Деректер қорының теориясы

0

<question1> МБ кестесі өрісіне мәліметтерді енгізуді жеңілдету үшін не пайдаланылады:

<variant> Форма

<variant> Сұрау

<variant> Маска

<variant> Шаблон

<variant> Қолтаңба

 <question1> Мәліметтер қорында мәліметтерді сақтау үшін не қолданылады? 

<variant> кесте

<variant> сұраныс

<variant> форма

<variant> есеп

<variant> беттер

 <question1> Мәліметтер базасы кестесінде жазбаларды идентификациялау үшін мәні пайдаланатын өріс:

<variant> Кілттік.

<variant> Cанауыш.

<variant> Индекстік.

<variant> Негізгі.

<variant> Идентификатор.

 <question1> Реляциялық мәліметтер қорында ақпарат

<variant> бір немесе бірнеше кестеде сақталады

<variant> бір немесе бірнеше формада сақталады

<variant> бір немесе бірнеше сұраныста сақталады

<variant> бір немесе бірнеше есепте сақталады

<variant> бір немесе бірнеше кестеде сақталмайды

<question1> Мәліметтер базасы төмендегідей мәліметтермен жұмыс істеуге мүкіндік береді (қате жауапты көрсетіңіз):

<variant> Графиктік

<variant> Ole обьектілер өрісі

<variant> Гиперсілтеме

<variant> Мәтіндік және сандық

<variant> Қаржылық және логикалық

<question1> МББЖ негізгі функциялары:

<variant> МБ – ң құрылымын құру және ақпаратты жинау.

<variant> Мәліметтер базасын өңдеу үшін программа құру.

<variant> Нақты пән аймағынан алынған мәліметтерді сақтау.

<variant> Ақпараттың құрылымын сипаттау, енгізу, тексеру, іздеу және шығару.

<variant> Мәліметтер базасымен жұмыс үшін пайдаланушылық интерфейсін құру.

<question1> Мәліметтер қорының негізгі қызметі

<variant> өзіндегі бар ақпаратты жылдам іздеп табу

<variant> өзіндегі жоқ ақпаратты жылдам іздеп табу

<variant> текстік құжат дайындау

<variant> графикалық құжат дайындау

<variant> өзіндегі бар ақпаратты өңдеу

<question1> ACCESS. Бірегей мәнге ие болатын кесте өрісі қалай аталады?

<variant> Кілттік өріс

<variant> Сақталатын өріс

<variant> Қосымша өріс

<variant> Басты өріс

<variant> Басқарушы өріс

<question1> Жүйелі түрде ұйымдастырылған және пайдалануға ұсынылған мәліметтер жиынтығы:

<variant> Мәліметтер қоры

<variant> Ұяшық

<variant> Жазба

<variant> Қалыптар (форм<variant>

<variant> Өріс

<question1> Өріс атауын беруде мына ережелерді сақтау керек(қате жауапты көрсет):

<variant> Өріс атауы бос орыннан басталуы тиіс.

<variant> Өріс атауы 64 символға дейін болуы мүмкін.

<variant> Өріс атауы әріп, нүкте, леп белгісі, апостроф, тік жақша және ASCII

(0-31) кодты басқарушы символдардан басқа цифр, бос орын және арнайы символдардан тұруы мүмкін.

<variant> Өріс атауы бос орыннан басталмауы тиіс.

<variant> Бір кестедегі екі өріс бір атаумен аталмайды.

<question1> MS-Access бағдарламасында өрiс дегенiмiз не?

<variant>  Баған

<variant>  Қатар

<variant> Жол

<variant> Жазба

<variant> Қасиет

<question1>Кестелер арасындағы байланыс

<variant> Сәйкес өрістер арқылы орнатылады

<variant> Сәйкес жазулар арқылы орнатылады

<variant> Конструктор арқылы орнатылады

<variant> Сәйкес типтер арқылы орнатылады

<variant> Форма арқылы орнатылады

<question1>Кестелер арасындағы байланысты орнату үшін қолданылатын саймандар панеліндегі батырма

<variant> Схема данных батырмасы

<variant> Анализ батырмасы

<variant> Свойства батырмасы

<variant> Создать батырмасы

<variant> Конструктор батырмасы

<question1>Кестелер арасындағы байланыстың түрлері (қате жауапты көрсет):

<variant> «Бірдің-нольге» қатынасымен берілген байланыс

<variant> «Бірдің-бірге» қатынасымен берілген байланыс

<variant> «Бірдің-көпке» қатынасымен берілген байланыс

<variant> «Көптің-бірге» қатынасымен берілген байланыс

<variant> «Көптің-көпке» қатынасымен берілген байланыс

<question1>“Бірдің – көпке” қатысымен берілген байланыс

<variant> Өрістердің біреуі түйінді болса немесе бірегей индексі бар болған жағдайда ғанақұрылады.

<variant> Байланысатын екі өрісте түйінді болса немесе бірегей индекстері болса ғана құрылады.

<variant> “Бірдің – көпке” қатысы бар екі байланысты кілті – басқа екі кестенің сыртқы кілттерінң өрістері болып табылатын ең болмағанда екі өрістен тұратын үшінші кесте арқылы көрсетіледі.

<variant> Аттары бірдей екі кесте арасында орнатылады

<variant> Кез-келген өрістер негізінде орнатылады

<question1>“Бірдің – бірге” қатысымен берілген байланыс

<variant> Байланысатын екі өрісте түйінді болса немесе бірегей индекстері болса ғана құрылады.

<variant> Өрістердің біреуі түйінді болса немесе бірегей индексі бар болған жағдайда ғана құрылады.

<variant> “Бірдің – көпке” қатысы бар екі байланысты кілті – басқа екі кестенің сыртқы кілттерінң өрістері болып табылатын ең болмағанда екі өрістен тұратын үшінші кесте арқылы көрсетіледі.

<variant> Аттары бірдей екі кесте арасында орнатылады

<variant> Кез-келген өрістер негізінде орнатылады

<question1>“Көптің – көпке” қатысымен берілген байланыс

<variant> “Бірдің – көпке” қатысы бар екі байланысты кілті – басқа екі кестенің сыртқы кілттерінң өрістері болып табылатын ең болмағанда екі өрістен тұратын үшінші кесте арқылы көрсетіледі.

<variant>  Байланысатын екі өрісте түйінді болса немесе бірегей индекстері болса ғана құрылады.

<variant>  Өрістердің біреуі түйінді болса немесе бірегей индексі бар болған жағдайда ғана құрылады.

<variant> Аттары бірдей екі кесте арасында орнатылады

<variant> Кез-келген өрістер негізінде орнатылады

<question1>Схема данных терезесінде келесі әрекеттерді орындауға болады (қате жауапты көрсет)

<variant> Кестеге мәліметтерді енгізу

<variant> Кестелер арасында байланыстар құру

<variant> Кесте құрылымын өзгерту.

<variant> Байланысты өзгерту.

<variant>  Байланысты жою.

<question1>Мәліметтер қорында кестелер арасында тұрақты байланыс орнатылған болса, басты кестені ашқанда сол жақ шеткі бағанда

<variant>  + таңбасы көрініп тұрады

<variant> – таңбасы көрініп тұрады

<variant>  * таңбасы көрініп тұрады

<variant>  / таңбасы көрініп тұрады

<variant>  = таңбасы көрініп тұрады

<question1>Кесте ішінде орын ауыстыру үшін қолданылатын клавишті командалар:

Тав немесе Enter

<variant> Келесі  өрісі.

<variant> Алдыңғы өрісі.

<variant>  Ағымдағы жазудың бірінші өрісі.

<variant> Ағымдағы жазудың соңғы өрісі.

<variant> Бірінші жазудың бірінші өрісі.

<question1>Кесте ішінде орын ауыстыру үшін қолданылатын клавишті командалар:

SHIFT +Tab

<variant> Алдыңғы өрісі.

<variant>  Келесі өрісі

<variant> Ағымдағы жазудың бірінші өрісі.

<variant> Ағымдағы жазудың соңғы өрісі.

<variant> Бірінші жазудың бірінші өрісі.

<question1>Кесте ішінде орын ауыстыру үшін қолданылатын клавишті командалар: Home

<variant> ағымдағы жазудың бірінші өрісі.

<variant> Келесі өрісі.

<variant> Алдыңғы өрісі.

<variant> Ағымдағы жазудың соңғы өрісі.

<variant> Бірінші жазудың бірінші өрісі.

<question1>Кесте ішінде орын ауыстыру үшін қолданылатын клавишті командалар: End

<variant> Ағымдағы жазудың соңғы өрісі.

<variant> Алдыңғы өрісі.

<variant> Ағымдағы жазудың бірінші өрісі.

<variant> Келесі өрісі.

<variant> Бірінші жазудың бірінші өрісі.

<question1>Кесте ішінде орын ауыстыру үшін қолданылатын клавишті командалар: Ctrl+Home

<variant> Бірінші жазудың бірінші өрісі.

<variant> Келесі өрісі.

<variant> Алдыңғы өрісі.

<variant> Ағымдағы жазудың бірінші өрісі.

<variant> Ағымдағы жазудың соңғы өрісі.

<question1>Бағандарды жасыру үшін берілетін команда

<variant> Формат – скрыть столбцы

<variant> Формат – ширина столбцы

<variant> Формат – отобразить столбцы

<variant> Формат – закрепить столбцы

<question1>Баған енін өзгерту үшін берілетін команда

<variant> Формат – ширина столбцы

<variant> Формат – скрыть столбцы

<variant> Формат – отобразить столбцы

<variant> Формат – закрепить столбцы

<question1>Көрінбейтін бағандарды қайта көрсету үшін берілетін команда

<variant>  Формат – отобразить столбцы

<variant> Формат – ширина столбцы

<variant>  Формат – скрыть столбцы

<variant>  Формат – закрепить столбцы

<question1>Бағандарды бекіту үшін берілетін команда

<variant>  Формат – закрепить столбцы

<variant>  Формат – ширина столбцы

<variant> Формат – отобразить столбцы

<variant> Формат – скрыть столбцы

<question1>Мәліметтер келіп түсуіне байланысты

<variant>  кез-келген ретте ендіріледі

<variant> алфавит бойынша ендіріледі

<variant> өсу реті бойынша ендіріледі

<variant> цифрлардан басталған мәлімет бірінші ендіріледі

<variant> әріптерден басталған мәлімет бірінші ендіріледі

<question1>Сүзгі құру үшін берілетін команда

<variant> Записи – Фильтр

<variant> Формат – Фильтр

<variant> Файл – Фильтр

<variant> Вставка – Фильтр

<variant> Правка – Фильтр

<question1>Записи – Фильтр командасында төрт сүзгі бар(қате сүзгіні көрсет)

<variant> Фильтр по умолчанию

<variant> Изменить Фильтр

<variant> Фильтр по выделенному

<variant>  Исключить выделение

<variant> Расширенный фильтр

<question1> Кестедегі мәліметтерді бейнелеудің екі түрлі форматы бар:

<variant> Кесте түрінде және форма түрінде

<variant>  Кесте түрінде және сұраныс түрінде

<variant> Сұраныс түрінде және форма түрінде

<variant> Кесте түрінде және есеп түрінде

<variant> Сұраныс түрінде және есеп түрінде

<question1> MS-Access бағдарламасында мәзiр қатары?

