<question>М. Жұмабаевтың “Бастауыш мектепте ана тілі” еңбегі қай жылы жарияланды?

<variant>1923ж.

<variant>1926ж.

<variant>1924ж.

<variant>1925ж.

<variant>1927ж.

<question>Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің негізгі міндеті:

<variant>білім берудің Мемлекеттік станларты талаптарына сай болашақ студенттерді оқу-тәрбие міндеттерін шешуге қажетті білім және біліктермен қаруландыру

<variant>оқушының ақыл-ойының математикалық стилін дамыта түсу

<variant>мұғалімді бастауыш мектепте математиканы оқыту технологиясымен қаруландыру;

<variant>бастауыш мектепке арналған математикадан Мемлекеттік стандарт талаптарын  жүзеге асыру

<variant>болашақ мұғалімдерді математикалық білім, білік және дағдылар жүйесімен қаруландыру.

<question>Бастауыш мектептте сабақ беріп жүрген мұғалімдер көбіне қандай тақырыптар бойынша шығарма жүргізеді?

<variant>табиғат көріністері мен жыл маусымдарына;

<variant>табиғат құбылыстарына;

<variant>жыл маусымдарына;

<variant>ақын жазушыларға;

<variant>өнер салаларына;

<question>Математиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің компоненттері:

<variant>оқыту мақсаты, оқыту мазмұны, оқыту әдістері, оқыту құралдары, оқыту формалары

<variant>оқыту нәтижелері, оқыту түрлері, оқыту мақсаттары

<variant>оқыту принциптері, оқыту функциялары, оқыту әдістері

<variant>оқыту құралдары, жүйелілік принципі, көрнекілік принципі

<variant>көрнекілік принципі, оқыту құралдары, қолжетерлік принципі, оқыту формалары.

<question>”Жазбаша сөйлеу бала үшін сөйлеуді меңгерудің жалпы екінші кезеңі болып табылады”-деп кім айтқан?

<variant>Н. С: Рождественский;

<variant>К. Д.Ушинский;

<variant>Толстой;

<variant>Крылов;

<variant>Макаренко;

<question>Бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы мен технологиясы төмендегідей зерттеу әдістерін қолданады:

<variant>әдебиеттерге теориялық талдау жасау, бақылау, әңгіме, тест, педагогикалық эксперимент, анкета жүргізу

<variant>талдау, жинақтау, жалпылау, абстрактілеу, салыстыру

<variant>лабораториялық эксперимент және алынған нәтижелерді талдау

<variant>бақылау, салыстыру, интервью

<variant>әдебиеттерге теориялық талдау және педагогикалық эксперимент.

<question>Дидактиканың күрделі шарты.

<variant>мектептегі оқытудың жүиелілігімен сабақтастығы;

<variant>мектептегі оқытудың берік негізі;

<variant>өз бетімен орындайтын іс- әрекеті;

<variant>есте сақтау, зейін қою, ойлау әрекеті;

<variant>байқау, бақылау, салыстыру;

<question>Бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы мен технологиясының пәні:

<variant>кіші мектеп жасындағы оқушылардың математикалық білім, білік және дағдыларын қалыптастыру процесі.

<variant>мектепке дейінгі мекемелерден басталып жоғары мектеппен аяқталатын математиканы оқыту барысы

<variant>оқушыларды оқыту барысы

<variant>балаларда математикалық ұғым қалыптастыру процесі

<variant>оқушыларға математиканы оқыту процесі

<question>Баланың психологиялық дамуы деген не?

<variant>баланың қуаныш, шаттануы, қиялдануы, ренжуі, ашылануы т.б.;

<variant>баланың сапалық  және  сандық өзгерістері ;

<variant>баланың сапалы қызметінің формалары ;

<variant>баланың нерв  жүиесінің жетілуі;

<variant>баланың сезім мүшелерінің ықпалы;

<question>Бастауыш мектепте математика оқыту  курсы алдына мынадай міндеттер қойылады:

<variant>білімділік, тәрбиелік, дамытушылық және практикалық

<variant>танымдық қабілет дамыту

<variant>математикалық ойлау стилін қалыптастыру

<variant>жан-жақты дамыған жеке тұлға тәрбиелеу

<variant>тәрбиелік және білімділік.

<question>Оқушыларға өздігінен жұмыс орындату қандай мақсат көздейді?

