Есептеу техникасында барлық сақталатын

0
 1. Есептеу техникасында барлық сақталатын және өңделетін мәліметтер қандай түрде болады

А) екілік түрде

В) сегіздік түрде

С) ондық түрде

 1. D) оналтылық түрде
 2. E) бірлік түрде

 

 1. Аналогтық информация дегеніміз не?

А) Шексіз кіші қадамдармен өзгере алатын шама

Б) Өзгерудің ең кіші қадамы белгіленіп берілген шама

С) Кез-келген анықталған, шектеулі символдар жиыны

Д) Өте қарапайым информациялар жиыны

 

 1. Абстрактілі алфавит дегеніміз не?

А) Кез-келген анықталған, шектеулі символдар жиыны

Б) Өзгерудің ең кіші қадамы белгіленіп берілген шама

С) Шексіз кіші қадамдармен өзгере алатын шама

Д) Өте қарапайым информациялар жиыны

 

 1. Екілік алфавит қанша әріптен тұрады?

А) 2

Б) 96

С) 256

Д) 250

 

 1. Формальді тіл дегеніміз не?

А) Құрылған сөздер жиынынан дұрыс сөздерді анықтайды

Б) Формльді ережелердің шектелген жиыны

В) Формальді ережелерге сәйкес құрылған барлық сөздер

Д) Әріптер тізбегі

 

 1. Грамматика

А) Формальді ережелердің шектелген жиыны

Б) Құрылған сөздер жиынынан дұрыс сөздерді анықтайды

В) Формальді ережелерге сәйкес құрылған барлық сөздер

Д) Әріптер тізбегі

 

 1. Бүтін ондық сандар алфавиті берілген. Дұрыс сөзді көрсетіңіз.

А) 10

Б) 10.5

С) 0010

Д) 10,5

 

 1. Бэкус-Наур формасындағы төмендегі жазу қай ұғымды анықтайды?

<…>::= <бүтін сан>, <бүтін сан>

А) екілік сан

Б) бүтін сан

С) сан

Д) нақты сан

 1. Машиналық тілде бұйрықтар мен нұсқаулар қай көріністе бері леді?

А) екілік

Б) ондық

С) ондық-екілік

Д) он алтылық

 

 1. Дискретті информация дегеніміз не?

А) Өзгерудің ең кіші қадамы белгіленіп берілген шама

Б) Шексіз кіші қадамдармен өзгере алатын шама

С) Кез-келген анықталған, шектеулі символдар жиыны

Д) Өте қарапайым информациялар жиыны

 

 1. Байттық алфавит қанша әріптен тұрады?

А) 256

Б) 2

С) 96

Д) 250

 

 1. ЭЕМ-де көбінесе қандай базистік алфавит қолданылады?

А) 96 әріптік алфавит

Б) 256 әріптік алфавит

С) 100 әріптік алфавит

Д) 80 әріптік алфавит

 

 1. Берілгендер типі қалай анықталады?

А) берілгендер қабылдай алатын мәндерге сәйкес

Б) нақты, бүтін

С)  екілік, екілік-ондық

Д) берілгендер қабылдай алатын сандарға сәйкес

 

 1. Бэкус-Наур формасындағы төмендегі жазу қай ұғымды анықтайды?

<…>::=0 | 1 | 0 <бүтін сан> | 1 <бүтін сан>

А) бүтін сан

Б) екілік сан

С) сан

Д) нақты сан

 

 1.  ЭЕМ-де  нақты сандар қандай көрініс формасына ие?

А) Жылжымайтын және жылжымалы үтір арқылы жазылу формасы

Б) Ондық форма

С) Жылжымайтын үтір арқылы жазылу формасы

Д) Жылжымалы үтір арқылы жазылу формасы

 

 1. Формальді жазу түрінің артықшылықтары (дұрыс емесін көрсет)

А) Алгоритмді екілік формаға өткізуге мүмкіндік береді

Б) Алгоримдерді матеметикалық обьект ретінде қарастыруға мүмкіндік береді

С) Алгоритмнің формальді бейнесін негіз ретінде алып, жалпыланған алгоритмдер классы үшін теорема дәлелдеуге мүмкіндік береді

 

 1.  Синтаксис

А) қайсы бір тілдің элементтерінің құрылуын анықтайтын ережелердің жиынтығы
Б)  Тілдің элементтері мен және олардың мағыналы мәндері арасындағы қатынасты анықтайтын ережелер мен шарттар.

С) берілген операторлардың синтаксистік ережеге қамтамасыз етеді

Д) кодты немесе операцияны орындау әдістерін пайдаланатын программа

 1. Синтаксис

А) қайсы бір тілдің элементтерінің құрылуын анықтайтын ережелердің жиынтығы
Б)  Тілдің элементтері мен және олардың мағыналы мәндері арасындағы қатынасты анықтайтын ережелер мен шарттар.