<variant>  Файл, Түзету, Түр, Қою, Сервис, Терезе, Анықтама

<variant>  Файл, Түзету, Түр, Қою, Формат, Сервис, Кесте, Терезе, Анықтама

С) Файл, Түзету, Түр, Қою, Формат, Сервис, Берiлгендер, Терезе, Анықтама

Д) Файл, Түзету, Түр, Қою, Формат, Сервис, Слайдтарды кәрсету, Терезе, Анықтама

Е) Файл, Түзету, Түр, Таңдалған (Избранное), Сервис, Анықтама

<question1> MS-Access-97 бағдарламасының негiзгi объектiлерi – бұл

<variant>  Кестелер, Формалар, сұраныстар, есептер,

<variant>  Кестелер, модулдер, есептер, макростар

<variant> Кестелер, сұраныстар,  макростар, модулдер

<variant> Формалар, сұраныстар, макростар, модулдер

<variant> сұраныстар, есептер, макростар, модулдер

<question1> MS-Access бағдарламасы файлының кеңейтпесi (расширение) – бұл

<variant>  .mdb

<variant>  .mbd

<variant> .ppt

<variant> .xls

<variant> .doc

<question1> MS-Access бағдарламасында кестелер арасында байланыс орнату үшiн қайсы команда орындалады?

<variant>  Сервис-Берiлгендер схемасы

<variant>  Қою-Кесте

<variant>Қою-Макрос

<variant> Сервис-Анализ

<variant> Сервис-Параметрлер

<question1> MS-Access бағдарламасында үлгi құрудың қанша тәсiлi бар?

<variant>  3

<variant> 5

<variant> 6

<variant> 8

<variant> 7

<question1> MS-Access бағдарламасында кесте құрудың қанша тәсiлi бар?

<variant>  3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 7

<variant> 2

<question1> MS-Access бағдарламасында фильтрлеудiң  қанша түрi бар?

<variant>  3

<variant>  1

<variant> 2

<variant> 4

<variant> 5

<question1> MS-Access бағдарламасында есептер құрудың қанша тәсiлi бар?

<variant>  3

<variant>  4

<variant> 6

<variant> 5

<variant> 7

<question1> MS-Access бағдарламасындағы кесте объектiсiнде қайсы режим арқылы өрiстi кiлттiк ету мүмкiн?

<variant>  Конструктор режимi

<variant>  Кестелер режимi

<variant> Кестелермен байланыстар

<variant> Кесте шеберi

<variant> Кестелердi импорттау

<question1> MS-Access бағдарламасында форманы Форма шеберi арқылы  құру қанша қадамнан тұрады?

<variant>  4

<variant>  2

<variant> 3

<variant> 6

<variant> 5

<question1> MS-Access бағдарламасы қалай iске қосылады?

<variant>  Iске қосу – Бағдарламалар – MS-Access бағдарламасы

<variant>  Менiң компьютерiм – MS-Access бағдарламасы

<variant> Жұмыс столы – Қоржын – MS-Access бағдарламасы

<variant> Менiң компьютерiм – Жұмыс столы – MS-Access бағдарламасы

<variant> Iске қосу – Бағдарламалар -Офис- MS-Access бағдарламасы

<question1> MS-Access қандай бағдарлама?

<variant>  Деректер қорын басқару жүйесқ

<variant>  Ақпараттық жүйе

<variant> Деректер банкi

<variant> Деректер қорының сөздiгi

<variant> Деректер қоры

<question1> MS-Access бағдарламасында жаңа форма терезесiн iске қосу командасы?

<variant>  Форма-Құру

<variant>  Файл-Форма

<variant> Форма-Ашу

<variant> Форма-Конструктор

<variant> Вид-Форма

<question1> MS-Access бағдарламасында Форма конструкторының қызметi не?

<variant>  Құрылған форманың құрылымын әзгерту немесе әз таңдауымызбен форма құру

<variant> Тек жаңа форма құру

<variant> График қою

<variant> Диаграмма қою

<variant> Кесте қою

<question1> MS-Access бағдарладамасында кестенiң әрiс атаулары мен әрiс типтерiн қолдан құру үшiн қай режимдi қолданамыз?

<variant>  Кесте Конструкторы

<variant>  Кесте шеберi

<variant> Кесте режимi

<variant> Импорттау

<variant> Кестемен байланыс

<question1> MS-Access бағдарламасында кестенi конструктор режимiнде құру қалай iске асырылады ?

<variant>  Кесте-Құру-Конструктор

<variant>  Кесте-Конструктор

<variant> Кесте-Ашу-Конструктор

<variant> Кесте-Импорттау-Конструктор

<variant> Кесте-Ашу

<question1> MS-Access бағдарламасында Жазба дегенiмiз не?

<variant>  Қатар

<variant>  Баған

<variant> Бiрегей әрiс

<variant> Қасиет

<variant> Деректер қоры

<question1> MS-Access бағдарламасында Модулдер қызметi?

<variant>  Visual Basic программалау тiлiнде жазылған iшкi программалар

<variant>  Макрокомандалар

<variant> Кесте құру

<variant> Есеп құру

<variant> Форма қҮру

<question1> MS-Access бағдарламасында Сұраныс (Запросы) объектiсiнiң қызметi?

<variant>  Берiлгендердi сұрыптау, бiрiктiру, орта мәнiн табу, сүзгiлеу және т.б

<variant>  Форма шеберiмен сҮраныс қҮру

<variant> Кесте құру

<variant> Есеп құру

<variant> Дұрыс жауабы жоқ

<question1> MS-Access бағдарламасында Форма объектiсiнiн қызметi?

<variant>  Деректердi экраннан енгiзудi жеңiлдету үшiн дайындалған бланк құру

<variant>  Есеп арқылы форма құру

<variant> Макрос арқылы форма құру

<variant> Конструктор арқылы форма құру

<variant> Автоматты түрде форма құру

<question1> MS-Access бағдарламасында сұранысты iске қосу командасы?

<variant>  Запрос-Запуск

<variant> Сервис-Запуск

<variant> Вставка-Запрос

<variant> Запрос-Добавление

<variant> Дұрыс жауабы жоқ

<question1> Ms Access-те Модуль дегенiмiз не?

<variant>  Iшкi бағдарлама

<variant>  Жүйелiк бағдарлама

<variant> Деректер қоры

<variant> Макрокомандалар

<variant> Ms Access

<question1> Ms Access-те қанша объект  орналасқан?

<variant>  6

<variant>  10

<variant> 7

<variant> 2

<variant> 4

<question1> Ms Access-те кестенi автоматты түрде қалай құрады?

<variant>  Мастер таблиц

<variant>  Импорт таблиц

<variant> Конструктор

<variant> Режим таблиц

<variant> Связь таблиц

<question1> Ms Access-те автоформаның қандай түрлерi бар?

<variant>  Ленточный, в столбец, табличный

<variant> В столбец, Мастер форм

<variant> Ленточный, диаграмма

<variant> Табличный, В столбец

<variant> Ленточный, линейчатый, табличный

<question1> Ms Access-те кестенi қолдан құру тәсiлi

<variant>  Конструктор

<variant> Мастер таблиц

<variant> Режим таблиц

<variant> Импорт

<variant> Таблица

<question1> Ms Access-ке  қандай типтегi файлдарды импорттауға болмайды ?

<variant>  графикалық типтегi файлдарды

<variant>  Электрондық кесте файлдарын

<variant> Текстiк файлдарды

<variant> Берiлгендер қоры файлдарын

<variant> HTML құжаттарының файлдарын

<question1> Ms Access-те Есептар конструкторы неше бәлiмдi ?

<variant>  5

<variant> 1

<variant> 4

<variant> 3

<variant> 2

<question1> Ms Access-те кесте режимiн (режим таблиц) қалай iске қосамыз?

<variant>  Таблица- Создать- Режим таблиц

<variant>  Создать-Режим таблиц

<variant> Таблица-Режим таблиц

<variant> Таблица-Открыть- Режим таблиц

<variant> Таблица-Создать-Конструктор

<question1> Ms Access-те форманы жартылай автоматты құру үшiн 

<variant>  Форма-Создать-Мастер форм

<variant>  Форма-Создать-Конструктор

<variant> Форма-Открыть-Мастер форм

<variant> Форма-Создать-Автоформа: ленточная

<variant> Форма-Создать-Автоформа

<question1> Ms Access-те таңдалған кестенiң құрылымын қалай кәремiз?

<variant>  Кестенi белгiлеу,  Конструктор

<variant>  Кестенi белгiлеу, Создать

<variant> Кестенi белгiлеу, Открыть

<variant> Кестенi белгiлеу, Режим таблицы

<variant> Кестенi тышқанның оң жақ пернесiмен екi рет шерту

<question1> Ms Access-те  Мастер  таблиц не үшiн керек?

<variant>  Кестенi автоматты түрде құру

<variant>  Кестенi автоматты түрде кәшiру

<variant> Кестенi қолдан құру

<variant> Кестенi қҮрылым бойынша құру

<variant> Басқа кестелермен байланыстыру үшiн

<question1> Ms Access-те кесте конструкторы не үшiн керек?

<variant>  Кестенi қолдан құру, әрiс атаулары мен типтерiн, қасиеттерiн қолдан орнату үшiн

<variant>  Кестенi мәлiметпен толтыру үшiн

<variant> Кестенi автоматты түрде құру үшiн

<variant> өрiс атаулары мен типтерiн автоматты түрде орнату, кесте құру үшiн

<variant> Кестенi жартылай автоматты түрде құру үшiн

<question1> Ms Access бағдарламасындағы әрiс типтерiн кәрсетiңiз

<variant>  Текстовый, МЕМО өрiсi, Числовой,  Дата/Время, Денежный, Счетчик, Логический, объект OLE, Гиперссылка

<variant>  Текстовый, МЕМО өрiсi, Цифровой,  Дата/Время, Денежный, Счетчик, Логический, объект OLE, Гиперссылка

<variant> Текстовый, МЕМО өрiсi, Числовой,  Дата/Время, Денежный, Счетчик, Логический, объект OLE, Гиперссылка, Целое, С плавающей  запятой

<variant> Текстовый, МЕМО өрiсi, Денежный, Счетчик, Логический, объект OLE, Гиперссылка, Общий

<variant> МЕМО өрiсi, Числовой,  Дата/Время, Денежный, Логический, объект OLE, Гиперссылка, Целое

<question1> Ms Access бағдарламасында кестеде реттiк нәмiрi автоматты түрде шығатын әрiс типi қандай?