<variant>мұғалімнің басшылығымен жүргізілетін оқу сабағы  оқушының

<variant>өздігінен орындайтын жұмыстарымен ұштастырылып отырады;

<variant>мұғалімнің басшылығынсыз орындалатын жұмыс;

<variant>оқушының өздігінсіз орындалатын жұмыс;

<variant>кітаппен жұмыс жасауға дағдылану;

<variant>тапсырманы өз бетімен орындауға үйрету;

<question>Дүниетану пәнінен алынған ұғымдар негізінде қалыптасатын дағдыларға жатпайтынын белгіле

<variant> сөйлегіштік

<variant> біліктілік

<variant> шығармашылық

<variant>  сезімталдық

<variant>  бақылағыштық

<question> Дүниетану пәнін оқыту әдістемесі пәні қай ғылымдар жүйесіне жатады

<variant>  педагогика

<variant> биология

<variant>  география

<variant>  математика

<variant>  жаратылыстану

<question>Дамыта оқыту туралы зерттеген ғалымдар қатарына енбейді…

<variant> Л.К.Керімов

<variant>Т.тәжібаев

<variant>Л.С.Выготский

<variant>Қ.Жарықбаев

<variant> Л.В.Занков

<question>1 сыныпта даражарнақтылар класының қандай өкілдері қарастырылады

<variant>арпа

<variant>сәбіз

<variant>картоп

<variant>қарбыз

<variant>қалақай

5<question>Дүниетану пәнін оқыту әдістемесі психологияның көмегімен қандай заңдылықтарды зерттейді

<variant> ойлау, есте сақтау, оқушы назарын аудару заңдылықтары

<variant>есте сақтау

<variant> ойлау

<variant>практикалық

<variant>танымдық

<question>Дүниетану пәнінде қолданылатын әңгіменің ұзақтығы ІІІ-ІУ сыныптарда қанша уақыттан аспауы тиіс

<variant>10 минут

<variant>3 минут

<variant>5 минут

<variant>25 минут

<variant>20 минут

<question>Төмендегі аталған мемлекеттік құжаттардың қайсысында тақырыптар мазмұны ашылады

<variant> оқулықтар

<variant>дәптер

<variant> оқужоспары

<variant>пән бағдарламасы

<variant>мемлекеттік қаулы-қарарлар

<question>Білім беру мазмұнына қойылатын талаптарға енбейді…

<variant> бірізділік

<variant> көркемдік

<variant>өлкетанулық

<variant>ғылымилық

<variant>жүйелілік

<question>Саралап, деңгейлеп оқыту технологиясының авторы

<variant> Ж.Қараев

<variant>В.Ф.Шаталов

<variant> Қ.Аймағанбетова

<variant>С.Н.Лысенкова

<variant>Г.Жүнісова

<question> Мұғалімнің игеретін негізгі тұлғалық сапалары

<variant>компитентті

<variant>білімді

<variant>іскер

<variant>ойлайтын

<variant>есте сақтайтын

<question>ҚР математикасының бастауыш курсын құрастыруда:

<variant>дамыта

<variant>бағдарламалап

<variant>проблемалық

<variant>түсіндірмелік-иллюстрациялық

<variant>теориялық оқыту алынған.

<question>Хабарлау әдісі –

<variant>грамматика сабағында керекті материалды мұғалім өзі баяндап айтып береді;

<variant>мұғалім сұрақ қояды, оқушылар оқулықтардан оқып немесе өз бетімен жауап қайтарады;

<variant>баяндалады;

<variant>сұрақ-жауап түрінде өткізіледі;

<variant>түсіндіру мазмұндау ;

<question>2-сыныпқа арналған оқу-әдістемелік топтама:

<variant>оқулық, дидактикалық материалдар, дидактикалық ойындар мен қызықты тапсырмалар, әдістемелік нұсқаулардан

<variant>оқулық, әдістемелік құралдар, №1 және №2 баспа негіздегі дәптерлер, дидактикалық материалдар, дидактикалық ойындар және қызықты тапсырмалардан

<variant>оқулық, №1 және №2 баспа негіздегі дәптерлер, дидактикалық материалдар, дидактикалық ойындар және қызықты тапсырмалардан

<variant>оқулық, дидактикалық материалдар, дидактикалық ойындар және қызықты тапсырмалар, кестелер мен модельдерден

<variant>оқулық, баспа негіздегі дәптерлер, дидактикалық материалдар, таратылатын дидактикалық карточкалардан тұрады.

<question>Жаттығудың неше түрі бар?

<variant> 2;

<variant> 3;

<variant> 4;

<variant>  5;

<variant>жаттығудың түрі жоқ;

<question>Т.Қ.Оспановтың «Математика» оқулығындағы жаттығулар былай сараланады:

<variant>жаңа ұғымды оқыту, қайталау, оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту, шығармашылық сипаттағы

<variant>жаңа материалды оқыту, жаңаны енгізу, бекіту

<variant>продуктивтік,  репродуктивтік, шығармашылық

<variant>жаңа ұғымды оқыту, қайталау, жалпылау

<variant>жаңа ұғымды оқыту, жаттықтыру, дайындау.

