациялар

<variant>өзара және жеке коммуникациялар
<variant>ұйым және қосымша коммуникациялар
<variant>барлығы дұрыс

<question> коммуникациялық процесс- бұл қандай процесс

<variant>ақпарат алмасу процесі

<variant>жеке процесс

<variant>ұйымдық процесс
<variant>хабарлау процесі
<variant>айырбастау процесі

<question> коммуникациялық процесте- ақпарат алмасу процесінің мағнасын неше элементтен тұратын кезең алады

<variant>4 элемент 4 кезең

<variant>4 элемент 3 кезең

<variant>5 элемент 5 кезең

<variant>4 элемент 2 кезең

<variant>5 элемент 4 кезең

<question> Бейресми коммукникациялар дегеніміз не?

<variant>хабарды, сыбысты бөлу арнасы

<variant>хабарды бөлу арнасы

<variant>міндеттерді шешу арнасы
<variant>мақсатқа жету арнасы
<variant>барлық жауап дұрыс

<question> тік коммуникация шеңберінде ақпарттық жылжуы не деп аталады

<variant>деңгей аралық коммуникация

<variant>жетекші коммуникация

<variant>көлденең коммуникация
<variant>арнайы коммуникация
<variant>тікелей коммуникация

<question> шешім- бұл-

<variant>балаларды таңдау

<variant>басқаруды таңдау

<variant>көлденең комуникация
<variant>коммуникацияны таңдау
<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question> кез- келген басқару функциясын орныдауға қажетті байланыс процесі

<variant>шешім қабылдау

<variant>ұйым коммуникациясы

<variant>өзара коммуникациясы
<variant>арнайы коммуникация
<variant>тікелей коммуникация
<question> коммуникация дегеніміз не?

<variant>екі немесе одан да көп адамдардың аарсындағы ақпарат алмасу

<variant>білім беру бағдарламасы

<variant>бір адамның арасындағы ақпарат алмасу
<variant>хабарды сыбысты бөлу арнасы
<variant>барлығы дұрыс

<question> «Менджмент » сөзінің латын тіліндегі баламасы

<variant>қол

<variant>ұйым

<variant>барлығы дұрыс

<variant>тексеру

<variant>билік жүргізу

<question> «Менджмент » сөзінің ағылшын тіліндегі баламасы

<variant>ұйымдастыру

<variant>талдау

<variant>іріктеу

<variant> билік жүргізу

<variant>тексеру

<question>Мотивация———

<variant>жеке және ұйым мақсатқа жету үшін қызметін өзіндік басқару қозғалу процесі

<variant>мәселені кешені фирмалардың қызметкерлері

<variant>міндетті жан- жақты дамыту
<variant>Дұрыс жауабы жоқ
<variant> қажеттілікті қанағаттандыру үшін қажет

<question> Ынталандыратын фактор

<variant>жаңа жұмыс орнын алу

<variant>қажеттілігін қанағаттандыру үшін жұмыс істеу

<variant>қызметшілермен маңызды болып бағалану
<variant>шешім қабылдауға мүмкіндік беру
<variant>мәселені кешені фирмалардың қызметкерлері

<question> Экономикалық фактор

<variant>қажеттілігін қанағаттандыру үшін жұмыс істеу

<variant>жаңа жұмыс орнын алу

<variant>қызметшілермен маңызды болып бағалау
<variant>шешім қабылдауға мүмкіндік беру
<variant>мәселені кешені фирмалардың қызметкерлері

<question> Жақсы жұмыс—–

<variant>барлық жауабы дұрыс

<variant>нәтижені жеткізуі

<variant>шешім қабылдауға мүмкіндік беру
<variant>мәселені кешені фирмалардың қызметкерлері
<variant>әділ мақсат әкеледі

<question>Сауда тобындағы мадақтаулар

<variant>нормадан жоғары жұмыс үшін сыйақы

<variant>еңбек ақының топтық келісімді жүйесі

<variant>мәселені кешені фирмалардың қызметкерлері
<variant>сату көлемімен жеке делдалдық ақшалар
<variant>пайдаға үлестік қатысудың жалпы кескіні

<question>Өндірістегі жұмысшы үшін мадақтаулар

<variant>еңбек ақының топтық жүйесі

<variant>сату көмегімен жеке делдалдық ақшалар

<variant>әділ мақсат әкеледі
<variant>нормадан жоғары жұмыс үшін сыйақы
<variant>пайдаға үлестік қатысудың жалпы кескіні

<question>Хатшы жұмысы үшін мадақтау

<variant>нормадан жоғары жұмысшы үшін сыйақы

<variant>сату көмегімен жеке делдалды ақшалар

<variant>еңбек ақысын топтартармен келіссөз жүйесі
<variant>әділ мақсат әкеледі
<variant>пайдаға үлестік қатысудың жалпы кескіні

<question>Бір қалыпты ұжымды құрудың неше бағыты бар

<variant>2

<variant>3

<variant>1
<variant>5
<variant>9

<question>Мақсатты ролдер—

<variant>топ міндеттерін алып орындайтын адамдар

<variant>ақпаратты іздейтін адамдар

<variant>пікірлерді жариялайтын адамдар
<variant>марапаттайтын адамдар
<variant>пайдаға үлестік қатысудың жалпы кескіні

