Теориялық биология

0

<question>Тірі табиғаттың даму жайлы  алғашқы идеялар қай елдің  матералистеріне қарасты.

<variant>Греция

<variant>Қытай, Кайр, Англия

<variant>Кайр Египет Англия

<variant>Месопатания Египет Кайр

<variant>Иран, Арабия

<question>Тірі табиғаты жүйелеуде аса зор еңбек сіңірген швед ғаламы кім?

<variant>К. Линей

<variant>Ф. Бокэн

<variant>Ч. Даврин

<variant>В. Вернадский

<variant>К. Сукачев

<question>Ресейде эволциялық идеялары қай ғасырда қалыптасты.

<variant>18-ғасыр

<variant>17-ғасыр

<variant>19-ғасыр

<variant>15-ғасыр

<variant>14-ғасыр

<question>Ж.Б. Ламарктың неше заңы бар?

<variant>2

<variant>1

<variant>3

<variant>4

<variant>10

<question>Алты сатыдағы 14-класқа  жіктеп орналастырған ғалым кім?

<variant>Ламарк

<variant>Даврин

<variant>Вернадский

<variant>Ж. Линей

<variant>Каменский

<question>Ч. Даврин қай жылы дүниеге келді және қай айда?

<variant>1809ж 12 маусымда

<variant>1810ж 12 маусымда

<variant>1812ж 12 наурызда

<variant>1811ж 12 сәуірде

<variant>1988ж 12 мамыр

<question>Ч. Даврин нешінші жылы мектепті бітіріп шықты?

<variant>1826ж

<variant>1809ж

<variant>1829ж

<variant>1836ж

<variant>1955ж

<question>Эволюция поменталогиясының негізін салушы ғалым?

<variant>Коваловский

<variant>Ламарк

<variant>Даврин

<variant>К. Линей

<variant>Вернадский

<question>Арестотельдің пікірінше           тіріге неше белгі тән?

<variant>3

<variant>4

<variant>5

<variant>2

<variant>15

<question>Давринің “Табиғи сұрыппталу жолымен түрлердің шығу тегі және тіршілік үшін күресте қолайлы тұқымдардың сақталып қалу” еңбегі қашан жарыққа шықты.

<variant>1859ж

<variant>1809ж

<variant>1831ж

<variant>1839ж

<variant>1952ж

<question>Ламарктың “ Зоология филосфия” атты еңбегі нешінші жылы жарық көрді?

<variant>1809ж

<variant>1810ж

<variant>1825ж

<variant>1830ж

<variant>1888ж

<question>Даврин өзгергішті нешеге бөлді.

<variant>2

<variant>3

<variant>4

<variant>1

<variant>12

<question>Ламарк өзінің эволюциялық теориясын қай еңбегінде баяндады:

<variant>Зоология философиясы.

<variant>Ботаника

<variant>Генетика

<variant>Энтомология

<variant>Жараттылыстану ғылымы

<question>Ч.Дарвин қай жылы дүниеге келді.

<variant>1809

<variant>1803

<variant>1802

<variant>1901

<variant>1905

<question>Материя құбылыстарындағы барлық зат бөлінбейтін материяның бөлшектерін атомнан құралатындығын үйреткен ғалым:

<variant>Демокрит

<variant>Ламарк

<variant>Дарвин

<variant>Аристотель

<variant>Анаксимандыр

<question>Эволюция деген терминді енгізген ғалым.

<variant>Дарвин

<variant>Лам арк

<variant>Демокрит

<variant>Чарл Бенне

<variant>Аристотель

<question>Индукция әдісі қай жылы шықты.

<variant>1562-1625

<variant>1565-1665

<variant>1561-1662

<variant>1662-1630

<variant>1663-1631

<question>Органикалық дүниенің дамуы неше кезеңге бөлінеді.

<variant>2

<variant>3

<variant>6

<variant>1

<variant>10

<question>Эволюциялық қандай мағананы білдіреді.

<variant>даму өзгеріс, өрлеу.

<variant>қозғалыс

<variant>өсу көбею

<variant>ойлау

<variant>сезім.

<question>Ресейде табиғат туралы идеялар нешінші ғасырда қалыптасты.