<variant>  Счетчик

<variant> Код

<variant> Текстовый

<variant> Числовый

<variant> Дата/Время

<question1> Ms Access бағдарламасында кiлттiк әрiс не үшiн керек?

<variant>  Кестелердi байланыстыру үшiн

<variant> Кестелердi импорттау үшiн

<variant> Формаларды байланыстыру үшiн

<variant> Кестелердi кәшiру үшiн

<variant> Кестелердi құру үшiн

<question1> Ms Access бағдарламасында қандай типтi әрiске кiлт қойылмайды?

<variant>  гиперссылка

<variant>  текстiк

<variant> сандық

<variant> счетчик

<variant> логикалық

<question1> Ms Access бағдарламасында кiлттi қалай  орнатамыз?

<variant>  Стандартты саймандар тақтасындағы кiлт белгiсi арқылы

<variant>  Файл-Ключевое поле

<variant> Сервис-Ключевое поле

<variant> Кiлт қоюға болмайды

<variant> Вставка-Ключ

<question1> Ms Access бағдарламасында кестенi байланыстыру дегенiмiз не?

<variant>  Кестелер арасындағы мәлiметтердi бiр-бiрiмен байланыстыру

<variant>  Кестелердiң арасында амалдар орындау

<variant> Кестелер арасындағы қасиеттерiн байланыстыру

<variant> Кестелердегi әрiстердi байланыстыру

<variant> Кестелердi атау арқылы байланыстыру

<question1> Ms Access бағдарламасында Схема данных терезесiнде екi кестенi қалай байланыстырамыз?

<variant>  Кестелердi қосу(Добавление таблиц)-тышқанмен әрiс атын жылжыту арқылы

<variant> Кестелердi қосу(Добавление таблиц)-Delete пернесi

<variant> Кестелердi қосу(Добавление таблиц)-Home пернесi

<variant> Кестелердi қосу(Добавление таблиц)-Ctrl пернесi

<variant> Кестелердi қосу(Добавление таблиц)-тышқанмен әрiс атын екi рет шерту арқылы

<question1> Ms Access-те әрiске кiлт орнату

<variant>  кесте конструктор режимiнде орындалады.

<variant> сұраныс конструкторы режимiнде орындалады.

<variant> форма конструкторы режимiнде орындалады.

<variant> кестелер режимiнде орындалады

<variant> фильтрлеу терезесi режимiнде орындалады.

<question1> Ms Access-те Макрос объектiсiнiң анықтамасы қандай?

<variant>  Жиi орындалатын бiрнеше командаларды бiр мезетте орындауды жүзеге асыратын объект

<variant>  Ms Access-тiң мүмкiншiлiгiн арттыру үшiн Visual Basic-те бағдарлама құруға арналған объект

<variant> Жиi орындалатын бiр команданы бiр мезетте орындауды жүзеге асыратын объект

<variant> Жиi орындалатын бiрнеше командаларды бiртiндеп орындауды жүзеге асыратын объект

<variant> Жиi орындалатын бiр команданы орындауды жүзеге асыратын объект

<question1> Ms Access-те Фильтрлеудiң қанша түрi бар ?

<variant>  3

<variant>  1

<variant> 2

<variant> 4

<variant> 5

<question1> Ms Access бағдарламасының объектiсi (қате жауапты кәрсетiңiз)

<variant>  Қүжат

<variant>  Кесте

<variant> Сүраныс

<variant> Үлгi(форм<variant>

<variant> Модуль

<question1> Ms Access-те текстiк әрiс типiнiң ұзындығы ?

<variant>  255

<variant>  256

<variant> 65565

<variant> 32

<variant> 50

<question1> Ms Access-те Сұраныс дегенiмiз не?

<variant>  Белгiлi шарттарды қанағаттандыратын кесте немесе байланыстырылған кесте арқылы қҮрылған нәтижелiк кесте

<variant>  Байланыстырылған кесте арқылы құрылған нәтижелiк кесте

<variant> Деректердi iрiктеу

<variant> Белгiлi шарттарды қанағаттандыратын кесте немесе байланыстырылған кесте арқылы құрылған сұраныс

<variant> Белгiлi шарттарды қанағаттандыратын сұраныс немесе байланыстырылған сұраныс арқылы құрылған нәтижелiк кесте

<question1> Ms Access-те файл қалай аталады?

<variant>  Деректер қоры

<variant>  ЖҮмыс парағы

<variant> Қүжат

<variant> Кiтап

<variant> Электрондық  кесте

<question1> Ms Access-те кестелердi байланыстырудың қандай қасиеттерiн бiлесiз?

<variant>  Бiр-бiрiне, Бiрi-кәбiне, Кәбi-кәбiне, Кәбi-бiрiне

<variant>  Бiр-екеуiне, Бiрi-кәбiне, Кәбi-екеуiне, Кәбi-бiрiне

<variant> Бiр-бiрiне, Бiрi-кәбiне, Кәбi-кәбiне

<variant> Бiрi-үшеуiне, Кәбi-кәбiне, Кәбi-бiрiне

<variant> Бiр-бiрiне, Бiрi-кәбiне, Кәбi-бiрiне

<question1> Ms Access-те жаңа файл құру үшiн қай вариантты таңдаймыз

<variant>  Новая база данных

<variant>  Запуск мастера

<variant> Открыть базу данных

<variant> Мои документы-Ms Access файлын ашу

<variant> Пустая презентация

<question1> Ms Access-те форманы құру командасы?

<variant>  Форма-Создать

<variant> Форма-Открыть

<variant> Форма-Конструктор

<variant> Форма-Открыть-Конструктор

<variant> Форма-Открыть-Автоформа: в столбец

<question1> Ms Access-те Форма конструкторы не үшiн қажет?

<variant>  Форманы әз таңдауымызбен құру үшiн

<variant>  Форманы жартылай автоматты түрде қүру үшiн

<variant> Форманы автоматты түрде құру үшiн

<variant> Кесте қою үшiн

<variant> Жаңа жазба қосу үшiн

<question1> Ms Access-те Жазба дегенiмiз не?

<variant>  Қатар

<variant>  Баған

<variant> Бiрегей әрiс

<variant> Қасиет

<variant> Деректер қоры

<question1> Ms Access-де Есеп-тiң қызметi-

<variant>  ақпаратты қорытуға және  баспаға шығаруға мүмкiндiк бередi

<variant> деректердi  сақтайды

<variant> бiр және бiрнеше операцияларды автоматты түрде орындауға мүмкiндiк бередi

<variant> информацияны кәруге және редакциялауға мүмкiндiк бередi

<variant> деректердi iрiктеуге мүмкiндiк беретiн шарт

<question1> Ms Access-те Автоформа құру үшiн қандай объектiнi таңдау қажет

<variant>  Кесте немесе сұраныс

<variant>  Кесте және сұраныс

<variant> Тек ғана сұраныс

<variant> Тек ғана кесте

<variant> Форма

<question1> Ақпараттық жүйелер мақсат функциясы бойынша шартты түрде неше топқа бәлiнедi?

<variant>  3

<variant>  1

<variant> 2

<variant> 4

<variant> 6

<question1> Ақпараттық жүйелер мақсат функциясы шартты түрде қандай топтарға бәлiнедi?

<variant>  Ақпараттық-анықтамалық Ақпараттық-кеңес беретiн Ақпараттық-қадағалаушы

<variant>  Ақпараттық-кеңес беретiн Ақпараттық-экономикалық

<variant> Ақпараттық-басқаратын Ақпараттық,-қҮжаттық

<variant> Ақпараттық-анықтамалық Ақпараттық-кеңес беретiн Ақпараттық,-құжаттық

<variant> Ақпараттық-құжаттық Ақпараттық-техникалық

<question1> Деректер қоры дегенiмiз –

<variant>  құрылымы берiлген тәсiл бойынша Үйымдастырылған арнайы форматтағы файл

<variant>  құрылымы тек кесте түрiнде берiлген  арнайы форматтағы файл

<variant> Деректер арнайы берiлген  форматтағы файлда сақтау

<variant> бастапқы деректер және барлық әрiстердiң сипаттамалары

<variant> файлдар жиынтығы

<question1> Ақпараттық жүйенiң кең мағынадағы анықтамасы

<variant>  Ақпаратты әң дейтiн кез-келген жүйе

<variant>  Берiлгендердi жинақтайтын экономикалық жүйе

<variant> Ақпараттардың жиынтығы

<variant> Ақпаратты әңдейтiн техникалық жүйе

<variant> Дұрыс жауабы жоқ

<question1> МАКРОС дегенiмiз не?

<variant>  Программалаусыз,  кейбiр шағын бұйрықтарды пайдалану арқылы әр түрлi әрекеттердi автоматтандыру үшiн колданылады

<variant> Visual Basic for Application программалау тiлiнде жазылған программа

<variant> Деректердi енгiзу және берiлген түрдегi кәрiнiсiн қорытындылау үшiн қолданылады

<variant> Белгiлi бiр деректердi iздеу, сҮрыптау, алу үшiн қолданылады

<variant> Форматталған деректердiң кәрiнiсiн экранға немесе таспаға шығару үшiн қолданылады

<question1> МОДУЛЬ  дегенiмiз не?