<question> Мақсатты ролдерге жататындар

<variant>барлық жауабы дұрыс

<variant>ақпаратты іздеу

<variant>пікірлерді жинау
<variant>біріктіру
<variant>Мақсатты ролдер

<question> Ақпаратты іздеу дегеніміз

<variant>ұсынылған ұсынымға қосымша ақпарат жинайды

<variant>талқыланған сұрақтар бойынша сұрайды

<variant>тақырыптар мәселені шешуге өз нәтижесін қалдарады
<variant>ұсыныстарды қосуға тырысады
<variant>Мақсатты ролдер

<question> Пікірлерді жинау дегеніміз

<variant>талқыланған сұрақтар бойынша сұрайды

<variant>ұсынылған ұсынымға қосымша ақпарат жинайды

<variant>топтық мәселені шешуге өз нәтижесін қолдану
<variant>ұсыныстарды қосуға тырысады
<variant>Мақсатты ролдер

<question> Біріктіру деегніміз

<variant>ұсыныстарды қосуға тырысады

<variant>топ мәселесін шешуге өз тәжірибесін қолданады

<variant>ұсынылған ұсынымға қосымша ақпарат жинайды
<variant>талқыланған сұрақтар бойынша сұрайды
<variant>Мақсатты ролдер

<question> Жалпылау дегеніміз

<variant>талқылаудан кейін ұсыныстарды қайтадансынып шығару

<variant>ұсыныстарды қосуға тырысады

<variant>топтар мәселесін шешуге өз тәжірибесін қолданады
<variant> ұсынылған ұсынымға қосымша ақпарат жинайды
<variant>ұсыныстарды қосуға тырысады

<question> Марапаттау….

<variant>мәселені шешуге арналған салымды оң бағалау

<variant>басқа адамдар ойларын пікірлерін сыйлау

<variant> топтық сезімін көрсету
<variant>мәселені шешуге топ мүшелері сипаттау
<variant>ұсыныстарды қосуға тырысады

<question> Орындаушылық дегеніміз

<variant>басқа адамдар ойларын пікірлерін сыйлау

<variant>мәселені шешуге арналған салада оң бағалау

<variant>топтық сезімін көрсету
<variant>мәселені шешуге топ мүшелері сипаттау

<variant> мәселені шешуге топ мүшелері сипаттау

<question> Қатынасуды қамтамасыз ету-………..

<variant>топ әрбір мүшесіне ұсыыныс енгізу жағдайын жасау

<variant>басқа адам ойларын, пікірлерін сыйлау

<variant>мәселені шешуге топ мүшелері сипаттау
<variant>топтың әрбір мүшесіне ұсыныс енгізу жағдай жасау
<variant>мәселені шешуге арналған салымды оң бағалау

<question> Тиімді жиналыс жүргізудің неше түрі бар

<variant>6

<variant>7

<variant>8
<variant>9
<variant>10

<question> Комитеттер мына жағдай қолданады

<variant>мәселені ұжым тәжірибесінде қажет еткенде

<variant>барлық жауабы дұрыс

<variant>ұсынған шешім ұйымда әйгілі болмағанда
<variant>Барлық билікті бір адам қолына бермеу керек кезде
<variant>мәселені шешуге топ мүшелері сипаттау

<question>»Этика» термині қай тілден алынған

<variant>латын

<variant>грек

<variant>парсы
<variant>француз
<variant> орыс

<question> «Этика» терминін философия аясына  тұңғыш енгізген кім?

<variant>Аристотель

<variant>Әл- Фараби

<variant>Әл- Тарази
<variant>Ибн- Сина
<variant>Геродот

<question> Аристотель этика деп нені айтты

<variant>этика ізгіліктерін зерттейтін ғылымды айтты

<variant>адамдар арасындағы байланыс

<variant>достар арасындағы тату- тәтті байланысты
<variant>басқаға жақсылық жасау
<variant> достық сезім

<question> Этика неше құрылымнан тұрады

<variant>3

<variant>5

<variant>6
<variant>7
<variant>8

<question> Достық-………….

<variant>адамдар арасындағы байланыс – ең ізгісі

<variant>достықтың тату- тәттілігі

<variant>басқаға жақсылық жасау
<variant>қатығездік, зұлымдық
<variant> бірін- бірі ұнату

<question> Махаббат- ………..

<variant>достар, құрмет ізеттің асқар шыңы

<variant>адамдар арасындағы  байланыстар ең ізгісі

<variant>достық тату тәттілігі
<variant>басқаға жақсылық жасау
<variant>мәселені шешуге топ мүшелері сипаттау

<question> Жомарттық-……….

<variant>басқаға жақсылық жасау

<variant>достық тату- тәттілігі

<variant>адамдар арасындағы байланыстар ең ізгісі

<variant>достар құрмет ізет
<variant>мәселені шешуге топ мүшелері сипаттау

<question> Ресми жоспарлаудың негізгі компоненттері неше топқа бөлінед і

<variant>4

<variant>2

<variant>3
<variant>5
<variant>6

<question> Тактика дегеніміз не?

<variant>Қысқа мерзімді стратегиялар

<variant>жоспарлаудың сипаттамасы

<variant>стратегиясынан қарағанда нақты қозғалыс
<variant>көбінесе ортаңғы звено
<variant>стратегия дамуына жатады

<question>  жоспарлаудың негізі

<variant>оқығаны талдау және бағалау

<variant>стратегиялық жоспарлау

<variant>ресми жоспарлаудың болжауы
<variant>ол жүзеге асқанда ғана мәнге не болады
<variant>ұйымдастыру және басқару функциясы

<question> Минцбергтің шешім қабылдау рөлдері қандай?