<variant>18 ғасырда

<variant>16 ғасырда

<variant>17 ғасырда.

<variant>15 ғасырда.

<variant>13 ғасырда.

<question>Организмнің эволюциялық жөніндегші дұрыс ой пікірлер кімнің еңбегінде жазылды.

<variant>Дарвин

<variant>Демокрит

<variant>Ламарк

<variant>Аристотель

<variant>Анаксимандр.

<question>Аристотельдің пікірінше тіріге  нешеқасиет тән.

<variant>3

<variant>4

<variant>1

<variant>2

<variant>6

<question>Теология ғылымына қарсы шыққан ғылым.

<variant>Ламарк

<variant>Дарвин

<variant>Анаксимандр

<variant>Бекон

<variant>Демокрит

<question>Тірі табиғатын өлшем бірлігі.

<variant> Түр

<variant> Туыс

<variant>Тұқымдас

<variant>Отряд

<variant>класс

<question>Жануарлар мен өсімдіктер арасында өтпелі формалардыңбар екенің жайлы бастауды ұсынған ғалым

<variant>Ламарк

<variant>Аристотель

<variant>Линней

<variant>Бекон

<variant>Элтон

<question>“Зоология философиясы” кімнің еңбегі.

<variant>Ламарк

<variant>Бекон

<variant>Аристотель

<variant>Линней

<variant>Элтон

<question>Дарвин Эндибурк университетінде қай жылы түсті.

<variant>1809

<variant>1810

<variant>1811

<variant>1812

<variant>1854

<question>Сұрыптаудың қанша формасы бар.

<variant>2

<variant>3

<variant>4

<variant>8

<variant>11

<question>Қолдан сұрыптау және табиғи сұрыптау нәтижесінде ата –тегі ортақ организмдердің айырмашылығы пайда болуы.

<variant>Дивергенция.

<variant>Конвергенция

<variant>Кориотивтік

<variant>Конферсациялық

<variant>Нитрификация

<question>Өткен ғасырда 30 жылдарында биология ғылымда қандай оқиға себеп болды.

<variant>2

<variant>5

<variant>3

<variant>4

<variant>6

<question>Биология ғылымда қандай жаңа сала қалыптасты.

<variant>Эволюция

<variant>Жануарлардың даму тарихы

<variant>Клетка теориясы

<variant>Салыстырмалы эмбрология

<variant>Салыстырмалы зоология

<question>Органикалық дүние дамуы Рулье неше кезеңге бөлді.

<variant>3

<variant>4

<variant>2

<variant>6

<variant>10

<question>Органикалық дүниенің дамуына Рулье  3 кезеңге бөлдді соның 1-ші кезеңің ата?

<variant>Тіршіліктің теңізде пайда болуы және дамуы

<variant>Жануарлардың пайда болуы

<variant>Гүлді өсімдіктер

<variant>Өсімдік дүниесінің пайда болуы

<variant>Өзара күрес

<question>Ламарк материяны және табиғатты кім жаратты деп түсіндірді?

<variant>Құдай

<variant>Адам

<variant>Жануар

<variant>Өздігінен

<question>Жануарларда өзгеріс туғызатын негізгі климат қорек және үй жағдайдың әсері бар деген ғалым?

<variant>Бюффон

<variant>Бекон

<variant>Анексимандр

<variant>Демокрит

<variant>Дарвин

<question>Космостық алғашқы элементтеріне не жатады?

<variant>ештене жатпайды

<variant>су, тас, құм

<variant>су, жер, ауа, от

<variant>жер, от, жарық

<variant>ауа. от, жарық.

<question>Даму процесі дегеніміз?

<variant>Тіршілік үшін күрес

<variant>Күрделіден қарапайымға өтуі

<variant>1 орынан 2 орынға ауысу

<variant>организдердің орын ауыстыруы

<variant>1 жағдайдан 2-ші жағдайға өту тек қарна жаңа қасиеттер мен сонымен қатар ежелггі органың ерекшеліктерінің сақталуы

<question>Биологиялық эволюция дегеніміз?