<variant>  Visual Basic for Application программалау тiлiнде жазылған программа

<variant>  Программалаусыз,  кейбiр шағын бҮйрықтарды пайдалану арқылы әр түрлi әрекеттердi автоматтандыру үшiн колданылады

<variant> Деректердi енгiзу және берiлген түрдегi кәрiнiсiн қорытындылау үшiн қолданылады

<variant> Белгiлi бiр мәлiметтердi iздеу, сҮрыптау, алу үшiн қолданылады

<variant> Форматталған мәлiметтердiң кқрiнiсiн экранға немесе таспаға шығару үшiн қолданылады

<question1> Access – тiң объектiлерiн кәрсет

<variant>  кесте, үлгi, макрос, сҮраныс, есеп, модуль

<variant>  макет, макрос, сҮраныс

<variant> мастер, конструктор, ашу

<variant> кесте, сҮраныс, есеп, маркет, форма, модуль

<variant> ашу, конструктор, қҮру, кесте,макрос, модуль

<question1> Мәтiндк (Текстовый)  әрiс типiнiң сипаттамасы

<variant>  алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 255 таңбаға дейiн)

<variant>  алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 65535 таңбаға дейiн)

<variant> кез келген түрдегi және форматтағы сандық мәндер

<variant> Үлттық ақшалық бiрлiк

<variant> автоматты түрде әсетiн  сандық мән

<question1> МЕМО әрiсi (Поле МЕМО)  әрiс типiнiң сипаттамасы

<variant>  алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 65535 таңбаға дейiн)

<variant> алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 256 таңбаға дейiн)

<variant> кез келген түрдегi және форматтағы сандық мәндер

<variant> Үлттық ақшалық бiрлiк

<variant> автоматты түрде әсетiн  сандық мән

<question1> Сандық  (Числовой)  әрiс типiнiң сипаттамасы

<variant>  кез келген түрдегi және форматтағы сандық мәндер

<variant>  алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 256 таңбаға дейiн)

<variant> алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 64000 таңбаға дейiн)

<variant> Үлттық ақшалық бiрлiк

<variant> автоматты түрде әсетiн  сандық мән

<question1> Логикалық  (Логический)  әрiс типiнiң сипаттамасы

<variant>  Логикалық мәндер ия/жоқ немесе ақиқат/жалған

<variant>  алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 255 таңбаға дейiн)

<variant> алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 65535 таңбаға дейiн)

<variant> кез келген түрдегi  мәндер

<variant> автоматты түрде әсетiн  сандық мән

<question1> Поле объекты OLE  әрiс типiнiң сипаттамасы

<variant>  графика, мәтiндiк, кестелiк файлдар мәндерi және т.б.

<variant>  алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 255 таңбаға дейiн)

<variant> гиперсiлтемелiк мәндер, сайт адрестерiне сiлтемелер

<variant> кез келген түрдегi және форматтағы сандық мәндер

<variant> автоматты түрде әсетiн  сандық мән

<question1> Денежный  әрiс типiнiң сипаттамасы

<variant>  Үлттық ақшалық бiрлiктегi сандық мәндер

<variant>  алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 256 таңбаға дейiн)

<variant> алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 64000 таңбаға дейiн)

<variant> кез келген түрдегi және форматтағы сандық мәндер

<variant> сандық мәндер

<question1> Счетчик  әрiс типiнiң сипаттамасы

<variant>  автоматты түрде әсетiн  сандық мән

<variant>  алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 256 таңбаға дейiн)

<variant> алфавиттi – цифрлiк таңбалар (Үзындығы 64000 таңбаға дейiн)

<variant> кез келген түрдегi және форматтағы сандық мәндер

<variant> сандық мәндер

<question1> Дата/время  әрiс типiнiң сипаттамасы

<variant>  уақыт мерзiмi мәндерiн енгiзу

<variant>  арнайы форматтағы мәндер

<variant> кез келген түрдегi және форматтағы сандық мәндер

<variant> Үлттық ақшалық бiрлiк

<variant> автоматты түрде әсетiн  сандық мән

<question1> ACCESS-те кнопкалы форма қүру командасы

<variant>  мәлiметтер қорын басқаратын жүйе

<variant>  Сервис-Надстройки-Диспетчер кнопочных форм

<variant> Сервис-Параметры-Диспетчер кнопочных форм

<variant> Вставка-Служебные программы-Кнопочных форм

<variant> Вставка-Кнопочных форм

<question1> Access-тiң Сұраныс  бланкiсiнде  текстiк әрiстердi бiрiктiрiп шығарудың дұрыс формуласын кәрсетiңiз ?

<variant>  ФИО:[Таблица]![Фам]&’ ‘&[Таблица]![Имя]&’ ‘&[Таблица]![Отч]

<variant>  ФИО:[Таблица]![Фам]!’ ‘![Таблица]![Имя]!’ ‘![Таблица]![Отч]

<variant> ФИО:[Фам]&’ ‘&[Имя]&’ ‘&[Отч]

<variant> ФИО:[Таблица]&[Фам]!’ ‘![Таблица]&[Имя]!’ ‘![Таблица]&[Отч]

<variant> ФИО:[Фам]!’ ‘![Имя]!’ ‘![Отч]

<question1> Ms Access бағдарламасында қай менюде Фильтр, Сортировка командалары орналасқан

<variant>  Записи

<variant>  Файл

<variant> Формат

<variant> Сервис

<variant> Справка

<question1> Ms Access-те  файлға қорғау қою қай менюде орналасқан ?

<variant>  Сервис

<variant>  Файл

<variant> Правка

<variant> Вставка

<variant> Вид

<question1> Берiлгендер қорында екi әрiстiң сандық мәндерiн кәбейту

<variant>  Нәтиже:[Таблица]![Зат]*[Таблица]![Саны]

<variant>  =Нәтиже:[Таблица]&[Зат]*[Таблица]&[Саны]

<variant> =Нәтиже:[Таблица]![Зат]*[Таблица]![Саны]

<variant> Нәтиже:[Таблица]&[Зат]*[Таблица]&[Саны]

<variant> =[Таблица]![Зат]*[Таблица]![Саны]

<question1> MS Access-те берiлгендер қорында қанша обьект орналасқан?

<variant>  6

<variant>  10

<variant> 7

<variant> 5

<variant> 2

<question1> MS Access-те сұранысты орындау командасы?

<variant>  Запрос –Запуск

<variant>  Запрос – Пуск

<variant> Запрос – Выборка

<variant> Запрос – Выполнить

<variant> Запрос – Добавление

<question1> MS Access-те кестенi кесте режимiнде құру қалай iске асырылады?

<variant>  Таблица – Создать – Режим таблицы

<variant>  Таблица – Режим таблиц

<variant> Таблица – Создать – Мастер таблиц

<variant> Таблица – Открыть – Режим таблицы

<variant> Таблица – Создать – Конструктор

<question1> MS Access-те әрiстiң негiзгi қасиеттерi

<variant>  типi, әлшемi

<variant>  форматы, әлшемi

<variant> типi, форматы

<variant> типi, индекстiк

<variant> индекстiк, форматы

<question1> MS Access-те кесте құрудың қанша режимi бар?

<variant>  3

<variant>  4

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 5

<question1> MS Access-те автоесептiң (автоотчет) қанша түрi бар?

<variant>  2

<variant> 7

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6

<question1> MS Access-те автоформаның қандай түрлерi бар?

<variant>  Ленточный, в столбец, табличный

<variant>  в столбец, мастер форм

<variant> Ленточный, диаграмма

<variant> табличный, в столбец

<variant> Ленточный, табличный

<question1>  Фильтрлеу терезесi мен сұраныс бланкiсiнiң айырмашылығы

<variant>  Сұраныс бланкiсi күрделi және оның мүмкiндiгi Фильтрлеу терезесiне қарағанда жоғары

<variant>  Айырмашылығы жоқ

<variant> Фильтрлеу терезесi күрделi және оның мүмкiндiгi Сұраныс бланкiсiне қарағанда жоғары

<variant> Фильтрлеу терезесi кесте ,сұраныс және форма обектiлерiнде ашыла бередi, ал сұраныс бланкiсi тек сұраныс объектiсiнде ашылады.

<variant> Корзина – MS Access

<question1> MS Access бағдарламаында кестеде реттiк нәмiрi автоматты түрде шығатын әрiс типi қандай?

<variant>  Счетчик

<variant> Код

<variant> Текстовый

<variant>Числовой

<variant> Дата/Время

<question1> MS Access -те үлкен кәлемдi текстi енгiзуге арналған деректер типi

<variant>  Поле МЕМО

<variant>  Текстовый

<variant> Поле объекта OLE

<variant> Гиперссылка

<question1>  Деректер қорының негiзгi түсiнiктерi-

<variant>  әрiс, жазба

<variant> кесте, Үяшық

<variant> баған, қатар

<variant> жеке беттер

<variant> электрондық кестелер

<question1> MS Access-тiң қай обьектiсiнде деректер сақталады ?

<variant>  Кестеде

<variant> Сұраныста

<variant> Формада және Сұраныста

<variant> Кестеде және Сұраныста

<variant> Есепте және Сұраныста

<question1> MS Access-те негiзiнен қай обьектiсiнде берiлгендер әңделедi ?

<variant>  СҮраныста

<variant>  Формада және СҮраныста

<variant> Есепте және СҮраныста

<variant> Кестеде

<variant> Кестеде және СҮраныста

<question1> MS Access -те макрос обьектiсiнiң қызметi қандай?

<variant>  макрокомандалар қҮру

<variant>  iшкi бағдарлама

<variant> Visual Basic-те бағдарлама қҮру

<variant> Басқа объектiлердi ашу

<variant> Кiшiгiрiм бағдарлама арқылы макростар қҮру

<question1> MS Access-те кесте режимiнде  әрiс атауларын қалай енгiземiз?

<variant>  өрiс атауларын екi рет шерту арқылы

<variant>  Жазбаны екi рет шерту арқылы арқылы

<variant> Қатарды екi рет шерту арқылы

<variant> өрiс атауларын бiр рет шерту арқылы

<variant> Жазбаны бiр рет шерту арқылы арқылы

<question1> ……    – бiр немесе бiрнеше деректер қорына Үйымдастырылған өңделетiн ақпаратты жинақтау мен сақтаудың орталықтандырылған функциясы жүзеге асырылған ақпараттық жүйенiң әртүрлiлiгi болып табылады.

<variant>  Деректер банкi

<variant>  Деректер қоры

<variant> Деректер қорын басқару жүйесi

<variant> Деректер қоры әкiмшiлiгi

<variant> Есептеу жүйелерi

<question1>  ……    – қарастырылып жатқан пәндiк саладағы объектiлердiң жағдайын және олардың өзара байланысын сипаттайтын, есептеу жүйесiнiң жадында сақталатын арнайы форматта үымдастырылған деректердiң жиынтығы болып табылады.  

<variant>  Деректер қоры

<variant>  Деректер қорын басқару жүйесi

<variant> Деректер банкi

<variant> Деректер қоры әкiмшiлiгi

<variant> Есептеу жүйелерi

<question1>  ……    – деректер қорын қҮруға, жүргiзуге және бiрiгiп пайдалануға арналған тiлдiк және программалық қҮралдар кешенi болып табылады.

<variant>  Деректер қорын басқару жүйесi

<variant>  Деректер қоры

<variant> Деректер банкi

<variant> Деректер қоры әкiмшiлiгi

<variant> Есептеу жүйелерi

<question1> Деректер қорында сақталатын логикалық қүылымды …….  – деп атайды.