<variant>Барлығы дұрыс

<variant>Кәсіпкер

<variant>Жұмыстағы бұзылудың түзетуші маманы

<variant>Ресурстарды бөлуші

<variant>Келісім жасаушы маман

<question> Лауазымнан негізделген міндеттерін орындау үшін жетекшіжасайтын талдау?

<variant>Ұйым шешімі

<variant>Интуицалық шешім

<variant>Ұтымды шешім

<variant>Талқылауға негізделген шешім

<variant>барлығы дұрыс

<question> Мақсаттарды дұрыс қарау кезінде жанама ықпалдар не деп аталады?

<variant>Компромисс

<variant>Комуникация

<variant>Ұйым

<variant>Шешім

<variant>Интуиция

<question> Тиімділікт іқамтамасыз ететін қабылдау мен орындау сәттерін қабылдау шешімнің қай талабына жатады?

<variant>уақыттылық

<variant>оңтайлылық

<variant>заңдылық

<variant>үстемділік

<variant>тиімділік

<question> Шешімнің ортақ талаптары қаншаға бөлінеді?

<variant>6

<variant>5

<variant>7

<variant>4

<variant>8

<question> Шешімнің нақты және нормативті актілерге сәйкестігін білдіруін шешімнің қай талабына жатқызамыз?

<variant>заңдылық

<variant>жоспарлау

<variant>тиімділік

<variant>оңтайлылық

<variant>үстемділік

<question> Шешімді жасау процесінің тиімділігін шешімнің қай талабына жатқызады?

<variant>тиімділік

<variant>заңдылық

<variant>оңтайлылық

<variant>үстемділік

<variant>жоспарлау

<question> Басқару шешімі нешеге бөлінеді?

<variant>2

<variant>5

<variant>4

<variant>9

<variant>7

<question> Басқару шешімінің түрлерін ата?

<variant>Жеке, ұжымдық

<variant>Жалпы, ұжымдық

<variant>Жеке, жалпы, ұжымдық

<variant>Интуиялық, ұжымдық

<variant>Барлығы бұрыс

<question> Шектеулерді ескере отырып тиімділік белгілері бойынша аралық нұсқаулар ішіндегі нақты оқуға шешімнің қай талабына жатады?

<variant>оңтайлылық

<variant>заңдылық

<variant>үстемділік

<variant>тиімділік

<variant>уақыттылық

<question> Класикалық мектептің негізін қалаушы болып қай ғалым саналады?

<variant>Тейлор

<variant>Урвин

<variant>Фоклет

<variant>Вербер

<variant> Файолоф

<question> Тейлордың теоретикалық ережелерге сәйкес талдаған неміс әлеметанушысы

<variant>Вербер

<variant>Файолоф

<variant>Фоклет

<variant>Тейлор

<variant> Урвин

<question> Тейлор өзінің жаңалықтарын енгізген Бетмхенг строителдік компонияда қай жылдары жұмыс істеді?

<variant> 1898-1901

<variant>  1897-1900

<variant>1898-1910

<variant> 1896-1903

<variant> 1895-1908

<question> Тейлордың «Цехтық менеджмент» ғылыми менеджменттіңің принцптері мен әдістері кітаптары қай жылдары жарық көрді?

<variant>1903-1911

<variant>1905-1915

<variant>1910-1912

<variant>1904-1920

<variant>1904-1925

<question> Тейлор нью- телеплирдегі филипп экзотер академиясына қай жылы оқуға түсті?

<variant>1872

<variant> 1875

<variant>1868

<variant>1870

<variant>1869

<question> Тейлор қағаз шығаратын компонияда басқарушы болып қай жылдан бастап қызмет жасады.

<variant>1890

<variant>1893

<variant> 1894

<variant> 1892

<variant>1891

<question> Тейлор қай жылы , қай айда қайтыс болды?

<variant>1915ж 21 наурыз

<variant> 1915 ж 23  маусым

<variant>1917ж 24 мамыр

<variant> 1918ж 12 қазан

<variant>1919ж 25 қазан

<question> Тейлордың Мола тасында жазылған сөз?

<variant>«Ғылыми менеджменттің әкесі»

<variant>«Ғылыми менеджменттің принцптері»

<variant>«Ғылыми менеджменттің әдістері»

<variant>«Цехтік менеджмент»

<variant> «Ғылыми менеджмент»

<question> Американың автомобиль патшасы?

<variant>форд

<variant>тейлор

<variant>эмерсон

<variant>файолв

<variant>тайота

<question> «Форд мотор» компониясын құрған ғалым?

<variant>Форд

<variant>Файолв

<variant>Урвин

<variant>Вербер

<variant>Тейлор

<question> Форд жұмысшыларға неше сағаттық жұмыс ақысын төледі?

<variant>8

<variant>6

<variant>7

<variant>2

<variant>5

<question> Форд неше жасында қайтыс болды?

<variant>  83

<variant> 92

<variant> 89

<variant>  80

<variant>100

<question> . Файоль «Коментерия Фурманболь Диказвирьде» компонияларында қай жылы қызмет етті?

<variant> 1860-1918

<variant> 1870-1922

<variant> 1863- 1971

<variant>  1875- 1915

<variant>  1875-1916

<question> Файоль жұмыстан жұмыстан босаған соң өі құрған әкімшілдік зерттеулер орталығында қай жылы басқарды?

<variant> 1918

<variant> 1920

<variant>  1919

<variant> 1911

<variant> 1923

<question> Тейлордың менеджмент бойынша алғашқы мақалалары қай жылы шықты?

