«Жоғарғы мектеп психологиясы» пәнінен

0

 

<<question>> Спорт психологиясының мынадай тармақтары бар

<variant> жарыс және жаттығу психологиясы

<variant> балалар психологиясы

<variant> еңбек психологиясы

<variant> адамзаттың мәдени тәжірибесін сақтау

<variant> жас кезеңдерінің психологяисы

<<question>> Санаға тән:

<variant> Әлеуметтік жағдайлармен себептелу

<variant> Инстинктілі іс – әрекет

<variant> Бейнелеу биологиялық қажеттіліктердің қанағаттандырылуы мен байланысты

<variant> Инстинктілі іс – әрекет шегінен шықпайтын белсенділік

<variant> Тұқымқуалаушылық арқылы береді

<<question>> А. Маслоу  теориясының   мәні

<variant>  әр адамның ішкі табиғатында позитивті өсу мен өзін – өзі жетілдіру потенциалы бар

<variant> адамның өмірін,  іс – әрекетін анықтайтын басты күш әлеуметтік қарым – қатынасты  тудыратын, басқа  адамдарға бағыттайтын қауымдастықтық  сезімі деп есептеген

<variant> тұқым қуалау

<variant> инстинктер мен архитиптер

<variant> жеке бастық санасыздық

<<question>> Формальды емес топтың   қарым – қатынас  ерекшелігі

<variant> көзқарас бірдейлігі

<variant> ұнатпау

<variant> жек көру

<variant> мақсатқа бағыттау

<variant> ұқсас келу

<<question>> Рецепторлардың орналасу ерекшеліктеріне   орай түйсіктердің түрлері

<variant> экстрорецепторлар

<variant> ассоциациялар

<variant> рефлексиялар

<variant> синесттезия

<variant> адаптация

<<question>> Қимыл – қозғалыс есі

<variant> қимыл – қозғалыс дағдыларын қайта жаңғырту

<variant> әр түрлі амалдарды қолдана отырып есте сақтау

<variant> іріктелген оқиғаларды есте қалдыру

<variant> сезімдерді есте қалдыру

<variant> мәселені   ұзақ мерзімді   есте  қалдыру

<<question>> Ой операциялары

<variant> талдау

<variant> дедукция

<variant> индукция

<variant> аналогия

<variant> рефлекс

<<question>> Гипербола  жолымен жасалған қиял өнімі

<variant> үш басты айдаһар

<variant> ою- өрнек

<variant> су перісі

<variant> каррикатура

<variant> кентавр

<<question>> У.Джеймс  пікірінше  адамдардың  қайғыруын, қорқуын, қуанышын, бейнелейтін эмоциялық күйлер

<variant> күлу

<variant> бозару

<variant> ұялу

<variant> қызару

<variant> бас изеу

<<question>> В.А.Иванниковтың   пікірі бойынша ерік психлогиясы саласындағы зерттеулерге деген қызығудың  төмендеуіне үш себеп бар

<variant> әдіснамалық қиындықтар

<variant> ерікті  жеке дербес күш ретінде мойындалу

<variant> бағыттардың  көптігі

<variant> оқулықтарды ерік туралы тараулардың жоқтығы

<variant> психологиядағы  жалпы дағдарысқа байланысты ығыстырылуы

<<question>> Темперамент типтері   Кречмер бойынша

<variant> шизотомик

<variant> астеник

<variant> диспластик

<variant> пикник

<variant> атлетик

<<question>> Тұлғаның  формальды – динамикалық моделі: (В.С.Мерлин, А.В.Либин бойынш<variant>

<variant> темперамент

<variant> сөздік құрылымдар

<variant> мотив

<variant> іс – әрекет

<variant> бағдар

<<question>> Талант

<variant> әрект негізінде  айқындалып дамиды

<variant> мінездің тұрақтылығы

<variant> қабілеттің физиологиялық негізі

<variant> ақыл – ой мен іс – әрекеттінің жоғары дәрежеге көтерілуі

<variant> бір әрекетті шығармашылықпен орындау қабілеті

<<question>> Б.М. Теплов  анықтамасы бойынша қабілет

<variant> қандай да бір немесе  көптеген  әрекеттерді  табысты орындалуына  қатысы бар дербес  ерекшеліктер

<variant> адамның іс- әрекетінңі  меңгере алу қабілеті

<variant> организмнің физиологиялық өзгешеліктерімен шарттас психикалық  құбылыс

<variant>  тума қабілеттерден  туындайтын  адамның іс – әрекеті

<variant>  адамның әлеуметтік  мінез- құлқының ерекшелігі

<<question>> Тәлім – тәрбие  психологиясының салалары

<variant>   тәрбие

<variant> әскери

<variant> ғарышкерлік

<variant> герантология

<variant> спорт

<<question>> Психиканың пайда болуы, яғни  генезисі  және оның дамуы  туралы ғылымда  бірнеше теориялық бағыт

<variant> биопсихизм

<variant> рефлексология

<variant> логотерапия

<variant>  фатализм

<variant> валюнтаризм

<<question>> К.Г.юнг бойынша тұлға құрылымы

<variant> ұжымдық сана

<variant> менен жоғары

<variant> әлеуметтік мен

<variant> шындықтағы мен

<variant> физикалық мен

<<question>> Құрылу принципі  мен әдісіне қарай топтар

<variant> формальды

<variant> референт

<variant> этностық

<variant> ұжымдық

<variant> шағын

<<question>> Апперцепция:

<variant> қабылдаудың маңызды қасиеттерінің бірі

<variant> шындықтағы болмысты түрлі себептерге байланысты қате қабылдау

<variant> толып жатқан объектілердің біреуін іріктеу

<variant> объектінің жеке қасиеттерден жеке бөліктерден тұрғанымен тұтас қабылдау

<variant> заттардың қасиеттерін тұрақты қабылдау

<<question>> Естің негізгі түрлері

<variant> тұлғаның психикалық белсенділігіне байланысты
<variant> жеке тұлғаның өзіндік талғамына тәуелді
<variant> қозғалыс түйсігі
<variant> біліммен іскерік дағдыларға орай
<variant> тұлғаның көзқарастарымен ұстанымдарына сай
<<question>> Ойлау процесінің  басталуы

<variant> мәселе қоя білу

<variant> талғам
<variant> таңдау
<variant> таным
<variant> белсенділігі
<<question>> Қиял анықтамасы

<variant> сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың образдарын жаңғыртып, оларды өңдеп бейнелеуден тұратын, тек адамға ғана тән  психикалық процесс
<variant> сыртқы дүние  құбылыстарының  жекелеген қасиеттерінің бейнесі
<variant> көрнекі, сонымн бірге заттың сипаты белгілерін сәулелендіретін жалпылама бейне
<variant> тәжірибеде болғанды білу
<variant> бейненің мида тұтастай бейнеленуі
<<question>> Эмоциялардың ортақ қасиеттері
<variant> ұзақтығы
<variant> субъективті мән
<variant> жағымды және жағымсыз эмоциялар
<variant> қажеттілік күйі
<variant> эмоция көрінісі
<<question>> тоқтамға келгіш адамға тән
<variant> тәуекелге бел байлау
<variant> өз ісіне есеп беру
<variant> көп жағдайларды байқамау
<variant> жанашырлық таныту
<variant> адамдармен тез тіл табысу
<<question>> Э.Кречмер анықтаған  конституциялық тип –атлетик  сипаттамасы
<variant>кең иықты
<variant> жазық кеуделі
<variant> дене бітімі үйлесімсіз
<variant> аяқ – қолдары және ұзын және арық
<variant> бойы қысқа немесе орташа
<<question>> Псхологияның зерттеу мәселелері:

<variant>психикалық қасиеттер

<variant>психикалық қызмет

<variant>зат пен оның атауы арасындағы қатынас

<variant>тұрмыстық тіл

<variant>психологияның мақсаттары

<<question>> Санасыздық көрсеткіштер:

<variant>түс көру кезіндегі психикалық құбылыстар

<variant>әлеуметтік жағдайлар

<variant>шындықты шығармашылықпен өзгерту

<variant>дүниені оның мәнд байланыстары мен қатынастарында бейнелеу

<variant>кейбір іс-әрекетке деген талпыныстар

<<question>> Экстровиттік мінез типі:

<variant>Аңқылдақ

<variant>Ойшыл

<variant>Бояу

<variant>Белсенді

<variant>Тұйық

<<question>> Адам әрекеті мен оның белсенділігінің жануарлар дүниесінен ерекше ажыратып тұрады:

<variant>Сапнасының болуы

<variant>Тұқымқуалаушылық

<variant>Инстинктілі іс-әрекет

<variant>Бейнелеу биологиялық қажеттіліктердің қанағаттандырылумен байланысты

<variant>Биологиялық эвалюция заңына бағынады

<<question>> Анализаторлардың бөліктері:

<variant>Сезім мүшесі

<variant>Сезгіштік

<variant>Тітіргендіргіш

<variant>Табалдырық

<variant>Рефлекс

<<question>> Арнайы есте қалдыру үшін қолданылатын шарттар:

<variant>Қабылданған нәрселерді өз сөзімен құастыру және өз ұғымдарымен байланыстары

<variant>Нақтылығын

<variant>Адамның  жүріс-тұрысы сана арқылы реттеліп отырылады

<variant>Шоғырлануын

<variant>Тұлғаның мотивациялық сферасын зерттеу

<<question>> Ойлаудың түрлері:

<variant>Зат пен оның атауы арасындағы қатынасты табу

<variant>Эмоциялық сезімдік ойлау

<variant>Ұзақ мерзімді ойлау

<variant>Ырықсыз ойлау

<variant>Қысқа мерзімді ойлау

<<question>> Гипербола жолымен жасалған қиял өнімі:

<variant>бір көзді дәу

<variant>каррикатура

<variant>су перісі

<variant>ою-өрнек

<variant>Көрнекті-әрекеттік ойлау

<<question>> Интеллекттік сезім:

<variant>Адамның таным процестерімен байланысты

<variant>Адам күш беріп,әрекетке ұмтылдыратын көтеріңкі сезім

<variant>Қоғамдық өмірдің талабына сәйке адам мінез-құлқынан жиі көрінетін сезім

<variant>қоғамның тарихи дамуында пайда болған сезімдер

<variant>Адамды жағымсыз іс-әрекеттен тоқтатып отыратын күшті сезім

<<question>> Еріктік амалдардың кезеңдері.

<variant>дайындық кезеңі

<variant>Шешім қабылдау кезеңі

<variant>кедергілерді жеңу кезеңі

<variant>күрделі қозғалыстар кезеңі

<variant>мінез-құлықты меңгеру кезеңі

<<question>> И.П.Павлов жоғарғы жүке жүйесі қызметінің мынадай негізгі қасиеттерін ашып көрсеткен:

<variant>күші

<variant> инерттілігі

<variant>алмасуы

<variant>типі

<variant>әлсіздігі

<<question>> Мінез жөніндегі негізгі білімдер:

<variant>характелогия

<variant>графалогия

<variant>хиромантия

<variant>типі

<variant>тепе-теңдігі

<<question>> Адам қабілетінің даму деңгейлері:

<variant>талант

<variant>Белсенділік

<variant>Нышан

<variant>Бейімділік

<variant>Әуестік

<<question>> Оқуға қабілеттіліктің бұзылуы ғылымда былай аталады:

<variant>Дискалькулия

<variant>Афазия

<variant>Дипровация

<variant>Конфубуляция

<variant>ременсценция

<<question>> Медециналық психология салалары:

<variant>Психофармакология

<variant>Тифлопсихология

<variant>Герантология

<variant>Суурдопсихология

<variant>олигофренопсихология

 

 


<<question>> Психология ғылым ретінде дамуында ХХ ғ 30-50ж.ж. аралығында сипаттамасы:

<variant>  Мәдени- тарихи теорияның пайда болуы

<variant> Психофизиологияның қалыптасуы

<variant> Ғылыми мектептердің дамуы

<variant> Необихеовиоризм, неофрейдизм  жаңа саланың бағыттардың пайда болуы

  1. B) Рефлекс туралы ілімнің дамуы

<<question>> Психикалық бейнелеудің ерекшеліктері

<variant> мінез-құлық пен іс – әрекеттің мақсаттылығымен қамтамасыз етеді

<variant> оған түске ақпарат өңделмейді

<variant> белгілі бір адамға тән іс – әрекеттің қандай да бір сапалық-сандық деңгейін қамтамасыз ететін тұрақты құрылымдары сәулеленеді

<variant> дүниетанымдық көзқарас қалыптасады

<variant> адамның өміріндегі барлық түсініксіз құбылыстар бейнеленеді

<<question>> Тұлға психологиялық  құрылымын  жүйелеген психологтар

<variant> К.К. Платонов

<variant> Н.Г.Чернышевскиий

<variant> А.Р.Лурия

<variant> Л.С.Выготский

<variant> А.Н.Радищев

<<question>> Әлеуметтік перцепцияның   функциялары

<variant> басқа адамдарды танумн қабылдау

<variant> өзгелерді қабылдау

<variant> өзін – өзі өзектендіру

<variant> дүниетаным

<variant>  өзіндік   сана

<<question>> Қабылдаудың классификациясында  материяның  тіршілік  етуінің  негізгі  формалары

<variant> қозғалыс

<variant> ғылыми

<variant> мәдени

<variant> тұрақтылық

<variant> кеңістік

<<question>> Логикалық ес

<variant> мәндік байланыстарды табу

<variant> қозғалыстарды меңгеру

<variant> шешім қабылдау

<variant> өзіндік сананың қалыптасуы

<variant> белгілі тұжырым жасау

<<question>> салыстыру – бұл
<variant> заттардың ұқсастығы  мен айырмашылығын анықтау
<variant> заттардың  мәнді жақтарын жинақтау
<variant> құбылыстардың  жинақталған сипаты
<variant> белгілі тұтастықтан  затты бөліп алу
<variant> жеке заттар мен құбылыстар туралы
<<question>> Гипербола  жолымен жасалған қиял өнімі

<variant> үш басты айдаһар

<variant> ою- өрнек

<variant> су перісі

<variant> каррикатура

<variant> кентавр

<<question>> Эмоционалдық құбылыс  құрылымындағы үш компонент

<variant> пәні

<variant> психикалық көңіл-күй

<variant> ішкі ресурстар

<variant> ішкі сенімділік

<variant> психикалық денсаулық

<<question>> Ерік көріністерін  әлееумметтік  факторарымен  байланысты  қарастырғандар

<variant> А.Адлер

<variant> Л.Фестингер

<variant> В.Вундт

<variant> И.Ф.Гербарт

<variant> Ч.Дарвин

<<question>> Темпераменттің анықтамасы

<variant> жүйке  жүйесінің  тума қасиеттерінен  туындайтын  адамның жеке  өзгешеліктерінің бірі