<variant>  Деректер моделi

<variant>  Есептеу жүйелерi

<variant> Деректер банкi

<variant> Деректер сөздiгi

<variant> Қосымша (Приложение)

<question1> …  дегенiмiз – деректер қорының талаптарының орындалуына, оны жобалау, қүру, тиiмдi пайдалануына жауап беретiн түға немесе түғалар тобы болып табылады.

<variant>  Деректер қоры әкiмшiлiгi

<variant>  Қызмет көрсету персоналдары

<variant> Деректер сөздiгi

<variant> Есептеу жүйелерi

<variant> Қосымша (Приложение)

<question1> Түтынушыларға ақпаратты өңдеу және шығарып берудiң тәсiлдерiн автоматтандыру процестерiн қамтамасыз ететiн, өзара байланысты, келiсiмдi әрекет ететiн ЭЕМ немесе процессор және басқа да қүрылғылар жиынтығы   ….    деп аталады. 

<variant>  Есептеу жүйелерi

<variant>  Қосымша (Приложение)

<variant> Деректер моделi

<variant> Деректер сөздiгi

<variant> Деректер банкi

<question1> Программалық және техникалық қүралдарды жұмыс iстеу жағдайында ұстау қызметiн     …..     атқарады

<variant>  Қызмет көрсету персоналдары

<variant>  Қосымша (Приложение)

<variant> Деректер сөздiгi

<variant> Деректер қоры әкiмшiлiгi

<variant> Есептеу жүйелерi

<question1> …  дегенiмiз – қолданбалы есептер үшiн ақпаратты өңдеудi автоматтандыруды қамтамасыз ететiн программа немесе программалар кешенi.

<variant>  Қосымша (Приложение)

<variant>  Деректер банкi

<variant> Деректер сөздiгi

<variant> Деректер қорын басқару жүйесi

<variant> Деректер модельдерi

<question1>  …     дегенiмiз – деректердiң құрылымы, деректер қоры файлдарының өзара байланысы, деректер типi және форматтары, пайдаланушыға деректердiң қатыстылығы, қорғау кодтары, енудi(доступ) шектеу және т.б. туралы ақпаратты орталықтандырып сақтауға арналған деректер банкiнiң iшкi жүйесi (подсистем<variant>  болып табылады.

<variant>  Деректер сөздiгi

<variant>  Деректер қоры

<variant> Деректер қорын басқару жүйесi

<variant> Есептеу жүйесi

<variant> Қосымша (Приложение)

<question1> …..  модельде берiлгендер арасындағы байланысты реттелген графтардың көмегiмен сипаттауға болады.

<variant>  Иерархиялық

<variant>  Желiлiк

<variant> Реляциялық

<variant> Обектiлi-бағытталған

<variant> Көп өлшемдi

<question1> Деректер қорын басқару жүйесiнiң жабдықтары мен қолданатын логикалық деңгейдегi мәлiметтердiң үлгiлерiн қандай үлгi  деп атайды?

<variant>  Даталогиялық үлгi

<variant>  Инфологиялық үлгi

<variant> Ақпараттық үлгi

<variant> Физикалық үлгi

<variant> Дұрыс жауабы жоқ

<question1> Егер деректер қорын тұрғызғанда пәндiк сала туралы ұқсас ақпарат қажет болса және сол пәндiк саланы сипаттау – қолданылатын бағдарламалық, техникалық жабдықтардан тәуелсiз болса, ондай үлгiнi пәндiк саланың  қандай үлгiсi  деп атайды?  

<variant>  Инфологиялық үлгi

<variant>  Даталогиялық үлгi

<variant> Ақпараттық үлгi

<variant> Физикалық үлгi

<variant> Дұрыс жауабы жоқ

<question1> Семантикалық сүзгi (тезаурус) –

<variant>  мәлiмдеменiң мазмұнын меңгеруге мүмкiндiк бередi

<variant>  ақпаратты қандай да бiр қабылдаушы кiсi үшiн тек тiлдегi белгiлер арасындағы қатынасты қарастырады

<variant> мәлiмдеменi бағалауына мүмкiндiк бередi

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<question1> Прогматикалық сүзгi –

<variant>  мәлiмдеменi бағалауына мүмкiндiк бередi

<variant>  мәлiмдеменiң мазмұнын меңгеруге мүмкiндiк бередi

<variant> ақпаратты қандай да бiр қабылдаушы кiсi үшiн тек тiлдегi белгiлер арасындағы қатынас қарастырады

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<question1> Синтаксистiк деңгейде –

<variant>  ақпаратты қандай да бiр қабылдаушы кiсi үшiн тек тiлдегi белгiлер арасындағы қатынас қарастырады

<variant>  мәлiмдеменiң мазмҮнын меңгеруге мүмкiндiк бередi

<variant> мәлiмдеменi бағалауына мүмкiндiк бередi

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<question1> Қандай жүйелер ақпаратты жинап оны адамның пайдалануы үшiн дайындайды?

<variant>  Ақпараттық-анықтамалық жүйелер

<variant>  Ақпараттық-қадағалаушы жүйелар

<variant> Ақпараттық-кеңес беретiн жүйелер

<variant> Дұрыс жауабы жоқ

<question1> Қандай жүйелер объектiнiң күйi мен жҮмыс тәртiбi туралы ақпаратты берiп, нақты жағдай үшiн қажеттi ұсыныстар мен пiкiрлер ұсынады?

<variant>  Ақпараттық-кеңес беретiн жүйелер

<variant>  Ақпараттық-қадағалаушы жүйелар

<variant> Ақпараттық-анықтамалық жүйелер

<variant> Дұрыс жауабы жоқ

<question1> Қандай жүйелерде деректер адамның қатысуынсыз ендiрiлiп, басқарылатын объектiлердегi үрдiс автоматты түрде реттеледi ?

<variant>  Ақпараттық-қадағалаушы жүйелар

<variant>  Ақпараттық-анықтамалық жүйелер

<variant> Ақпараттық-кеңес беретiн жүйелер

<variant> Дұрыс жауабы жоқ

<question1> MS Access қандай деректер моделiнiң негiзiнде жҮмыс iстейдi ?

<variant>  Реляциялық

<variant>  Желiлiк

<variant> Постреляциялық

<variant> Иерархиялық

<variant> Көп өлшемдi

<question1> ДҚБЖ пайдалану сипаты бойынша қалай жiктеледi ?

<variant>  1. Дербес ДҚБЖ.  2. Көп пайдаланушылық ДҚБЖ.

<variant>  1.Толық функционалды ДҚБЖ.  2.ДҚ серверi.  3.ДҚ клиенттерi.  4.ДҚ-мен

<variant> 1.Иерархиялық. 2.Желiлiк. 3.Реляциялық.

<variant> 1.Клиенттермен жҮмыс iстейтiн ДҚБЖ. 2.Сервермен жҮмыс iстейтiн

<variant> 1.Негiзгi ДҚБЖ. 2.Қосымша ДҚБЖ.

<question1> ДҚБЖ программа түрлерi бойынша қалай жiктеледi ?

<variant>  1.Толық функционалды ДҚБЖ.  2.ДҚ серверi.  3.ДҚ клиенттерi.  4.ДҚ-мен жұмыс iстеу программаларын дайындау қҮралы

<variant>  1. Дербес ДҚБЖ.  2. Көп пайдаланушылық ДҚБЖ.

<variant> 1.Иерархиялық. 2.Желiлiк. 3.Реляциялық.

<variant> 1.Клиенттермен жҮмыс iстейтiн ДҚБЖ. 2.Сервермен жҮмыс iстейтiн ДҚБЖ.

<variant> 1.Негiзгi ДҚБЖ. 2.Қосымша ДҚБЖ.

<question1> ДҚБЖ қолданатын моделi бойынша қалай жiктеледi ?

<variant>  1.Иерархиялық. 2.Желiлiк. 3.Реляциялық.

<variant>  1. Дербес ДҚБЖ.  2. Көп пайдаланушылық ДҚБЖ.

<variant> 1.Толық функционалды ДҚБЖ.  2.ДҚ серверi.  3.ДҚ клиенттерi.  4.ДҚ-мен жұмыс iстеу программаларын дайындау құралы

<variant> 1.Клиенттермен жұмыс iстейтiн ДҚБЖ. 2.Сервермен жұмыс iстейтiн ДҚБЖ.

<variant> 1.Негiзгi ДҚБЖ. 2.Қосымша ДҚБЖ

<question1> MS Access объекттерiнiң толық ретiн анықтаңыз

<variant>  Таблица,запрос,форма,отчет,макрос,модуль

<variant>  Таблица,файл,форма,отчет,макрос,модуль

<variant> Таблица,запрос,форма,отчет,макрос,блоки

<variant> Таблица,запрос,форма,модуль

<variant> Таблица,отчет,макрос,модуль

<question1> MS Access кестесi дегенiмiз не?

<variant>  мәлiметтердi анықтау, сақтау үшiн қолданылатын объект

<variant>  бiр немесе бiрнеше кестеден мәлiмет алуға мүмкндiн беретiн объект

<variant> мәлiметтердi ендiруге, экранда көрсетуге, қосымша жұмысын басқаруға арналған объект

 

орташа сұрақтар 20% – 48 сұрақ

<question2> MS Access сұраныс деген не?

<variant>  бiр неесе бiрнеше кестеден қажет мәлiметтердi алуға мүмкiндiк беретiн объект

<variant>  қоданушы сұранысы бойынша ыңғайлы түрде берiлетiн ақпарат

<variant> мәлiметтердi ендiруге, экранда көрсетуге, қосымша жұмысын басқаруға арналған объект

<variant> мәлiметтердi анықтау, сақтау үшiн қолданылатын объект

<question2> Кез-келген мәліметтер базасының негізгі объектісі:

<variant> Кесте(Таблиц<variant>

<variant> Құлыптар (Формы)

<variant> Есептер(Задачи)

<variant> Макростар

<variant> Сұраныс(Запрос)

 <question2> Деректер базалары.Acces-те есеп беру не үшін арналған?

<variant> Деректерді қағазға шығару үшін.

<variant> Сұрыптау үшін.

<variant> Деректерді сақтау үшін.

<variant> Деректерді іздестіру үшін

<variant> Деректерді нақты түрде экранға бейнелеу үшін.

<question2> Ms Access дегеніміз:

<variant> мәліметтер қорын құру және өңдеуге арналған программа

<variant> Windous-тың анықтамалық жүйесі

<variant> формулаларды қолдануға, диаграммалар құруға арналған

<variant> мәтінді және графикалық құжаттарды дайындауға, түзетуге арналған мәтін редакторы

<variant> слайдтарды құруға арналған графикалық редакторы

<question2> MS Access. MEMO типтес өрісіндегі мәліметтерді мазмұны не болып табылады?