<variant> 1895

<variant> 1890

<variant>  1893

<variant> 1897

<variant> 1899

<question> Тейлор ақша үшін қызметін жасауын неше жасында тоқтауға шешім қабылдады

<variant>  45

<variant>   48

<variant>   60

<variant>   40

<variant>   30

<question> Тейлор қай жылы , қай қалады дүниеге келді?

<variant>  1856 ж 20 наурыз Филодельфияда

<variant>   1850ж 22 мамыр Европада

<variant>  1860ж 21 қараша Италия

<variant>   1858ж 18 қараша грецияда.

<variant>  1878ж 26 сәуір Испания

<question> Білім беру мазмұнын қалыптастырудың негізгі теориялары қай ғасырларда қалыптасты?

<variant>  18ғ

<variant>   17ғ

<variant>   18ғ -20ғ

<variant>   17ғ -19ғ

<variant>  -20ғ

<question> ҚР-ның Тәуелсіздігіне ұлттық идеяға бағытталған бағдарламалар қай жылдан басталды.

<variant>  1990

<variant>   1991

<variant>  1993

<variant>   1995

<variant>  1996

<question> Тейлор үлгілеу мен механик міндеттерін орындайтын кішігірім гидравикалық ұстаханада қай жылы жұмыс жасады?

<variant>  1875

<variant>   1880

<variant>   1877

<variant>   1780

<variant>  1770

     <question> Күйзеліс – бұл өмірдің иісі мен дәмі деп негіздеген ғалым?

<variant>Т.Селье

<variant>К. Альберхт

<variant>Б.Платон

<variant>К.Маркс

<variant>А.Амоношвели

<question> Адамның өмірлік маңызды мақсаттарына жетуі үшін қуат беретін күш

<variant>күйзеліс

<variant>торығу

<variant>дағдарыс

<variant>жан-жал

<variant>ұрыс

<question> «Күйзеліс және менеджер» кітабының авторы

<variant>К. Альберхт

<variant>Т.Селье

<variant>Б.Платон

<variant>К.Маркс

<variant>А.Амоношвели

<question> «Күйзеліс- бұл адамның өмір сүруінің табиғи бір бөлігі. Бұл душар болған күйзелістің дәрежесін ажырата білуіміз керек деген сөз және аса үлкен күйзелістің нөлдік күйзеліс мүмкін еместігін пайымдауымыз керек» деп жазған ғалым?

<variant>К. Альберхт

<variant>Т.Селье

<variant>Б.Платон

<variant>К.Маркс

<variant>А.Амоношвели

<question> Күйзелісті төмендетудің амалы

<variant>босансуға үйреніңіз

<variant>болашаққа көз тастаңыз

<variant>өіңізге күлуге үйреніңіз

<variant>барлығы дұрыс

<variant>көңіліңізді түсірмеңіз

<question> жанжалдың  салдары оларды басқаруға байланысты нешке  бөлінді

<variant>2

<variant>3

<variant>8
<variant>9
<variant>7

<question> Шешім қабылдау аумағындағы қандай жетекшінің төрт ролін бөліп шығарады?

<variant>Минцберг

<variant>Маслоу

<variant>Герцберг

<variant>Форд

<variant>Тейлор

<question> Менцберг шешім қабылдаудың қанша ролін бөліп шығарады?

<variant>4

<variant>3

<variant>2

<variant>5

<variant>6

<question> Оқушы сезіміне не әсер етеді

<variant> Мұғалімнің сөйлеу мәдениеті

<variant>Мұғалімнің жеке басы мәдениеті

<variant>Мұғалімнің жүрісі
<variant>дұрыс жауап жоқ
<variant> Мұғалімнің өзін-өзі ұстауы

<question> Мадақтау түрі

<variant> Баға қою

<variant> Қол қою

<variant> Жазу

<variant>барлығы дұрыс
<variant>  Сөйлеу

<question> Жазалау түрлері

<variant> Ескерту, сөгіс жариялау, ата-анасын шақырту т.б.

<variant>Ата-анасын шақырту

<variant>Ұрсу
<variant>барлығы дұрыс емес
<variant>Ұру

<question> Оқушылар өз бетімен қандай күрделі меселелерді шешеді

<variant> Симулетивтік ойын

<variant> Саяхат ойыны

<variant> Эстафеда

<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant> Дистанциялар ойыны

<question> Сабақтың мақсатына жету

<variant> әзірленіп келген материалды толық түрде жеткізіп, үлгеру

<variant> оқушыға жеткізу

<variant> оқушыны қуанышқа бөлеу
<variant>дұрыс жауап жоқ
<variant>көңіл-күйін көтеру

 <question> Жауапкершілікті қалыптастыру әдісі

<variant> оқушыға оқудың өзіне және қоғамға пайдасын түсіндіру

<variant>қоғамға пайдасын түсіндіру

<variant>ата-анасына деген жауапкершілікті түсіндіру

<variant>барлығы дұрыс
<variant>оқушының өзіне деген жауапкершілікті ұқтыру

<question> Жауапкершілікті қалыптасыру әдісі

<variant> Талап қою, талаптарды орындауға үйрету

<variant>мақсат қою

<variant>жоспар құру

<variant>талап қою

<variant>барлығы дұрыс

<question>Оқушыға кемшіліктерін айтып, оларды түзетуге көмектесу

<variant>жауапкершілікті

<variant>адамгершілікті

<variant> заңдылықты
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>мейірімділікті

<question> Жазалау түрі

<variant> Күнделікке, дәптерге «қанағаттанарлықсыз» баға қою

<variant>Дәптерге «қанағаттанарлық» баға қою

<variant>Күнделікке, кітапқа «қанағаттанарлықсыз» баға қою

<variant>Жауаптардың бәрі дұрыс емес

<variant>Баға мүлдем қоймау

 

Орташа сұрақтар

<question> Тәжірибеде бақылаудың қанша түрі бар

<variant>3

<variant>2

<variant>4

<variant>5

<variant>6

<question> Алдын ала бақылау дегеніміз не?