<variant> әрбір адамның  жеке басына  тән өзіндік  психологиялық  қасиеттер мен  ерекшеліктер  жиынтығы

<variant> адамдар мен жануарлар  денесіндегі  сұйықтықтарға  тәуелді  болатын жеке  дара  ерекшеліктер

<variant> адамның  іс – әрекеті  және мінез- құлқы  формасында  көрінетін  жеке дара  психикаалық  қасиеттердің жиынтығы

<variant>қандай да бір  немесе  көптеген  әрекеттердің  орныдалуының   табыстылығына    қатысы бар дербес   ерекшеліктер

<<question>>Мінез жөніндегі негізгі білімдер:

<variant>характелогия

<variant>графалогия

<variant>хиромантия

<variant>типі

<variant>тепе-теңдігі

<<question>>Адам қабілетінің даму деңгейлері:

<variant>талант

<variant>Белсенділік

<variant>Нышан

<variant>Бейімділік

<variant>Әуестік

<<question>> Қазіргі кездегі қабілетердің барлық нұсқаларын жинаса мынадай негізгі үш типке бөлуге болады,

<variant>білімен,іскерлікпен және дағдымен сәйкес келмейтін,тек қана олардың тәжірибеде тиімді пайдалануына негізделген,

<variant>Қабілеттің арқасында адам алдын ала жоспарланған іс-әрекеттерінің жүзеге асыра алады,

<variant>Адамның өзінің психикасы мен қылықтарын саналы басқару қабілетінен көрінетін қасиет,

<variant>Қабілет дегеніміз іс-әрекеттің табысты орындалуына ықпал ететін жүике жүйесінің тума қасиеттері,

<variant>Қабілет сананың белгілі бір іс-әрекетке бағыталуы,

<<question>> Еңбек психологиясының мақсаты:

<variant> еңбек дағдыларын қалыптастыруда

<variant> хабар жүйелелінің  қажетті заттарын қарастыру

<variant> еңбек әрекетіне психологиялық даярлық

<variant> әртүрлі жас кезеңіндегі балаларды біліммен қаруландыру
<variant> еңбек әрекетін ұйымдастыруда жас ерекшеліктерін есепке алу

<<question>>Психикалык бейне:

<variant> Механикалық енжар кешіру

<variant> Белгілі бір кажетгщіггеа, ьсрстгждъгктан туындаган дүниені белсенді түрде
беннелеу

<variant> Белгілі бір адамға тән іс – әрекеттің қандай да бір сапалық-сандық деңгейін қамтамассыз ететін тұрақты құрылымдар

<variant> Адамнын өміріндегі барлык түсініксіз кұбылыстар

<variant> Дүниетанымдықкөзқарас

<<question>>Э.Эриксон бойынша тұлға дамуының  кезеңдері

<variant> орта ересек шақ

<variant> қарттық жас

<variant> сәби жас

<variant> жастар психологиясы

<variant> бастауыш мектеп жасы

<<question>>Адамның іс – әрекеті күделі бір – біріне тәуелді  бірнеше деңгейі

<variant> психфизиологиялық қызмт

<variant> психикалық қасиет

<variant> психикалық процестер

<variant> санасыздық

<variant> танымдық процестер

<<question>>Кеңістікті қабылдау  бұл заттардың

<variant> тереңдігі

<variant>) құрылымы

<variant> нақтылығы

<variant> мағынасы

<variant> қасиеті

<<question>>Бейнелердің ес түрлері

<variant> феноменальды

<variant> мән

<variant> ой операциялары

<variant> мағына

<variant> мазмұн

<<question>>Анализ

<variant> бүтінді бөлшектеу

<variant> мазмұндау

<variant> біріктіру

<variant> тұрақтандыру

<variant> салыстыра зерттеу

<<question>>Шығармашылық
<variant> өмірге жаңа, тың продукты әкеледі
<variant> өажырлы азабы  мол еңбек
<variant> механикалық тұрғыда істелетін іс
<variant> бос қиялдану
<variant>жеке адамның қажеттілігі
<<question>> Сезімнің аффект дәрежесіне көтерілген  кезде адам
<variant> көп жағдайларды байқамай қалады
<variant>жанашырлық  танытады
<variant> адамдармен тез тіл  табысады
<variant> өз мінез –құлқын  саналы түрде  мңгере алады
<variant>өз ісіне есеп беруге қабілетті
<<question>>Қоғамдық мәнді мақсаттарды алға қойып оған жете білуден көрінетін жеке адамның  ерік қасиеті

<variant> ұстамдылық – дербестік

<variant> ішкі сенімділік

<variant> даралық

<variant> еріктік бөлінуі

<variant> қажеттілік

<<question>>В.Д.Небылицин темпераменттің үш негізгі компоненттерін бөліп қарастырды.олар.

<variant> индивидтің белсенділігі

<variant> индивидтің сезімталдығы

<variant>индивидтің жылдамдығы

<variant> индивидтің төзіділігі

<variant> индивидтің  икемділігі

<<question>>Адам психологиясының жануарлар психикасының айырмашылығы:

<variant>Ортаның ықпалынан туған көрнекі әсерлермен анықталмайды

<variant>Бейнелеу биологиялық қажеттіліктердің қанағаттандырылумен байланысты

<variant>Биологиялық эвалюциялық заңына бағынады

<variant>Инстинктілік іс-әрекет шегінен  шықпайтын белсенділік

<variant>Инстинктілі іс-әрекет

<<question>>А.Маслау потенциял адамның анағұрлым универсалды сипаты, барлық адамға тән

<variant>шығармашылық  потенцал мен  адамның анағұрлым  универсальды сипаты, барлық адамға  тән

<variant>инстинктерм  мен архитиптер

<variant>жеке бастық санасыздық

<variant>Тұқым қалдыру

<variant>өмір сақтау

<<question>>Вербальды емес коммуникацияға  кіреді:

<variant>Проксемика

<variant>Зат пен оның атауы арасындағы қатынасты табу

<variant>адамдардың бірігіп қызмет атқаруы үшін жоспар жасауы

<variant>Адаптация

<variant>Адамдардың ақпарат алмасуы

<<question>>Рецепторлардың орналасу ерекшеліктеріне орай түйсіктердің түрлері:

<variant>Интероцепторлар

<variant>Асссоциялар

<variant>Синестеция

<variant>Рефлекциялар

<variant>Зат пен оның атауы арасындағы қатынасты табу

<<question>>Ұзақ мерзімі есте сақталған мәлметтерді қайта санаға келтіруде еөрінетін қайта жаңғарту түрлері:

<variant>ерікті

<variant>пікір

<variant>сезім

<variant>тану

<variant>операциялар

<<question>>Ой қорытындыларының жасалу жолдары

<variant> индукция

<variant>рефлексия

<variant>эмпатия

<variant>амнезия

<variant>апатия

<<question>>Қиялда бейнелер жасау механизмдері

<variant> типизация

<variant> индукция

<variant> схематизация

<variant> фантазия

<variant> абстракция

<<question>>  В.Вундт көрсеткен эмоцияның 3 өлшемі

<variant> қысым – бәсеңдеу

<variant> көңіл – күй сезім

<variant> әлсіз – күшті

<variant> тәуелсіз- тәуелді

<variant> тынышталу- қозу

<<question>> Ерік қимылы

<variant> ортақ мүддесін көздеу

<variant> инициатива

<variant> эмпатия

<variant> принциптілік

<variant> жинақтылық

<<question>>Сангвиник оқушылармен жүргілетін оқу – тәрбие жұмыстары

<variant> тұрақтылыққа тәрбиелеу

<variant> қарым – қатынасқа түсуді дамыту

<variant> қозғалғыштығын дамыту

<variant> қиындықты жеңуге үйрету

<variant>ұстамдылыққа үйрету

<<question>> Жан туралы ғылыми пікірді ұсынған шығыс ойшылдары:

<variant>. Әбу-Нәсыр әл Фараби

<variant>. Лукреций

<variant>. Ибн Рошд

<variant>. Демокрит

<variant>. Аристотель

<<question>>  Психикалық бейне:

<variant> Өзінен кейін із қалдырмайды

<variant> )  Бір адамға тән іс – әрекеттің қандай да бір сапалық – сандық деңгейін  қамтамасыз ететін құрылымдар

<variant> Дүниетанымдық көзқарас

<variant> Онда түскен ақпарат ерекше өңдеуге түседі

<variant> Белгілі бір қажеттіліктен, мұқтаждықтан туындаған дүниені белсенді түрде бейнелеу

<<question>>У.Джеймс бойынша тұлға инстанцияларының жиынтығы:

<variant> физикалық мн

<variant> мұраттағы мен

<variant> биологиялық мен

<variant> эстеникалық мен

<variant> адамгершілік мен

<<question>>Сана іс – әрекетінің бірлігі принципі:

<variant> сана – мінез – құлық пен іс – әрекеттің нәтижесі

<variant> барлық психикалық құбылыстар

<variant> психика өмір сүру салты арқылы анықталады

<variant> психикалық құбылыстар зерттеу кезінде оларды туғызған себептерді міндетті түрде анықтау қажет

<variant> психика объективті шындықтың себебінен болады

<<question>> Синестезия дегеніміз:

<variant> түйсіктердің қосарланып жүруі

<variant> жекленген қасиеттердің бейнеленуі

<variant> тітіркендіргіш әсерінің тоқталғанына қарамастан түйсіктің өз күшінде қалуы

<variant> сезгіштіктің тек артуы немесе төмендеуі

<variant> болмашы тітіркендіргіш әсерін түйсіне алу

<<question>>Лабороториялық эксперименттің табиғи  эксперименттен  айырмашығы

<variant>Сыналушының әрекеті нұсқаумен анықталады

<variant>Сыналушы өзінің зерттеліп жатқанын білмейді

<variant> Қызмет нәтижесі зерттеледі

<variant>Белгілі бір сұрақтарға жауап алу мақсатын көздейді

<variant>Құжаттарды талдауға негізделген

<<question>>Психика

<variant> Обьективті дүниенің субьективті таңдамалы бейнесі

<variant>Адамның өміріндегі барлық түсініксіз құбылыстар

<variant>Адамның ішкі мазмұны

<variant>белгілі бір адамга тән іс-әрекеттің қандай да бір сапалық-сандық деңгейін қамтамассыз ететін тұрақты құрылымдар

<variant>Адамның барлық психикалық қызметінің жалпы қасиеті болып табылатын бейнелеудің ерекше формасы

<<question>> Индивид

<variant> Тіршіліктің дамуының ерте сатыларында пайда болатын биологиялық эволюцияның нәтижесі

<variant>Фенотип

<variant> Өзіндік өзгешелігі бар түлға

<variant>Адамның қоғамдық тарихи және онтогенетикалық дамуының  біршама кеш нәтижесі

<variant> Қоғамда белгілі бір жағдайға ие,белгілі бір қоғамдық роль атқаратын саналы индивид

<<question>> Құрылу принципі мен әдісіне қарай топтар

<variant>Шартты

<variant> Ұжымдық

<variant> Референт

<variant>Үлкен

<variant>Этностық

<<question>> Адам сезгіштігінің артуын немесе төмендеуін көрсетіп отыратын түйсік заңдылығы

<variant>Адаптация

<variant> Жалпылау

<variant> Жинақтау

<variant>Нақтылау

<variant>Талдау

<<question>> Ес мәселесін зерттеген психологтар

<variant> С.М.Зиниченко

<variant>А.Н.Радищев

<variant> Л.С.Выготский

<variant> В.М.Бехтерев

<variant>Н.Г.Чернышевкий

<<question>> Ой операциялары

<variant> Абстракциялау

<variant>Жүйке жүйесінің күші

<variant> Рефлекс

<variant>Табылдырық

<variant>Тітіркендіргіш

<<question>> Ғылыми психология шабытты күйдің  тууын және бастан өткеруді төмендегі ерекшеліктермен сипаттайды

<variant>оның шеңберінде психикалық процестердің бәрі жемісті өтеді

<variant>байланыс-қатынастар арқылы болады

<variant>мәселемен бірге пайда болады

<variant>ой мен бейне қозғалысының ауырлығымен,бұлдырлығымен сипатталады

<variant>жалпылай және жанама бейнеленеді

<<question>> Фрустрация

<variant>Көңілдің бұзылуы

<variant>Жанашырлық сезімі.

<variant>Мінез-құлыққа әсер ететін жалпы эмоциялық күй.

<variant> Қуаныш сезім.

<variant>Адамның таным,білімге байланысты қажырлы көніл-күйі

<<question>> Қоғамдық мәнді мақсаттарды алға қойып ,оған жете білуден көрінетін жеке адамның ерік қасиеті

<variant> Ұстамдылық,дербестік

<variant>Ішкі сенімділік

<variant> Даралық

<variant> Қажеттілік күйі

<variant> Тұрақтылық

<<question>>Темпераменттің мәнді қасиеттіне  жататындар

<variant> Үрейлік,ырықсыз әрекеттердің реактивтілігі,ерікті мақсатқа бағытталған іс-әрекет белсенділігі

<variant>Оң және теріс эмоциялар

<variant>Әлсіз-күшті

<variant>Көңіл күй-сезім

<variant>Қысым-бәсеңдеу,тежелу

<<question>>Мінез көріністерінің мазмұны

<variant>Адамның даралық ,өзіндік психологиялық қасиеттері

<variant> Жүйке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің бірі

<variant> Организмнің физиологиялық өзгешеліктерімен шарттас психикалық құбылыс

<variant>Тума қабілеттерден туындайтын адамның іс-әрекеті

<variant>Өзгермейтін тұрақты психикалық қасиет

<<question>> Қабілеттің бағыттылығы

<variant> Практикалық

<variant>Репродукивті

<variant> Икемділік

<variant> Дербестік

<variant>Реконстуктиві

<<question>>Талант

<variant>Бір әрекетті шығармашылықпен орындау қабілеті

<variant> Адамның жеке белсенділігі

<variant> Мінездің тұрақтылығы

<variant> Қабілеттің физиологиялық негізі

<variant>Мінездің бейімделгіштігі

<<question>> Психологияның теориялық міндеттері

<variant>психикалық процестер мен олардың заңдылықтарын басқаруға үйрету

<variant>Оқыту мен тәрбиелеу

<variant> Адамның күнделікті өміріндегі денсаулығын нығайту

<variant>Адам тану жайындағы ғалымдар арасында жетекші орын алуға ұмтылу

<variant>алынған білімді адамдардың  практикалық іс-әрекеттерінің тиімділігін арттыру үшін қолдануға үйрету

<<question>> Психикалық бейнелеудің ерекшеліктері

<variant> Мінез-құлық пен іс-әрекеттің мақсаттылығын  қамтамасыз етеді

<variant>Дүниетанымдық көзқарас қалыптасады

<variant>Механикалық енжар көшіру

<variant> Адамның өміріндегі барлық түсініксіз құбылыстр бейнеленеді

<variant>Белгілі бір адамға тән іс-әрекеттің қандай да бір сапалық –сандық деңгейд қамтамасыз ететін тұрақты құрылымдары сәулеленеді