<question>Грамматикалық талдаудың түрлері қандай?

<variant>фонетикалық,морфологиялық, синтаксистік;

<variant>синтасистік;

<variant>аралас талдау;

<variant>көлемі жағынан толық талдау;

<variant>ішінара талдау;

<question1>Т.Қ.Оспановтың «Математика» оқулығындағы қайталауға арналған материалдар:

<variant>қара

<variant>көк

<variant>жасыл

<variant>қызыл

<variant>сары түспен ерекшеленген.

<question>Мұғалімнің оқыту процесіндегі міндеті:

<variant>баланың анық есітіп, қабылдау мен сөйлеуі;

<variant>қажетті сөздерді үйрете білу;

<variant>ұқсас бөлшектерді ажыратып жазу;

<variant>талаптарды басшылыққа ала отырып,тақырыпқа талдау жасау;

<variant>жаңа материалды өткен материалмен байланыстыру;

<question1>Т.Қ.Оспановтың «Математика» оқулығындағы оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуға бағытталған жаттығулар:

<variant>көк

<variant>қызыл

<variant>жасыл

<variant>қара

<variant>сары түспен ерекшеленген.

<question>Қазақ тілі методикасының ғылыми негізі қай дәуірден басталады?

<variant>октябрь революциясына дейінгі дәуірде;

<variant>1935ж.

<variant>1937ж
<variant>1935ж.

<variant>октябрь революциясынан кейінгі дәуірде;

<question>Тұлғалық сапаларға жатпайтынын белгіле

<variant> ойнайтын

<variant>шығармашылықпен жұмыс істейтін

<variant>ойлайтын

<variant> мазмұнды компитентті, ізденетін

<variant>жеке және топпен жұмыс істей алатын

<question>Экологиялық мазмұнды сабақта…

<variant>практикалық  жұмыс жүргізеді

<variant>кеппешөппен, табиғи объектімен жұмыс

<variant>лупамен жұмыс істейді

<variant>зертханалық жұмыс істейді

<variant>сарамандық жұмыс жасайды

<question>Тірі табиғат объектілеріне жатпайтынын белгіле

<variant>пайдалы қазбалар

<variant>бөлме әсімдіктері

<variant>тірі организмдер

<variant>аңдар

<variant>гүлді өсімдіктер

<question>Қолдан жасалған көрнекіліктерге жатпайтынын белгіле

<variant>гүл моделдері

<variant>құрғақ препараттар

<variant>ылғал препараттар

<variant>кеппе шөптер

<variant>дайын препараттар

<question>Көрнекілік түріне не жатады

<variant> бейнелі суретті пайдалану

<variant>мәтіндітүсіндіру

<variant>мәтінді талдау

<variant>бақылағандары бойынша шығарма жазу

<variant> табиғаттағы бақылау

<question>Интерактивтік әдістің мақсаты

<variant> іздену дағдыларын қалыптастыру

<variant>өзбетімен жұмыс

<variant>техникалық құралдарды пайдалану

<variant>оқулықтан оқу

<variant> бақылау

<question>Тірі табиғат бұрышында өсетін тірі организмдер …

<variant> бағдарлама мазмұнына байланыста

<variant> таңдап алынған

<variant>оқушылар еркімен таңдалған

<variant>орман жануарлары

<variant>дала жануарлары

<question>Тірі табиғат бұрышына қойылатын талап …

<variant> жарық, жылы, ыңғайлы

<variant>ретіне қарай

<variant> сынып бөлмесінің бір бұрышы

<variant>жылы

<variant>ыңғайлы

<question>Мемлекеттің тарихи дәстүрін көрсететін белгісі

<variant>ел таңбасы

<variant>ән ұраны

<variant>туы

<variant>тарихы

<variant>конституциясы

<question>Оқушыларды шығармашылыққа баулу әдісі …

<variant>проблемалық ситуация туғызу

<variant>тапсырма беру

<variant>оқушылардың өздік жұмысы

<variant>жаңа ұғым беру

<variant>оқушылардың білімін тексеру

<question>1-сыныпта математиканы оқытуға аптасына:

<variant>4

<variant>2

<variant>3

<variant>6

<variant>5 сағат бөлінген.

<question>Қазақ тілі сабақтарын қай-қайсында болмасын үй тапсырмасын тексеру мен жаңа сабақты түсіндіру жүргізіледі.Бұл қандай сабақ?

<variant>біріккен сабақ;

<variant>аралас сабақ;

<variant>қайталау сабағы;

<variant>тексеру сабағы;

<variant>бекіту сабағы;

<question>2-сыныпта математиканы оқытуға аптасына:

<variant>4

<variant>2

<variant>3

<variant>6

<variant>5 сағат бөлінген.