<variant>операцияның басталуына дейін жүзеге асырылды

<variant>тікелей жұмыс барысында жүзеге асырылады

<variant>бейім болу үшін кешірек жүзеге асырылады

<variant>ауытқу мақсатында жүзеге асырылды

<variant> бейім болу үшін

<question> Ағымдағы бақылау дегеніміз не?

<variant>операцияның басталуына

<variant>тікелей жұмыс барысында

<variant>бейім болу үшін

<variant>ауытқу мақсатында

<variant>бәрі дұрыс емес

<question> Қорытынды бақылау дегеніміз не?

<variant>бейім болу үшін

<variant>тікелей жұмыс барысында

<variant>операцияның басталуына

<variant>ауытқу мақсатында

<variant> бәрі дұрыс емес

<question> Бақылау процесінің 2- ші кезеңі қалай аталады

<variant>Нәтижелерді стандарттармен салыстыру

<variant>Қажетті шаралар қабылдау

<variant>Уақытша шеңберлер

<variant>Стандарттар жасау

<variant> Жасау

<question> Тәжірибеде бақылаудың 3- ші түрін көрсет

<variant>қорытынды

<variant> ағымдағы

<variant>алдын ала

<variant>стандартты

<variant> уақытша шеңберлер

<question> Тәжірибеде бақылаудың 2-ші түрін көрсет

<variant>ағамдағы

<variant>стандартты

<variant>қортынды

<variant>алдын ала болжау

<variant>бәрі дұрыс емес

<question> Тәжірибеде бақылаудың 1-ші түрін көрсет

<variant>алдын ала болжау

<variant>стандартты

<variant>қортынды

<variant>ағамдағы

<variant>бәрі дұрыс емес

<question> Ештеңе қабылдамау дегеніміз не?

<variant>Түзетудің қажеттілігі ауытқуы себебін жанамай негізделеді

<variant>Бақылаудың басты мақсаты- ұйым қызметін жоспармен сәйкес жүзеге асыру

<variant>Барлық функцияның тиімділігі

<variant>Барлық белгілі ауытқуларды жаймау керек

<variant> Бақылаудың басты мақсаты- ұйым

<question>Ауытқуды жою дегеніміз не?

<variant>Бақылаудың басты мақсаты- ұйым қызметін жоспармен сәйкес жүзеге асыру

<variant>Түзетудің қажеттілігі ауытқуы себебін жанамай негізделеді

<variant>Барлық функцияның тиімділігі

<variant>Барлық белгілі ауытқуларды жаймау керек

<variant>Бәрі дұрыс емес

<question>Стандартты қайта қарастыру

<variant>Барлық белгілі ауытқуларды жаймау керек

<variant>Түзетудің қажеттілігі ауытқуы себебін жанамай негізделеді

<variant>Барлық функцияның тиімділігі

<variant>Бақылаудың басты мақсаты- ұйым қызметін жоспармен сәйкес жүзеге асыру

<variant>Бәрі дұрыс емес

<question>Тиімді басқарудың қанша сипаттамасы

<variant>8

<variant>7

<variant>9

<variant>10

<variant>11

<question>Басқару әдісінің қанша түрі бар

<variant>3

<variant>4

<variant>6

<variant>7

<variant>8

<question>Субъектілер мен объектілердің қарым- қатынастары билік және тұтынушылық

<variant>Бұйрықты басқару әдісі

<variant>әлеуметтік- психологиялық әдіс

<variant>келісімді міндеттің орындалуы

<variant>Экономикалық әдіс

<variant>экологиялық

<question>Аударылған пайданың келісімді пайызы өнімнің келісімді бағаыс, келісімді еңбекақы, келісімен қаарстырылған материалды рухсаттар механизмі қай әдісте көрсетілді

<variant>Экономикалық әдіс

<variant>әлеуметтік- психологиялық әдіс

<variant>келісімді міндеттің орындалуы

<variant>Бұйрықты басқару әдісі

<variant>экологиялық

<question>Сын ақпаратпен қамтамасыз ету басқарушының халық алдындағы сөйлеуі қай әдістің механизмі

<variant>әлеуметтік- психологиялық әдіс

<variant>Экономикалық әдіс

<variant>келісімді міндеттің орындалуы

<variant>Бұйрықты басқару әдісі

<variant>бәрі дұрыс емес

<question>Әдістің негізгі қасиеттері

<variant>3

<variant>4

<variant>7

<variant>9

<variant>8

<variant>9

<question>Бақылау тиімділігі үшін қызметінің бақыланатын түрлеріне сәйкес болуы керек.