<variant> Ұзын мәтін немесе мәтін мен сандар комбинациясы

<variant> MS Access кестесіне енгізілген объект

<variant> Логикалық амалдар

<variant> Есептеулерді өткізу үшін қолданылатын сандық мәліметтер

<variant> Мүмкін мәндердің бірі бар логикалық мәндер

<question2> MS Access-те кесте өрісінде Студенттің туылған күнін енгізу керек, деректердің қандай типін таңдаған жөн:

<variant> Дата/Время.

<variant> Сандық.

<variant> МЕМО өрісі.

<variant> Санаушы

<variant> Логикалық.

<question2> Есеп беру дегеніміз:

<variant> Құжатты баспаға шығаруға арналған объект..

<variant> Құжатты сақтауға арналған объект.

<variant> Word орындайтын бірнеше әрекеттерді структураландырылып сипаттайтын объект.

<variant> Құжатты құруға арналған объект.

<variant> Құжатты өшіруге арналған объект

<question2> MS Access. Конструктор режимінде өрістегі символдар санын анықтайтын қасиет:

<variant> Размер поля

<variant> Режим IME

<variant> Маска ввода

<variant> Формат поля

<variant> Условие на значение

<question2> MS Access бағдарламасын іске қосу үшін:    

<variant> Пуск->Программы->Средства MS Office>MS Access.

<variant> Пуск->Программы->Стандартные-> MS Access.

<variant> Менің компьютерім->Programm Files->MS Access.

<variant> Пуск->Проводник->MS Access.

<variant> Пуск->Программы-> MS Access.

<question2> MS Acces. Деректердің мәтіндік типі … енгізу үшін қолданылады

<variant> Алфавитті цифрлық деректерді

<variant> Ақша сома деректерін

<variant> Логикалық деректерді

<variant> Сандық деректерді

<variant> Дата мен уақыт

<question2> Мәліметтер базасы төмендегідей мәліметтермен жұмыс істеуге мүкіндік береді (қате жауапты көрсетіңіз):

<variant> Графиктік

<variant> Ole обьектілер өрісі

<variant> Гиперсілтеме

<variant> Мәтіндік және сандық

<variant> Қаржылық және логикалық

<question2> MS Access мәліметтер базасында ұзын мәтінді жазу үшін қай типті көрсетеміз:

<variant> МЕМО өрісі

<variant> Қаржылық (Денежный)

<variant> Мәтіндік (Текстовый)

<variant> Санауыш (Счетчик)

<variant> Сандық (Числовой)

<question2> MS Access мәліметтер базасында ретін көрсету үшін қай типті көрсетеміз:

<variant> Санауыш (Счетчик)

<variant> МЕМО өрісі

<variant> Мәтіндік (Текстовый)

<variant> Қаржылық (Денежный)

<variant> Сандық (Числовой)

<question2> MS Access форма ұғымы

<variant>  мәлiметтердi ендiруге, экранда көрсетуге, қосымша жҮмысын басқаруға арналған объект

<variant>  мәлiметтердi анықтау, сақтау үшiн қолданылатын объект

<variant> таңдалған мәлiметтердi өңдеуге, печаттауға, қорытынды есептеуге арналған объект

<question2> MS Access есеп ұғымы

<variant>  таңдалған мәлiметтердi өңдеуге, печаттауға, қорытынды есептеуге арналған объект

<variant> мәлiметтердi ендiруге, экранда көрсетуге, қосымша жұмысын басқаруға арналған объект

<variant> мәлiметтердi анықтау, сақтау үшiн қолданылатын объект

<question2> Ақпарат ұғымы

<variant>  қолданушының сұранысы бойынша ыңғайлы түрде берiлетiн ақпарат

<variant>  МБ кестесiнде сақталатын статистикалық мәндер

<variant> таңдалған мәлiметтердi өңдеуге, печаттауға, қорытынды есептеуге арналған объект

<variant> бiр неесе бiрнеше кестеден қажет мәлiметтердi алуға мүмкiндiк беретiн объект

<variant> мәлiметтердi дұрыс ендiрудi қамтамасыз ету

<question2> мәлiметтер ұғымы

<variant>  МБ кестесiнде сақталатын статистикалық мәндер

<variant>  мәлiметтердi дұрыс ендiрудi қамтамасыз ету

<variant> таңдалған мәлiметтердi өңдеуге, печаттауға, қорытынды есептеуге арналған объект

<variant> қолданушының сұранысы бойынша ыңғайлы түрде берiлетiн ақпарат

<question2> мәлiметтердi “нормализациялау” процесi ұғымы

<variant>  Мәлiметтердi кесте топтары түрiнде ұйымдастыру

<variant>  қолданушының сұранысы бойынша ыңғайлы түрде берiлетiн ақпарат

<variant> таңдалған мәлiметтердi өңдеуге, печаттауға, қорытынды есептеуге арналған объект

<variant> объекттi жалпылама сипаттайтын құрылымдалмаған мәлiметтер жиыны

<variant> мәлiметтердi дұрыс ендiрудi қамтамасыз ету

<question2> алғашқы кiлт ұғымы

<variant>  кесте жазбаларында қайталануларды болдырмайтын идентификатор

<variant>  мәлiметтердi дұрыс ендiрудi қамтамасыз ету

<variant> таңдалған мәлiметтердi өңдеуге, печаттауға, қорытынды есептеуге арналған объект

<variant> алғашқы кiлттiң әр бiр мәнi үшiн баған мәндерi кесте объектiне сәйкестелiп оны толық сипаттау керек

<question2> Функция Sum ( ):

<variant>  әр топтағы берiлген өрiстiң барлық мәндерiнiң қосындысын бередi

<variant>  мәндерi NULL емес жазбалар санын бередi

<variant> әр топтағы берiлген өрiстiң барлық мәндерiнiң стандартты ауытқуын бередi

<variant> берiлген интевал кодына байланысты квартал немесе апта номерiн анықтау

<question2> Функция Count ( ):

<variant>  мәндерi NULL емес жазбалар санын бередi

<variant>  әр топтағы берiлген өрiстiң барлық мәндерiнiң стандартты ауытқуын бередi

<variant> әр топтағы берiлген өрiстiң барлық мәндерiнiң қосындысын бередi

<variant> физикалық жобалау принципi

<question2> Мәлiметтер базасы терминының мағынасы

<variant>  арнайы түрде ұйымдастырылған файлдар және жазбалар жиыны

<variant>  еркiн ретсiз түрде ұйымдастырылған файлдар мен жазбалар жиыны

<variant>  арнайы ұйымдастырылған файлдарды басқару жүйесi

<variant>  арнайы ұймдастырылмаған текстiк файлдар жиыны

<question2> МБ дұрыс анықтамасын табыңыз

<variant>  Реляциялық МБ ақпарат бiр немесе бiрнеше кестеде сақталады, бiр жазба тек бiр объекттi ғана сипаттайды

<variant>  арнайы ұйымдастырылмаған файлдар мен жазбалар жиыны

<variant>  құрылымдалмаған жазбалар жиыны

<variant>  кесте түрiнде берiлмеген текстiк файлдар жиыны

<question2> Реляциялық МБ ақпарат қандай түрде сақталады

<variant>  кесте

<variant>  формалар

<variant>  есептер

<variant>  құжаттар

<variant>  модуль

<question2> Реляциялық МБ-да объект атрибуты дегенiмiз не?

<variant>  қандай да бiр объект жөнiнде ақпараттың белгiлi бөлiгi

<variant>  Open нҮсқауының көмегiмен ашылғанда көрсетiлген файл номерi

<variant>  Файл жөнiнде берiлетiн мәлiметтердiң типiн көрсететiн сан

<variant>  Мәнi берiлген элемент түрiн анықтайтын қасиеттер жиыны

<question2> реляциялық МБ байланыс ұғымы

<variant>  бiр кетенiң мәлiметi және екiншi кестенiң мәлiметтерi өзара байланысу әдiсi

<variant>  Басқару элементтерiне сандық мән бередi. Басқару элементтерiн таңдағанда элемент мәнi топ мәнiне айналады

<variant>  Макрокомандалар жиынын перне немесе пернелер комбинациясымен байланыстыру

<variant>  макрокоманданы шақыру пернелер комбинациясы

<question2> Реляциялық МБ-да бiрiгу ұғымы

<variant>  белгiлi атрибуттартың мәндерi сәйкес келу негiзiнде бiрнеше кесте немесе сұраныс ақпараттарын бiрiктiру

<variant>  Басқару элементтерiне сандық мән бередi. Басқару элементтерiн таңдағанда элемент мәнi топ мәнiне айналады

<variant>  Файл жөнiнде берiлетiн мәлiметтердiң типiн көрсететiн сан

<variant>  кесте емес түрде берiлген текстiк файлдар жиыны

<question2> МББЖ негiзгi функциялары

<variant>  Мәлiметтердi анықтау, өңдеу, басқару

<variant>  Басқару элементтерiне сандық мән бередi. Басқару элементтерiн таңдағанда элемент мәнi топ мәнiне айналады

<variant> Ендiрiлген қолданушы аты және мекеме атымен анықталған жҮмыс тобын автоматты түрде қҮрады

<variant> Open нҮсқауының көмегiмен ашылғанда көрсетiлген файл номерi

<question2> MS Access денiмi не?

<variant>  Мәлiметтер базасын басқару жүйесi

<variant>  операциялық жүйе

<variant> операциялық орта

<variant> DOS режимiндегi қосымша

<variant> мәлiметер массивi

<question2> Мәлiметтердiң бiртұтастығы ұғымы

<variant>  мәлiметтердi дұрыс ендiрудi қамтамасыз ету

<variant>  Open нұсқауының көмегiмен ашылғанда көрсетiлген файл номерi

<variant> байланыс орнату

<variant> байланысты жою

<variant> мәлiметтердi қорғау

<question2> кiлттiк өрiс деген не?

<variant>  объект жөнiнде жазбаны дара анықтайтын идентификатор

<variant>  байланыс орнату

<variant> мәлiметтерге рұқсат

<variant> рұқсатсыз мәлiметтердi қоғау жүйесi

<variant> Файл

<question2> Тақырыптық облыс деген не?

<variant>  МБ және оның қосымшалары көмегiмен модельденетiн нақты өмiр бөлiгi

<variant>  рұқсатсыз мәлiметтердi қорғау жүйесi

<variant> объект жөнiнде сыртқы көрiнiс

<variant> МБ жобалау

<variant> операциялық жүйе

<question2> Select бұл?

<variant>  Таңдау

<variant>  өзгерту

<variant> Жаңарту

<variant> Жою

<variant> Қосу

<question2> Delete бұл?