<variant>Биологиялық пайдалы белгілердің өзгеруі

<variant>Қайта оралмайтын процес

<variant>Ұрпақтар жалғастығына негізделген

<variant>жаңа элементтердің бұрынғы организдерге үлесімді енуі

<question>Андрей Цезалпин өсімдіктерді қандай белгілеріне қарап екі топқа бөлді

<variant>Гүлді және гүлсіз

<variant>Тік өсетін және жатаған

<variant>Жеміс және жидек

<variant>Кіндік және шашақ тамыр

<variant>Дұталы және шөптесін

<question>К. Линей өсімдіктерді қанша класқа бөлді

<variant>24

<variant>12

<variant>13

<variant>23

<variant>19

<question>Жануарлар дүниесін класқа бөлуде, Линей қандай ерекшеліктерін негізге алды.

<variant>Қан тамырлар және тыныс алу

<variant>Қимыл системасындағы

<variant>Ас қарыту  системасындағы

<variant>Мінез құлқына

<variant>Түсіне

<question>К. Линей жануарларды қанша класқа бөлді

<variant>6

<variant>5

<variant>9

<variant>14

<variant>4

<question>В. Ломоносовтың “Жер қабаттары туралы” трактаты қай жылы жазылды.

<variant>1759

<variant>1749

<variant>1755

<variant>1760

<variant>1745

<question>Антил аралын ашқан кім.

<variant>Хистофор Колуий

<variant>Афансий никитин

<variant>Америго Веспуч

<variant>Васкода Гаша
<variant>Фернан Мегаллан

<question>ХVІІІ ғ. тірі табиғат туралы метафизикалық идеяның біріншісі қалай аталады.

<variant>Креационизм

<variant>Переформизм

<variant>Идеализм

<variant>Атамизм
<variant>Трансформизм

<question>ХVІІІ ғ. тірі табиғат туралы метафизикалық идеяның екіншісі қалай аталады.

<variant>Переформизм

<variant>Креационизм

<variant>Идиализм

<variant>Атамизм
<variant>Трансформизм

<question>Криоционизм дегеніміз не?

<variant>Жеке дамуды,бұрыннан дайын ұрықтардың өсуі

<variant>Түрлерді құдай жаратты, олар өзгермейд

<variant>Дүние судан жаратылды

<variant>Табиғат атомдардан тұрады

<variant>Космостағы ұрықтан тұрады

<question>Переформизм дегеніміз не?

<variant>Жеке дамуды бұрыннан дайын ұрықтардың өсуі

<variant>Түрлерді құдай жаратты, олар өзгермейд

<variant>Дүние судан жаратылды

<variant>Табиғат атомдардан тұрады

<variant>Космостағы ұрықтан тұрады

<question>Трансформация

<variant>Түрлерді құдай жаратты, олар өзгермейді

<variant>Бір түрдің екінші түрге ауысуы

<variant>Жеке дамуды, бұрыннан дайын ұрықтардың өсуі

<variant>Дүние судан жаратылды

<variant>Табиғат атомдардан тұрады

<question>Жануарларда өзгеріс туғызатын негізгі себептер

<variant>Аталғандардың барлығы

<variant>Климат

<variant>Қорек

<variant>Үй жағдайларының әсері

<variant> Жанар органдарының жаттығуы, жаттықпауы

<question>Ж.Б. Ламарктың “Зоология философиясы” деген трактаты қай жылы жарияланды?

<variant>1809

<variant>1789

<variant>1798

<variant>1812

<variant>1815

<question>Туысты зат есіммен, оның түрін сын есіммен жазуды ұсынған кім?

<variant>К. Линней

<variant>Ламарк

<variant>Джон Рей

<variant>Ф.Энгельс

<variant>М.В. Ломоносов

<question>Аналогтар және тепе – теңдік принциптерін кім қалыптастырды?

<variant>Жоффруа Сент-Илер

<variant>Джон Рей

<variant>Кювье

<variant>Ж.Б.Ламарк

<variant>Шарль Боннэ

<question>Ламарк эволюциялық процестегі басты фактор не деп санады?