<variant>іске сәйкестігі

<variant>бейімделу

<variant>нәтижелерге

<variant>бақылаудың үнемділігі

<variant>Бәрі дұрыс емес

<question>Бақылаудың мүмкін болатын жайсыз салдары

<variant>2

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant>3

<variant>5

<variant>9

<question>Менеджер стандартпен нәтижелердің сәйкестігін анықтау

<variant>ауытқулар маштабын анықтауғ нәтижелерді өлшеу

<variant> жылдамдық, жүйелік

<variant>өлшеу бірлігін

<variant>бақылаудың үнемділігі

<variant>жүйелік

<question>Мансап екі түрін бөліп көрсетеді

<variant>кәсіби және ұйымшылдық

<variant>кәсіби және ұйымішілік

<variant>жеке және топтық

<variant>орынды және орынсыз

<variant>орынды

<question>«Трамплин» нелер арасында кең тараған

<variant>мансабы басшылармен мамандар арасында

<variant>мұғалімдер арасында

<variant>жұмысшылар арасында

<variant>Қызметкерлер арасында

<variant>ұжым арасында

<question>Мектептегі оқу, орта және жоғары білім алдын ала кезеңге енеді және неше жасқа дейін жалғасады

<variant>  25 жас

<variant>   30 жас

<variant>   20 жас

<variant>   35 жас

<variant>   40 жас

     <question>Жылжу кезеңі әдетте неше жас аралығында болады

<variant>  30- 45

<variant>   20- 25

<variant>  15- 20

<variant>  35- 40

<variant>  40-45

<question> Джеймс А. Брох « Практикалық жұмысты алдын ала қарау» жұмыс сапасын арттыратын шындықты білумен байланысты болатын кадрлар ағаымын неше тісілде суреттейді

<variant>4

<variant>1

<variant>3

<variant>5

<variant>8

      <question>Тоғыз баспалдақты жоспарлауын ұсынған ғалым

<variant>Н.Шумейкер

<variant>Т. Холддин

<variant>И. Бернард

<variant>А. Стин

<variant>Тейлор

      <question>төртін тәлімгердің әрекеті ерекше қасиеттерге ие болады

<variant>шыдамдылық, көрегендіілк, білімділік

<variant>ашушаң, төзімсіз

<variant>білімсіз, мәдениетті

<variant>мәдениетті, төзімді, білімді

<variant>білімді

     <question> Жастық шақ

<variant>  15- 25

<variant>  25- 35

<variant>   35- 65

<variant>   8-10

<variant>  10-15

   <question> Зейнетақы кезеңі

<variant> 60

<variant>  61

<variant>  55

<variant> 70

<variant>45

       <question>  «Жылан» моделі қандай қызметкерлерге лайық

<variant>басшы мен маманға

<variant>құрылысшыға

<variant> мұғалімге

<variant>медбикеге

<variant>педагогқа

<question> Американдық менеджмент теориясы басқарудың мінез- құлық астарлары саласындағы маман…………. жұмыстарын пайдаланады

<variant>Дуглос Мак Грекгард

<variant> В.И. Подлесных

<variant>А.А. Радугинин

<variant>А.А: Эмерсон

<variant>Т.Мор

<question> Мақсат қою

<variant>жұмысты тиянақты аяқтау

<variant>бұйрық беру

<variant> кадр саясаты мен оның мақсаттары компанияның мақсатына сәйкес  келу тиіс

<variant>еңбек ресурстарын

<variant> кадр саясаты

<question> Мінез- құлықты зерттеген ғалым

<variant>Крис Арджирих

<variant>Рансис Ликерт

<variant>Дуглос Моргрегар

<variant>Барлығы дұрыс

<variant> Т.Мор

<question> «Жоспарлау»- адам қызметінің ажырамас бөлігі деп

<variant>Карл Маркс

<variant>В.И. Подлесных

<variant>С.Н. Архангельсий

<variant>В.И. Грещенко

<variant> Т.Мор

<question> Мансап бұл-

<variant>Бұл қызметкердің өз жұмысының болашағы

<variant> Маманды игеру

<variant> ұйымдастыру жүйесі

<variant> басшылық ету

<variant>бәрі дұрыс емес

<question> Мансаптың моделдерін неше түрі бар

<variant>4

<variant>3

<variant>2

<variant>7

<variant>8

<question> Белгілі бір белгіленген немесе ауыспалы жұмыс мерзімінен кейін басшының немесғе маманның кешенді бағалауды өтуін көздейді, оның қортындысы бойынша лауазымы жоғарылайды- бұл қандай мансап моделі

<variant>тармплин

<variant>Жылан

<variant> Қиылыс

<variant>баспалдақ

<variant> үзіліс

<question>Ұйымдық ықпал мазмұны

<variant>тиімді тұрақты

<variant>тиімсіз тұрақсыз

<variant> тиімді тұрақсыз

<variant>тұрақсыз

<variant>тиімсіз

<question> Ұйымдық- биліктік ықпал мазмұны

<variant>бұйрық, міндетер жарлықтар арқылы жасау

<variant> міндеттер жарлық арқылы

<variant> жарлық тар арқылы

<variant>бұйрық арқылы ықпал жасау

<variant>заң арқылы

<question> Ұйымдық ықпал түрлері нешеге бөлінеді

<variant>3

<variant>1

<variant>4

<variant>5

<variant>6

Күрделі сұрақтар

<question> Техникалық нормативтер

<variant>өндіріс құралдарын сипаттаушы нормативтер

<variant>техникалық және технологиялық жұмыстарын іске асыру

<variant>өндіріс өнімдерді өндіру кезектерін тәртіптерін анықтаушы нормативтер

<variant>бұйрық, міндетер жарлықтар арқылы жасау

<variant>бұйрық

<question> Экономикалық технологиялық

<variant>Заттың шығындық нормативтері

<variant>Техникалық және технологиялық жұмыстарды іске асыру

<variant>Заттардың қаржылардың жұмсалуын бақылау

<variant>Өндірісті ұйымдастыруда, пайдалануда зор рол атқарады

<variant> Технологиялық жұмыстарды іске асыру

<question> Түсіндірмелер нешеге бөлінеді

<variant>4

<variant>3

<variant>2

<variant>5

<variant>6

<question> Әміршілдік ықпал

<variant>Бұйрықтарды шешімдерді қаулыларды міндеттемелерді нұсқауларды талабына сай жасау