С) берілген операторлардың синтаксистік ережеге қамтамасыз етеді

Д) кодты немесе операцияны орындау әдістерін пайдаланатын программа

 1. 19. Ондық санау жүйесi қандай цифрлар деп қабылданған

А) Араб

Б) Латын

С) Француз

Д) Орыс

Е) Ағылшын

 1. Он цифрлар олар …

А) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Б) 0,1,2,4,6,7,9,8

С) 9,8,7,6,5,4

Д) I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

Е) 0,1,2,3,4,6,7,8,9

 1. Он алтылық санау жүйеде қандай цифрлар және әрiптер қолданады

А) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,А,В,С,Д,Е,F

Б) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,А,С,Е,F

С) 0,1,3,5,6,9,А,В,С,Д,Е,F

Д) 0,2,4,6,8,А,В,С,Д,Е,F

Е) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,А,В,С,Д,Е

 1. Ондық сандар 10нан 15дейiн он алтылықта қалай жазылады

А) А,В,С,Д,Е,F

Б) А,В,F,D,h

С) А,В,С,Д,Е,Х

Д) А,В,С,D,Y,Z

Е) A,B,C,D,E,Z

 1. Оналтылық цифра А қай санды бiлдiредi

А) 10

Б) 13

С) 14

Д) 12

Е) 11

 1. Оналтылық цифра В қай санды бiлдiредi

А) 11

Б) 10

С) 12

Д) 13

Е) 15

 1. Оналтылық цифра С қай санды бiлдiредi

А) 12

Б) 15

С) 13

Д) 14

Е) 10

 1. Оналтылық цифра D қай санды бiлдiредi

А) 13

Б) 14

С) 15

Д) 11

Е) 10

 1. Оналтылық цифра Е қай санды бiлдiредi

А) 14

Б) 15

С) 12

Д) 11

Е) 10

 1. Оналтылық цифра F қай санды бiлдiредi

А) 15

Б) 14

С) 13

Д) 12

Е) 10

 1. Бiр санау жүйеден екiншi санау жүйеге өтуден алдын қолайлысы

А) Ондық санау жүйеге өтiп со· екiншi санау жүйеге өткiзген

Б) Ондық санау жүйеге өту

С) Сегiздiк санау жүйеге өту

Д) екiлiк санау жүйеге өту

Е) оналтылық санау жүйеге өту

 1. Бiр санау жүйеден екiншi санау жүйеге өткенде …

А) Санның мәнi өзгермей қалады тек оның көрiнiсi ғана өзгередi

Б) Санның мәнi өзгередi

С) Санның мәнi өзгермейдi, көрiнiсi де өзгермейдi

Д) Көрiнiсi өзгермейдi

Е) Дұрыс жауап жоқ

 1. Ондық санау жүйесiндегi бiр санды екiншi санау жүйесiне өткiзуде сол санды iзбе-iз сол санау жүйеге тиiстi санға бөлу қажет соң қалдықтарды …

А) Оңнан солға қарай жазып келемiз

Б) Солдан о·ға қарай жазып келемiз

С) Дұрыс жауабы жоқ

 1. 76 санды екiлiк санау жүйеге өткiзу

А) 1001100

Б) 1010010

С) 0101011

Д) 1000100

Е) 1010111

 1. 1001100 санды оналтылыққа өткiзгенде

А) 76

Б) 86

С) 45

Д) 65

Е) 88

 1. 76 санды сегiздiкке өткiзгенде

А) 114

Б) 115

С) 105

Д) 144

Е) 104

 1. Сегiздiктегi 114 санды ондыққа өткiзгенде

А) 76

Б) 55

С) 56

Д) 86

Е) 96

 1. 76 санды оналтылыққа өткiзгенде

А) 4С

Б) 4А

С) 5D

Д) 4B

Е) 6E

 1. 4C санды ондыққа өткiзгенде

А) 76

Б) 45

С) 86

Д) 96

 1. 2В санды ондыққа өткiзгенде

А) 43

Б) 53

С) 40

Д) 60

Е) 55

 1. 3С санды ондыққа өткiзгенде

А) 60

Б) 40

С) 50

Д) 40

Е) 55

 1. Сегiздiктегi 112 санды ондыққа өткiзгенде

А) 4

Б) 84

С) 64

Д) 80

 1. 74 санды оналтылыққа өткiзгенде

А) 4А

Б) 5А

С) 3С

Д) 4С

Е) 4В

 1. 63 санды оналтылыққа өткiзгенде

А) 3F

Б) 4A

С) 4C

Д) 4B

Е) 5A

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here