<variant>Аталғандардың барлығы

<variant>Жануарлардың өздеріне тән кәмілетікке ұмтылу қабілетінің болуы

<variant>Жануарлардың жыртқыштығы

<variant>Жануарлардың бір жерден басқа жерге көшуі

<variant>Өсімдіктердің таралуы

<question>Кез- келген органды ұдайы пайдаланса, пайдалану мерзіміне қарай сол орган әлденеді, дамиды, ал пайдаланылмаса әлсірейді, кері кетеді, ең аяғында жойылып кетуге себепкер болады

<variant>Ламарктың бірінші заңы

<variant>Ламарктың екінші заңы

<variant>Ламарктың үшінші заңы

<variant>Ламарктың бесінші заңы

<variant>Ламарктың төртінші заңы

<question>Эпигенез ұғымының негізін салған кім?

<variant> Вольф

<variant>Ч. Дарвин

<variant>Ломоносов

<variant>Шарль Боннэ

<variant>Ф.Энгельс

<question>Денедегі кейбір мүшені ұдайы пайдалану не пайдаланбау салдарынан болған қасиеттің бәрі, ата – аналарында болса, ондай өзгерістер өсіп – өну арқылы жаңа особьтарда сақталады

<variant>Ламарктың екінші заңы

<variant> Ламарктың бірінші заңы

<variant>Ламарктың үшінші заңы

<variant>Ламарктың төртінші заңы

<variant>Аталғандардың барлығы

<question>Алғаш рет градация жасаған кім?

<variant>Н.Б. Ламарк

<variant> Р.Оузи

<variant> Аристотель

<variant>К.Вольф

<variant>И. Мечников

<question>К.М.Бэрдің “Жануарлардың даму тарихы” атты еңбегі қай жылы жарыққа шықты?

<variant>1828-1837

<variant>1809-1812

<variant>1818-1820

<variant>1828-1838

<variant>1830-1840

<question>Онтогенез қай тілден алынған?

<variant>Латын

<variant>Грек

<variant>Ағылшын

<variant>Орыс

<variant>Француз

<question>Ұрықтық сатыдан бастап организм тіршілігі аяғына дейінгі организмнің жеке дамуы қалай аталады?

<variant>Онтогенез

<variant>Көбею

<variant>Популяция

<variant>Зигота

<variant>Аталғандардың барлығы

<question>Жоғары сатыдағы организмнің онтогенезі жалпы алғанда қандай кезеңдерден өтеді?

<variant>Аталғандардың барлығы

<variant>Ұрықтық

<variant>Жастық шақ

<variant>Ер жету, көбею

<variant>Қартаю, өлу

<question>Онтогенез жыныссыз жолмен көбейетіндерде қай кезде басталады?

<variant>Жаңа организм дамуынан

<variant>Тұқыммен көбеюде

<variant>Ұрықтанған аналық клеткадан

<variant>Метаморфоз

<variant>Тозаңдану

<question>Жануарлардың ұрықтық дамуынан кейінгі дамуының бастапқы сатысы

<variant>Ұрықтанған аналық клеткадан

<variant>Тұқымнан көбею

<variant>Тозаңдану

<variant>Метаморфоз

<variant>Аталғандардың барлығы

<question>Өсімдік онтогенезінің негізгі ерекшелігі неде?

<variant>Өсімдіктерге сыртқы ортаның әсер етуінде

<variant>Жыныссыз және жынысты ұрпағы алмасуында

<variant>Өсімдік мүшелерінің құрылысында

<variant>Гүлдің құрылысында

<variant>Тамырдың құрылысында

<question>Онтогенез терминін енгізген ғалым

<variant>К. Бэр

<variant>Э. Гекккель

<variant>Ламарк

<variant>Ломоносов

<variant>К.Линней

<question>Көпжасушалы ағзалардың барлығы дерлік неден дамиды?
<variant>Ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан

<variant>Жатыннан

<variant>Споронгиден

<variant>Жасушалардың бөлінуінен

<variant>Аталғандардың барлығы

<question>Ұрықтық дамудың алғашқы кезеңдері ұқсастық пен соңғы кезеңдегі ажырау әрекетін тұңғыш рет зерттеген ғалым
<variant>Северцов