<question>Қазақ тілі сабақтарына қандай дидактикалық талаптар қойылады?

<variant>қазақ тілі сабақтарында таблица,схема зерттеулер, заттар т.б түрлі көрнекі құралдарды кең қолданылуы;

<variant>материалдарды түсіндіруде жаңа материал өткен материалмен байлланыстыру;

<variant>сабақтың тақырыбымен мақсатына оқушылар анық түсіну қажет;

<variant>жаттығудың формасымен түрлері мейлінше түрлендіріп отырыуы тиіс;

<variant>әр сабақты өткенде материалды қайталайды;

<question>3-сыныпта математиканы оқытуға аптасына:

<variant>5

<variant>2

<variant>6

<variant>4

<variant>3 сағат бөлінген.

<question>Дидактика ұғымы.

<variant>оқытудың тиянақтылығы;

<variant>оқытудың теориясы;

<variant>оқытудың көрнекілігі;

<variant>дамыта оқыту;

<variant>оқушыларға көмекші құрал;

<question>4-сыныпта математиканы оқытуға аптасына:

<variant>5

<variant>2

<variant>6

<variant>4

<variant>3 сағат бөлінген.

<question>Қазақ тілі әдістемесінің синтаксис саласын зерттеуші әдіскер.

<variant>Х. Арғынов;

<variant>С. Рахметова;

<variant>А. Ысқақов;

<variant>І. Кеңесбаев;

<variant>М. Балақаев;

<question>Бірінші сыныптағы дайындық кезеңінің ұзақтығы:

<variant>сағат16

<variant>бірінші тоқсан бойы

<variant>20 сағат

<variant>екі апта

<variant>алғашқы бес күн

<question>Әдістеменің негізін салушы әдіскер.

<variant>А. Ысқақов;

<variant>І. Кеңесбаев;

<variant>М. Балақаев;

<variant>Ә. Төлеуов:

<variant>И.Ұйқыбаев;

<question>Бағдарламада бастауыш сынып математикасының:

<variant>қазақ тілі, әдебиеттік оқу, еңбекке баулу, ән, бейнелеу өнері, дүниетану, дене шынықтыру пәндерімен пәнаралық байланысы қарастылыпған

<variant>математика, ана тілі, дүниетану, ән, бейнелеу өнері, педагогика

<variant>физиология, анатомия, психология, философия;

<variant>педагогика, психология, философия, логика, математика

<variant>алгебра, геометрия, логика, арифметика

<question>Ақыл-ой дағдысына жатпайды

<variant> тапсырманы дер кезінде орындау

<variant> бақылағыштық

<variant>тез ойлау

<variant>шешім қабылдау

<variant>қорытындышығара білу

<question>Интеллектуалдық сапаға жатпайтынын белгіле

<variant> көру

<variant>қорытындылау

<variant> ойлау

<variant>салыстыру

Е) пікірінің қисындылығы мен жүйелілігі

<question>   Адам, қоғам, табиғат туралы оқушыларда біртұтас көзқарас қалыптастыру және адамның орны мен ролін түсінуге көмектесу

<variant>дүниетану мақсаты

<variant>дүниетану әдістері

<variant>дүниетану құралдары

<variant>дүниетану тәсілдері

<question>  Оқушылардың түсінік пен ұғымдарды, іскерлік пен дағдыны дұрыс қалыптастыру мақсатында өлі және тірі табиғат объектілері мен құбылыстарын тікелей қабылдауы

<variant> бақылау

<variant> әңгімелеу

<variant> түсіндіру

<variant> баяндау

<question>  Әңгіменің ұзақтығы ІІІ-ІУ сыныптарда

<variant> 10-15 минут

<variant> 20-25 мин.

<variant> 30мин.

<variant> 45 мин.

<question>  Аса қиын мәселелерді оқушыларға ашып көрсетуге мүмкіндік береді, қажетті қорытынды жасауға және жинақтауға бағыттап, байланыстар мен өзара тәуелділіктерді анықтайды

<variant> түсіндіру әңгімесі

<variant> кіріспе әңгіме

<variant> қорытынды әңгіме

<variant> сипаттау әңгіме

<question>  Оқулықтың құрылу принципі

<variant> өлкетану

<variant> философия

<variant> филология

<variant> педагогика

<question>  Оқылатын объектілер мен құбылыстарды жаңа байланыстарды қарастырып, тереңірек ой елегінен өткізуге, жинақтап қорытындылауға жәрдемдеседі

<variant> пысықтау

<variant> үйге тапсырма

<variant> қайталау

<variant> қорытындылау

<question>  Тәжірибені бүкіл сынып жасағанда тексеру

<variant> жаппай

<variant> жеке

<variant> топтық

<variant> жұптық

<question >   Бала мен мұғалімнің үнемі түрленіп отыратын өзара қарым-қатынасының өзегі, мазмұнды ұйымдастырушы құрылым

<variant> технология

<variant> өндірістік технология

<variant> педагогикалық технология

<variant> Оқыту технологиясы

<question>Әдістеме қалай дамыды?