<<question>> Экстроверттік мінез типі

<variant>Ақ жарқын

<variant>Селқос

<variant> Ойшыл

<variant> Тұйық

<variant>Баяу

<<question>>Адам әрекеті мен оның белсенділігінің жануарлар дүниесінен ерекше ажыратып тұрады

<variant>Адамның іс-әрекеті еңбек құралын жасаумен, қолданумен және сақтау байланыстылығы

<variant> Бейнелеу биологиялық қажеттіліктердің қанағаттандырылуымен байланыс

<variant> Биологиялық эволюция заңына бағынадыы

<variant>Тұқымқуалаушылық

<variant>Инстинктілі іс-әрекет шегінен шықпайтын белсенділік

<<question>> Рецепторлардың орналасу ерекшкліктеріне орай түйсіктердің түрлері

<variant> Иртероцепторлар

<variant>Рефлексиялар

<variant> Зат пен оның атауы арасындағы қатынасты табу

<variant>Адаптация

<variant>Ассоциациялар

<<question>> Ұзақ мерзімді есте сақталған мәліметтерді қайта санаға келтіруде көрінетін қайта жаңғырту түрлері

<variant> ерікті

<variant>пікір

<variant>ұғым

<variant>операция

<variant>сезім

<<question>> О.Зельц міндетті шешу барысы мен тәсілдерін сипаттауда үш ұғымды енгізді

<variant>Операция

<variant> Ұғым

<variant> Тәсіл

<variant> Қарым-қатынас

<variant> Синестезия

<<question>> Шығармашылық қиял

<variant>мида бар бейнеге сүйенеді

<variant> Сөзбен сипаттау ,схема ,сызба негізінде бейне жасайды

<variant> Өткенді еске түсіруге негізделген

<variant> Болашаққа бағытталған

<variant>Пассив қиял

<<question>> Сезімі аффект дәрежесіне көтерілген кезде адам

<variant> Көп жағдайларды байқамай қалады

<variant>Адамдармен тез тіл табыса алады

<variant> Жанашырлық танытады

<variant>Қанағаттанбаушылық сезіммен күйзеледі

<variant>Өз ісіне есеп беруге қабілетті

<<question>> Күрделі еріктік әрекетте  айқын көрінетін үш буын

<variant>Орындау

<variant> Психикалық процестерді реттеу

<variant> Жүріс-тұрысты реттеу

<variant> Сезімдік түйсіну

<variant>Әрекетті басқару

<<question>> Темперамент туралы теориялар

<variant>И.П.Павловтың физиологиялық теориясы

<variant>Ч.Тойчтің психогенетика теориясы

<variant> З.Фрейдтің психоаналиткалық теориясы

<variant> К.Левиннің өріс теориясы

<variant> А.Н.Леонтьевтің іс-әрекетік теориясы

<<question>> ХХ ғасырдың басында қарқынды дамыған ес теориялары

<variant> ассоциациялық

<variant> панпсихизм

<variant> гилозаизм

<variant> анимизм

<variant> гуманистік

<<question>> Ойлау теориялары:

<variant> когнитивтік

<variant> гуманистік

<variant> биохимиялық

<variant> асоциациялық

<variant> панпсихизм

<<question>> Шығармашылықтвы зерттеген ғалымдар:

<variant>Т.Рибо

<variant> Д.Виреннус

<variant> А.Маслоу

<variant> Б.Г.Ананьев

<variant> Н.Д.Левитов

<<question>> У.джеймс пікірінше адамдардың қайғыруын, қорқуын, қуанышын бейнелейтін эмоциялық күйлер:

<variant> күлу

<variant> қызару

<variant> есінеу

<variant> бас изеу

<variant> ұялу

<<question>> Оқушыларды табандылыққа тәрбиелеуде мұғалім мына шараларды жүзеге асырып отырады:

<variant> дербес іс – әрекет жасап, қиындықтарды шеше білу

<variant> адамдар арасындағы өзара қатынастарды қалыптастыру

<variant> орынсыз сөзден тежеу

<variant> қауіп қатер жағдайында шапшаң шешімге келу

<variant> басқа адамдармен байланыстарын жеңілдету

<<question>> И.П.Павлов жоғары жүйк – жүйесі қызметінің мынадай негізгі қасиеттерін ашып көрсеткен:

<variant> қозғалғыштығы

<variant> инерттілігі

<variant> әлсіздігі

<variant> төзімділігі

<variant> типі

<<question>> Мінездің эмоционалды қырларына жататындар:

<variant> екпенділік, серленгіштік

<variant> тапқырлық,зеректік

<variant> әуестік, белсенділік

<variant> табандылық, қайсарлық

<variant> сабырлылық, байслдылық

<<question>> Адамның қабілеті интеллектке тығыз байланысты М.И.Акимовтың, Э.А.Голубьевтың пікірі бойынша интеллект негізі:

<variant> жұмысқа қабілеттілік

<variant> қабілет

<variant> мінез

<variant> мотив

<variant> нышан

<<question>> Қабілет туралы бір – біріне қайшы  келетін көптеген теориялар қалыптасты, соның ішіндегі негізгілері:

<variant> В.Д.Шадриков

<variant> И.С. Сченов

<variant> И.П.Павлов

<variant> Б.Скиннер

<variant> А.Бадура

<<question>> Психология мінез-құлық туралы ғылым ретінде:

<variant> зерттеудің негізігі тәсілі эксперимент пен қабылдау  жасау болды

<variant>ХҮІ ғасырда жаратылыстану ғылымдарының дамуымен байланысты пайда болды

<variant> зерттеудің негізгі тәсілі адамның өзін – өзі бақылауы (интроспекция) әдісі болды

<variant> адамның өміріндегі барлыө түсініксіз құбылыстарды жанның болуынан деп түсіндіруге тырысты

<variant> ойлану, сезіну, тілеу қабілетін сана деп атады

<<question>> Психиканың пайда болуы, яғни генезисі және оның дамуы туралы ғылымда бірнеше теориялық бағыт:

<variant> антропсихизм

<variant> рефлексология

<variant> валюнтаризм

<variant> логотерапия

<variant> фатализм

<<question>> С.Л.Рубинштейн бойынша тұлға құрылымдары:

<variant> өзіндік сана

<variant> дағды

<variant> білім

<variant> эмоция және сезім

<variant> танымдық процестер

<<question>> Әлеуметтік перцепцияның функциялары:

<variant> қарым – қатынас серіктесін тануы

<variant> өзгелерді қабылдау

<variant> дүниетаным

<variant> өзіндік сана

<variant> өзін – өзі қщектендіру

<<question>> Заттардың бұрмаланып, қате қабылдану ерекшелігі

<variant> қате қабылдау

<variant> амнезия

<variant>агнозия

<variant> апатия

<variant> фантазия

<<question>> Естің негізгі процестері:

<variant> қайта жаңғырту

<variant> бекіту

<variant> теңестіру

<variant> топтастыру

<variant> жанастыру

<<question>> Ұйымдастыру әдістері:

<variant>кешенді

<variant>байқау

<variant>лабораториялық эксперимнт

<variant>іштей байқау

<variant>табиғи эксперимнт

<<question>> Психикалық бейне:

<variant> Адамның өзінің ішкі, психологиялық дүниесінің де бейнесі

<variant> Адамның өміріндегі барлық түсініксіз құбылыстар

<variant> Белгілі бір қажеттіліктен, мұқтаждықтан туындаған дүниені белсенді түрде бейнелеу

<variant> Дүниетанымдық көзқарас

<variant>  Бір адамға тән іс – әрекеттің қандай да бір сапалық – сандық деңгейін  қамтамасыз ететін құрылымдар

<<question>> Мінез- құлықты түсіндіру жолдары бойынша топтастырылған тұлға  теориялары:

<variant> социодинамикалық

<variant> әлеуметтік

<variant> физиологиялық

<variant> психофизиологиялық

<variant> генентикалық

<<question>> Дағдылардың қалыптасуының шарттары:

<variant> қойылған мақсаттың нақты болуы

<variant> адамның өміріндегі барлық түсініксіз құбылыстарды түсіну

<variant> психофизиологиялық құбылыстарды реттеу

<variant> нәтижені тіркп отыру

<variant> болжам ққұру

<<question>> Анализатордың бөліктері:

<variant> сезім мүшесі

<variant> сезгіштік

<variant> табалдырық

<variant> тітіркендіргіштік

<variant> рефлекс

<<question>> Естің типтері:

<variant> қимыл – қозғалыс

<variant> сипап сезу

<variant> тері

<variant> органикалық

<variant> дәм

<<question>> Ойлау теориялары:

<variant> психоанализ

<variant> панпсихизм

<variant> физиологиялық

<variant> гуманистік

<variant> асоциациялық

<<question>> Қиялда бейнелер жасау механизмдері:

<variant> типизация

<variant> фантазия

<variant> абстракция

<variant> индукция

<variant>галлюцинация

<<question>> Эмоция теориялары:

<variant> П.К.Анохиннің биологиялық теориясы

<variant>Э.Кречмер типологиясы

<variant>Б.Скиннердің мінез-құлықтық конценциясы

<variant>Ухтомскийдің доминанта теориясы

<variant>Дж.Келлидің тұлға теориясы

<<question>> Еріктік амалдардың кезеңдері:

<variant> орындау кезеңі

<variant> кедергілерді жеңу кезеңі

<variant> мінез-құлық меңгеру кзеңі

<variant> шешім қабылдау кзеңі

<variant> күрделі қозғалыстар кзеңі

<<question>> Холерик типінің сипаттамаларын тап.

<variant> қимыл  -қозғалысы шапшаң, басынан кешкен сезімі санасында терең із қалдырады

<variant>Көңіл – күйі шапшаң өзгереді өте әсршіл

<variant> мәнерлі сөйлейді, қимылы көп, ақжарқын ашық келеді

<variant> бастаан ісіне тыңғылықты болмай, жұмысы аяқсыз қалады

<variant> іс – әрекетті тиянақты орындайды

<<question>> Мінездің  ерікті қырларына жататындар:

<variant> дербестік, белснділік, ұйымшылдық

<variant> ойшылдық, тапқырлық, зеректік

<variant> құмарлық, әуестік

<variant> инерттілік, байыпсыздық, қарапайымдылық

<variant> қызығушылық, құмарлық, әуестік

<<question>> Данышпандық қасиет:

<variant> адамның ақыл – ойы мен іс – әрекетінің ең жоғары дәрежеге көтерілуі

<variant> адамның даралық психологяиылық қасиеті

<variant> іс- әректті орындау барысында көрінетін адамның ерік жігері

<variant> адамның нақты бір істі нәтижелі орындауға қабілетінің біршама жағымды қасиеттерінің өзара байланысуы түрде үндесуі

<variant> адамның белгілі бір іске деген айрықша қабілеті

<<question>> Талант:

<variant> әрекет негізінде айқындалып дамиды

<variant> ақыл – ойы мен іс –әрекетінің жоғары дәрежеде көтерілуі

<variant> қабілеттің физиологиялық негізі

<variant> мінездің бейімділігі

<variant> адамның жеке белсенділігі

<<question>> Психологияның даму барысындағы зерттеу пәні:

<variant>.Психология – мінез-құлық туралы ғылым

<variant> Психология – қарым-қатынас туралы ғылым

<variant> Психология – эмоция туралы ғылым

<variant> Психология – топ туралы ғылым

<variant> Психология – тән туралы ғылым

<<question>> Психиканың функциялары

<variant>  Тіршілік етуді қамтамасыз ету үшін тірі жанның мінез-құлқын реттеу

<variant> Оған түскен ақпарат өңделмейді

<variant>  Механикалық енжар көщіру

<variant>  Белгілі бір адамға тән тұрақты құрылымдарды сәулелендіру

<variant>  Дүниетанымдық көзқарас қалыптастыру

<<question>> Тұлғаның мәнді сипаттамалары

<variant> Дүниетанымы, мазмұны психологиялық мәні

<variant> Өзіндік  ерекшелігі бар тұлға

<variant> Сүтқоректілер класына жататын биологиялық тіршілік иесі

<variant> Тіршіліктің дамуының ерте сатыларында пайда болатын биологиялық эволюцияның нәтижесі

<variant> Қажеттіліктер мен қызығушылықтар және мазмұны мен әр түрлі тұлғалық қатынасының ерекшеліктері

<<question>>Адамзат іс – әрекетінің міндеті сипаты:

<variant> барлық психикалық процестер іс – әрекет үстінде қалыптасады

<variant> адамның іс – әрекетінің қоғамдық сипаты болмайды

<variant> адамның  іс – әрекеті инстинкттермен байланысты

<variant> биологиялық эволюция заңына бағынады

<variant> тек биологиялық қажеттіліктерге тәуелді

<<question>> Қабылдаудың негізгі қасиеттері:

<variant> шоғырлануы

<variant> кеңдігі

<variant> шашыраңқылығы

<variant> көлемдігі

<variant> икемділігі

<<question>> ХХ ғасырдың басында қарқынды дамыған ес теориялары

<variant> биохимиялық

<variant> панпсихизм

<variant> бихевиоризм

<variant> анимизм

<variant> гуманистік

<<question>> О.Зельц міндетті шешу барысы мен тәсілдерін сипаттауда үш ұғымды енгізді:

<variant>Арнайы реакция

<variant>Құрал

<variant>Синестезия

<variant>Қарым-қатынас

<variant>Ұғым

<<question>> Ғылыми психология шабытты күйдің тууын және бастан өткеруді төмендегі ерекшеліктермен сипаттайды:

<variant> оның шеңберінде психикалық процестердің бәрі жемісті өтпейді

<variant> мәселемен бірге пайда болалы

<variant> жалпылай және жанама бейнеленеді

<variant> оның шеңберінде психикалық процестердің бәрі жемісті өтпейді

<variant> байланыс – қатынастар арқылы болады

<<question>> Күрделі эмоциялар:

<variant> көңіл

<variant> эмпатия

<variant> сатеникалық сезімдер

<variant> дисстресс

<variant> стресс

<<question>> Ерікті зерттеудегі теориялар:

<variant> реттеуші

<variant> психофизилогиялық

<variant> психосемантикалық

<variant> психофизиологиялық

<variant> психолинвистикалық

<<question>> Э.Кречмер анықтаған конституцялық топ- лептосоматик сипаттамасы:

<variant> аяқ – қолдары ұзын және арық

<variant> өте толық

<variant> кең иықты

<variant> мойны қысқа

<variant> бойы қысқа немесе орташа

<<question>> Абстракциялау:

<variant> Заттардың бір қатар қасиеттерін ойша дерексіздендіріп қандай да болсын бізге керек қасиеттерін бөліп алу