<variant>К.Линней

<variant>Ламарк

<variant>К.Бэр

<variant> Ломоносов

<question>Ұрықта қандай белгілер қалыптасады?
<variant>аталғандардың барлығы

<variant>Типке тән

<variant>Класқа, отрядқа

<variant>Туысқа

<variant>Түрге тән

<question>Түрлердің тарихи дамуы
<variant>Филогенез

<variant>Онтогенез

<variant>Арогенез

<variant>Метаморфоз

<variant>Миоз

<question>Организм өздерінің жеке дамуы барысында сол түрлердің тарихи дамуын қысқаша қайталайды деп көрсеткен ғалымдар
<variant>Э. Геккель – Ф. Мюллер

<variant>Э. Геккель – К. Бэр

<variant>Ф. Мюллер – А.Северцов

<variant>К. Линней – Ламарк

<variant>К.Бэр – А.Северцов

<question>Онтогенез кезінде ата тектерінің ересек формаларына емес, олардың ұрықтарына тән белгілер қайталанады деген ғалым кім?
<variant>А.Северцов

<variant>Ф. Мюллер

<variant>Э. Геккель

<variant>К. Бэр

<variant>К. Линней

<question>Эволюция процесінде эмбриондық дамуында онтогенез уақытынан бұрын аяқталуы қалай аталады?
<variant>Неотения

<variant>Филогенез

<variant>Митоз

<variant>Арогенез

<variant>Миоз

<question>Белгілі бір органның өзгеруімен байланысты басқа органдардың өзгеруі қалай аталады?
<variant>Коррелятивтік

<variant>Координация

<variant>Онтогенез

<variant>Филогенез

<variant>Адаптация

<question>Тұқымқуалау заңдылықтарын тұңғыш рет ашқан ғалым
<variant>Г. Мендель

<variant> Н.И. Вавилов

<variant>Г. Туресом

<variant>Ч. Дарвин

<variant>Темирязов

<question>Бір жұп ата –ананың ұрпағындағы жеке индивидумдарда басқа особьтарға ұқсастығы жоқ, әрқайсысының өзіне тән қандайда бір белгілерінің болуы қалай аталады?
<variant> Жеке өзгергіштік

<variant> Топтық өзгергіштік

<variant>Маусымдық өзгергіштік

<variant>Экологиялық өзгергіштік

<variant>Географиялық өзгергіштік

<question>Бір жерде мекендеуші особтардың үлкен тобында сол түрге жататын басқа топтардан кейбір белгілері жөнінен айырмашылығы болуы қалай аталады?
<variant>Топтық өзгергіштік

<variant> Маусымдық өзгергіштік

<variant>Жеке өзгергіштік

<variant>Экологиялық өзгергіштік

<variant>Географиялық өзгергіштік

<question>Организмнің ата-анасынан алған бүкіл гендерінің жиынтығ қалай аталады?

<variant> Генотип

<variant> Фенотип

<variant> Цитоплазмалық

<variant>Хромосомдық

<variant>Аталғандардың барлығы

<question>Биогеографияның шығуы қай ғасырда қалыптасты –

<variant>18 ғасырда

<variant>17 ғасырда

<variant>20 ғасырда

<variant>15 ғасырда

<question>Өсімдіктер географиясының негізін салушы кім?

<variant>А.Гумбольд

<variant>Ч.Лайель

<variant>С.Рулье

<variant>Э.Геккель

<question>“Геология негіздері” еңбегінің авторы

<variant>Ч.Лайель

<variant>Рулье

<variant>Гумбольд

<variant>Геккель

<question>“Жануарлардың даму тарихы” атты классикалық еңбек қай жылы жарық көріп, оны кім жазды?

<variant>1837 ж. К.Бэр

<variant>1938 ж. Рулье

<variant>1930 ж. Шлейден

<variant>1920 ж. Геккель

<question>Жалпы зоология саласында құнды пікір айтқан кім?

<variant>Рулье

<variant>Геккель

<variant>Гумбольд

<variant>Дарвин

<question>30-шы жылдары клетка теориясының қалыптасу кезеңінде биологияның қандай түрі қалыптасты

<variant>салыстырмалы эмбриология

<variant>Биогеография

<variant>зоогеография

<variant>жалпы зоология

<question>Онтогенез қай тілден алынған?

<variant>Латын

<variant>Грек

<variant>Ағылшын

<variant>Орыс

<variant>Француз

<question>Ұрықтық сатыдан бастап организм тіршілігі аяғына дейінгі организмнің жеке дамуы қалай аталады?