<variant>мысал, жаттығу арқылы;

<variant>өздігінен;

<variant>ән аралық;

<variant>жаттығу арқылы;

<variant>озат тәжірибеден;

<question>Оқушылардың баспа негіздегі дәптерде орындаған жазба жұмыстарын:

<variant>күнделікті сабақ соңында тексеру қажет

<variant>апта соңында

<variant>орындалу барысында

<variant>тоқсан соңында

<variant>сабақтың соңында

<question>Қазақ тілі әдістемесінің лексика бөлімі зерттелене бастаған жыл.

<variant>1978ж;

<variant>1980ж;

<variant>1960ж;

<variant>1968ж;

<variant>1936ж;

<question>2-сыныптың бірінші жарты жылында оқушылардың жазбаша бақылау жұмыстарын орындауға:

<variant>35 минут

<variant>20 минут

<variant>40 минут

<variant>45 минут

<variant>45 минуттан артық бөлінген.

<question>Ш. Сарыбаевтың қазақ тілі методикасының кейбір мәселелері кітабы шыққан жыл.

<variant>1956ж;

<variant>1962ж;

<variant>1936ж;

<variant>1948ж;

<variant>1950ж;

<question>3-4 сыныптарда оқушылардың жазбаша бақылау жұмыстарын орындауға:

<variant>40 минут

<variant>35минут

<variant>20 минут

<variant>45 минут

<variant>45 минуттан артық уақыт бөлінеді.

<question>“Қазақ тілі методикасы” атты еңбектің 2-ші бөлімі жарық көрген жыл.

<variant>1936ж;

<variant>1943ж;

<variant>1952ж;

<variant>1946ж;

<variant>1940ж;

<question>Есептеу дағдыларын (12 есептеу тәсілдері) тексеру мақсатындағы жазба жұмыстарына қандай жағдайда «3» бағасы қойылады?

<variant>3-4 қате жіберілсе

<variant>1-2 қате жіберілсе

<variant>5 және одан артық қате жіберілсе

<variant>барлығы қате болса

<variant>қатесіз шығарылса.

<question>Сөздерді оқытуда байқайтын, олардың бойына жарыса жүретін заңдылықтар.

<variant>ой;

<variant>лексикалық және грамматикалық заңдылық;

<variant>пікір;

<variant>тәрбие;

<variant>логика;

<question>Егер жазбаша орындалған жұмыста 2-3 өрескел, 1-2 өрескел емес қате жіберілсе, онда:

<variant>«3»

<variant>«4»

<variant>«1»

<variant>«2»

<variant>«5» бағасы қойылады.

<question>Морфологиялық заңдылықты оқыту қалай жүргізіледі?

<variant>дидактикалық принцип негізінде;

<variant>белгілі бір мақсатты;

<variant>бір жүйеде;

<variant>бір пән бойынша;

<variant>тәрбиеде;

<question>Жазба жұмыстарын орындауда 1 өрескел, 1-2 өрескел емес қате жіберілген болса, онда:

<variant>«4»

<variant>«3»

<variant>«5»

<variant>«2»

<variant>«1» бағасы қойылады

<question>Қазақ тілінің тарауларының оқытылу түрі.

<variant>өзара бірлікте;

<variant>жеке дара;

<variant>қиылыстырыла;

<variant>тәрбиелеу;

<variant>ғылыми тұрғыда;

<question>Тек есептен тұратын жазба жұмыстағы есепті шешу барысында есеп дұрыс орындалса, онда:

<variant>«5»

<variant>«4»

<variant>«3»

<variant>«2»

<variant>«1» бағасы қойылады.

<question>  Өз бетіндік жұмысты қалыптастыру мақсатында оқушылар жаңа тақырып бойынша меңгерген қарапайым білімдерін жетілдіріп тереңдетеді