<variant>  Жою

<variant>  өзгерту

<variant> Жаңарту

<variant> Таңдау

<variant> Қосу

<question2> Select into бұл

<variant>  Қосу

<variant>  өзгерту

<variant> Жаңарту

<variant> Таңдау

<variant> Жою

<question2> Update бұл? 

<variant>  Жаңарту

<variant>  өзгерту

<variant> Қосу

<variant> Таңдау

<variant> Жою

<question2> Қосу

<variant>  Select into

<variant>  Delete

<variant> Select

<variant> Update

<variant> Дүрыс жауабы жоқ

<question2> Жаңарту

<variant>  Update

<variant>  Delete

<variant> Select

<variant> Select into

<variant> Дүрыс жауабы жоқ

<question2> Жою

<variant>  Delete

<variant>  Select into

<variant> Select

<variant> Update

<variant> Дүрыс жауабы жоқ

<question2> Таңдау

<variant>  Select

<variant>  Delete

<variant> Select into

<variant> Update

<variant> Дүрыс жауабы жоқ

<question2> Функция StDev():

<variant>  әр топтағы берiлген өрiстiң барлық мәндерiнiң стандартты ауытқуын бередi

<variant>  мәндерi NULL емес жазбалар санын бередi

<variant> берiлген интевал кодына байланысты квартал немесе апта номерiн анықтау

<variant> крреляция коэффициентiн анықтау

<question2> Функция Date ( );

<variant>  Ағымдағы жүйелiк уақытты көрсетедi

<variant>  ретсiз Үйымдастырылған жазбалар мен файылдар жиыны

<variant> мәндерi NULL емес жазбалар санын бередi

<variant> әр топтағы берiлген өрiстiң барлық мәндерiнiң қосындысын бередi

<question2> Функция Avg ( )

<variant>  әр топтағы берiлген өрiстiң барлық мәндернiң орта арифметикалық мәнiн бередi

<variant>  әр топтағы берiлген өрiстiң барлық мәндерiнiң қосындысын бередi

Берiлген жазбалар жиынының мәндерiнiң қосындысын бередi

<question2> МS Аccess модуль ұғымы

<variant>  Процестi бiрнеше шағын процедураларға бөлуге мүмкiндiк беретiн Access неесе Visual Basig тiлдерiнде бағдарламаланған объект

<variant>  Берiлген жазбалар жиынының мәндерiнiң қосындысын бередi

<variant> мәлiметтердi ендiруге, экранда көрсетуге, қосымша жұмысын басқаруға арналған объект

<question2> Мәлiметтердi өңдеу режимiнде ендiру қалыпы функциясы ұғымы

<variant>  Белгiлi түрде өңделген мәлiметтердi ендiру

<variant>  мәлiметтердi ендiруге, экранда көрсетуге, қосымша жҮмысын басқаруға арналған объект

<variant> Кесте өрiстерi. сұраныс өрiстерi. Басқару элементi

<variant> Берiлген жазбалар жиынының мәндерiнiң қосындысын бередi

<question2> Кесте қасиеттерiндегi мән шарты функциясы

<variant>  Ендiрiлген мәлiметтердi белгiлi шартқа сәйкестiгiн тексеру

<variant>  Берiлген жазбалар жиынының мәндерiнiң қосындысын бередi

<variant> Процестi бiрнеше шағын процедураларға бөлуге мүмкiндiк беретiн Access неесе Visual Basig тiлдерiнде бағдарламаланған объект

<variant> берiлген өрiс мәндерiнiң дисперсиясын бередi

<question2> LIKE “A*” шарты енi бiлдiредi

<variant>  А басталатын жолдар

<variant>  А басталмайтын жолдар

<variant> А әрiпi

<variant> берiлген өрiс мәндерiнiң дисперсиясын бередi

<variant> А әрiпiнiң ASCII коды

<question2> LIKE “абк-???”

<variant>  абк әрiптерi және кезкелген үш таңбалы сандары бар жолдар

<variant>  берiлген өрiс мәндерiнiң дисперсиясын бередi

<variant> 00 бередi

<variant> 0 санының ASCII кодын бередi

 

Күрделі сұрақтар 20% 48 сұрақ

<question3>  BETWEEN операторын сипатта

<variant>  өрiс мәндерi берiлген аралықта орналасқанын тексередi, жоғарға және төменгi шектерi AND логикалық операторымен бөлiнедi

<variant>  А басталмайтын жолдар

<variant> өрiс мәндерi берiлген аралықта орналасқанын тексередi, жоғарға және төменгi шектерi AND логикалық операторымен бөлiнбейдi

<variant> берiлген өрiс мәндерiнiң дисперсиясын бередi

<question3> LIKE операторы сипатта

<variant>  МЕМО немесе текстiк өрiстердiң берiлген символдар шаблонына сәйкестiгiн тексредi

<variant>  берiлген өрiс мәндерiнiң дисперсиясын бередi

<variant> өрiс мәндерi берiлген аралықта орналасқанын тексередi, жоғарға және төменгi шектерi AND логикалық операторымен бөлiнбейдi

<variant> Сегiз символдан тұратын – екi еркiн символ, екi ноль, екi саннан тұратын жолдар

<question3> IN операторын сипатта

<variant>  Тiзiмнiң кез келген мәнiне сәйкестiгiн тексередi

<variant>  Сегiз символдан тұратын – екi еркiн символ, екi ноль, екi саннан тұратын жолдар

<variant> өрiс мәндерi берiлген аралықта орналасқанын тексередi, жоғарға және төменгi шектерi AND логикалық операторымен бөлiнбейдi

<variant> МЕМО немесе текстiк өрiстердiң берiлген символдар шаблонына сәйкестiгiн тексредi

<question3> < > операторын сипатта

<variant>  тең емес

<variant> Сегiз символдан тұратын – екi еркiн символ, екi ноль, екi саннан тұратын жолдар

<variant> өрiс мәндерi берiлген аралықта орналасқанын тексередi, жоғарға және төменгi шектерi AND логикалық операторымен бөлiнбейдi

<variant> 0 санының ASCII кын бередi

<question3> Функция DAY ( ):

<variant>  1 мен 31 аралығында айдың күнiн бередi

<variant>  МЕМО немесе текстiк өрiстердiң берiлген символдар шаблонына сәйкестiгiн тексредi

<variant> өрiс мәндерi берiлген аралықта орналасқанын тексередi, жоғарға және төменгi шектерi AND логикалық операторымен бөлiнбейдi

<variant> Сегiз символдан тұратын – екi еркiн символ, екi ноль, екi саннан тұратын жолдар

<question3> Функция MONTH ( ):

<variant>  1 мен 12 аралығында жылдың айын шығарады

<variant>  Сегiз символдан тұратын – екi еркiн символ, екi ноль, екi саннан тұратын жолдар

<variant> 1 мен 31 аралығында айдың күнiн бередi

<variant> жолдың бiрiншi символы кез келген, екiншiсi а мен k арасындағы символ, үшiншiсi d, төртiншiсi о мен g аралығында, жол соңында сан шартына тексередi

<question3> Функция YEAR( ):

<variant>  100 бен 9999 аралығында жыл мәнiн бередi

<variant>  жолдың бiрiншi символы кез келген, екiншiсi а мен k арасындағы символ, үшiншiсi d, төртiншiсi о мен g аралығында, жол соңында сан шартына тексередi

<variant> 1 мен 31 аралығында айдың күнiн бередi

<question3> МБ ұғымы

<variant>  арнайы ұйымдастырылған, өзара байланысқан мәлiметтер жиыны

<variant>  Ендiрiлген мәлiметтердi берiлген шартқа тексеру

<variant> Сегiз символдан тұратын – екi еркiн символ, екi ноль, екi саннан тұратын жолдар

<variant> жолдың бiрiншi символы кез келген, екiншiсi а мен k арасындағы символ, үшiншiсi d, төртiншiсi о мен g аралығында, жол соңында сан шартына тексередi

<question3> МББЖ деген не?

<variant>  Ақпараттық массивтi өңдеуге, ендiру-шығаруға арналған жалпы жүйелiк бағдарламалар кешенi

<variant>  Ендiрiлген мәлiметтердi берiлген шартқа тексеру

<variant> Сегiз символдан тҮратын – екi еркiн символ, екi ноль, екi саннан тұратын жолдар

<variant> 1 мен 31 аралығында айдың күнiн бередi

<variant> МЕМО немесе текстiк өрiстердiң берiлген символдар шаблонына сәйкестiгiн тексредi

<question3> МБ мәлiметтердi жою командасы

<variant>  delete

<variant>  drop

<variant> group by

<variant> create

<variant> use

<question3> Alter datdbase Gul Modify file ( Maxsize=20Mb)

<variant>  Gul МБ максималды көлемiн өзгертедi

<variant>  Gul МБ максималды көлемiн қосады

<variant> Gul МБ максималды көлемiн аңғамайды

<variant> Gul МБ бастапқы көлемiн өзгертедi

<question3> Alter datdbase Gul Add file ( …)

<variant>  Gul МБ файл қосады

<variant>  Gul МБ максималды көлемiн өзгертедi

<variant> Gul МБ максималды көлемiн аңғармады

<variant> Gul МБ бастапқы көлемiн өзгертедi

<variant> Gul МБ файлды жояды

<question3> “бiрге-бiр” кестелер арасындағы байланыс түрi

<variant>  Бiрiншi кестенiң кез келген жазбасына екiншi кесенiң бiр ғана жазбасы сәйкес келедi және керiсiнше

<variant>  Ендiрiлген мәлiметтердi берiлген шартқа тексеру

<variant> Сегiз символдан тҮратын – екi еркiн символ, екi ноль, екi саннан тҮратын жолдар

<variant> МЕМО немесе текстiк өрiстердiң берiлген символдар шаблонына сәйкестiгiн тексредi

<question3> “бiрге-көп” байланыс түрi

<variant>  Бiрiншi кестенiң бiр жазбасына екiншi кестенiң бiрнеше жазбасы сәйкес келедi, ал екiншi кестенiң бiр жазбасына бiрiншiден тек бiр жазба ғана сәйкес келедi

<variant>  МЕМО немесе текстiк өрiстердiң берiлген символдар шаблонына сәйкестiгiн тексредi

<variant> Бiрiншi кестенiң кез келген жазбасына екiншi кесенiң бiр ғана жазбасы сәйкес келедi және керiсiнше

<variant> Бiрiншi кестенiң бiр жазбасына екiншi кестенiң бiрнеше жазбасы сәйкес келедi, ал екiншi кестенiң бiр жазбасына бiрiншiден бiрнеше жазбаға сәйкес келедi