<variant> Сыртқы жағдайдың өзгеруіне қарамастан заттардың тұрақты қабылдануы

<variant> Заттарды қабылдауда қателесу

<variant>Толып жатқан объектілердің біреуін іріктеу

<variant> Тітіркендіргіш әсерәнің тоқталғанына қарамастан түйсіктің белгілі уақыт ішінде өз күшінде қалуы

<variant> Шындықтағы болмысты түрлі себептерге байланысты қате қабылдау

<<question>>Шығармашылық қиял:

<variant> мида бар бейнеге сүйенеді

<variant> болашаққа бағытталған

<variant> пассив қиял

<variant> өткнді еске түсіруге негізделген

<variant> сөбен сипаттау, схема,сызба негізінде бейне жасайды

<<question>>Эмоцияны зерттеген шетел теорияларының өкілдері:

<variant>Г.Ланге

<variant> К.Юнг

<variant> А.Адлер

<variant> Н.Бернштейн

<variant> А.Маслоу

<<question>>Ерік көріністерін әлеуметтік факторлармен байланысты қарастырғандар:

<variant>К.Хорни,Э.Фромм

<variant> Л.фестингер

<variant>Ч.Дарвин

<variant> И.Ф.Гербарт

<variant>П.В.Симонов

<<question>>Темперамент типтері, Кречмер бойынша:

<variant> иксотимия

<variant> атлетик

<variant> пикник

<variant> лептосоматик

<variant> астеник

<<question>>Бақылаудың табиғи эксперименттен айырмашылығы:

<variant>экспериментатор сыналушының әрекетіне бақылау жасайды

<variant> қызмет нәтижесі зерттеледі

<variant> белгілі бір сұрақтарға жауап алу мақсатын көдейді

<variant> адамдар өмірінің табиғи жағдайында өтеді

<variant> еңбек өнімдерін талдайды

<<question>>  Адам психикасының хануарлар психикасынан айырмашылығы

<variant>  Қоғамдық-тарихи даму заңына бағынады

<variant>  Бейнелеу биологиялық қажеттіліктердің қанағаттандырылуымен байланысты

<variant>  Инстинктілі іс-әрекет

<variant>  Биологиялық эволюция заңына бағынады

<variant> Инстинктілі іс-әрекет шегінен шыкпайтын белсенділік

<<question>> Тұлға психологиялық құрылымын жүйелеген психологтар:

<variant> А.Г. Ковалев

<variant> Н.Г. Чернышевский

<variant> Л.С. Выготский

<variant> П.Д. Юркевич

<variant> А.Р.Лурия

<<question>>Оқу жетекші іс – әрекет ретінде:

<variant> жас өспірім кезеңі

<variant> ересектік кезеңі

<variant> сәбилік кезеңі

<variant> жаңа туған кезеңі

<variant> нәрестелік кезеңі

<<question>>Апперцепция:

<variant> қабылдаудың маңызды қасиеттерінің бірі

<variant> шындықтағы болмысты түрлі себептерге байланысты қате қабылдау

<variant> толып жатқан объектілердің біреуін іріктеу

<variant> объектінің жеке қасиеттерден жеке бөліктерден тұрғанымен тұтас қабылдау

<variant> заттардың қасиеттерін тұрақты қабылдау

<<question>>Ұмыту:

<variant> қабылдағанды, есте қалдырғандарды қажет болған кзде есте түсіре алмау

<variant> бұрын қабылдағанды қалпына келтіру

<variant> жаңа затты бұрынғы есте сақталған затпен бекіту

<variant> есте қалдырғандарды бршама есте ұстап тұру

<variant> белгілі мақсат қоймай-ақ арнайы есте қалдыру

<<question>> Ойлау теориялары:

<variant> когнитивтік

<variant> физиологиялық

<variant> панпсихизм

<variant> биохимиялық

<variant> гуманистік

<<question>> Шығармашылықты зерттеген ғалымдар:

<variant> Г.Уолерс

<variant> А.Маслоу

<variant> Б.Г. Ананьев

<variant> Н.Д. Левитов

<variant> Д.Виреннус

<<question>> Эмоциялар атқаратын функциялар

<variant> физиологиялық және таным процестеріне әсер ету

<variant> сезімдерді тәрбиелеу

<variant> эмоциялық күйзеліс

<variant> жүріс тұрысты реттеу

<variant> эмоциональды шиеленісу

<<question>>Қоғамдық мәнді маұсаттарды алға қойып, оған жете білуден көрінетін жеке адамның ерік қасиеті:

<variant> ұстамдылық, дербестік

<variant> қажеттілік күйі

<variant> ішкі сенімділік

<variant> еріктің бөлінуі

<variant> даралық

<<question>>Психология ғылымының  зерттейтін мәселелері:

<variant> психикалық поцестер

<variant> психикалық зерттеу

<variant> психологияның мақсаты

<variant> зат пен оның атауы арасындағы қатынас

<variant> тұрмыстыұ тіл

<<question>> Санаға тән:

<variant> Шындықты шығармашылықпен өзгерту

<variant> Тұқымқуалаушылық арқылы береді

<variant> Инстинктілі іс – әрекет

<variant> Биологиялық эволюция заңына бағынады

<variant> Бейнелеу биологиялық қажеттіліктердің қанағаттандырылуы мен байланысты

<<question>> Тұлғаның мінез құрылымы:

<variant> сезім

<variant> іскерлік

<variant> орта

<variant> дағды

<variant>дене белгісі

<<question>> Оқу жетекші іс – әрекет ретінде:

<variant> бастауыш сынып оқушысы кезеңі

<variant> ересектік кезең

<variant> сәбилік кезең

<variant> жаңа туған кезең

<variant> ерте сәбилік кезең

<<question>> Қабылдаудың классификациясында материяның тіршілік етунің негізгі формалары:

<variant> қозғалыс

<variant> ғылыми

<variant> мәдени

<variant> тұрмыстық

<variant> әлеуметтік

<<question>> Ұмыту:

<variant> қабылдағанды, есте қалдырғандарды қажет болған кзде есте түсіре алмау

<variant> бұрын қабылдағанды қалпына келтіру

<variant>заттар мен құбылыстардың нақты бейнесін есте қалдыру

<variant> есте қалдырғандарды бршама есте ұстап тұру

<variant> белгілі мақсат қоймай-ақ арнайы есте қалдыру

<<question>> Ой формалары:

<variant>  ұғым

<variant> тұжырым

<variant>міндет

<variant> мақсат

<variant> мазмұн

<<question>> Гипербола жолымен жасалған қиял өнімі:

<variant> бір көзді дәу

<variant> ою- өрнек

<variant> шарж

<variant>каррикатура

<variant>су перісі

<<question>> Күрделі эмоциялар:

<variant> құмарлық

<variant> стеникалық сезімдер

<variant> астеникалық сезімдер

<variant> дистресс

<variant>эмпатия

<<question>> Табанды адам:

<variant> қиыншылыққа төзеді

<variant> қиқар

<variant> қырсық

<variant> мазасыздығы басым

<variant> қыңыр

<<question>> Флегматик типтің сипаттамасын тап:

<variant> қимыл – қозғалысы ақырын, өте  әсршіл

<variant> көңіл – күйі шапшаң, өте әсршіл

<variant> іске шапшаң кіріседі

<variant> ұйымдастырушылық қабілеті жоғары

<variant> бәрсарынды сөйлейді,кісімен араласып, жақындасуы аз

<<question>> Мінез құрылымының  ерекшеліктері

<variant> тереңдігі

<variant> заттар қатынасы

<variant> ұжымға қатынасы

<variant>өз – өзіне қатынасы

<variant> әсершілдігі

<<question>>Қабілеттер түрлері

<variant> арнайы

<variant>білім

<variant> бейімділік

<variant>икемділік

<variant>іскерлік

<<question>> Қабілеттің бағыттылығы

<variant>практикалық

<variant> дербестілік

<variant> реконструктивті

<variant> икемділік

<variant>шығармашылық

<<question>> Жас ерекшелік психологиясының міндеттері

<variant> әр жас кезеңіндегі психодиагностика әдістерін талдау

<variant> әр жас кезеңіндегі балалардың білімін тексеру

<variant> әр жас кезеңіндегі балаларрды іріктеу

<variant> әр жас кезеңіндегі балаларды тәрбиелеу

<variant> әр жас кезеңіндегі балаларды ооқыту

<<question>> Адам психикасының көріну формасы ретіндегі танымдық процесс

<variant> қабылдау

<variant> қабілет

<variant> мінез

<variant> бағыттылық

<variant> сезім

<<question>> Тұлға:

<variant> Адамның қоғамдық тарихи және онтогенетикалық  дамуының біршама кеш нәтижесі

<variant> Тіршіліктің дамуының ерте сатыларында пайда болатын биологиялық эволюцияның нәтижесі

<variant> Өзінен – өзі қоғамдық өмір жемісі болып табылатын сананың таратушысы

<variant> Өзіндік өзгешелігі бар тұлға

<variant> Сүтқоректілер класына жататын биологиялық тіршілік иесі

<<question>> Референттік топ:

<variant> өмірлік ұстанымдары өнеге болатын қиялдағы топ

<variant> таңдау

<variant> бейнелеу

<variant> сезіну

<variant> іріктеу

<<question>> Анализаторлардың бөліктері:

<variant> сезім мүшесі

<variant> жүйк жүйесінің күші

<variant> рефлекс

<variant> табалдырық

<variant> сезгіштік

<<question>> Бейнелі көрнекілік естің мәлімттері айналдыру жағдайлары.

<variant> графиктерге

<variant> шығармаларға

<variant> мазмұндарға

<variant> образдарға

<variant>мәндерге

<<question>> Ой формалары:

<variant> ой қорытындылары

<variant> тұжырым

<variant> шешім

<variant> түсінік

<variant> мағына

<<question>> Ғылыми психолгия шабытты күйдің тууын және бастан өткеруді сипаттайтын ерекшеліктері

<variant> оның шеңберінде психикалық процестердің бәрі жемісті өтпейді

<variant> ой мен бейне қозғалысының ауырлығымен

<variant> байланыс – қатынастар арқылы болады

<variant> оның шеңберінде психикалық процестердің бәрі жемісті өтпейді

<variant> жалпылай және жанама бейнеленеді

<<question>> Эмоция анықтамасымен қарастырылатын 3 аспекті:

<variant> бақыланатын эмоциялар кешені

<variant> стресс

<variant> сезімдер

<variant> аффект

<variant>көңіл – күй

<<question>> Ерікті зерттеудегі теориялар:

<variant> эмоциялық ерік

<variant> психосемантикалық

<variant> психолинвистиклық

<variant> психологиялық

<variant>психофизикалық

<<question>> Темпераменттің қасиеттері, танымдық процестер бойынша:

<variant>ерік күші

<variant> икемсіздік

<variant> қажеттілік күй

<variant> икемділік

<variant>эмоциялық күші

<<question>> Э.Кречмер анықтаған конституцялық топ- лептосоматик сипаттамасы:

<variant> аяқ – қолдары ұзын және арық

<variant> кең иықты

<variant> бойы қысқа немесе орташа

<variant> өте толық

<variant> мойны қысқа

<<question>> Тұлғаның психикалық бейнесі (С.Л.Рубинштейн бойынш<variant>:

<variant> мінез

<variant>психикалық дара ерекшеліктер

<variant>дара – типтік қасиеттер

<variant> білім

<variant> іскерлік

<<question>> «Қабілет конусының» үш деңгейі:

<variant> арнайы

<variant> білім

<variant> дағды

<variant> психикалық дара ерекшеліктер

<variant> іскерлік

<<question>> Психологияда қабілет мәселелерімен айналысқан ғалымдар

<variant>Б.М. Теплов

<variant>К.Леонгард

<variant> А.Е. Личко

<variant>У.Шелдон

<variant> Э.Кречмер

<<question>> Психология ғылым ретінде дамуында ХХ ғ 30-50ж.ж. аралығында сипаттамасы:

<variant> Психологиядағы ашық дағдарыстың болуы

<variant> Психофизиологияның қалыптасуы

<variant> Ғылыми мектептердің дамуы

<variant> Необихеовиоризм, неофрейдизм  жаңа саланың бағыттардың пайда болуы

<variant> Рефлекс туралы ілімнің дамуы

<<question>> Санаға тән:

<variant> Әлеуметтік жағдайлармен себептелу

<variant> Инстинктілі іс – әрекет

<variant> Бейнелеу биологиялық қажеттіліктердің қанағаттандырылуы мен байланысты

<variant> Инстинктілі іс – әрекет шегінен шықпайтын белсенділік

<variant> Тұқымқуалаушылық арқылы береді

<<question>> Э.Эриксон бойынша тұлға дамуының кезеңдері

<variant> кеш ересек шақ

<variant> мектепке дейінгі жас

<variant> сәби жас

<variant> бастауыш мектеп жас

<variant> қарттық жас

<<question>> Уманский бірлескен әрекетті ұйымдастырудың үш формасын бөліп көрсетеді:

<variant>«Бірлескен жек дара типі»

<variant>«Жеке көзқарас»

<variant>«Тұтас жүйе»

<variant>«Біріккен ұжым»

<variant>«Тітіркендіргіш»

<<question>>Қабылдаудың классификациясында материяның тіршілік етуінің негізгі формалары

<variant> қозғалыс

<variant> ғылыми

<variant> тұрмыстық

<variant> мәдени

<variant>әлеуметтік

<<question>> Есте сақтау мерзіміне қатысты:

<variant> оперативтік ес

<variant> ерікті

<variant> әлеуметтік

<variant> қозғалыс

<variant> еріксіз

<<question>>ой операциялары:

<variant>жүйелеу

<variant> бағыттау

<variant> жекелеу

<variant> даралау

<variant>бейнелеу

<<question>>Шығармашылық:

<variant> әлеуметтік өмірмен шарттасқан қызмет

<variant> алдану

<variant> механикалық тұрғыда істелетін іс

<variant> жеке адамның қажеттілігі

<variant> қажыры азабы мол еңбек

<<question>>Сезімі аффект дәрежесіне көтерілген кезде адам:

<variant> дөрекі қимыл-қозғалыстар сыртқа шығады

<variant> өз мінез- құлқын саналы түрде мңгере алады

<variant> адамдармен тез тіл табыса алады

<variant> өз ісіне есеп беруге қабілетті

<variant> жанашырық танытады

<<question>> Ерік қимылы:

<variant> ортақ мүддені көздеу

<variant> тәртіптілікке

<variant> принциптілік

<variant>инициатива

<variant> эмпатия

<<question>> Э.Кречмер анықтаған конституциялық тип – пикник сипаттамасы:

<variant> мойны қысқа

<variant> ұзын бойлы

<variant> иықтары қушық

<variant> кең иықты

<variant> аяқ – қолдары ұзын және арық


 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here