<variant>Онтогенез

<variant>Көбею

<variant>Популяция

<variant>Зигота

<variant>Аталғандардың барлығы

<question>Жоғары сатыдағы организмнің онтогенезі жалпы алғанда қандай кезеңдерден өтеді?

<variant>Аталғандардың барлығы

<variant>Ұрықтық

<variant>Жастық шақ

<variant>Ер жету, көбею

<variant>Қартаю, өлу

<question>Онтогенез жыныссыз жолмен көбейетіндерде қай кезде басталады?

<variant>Жаңа организм дамуынан

<variant>Тұқыммен көбеюде

<variant>Ұрықтанған аналық клеткадан

<variant>Метаморфоз

<variant>Тозаңдану

<question>Жануарлардың ұрықтық дамуынан кейінгі дамуының бастапқы сатысы

<variant>Ұрықтанған аналық клеткадан

<variant>Тұқымнан көбею

<variant>Тозаңдану

<variant>Метаморфоз

<variant>Аталғандардың барлығы

<question>Өсімдік онтогенезінің негізгі ерекшелігі неде?

<variant>Өсімдік мүшелерінің құрылысында

<variant>Өсімдіктерге сыртқы ортаның әсер етуінде

<variant>Жыныссыз және жынысты ұрпағы алмасуында

<variant>Гүлдің құрылысында

<variant>Тамырдың құрылысында

<question>Жануарлар дүниесін класқа бөлуде, Линей қандай ерекшеліктерін негізге алды.

<variant>Қан тамырлар және тыныс алу.

<variant>Қимыл системасындағы.

<variant>Ас қарыту  системасындағы.

<variant>Мінез құлқына.

<variant>Түсіне.

<question>К. Линей жануарларды қанша класқа бөлді.

<variant>6

<variant>5

<variant>9

<variant>14

<variant>4

<question>Туысты зат, түрді сын есіммен жазуды ұсынған ғалым?

<variant>К. Линней

<variant>Вавилов

<variant>Дарвин

<variant>Ф.Энгельс

<variant>Энергент

<question>Аналогтар принциптерін қалыптастырған?

<variant>Жоффруа Сент-Илер

<variant>Рей

<variant>Луй

<variant>Ж.Б.Ламарк

<variant>Шарль

<question>Ламарктің эволюциялық процестегі басты фактор?

<variant>Аталғандардың барлығы

<variant>Жануарлардың өздеріне тән кәмілетікке ұмтылу қабілетінің болуы

<variant>Жануарлардың жыртқыштығы

<variant>Жануарлардың бір жерден басқа жерге көшуі

<variant>Өсімдіктердің таралуы

<question>Материя құбылыстарын атомнан құралатындығын үйреткен ғалым:

<variant>Демокрит

<variant>Луй

<variant>Дарвин

<variant>Аристотель

<variant>Анаксимандыр

<question>Эволюция деген терминді енгізген ғалым.

<variant>Дарвин

<variant>Лам арк

<variant>Демокрит

<variant>Чарл Бенне

<variant>Аристотель

<question>Биологиялық эволюция түсінігі?

<variant>Биологиялық пайдалы белгілердің өзгеруі

<variant>Қайта оралмайтын процес

<variant>Ұрпақтар жалғастығына негізделген

<variant>жаңа элементтердің бұрынғы организдерге үлесімді енуі

<question>Цезалпин өсімдіктерді қандай белгілеріне қарап екі топқа бөлді?

<variant>Гүлді және гүлсіз

<variant>Тік өсетін және жатаған

<variant>Жеміс және жидек

<variant>Кіндік және шашақ тамыр

<variant>Дұталы және шөптесін

<question>К. Линей өсімдіктерді қанша класқа бөлді?

<variant>24

<variant>1

<variant>10

<variant>200

<variant>190

<question>Жануарлар дүниесін класқа бөлуде, Линей қандай ерекшеліктерін негізге алды.

<variant>Қан тамырлар және тыныс алу

<variant>Қимыл системасындағы

<variant>Ас қарыту  системасындағы

<variant>Мінез құлқына

<variant>Түсіне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here