<variant> Эвристикалық деңгей

<variant> Алгоритмдік деңгей

<variant> Шығармашылық деңгей

<variant> Оқушылық деңгей

<question> Дүниетану пәнін оқыту әдістемесі қандай ғылымдармен тығыз байланысты

<variant> педагогика, биология, астрономия, математика

<variant>  педагогика, психология, биология, география

<variant>  педагогика, қазақ тілі, математика, ана тілі

<variant> қазақ тілі, ана тілі

<variant>  тарих, математика

<question> Дүниетану пәндерден материалдық жағынан ерекшелігі

<variant>   адам туралы оқитындықтан

<variant>   тірі табиғатты оқытатындықтан

<variant>   табиғат туралы болғандықтан

<variant>   өлі табиғат оқылатындықтан

<variant>   материалдық базасы болуы тиіс

<question>Экологиялық тәрбиенің негізгі міндеті

<variant>   табиғаттағы маусымдық өзгерістерді бақылауға үйрету

<variant>   табиғаттағы әдемілікті көре білуге үйрету

<variant>   табиғатқа жауапкершілікпен қарап, ондағы байланыстарды бұзбауға және үнемді пайдалануға

<variant>   экологиялық мәдениеттілікке тәрбиелеу

<variant>   табиғатты қорғау жұмыстарын жүргізу

<question>Практикалық жұмыстардың кезеңдерінде жатпайтынын белгіле

<variant>   мұғалімге жұмыс қорытындысын көрсету

<variant>  кітап оқу

<variant>   объектілерді таңдау

<variant>   жұмыстың жоспарын жасау

<variant>  дәптермен жұмыс

<question>Дүниетану пәнін оқыту әдістемесі психологиямен байланысы негізінде қандай проблемаларды шешеді

<variant>  оқыту формаларын

<variant>   оқыту әдістерін

<variant>  әр пәннің ерекшелігі

<variant>   пәнаралық байланысты

<variant>   жеке оқушының психологиялық ерекшеліктері ескеріледі

<question>Дамыта оқыту технологиясының мақсаты

<variant>  бала бойында еркіндік, дербестік, белсенділік т.б.қасиеттер қалыптастыру

<variant>  таланттарды тәрбиелеу

<variant>   баланың жеке қасиеттерін ашу арқылы азамат етіп тәрбиелеу

<variant>  мемлекеттік стандарт көлемінде оқыту

<variant>  әр оқушыны қабілетіне қарай оқыту

<question>Оқушылардың топпен жұмыс істеуіне қолайлы орта

<variant>  жеке жұмыс істей алатындай

<variant>   оқушының қарым-қатынастық құзіреттілігіне қалыптастыру

<variant>   топпен жұмыс істей алатындай

<variant>  жұмыс істей алуын қалыптастыру

<variant>  өзін-өзі тәрбиелей алу

<question>Морфологиялық мазмұнды сабақтарда…

<variant>   кеппешөп табиғи объектімен жұмыс

<variant>   кітаппен жұмыс жасайды

<variant>   лупамен жұмыс жасайды

<variant>   оқулықпен жұмыс жасайды

<variant>  тәжірибе жүргізеді

<question>Дүниетану пәнінен өткізілетін кластан тыс жұмыстың жеке түрі….

<variant>  жоспарлы түрде беріледі

<variant>  тірі табиғат бұрышында орындалады

<variant>  класта орындалады

<variant>  пәнге қызығатын жеке оқушыға беріледі

<variant>   мұғалімнің қалауымен беріледі

<question>Сөз таптары қанша топқа бөлініп оқытылады?

<variant>тоғыз;

<variant>бес;

<variant>төрт;

<variant>үш;

<variant>жеті;

<question1>Математикадан қорытынды (жылдық) баға оқушыға:

<variant>мұғалімнің жүйелі бақылауының, ауызша сұраудың, ауызша және жазбаша күнделікті бақылаудың негізінде қойылады

<variant>тақырыптық бақылау жұмысы нәтижелерінің

<variant>тестік жұмыстар нәтижесінің

<variant>ауызша және жазбаша күнделікті бақылаудың

<variant>жылдық бақылау жұмысының және күнделікті бағалаудың

<question>Негізгі түбір мен туынды түбір туралы нешінші сыныпта өтіледі?

<variant>3;

<variant>2;

<variant>1;

<variant>4;

<variant>5;

<question1>Бастауыш мектептегі математика курсының негізгі мазмұндық-әдістемелік жүйесін:

<variant>теріс емес бүтін сандардың нумерациясы, арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері, есептеу тәсілдері, шамалар және оларды өлшеу, алгебра элементтері, геометрия элементтері, есептерді шешуге үйрету

<variant>арифметика, алгебра, геометрия, логика элементтері, информатика элементтері

<variant>есептерді шешуге үйрету, арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері, алгебра және геометрия элементтері

<variant>миллион көлеміндегі сандар нумерациясы, арифметикалық амалдар және есептеу тәсілдері, есептерді шешуге үйрету

<variant>алгебра элементтері, арифметика элементтері, логика элементтері, информатика элементтері құрайды

<question>“ Орфографиялық сөздік ” еңбегінің авторы.