<variant>Бағдарламадан жоспардан ауытқуларды білуге және оларды жоюға бағыттайды

<variant>Бұйрық арқылы жасау

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant> жоюға бағыттайды

<question> Бұйрықтар мен тәртіптерді беру ережелер неше санға бөлінеді

<variant>7

<variant>9

<variant>8

<question>5

<variant>2

<question> Басқару әкімшілік әдістерін тиімді қолдану көрсеткіштері неше саладан тұрады

<variant>5

<variant> 7

<variant> 9

<variant>10

<question>11

<question>Басқарудың әлеуметтік психологиялық әдістері

<variant>Ұжымды қалыптастыру әрі дамыту

<variant> Адамдардың өсе түскен яғни әлеуметтік қажетіліктерін

<variant> Жан- жақты үйлесімді дамуын қамтамасыз ету

<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<variant> әлеуметтік қажетіліктерін

<question> Менеджменттің психологиялық әлеуметтік әдісінің мақсаты-

<variant>Адамдардың өсе түскен, яғни әлеуметтік қажеттіліктерні қанағаттандыру

<variant> Жан- жақты үйлесімді дамуын қамтамасыз ету

<variant>Ұжымды қалыптасыру әрі дамыту

<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<variant> әлеуметтік қажеттіліктерні қанағаттандыру

<question>Өндіріс ұжымы – бұл

<variant>қоғамның пайда үшін бірігіп қызмет ететін ортақ мақсат ету

<variant>Бірігіп еңбек ететін адамның тек жай ғана бас қосуын білдірмейді

<variant>Ұжымды қалыптасыру әрі дамыту

<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<variant> қалыптасыруды әрі дамыту

<question> Өзара қарым- қатынас ұжымыынң құрыылмдарында неше көрініс табады

<variant>2

<variant>4

<variant>6

<variant>8

<variant>9

<question>Формальдық құрылым

<variant>Ұжымда формальды түрде анықталып заң мен жауапкершілікпен бейнеленеді

<variant>  жақсы көру, жек көру, ортақ мүдде өзара түсініктің негізінде бейнелейді

<variant> Өзара қарым- қатынастың күрделі жүйесіне негізделген

<variant>Барлық жауабы жоқ

<variant> ортақ мүдде өзара түсініктің негізінде бейнелейді

 

<question> Бейформальды құрылым

<variant>жақсы көру, жек көру, ортақ мүдде өзара түсініктің негізінде бейнелейді

<variant> Ұжымда формальды түрде анықталып заң мен жауапкершілікпен бейнеленеді

<variant> Өзара қарым- қатынастың күрделі жүйесіне негізделген

<variant>Барлық жауабы жоқ

<variant> заң мен жауапкершілікпен бейнеленеді

<question> Әлеуметтік- психологиялық әдістері материалдық негізін келісімлі басқарушылық қарым- қатынастар

<variant>механизмдерді келісімді сын ақпаратпен қамтамасыз ету басқарушының халық алдында сөйлеуі

<variant>жан- жақты үйлесімді дамуын қамтамасыз ету

<variant>Адамгершілік- әлеуметтік қажеттіліктерін қамтамасыз ету

<variant>Ұжымды қалаптастыру әрі дамыту

<variant> әлеуметтік қажеттіліктерін қамтамасыз ету

<question>Әлеуметтік- психологиялық әдістің ерекше қасиеттері

<variant>материалдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға байланыссыз еңбектің мотивацияның механизмдері

<variant>жан- жақты үйлесімді дамуын қамтамасыз ету

<variant>Адамгершілік- әлеуметтік қажеттіліктерін қамтамасыз ету

<variant>Ұжымды қалаптастыру әрі дамыту

<variant> әлеуметтік қажеттіліктерін қамтамасыз ету

<question>Мемлекеттік реттеуді негізгі- неше топқа бөлуге болады

<variant>6

<variant> 4

<variant> 7

<variant>9

<variant>10

<question> «Менджмент » сөзіне түсінтеме

<variant>Басқарушы ұйым

<variant> Басқарушы адам

<variant> Басқарушы топ

<variant>Барлығы дұрыс

<variant> Басқарушы басшы

<question> Күту теориясындағы маңызды фактор неше топқа бөлінді

<variant>3

<variant>5

<variant> 6
<variant>8
<variant>9

<question>Маслоу бөліп көрсеткен неше қажеттілік бар

<variant>5

<variant>7

<variant>4
<variant>6
<variant>3

<question>Қажеттіліктің қазіргі пирамидасын неше дейгей бар

<variant>7

<variant>9

<variant>10
<variant>8
<variant>1

<question> Физикалық қажеттіліктің негізгі қанағаттандыру неше деңгейін бөлуге болады

<variant>3

<variant>5

<variant>7
<variant>4
<variant>2

<question> Герцбергтің теориясы неше факторға жіктелді

<variant>2

<variant>4

<variant>3
<variant>5
<variant>8

<question> Демен ұйымды ұйымдастыру дегеніміз не?

<variant>кейбір құрылымды құру

<variant>ұйымды құру

<variant>құрлымды құру
<variant> арасындаығ кейбір құрымды құру
<variant>барлығы дұрыс

<question> жетекшілер ынталандыратын қажеттіліктер жіктелменген кім дамытты.