<question3> кестеден мәлiметтердi бөлiп алу командасы

<variant>  select

<variant>  update

<variant> insert

<variant> grant

<variant> create table

<question3> Update командасы не орындайды

<variant>  кестеде бар мәлiметтердi жаңартады

<variant>  кестенiң жолдарын жояды

<variant> мәлiметтер базасына жаңа кесте қосады

<variant> кестеге жаңа жол қосады

<variant> дұрыс жауап жоқ

<question3> Төменде көрсетiлген типтердiң қайсысы бүтiн сандарға жатады

<variant>  integer

<variant>  char

<variant> varchar

<variant> date

<variant> real

<question3> кестенi құрған соң, оны толтыру үшiн қандай команда қолданылады

<variant>  insert into имя_таблицы values(…);

<variant>  delete имя_таблицы where возраст?19;

<variant> select all from имя_таблицы

<variant> update имя_таблицы where name=’Ivanov’

<question3> жолдық тұрақтыны сипаттаудың қай түрi дұрыс

<variant>  ‘Astana’

<variant> ?Astana’

<variant> ?Kazakhstan’

<variant> = Kazakhstan’

<variant> *Astana

<question3> Select инструкциясының дұрыс жазылу синтаксисын анықтаңыз

<variant>  select all from имя_таблицы where stip>5000;

<variant>  select or update имя_таблицы

<variant> update имя_таблицы set from select имя_таблицы

<variant> select from имя_таблицы distinct  all select

<question3> number мәлiметтер типi

<variant>  Бүтiн сан

<variant>  Символ

<variant> Уақыт

<variant> Сурет

<variant> Дүрыс жауабы жоқ

<question3> varchar мәлiметтер типi

<variant>  Символ

<variant>  Бүтiн сан

<variant> Уақыт

<variant> Сурет

<variant> Дүрыс жауабы жоқ

<question3> select *   from student   не шығарады

<variant>  student таблицасындағы барлық поляларды запистерiмер шығарады

<variant>  тек 2 поляны шығарады

<variant> тек 2 запистi шығарады

<variant> Ештеңе шығармайда

<variant> Дүрыс жауабы жоқ

<question3>  select * from student   where FIO Like ‘А%’    не шығарады?

<variant>  student таблицасындағы FIO полясындағы запистерi А-дан басталатындарды шығарады

<variant>  student таблицасындағы FIO полясындағы запистерi А-дан басталмайтындарды шығарады

<variant> Барлығын шығарады

<variant> Ештеңе шығармайды

<question3> Update student set kurs=3    FROM student where kurs=2

<variant>  kurs-сы 2-ге теңдердi 3 деп жазады

<variant>  kurs-сы 3-ке теңдедi 2 деп жазады

<variant> kurs-тың барлығын 3 деп жазады

<variant> kurs-тың барлығын 2 деп жазады

<question3> SELECT *  FROM student  WHERE kurs BETWEEN 3 AND 5

<variant>  Student таблицасындағы 3 пен 5 курс аралығында оқитындардың тiзiмiн шығарады

<variant>  Student таблицасындағы 3 пен 5 курс аралығында оқитындардың тiзiмiн шығармайды

<variant> Student таблицасындағы 3 пен 5 курс аралығында оқитынмайтындардың тiзiмiн шығарады

<variant> Student таблицасындағы тек 3 және 5 курста  оқитындардың тiзiмiн шығарады

<question3> SELECT *  FROM student  WHERE kurs=3 or kurs=5

<variant>  Student таблицасындағы тек 3 және 5 курста  оқитындардың тiзiмiн шығарады

<variant>  Student таблицасындағы 3 пен 5 курс аралығында оқитындардың тiзiмiн шығармайды

<variant> Student таблицасындағы 3 пен 5 курс аралығында оқитынмайтындардың тiзiмiн шығарады

<variant> Student таблицасындағы 3 пен 5 курс аралығында оқитындардың тiзiмiн шығарады

<question3> төмендегi командалардың қайсысы кесте құруды бiлдiредi

<variant>  create table

<variant>  drop table

<variant> create view

<variant> alter table

<variant> alter table

<question3> select * from табл1,табл2 командасы орындалған соң экранға не шығады

<variant>  екi кестенiң барлық өрiстерi шығады

<variant>  табл1 кестесiнiң ғана өрiстерi шығады

<variant> ешнәрсе шықпайды

<variant> табл2 кестесiнiң өрiстерi ғана шығады

<variant> барлық жауап дҮрыс емес

<question3> SQL инструкциясының дұрыс құрылымын көрсетiңiз

<variant>  select from имя_таблицы where условие_отбора

<variant>  delete условие_отбора where имя_таблицы

<variant> select from where условие_отбора

<variant> select where имя_таблицы

<variant> delete имя_таблицы select all

<question3> 1-Jack кесте аты 2-кесте кестенiң толық атын көрсетiңiз

<variant>  Jack.table

<variant>  Jack/table

<variant> table;Jack

<variant> Jack…, table

<variant> Jack?table

<question3> SQL-да қандай тұрақтының мәнi ағымдағы күнге тең

<variant>  current date

<variant>  date

<variant> sysdate

<variant> tame

<variant> const date

<question3> SQL стандартына сәйкес қай арифмеикалық операцияларды қолдануға болады

<variant>  +, -, *, /

<variant>  + , – , div , >

<variant> @, \ , / , or , –

<variant> = , <>, or, xor

<variant> mod, div , + ,-

<question3> Commit – SQL инструкциясындағы мәнi

<variant>  ағымдағы транзакцияны тамамдайды

<variant>  мәлiметтердi сақтайды

<variant> ағымдағы мәлiметтердi жояды

<variant> бағанға арналған индекс қҮрады

<variant> кестедегi мәлiметтердiң анықтамасын өзгертедi

<question3> Rollback – SQL инструкциясындағы мәнi

<variant>  ағымдағы транзакцияны тоқтатады

<variant>  ағымдағы транзакцияны тамамдайды

<variant> ағымдағы транзакцияға рҮқсат режимiн анықтайды

<variant> ағымдағы транзакциядан жолды бөлiп алады

<variant> кестедегi мәлiметтердiң анықтамасын өзгертедi

<question3> төмендегi тұрақтылардың қайсысы SQL Server-де қолданылады

<variant>  июнь 21,2004    6/21/2004   6-21-2004

<variant>  6:21:2004   6.21;2004

<variant> 2004 июнь 21

<variant> июнь; 06:2004    06-21 ;2004

<variant> 2004 – 06- 21    06: 21 -2004

<question3> SQL Server инструкциясында қолданылатын уақыт тұрақтысын көрсет

<variant>  11:30:28   11:30:28PM   11:30:28pm   11 PM

<variant>  12:30;28    12:30 pm   12:45:26pm    12PM

<variant> 11:30:28   11:30:28PM  11:30;28Pm  11PM

<variant> 11-30-28   11:30:28PM   11:30:28pm   11pm

<question3> Жаңарту командасының дұрыс құрылымын көрсет

<variant>  update имя_таблицы set возраст=19 where возраст=20;

<variant>  update имя_таблицы set  возраст=19 where возраст >=19

<variant> update имя_таблицы  возраст=19 where возраст=20

<variant> update all from имя_таблицы

<variant> update distinct setline 1500  from имя_таблицы = ‘возраст’

<question3> кестенi құрған соң мәлiметтердi көру командасы

<variant>  desc

<variant>  delete

<variant> update

<variant> rollback

<variant> select

<question3> кестенiң барлық жазбаларын шығаратын бағдарламаның дұрыс вариантын көрсетiңiз

<variant>  Select all from имя_таблицы

<variant>  Select distinct from имя_таблицы

<variant> Select distinct from select all

<variant> Select name, sorname, age имя_таблицы

<variant> select from имя_таблицы

<question3> С әрiпiнен басталатын фамилияларды шығаратын бағдарламаның дұрыс вариантын көрсет

<variant>  select фамилия  from имя_таблицы  where фамилия like “С%”

<variant>  select from имя_таблицы where фамилия like ‘сkt%с’

<variant> select фамилия from имя_таблицы where фамилия like “сk?с

<variant> select all from имя_таблицы where фамилия=’^C’

<variant> select фамилия from имя_таблицы

<question3> database кестесiнен максималды стипендияны шығаратын дұрыс бағдарлама фрагментiн көрсет

<variant>  select max[stip] from database

<variant>  select avg[stip] from database

<variant> select max[age] from database

<variant> select max[stip] from date

<variant> select all from databas

<question3> табл1(город,регион,код),табл2(имя,номер_код) кестелерiнен барлық студенттер тiзiмiн оқитын қаласы мен филиалын қоса шығар

<variant>  select имя,регион.город from табл1,табл2 where код=номер_код

<variant>  select all from табл1,табл2 where код=номер_код

<variant> select name,city from табл1,табл2 where номер_код=код

<variant> select имя,город,регион from табл1,табл2 where номер_код=код

<variant> select distinct from табл1 where номер_код=код

<question3> табл1(код,имя,стип.),табл2(номер_код,стип,имя) кестелерiнен стипендиясы 5000 жоғары студенттер тiзiмiн шығар

<variant>  select имя from табл1,табл2  where номер_код=код and стипендия>5000

<variant>  select name from tabl1,tabl2 where код_номер=код and stip>5000

<variant> select all from tabl1,tabl2

<variant> select имя,стипендия from  табл1,табл2 where номер_код=код  and стипендия>5000

<question3>табл1(name,gruppa,sorname,код_номер,stip),табл2(код,name) – кестелерiнен әр студенттiң name,sorname,stip көрсет

<variant>  select name,sorname,stip from табл1,табл2  where код_номер=код

<variant>  select name,sorname,stip from табл1  where код_номер=код

<variant> select name,sorname,stip from табл1,табл2  where stip is null

<variant> select all  from табл1,табл2  where код_номер=код

<variant> select name,sorname,stip from табл1,табл2  where name >sorname

<question3> select  *  from  табл1,табл2 – инструкциясында * ненi бiлдiредi

<variant>  екi кестеден барлық бағандарды таңдау

<variant>  бiр ғана бағанда таңдау

<variant> сәйкес келетiн бағандарды ғана таңдау

<variant> бiрдей өрiстердi таңдау

<variant> типтерi бiрдей өрiстердi таңдау

<question3> select  табл1*,город from табл1,табл2 – бағдарлама фрагментi не шығарады

<variant>  табл1 өрiстерi және город бағаны

<variant>  табл1 өрiстерi және город бағаны

<variant> барлық жауаптар дұрыс емес

<variant> екi кестенiң барлық бағандарын шығарады

<variant> екi кестеден город бағанын шығарады

<question3> Бiрiгу деген не?

<variant>  екi кестенi көбейту

<variant>  екi кестенi қосу

<variant> екi кестенi бөлу

<variant> бiрнеше шамалар байланысы

<variant> жауаптар дұрыс емес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here