<variant>М. Дүйсебаева;

<variant>Д. Әлімжанов;

<variant>Ш. Сарыбаев;

<variant>А. Исабаев;

<variant>Б. Құлмағанбетова;

<question1>Бастауыш математика курсында:

<variant>теріс емес бүтін сандар

<variant>натурал сандар және нөл саны

<variant>натурал сандар

<variant>рационал сандар

<variant>иррационал сандар және натурал сандар қарастырылады

<question>Семантикалық принцип.

<variant>сөздің тарихы;

<variant>сөзді орнына қарай айқындау;

<variant>мағыналарды салыстыру;

<variant>сөзді өмірмен ұштастыру;

<variant>сөздің шығу тегі;

<question>Математиканың бастауыш курсында нумерация төмендегідей ретте оқытылады:

<variant>«Ондық», «Жүздік», «Мыңдық», «Натурал сандар және нөл саны»

<variant>«0-ден 10-ға дейінгі сандар», «Толық ондықтар», «0-ден 100-ге дейінгі сандар», «0-ден 1000-ға дейінгі сандар», «Натурал сандар және нөл саны»

<variant>«Ондық», «Жүздік», «Екінші ондық», «Мыңдық», «Натурал сандар және нөл саны»

<variant>«0-ден 10-ға дейінгі сандар», «11-ден 20-ға дейінгі сандар», «0-ден 100-ге дейінгі сандар», «Көп таңбалы сандар»

<variant>«Ондық», «Мыңдық», «Көп таңбалы сандар»

<question> Сын есім сөз табы ретінде өтілуі нешінші сыныпта?

<variant>екі;

<variant>бір;

<variant>үш;

<variant>төрт;

<variant>бес;

<question>Математиканың бастауыш курсының материалдары қандай жүйе бойынша оқытылады?

<variant>концентрлік

<variant>сызықтық

<variant>циклдік

<variant>модульдік;

<variant>сызықтық – концентрлік

<question>Әдіскер С. Жиенбаевтың еңбегі.

<variant>грамматикалық таблицалар;

<variant>талдау түрі;

<variant>бастауыш мектеп;

<variant>үлкендерге хат;

<variant>жаттығу мен емле;

<question1>Сандарды салыстыру:

<variant>өзара бір мәнді сәйкестік тағайындау арқылы орындалатын жиындарды салыстыру

<variant>цифрлардың орны жайлы білімге сүйену

<variant>азайту амалын орындау

<variant>қосу амалын орындау

<variant>жиындарды біріктіру операциясын орындау негізінде жүзеге асырылады

<question>“ Пунктуацияны оқыту жолдары” еңбегінің авторы.

<variant>Ә. Хасенов;

<variant>Ш. Әуелбаев;

<variant>Ы. Маманов;

<variant>Д. Әлімжанов;

<variant>И. Ұйықбаев;

<question>Екі үш таңбалы санды салыстыру:

<variant>жүздіктерден

<variant>ондықтардан

<variant>бірліктерден

<variant>разрядтар мен кластар кестесінен

<variant>көрнекі құралдарды қолданудан басталады.

<question>Көрнекілік принципін теориялық жағынан бірінші болып негіздеген педагог.

<variant>Я.А.Каменский;

<variant>Макаренко;

<variant>А.Байтұрсынов;

<variant>Ы. Алтынсарин;

<variant>М.И. Павлов;

<question>Бірінші сыныпта:

<variant>«Ондық», «Толық ондықтар»;

<variant>«Ондық», «20 көлеміндегі сандар»

<variant>«20 көлеміндегі сандар»

<variant>«Ондық», «Жүздік»

<variant>«Жүздік», «Мыңдық» сандар концентрі оқытылады

<question>Сауат ашу жұмысы буын және тұтас сөз әдісі қай ғасырдан бастап жүргізіле бастады?

<variant>ХІХ – ХХ ғасыр;

<variant>ХІХ ғасырдың соңы;

<variant>ХХ ғасырдың басы;

<variant>ХҮІІІ ғ. 2-жартысы;

<variant>ХҮІІІғ. 90- жылдары;

<question>Екінші сыныпта:

<variant>«Жүз көлеміндегі сандар», «Мың көлеміндегі сандар»

<variant>«20 көлеміндегі сандар»

<variant>«Мың көлеміндегі сандар»

<variant>«10 көлеміндегі сандар», «Толық ондықтар»

<variant>«Көп таңбалы сандар» концентрі оқытылады

<question>Оқушы оқуға, жазуға үйрену барысында меңгеруге тиісті ең басты процестер.