<variant>Д. Маккеланд

<variant>А. Файоль

<variant>Герцберг пен Маслоу
<variant>Э. Мэйон
<variant>М. Вебер

<question> Физикалық қажеттіліктің 3 негізгі қанағаттандыру деңгейін бөлеміз

<variant>минимальды, орташа, жоғары деңгей

<variant>орташа жоғары танымды деңгей

<variant>материалды сенімділік сүйену деңгей
<variant>танымды жоғары орташа деңгей
<variant>сүйену материалдық минималды деңгей

<question> Қанағаттану нәтижесі неше топқа бөлінеді

<variant>3

<variant>4

<variant>6
<variant>8
<variant>2

<question> Процедуралар дегеніміз не?

<variant>мақсаттарға жетуді қозғалыстың ортақ жетекшілігін сипаттайды

<variant>нақты бір оқиғада қабылдау керек қозғалыстарды сипаттайды

<variant>арнайы бір оқиғада не жасалу керек екендігін дәл сипаттайды
<variant>мақсаттарға жетуді оқиғада не жасалу керек?
<variant>қысқа мерзімді стратегиялар

<question>Өзін- өзі көрсету қажеттілігі

<variant>Тұлға ретінде өсу мен өзінің мүмкіншіктерін іске асыру деген қажеттілік

<variant>әлеуметтік орталыққа қажеттілік ұжымға қабылдау

<variant>Физиологиялық тұтынушыларды қанағаттандыру құрамалары
<variant>өзін- өзі жеке басының жетістіктері
<variant>иерархиялық теориясында барлық адамдарға бірдей

<question> Ресми жоспарлаудың 4 негізгі компоненттері мыналар:

<variant>тактика, саясат, процедуралар, ережелер

<variant>  тактика процедуралар, рухани мақсаттар

<variant> ережелер, жоспар, рухани, саясат
<variant>саясат, тактика, мақсаттар, жоспар
<variant>процедуралар, ережелер, әлеуметтік жоспар

<question> Қауіпсіздік пен болашақты өзіне сенуге қажеттіліктер

<variant>өмірді сақтау, денсаулық зейнеткерлік қамтамасыз ету.

<variant>материалдық ынталандырулар, еңбек ақы әлеуметтік игіліктер басты физиологиялық тұтынушыларды қанағаттандыру құрылымдары

<variant> өміршеңдікке қызметін қанағаттандыру
<variant>күту неғұрлым жоғары нәтижеде
<variant>мотивация соғұрлым жоғары

<question> Врумның күту теориясы таңдауды басқару процесі ретінде қай жылы жасалған

<variant>  1964

<variant>   1984

<variant>   1963
<variant>   1975
<variant>   1966

<question> Нобель лауреаты шешімді құрылымдық жағынан түсірген кім?

<variant>Г. Сайман

<variant>А.Я.Коменский

<variant>А.С. Макаренко
<variant>Сухомлинский
<variant>К.Д. Ушинский

<question> Нобель лауреаты шешімді құрлымдық жағынан түсіндіру үшін нені пайдаланады

<variant>компьютерлік технология  тілінен алынған терминді

<variant>психология әдісте

<variant>педагогика әдісте
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<variant>мотивация соғұрлым жоғары

<question> «Күйзеліс және менеджер» кітабы авторы

<variant>А.К. Альберехт

<variant>Ә.Т. Селье

<variant>Платон
<variant>К. Маркс
<variant>Геродот

<question> «Күйзеліс- бұл адаимның өмір сүруінің табиғи бір бөлігі. Бұл дұшар болған күйзелістің дәредесін ажырата біліміз керек деегн сөз және аса үлкен күйзелістің нольдік күйзеліс мүмкін еместігін пайдалануымыз керек» деп жазған ғалым.

<variant>А.К. Альберехт

<variant>Ә.Т. Селье

<variant>Платон
<variant>К. Маркс
<variant>Геродот

<question>Күйзелістің төмендетудің бірінші  амалы

<variant>босаңсуға үйреніңіз

<variant>барлығы дұрыс

<variant> болашаққа көз тасаңыз
<variant> өзіңізге күлуге үйреніңіз
<variant>қуану

<question> Күйзелісті төмендетудің екінші амалы

<variant>демалыс алыңыз

<variant>сізде көп достар болуыга тырысыңыз

<variant>өз жұмысыңызды неғұрлым тиімді жоспарлаңыз және ұйымдасытырыңыз
<variant>барлығы дұрыс
<variant>болашаққа көз тасаңыз

<question> Күйзелісті төмендетудің үшінші амалы

<variant>өз денсаулығыңызды сақтаңыз

<variant>өз мүмкіндігіңізді бағалаңыз

<variant>жұмыстан тыс қызығушылықтарға ие болыңыз
<variant>барлығы дұрыс
<variant>Күйзелісті төмендетудің

<question> Нақты бір топтар бола алатын екі немесе одан да көп жақтардың арасындағы келісімнің маңызы

<variant>жанжалдар

<variant>дағдарыс

<variant>торығу
<variant>күйзеліс
<variant>ренжу

<question> жанжалдардың бірінші себептері

<variant>Ресурстарды бөлу

<variant>Міндеттердің өзара тәуелділгі

<variant>мақсаттардығы ерекшеліктер
<variant>барлығы дұрыс
<variant> Күйзелісті төмендету

<question> жанжалдардың екінші себептері

<variant>құндылықтағы ерекшеліктері

<variant>қанағаттанарлықсыз коммуникациялар

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here