<variant>сөзді буынға, буынды дыбысқа ажырату және керісінше, дыбыстардан буыннан сөз құрастыру;

<variant>әріпті дұрыс айта білу;

<variant>буындап оқу;

<variant>суретке қарап әңгімелеу;

<variant>сауатты жаза білу;

<question1>4-сыныпта:

<variant>«Натурал сандар және нөл саны»

<variant>«1000000000 көлеміндегі сандар»

<variant>«1000 көлеміндегі сандар»

<variant>«1000000 көлеміндегі сандар»

<variant>«Теріс және оң сандар» концентрі оқытылады.

<question>Балалардың өздігінен орындайтын жұмыстардың түрлері қанша?

<variant>бесеу;

<variant>біреу;

<variant>үшеу;

<variant>төртеу;

<variant>алтау;

<question>«0 саны және цифры» тақырыбы:

<variant>«2 саны және цифры»

<variant>«1 саны және цифры»

<variant>«3 саны және цифры»

<variant>«9 саны және цифры»

<variant>«10 саны» тақырыбынан кейін оқытылады

<question>Сыныптан тыс жұмыстар өзінің формасы жағынан бірнеше топқа бөлінеді қандай?

<variant>топтық, көпшілікті, жеке;

<variant>бірыңғай;

<variant>дара;

<variant>жалпылай;

<variant>бірізділік;

<question>Бастауыш сыныптарда теріс емес бүтін сандар нумерациясы деп:

<variant>сандарды оқу, жазу, салыстыру және разрядтарға жіктеуді

<variant>сандарға амалдар қолдануды

<variant>сандарды тану, салыстыру және жазуды

<variant>санды өрнектерді құру және жазуды

<variant>есеп және оны шешуді айтамыз

<question>Екінші сыныпта өтілетін сан есімнің түрлері

<variant> есептік және реттік;

<variant> жинақтық және топтау;

<variant> болжадық;

<variant>бөлшектік;

<variant>барлық түрі;

<question>Екі таңбалы сандардың ауызша нумерациясын оқыту:

<variant>ондықтар мен бірліктер

<variant>санның разряды жайлы

<variant>класс және разряд

<variant>балаларда сан

<variant>сандарды қосу және азайту ұғымдарын қалыптастырудан басталады

<question>Жалпы білім беретін бастауыш мектептегі грамматика курсының алға қойған ең басты мақсаты не?

<variant>оқушыларға ана тілінің заңдарын грамматикалық құрылыс ерекшеліктерін білгізу, олардың байланыстарын меңгерту;

<variant>оқушылар оқу материалдарын әр тараптан түсінуі;

<variant>оқушылар ережелерді өздігінен жасай алатын дағдыларға үйренуі;

<variant>оқушылардың орфографиялық ережелерді тек құрғақ жаттамай меңгерілген білім дәрежелерін оқушылар жазба жұмыстарында пайдалану;

<variant>оқушылар білім нәтижесін санасына сіңіру;

<question>Қай санда 7 цифры жүздік миллионды көрсетіп тұр?

<variant>66765000556

<variant>76556666

<variant>676565666

<variant>6775666

<variant>7665556

<question>Оқушылар бастауыш сыныптарда нені меңгереді?

<variant>ана тілінің негізгі нормасын;

<variant>топтауды;

<variant>талдауды;

<variant>салыстыруды;

<variant>тіл құбылыстарды байқай алуды;

<question>Класс ұғымы:

<variant>4

<variant>2

<variant>3

<variant>1

<variant>5 сыныпта енгізіледі.

<question>Мектеп оқушыларына қазақ тілінен білім беруде тілдік материалды меңгертудің сатылы басқыштары қандай қызмет атқарады?

<variant>меңгерудің аналитикалық – синтетикалық басқышы;

<variant>нақты материалдарды меңгеру;

<variant>материалдан тиісті қорытында шығару;

<variant>оқушылар зейінін объектіге аудару;

<variant>есті және ерікті белгілі дәрежеде көмектесуі;

<question>Мың көлеміндегі натурал сандар алғаш рет:

<variant>2

<variant>1

<variant>3

<variant>4

<variant>5 сыныпта енгізіледі

<question>Оқушылар зейінін өтіліп отырған объектіге аударып оны жақсы меңгеруге көмектеседі, оқушылардың саналы түрде қолдана білу мүмкіндігін жасайды, оқушылар сөздерді өз орнына қолданып, тіл мәдениетін дамытатын қай әдіс?

<variant>салыстырмалы әдіс;

<variant>жаттығу әдісі;

<variant>кітаппен жұмыс істеу әдісі;

<variant>көрнекілік әдісі;

<variant>шығарма жаздыру әдісі;

<question>346 = 300+40+6 түріндегі жазу:

<variant>разрядтық қосылғыштарға

<variant>разрядтық бірліктерге

<variant>разрядтық көбейткіштерге

<variant>қосылғыштарға

<variant>бөлгіштерге жіктеуді білдіреді

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here